Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы оплаты труда работников Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Национального института стратегических исследований, Института законодательства Верховной Рады Украины, должности которых не относятся к должностям государственной службы

КМ Украины
Постановление КМ от 06.12.2017 № 930
действует с 13.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 грудня 2017 р. N 930

Київ

Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити розміри посадових окладів працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби, згідно з додатками 1 - 3.

Розміри посадових окладів, затверджені додатками 1 - 3, змінюються пропорційно підвищенню розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

2. Надати право керівникам Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України (далі - Академія та Інститути) в межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати працівникам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови:

а) надбавку за високі досягнення у праці - в розмірі до 50 відсотків посадового окладу;

б) надбавку за виконання особливо важливої роботи - в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи та порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або їх розміри зменшуються;

в) доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) - в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника.

Доплата не встановлюється заступникам керівників Академії та Інститутів, заступникам керівників структурних підрозділів;

г) доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - в розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок і доплати) та посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, якщо працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2) призначати премії працівникам відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів, передбачених на преміювання, та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок і розміри преміювання працівників визначаються у положеннях про преміювання та матеріальне заохочення працівників Академії та Інститутів.

3. Виплачувати працівникам Академії та Інститутів, зазначеним у пункті 1 цієї постанови:

1) надбавку за вислугу років - у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, але не більш як 50 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу роботи зараховується період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України "Про державну службу";

2) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

3) доплату за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірах 5 і 10 відсотків посадового окладу відповідно.

Надбавка за почесне звання та доплата за науковий ступінь виплачується працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з наявним почесним званням або науковим ступенем;

4) матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки - в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

4. Працівникам Академії та Інститутів, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

5. Преміювання керівників Академії та Інститутів, установлення їм надбавок, доплат, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється за рішенням органу вищого рівня.

6. Умови оплати праці інших категорій працівників Академії та Інститутів, для яких вони не передбачені цією постановою, встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників установ, закладів та організацій згідно із законодавством.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників Національної академії державного управління при Президентові України, посади яких не належать до посад державної служби

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Національна академія

регіональні інститути

Президент

13000

 

Перший віце-президент

12000

 

Віце-президенти

11000

 

Директор Інституту

10000

11000

Перший заступник директора Інституту

9360

9850

Заступник директора Інституту

8840

8850

Головний бухгалтер

9115

7100

Керівник управління, самостійного Центру

8670

6800

Заступник керівника управління, самостійного Центру

7700

5850

Керівник самостійного відділу

8200

6500

Заступник керівника самостійного відділу

7464

5500

Керівник відділу у складі управління

6900

4500

Заступник керівника відділу у складі управління

6600

4300

Керівник самостійного сектору

7500

5600

Керівник сектору у складі управління, самостійного відділу

6400

4100

Радник президента

7300

 

Помічник президента

5500

 

Провідний фахівець

5900

3801

 

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників Національного інституту стратегічних досліджень, посади яких не належать до посад державної служби

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Директор

13000

Перший заступник директора

12000

Заступник директора

11000

Завідувач самостійного відділу, керівник Центру

8200

Заступник завідувача самостійного відділу, керівника Центру

7464

Завідувач самостійного сектору

7500

Завідувач сектору у складі самостійного відділу, Центру

6400

Головний консультант, провідний фахівець

5900

Примітка. Посадові оклади, передбачені цим додатком, підвищуються на 10 відсотків.

 

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Директор

13000

Перший заступник директора (з наукової роботи)

12000

Заступник директора, заступник директора - головний бухгалтер

11000

Керівник самостійного відділу

8200

Заступник керівника самостійного відділу

7464

Керівник сектору у складі самостійного відділу

6400

Вчений секретар, головний науковий співробітник

6000

Головний консультант

5900

Провідний консультант

5500

Консультант

4600

Фахівець

4200

____________

Опрос