Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 июня 2004 г. N 785 и от 7 февраля 2007 г. N 150

КМ Украины
Постановление КМ от 20.12.2017 № 1017
действует с 01.01.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. N 1017

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785 і від 7 лютого 2007 р. N 150

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1598; 2008 р., N 51, ст. 1693; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 7, ст. 249; 2015 р., N 96, ст. 3290; 2017 р., N 38, ст. 1204) і від 7 лютого 2007 р. N 150 "Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 358; 2012 р., N 7, ст. 249; 2015 р., N 96, ст. 3290) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785 і від 7 лютого 2007 р. N 150

1. У Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова "інвалідам війни та інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю внаслідок війни та особам з інвалідністю";

абзац другий після слів "виплачується у таких розмірах" доповнити словами "(округлених до однієї гривні)";

в абзацах третьому і четвертому слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю";

в абзаці п'ятому слово "інваліда" замінити словами "особи з інвалідністю", а слово "йому" - словом "їй";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Після отримання особами з інвалідністю внаслідок війни та особами з інвалідністю, зазначеними у статті 62 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", грошової компенсації наступний період перебування їх на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням або для отримання наступної грошової компенсації обчислюється з дня подання ними заяви та інших документів.";

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Середня вартість путівки для виплати грошової компенсації та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування обчислюється з розрахунку 35 відсотків (з округленням до однієї гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, щороку встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.";

3) у пункті 8:

в абзаці третьому слово "ДПС" замінити словом "ДФС";

в абзаці п'ятому слова "та компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування" виключити, а слова "МНС" і "ДПС" замінити відповідно словами "ДСНС" і "ДФС";

4) в абзаці другому пункту 11 слова "МНС" і "ДПС" замінити відповідно словами "ДСНС" і "ДФС";

5) у тексті Порядку слова "виконавчі органи міських рад" в усіх відмінках замінити словами "виконавчі органи міських, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад" у відповідному відмінку.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. N 150:

1) у назві та пункті 1 постанови слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

2) у Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

в абзаці другому пункту 1 слова "інвалідів війни" і "дітей-інвалідів" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю внаслідок війни" і "дітей з інвалідністю";

у пункті 2:

в абзаці першому слова "виконавчим органом міської ради" замінити словами "виконавчим органом міської, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради";

в абзаці другому слова "Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" замінити словами "Фондом соціального страхування";

в абзаці п'ятому пункту 3 слово "його" замінити словом "її";

у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування нараховується і виплачується в таких розмірах (округлених до однієї гривні): особам з інвалідністю I та II групи - 75 відсотків, III групи - 50 відсотків розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки, що обчислюється з розрахунку 35 відсотків (з округленням до однієї гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, щороку встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.";

в абзаці другому слово "йому" замінити словом "їй";

у пункті 5:

в абзаці першому слова "який", "він" і "одержував" замінити відповідно словами "яка", "вона" і "одержувала";

в абзаці другому слова "виконавчими органами міських рад" замінити словами "виконавчими органами міських, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад";

у пункті 6 слово "одержав" замінити словом "одержала", а слова "виконавчий орган міської ради" - словами "виконавчий орган міської, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради";

у пункті 7 слово "який" замінити словом "яка";

в абзаці другому пункту 8 слова "який мав" і "ним" замінити відповідно словами "яка мала" і "нею";

у пункті 10 слово "йому" замінити словом "їй";

у пункті 11:

в абзаці першому слова "він" і "одержував" замінити відповідно словами "вона" і "одержувала", а слова "(не рахуючи рік, коли інвалід звернувся за нею)" виключити;

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слова "його" і "ним" замінити відповідно словами "її" і "нею";

у пункті 12 слово "його" замінити словом "її";

у пункті 13:

в абзаці першому слово "одержував" замінити словом "одержувала";

в абзаці другому слово "його" замінити словом "її";

у пункті 14:

в абзаці першому слово "проходив" замінити словом "проходила";

в абзаці другому слова "його" і "ним" замінити відповідно словами "її" і "нею";

доповнити Порядок розділом такого змісту:

"Порядок подання інформації

15. Інформація про чисельність осіб з інвалідністю, які в наступному році потребуватимуть виплати грошової компенсації за путівку чи за самостійне лікування, подається до 20 травня та до 20 листопада поточного року структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які до 1 червня та до 1 грудня поточного року подають узагальнену інформацію відповідним територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

Територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів подають отриману інформацію до 5 червня та до 5 грудня поточного року Фонду соціального захисту інвалідів для її узагальнення та подання до 10 червня та до 10 грудня поточного року Мінсоцполітики.

16. Інформація про чисельність осіб з інвалідністю, які одержали грошову компенсацію протягом звітного періоду, подається щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які до 10 числа місяця, наступного за звітним, подають узагальнену інформацію відповідним територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

Територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів подають отриману інформацію до 15 числа місяця, наступного за звітним, Фонду соціального захисту інвалідів для її узагальнення та подання до 20 числа Мінсоцполітики.";

у тексті Порядку слово "інвалід" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

____________

Опрос