Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок осуществления мер содействия занятости, возвращения средств, направленных на финансирование таких мер, в случае нарушения гарантий занятости для внутренне перемещенных лиц

КМ Украины
Постановление КМ от 06.12.2017 № 935
действует с 22.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 грудня 2017 р. N 935

Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. N 696 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 74, ст. 2443), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб

1. Абзац перший пункту 1 після слів "механізм здійснення" доповнити словами "обласними, Київським міським,", а слова ", районними у містах" виключити.

2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У цьому Порядку термін "тривалість компенсації витрат" означає сумарну кількість місяців (незалежно від календарної черговості), за які компенсуються витрати роботодавця на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі законів про працю України, Господарському кодексі України, Законах України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".".

3. Абзац сьомий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Підставою для припинення фінансування зазначених заходів є скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 70, ст. 2312).".

4. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі працевлаштування особи, за яку така компенсація вже була виплачена, компенсація не здійснюється.".

5. У пункті 7:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

"7. Компенсація витрат роботодавця на оплату праці проводиться за кожен непарний місяць роботи протягом року, але не більше ніж за шість календарних місяців (за працевлаштованих зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб, які належать до категорії громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України "Про зайнятість населення", - за кожен непарний місяць роботи протягом двох років, але не більше ніж за 12 календарних місяців).

Компенсація витрат роботодавця на оплату праці виплачується в розмірі фактичних витрат на оплату праці осіб, прийнятих за направленням центрів зайнятості, але не вище середнього розміру заробітної плати штатного працівника, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

в абзаці четвертому слова "за місяць, за який компенсуються витрати на оплату праці," замінити словами "за минулий місяць".

6. В абзаці першому пункту 11 слово "або" замінити словом "та".

7. У тексті Порядку слово "базовий" в усіх відмінках і формах числа виключити.

____________

Опрос