Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 22.11.2017 № 890
редакция действует с 20.06.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 листопада 2017 р. N 890

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 червня 2019 року N 476

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 193; Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 47; 2010 р., N 94, ст. 3348; 2011 р., N 83, ст. 3027; 2017 р., N 22, ст. 615):

1) абзац шостий пункту 3 після слова "понесені" доповнити словами "або необхідні";

2) пункт 4 після слова "проведених" доповнити словами "або необхідних".

2. У Типовому договорі оренди землі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 220 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 9, ст. 527; 2006 р., N 50, ст. 3338; 2016 р., N 94, ст. 3077):

1) у пункті 7 слово "відносини" замінити словом "відносини*";

2) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Орендна плата вноситься у такі строки:

1) за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, набуті в оренду за результатами земельних торгів:

за перший рік - не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди;

починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України;

2) за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів:

за перший рік - у п'ятиденний строк після підписання договору оренди;

починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України;

3) за земельні ділянки приватної власності, земельні ділянки несільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності у такі строки ________________________________________.";

3) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

"Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, які передані в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.";

4) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі ________ відсотків несплаченої суми за кожний день прострочення.";

5) пункт 21 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 193).";

6) у пункті 29 слово "орендодавця" замінити словом "орендодавця**";

7) у пункті 31 слово "орендаря*" замінити словом "орендаря***";

8) в абзаці другому пункту 39 слова "порядку є" замінити словами "порядку є****";

9) у першому реченні абзацу першого пункту 43 слово "сторонами**" замінити словом "сторонами";

10) виноски "*" і "**" до Типового договору викласти в такій редакції:

"* У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) державної та/або комунальної власності у пункті 7 "Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини" договору зазначаються дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) приватної власності рекомендується у пункті 7 "Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини" договору зазначати дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення державної та /або комунальної власності (сільськогосподарські угіддя) включається право орендодавця вимагати відповідно до законодавства від орендаря збереження родючості ґрунтів, шляхом перевірки не рідше ніж один раз на три роки стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.";

11) доповнити Типовий договір виносками "***" і "****" такого змісту:

"*** У разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, включається зобов'язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об'єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.

**** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення може включатися вимога щодо дотримання орендарем екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил відповідно до статті 24 Закону України "Про оренду землі" та припинення договору оренди землі шляхом його розірвання відповідно до вимог статті 32 Закону України "Про оренду землі" у разі недотримання такої вимоги, зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.".

3. У Положенні про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1553 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3039; 2006 р., N 30, ст. 2142; 2017 р., N 22, ст. 615):

1) пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:

"17. Матеріали Державного фонду надаються в електронному вигляді на безоплатній основі органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам за письмовим запитом згідно з додатком 4 протягом 30 календарних днів з дня реєстрації такого запиту.

Матеріали Державного фонду, що містять персональні дані фізичної особи або є носієм відомостей, що становлять державну таємницю, надаються відповідно до Законів України "Про захист персональних даних" і "Про державну таємницю".

18. Переліки документацій із землеустрою в електронному вигляді, що включені до Державного фонду, із зазначенням кодів документації із землеустрою та їх назв підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.";

2) доповнити Положення додатком 4 такого змісту:

 

________________________________________ (найменування територіального органу
________________________________________
Держгеокадастру)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
повне найменування юридичної особи)
_______________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
яка звернулася із запитом
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАПИТ

Прошу надати документацію із землеустрою (матеріали), що включена до Державного фонду документації із землеустрою, а саме:

код документації ______________________________________________________________________,
назва документації _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Інформацію надати на електронну адресу _________________________________________________.

______________________________
                        (дата)

_______________________________
(підпис)

Примітка. Запит подається окремо на кожну документацію із землеустрою.".

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.06.2019 р. N 476)

____________

Опрос