Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по введению электронных земельных торгов и обеспечению хранения и защиты данных при их проведении

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 21.06.2017 № 688
редакция действует с 21.06.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2017 р. N 688

Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 червня 2018 року N 492
,
від 10 квітня 2019 року N 315
,
від 5 червня 2019 року N 477

З метою запобігання корупції та недопущення зловживань у сфері земельних відносин, пов'язаних з передачею земель у користування на конкурентних засадах шляхом запровадження електронних земельних торгів, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру стосовно реалізації з 1 жовтня 2017 р. по 1 жовтня 2019 р. пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, що забезпечують здійснення повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492,
від 10.04.2019 р. N 315)

2. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів, що додається.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства подати до 15 жовтня 2019 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації пілотного проекту та внести пропозиції щодо ефективних способів запровадження електронних земельних торгів.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492,
від 10.04.2019 р. N 315)

4. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Державного агентства з питань електронного урядування щодо здійснення заходів, спрямованих на запровадження використання системи зберігання та захисту даних Blockchain під час проведення електронних земельних торгів та у роботі Державного земельного кадастру.

5. Внести до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. N 413 "Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 51, ст. 1569), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів

(У тексті Порядку слово "виконавець", крім абзацу першого пункту 6, у всіх відмінках замінено словами "виконавець електронних земельних торгів" у відповідному відмінку; слова "Організатор" і "організатор" у всіх відмінках замінено словами "Організатор електронних земельних торгів" і "організатор електронних земельних торгів" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року N 492)

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації пілотного проекту з проведення електронних земельних торгів територіальними органами Держгеокадастру під час здійснення ними повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) виконавець електронних земельних торгів - суб'єкт господарювання, який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення;

2) електронний майданчик - підключений до системи електронних земельних торгів веб-сайт виконавця електронних земельних торгів та/або апаратно-програмний комплекс, що функціонує в Інтернеті та забезпечує учасникам електронних земельних торгів, виконавцю електронних земельних торгів можливість користуватися сервісами такої системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних земельних торгів;

3) електронні земельні торги - продаж лотів шляхом проведення аукціону через систему електронних земельних торгів;

4) користувач - фізична або юридична особа, яка зареєструвалася у системі електронних земельних торгів;

5) крок електронних земельних торгів - надбавка, на яку в ході електронних земельних торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Значення кроку електронних земельних торгів установлюється організатором електронних земельних торгів у розмірі до 0,5 відсотка стартової ціни лота;

6) лот - право (оренда, емфітевзис) на земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності, що виставляється на електронних земельних торгах;

7) номер лота - номер, який формується автоматично в системі електронних земельних торгів під час розміщення оголошення про проведення електронних земельних торгів;

8) оператор електронного майданчика - юридична особа, що відповідно до укладеного договору з оператором системи електронних земельних торгів забезпечує функціонування електронного майданчика, який підключено до системи електронних торгів;

9) оператор системи електронних земельних торгів - юридична особа, що відповідно до укладеного договору з Держгеокадастром забезпечує функціонування бази даних системи електронних земельних торгів та є ліцитатором електронних земельних торгів;

10) організатор електронних земельних торгів - територіальний орган Держгеокадастру, що забезпечує здійснення повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності і уклав з виконавцем електронних земельних торгів договір про проведення електронних земельних торгів;

11) особистий кабінет користувача та/або учасника, та/або організатора електронних земельних торгів - розділ системи електронних земельних торгів, в якому розміщуються оголошення про проведення електронних земельних торгів, повідомлення про результати їх проведення та інша інформація про електронні земельні торги. Доступ до особистого кабінету користувача та/або учасника, та/або організатора електронних земельних торгів має користувач та/або учасник, та/або організатор електронних земельних торгів, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів (логіну та паролю);

12) переможець електронних земельних торгів - учасник, який запропонував найвищу ціну за лот, зафіксовану в ході проведення електронних земельних торгів;

13) система електронних земельних торгів - дворівнева автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, що необхідні для проведення електронних земельних торгів, запобігання корупційним діям і зловживанням, та складається з бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність системи;

14) спостерігач електронних земельних торгів - користувач Інтернету, який спостерігає за проведенням електронних земельних торгів та не може подавати свої цінові пропозиції;

15) стартова ціна лоту - вартість лота, затверджена організатором електронних земельних торгів та відображена в оголошенні про проведення електронних земельних торгів;

16) учасник електронних земельних торгів - користувач, допущений виконавцем електронних земельних торгів до участі в електронних земельних торгах відповідно до вимог цього Порядку;

17) ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на торгах.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

21. Створення та опрацювання електронних документів у системі електронних земельних торгів здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу з накладенням на них кваліфікованого електронного підпису.

(Порядок доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492
,
пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 477)

22. Держгеокадастр має право укладати договори з кількома операторами системи електронних земельних торгів.

(Порядок доповнено пунктом 22 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

23. Адміністрування та супроводження електронного майданчика здійснюється за рахунок коштів оператора електронного майданчика та/або виконавця електронних земельних торгів відповідно до договору, укладеного між ними, без залучення коштів державного бюджету.

(Порядок доповнено пунктом 23 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

24. У системі електронних земельних торгів повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю вимогам законодавства у сфері захисту інформації.

Вимоги до захисту інформації в системі електронних земельних торгів визначаються з дотриманням положень статті 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

(Порядок доповнено пунктом 24 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

3. Організатор електронних земельних торгів визначає перелік прав на земельні ділянки, що виставляються на електронні земельні торги окремими лотами, шляхом прийняття відповідного рішення.

Рішення організатора електронних земельних торгів повинне містити:

перелік прав на земельні ділянки, що виставляються на електронні земельні торги окремими лотами;

стартову ціну лота та крок електронних земельних торгів;

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування нею на електронних земельних торгах;

інформацію про особу, уповноважену організатором електронних земельних торгів на укладення договору оренди, емфітевзису земельної ділянки, право на яку виставляється на електронні земельні торги.

У переліку прав на земельні ділянки, що виставляються на електронні земельні торги окремими лотами, зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.

4. Добір земельних ділянок та підготовка лотів до проведення електронних земельних торгів здійснюються організатором електронних земельних торгів відповідно до вимог частин другої - четвертої статті 136 Земельного кодексу України.

5. Фінансування підготовки лотів до проведення електронних земельних торгів здійснюється організатором електронних земельних торгів або виконавцем електронних земельних торгів відповідно до укладеного між ними договору.

Витрати на підготовку лотів до проведення електронних земельних торгів, здійснені організатором електронних земельних торгів або виконавцем електронних земельних торгів, відшкодовуються переможцем за кожним лотом.

6. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу прав на земельні ділянки (оренди, емфітевзису) на електронних земельних торгах та визначення виконавця електронних земельних торгів організатором електронних земельних торгів здійснюються у порядку, визначеному законом.

Організатор електронних земельних торгів забезпечує визначення виконавця електронних земельних торгів на конкурсній основі з дотриманням принципів відкритості, прозорості та добросовісної конкуренції.

7. Використання системи електронних земельних торгів здійснюється:

організатором електронних земельних торгів - відповідно до договору, укладеного між організатором електронних земельних торгів та оператором системи електронних земельних торгів;

оператором електронного майданчика - відповідно до договору, укладеного між оператором електронного майданчика та оператором системи електронних земельних торгів;

виконавцем електронних земельних торгів - відповідно до договору, укладеного між виконавцем електронних земельних торгів та оператором електронного майданчика.

Дії, що вчиняються оператором системи електронних земельних торгів як ліцитатором під час електронних земельних торгів, вчиняються ним відповідно до вимог Земельного кодексу України, з урахуванням функціоналу системи електронних земельних торгів.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

8. Організатор електронних земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення електронних земельних торгів передає, а виконавець електронних земельних торгів приймає документи та матеріали щодо лота, зазначені у частині четвертій статті 136 Земельного кодексу України.

9. Документи щодо кожного лота оформляються виконавцем електронних земельних торгів в окрему справу і після закінчення торгів передаються покупцеві.

10. Виконавець електронних земельних торгів після отримання документів та матеріалів щодо лота забезпечує опублікування оголошення про проведення електронних земельних торгів:

на офіційному веб-сайті Держгеокадастру шляхом подання такого оголошення до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки, право на яку виставляється на електронні земельні торги;

в системі електронних земельних торгів, яка функціонує цілодобово та є доступною для всіх користувачів Інтернету.

(абзац третій пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

Запис про нові електронні земельні торги створюється виконавцем електронних земельних торгів у системі електронних земельних торгів та передається до бази даних системи електронних земельних торгів.

(пункт 10 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

Інформація про проведення електронних земельних торгів розміщується у системі електронних земельних торгів державною мовою, крім випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема під час написання адрес веб-сайтів, зазначення реєстраційних номерів). Через систему електронних земельних торгів виконавцем одночасно може проводитися декілька електронних земельних торгів.

(абзац п'ятий пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

11. В оголошенні про проведення електронних земельних торгів за кожним лотом зазначається інформація, визначена частиною четвертою статті 137 Земельного кодексу України.

12. Розміщення інформації про проведення електронних земельних торгів на офіційному веб-сайті Держгеокадастру та у системі електронних земельних торгів здійснюється безоплатно. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення оголошення про проведення електронних земельних торгів, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації із застосуванням поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених технологічних чи програмних засобів цілодобово без обмежень.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

13. Електронні земельні торги проводяться через 30 днів після оприлюднення оголошення про їх проведення. У разі коли останній день припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, днем проведення електронних земельних торгів є перший після нього робочий день.

14. Взаємодія виконавця електронних земельних торгів, організатора електронних земельних торгів, оператора електронного майданчика та оператора системи електронних земельних торгів щодо проведення електронних земельних торгів, у тому числі надсилання документів, матеріалів і повідомлень, передбачених цим Порядком, може здійснюватися в електронній формі або в інший спосіб за домовленістю між зазначеними сторонами.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

15. Користувач має право в будь-який час на його вимогу ознайомитись із предметом лота, який виставлено на електронні земельні торги. Ознайомлення з лотом, його демонстрація здійснюються організатором електронних земельних торгів. Виконавець електронних земельних торгів забезпечує при цьому лише ознайомлення з контактними даними осіб, уповноважених організатором електронних земельних торгів на демонстрацію лота.

16. Користувач, який виявив намір придбати лот, зобов'язаний не пізніше ніж за три робочих дні до проведення електронних земельних торгів зареєструватися у системі електронних земельних торгів, подати заяву про участь в таких торгах і сплатити реєстраційний та гарантійний внески в розмірі, передбаченому Земельним кодексом України, на окремі рахунки виконавця електронних земельних торгів, відкриті в банку, та виконати інші вимоги, визначені цим Порядком.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

17. Заява про участь в електронних земельних торгах подається користувачем у системі електронних земельних торгів за кожним лотом окремо. Один користувач може бути одночасно учасником кількох електронних земельних торгів.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

18. У заяві про участь в електронних земельних торгах містяться такі відомості:

адреса електронної пошти для надсилання повідомлень;

контактний номер телефону;

поштова адреса;

реквізити рахунку учасника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;

реєстраційний номер лота, щодо якого подається заява.

Крім того:

користувач - фізична особа додає до зазначеної заяви копію довідки про присвоєння йому реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку у паспорті), а іноземний громадянин та особа без громадянства зазначають у заяві прізвище, ім'я та по батькові, громадянство (підданство) іноземної держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа;

користувач - фізична особа - підприємець зазначає у заяві прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та офіційно повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера);

користувач - юридична особа зазначає у заяві найменування юридичної особи; код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи, уповноваженої підписувати від її імені документи; серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника, реквізити документа, що підтверджує його повноваження; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та державу, в якій зареєстрована юридична особа.

Разом із заявою про участь в електронних земельних торгах подаються документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків тощо).

19. Користувач сплачує гарантійний та реєстраційний внески в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунка або за допомогою платіжних систем.

(пункт 19 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

20. Заява про участь в електронних земельних торгах подається не пізніше ніж за три робочих дні до їх проведення. Заяви, подані після завершення зазначеного строку, виконавцем електронних земельних торгів не приймаються.

Прийом заяв про участь в електронних земельних торгах починається з моменту розміщення оголошення про проведення електронних земельних торгів і закінчується за три робочих дні до початку їх проведення.

21. Заява про участь в електронних земельних торгах та документи, які до неї додаються, повинні бути засвідчені кваліфікованим електронним підписом фізичної особи або керівника (уповноваженої особи) юридичної особи чи кваліфікованим електронним підписом юридичної особи, спеціально призначеним для таких цілей (для юридичних осіб).

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 477)

22. Виконавець електронних земельних торгів забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних користувачів, які подали заяву про участь в електронних земельних торгах, та відповідає за дотримання законодавства про захист персональних даних.

23. Виконавець електронних земельних торгів забезпечує перевірку відповідності заяви про участь в електронних земельних торгах вимогам, визначеним у пункті 18 цього Порядку, та у разі її відповідності автоматично присвоює заяві реєстраційний номер, фіксує дату і час її подання, реєструє користувача як учасника та не пізніше наступного дня після отримання документів надсилає йому аукціонний вхідний квиток.

(пункт 23 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

24. Після отримання аукціонного вхідного квитка учасник не пізніше 19 год. 00 хв. дня, що передує дню проведення електронних земельних торгів, додає його до своєї заяви про участь та завантажених документів у системі електронних торгів. Аукціонний вхідний квиток є підставою для здійснення (активації) або анулювання учасником цінової пропозиції під час електронних земельних торгів.

(пункт 24 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

25. У разі зазначення під час реєстрації недостовірних відомостей чи відомостей не в повному обсязі, передбачених цим Порядком, неможливості набуття права користування земельною ділянкою з відповідним цільовим призначенням виконавець електронних земельних торгів не пізніше наступного дня після отримання заяви та/або документів не допускає до участі в електронних земельних торгах користувача та надсилає йому повідомлення з обґрунтуванням підстави недопуску.

(пункт 25 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

26. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною п'ятою статті 138 Земельного кодексу України) повертаються виконавцем електронних земельних торгів усім учасникам, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня їх проведення.

27. Електронні земельні торги розпочинаються в робочий день, визначений в оголошенні про їх проведення. Час початку електронних земельних торгів зазначається в оголошенні про їх проведення та не може бути встановлено раніше 9 год. 00 хв. та пізніше 12 год. 00 хвилин.

(абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

Час закінчення електронних земельних торгів не може бути встановлено пізніше 17 год. 00 хвилин.

(абзац другий пункту 27 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

У разі коли протягом трьох хвилин після надходження останньої цінової пропозиції не запропоновано вищу ціну, виконавець електронних земельних торгів закінчує торги за лотом одночасно з поданням звукового сигналу та висвітленням слова "Продано", ціни продажу лота за останньою запропонованою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, та номера переможця.

28. Учасники електронних земельних торгів - фізичні особи та представники учасників електронних земельних торгів - юридичних осіб вносять свої цінові пропозиції щодо лота через електронні майданчики з кроком підвищення ставки, зазначеним в оголошенні про проведення електронних земельних торгів. Перша цінова пропозиція може бути такою самою, як стартова ціна лота. Кожна наступна цінова пропозиція повинна містити ціну, що вища за попередню на встановлений виконавцем електронних земельних торгів крок. Часом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований на електронному майданчику час надходження цінової пропозиції учасника електронних земельних торгів.

(пункт 28 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

29. Інформація про хід електронних земельних торгів оновлюється відразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції, про надходження якої повідомляються усі учасники.

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

30. Переможцем визнається учасник, від якого на момент завершення електронних земельних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.

31. Після закінчення електронних земельних торгів системою електронних земельних торгів автоматично формується та розміщується протокол електронних земельних торгів щодо лота у день проведення таких торгів.

(пункт 31 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

32. Протокол електронних земельних торгів підписується переможцем електронних земельних торгів, оператором системи електронних земельних торгів як ліцитатором електронних земельних торгів (його представником), виконавцем електронних земельних торгів та організатором електронних земельних торгів за допомогою кваліфікованого електронного підпису з накладенням кваліфікованого електронного підпису юридичної особи, призначеного для цілей, визначених у частині другій статті 17 Закону України "Про електронні довірчі послуги", в день проведення електронних земельних торгів.

(пункт 32 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492,
від 05.06.2019 р. N 477)

33. За результатами електронних земельних торгів укладається договір оренди та/або емфітевзису земельної ділянки.

34. Облік та зберігання всіх електронних протоколів здійснюються в системі.

35. Організатор електронних земельних торгів не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після проведення електронних земельних торгів розміщує на офіційному веб-сайті Держгеокадастру протокол таких торгів і повідомлення про їх результати за кожним лотом, а також за бажанням організатора електронних земельних торгів опубліковує зазначене повідомлення у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, із зазначенням:

1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;

2) ціни продажу лота або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами таких торгів;

3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, емфітевзису);

4) цільового призначення земельної ділянки.

36. Анулювання та визнання електронних земельних торгів такими, що не відбулися, здійснюються у випадках та відповідно до вимог, передбачених Земельним кодексом України.

Інформація щодо анулювання та визнання електронних земельних торгів такими, що не відбулися, створюється виконавцем електронних земельних торгів за рішенням організатора електронних земельних торгів у системі електронних земельних торгів та передається до бази даних системи електронних земельних торгів.

(пункт 36 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Виконавець електронних земельних торгів повинен надіслати організатору електронних земельних торгів протокол електронних земельних торгів, які не відбулися.

37. Оператор системи електронних земельних торгів забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних земельних торгів до системи електронних земельних торгів.

(пункт 37 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. N 492)

38. Інші умови проведення електронних земельних торгів визначаються відповідно до статей 135 - 139 Земельного кодексу України.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними

1. В абзаці двадцять третьому розділу "Загальна частина" слова "заборони щодо" виключити.

2. У розділі "Система організації процесу виконання Стратегії":

1) абзац четвертий після слів "право оренди" доповнити словами "та/або емфітевзису";

2) в абзаці восьмому слово "оренду" замінити словами "користування (оренда, емфітевзис)";

3) абзац дев'ятий після слів "прав оренди" доповнити словами "та/або емфітевзису", а після слів "нормативної грошової оцінки земельної ділянки" - словами "(для продажу прав оренди)";

4) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"не допускати внесення змін до договору оренди земельної ділянки та/або договору емфітевзису в частині зменшення розміру орендної плати (плати за договір емфітевзису) та/або збільшення строку дії договору оренди земельної ділянки та/або договору емфітевзису;";

5) в абзаці тринадцятому слово "оренду" замінити словами "користування (оренда, емфітевзис)";

6) в абзаці чотирнадцятому слова "орендованих земельних ділянок" замінити словами "земельних ділянок, які перебувають в користуванні (оренда, емфітевзис),";

7) в абзаці сімнадцятому слово "оренду" замінити словами "користування (оренда, емфітевзис)";

8) останній абзац викласти в такій редакції:

"У разі надання дозволів на розроблення документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру до набрання чинності цією Стратегією затвердження такої документації та передача земельних ділянок у власність здійснюється без урахування вимог абзаців другого - сьомого цього розділу.".

____________

Опрос