Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Координационного совета по вопросам логистики

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 06.09.2017 № 859
редакция действует с 02.10.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 вересня 2017 р. N 859

Київ

Про утворення Координаційної ради з питань логістики

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 квітня 2018 року N 319
,
від 25 вересня 2019 року N 850

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань логістики у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань логістики, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

СКЛАД
Координаційної ради з питань логістики

Віце-прем'єр-міністр України, голова Ради

Міністр інфраструктури, заступник голови Ради

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Ради

Голова Державіаслужби

Голова ДФС

Голова ДРС

Голова Укравтодору

Голова Укртрансбезпеки

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра розвитку громад та територій

Заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра екології та природних ресурсів

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник Голови Держекоінспекції

Голова правління ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою)

Голова державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (за згодою)

Представник Світового банку (за згодою)

Представник Європейського інвестиційного банку (за згодою)

Представник Європейського банку реконструкції та розвитку (за згодою)

Представник Американської торгівельної палати (за згодою)

Представник Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)

Представник Федерації роботодавців (за згодою)

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 319,
від 25.09.2019 р. N 850)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань логістики

1. Координаційна рада з питань логістики (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою вирішення відповідно до своїх повноважень питань логістичного забезпечення функціонування транспорту та дорожнього господарства.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих держадміністрацій у сфері розвитку транзитного потенціалу і логістики;

2) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо:

формування та реалізації державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, розвитку транзитного потенціалу і логістики;

визначення механізму підвищення якості транспортних та інформаційних технологій логістичної інфраструктури; вдосконалення логістики перевезень; підвищення ефективності процедур здійснення державного контролю під час переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон; скорочення витрат на міжнародні та внутрішні перевезення товарів; удосконалення моніторингу міжнародних перевезень; зменшення часу на транспортування товарів до пункту призначення; забезпечення кваліфікованим персоналом логістичної інфраструктури;

3) визначення шляхів та механізмів розв'язання проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, розвитку транзитного потенціалу і логістики;

4) удосконалення нормативно-правової бази з питань транспорту, дорожнього господарства, державної митної та податкової справи, здійснення державного контролю під час переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон та з інших питань, що належать до компетенції Ради.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, розвитку транзитного потенціалу і логістики;

2) вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції, з метою прийняття рішень щодо надання відповідних пропозицій та рекомендацій;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції, зокрема з урахуванням пропозицій підприємств, установ та організацій щодо внесення змін до актів законодавства.

Рада для виконання покладених на неї завдань використовує пропозиції щодо стратегічного розвитку інфраструктури, оптимізації тарифної політики і процедур торгівлі, підготовлених робочою групою з питань логістики.

5. Рада має право:

1) подавати запити та отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об'єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками);

3) подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції;

4) залучати експертів, фахівців, зокрема іноземних (за згодою), для виконання покладених на неї завдань;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх об'єднаннями, експертами, а також іншими консультативно-дорадчими органами.

7. У рамках діяльності Ради можуть утворюватися робочі групи.

Пропозиції щодо утворення робочих груп Ради та їх персонального складу формує секретар Ради. Персональний склад робочих груп Ради затверджується на засіданнях Ради.

Робочі групи Ради виконують завдання Ради за відповідними напрямами, визначеними цим Положенням, проводять експертну оцінку з питань, що належать до компетенції Ради, а також розробляють пропозиції та рекомендації щодо найбільш ефективних способів їх вирішення. Пропозиції та рекомендації, прийняті на засіданнях робочих груп Ради, подаються їх керівниками для розгляду на засіданні Ради.

8. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Ради є Віце-прем'єр-міністр України.

Голова Ради затверджує її персональний склад та в разі потреби вносить до нього зміни.

Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

Секретар Ради призначається головою Ради.

Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, підписує протокол засідання Ради.

Голова Ради здійснює керівництво діяльністю Ради. Голова або за його дорученням член Ради може брати участь у встановленому порядку у нарадах, що проводяться центральними та місцевими органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Ради.

9. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання Ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Порядок денний засідання Ради формується її секретарем відповідно до пропозицій членів Ради, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об'єднань.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

10. Пропозиції та рекомендації Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

11. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається всім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

____________

Опрос