Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О функционировании системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 10.11.2017 № 833
редакция действует с 30.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 листопада 2017 р. N 833

Київ

Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 листопада 2018 року N 1027
,
від 20 травня 2020 року N 421

Відповідно до абзацу сімнадцятого статті 4 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі;

Порядок звернення особи, яка допустила адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, до уповноваженого підрозділу Національної поліції.

2. Міністерству внутрішніх справ у двомісячний строк затвердити за погодженням з Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Технічні вимоги до системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

3. Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством інфраструктури затвердити за погодженням з Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації порядки взаємного обміну інформацією про:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

винесені постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі;

вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, відповідальними особами, зазначеними в частині першій статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особами - резидентами України, які ввезли транспортні засоби, зареєстровані за межами України, або особами, які фактично керували транспортними засобами на момент вчинення зазначених правопорушень;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

осіб, які ввезли на територію України транспортні засоби, зареєстровані за її межами, а також про вручення іноземцям та особам без громадянства під час перетинання ними державного кордону України копій постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі;

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

керівників юридичних осіб, за якими зареєстровано транспортні засоби, на яких учинено правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, а також осіб, які здійснюють повноваження керівників таких юридичних осіб.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом трьох місяців забезпечити прийняття нормативно-правових актів для реалізації положень цієї постанови та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі

Загальні положення

1. Цим Порядком визначаються вимоги до функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

технічні засоби (прилади контролю) - це пристрої, що дають змогу в автоматичному режимі здійснювати виявлення та фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та інформація в яких захищена згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027,
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 вважати відповідно абзацами третім - шостим)

метадані - структуровані дані, які містять відомості про подію, зафіксовану за допомогою технічних засобів (приладів контролю), характеристики зафіксованого транспортного засобу, необхідні для його ідентифікації, параметри функціонування технічних засобів (приладів контролю), а також інші дані, необхідні для обліку, пошуку, оцінки та управління такими відомостями;

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

інформаційний файл - упорядкована сукупність визначених законодавством у сфері технічного регулювання та стандартизації фактичних даних з результатами фіксації (фотознімки або відеозаписи) технічними засобами (приладами контролю) події, що містить ознаки адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та метаданих до них, сформована зазначеними технічними засобами (приладами контролю) та захищена з використанням кваліфікованого електронного підпису;

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

система фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (далі - система) - взаємопов'язана сукупність технічних засобів (приладів контролю), програмних і апаратних засобів обробки отриманих за допомогою технічних засобів (приладів контролю) інформаційних файлів та метаданих, обміну з використанням телекомунікаційних мереж інформацією, необхідною для реалізації організаційних і процесуальних заходів під час здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками, що функціонує в єдиній інформаційній системі МВС (далі - єдина інформаційна система).

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному у Кодексі України про адміністративні правопорушення та Законах України "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про поштовий зв'язок".

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

3. Система створюється та експлуатується з урахуванням вимог Законів України "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про Національну поліцію", "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про поштовий зв'язок", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про Державну прикордонну службу України", "Про захист персональних даних" та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

Порядок технічної експлуатації системи встановлюється МВС.

4. Посадові особи Національної поліції, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, використовують під час винесення постанов про накладення адміністративного стягнення інформаційні файли, які разом з винесеними постановами передаються до системи, для подальшого формування масиву даних Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

5. Інформування учасників дорожнього руху про фіксацію (фотозйомку або відеозапис) фактів адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху стаціонарними технічними засобами (приладами контролю) здійснюється не пізніше початку роботи таких технічних засобів (приладів контролю) на визначених місцях (ділянках вулично-дорожньої мережі) шляхом установлення відповідних дорожніх знаків на вулично-дорожній мережі, а також шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних веб-сайтах МВС та Національної поліції.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

Адміністративні правопорушення, що фіксуються за допомогою системи

7. За допомогою системи фіксуються такі порушення Правил дорожнього руху:

перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів;

проїзд на заборонний сигнал світлофора;

порушення правил зупинки і стоянки;

порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів;

порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху;

порушення правил руху через залізничний переїзд;

порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками.

Структура та основні функції системи

8. Система складається з:

автоматичної системи виявлення та фіксації шляхом фотозйомки або відеозапису подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, за допомогою технічних засобів (приладів контролю) (далі - автоматична система фіксації);

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

автоматизованої системи обробки даних МВС, що є комплексом взаємопов'язаних методів і засобів збирання, збереження, обробки та надання даних про адміністративні правопорушення;

(абзац третій пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

підсистем взаємодії з Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та іншими інформаційними та інформаційно-телекомунікаційними системами МВС, відповідних органів державної влади, національного оператора поштового зв'язку, а також з телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій.

(пункт 8 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

Порядок отримання автоматизованою системою обробки даних МВС інформаційних файлів або метаданих від автоматичної системи фіксації визначається МВС за погодженням з Адміністрацією Держспецзв'язку.

(абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

9. До складу автоматичної системи фіксації входить мережа технічних засобів (приладів контролю), які забезпечують в автоматичному режимі фотозйомку або відеозапис подій, що містять ознаки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розпізнавання номерних знаків транспортних засобів та передачу інформації про зафіксовані події телекомунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних МВС.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027,
від 20.05.2020 р. N 421)

Вимоги до технічних засобів (приладів контролю) і складу інформаційних файлів та метаданих, що створюються ними, установлюються законодавством у сфері технічного регулювання та стандартизації.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

10. За способом і місцем установлення та використання технічні засоби (прилади контролю) можуть бути:

стаціонарними, що монтуються/розміщуються на штучних спорудах, технічних засобах організації (регулювання) дорожнього руху, інженерному облаштуванні автомобільних доріг, вулично-дорожній мережі населених пунктів, будівлях та використовуються в безперервному режимі;

мобільними (рухомими), що монтуються/розміщуються уповноваженими органами (підрозділами) Національної поліції на автомобільних дорогах та використовуються протягом обмеженого періоду часу шляхом періодичної зміни місць їх установлення, а також на службових транспортних засобах Національної поліції.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.05.2020 р. N 421)

11. Мережа стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) відповідно до місць їх монтажу/розміщення може бути загальнодержавною або місцевою.

Загальнодержавна мережа стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) впроваджується на аварійно-небезпечних місцях (ділянках) та/або місцях (ділянках) концентрації дорожньо-транспортних пригод автомобільних доріг загального користування державного значення за рішеннями власників таких доріг.

Місцева мережа стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) впроваджується на аварійно-небезпечних місцях (ділянках) та/або місцях (ділянках) концентрації дорожньо-транспортних пригод автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у містах та інших населених пунктах за рішенням органу місцевого самоврядування.

Місця встановлення стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) письмово погоджуються з відповідним уповноваженим органом Національної поліції, а встановлення таких засобів на залізничних переїздах додатково письмово погоджується з власниками цих переїздів.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.05.2020 р. N 421)

12. Пункт 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

13. Користувачами системи є:

реєстратор - посадова особа уповноваженого підрозділу (підрозділів) Національної поліції, яка здійснює обробку інформаційних файлів, інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади, а також виносить, змінює, скасовує постанови про накладення адміністративного стягнення в установленому законодавством порядку;

адміністратор - посадова особа уповноваженого підрозділу МВС, яка забезпечує супроводження програмного забезпечення, збереження та захист даних системи, відповідає за її належне функціонування, надання доступу до системи та обмін даними з іншими інформаційними системами та реєстрами.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

14. У разі фіксації технічними засобами (приладами контролю) події, що містить ознаки інших правопорушень (зокрема дорожньо-транспортної пригоди, експлуатації транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, використання номерних знаків, що належать іншому транспортному засобу), не зазначених у пункті 7 цього Порядку, реєстратори системи забезпечують невідкладну передачу такої інформації до відповідних підрозділів Національної поліції.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

15. Основними функціями системи є:

створення метаданих та інформаційних файлів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та їх передача телекомунікаційними мережами до автоматизованої системи обробки даних МВС для подальшого оброблення і зберігання;

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

перевірка цілісності та достовірності, а також надійне зберігання інформаційних файлів та метаданих, отриманих від технічних засобів (приладів контролю);

(абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

автоматизований аналіз метаданих та інформаційних файлів, отриманих від технічних засобів (приладів контролю);

(абзац четвертий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

захист інформації від несанкціонованих дій, які можуть призвести до їх випадкової або умисної модифікації чи знищення;

(абзац п'ятий пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

взаємодія між базами (банками) даних, реєстрами МВС, інших органів державної влади та установ, діяльність яких пов'язана із забезпеченням функціонування системи, національного оператора поштового зв'язку, а також взаємодія з телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій;

(абзац шостий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

абзац сьомий пункту 15 виключено

(абзац сьомий пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.05.2020 р. N 421)

автоматизоване формування (із забезпеченням автоматичної перевірки транспортних засобів та їх номерних знаків за базами (банками) даних, реєстрами, що входять до єдиної інформаційної системи, щодо перебування їх у розшуку) постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі за допомогою технічних засобів (приладів контролю), відповідно до законодавства;

(абзац восьмий пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

невідкладна передача інформації про фіксацію за допомогою технічних засобів (приладів контролю) транспортних засобів та/або їх номерних знаків, що перебувають у розшуку, до відповідних підрозділів Національної поліції;

(пункт 15 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

забезпечення послідовності дій реєстратора системи щодо винесення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, з підтвердженням прийнятого рішення шляхом накладення кваліфікованої електронної печатки із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання в установленому МВС порядку;

(пункт 15 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

забезпечення друку постанов про накладення адміністративного стягнення та обміну інформацією відповідно до порядку, установленого МВС та Мінінфраструктури, при передачі їх національному оператору поштового зв'язку для доставлення адресату рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

(пункт 15 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - шістнадцятим)

наповнення офіційного веб-сайту МВС інформацією з фотознімками або відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого технічними засобами, (приладами контролю) для ознайомлення з нею особи, яка притягається до відповідальності за таке правопорушення;

(абзац дванадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

інформування відповідальної особи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, учинене на транспортному засобі, який йому належить або яким він користується, шляхом взаємодії з телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій та з використанням повідомлень рухомого (мобільного) зв'язку та/або електронної пошти відповідно до інформації про абонентський номер засобу рухомого (мобільного) зв'язку та/або адресу електронної пошти такої особи, що внесена до Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

(абзац тринадцятий пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

відстеження стану проходження (вручення/невручення або відмова від отримання) рекомендованих листів з повідомленням про вручення з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, шляхом отримання інформації в електронній формі від національного оператора поштового зв'язку;

(абзац чотирнадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

відстеження дати вручення органами Держприкордонслужби копій постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, іноземцям та особам без громадянства, які ввезли транспортні засоби, зареєстровані за межами України, під час перетинання такими особами державного кордону України шляхом отримання інформації в електронній формі з відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи Держприкордонслужби в порядку, визначеному МВС;

(пункт 15 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим і сімнадцятим)

облік і контроль за повнотою і своєчасністю сплати штрафів за адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, шляхом отримання відповідної інформації в електронній формі від органів Казначейства, а в разі відсутності в системі відомостей про сплату штрафу в установлений законом строк - інформування посадових осіб уповноваженого підрозділу Національної поліції для вжиття відповідних заходів реагування.

(абзац шістнадцятий пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

абзац сімнадцятий пункту 15 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

16. Для захисту інформації в системі створюється комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в установленому законодавством порядку.

Фінансове забезпечення роботи системи

17. Джерелами фінансування системи можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, а також кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

18. Залежно від джерел фінансування системи організаційно-правові основи та принципи взаємодії між суб'єктами відносин, правовий режим системи та її елементів регулюються Господарським кодексом України, Законами України "Про управління об'єктами державної власності", "Про державно-приватне партнерство", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та нормативно-правовими актами, а також умовами договорів, укладених між суб'єктами, щодо створення, обслуговування та фінансування системи.

19. Для впровадження та подальшого функціонування системи уповноваженими органами, установами МВС, Національної поліції укладаються із суб'єктами господарювання - резидентами України господарські договори, зокрема довгострокові, на закупівлю бланкової та іншої продукції і послуг поштового зв'язку з пересилання на всій території України рекомендованих листів з оплатою шляхом нанесення на поштове відправлення відбитка про оплату та повідомлень про вручення, а також інших товарів, робіт та послуг, пов'язаних із забезпеченням впровадження та функціонування системи.

(Порядок доповнено пунктом 19 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. N 421)

 

ПОРЯДОК
звернення особи, яка допустила адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, до уповноваженого підрозділу Національної поліції

1. Цей Порядок визначає процедуру звернення особи, яка допустила адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі (далі - правопорушення), до уповноваженого підрозділу Національної поліції.

2. Особа, яка фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення (далі - заявник), протягом 20 календарних днів з дня вчинення правопорушення або з дня набрання постановою у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, законної сили може звернутися особисто до уповноваженого підрозділу (підрозділів) Національної поліції із заявою про визнання зазначеного факту правопорушення та надання згоди на притягнення її до адміністративної відповідальності (далі - заява), а також надати при цьому документ (квитанцію) про сплату відповідного штрафу.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

3. Адреса уповноваженого підрозділу (підрозділів) Національної поліції, за якою заявник особисто подає заяву, зазначається на офіційних веб-сайтах МВС та Національної поліції.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

4. Заявник подає заяву особисто в письмовому вигляді українською мовою (заповнюється машинодруком або від руки розбірливо без виправлень) за умови його ідентифікації та незалежно від місця реєстрації безоплатно до уповноваженого підрозділу (підрозділів) Національної поліції. Типовий зразок заяви розміщується на офіційних веб-сайтах МВС та Національної поліції.

Заява також може бути подана через офіційний веб-сайт МВС за умови електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

7. У заяві обов'язково зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання/перебування заявника;

серія, номер та дата видачі посвідчення водія заявника (або про відсутність у заявника права керування транспортними засобами);

серія, номер та дата винесення постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі;

інформація про визнання заявником факту скоєння правопорушення та його згода на притягнення його до адміністративної відповідальності за скоєне правопорушення;

дата подання заяви та підпис заявника.

У разі подання заяви іноземцем або особою без громадянства прізвище, ім'я (імена) та по батькові (за наявності) заявника зазначаються в називному відмінку (для іноземців та осіб без громадянства - латиницею), а також додатково зазначається громадянство (підданство) заявника.

До заяви в обов'язковому порядку заявник додає документ (квитанцію) про сплату ним штрафу в установлений законодавством строк та в розмірі, визначеному відповідною постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі.

Заявник відповідає за повноту і достовірність відомостей, зазначених у заяві.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

8. Заявник під час подання заяви в письмовій формі особисто пред'являє посадовій особі уповноваженого підрозділу Національної поліції документ, що посвідчує його особу.

Документами, що посвідчують особу під час подання нею заяви в письмовій формі особисто, є документи, визначені статтею 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", паспортний документ іноземця або інший документ, що посвідчує його особу.

9. Пункт 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

10. Заявнику відмовляється в розгляді уповноваженим підрозділом Національної поліції заяви, якщо її подано особою, яку неможливо ідентифікувати або яка зазначила в заяві неповну чи недостовірну інформацію, не надано документ (квитанцію) про сплату заявником штрафу, а також у разі подання заяви після 20 календарних днів з дня набрання постановою у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, законної сили.

(абзац перший пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

Абзац другий пункту 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2018 р. N 1027)

____________

Опрос