Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на право аренды государственного имущества

КМ Украины
Постановление КМ от 22.11.2017 № 886
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 листопада 2017 р. N 886

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 червня 2020 року N 483)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 906 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 67, ст. 2567; 2015 р., N 40, ст. 1213; 2016 р., N 99, ст. 3231), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 25

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна

1. Пункт 4 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

"розмір гарантійного внеску, який становить шість стартових орендних плат. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в оголошенні про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під "інвестиційним рівнем" для цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні "ВВВ" або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України (далі - гарантійний внесок);

реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску);".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим.

2. Пункт 5 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менш як за шість місяців. Період, за який вноситься плата, встановлюється за пропозицією уповноваженого органу управління;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - шістнадцятим.

3. У пункті 7:

1) підпункт 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"документи, які підтверджують гарантійний внесок;".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

2) абзац четвертий підпункту 2 викласти в такій редакції:

"- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;".

4. У пункті 18:

1) перше і друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Подані претендентами матеріали розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списків його учасників та осіб, не допущених до конкурсу. Зазначені списки затверджуються наказом орендодавця.";

2) доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"У разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п'ятим пунктом 4 цього Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників.

Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається.".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим.

5. У першому реченні пункту 32 слова "відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним" замінити словом "порушення".

6. Доповнити Порядок пунктами 341 і 342 такого змісту:

"341. Новий переможець конкурсу, визначений в порядку, встановленому пунктами 32 - 34 цього Порядку, або уповноважена ним особа протягом п'яти робочих днів після отримання проекту договору особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

342. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами цього Порядку.

У разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 цього Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.

У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786.".

7. Пункт 35 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.".

____________

Опрос