Идет загрузка документа (131 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2019 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, лиц из их числа

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 15.11.2017 № 877
редакция действует с 10.01.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2017 р. N 877

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 300
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 616)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 квітня 2018 року N 300
,
від 10 травня 2018 року N 465
,
від 12 вересня 2018 року N 734
,
від 26 червня 2019 року N 616
,
 від 4 грудня 2019 року N 1070
,
від 27 грудня 2019 року N 1151

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що додаються.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 300
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 616)

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є:

1) в частині виконання проектних, будівельно-ремонтних робіт, нового будівництва, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних:

структурні підрозділи з питань капітального будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту об'єктів обласних, Київської міської держадміністрацій;

структурні підрозділи з питань капітального будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту об'єктів районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у місті (у разі утворення) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад;

2) в частині придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - діти):

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій;

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (крім м. Києва) рад (далі - органи соціального захисту населення).

4. Субвенція спрямовується на:

нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний ремонт / реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, яке перебуває в комунальній власності;

придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей;

виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб (далі - грошова компенсація);

рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку;

розроблення проектної документації на нове будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків.

5. Умовами надання субвенції є:

спроможність районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад, для фінансування об'єктів яких залучаються кошти субвенції, а саме для фінансування нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, придбання / капітального ремонту / реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу, забезпечення подальшого власного фінансування або їх утримання за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством;

відведення органами місцевого самоврядування земельних ділянок під забудову приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу;

відповідність проектної документації щодо нового будівництва приміщення для розміщення малого групового будинку, житла для дитячого будинку сімейного типу рекомендаціям, визначеним Мінрегіоном та погодженим Мінсоцполітики;

обов'язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час розроблення проектної документації на нове будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію;

відповідність об'єктів нового будівництва / капітального ремонту / реконструкції житла, що придбавається для дітей, державним будівельним нормам та санітарному законодавству;

наявність у житлі, що придбавається для дітей, необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, та у разі необхідності капітального ремонту / реконструкції згідно з державними будівельними нормами та санітарним законодавством;

взяття органами місцевого самоврядування на баланс збудованих/придбаних об'єктів нерухомості для проживання в них дітей (крім житлових приміщень, придбаних у власність дітей);

перебування дітей на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - квартирний облік), на соціальному квартирному обліку;

максимальне влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема дітей з інвалідністю, до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 925), Примірного положення про малий груповий будинок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. N 926 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 90, ст. 2969);

прийняття районними, районними у м. Києві держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад рішень про створення малих групових будинків;

наявність проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, виготовленої у 2018 році за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

6. У разі коли загальна площа приміщень для розміщення малих групових будинків, збудованих за рахунок субвенції, перевищує 300 кв. метрів, а житла для дитячих будинків сімейного типу, придбаного або збудованого за рахунок субвенції, - 262 кв. метри (без урахування додаткових 10 кв. метрів на кожну дитину з інвалідністю), витрати за перевищення зазначених норм площ здійснюються за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

У разі коли вартість придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла та житла для дітей перевищує граничну вартість, обраховану відповідно до пунктів 17 і 22 цих Порядку та умов, витрати на перевищення зазначених норм здійснюються за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

Жила площа приміщень для розміщення малих групових будинків, збудованих за рахунок субвенції, житла для дитячих будинків сімейного типу, придбаного або збудованого за рахунок субвенції, не може бути меншою за рівень середньої забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті.

Видатки, пов'язані з фінансуванням оформлення права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташоване житло, сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів, здійснюються за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

Строк проведення будівельно-ремонтних робіт не повинен перевищувати двох років.

7. Для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 цих Порядку та умов, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, за розпорядженням голови районної, районної в м. Києві держадміністрації або за рішенням виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади утворюється відповідна комісія, яка є консультативно-дорадчим органом (далі - місцева комісія), затверджується положення про комісію та її склад.

Головою місцевої комісії є заступник голови районної, районної у м. Києві держадміністрації, міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади, заступником голови комісії - начальник служби у справах дітей районної, районної у м. Києві держадміністрації, міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади.

До складу місцевої комісії входять представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, регіонального розвитку та будівництва, капітального будівництва, юридичної служби, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, уповноваженого представника громадськості та інших установ (за їх згодою).

8. До повноважень місцевої комісії належить:

формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 цих Порядку та умов, і підготовка відповідних пропозицій;

уточнення пропозицій стосовно напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію;

перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;

перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п'яти років;

з'ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що зберігалося за нею;

перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

Рішення місцевої комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами місцевої комісії, та подається районній, районній у м. Києві держадміністрації, виконавчому комітету міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.

Копія рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади надсилається розпоряднику субвенції за місцевими бюджетами вищого рівня, визначеному пунктом 3 цих Порядку та умов.

9. Для прийняття рішень щодо розподілу коштів субвенції обласними, Київською міською держадміністраціями за розпорядженням голови обласної, Київської міської держадміністрації утворюється відповідна комісія, яка є консультативно-дорадчим органом (далі - обласна комісія), затверджується положення про комісію та її склад.

Головою обласної комісії є заступник голови обласної, Київської міської держадміністрації, заступником голови комісії - начальник служби у справах дітей обласної, Київської міської держадміністрації.

До складу обласної комісії входять представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, управлінь (департаментів) містобудування та архітектури, регіонального розвитку та будівництва, капітального будівництва, юридичної служби, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також уповноважені представники громадськості та інших установ (за згодою).

10. До повноважень обласної комісії належить:

розгляд пропозицій районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 цих Порядку та умов;

схвалення розподілу субвенції відповідно до напрямів спрямування, передбачених пунктом 4 цих Порядку та умов;

прийняття рішення щодо розподілу коштів субвенції між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад за напрямами, передбаченими пунктом 4 цих Порядку та умов, відповідно до поданих місцевими комісіями пропозицій пропорційно до потреби (але не менш як для придбання одного житлового приміщення для дітей або виплати грошової компенсації).

Рішення обласної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, та подається обласній, Київській міській держадміністрації для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.

11. Рішення щодо визначення відповідних об'єктів та заходів приймаються та оформлюються відповідно до пунктів 8 і 10 цих Порядку та умов:

місцевою комісією - до 15 серпня бюджетного року;

обласною комісією - до 1 вересня бюджетного року.

12. Під час формування місцевою комісією потреби в новому будівництві/придбанні житла для дитячих будинків сімейного типу, придбанні соціального житла, новому будівництві приміщень для розміщення малих групових будинків враховується кількість дітей, які перебувають на первинному обліку в службі у справах дітей відповідної територіальної громади та виховуються в закладах інституційного догляду та виховання дітей.

При цьому для нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків насамперед враховується кількість дітей з інвалідністю, які перебувають на первинному обліку в службі у справах дітей відповідної територіальної громади та виховуються в закладах інституційного догляду та виховання дітей, перебувають у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах підтримки дітей та сімей.

13. До пропозицій щодо потреби в новому будівництві / капітальному ремонті / реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу, новому будівництві приміщень для розміщення малих групових будинків, придбанні житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, розробленні проектної документації для нового будівництва / капітального ремонту / реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу, нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків подаються такі документи:

1) для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу, соціального житла:

акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, за формою згідно з додатком 1;

звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

копія правовстановлюючих документів на житлове приміщення (будинок, квартиру);

копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);

копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

копії документів, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

довідки про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), який придбавається;

2) для нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу:

проектна документація на нове будівництво;

копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку та документів, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо неї відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

3) для капітального ремонту / реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу, які перебувають у комунальній власності:

проектні пропозиції та інформація про кошторисну вартість реконструкції, капітального ремонту житлового об'єкта;

акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване, стало непридатним для проживання або потребує капітального ремонту / реконструкції, складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, за формою згідно з додатком 2;

копії правовстановлюючих документів на житлове приміщення (будинок, квартиру);

копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

копії документів, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

4) для розроблення проектної документації:

копії правовстановлюючих документів на житлове приміщення (тільки у разі капітального ремонту / реконструкції);

копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій буде розміщено житлове приміщення.

Крім документів, зазначених у підпунктах 1 - 4 цього пункту, обласним, Київській міській держадміністраціям подається інформація про:

віддаленість житлового приміщення від об'єктів інфраструктури соціального спрямування, зокрема освітніх і медичних закладів;

кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема дітей з інвалідністю, які перебувають на первинному обліку в службі у справах дітей та виховуються в закладах інституційного догляду та виховання дітей, перебувають в притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах соціальної підтримки дітей та сімей і можуть бути влаштовані до дитячих будинків сімейного типу, переведені до малих групових будинків;

кількість кандидатів у батьки-вихователі;

кількість прийомних сімей, які виявили бажання створити дитячий будинок сімейного типу та можуть взяти на виховання та спільне проживання не менше п'яти дітей;

спроможність районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад, для фінансування об'єктів яких залучаються кошти субвенції, відшкодувати витрати за перевищення граничної вартості об'єкта за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

14. Обласна комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження пропозицій розглядає подані документи та приймає рішення, яке оформлюється відповідно до пункту 10 цих Порядку та умов.

15. Кошти субвенції, спрямовані на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, передбачаються насамперед районним, районним у м. Києві держадміністраціям, виконавчим органам міських, районних у містах (у разі утворення) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад, які мають проектну документацію на таке будівництво, виготовлену у 2018 році за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

16. Для придбання житла для дітей та дитячих будинків сімейного типу районні, районні у м. Києві держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі утворення) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад розміщують інформацію про пошук відповідних об'єктів на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у засобах масової інформації, здійснюють моніторинг інтернет-ресурсів тощо.

17. Гранична вартість житла для дитячих будинків сімейного типу визначається з розрахунку на десять дітей (зокрема рідних) і двох батьків-вихователів з урахуванням таких нормативів:

21 кв. метр загальної площі на кожну рідну дитину, дитину-вихованця та кожного з батьків-вихователів;

10 кв. метрів загальної площі на сім'ю;

додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з інвалідністю.

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, де буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу, обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість житла для дитячих будинків сімейного типу не може перевищувати вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 раза, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб - в 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб - у 1,25 раза.

Гранична вартість придбання житла (ГВЖ) для дитячих будинків сімейного типу визначається за такою формулою:

ГВЖ = (21 х 12 + 10 + (10 х Nі)) х Вг х Км,

де 12 - кількість дітей разом із батьками-вихователями;

Nі - кількість дітей з інвалідністю;

Вг - вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу;

Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці шостому цього пункту.

18. Гранична вартість придбання соціального житла для дітей визначається за формулою, передбаченою пунктом 22 цих Порядку та умов.

19. Право на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації відповідно до цих Порядку та умов за власним вибором мають діти в порядку черговості взяття на квартирний облік.

Не допускається одночасне перебування дитини на квартирному обліку за місцем її походження та за місцем її проживання.

20. Для формування місцевою комісією потреби у придбанні житла або призначенні грошової компенсації дітям враховується фактична кількість таких дітей, які перебувають на квартирному обліку.

До пропозицій щодо потреби у придбанні житла додаються такі документи:

акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, за формою згідно з додатком 1;

звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

правовстановлюючі документи на житлове приміщення (будинок, квартиру);

правовстановлюючі документи на земельну ділянку, на якій розміщено житлове приміщення (у разі наявності);

технічна документація на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

довідки про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), яке придбавається;

рецензований звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), складений відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (у разі придбання житла на вторинному ринку).

21. Обласна комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження пропозицій розглядає подані документи та приймає рішення, яке оформлюється відповідно до пункту 10 цих Порядку та умов.

22. Під час прийняття рішення про розподіл коштів субвенції на придбання житла дітям або призначення грошової компенсації обласна комісія враховує такі нормативи:

у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду - 31 кв. метр загальної площі, з яких жила площа на дитину повинна бути не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті;

додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з інвалідністю, особу з їх числа.

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за місцем перебування дитини на квартирному обліку обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість житла для дітей не може перевищувати вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 раза, для обласних центрів і міст обласного значення з кількістю населення понад 300 тис. осіб - у 1,5 раза, для міст обласного значення з кількістю населення від 100 тис. до 300 тис. осіб - у 1,25 раза.

Гранична вартість житла (ГВЖ) для дітей та обсяг грошової компенсації визначається за такою формулою:

ГВЖ = (31 + (10 х Nі)) х Вг х Км,

де Nі - кількість дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю;

Вг - вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем перебування дитини на квартирному обліку;

Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці п'ятому цього пункту.

У разі придбання житлового будинку для дітей враховуються витрати з придбання земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок.

23. Орган соціального захисту населення надсилає рекомендованим листом дитині за місцем її проживання/перебування повідомлення про можливість отримання житла за рахунок субвенції або призначення грошової компенсації із зазначенням адреси, за якою необхідно звернутися, та строків звернення.

Також орган соціального захисту населення додатково інформує дитину за допомогою телефонного зв'язку та надсилає копію повідомлення на її електронну адресу.

24. Орган соціального захисту населення надає дитині роз'яснення щодо її права на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації, ознайомлює з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції чи грошової компенсації під розпис.

Дитина протягом трьох робочих днів від дати ознайомлення з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації визначає разом із законним представником або в разі його відсутності - з представником органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки в разі, коли дитина не досягла повноліття або визнана недієздатною особою, особою, цивільна дієздатність якої була обмежена) спосіб реалізації свого права на забезпечення житлом та звертається з відповідною заявою до органу соціального захисту населення.

25. У разі коли протягом одного місяця з дати надіслання повідомлення, зазначеного у пункті 23 цих Порядку та умов, дитина не звернулася до органу соціального захисту населення або протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції чи грошової компенсації не подала заяву про придбання житла, або за наявності підстав, визначених пунктом 33 цих Порядку та умов, місцевою комісією приймається рішення про можливість придбання житла за рахунок субвенції або призначення грошової компенсації дитині, яка є наступною за квартирним обліком.

За дитиною, яка протягом одного місяця з дати надіслання повідомлення, зазначеного у пункті 23 цих Порядку та умов, не звернулася до органу соціального захисту населення або протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції чи грошової компенсації не подала заяву про придбання житла, зберігається черговість на квартирному обліку.

26. Діти, які виявили бажання отримати грошову компенсацію, з метою отримання допомоги у придбанні житла звертаються із заявою до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади, працівник якого здійснює соціальний супровід такої дитини відповідно до закону.

27. Заяву про придбання житла або виплату грошової компенсації дитина особисто подає до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

28. До заяви про придбання житла або виплату грошової компенсації за рахунок субвенції додаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу дитини;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

копія рішення про надання документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначених у пунктах 23 - 25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності), виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 70, ст. 2312);

акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається, складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, придатність для проживання у ньому дітей, за формою згідно з додатком 1;

акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване, стало непридатним для проживання або потребує капітального ремонту / реконструкції, складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, за формою згідно з додатком 2 (у разі наявності житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване або стало непридатним для проживання);

звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), яке придбавається;

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

копії правовстановлюючих документів на житлове приміщення (будинок, квартиру);

копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);

копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що придбавається.

Документи, зазначені в абзацах шостому, восьмому - чотирнадцятому цього пункту, у разі придбання житла за рахунок коштів грошової компенсації подаються після вибору житлового приміщення.

29. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через десять робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить до місцевої комісії подання про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації.

30. Місцева комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті у присутності дитини та приймає рішення про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації, яке оформлюється відповідно до пункту 8 цих Порядку та умов.

У разі неявки дитини розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання місцевої комісії.

31. У рішенні місцевої комісії зазначається:

1) прізвище, ім'я та по батькові дитини, дата народження;

2) документи, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

3) факт перебування дитини на квартирному обліку;

4) інформація про:

місце проживання дитини;

наявність/відсутність у дитини житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання;

перебування дитини на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі взяття її на такий облік);

надання раніше дитині житлового приміщення за рахунок бюджетних коштів;

наявність у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа інвалідності, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

технічний стан житла, що придбавається, наявність комунікацій, придатність для проживання в ньому дитини (зазначається тільки в рішенні про придбання житла).

32. Рішення про придбання на вторинному ринку житла дитині приймається місцевою комісією з урахуванням рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

33. Місцева комісія відмовляє дитині у придбанні житла або призначенні грошової компенсації у разі:

подання недостовірних відомостей;

прийняття рішення про втрату статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866;

наявності у дитини майнових прав чи права власності на нерухоме майно, що є підставою для зняття з квартирного обліку;

коли дитина не перебуває на квартирному обліку;

коли дитині вже надавалося житлове приміщення.

34. У разі відмови у придбанні житла або призначенні грошової компенсації місцева комісія не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття відповідного рішення надсилає дитині його копію із зазначенням підстав відмови.

35. Дитина має право оскаржити в суді рішення місцевої комісії про відмову у придбанні житла або призначенні грошової компенсації.

36. Не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття рішення про придбання житла або призначення грошової компенсації місцева комісія надсилає його копію дитині, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації.

37. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації дитина разом із законним представником або в разі його відсутності - з представником органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки у разі, коли дитина не досягла повноліття або визнана недієздатною особою, особою, цивільна дієздатність якої була обмежена) звертається до відділення банку, визначеного відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1762; 2016 р., N 79, ст. 2636) (далі - уповноважений банк), із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації.

(пункт 37 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 р. N 1151)

38. Після відкриття спеціального рахунка дитина повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

39. Орган соціального захисту населення після отримання від дитини реквізитів її спеціального рахунка перераховує на нього кошти в сумі, визначеній у рішенні місцевої комісії, про що повідомляє дитині не пізніше ніж через три робочих дні з дати переказу коштів на її спеціальний рахунок.

40. Грошова компенсація може бути використана на придбання житлового приміщення в прийнятих в експлуатацію житлових будинках у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці в межах області протягом одного року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку.

41. Житло придбавається шляхом укладення договору купівлі-продажу. Договором передбачається накладення заборони на відчуження такого житла протягом десяти років.

42. Для переказу коштів із спеціального рахунка дитина подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів для придбання житла, до якої додається платіжне доручення щодо переказу коштів на оплату за договором купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках, а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за відповідним договором.

Якщо предметом договору є житло, розташоване на земельній ділянці, кошти можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій розміщується житло, в межах обсягу коштів субвенції, обрахованого відповідно до пункту 22 цих Порядку та умов, що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів зазначаються реквізити договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки, на якій воно розміщується.

У договорі зазначається рахунок одержувача коштів, який відкривається в уповноваженому банку відповідно до законодавства.

43. Для отримання згоди органу соціального захисту населення на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за відповідним договором дитина подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому зазначається, що житлове приміщення передається їй у власність, а також документи, передбачені абзацами шостим, восьмим - чотирнадцятим пункту 28 цих Порядку та умов.

У разі придбання житла, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору, в якому зазначається, що земельна ділянка передається у власність дитини.

44. Орган соціального захисту населення у разі відповідності умов договору вимогам, установленим у пункті 45 цих Порядку та умов, не пізніше ніж через п'ять робочих днів надає дитині письмову згоду на переказ коштів із спеціального рахунка як оплату за договором із визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.

45. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів із спеціального рахунка дитини на рахунок, зазначений у договорі купівлі-продажу, за таких умов:

предметом договору є придбання у власність дитини житлового приміщення, площа якого є не меншою від нормативів, зазначених у пункті 22 цих Порядку та умов;

ціна житлового приміщення (та земельної ділянки у разі виникнення обставини, зазначеної в абзаці другому пункту 42 цих Порядку та умов) відповідно до договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку дитини, крім випадків, установлених пунктом 50 цих Порядку та умов;

строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців з дня його укладення.

46. У разі виявлення порушення умов переказу коштів, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 45 цих Порядку та умов, орган соціального захисту населення письмово відмовляє дитині в наданні згоди на переказ коштів із зазначенням причин такої відмови.

47. Дитина має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про переказ коштів грошової компенсації на її спеціальний рахунок після усунення причин відмови в переказі коштів згідно з договором або оскаржити в суді відмову органу соціального захисту населення.

48. Якщо дитина протягом одного року з дня зарахування коштів на її спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклала договір і не переказала кошти на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти із спеціального рахунка дитини на рахунок органу соціального захисту населення.

49. У разі коли ціна житлового приміщення (та земельної ділянки, у разі виникнення обставини, зазначеної в абзаці другому пункту 42 цих Порядку та умов) відповідно до договору купівлі-продажу перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку дитини, уповноважений банк переказує кошти із спеціального рахунка такої дитини за договором купівлі-продажу лише після надходження на її спеціальний рахунок додаткових коштів у сумі, необхідній для придбання відповідного житлового приміщення (земельної ділянки).

50. Додаткові кошти на спеціальний рахунок дитини можуть бути внесені за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів дитини, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

51. Забороняється використання коштів субвенції на оплату посередницьких послуг.

52. Уповноважений банк має право переказувати лише у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами. У разі придбання житла, розташованого на земельній ділянці, у платіжному дорученні щодо переказу коштів зазначаються реквізити договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки.

53. У разі укладення договору купівлі-продажу на суму меншу, ніж сума коштів, перерахована на спеціальний рахунок дитини, уповноважений банк не пізніше ніж через три банківських дні після переказу коштів згідно з договором купівлі-продажу повертає залишки коштів на рахунок органу соціального захисту населення.

54. Дитина подає не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу органу соціального захисту населення інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житлові приміщення (далі - інформаційна довідка).

У разі придбання житла, розташованого на земельній ділянці, разом з інформаційною довідкою про зареєстровані права на житлові приміщення подається інформаційна довідка про зареєстровані права на земельну ділянку, яка придбана дитині.

55. У разі неподання дитиною інформаційної довідки через 30 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу орган соціального захисту населення має право вимагати від неї повернення коштів грошової компенсації до бюджету.

56. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 55 цих Порядку та умов, дитиною добровільно або за судовим рішенням.

57. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через три робочих дні після надходження інформаційної довідки надсилає копію такої довідки структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації та інформує відповідні органи про необхідність зняття дитини з квартирного обліку.

58. Ведення обліку звернень дітей щодо отримання житла, призначення грошової компенсації та її використання здійснюється органом соціального захисту населення.

59. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подають щомісяця Мінсоцполітики інформацію про житлові приміщення, придбані дітьми за рахунок грошової компенсації, за формою згідно з додатком 5.

60. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. N 1407.

61. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

62. Казначейство інформує щомісяця до 25 числа головного розпорядника субвенції та Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, а також об'єктів і напрямів, що фінансуються за її рахунок.

63. Обласні, Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 15 числа головному розпоряднику субвенції звіт про її використання за формою згідно з додатками 3 і 4.

Підсумковий звіт про використання субвенції обласні, Київська міська держадміністрації подають головному розпоряднику до 15 січня наступного року.

64. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

65. Проектна документація на нове будівництво об'єктів затверджується відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674).

66. Видатки, пов'язані з фінансуванням за рахунок субвенції об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916).

67. Нецільове використання придбаних/збудованих/відремонтованих/реконструйованих житлових об'єктів, а також їх відчуження забороняється.

68. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

69. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

АКТ
обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири)

від ___ ____________ 20__ р.

N _______

Комісією, що утворена відповідно до _____________________________________________________
                                                     (назва розпорядчого акта,

_____________________________________________________________________________________
найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування,

____________________________________________________________________________, у складі: 
номер, дата)

голова комісії

_____________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище та ініціали)

члени комісії:

_____________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

обстежено __________________________________________________________________________
(житлове приміщення, будинок, квартиру)

за адресою: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

з метою визначення технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) у присутності власника або особи, що в ньому проживає, _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________.

Житлове приміщення (будинок, квартира) належить особі на праві власності / праві користування на підставі ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.
(найменування документа на право власності / право користування)

Житло розміщене на _____ поверсі _______ поверхового будинку, складається з _________ кімнат:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

На день обстеження житлового приміщення (будинку, квартири) комісія встановила:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Висновок за результатами обстеження: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(придатне або непридатне для проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Члени комісії:

______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

АКТ
обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване, стало непридатним для проживання або потребує капітального ремонту / реконструкції

від ___ ____________ 20__ р.

N ______

Комісією, що утворена відповідно до _____________________________________________________
                                                                                                                                 (назва розпорядчого акта,

___________________________________________________________________________________
найменування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування,

____________________________________________________________________________, у складі:
                                                                                         номер, дата)

голова комісії

___________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище та ініціали)

члени комісії:

___________________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище та ініціали)
___________________________________________________________________________________

обстежено _________________________________________________________________________
(житлове приміщення / будинок / квартиру)

за адресою:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

з метою визначення технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) у присутності власника або особи, що ньому проживає, _________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________________________________________________________________.

Житлове приміщення (будинок, квартира) належить особі на праві власності / праві користування на підставі _____________________________________________________________________________
(найменування документа на
___________________________________________________________________________________.
право власності / право користування)

На день обстеження житлового приміщення (будинку, квартири) комісія встановила такі пошкодження: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Висновок за результатами обстеження:

___________________________________________________________________________________
(зруйноване, придатне або непридатне

___________________________________________________________________________________
для проживання тощо; із зазначенням причини зруйнування чи непридатності

___________________________________________________________________________________
житлового приміщення (будинку, квартири) для проживання)

___________________________________________________________________________________.

Члени комісії:

______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо нового будівництва / капітального ремонту / реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу або малих групових будинків

______________________
(найменування посади)

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

___ ____________ 20__ р.

 

 

М. П.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні роботи, нове будівництво / капітальний ремонт / реконструкцію, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, соціального житла та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Поряд-
ковий номер

Най-
мену-
вання регіону

Най-
мену-
вання, дата і номер доку-
мента про створе-
ння комісії та затвер-
дження поло-
ження про неї

Най-
мену-
вання, дата і номер доку-
мента обл-
держ-
адміні-
страції про розподіл субвенції

Обсяг коштів, виділе-
них на при-
дбання житла для дитячих будинків сімей-
ного типу, тис. гривень

Інформація про житлові приміщення для дитячих будинків сімейного типу, придбання яких погоджено комісією

Дата при-
дба-
ння

Обсяг коштів, виділених для при-
дбання житла дітям-
сиротам, дітям, позбавле-
ним батьківсь-
кого піклу-
вання, та особам з їх числа, тис. гривень.

Інформація про житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, придбання якого погоджено комісією

Дата прид-
бання

Обсяг коштів, виділених для призна-
чення грошової компен-
сації дітям-
сиротам, дітям,
позбав-
леним батьківсь-
кого піклування, та особам з їх числа, тис. гривень.

Інформація про житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, придбання якого за рахунок коштів грошової компенсації погоджено комісією

Дата при-
дбання

Обсяг виді-
лених коштів на виготов-
лення прое-
ктної докумен-
тації, тис. гривень

Обсяг виді-
лених коштів на рецензу-
вання звітів, тис. гривень

Виділені кошти на при-
дбання соціаль-
ного житла, тис. гривень

Інформація про соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, придбання якого погоджено комісією

адреса

площа (кв. метрів), відмітка про наявність фото

гранична вартість на прид-
бання для регіону

вартість об'єкта

адреса

площа (кв. метрів), відмітка про наявність фото

гранична вартість на при-
дбання для регіону

вартість об'єкта

адреса

площа (кв. метрів), відмітка про наявність фото

гранична вартість на придбання для регіону

вартість об'єкта

адреса

площа (кв. метрів), відмітка про наяв-
ність фото

гранична вартість на прид-
бання для регіону

вартість об'єкта

______________________
(найменування посади)

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

___ ____________ 20__ р.

 

 

М. П.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про житло, придбане за рахунок грошової компенсації дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами з їх числа

_________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

за ____ ____________ 20__ р.

Подається __________________________________________________________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади)

_____________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

___ ____________ 20__ р.

 

 

М. П.

 

 

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 300,
від 10.05.2018 р. N 465,
від 12.09.2018 р. N 734,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 616)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2010 р., N 39, ст. 1307, N 92, ст. 3275; 2011 р., N 41, ст. 1693, N 97, ст. 3545, N 99, ст. 3633, N 101, ст. 3703; 2012 р., N 32, ст. 1180, N 89, ст. 3601, N 92, ст. 3732, N 95, ст. 3853, N 100, ст. 4054; 2013 р., N 11, ст. 417, N 64, ст. 2324, N 66, ст. 2387, N 76, ст. 2825, N 92, ст. 3388, N 99, ст. 3630; 2014 р., N 2, ст. 36; 2015 р., N 98, ст. 3353; 2016 р., N 98, ст. 3195, N 101, ст. 3297; 2017 р., N 1, ст. 4, N 29, ст. 857, N 43, ст. 1348, N 86, ст. 2613), доповнити абзацом такого змісту:

"Для будівництва / капітального ремонту / реконструкції малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництва житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації замовники можуть проводити попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 100 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 p., N 76, ст. 2561; 2010 р., N 1, ст. 38, N 86, ст. 3018; 2011 р., N 30, ст. 1298, N 67, ст. 2574; 2012 р., N 37, ст. 1373, N 39, ст. 1474; 2014 р., N 93, ст. 2684; 2015 р., N 64, ст. 2119; 2016 р., N 56, ст. 1942, N 93, ст. 3041):

1) у Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці першому пунктів 22, 30 і 51 слова "міської чи районної у місті ради" замінити словами "міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади";

у тексті Порядку слова "міська, районна у місті, сільська, селищна рада" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "міська, районна у місті, сільська, селищна рада, у тому числі об'єднана територіальна громада" у відповідному відмінку і числі, слова "міська, районна у місті, рада" та "міська, районна в місті рада" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "міська, районна у місті (у разі утворення) рада, сільська, селищна рада об'єднаної територіальної громади" у відповідному відмінку і числі;

у додатку 12 до Порядку слова "міської, районної у місті ради" замінити словами "міської, районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади";

2) у пункті 1, абзаці першому пункту 6 і пункті 7 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого зазначеною постановою, слова "міської, районної у місті ради" замінити словами "міської, районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади".

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1070)

____________

Опрос