Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Конкурсной комиссии по отбору членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 22.11.2017 № 926
действует с 13.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 листопада 2017 р. N 926

Київ

Про утворення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Конкурсну комісію з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Конкурсну комісію з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

СКЛАД
Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Представник МОН

Представник від Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти (ENQA) (за згодою)

Представник від Європейської асоціації університетів (EUA) (за згодою)

Представник від Європейської асоціації закладів вищої освіти (EURASHE) (за згодою)

Представник від Європейського союзу студентів (ESU) (за згодою)

Представник спільного представницького органу всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців (за згодою)

Представник Національної академії наук (за згодою)

Представник Національної академії педагогічних наук (за згодою)

Представник громадської організації "Українська асоціація студентів" (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурсну комісію з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

1. Конкурсна комісія з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі - Комісія) є дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Комісія складається з дев'яти осіб, з яких чотири міжнародні представники делегуються від об'єднань Європейського простору вищої освіти (European Higher Education Area) і по одному представнику - від МОН, спільного представницького органу всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, національного об'єднання студентів України, що є членом Європейського союзу студентів (ESU). Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України строком на три роки без права перезатвердження на другий строк.

Членами Комісії можуть бути особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання або досвід фахової роботи не менше п'яти років, крім представників студентів та міжнародних представників.

Члени Комісії виконують свої функції на громадських засадах.

4. Основними принципами діяльності Комісії є:

неупередженість;

об'єктивність;

прозорість;

чесність;

рівність;

ефективність;

колегіальність;

обґрунтованість рішень;

професіоналізм;

законність.

5. Комісія:

розробляє Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

визначає кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що повинні передбачати наявність наукового ступеня або досвіду фахової роботи не менше п'яти років, крім представників органів студентського самоврядування;

організовує та проводить конкурсний відбір членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відповідно до Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

6. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови. Міжнародні представники можуть брати участь у засіданнях Комісії за допомогою засобів електронного відеозв'язку. Міжнародні представники, які беруть участь у засіданні за допомогою засобів електронного відеозв'язку, підтверджують результати власного голосування письмово.

Засідання Комісії веде її голова, а за його відсутності - заступник голови або за дорученням голови інший член Комісії. Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються на першому засіданні Комісії.

8. Повідомлення про проведення засідання, порядок денний засідання, а також матеріали з питань порядку денного надсилаються членам Комісії не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення.

9. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо у ньому беруть участь не менше шести її членів.

Засідання Комісії проводяться відкрито. Інформація про засідання Комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН.

До участі в засіданні Комісії можуть запрошуватися державні службовці, а також народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою.

10. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо воно підтримано більшістю від кількісного складу з числа міжнародних представників та від кількісного складу з числа національних представників.

11. Рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні, надсилається протягом трьох робочих днів всім членам Комісії і оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН.

12. Голова Комісії звітує перед Кабінетом Міністрів України про результати її роботи, представляє протоколи засідань та інші матеріали на засіданні Кабінету Міністрів України.

13. Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності Комісії здійснює МОН.

____________

Опрос