Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мер, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 06.12.2017 № 983
редакция действует с 29.01.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 грудня 2017 р. N 983

Київ

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 червня 2018 року N 517
,
від 24 січня 2020 року N 21

Відповідно до частини другої статті 97 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, що додаються.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити погодження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 517)

3. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробити та затвердити Порядок формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється:

у 2017 році згідно з додатком 1;

у 2018 році згідно з додатком 2.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. N 517)

4. Субвенція спрямовується на:

реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, в тому числі виготовлення проектної документації) комунальних закладів охорони здоров'я у сільській місцевості з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

придбання медичного обладнання, устаткування та засобів відповідно до примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ та оприлюдненого на його офіційному веб-сайті, в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги, зокрема медичної апаратури, обладнання;

(абзац третій пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 517)

розвиток телекомунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення закладів охорони здоров'я широкосмуговим доступом до Інтернету, забезпечення сучасними технічними та інформаційно-програмними засобами для функціонування електронної системи охорони здоров'я та телемедицини;

здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням службовим житлом (в тому числі будівництво і придбання) та службовим автотранспортом, який відповідає критеріям, визначеним МОЗ (в тому числі для обслуговування мешканців віддалених населених пунктів, що розташовані на території обслуговування закладу охорони здоров'я), медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості.

Суб'єкти, на фінансування об'єктів яких залучається субвенція, забезпечують їх подальше власне фінансування або утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5. Умови надання субвенції такі:

1) план реалізації зазначених у пункті 4 цих Порядку та умов проектів не повинен становити більш як три роки;

(підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 21)

2) враховуються потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час розроблення проектної документації та реалізації проектів;

3) проекти, що реалізуються за рахунок субвенції, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні не менше ніж 10 відсотків їх вартості, за винятком проектів, які передбачають здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості.

(пункт 5 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 517)

6. Облдержадміністрації у місячний строк після набрання чинності цими Порядком та умовами подають Мінрегіону пропозиції щодо проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції, за формою, встановленою Мінрегіоном та погодженою з МОЗ.

7. Для розгляду пропозицій щодо проектів та заходів, поданих облдержадміністраціями, та прийняття рішення щодо їх відповідності пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я та положенням цих Порядку та умов Мінрегіон утворює комісію за участю представників МОЗ та інших заінтересованих сторін.

Рішення комісії оформляються протоколом. На підставі зазначеного рішення Мінрегіон формує перелік проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції, у розрізі областей та затверджує зазначений перелік за погодженням з МОЗ.

У 2020 році рішеннями відповідних облдержадміністрацій за погодженням з Мінрегіоном та МОЗ може здійснюватися перерозподіл між проектами і заходами залишків субвенції, наданої у 2017 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету та у 2018 і 2019 роках за рахунок загального фонду державного бюджету, збережених на рахунках відповідних місцевих бюджетів.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 21)

8. Затвердження проектів будівництва, фінансування яких передбачається за рахунок субвенції, і проведення їх експертизи здійснюється відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674).

9. Видатки, пов'язані з фінансуванням за рахунок субвенції об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916).

10. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

11. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

Залишки субвенції, наданої у 2017 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету та у 2018 і 2019 роках за рахунок загального фонду державного бюджету, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2020 році з урахуванням їх цільового призначення.

(абзац другий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 21)

12. Облдержадміністрації подають щомісяця до 10 числа наступного періоду Мінрегіону, Мінфіну і МОЗ інформацію про використання залишків субвенції, наданої у 2017 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету та у 2018 і 2019 роках за рахунок загального фонду державного бюджету, збережених на рахунках відповідних місцевих бюджетів, у розрізі об'єктів і заходів.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 21)

13. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. N 1407;

інформує щомісяця до 16 числа наступного періоду Мінрегіон, Мінфін і МОЗ про касові видатки, проведені за рахунок залишків субвенції, наданої у 2017 році за рахунок спеціального фонду державного бюджету та у 2018 і 2019 роках за рахунок загального фонду державного бюджету, збережених на рахунках відповідних місцевих бюджетів, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об'єктів і заходів.

(абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 21)

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

РОЗПОДІЛ
у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції, тис. гривень

 

Обласний бюджет:

 

2100000000

Вінницької області

238198,6

3100000000

Волинської області

151547,3

4100000000

Дніпропетровської області

161604,3

5100000000

Донецької області

119607,1

6100000000

Житомирської області

155654,1

7100000000

Закарпатської області

242169,2

8100000000

Запорізької області

121053,9

9100000000

Івано-Франківської області

236538,4

10100000000

Київської області

200451,7

11100000000

Кіровоградської області

109469,3

12100000000

Луганської області

87540,5

13100000000

Львівської області

302043,9

14100000000

Миколаївської області

111143,5

15100000000

Одеської області

241427

16100000000

Полтавської області

165230,5

17100000000

Рівненської області

186357,9

18100000000

Сумської області

105444,7

19100000000

Тернопільської області

178766,5

20100000000

Харківської області

159483,1

21100000000

Херсонської області

124959,2

22100000000

Хмельницької області

170624,1

23100000000

Черкаської області

161677,8

24100000000

Чернівецької області

157837

25100000000

Чернігівської області

111170,4

Усього

 

4000000

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 517)

 

РОЗПОДІЛ
у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції, тис. гривень

 

Обласний бюджет:

 

2100000000

Вінницької області

59549,6

3100000000

Волинської області

37886,8

4100000000

Дніпропетровської області

40401,1

5100000000

Донецької області

29901,8

6100000000

Житомирської області

38913,5

7100000000

Закарпатської області

60542,3

8100000000

Запорізької області

30263,5

9100000000

Івано-Франківської області

59134,6

10100000000

Київської області

50112,9

11100000000

Кіровоградської області

27367,3

12100000000

Луганської області

21885,1

13100000000

Львівської області

75511

14100000000

Миколаївської області

27785,9

15100000000

Одеської області

60356,8

16100000000

Полтавської області

41307,6

17100000000

Рівненської області

46589,5

18100000000

Сумської області

26361,2

19100000000

Тернопільської області

44691,6

20100000000

Харківської області

39870,8

21100000000

Херсонської області

31239,8

22100000000

Хмельницької області

42656

23100000000

Черкаської області

40419,5

24100000000

Чернівецької області

39459,2

25100000000

Чернігівської області

27792,6

Усього

 

1000000

(Порядок та умови доповнено додатком 2 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 517)

____________

Опрос