Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2017 году субвенции из государственного бюджета областному бюджету Донецкой области на погашение задолженности за электрическую энергию предприятий водоснабжения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 06.12.2017 № 971
действует с 16.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 грудня 2017 р. N 971

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України та статті 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2017 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2017 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання (далі - субвенція).

Субвенція надається з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання за рахунок джерел, визначених у пункті 13 статті 11 та статті 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

2. Перерахування субвенції здійснюється на суму заборгованості підприємств водопостачання Донецької області за електричну енергію перед підприємствами електроенергетичної галузі, що не погашена на дату укладення договору про організацію взаєморозрахунків.

3. Підставою для проведення розрахунків є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається підприємствами водопостачання (далі - надавачі послуг) та іншими учасниками розрахунків з погашення заборгованості згідно з довідкою, що підтверджує наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості (без урахування пені, штрафних і фінансових санкцій) на дату укладення такого договору. Примірний договір про організацію взаєморозрахунків наведений у додатку.

Кількість сторін зазначеного договору є необмеженою та визначається такою кількістю надавачів послуг та інших учасників розрахунків з погашення заборгованості (далі - учасники розрахунків), виконання договору якими забезпечить погашення заборгованості за енергоносії та надходження до державного бюджету коштів у повному обсязі.

Учасниками розрахунків є:

територіальний орган Казначейства;

структурні підрозділи з питань фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, що утворилися згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (далі - місцеві фінансові органи);

структурний підрозділ з питань фінансів Донецької облдержадміністрації;

надавачі послуг та їх правонаступники;

підприємства, що здійснюють передачу та постачання електричної енергії (далі - енергопостачальники);

державне підприємство "Енергоринок";

енергогенеруючі компанії;

газодобувні підприємства, ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", її філії, дочірні підприємства і компанії;

суб'єкти господарювання, що здійснюють транспортування, постачання та розподіл природного газу;

суб'єкти господарювання, що здійснюють постачання та/або споживання вугільної продукції;

вугледобувні підприємства.

Учасниками розрахунків можуть бути суб'єкти господарювання незалежно від форми власності.

Взаєморозрахунки можуть бути проведені між учасниками розрахунків.

Із суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу, та енергопостачальниками, газодобувними або вугледобувними підприємствами проводяться розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії.

4. Учасники розрахунків підписують договори про організацію взаєморозрахунків або повертають їх надавачеві послуг разом із вмотивованою письмовою відмовою в їх підписанні у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з моменту подання таких договорів.

5. Надавачі послуг подають місцевому фінансовому органу:

1) договір про організацію взаєморозрахунків;

2) акти звіряння заборгованості, складені учасниками розрахунків, із зазначенням суми заборгованості за енергоносії, яка виникла на початок місяця, в якому підписується договір про організацію взаєморозрахунків;

3) видану територіальним органом ДФС довідку про розмір податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість та податку на прибуток (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

4) видану територіальним органом ДФС довідку про розмір розстрочених та відстрочених грошових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємства, процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань;

5) підписану керівником або іншою уповноваженою особою суб'єкта господарювання податкову декларацію з податку на прибуток підприємства разом з підтвердженням її прийняття територіальним органом ДФС.

6. Місцеві фінансові органи на підставі отриманих відповідно до пункту 5 цих Порядку та умов документів формують узагальнені реєстри договорів, які надсилаються разом з копіями договорів про організацію взаєморозрахунків структурним підрозділам з питань фінансів Донецької облдержадміністрації для їх узагальнення та подання Мінрегіону зведеного реєстру таких договорів разом з їх копіями, а Казначейству і його територіальним органам, в яких відкриті рахунки учасників розрахунків, - договорів про організацію взаєморозрахунків.

7. Казначейство перевіряє договори про організацію взаєморозрахунків та подає Мінфіну та Мінрегіону інформацію про зобов'язання, що підлягають відшкодуванню за рахунок субвенції, в розрізі надавачів послуг.

Мінрегіон узагальнює подані відповідно до пункту 6 цих Порядку та умов документи, формує узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків та подає його Мінфіну.

Мінфін на підставі поданої Казначейством інформації та поданого Мінрегіоном узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків приймає рішення про перерахування субвенції згідно з розподілом, яке доводиться до відома Казначейства.

8. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

Розрахунки з погашення заборгованості за рахунок джерел, визначених у пункті 13 статті 11 та статті 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка.

9. Для проведення розрахунків з погашення заборгованості їх учасники (крім державного підприємства "Енергоринок" та енергопостачальників, які розраховуються за електричну енергію) відкривають рахунки в територіальних органах Казначейства.

Енергопостачальники та державне підприємство "Енергоринок" проводять розрахунки за придбану електричну енергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

Для сплати учасниками розрахунків податкових зобов'язань податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), реструктуризованих або розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань з податку на додану вартість та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань, кошти перераховуються на рахунки таких платників податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 2001 Податкового кодексу України для сплати до бюджету податкових зобов'язань (податкового боргу) з податку на додану вартість. При цьому кошти, перераховані на зазначені рахунки, можуть повертатися виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в органах Казначейства.

10. Порядок розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, установлюється НКРЕКП відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

11. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в територіальних органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Казначейство подає щомісяця до 5 числа Мінрегіону інформацію щодо договорів про організацію взаєморозрахунків, видатки за якими здійснено у місяці, що передував звітному.

14. Роз'яснення щодо застосування цих Порядку та умов надаються Мінрегіоном.

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
N ___ про організацію взаєморозрахунків

_________________________
     (місце укладення договору)

___ ____________ 2017 р.

Територіальний орган Казначейства ______________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                          (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона перша), що діє на підставі __________________________________________________;

місцевий фінансовий орган ______________________________________________________________
                                                                                                             (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                     (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона друга), що діє на підставі ___________________________________________________;

підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                     (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                       (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона третя), що діє на підставі ___________________________________________________;

підприємство, установа, організація _______________________________________________________
                                                                                                                       (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                       (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона четверта), що діє на підставі ________________________________________________;

підприємство, установа, організація _______________________________________________________
                                                                                                                               (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона п'ята), що діє на підставі ___________________________________________________;

підприємство, установа, організація _______________________________________________________
                                                                                                                             (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                        (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона шоста), що діє на підставі __________________________________________________;

підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                            (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                      (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона сьома), що діє на підставі __________________________________________________;

підприємство, установа, організація _______________________________________________________
                                                                                                                               (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                             (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона остання), що діє на підставі _______________________ (далі - сторони), уклали договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Предметом договору є організація проведення сторонами взаєморозрахунків за субвенцією з державного бюджету місцевому бюджету, передбаченою статтею 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", відповідно до Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. N 971.

Порядок проведення взаєморозрахунків

2. Сторони погоджують перелік підприємств, установ та організацій, що беруть участь у проведенні взаєморозрахунків, та послідовність виконання сторонами договору.

3. Казначейство перераховує стороні першій кошти, залучені з єдиного казначейського рахунка, у сумі _____________ гривень на підставі рішення Мінфіну.

4. Сторона перша перераховує на рахунок сторони другої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання.

5. Сторона друга перераховує на рахунок сторони третьої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання.

6. Сторона третя перераховує на рахунок сторони четвертої кошти у сумі ________________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ______________ гривень, для погашення заборгованості за _______________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N ________.

7. Сторона четверта перераховує на рахунок сторони п'ятої кошти у сумі _______________ гривень, у тому числі податок на додану вартість _____________ гривень, для погашення заборгованості за ______________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____.

8. Сторона п'ята перераховує на рахунок сторони шостої кошти у сумі _____________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ______________ гривень, для погашення заборгованості за _______________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N ____.

9. Сторона шоста перераховує:

1) на рахунок сторони сьомої кошти у сумі ___________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за _____________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____;

2) до загального (спеціального) фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань з податку на додану вартість та процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань;

погашення грошових зобов'язань з податку на прибуток.

10. Сторона сьома перераховує:

1) на рахунок сторони останньої кошти у сумі _________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за ____________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____;

2) до загального (спеціального) фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань з податку на додану вартість та процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань;

погашення грошових зобов'язань з податку на прибуток.

11. Сторона остання перераховує до загального (спеціального) фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань з податку на додану вартість та процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань;

погашення грошових зобов'язань з податку на прибуток.

12. Сторона остання перераховує кошти у сумі _________ гривень з казначейського рахунка на свій рахунок, відкритий в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 2001 Податкового кодексу України, для сплати до загального фонду державного бюджету податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу).

13. Сторони у графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково зазначають "статті 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" або "субвенція, що надається із загального (спеціального) фонду державного бюджету відповідно до Порядку та умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. N 971", а також дату укладення і номер договору.

Зобов'язання сторін

14. З метою виконання договору сторони зобов'язуються:

1) забезпечити подання територіальному органу Казначейства належним чином оформлених договорів та платіжних документів згідно з Порядком та умовами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. N 971;

2) не вчиняти до проведення взаєморозрахунків дій з погашення заборгованості відповідно до договору;

3) перерахувати кошти наступній стороні, а сторона остання - як сплату __________ до державного бюджету не пізніше наступного дня після зарахування коштів на їх рахунки;

4) обмінюватися наявною інформацією для задоволення взаємних інтересів у процесі виконання договору;

5) забезпечити проведення розрахунків відповідно до договору та з урахуванням укладених договорів на рахунково-касове обслуговування, якими може передбачатися, що у разі несвоєчасного подання сторонами платіжних документів територіальний орган Казначейства своїм платіжним дорученням може самостійно перераховувати кошти в порядку, передбаченому договором.

Відповідальність сторін

15. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за договором відповідно до законодавства.

Інші умови

16. Спірні питання, пов'язані з виконанням договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

17. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

Дата укладення і номер договору встановлюються після його підписання сторонами.

18. Договір є дійсним лише у разі здійснення відповідного фінансування.

19. Сторони засвідчують, що після виконання договору вони не мають одна до одної претензій стосовно предмета договору.

20. Внесення змін до договору чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових договорів. Повернення коштів здійснюється у порядку, зворотному їх отриманню.

21. Додатки до договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, коли вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін.

22. Договір вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

23. Договір укладається у такій кількості примірників, якою є кількість сторін. Додатково складаються два примірники договору для Казначейства та уповноваженого банку. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

24. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються законодавством.

 

Сума договору

______________
(цифрами)

                        ____________________________ гривень
                                                             (словами)

Реквізити сторін

Розрахунковий рахунок _________________________________________________________________

Код банку ____________________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________________________

Керівник

________________
(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

М. П. (у разі наявності)

____________

Опрос