Идет загрузка документа (119 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2020 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, лиц из их числа

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 15.11.2017 № 877
редакция действует с 24.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2017 р. N 877

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 300
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 616,
від 01.06.2020 р. N 515)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 квітня 2018 року N 300
,
від 10 травня 2018 року N 465
,
від 12 вересня 2018 року N 734
,
від 26 червня 2019 року N 616
,
 від 4 грудня 2019 року N 1070
,
від 27 грудня 2019 року N 1151
,
від 1 червня 2020 року N 515
,
 від 22 липня 2020 року N 632
(яка застосовується з
1 липня 2020 року)

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що додаються.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 300
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 616,
від 01.06.2020 р. N 515)

Рекомендувати органам державної влади та органам місцевого самоврядування під час утворення та організації діяльності комісій керуватися Порядком та умовами надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженими цією постановою.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 515)

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

4. Субвенція спрямовується на такі напрями:

нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний ремонт / реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, яке перебуває в комунальній власності;

продовження та завершення розпочатих у попередніх періодах робіт з будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу відповідно до проектної документації, затвердженої в установленому законодавством порядку;

придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - діти);

виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла (далі - грошова компенсація);

рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку;

розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, на капітальний ремонт / реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу.

5. Умовами надання субвенції є:

спроможність органів державної влади та органів місцевого самоврядування фінансувати об'єкти, на які залучається субвенція, а саме фінансування нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, придбання / капітального ремонту / реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу, подальшого забезпечення власного фінансування або їх утримання за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством;

для міст - міст обласного значення та м. Києва - придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках, соціального житла, житла для дітей, житла для дитячих будинків сімейного типу на умовах співфінансування (не менше ніж 20 відсотків - за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством);

придбання житла за ринковою вартістю в разі, коли вона нижча за опосередковану;

надання органами місцевого самоврядування земельних ділянок для будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу;

відповідність проектної документації щодо нового будівництва приміщення для розміщення малого групового будинку, житла для дитячого будинку сімейного типу рекомендаціям, визначеним Мінрегіоном і погодженим Мінсоцполітики;

обов'язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час розроблення проектної документації для об'єктів нового будівництва / капітального ремонту / реконструкції;

відповідність об'єктів нового будівництва / капітального ремонту / реконструкції, житла, що придбавається для дітей, державним будівельним нормам і санітарному законодавству;

наявність у житлі, що придбавається для дітей, необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, та в разі необхідності проведення їх капітального ремонту / реконструкції згідно з державними будівельними та санітарними нормами;

взяття органами місцевого самоврядування на баланс збудованих/придбаних об'єктів нерухомості для проживання в них дітей (крім жилих приміщень, придбаних та переданих дітям у власність);

перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному квартирному обліку або на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - квартирний облік), у разі придбання соціального житла, житла для дітей;

забезпечення центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / центром соціальних служб соціального супроводу дітей, яким призначено грошову компенсацію на придбання житла, зокрема надання допомоги у відкритті спеціального рахунка, надання соціальної послуги консультування щодо вибору житла та оформлення права власності на нього;

влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 925), та Примірного положення про малий груповий будинок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. N 926 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 90, ст. 2969);

прийняття районними, районними в м. Києві держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад рішень про створення малих групових будинків;

наявність проектної документації на нове будівництво / реконструкцію приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, затвердженої в установленому порядку;

наявність акта обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйновано, стало непридатним для проживання або потребує капітального ремонту / реконструкції за формою згідно з додатком 1;

відповідність звіту про оцінку майна нормативно-правовим актам з питань оцінки майна, що встановлюється шляхом його рецензування.

6. У разі коли загальна площа приміщень для розміщення малих групових будинків, збудованих за рахунок субвенції, перевищує 300 кв. метрів, а житла для дитячих будинків сімейного типу, придбаного або збудованого за рахунок субвенції, - 262 кв. метри (без урахування додаткових 10 кв. метрів на кожну дитину з інвалідністю), витрати, пов'язані з перевищенням зазначених норм здійснюються за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством, без урахування умов співфінансування, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов.

У разі коли вартість придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла та житла для дітей перевищує граничну вартість, обчислену відповідно до пунктів 12 і 14 цих Порядку та умов, витрати, пов'язані з перевищенням норм, зазначених в абзаці першому цього пункту, здійснюються за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

Придбання житла для дітей за рахунок грошової компенсації проводиться за погодженням із місцевою комісією, утвореною відповідно до пункту 9 цих Порядку та умов, а в разі перевищення граничної вартості житла, обчисленої відповідно до пункту 14 цих Порядку та умов, витрати, пов'язані з перевищенням норм, здійснюються за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Жила площа приміщень для розміщення малих групових будинків, збудованих за рахунок субвенції, житла для дитячих будинків сімейного типу, придбаного або збудованого за рахунок субвенції, не може бути меншою від середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті.

Видатки, пов'язані з фінансуванням оформлення права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташоване житло, із сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів, відкриттям та обслуговуванням рахунка із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок), крім житла, яке придбавається за рахунок грошової компенсації, здійснюються за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством, поза межами обсягу співфінансування, визначеного пунктом 5 цих Порядку та умов.

Строк будівництва житла для дитячих будинків сімейного типу та приміщень для розміщення малих групових будинків визначається проектною документацією або документами, які регулюють виконання будівельних робіт відповідно до законодавства, але не може перевищувати трьох років.

У разі закупівлі послуг з рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку, субвенція може спрямовуватися в установленому порядку на поточні видатки.

7. Для формування пропозицій щодо розподілу субвенції обласними, Київською міською держадміністраціями за розпорядженням голови обласної, Київської міської держадміністрації утворюється відповідна комісія, яка є консультативно-дорадчим органом (далі - регіональна комісія), затверджується положення про таку комісію та її склад.

Головою регіональної комісії є заступник голови обласної, Київської міської держадміністрації, заступником голови регіональної комісії - начальник служби у справах дітей обласної, Київської міської держадміністрації.

До складу регіональної комісії входять представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, управлінь (департаментів) містобудування та архітектури, регіонального розвитку та будівництва, капітального будівництва, юридичної служби, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / центру соціальних служб, а також уповноважені представники громадськості та інших установ (за згодою).

8. До повноважень регіональної комісії належить формування потреб регіону, поданих місцевими комісіями, утвореними відповідно до пункту 9 цих Порядку та умов, та формування пропозицій щодо розподілу обсягу субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, виходячи з:

першочерговості завершення розпочатих у попередніх періодах будівельно-ремонтних робіт;

необхідності нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу;

потреби щодо капітального ремонту / реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;

формування регіонального загального списку дітей відповідно до дати взяття на квартирний облік (за наявності кількох осіб з однаковою датою взяття на облік перевага надається дитині старшого віку).

Регіональна комісія формує пропозиції щодо розподілу субвенції між конкретними дітьми в порядку черговості.

Регіональна комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження рішень місцевих комісій про формування відповідної потреби схвалює пропозиції щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами (м. Київ - між головними розпорядниками бюджетних коштів) за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктами 5 і 6 цих Порядку та умов.

Рішення регіональної комісії оформляється протоколом, підписується всіма її членами і подається обласній, Київській міській держадміністрації для формування в установленому порядку показників відповідних місцевих бюджетів та їх затвердження.

Після затвердження обласного бюджету, міського бюджету м. Києва з урахуванням розподілу субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4, із урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, регіональна комісія відправляє місцевим комісіям, утвореним відповідно до пункту 9 цих Порядку та умов, копію свого рішення для врахування під час формування відповідних показників їх бюджетів.

У разі утворення залишків субвенції в місцевих бюджетах, у тому числі від придбання житла за ринковою вартістю, такі кошти повертаються до обласного бюджету, міського бюджету м. Києва для подальшого перерозподілу відповідно до цього пункту.

Визначення наступної дитини із загальної обласної, міської в м. Києві черги, якій може бути придбано житло або призначено грошову компенсацію для придбання житла, проводить регіональна комісія.

9. Для формування пропозицій щодо потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, за розпорядженням районної, районної в м. Києві держадміністрації або за рішенням виконавчого органу міської, районної в місті ради, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад (далі - об'єднана територіальна громада) утворюється відповідна комісія, яка є консультативно-дорадчим органом (далі - місцева комісія), затверджується положення про таку комісію та її склад.

Головою місцевої комісії є заступник голови районної, районної в м. Києві держадміністрації, голова об'єднаної територіальної громади, заступником голови - начальник служби у справах дітей районної, районної в м. Києві держадміністрації.

До складу місцевої комісії входять представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, управлінь (департаментів) містобудування та архітектури, регіонального розвитку та будівництва, капітального будівництва, юридичної служби, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / центру соціальних служб, а також уповноважені представники громадськості та інших установ (за згодою).

Склад місцевої комісії, визначення заступника голови та секретаря комісії залежить від структури органів місцевого самоврядування.

10. До повноважень місцевої комісії належить:

формування потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, підготовка відповідних пропозицій з урахуванням граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пунктів 12 і 14 цих Порядку та умов, і наявної проектної документації;

формування та затвердження загального списку дітей, які перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати народження дитини, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла;

затвердження списку дітей для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації. До загального списку не включаються діти, яким було виділено грошову компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції у 2019 році;

погодження щодо:

- житлових об'єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для дітей, у тому числі за рахунок грошової компенсації;

- нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту / реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;

- розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт / реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу;

проведення перевірки щодо:

- наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

- наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;

- документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 20 цих Порядку та умов;

- обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається.

Місцева комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 цих Порядку та умов, протягом 30 днів з дати набрання чинності цих Порядку та умов. Рішення оформляється протоколом, який складається у двох примірниках, підписується всіма членами місцевої комісії та затверджується органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування (один примірник протоколу надсилається обласній / Київській міській держадміністрації).

Формування та використання показників місцевих бюджетів проводиться за напрямами відповідно до розподілу, визначеного регіональною комісією згідно з пунктом 8 цих Порядку та умов, і за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету залежно від економічної суті платежу.

11. Після отримання копії рішення від обласної, Київської міської держадміністрації про розподіл субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4 цих Порядку та умов, для прийняття відповідного рішення місцевою комісією необхідно подати такі документи:

1) для придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю:

акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), складений місцевою комісією з метою визначення його придатності/непридатності для проживання за результатами огляду та встановлення наявності/відсутності необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системи опалення (додаток 2);

звіт про оцінку майна;

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

копії документів, що посвідчують набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав на житлове приміщення (будинок, квартиру);

копії документів, що посвідчують набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);

копію технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

копії документів, що підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

довідку про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що придбавається;

згоду дитини на проживання в житлі, яке для неї придбавається (на момент оформлення купівлі-продажу);

рецензований звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (необхідний у разі придбання житла на вторинному ринку, у разі його підготовки за рахунок субвенції - додається після його підготовки);

2) для нового будівництва / реконструкції приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу:

проектну документацію на будівництво об'єкта;

копії документів, що посвідчують набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав на земельну ділянку та документів, що підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо неї відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

3) для капітального ремонту житла для дитячих будинків сімейного типу:

проектну пропозицію та копію (завірену в установленому порядку) експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проекту будівництва об'єкта незалежно від вартості будівництва;

акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйновано, стало непридатним для проживання або потребує капітального ремонту / реконструкції, складений місцевою комісією з метою визначення його придатності/непридатності для проживання за результатами огляду та встановлення наявності/відсутності необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системи опалення (додаток 2);

копії документів, що посвідчують набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав на житлове приміщення (будинок, квартиру);

копію технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

копії документів, що підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

4) для розроблення проектної документації:

копії документів, що посвідчують набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав на житлове приміщення (тільки для капітального ремонту / реконструкції);

копії документів, що посвідчують набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав на земельну ділянку, на якій буде розташоване житлове приміщення.

Крім документів, зазначених у підпунктах 2 - 4 цього пункту, обласним, Київській міській держадміністраціям подається інформація про:

віддаленість житлового приміщення від об'єктів інфраструктури соціального спрямування, зокрема освітніх і медичних закладів;

визначення потреб адміністративно-територіальної одиниці щодо необхідності влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у форми виховання, наближені до сімейних.

Місцевій комісії подаються дітьми виключно ті документи, які не перебувають у володінні суб'єктів надання адміністративних послуг або державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

Усі інші документи збираються уповноваженими особами із числа складу місцевої комісії без участі суб'єкта звернення на підставі відомостей, поданих у заяві, у тому числі шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до законодавства.

12. Гранична вартість житла для дитячих будинків сімейного типу визначається з розрахунку на 10 дітей (у тому числі рідних) і двох батьків-вихователів за такою формулою:

ГВЖ = (21 ґ 12 + 10 + (10 ґ Ni)) ґ Вг ґ Км,

де ГВЖ - гранична вартість житла;

21 - 21 кв. метр загальної площі на кожну рідну дитину, дитину-вихованця та кожного з батьків-вихователів;

12 - кількість осіб (дітей та батьків-вихователів);

10 - 10 кв. метрів загальної площі на сім'ю;

(10 ґ Ni): 10 - додаткові 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з інвалідністю, Ni - кількість дітей з інвалідністю;

Вг - вартість (грн) 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу;

Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці одинадцятому цього пункту.

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу, обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість житла для дитячих будинків сімейного типу не може перевищувати вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 раза, для обласних центрів і міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб - у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб - у 1,25 раза.

У разі придбання житла для дитячого будинку сімейного типу враховуються витрати на придбання земельної ділянки, на якій розташоване житлове приміщення (будинок, квартира), якщо це не призводитиме до перевищення його граничної вартості, обчисленої відповідно до цього пункту.

13. Право на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації відповідно до цих Порядку та умов за власним вибором мають діти віком від 16 до 23 років у порядку черговості взяття на квартирний облік, у тому числі діти, які досягли 23-річного віку протягом поточного бюджетного року.

Не допускається одночасне перебування дитини на квартирному обліку за місцем її походження та за місцем проживання.

14. Гранична вартість житла для дітей та обсяг грошової компенсації визначається за такою формулою:

ГВЖ = (31 + (10 ґ Ni)) ґ Вг ґ Км,

де ГВЖ - гранична вартість житла;

31 - 31 кв. метр загальної площі у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду, з яких жила площа на дитину має бути не меншою від середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті;

(10 ґ Ni): 10 - додаткові 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з інвалідністю, Ni - кількість дітей з інвалідністю;

Вг - вартість (грн) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем перебування дитини на квартирному обліку;

Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці п'ятому цього пункту.

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за місцем перебування дитини на квартирному обліку обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість житла для дітей не може перевищувати вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 раза, для обласних центрів і міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб - у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб - у 1,25 раза.

(абзац восьмий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. N 632,
яка застосовується з
01.07.2020 р.)

У разі придбання житла для дітей враховуються витрати на придбання земельної ділянки, на якій розташоване житлове приміщення (будинок, квартира), якщо це не призводитиме до перевищення його граничної вартості, обчисленої відповідно до цього пункту.

15. Розпорядник субвенції за місцевим бюджетом (далі - місцевий розпорядник) разом із структурним підрозділом органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить забезпечення прав дітей (далі - підрозділ), після затвердження місцевого бюджету та отримання копії рішення регіональної комісії про розподіл субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4 цих Порядку та умов, протягом трьох робочих днів з дати отримання копії такого рішення надсилає рекомендованим листом дитині (визначеній регіональною комісією в порядку черговості) за місцем її проживання/перебування повідомлення про можливість отримання нею житла за рахунок субвенції або призначення їй грошової компенсації із зазначенням адреси, за якою необхідно звернутися, та строків звернення.

Місцевий розпорядник / підрозділ додатково інформує дитину за допомогою телефонного зв'язку та надсилає копію повідомлення на її електронну (у разі наявності) / поштову адресу.

16. Місцевий розпорядник / підрозділ надає дитині роз'яснення щодо її права на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації, ознайомлює з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації під її особистий підпис.

Дитина протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації визначає разом із законним представником, у разі його відсутності - із представником органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки якщо дитина не досягла повноліття або визнана недієздатною особою чи особою, цивільна дієздатність якої обмежена) спосіб реалізації свого права на забезпечення житлом та звертається з відповідною заявою до місцевого розпорядника / підрозділу.

17. За дитиною, яка протягом одного місяця з дати надсилання їй місцевим розпорядником / підрозділом повідомлення, зазначеного в пункті 15 цих Порядку та умов, або протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції чи грошової компенсації не подала заяву про придбання житла, зберігається черговість на квартирному обліку.

18. Місцевий розпорядник / підрозділ інформує районний, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / центр соціальних служб або фахівця із соціальної роботи за місцем проживання/перебування дитини, якій призначено грошову компенсацію, про необхідність забезпечення соціального супроводу такої дитини.

Районний, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / центр соціальних служб або фахівець із соціальної роботи здійснює соціальний супровід дитини, якій призначено грошову компенсацію, зокрема надає допомогу у відкритті спеціального рахунка відповідно до пункту 22 цих Порядку та умов, соціальну послугу консультування щодо вибору житла та оформлення права власності на нього, а також здійснює інші заходи, спрямовані на забезпечення права дитини на житло.

19. До заяви про придбання житла або виплату грошової компенсації за рахунок субвенції додаються:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (копія паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають про це відмітку в паспорті);

документи (або копія рішення про їх видачу), що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначені в пунктах 23 - 25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності), виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 70, ст. 2312);

інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність/відсутність у власності дитини житла.

Місцевому розпоряднику / підрозділу до заяви про придбання житла або виплату грошової компенсації за рахунок субвенції подаються дітьми виключно ті документи, які не перебувають у володінні суб'єктів надання адміністративних послуг або державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

Усі інші документи збираються місцевим розпорядником / підрозділом без участі суб'єкта звернення на підставі відомостей, поданих у заяві, у тому числі шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до законодавства.

20. Для придбання житла за рахунок грошової компенсації після вибору житлового приміщення необхідно подати:

акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається, складений місцевою комісією (за місцем придбання житла), утвореною згідно з рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, в якому зазначається інформація про стан житла, наявність комунікацій, придатність для проживання (додаток 2). У разі відсутності такої комісії акт складається структурним підрозділом органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить забезпечення прав дітей;

звіт про оцінку майна, яке придбавається;

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

копії документів, що посвідчують набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав на житлове приміщення (будинок, квартиру);

копії документів, що посвідчують набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);

копію технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), які прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

документи, що підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

довідку про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що придбавається.

Місцевому розпоряднику / підрозділу подаються виключно ті документи, які не перебувають у володінні суб'єктів надання адміністративних послуг або державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

Усі інші документи збираються місцевим розпорядником / підрозділом без участі суб'єкта звернення на підставі відомостей, поданих у заяві, у тому числі шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до законодавства.

21. Місцевий розпорядник / підрозділ не пізніше ніж через три робочі дні з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами для призначення грошової компенсації дає дозвіл на відкриття спеціального рахунка.

22. Після отримання дозволу на відкриття спеціального рахунка дитина разом із законним представником, у разі його відсутності - із представником органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки якщо дитина не досягла повноліття або визнана недієздатною особою чи особою, цивільна дієздатність якої обмежена) звертається до відділення банку, визначеного відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1762; 2020 р., N 6, ст. 278) (далі - уповноважений банк), із заявою про відкриття спеціального рахунка. До заяви додається копія дозволу на відкриття спеціального рахунка.

23. Після відкриття спеціального рахунка дитина повідомляє про його реквізити місцевому розпоряднику / підрозділу шляхом подання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

24. Місцевий розпорядник / підрозділ після отримання від дитини реквізитів її спеціального рахунка перераховує на нього кошти в сумі, визначеній у рішенні місцевої комісії, про що повідомляє дитині не пізніше ніж через три робочих дні з дати переказу коштів на її спеціальний рахунок.

25. Грошова компенсація може бути використана на придбання житлового приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці протягом одного року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку за наявності погодження місцевої комісії.

26. Для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором купівлі-продажу за рахунок грошової компенсації дитина звертається до місцевого розпорядника / підрозділу та подає йому один примірник договору купівлі-продажу, в якому зазначено, що жиле приміщення передається їй у власність, а також документи, передбачені пунктом 20 цих Порядку та умов.

У разі придбання жилого будинку, будівлі або споруди, розміщених на земельній ділянці, подається також один примірник договору купівлі-продажу, в якому зазначається, що земельна ділянка передається у власність дитини.

27. Місцевий розпорядник / підрозділ не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить до місцевої комісії подання щодо надання дозволу на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором купівлі-продажу.

28. Місцева комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті у присутності дитини та приймає рішення про перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором купівлі-продажу, якщо:

предметом договору є придбання у власність дитиною житлового приміщення;

ціна житлового приміщення (та земельної ділянки в разі виникнення обставини, зазначеної в абзаці другому пункту 33 цих Порядку та умов), визначена в договорі купівлі-продажу, дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку дитини, або є меншою від цієї суми, крім випадків, установлених пунктом 39 цих Порядку та умов;

житло, що придбавається, згідно з актом обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеним місцевою комісією (за місцем придбання житла), утвореною за рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, є придатним для проживання (додаток 2). У разі відсутності такої комісії акт складається структурним підрозділом органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (у кількості не менше трьох осіб), до повноважень якого належить забезпечення прав дітей;

строк виконання договору купівлі-продажу не перевищує двох місяців з дня його укладення.

Копія рішення надається місцевому розпоряднику / підрозділу та дитині.

У разі неявки дитини на засідання місцевої комісії розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання.

29. У рішенні місцевої комісії зазначається:

прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) дитини, дата народження;

документи, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

факт перебування дитини на квартирному обліку;

інформація про:

- місце проживання дитини;

- перебування дитини на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі взяття на такий облік);

наявність у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа інвалідності, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, у порядку та за формою, встановленими МОЗ;

стан житла, що придбавається, наявність комунікацій, придатність для проживання в ньому дитини (зазначається тільки в рішенні про придбання житла);

сума грошової компенсації (зазначається тільки в рішенні місцевої комісії про виплату грошової компенсації за рахунок субвенції щодо кожної дитини окремо).

У разі придбання житла в будь-якій адміністративно-територіальній одиниці зазначається згода місцевої комісії.

30. Місцева комісія відмовляє дитині в наданні дозволу на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором у разі:

подання недостовірних відомостей;

прийняття рішення про втрату статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561);

наявності в дитини майнових прав чи права власності на нерухоме майно, що є підставою для зняття з квартирного обліку;

неперебування дитини на квартирному обліку;

надання дитині житлового приміщення раніше;

звернення дитини до місцевого розпорядника / підрозділу після завершення одного місяця з дати надсилання їй повідомлення, зазначеного в пункті 22 цих Порядку та умов;

непридатності житла, що придбавається, для проживання згідно з актом обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) (додаток 2), складеного місцевою комісією (за місцем придбання житла), утвореною за рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування. У разі відсутності такої комісії акт складається структурним підрозділом органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить забезпечення прав дітей.

31. Дитина має право оскаржити в суді рішення місцевої комісії про відмову в погодженні придбання житлового об'єкта.

32. Житло придбавається шляхом укладення договору купівлі-продажу, однією з істотних умов якого є заборона на відчуження такого житла протягом десяти років.

Заборона на відчуження такого житла накладається нотаріусом, що посвідчує договір купівлі-продажу, відповідно до вимог законодавства.

33. Для переказу коштів із спеціального рахунка дитина подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів для придбання житла, до якої додається платіжне доручення щодо переказу коштів на оплату за договором купівлі-продажу у прийнятих в експлуатацію житлових будинках, а також письмову згоду місцевої комісії на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором.

Якщо предметом договору купівлі-продажу є жилий будинок, будівля або споруда, розміщені на земельній ділянці, кошти можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій розміщене житло, у межах обсягу субвенції, обчисленого відповідно до пункту 14 цих Порядку та умов, що зазначається в договорі. У такому разі в платіжному дорученні щодо переказу коштів зазначаються реквізити договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки, на якій воно розміщене.

У договорі купівлі-продажу зазначається рахунок одержувача коштів, який відкривається в уповноваженому банку відповідно до законодавства.

34. Місцевий розпорядник / підрозділ не пізніше ніж через п'ять робочих днів після надходження рішення місцевої комісії про надання дозволу на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором купівлі-продажу надає дитині письмову згоду на переказ коштів із спеціального рахунка як оплати за договором із визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.

У разі придбання житла за ринковою вартістю залишки субвенції в місцевих бюджетах повертаються до обласного бюджету, міського бюджету м. Києва для подальшого перерозподілу відповідно до пункту 8 цих Порядку та умов.

35. У разі виявлення порушення умов переказу грошової компенсації місцевий розпорядник / підрозділ письмово відмовляє дитині в наданні згоди на переказ коштів із зазначенням причин такої відмови.

36. Дитина має право повторно звернутися до місцевого розпорядника / підрозділу із заявою про переказ грошової компенсації на її спеціальний рахунок після усунення причин відмови в переказі коштів згідно з договором купівлі-продажу або оскаржити в суді відмову місцевого розпорядника / підрозділу.

37. Якщо дитина протягом одного року з дня зарахування коштів на її спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклала договір купівлі-продажу і не переказала кошти на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти із спеціального рахунка дитини на рахунок місцевого розпорядника / підрозділу.

38. У разі коли ціна житлового приміщення (та земельної ділянки - у разі виникнення обставини, зазначеної в абзаці другому пункту 42 цих Порядку та умов), визначена в договорі купівлі-продажу, перевищує суму грошової компенсації на спеціальному рахунку дитини, уповноважений банк переказує кошти із спеціального рахунка такої дитини за договором купівлі-продажу лише після надходження на її спеціальний рахунок додаткових коштів у сумі, необхідній для придбання відповідного житлового приміщення (або земельної ділянки).

39. Додаткові кошти на спеціальний рахунок дитини можуть бути переказані за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів дитини, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

40. Забороняється використання субвенції для оплати посередницьких послуг.

41. Уповноважений банк має право переказувати лише в повному обсязі суму, визначену в договорі купівлі-продажу, і не має права переказувати суму частинами. У разі придбання житла, розташованого на земельній ділянці, у платіжному дорученні щодо переказу коштів зазначаються реквізити договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки.

42. У разі укладення договору купівлі-продажу на суму, меншу від перерахованої на спеціальний рахунок дитини, уповноважений банк не пізніше ніж через три банківські дні після переказу коштів згідно з договором купівлі-продажу повертає залишки коштів на рахунок місцевого розпорядника / підрозділу.

43. Дитина подає місцевому розпоряднику / підрозділу не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житлове приміщення та земельну ділянку (у разі наявності) (далі - інформаційна довідка).

44. У разі неподання дитиною інформаційної довідки через 30 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу місцевий розпорядник / підрозділ має право вимагати від неї повернення грошової компенсації до бюджету, у тому числі в судовому порядку.

45. Місцевий розпорядник / підрозділ не пізніше ніж через три робочі дні після надходження інформаційної довідки надсилає її копію регіональній комісії та інформує відповідні органи про необхідність зняття дитини з квартирного обліку.

46. Ведення обліку звернень дітей щодо отримання житла, призначення грошової компенсації та її використання здійснюється місцевим розпорядником / підрозділом.

47. Річний і щомісячні звіти подаються за формами та у строки, визначені Мінсоцполітики:

місцевими розпорядниками - обласним, Київській міській держадміністраціям;

обласними, Київською міською держадміністраціями - Мінсоцполітики.

48. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. N 1407.

49. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

50. Казначейство щомісяця до 25 числа інформує головного розпорядника субвенції та Мінфін про обсяг перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, а також об'єктів і напрямів, що фінансуються за її рахунок.

51. Складення та подання фінансових і бюджетних звітів про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

52. Проектна документація на нове будівництво об'єктів затверджується відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674).

53. Видатки, пов'язані з фінансуванням за рахунок субвенції об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. N 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 2, ст. 64).

54. Нецільове використання придбаних / збудованих / відремонтованих /  реконструйованих житлових об'єктів, а також їх відчуження забороняється.

55. Закупівля товарів, робіт і послуг проводиться в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

У разі коли виникає потреба в закупівлі товарів, робіт і послуг, які відповідно до законодавства відносяться до поточних видатків, бюджетні кошти, визначені як видатки розвитку, можуть спрямовуватися на видатки споживання.

56. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, проводяться в установленому законодавством порядку.

 

АКТ
обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйновано, стало непридатним для проживання або потребує капітального ремонту / реконструкції

від ___ ____________ 20__ р.

N _______

Комісією, що утворена відповідно до _____________________________________________________
                                                                                                                   (назва, номер, дата розпорядчого акта,
_____________________________________________________________________________________
                                     найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________,
у складі:

голова комісії
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування посади, прізвище та ініціали)

члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування посади, прізвища та ініціали)

обстежено ____________________________ за адресою: _____________________________________
                       (житлове приміщення, будинок, квартиру)
_____________________________________________________________________________________
з метою визначення технічного стану ___________________________________________________ у
                                                                                                                 (житлового приміщення, будинку, квартири)
присутності власника або особи, що в ньому проживає, _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
належить особі ______________________________________________________________ на підставі
                                                                                  (на праві власності / праві користування)
_____________________________________________________________________________________.
                                                         (найменування документа на право власності / право користування)

Житло розміщене на _____ поверсі _________-поверхового будинку, складається з ______________
кімнат _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

На день обстеження _____________________________________________________________ комісія
                                                                                         (житлового приміщення, будинку, квартири)
встановила: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Висновок за результатами обстеження про зруйнованість, придатність/непридатність для проживання тощо із зазначенням причини зруйнування або непридатності житлового приміщення (будинку, квартири) для проживання: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Члени комісії:

____________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

 

АКТ
обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири)

від ___ ____________ 20__ р.

N _______

Комісією, що утворена відповідно до _____________________________________________________
                                                                                                                   (назва, номер, дата розпорядчого акта,
_____________________________________________________________________________________
                                     найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________,
у складі:

голова комісії
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування посади, прізвище та ініціали)

члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування посади, прізвища та ініціали)

обстежено ____________________________ за адресою: _____________________________________
                      (житлове приміщення, будинок, квартиру)
_____________________________________________________________________________________
з метою визначення технічного стану ___________________________________________________ у
                                                                                                               (житлового приміщення, будинку, квартири)
присутності власника або особи, що в ньому проживає, _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
належить особі ______________________________________________________________ на підставі
                                                                               (на праві власності / праві користування)
_____________________________________________________________________________________.
                                                    (найменування документа на право власності / право користування)

Житло розміщене на _____ поверсі _________-поверхового будинку, складається з ______________
кімнат _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

На день обстеження _____________________________________________________________ комісія
                                                                                   (житлового приміщення, будинку, квартири)
встановила: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Висновок за результатами обстеження про придатність/непридатність житла для проживання:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Члени комісії:

____________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 300,
від 10.05.2018 р. N 465,
від 12.09.2018 р. N 734,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 616
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 р. N 1151
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2020 р. N 515)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2010 р., N 39, ст. 1307, N 92, ст. 3275; 2011 р., N 41, ст. 1693, N 97, ст. 3545, N 99, ст. 3633, N 101, ст. 3703; 2012 р., N 32, ст. 1180, N 89, ст. 3601, N 92, ст. 3732, N 95, ст. 3853, N 100, ст. 4054; 2013 р., N 11, ст. 417, N 64, ст. 2324, N 66, ст. 2387, N 76, ст. 2825, N 92, ст. 3388, N 99, ст. 3630; 2014 р., N 2, ст. 36; 2015 р., N 98, ст. 3353; 2016 р., N 98, ст. 3195, N 101, ст. 3297; 2017 р., N 1, ст. 4, N 29, ст. 857, N 43, ст. 1348, N 86, ст. 2613), доповнити абзацом такого змісту:

"Для будівництва / капітального ремонту / реконструкції малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництва житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації замовники можуть проводити попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 100 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 p., N 76, ст. 2561; 2010 р., N 1, ст. 38, N 86, ст. 3018; 2011 р., N 30, ст. 1298, N 67, ст. 2574; 2012 р., N 37, ст. 1373, N 39, ст. 1474; 2014 р., N 93, ст. 2684; 2015 р., N 64, ст. 2119; 2016 р., N 56, ст. 1942, N 93, ст. 3041):

1) у Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці першому пунктів 22, 30 і 51 слова "міської чи районної у місті ради" замінити словами "міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади";

у тексті Порядку слова "міська, районна у місті, сільська, селищна рада" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "міська, районна у місті, сільська, селищна рада, у тому числі об'єднана територіальна громада" у відповідному відмінку і числі, слова "міська, районна у місті, рада" та "міська, районна в місті рада" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "міська, районна у місті (у разі утворення) рада, сільська, селищна рада об'єднаної територіальної громади" у відповідному відмінку і числі;

у додатку 12 до Порядку слова "міської, районної у місті ради" замінити словами "міської, районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади";

2) у пункті 1, абзаці першому пункту 6 і пункті 7 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого зазначеною постановою, слова "міської, районної у місті ради" замінити словами "міської, районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади".

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1070)

____________

Опрос