Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 30.08.2017 № 669
действует с 09.09.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2017 р. N 669

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 2 Порядку забезпечення представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 553 "Про організаційні заходи, пов'язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1183; 2006 р., N 22, ст. 1655), слова "Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини" замінити словами "Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини".

2. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 522; 2007 р., N 10, ст. 363, N 53, ст. 2166; 2011 р., N 37, ст. 1523; 2012 р., N 16, ст. 586; 2013 р., N 27, ст. 917; 2014 р., N 55, ст. 1508; 2016 р., N 68, ст. 2294, N 97, ст. 3145; 2017 р., N 4 ст. 144), після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У складі територіальних органів Міністерства юстиції (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть утворюватись (на правах відокремленого підрозділу, що виконує частину функцій відповідного територіального органу) управління, відділи, сектори з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади. Зазначені відокремлені підрозділи можуть очолюватись заступником керівника територіального органу.".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 784 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1655; 2009 р., N 3, ст. 80; 2011 р., N 19, ст. 802; 2016 р., N 20, ст. 792):

1) у постанові:

абзац третій пункту 3 замінити абзацами такого змісту:

"Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України за пропозицією Міністра юстиції.

Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є заступником Міністра юстиції.";

у тексті постанови слова "Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини" в усіх відмінках замінити словами "Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини" у відповідному відмінку;

2) у Положенні про Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та тексті Положення слова "Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини" в усіх відмінках замінити словами "Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини" у відповідному відмінку;

пункт 1 після слів "є посадовою особою" доповнити словами "Міністерства юстиції".

4. У § 148 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199) слова "Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини" замінити словами "Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини".

5. У Положенні про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 923 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 67, ст. 2584; 2013 р., N 9, ст. 336; 2014 р., N 48, ст. 1272; 2016 р., N 91, ст. 2973):

1) в абзаці другому пункту 4 слова "подання Мін'юсту," замінити словом "подання";

2) в абзаці першому пункту 5 слова "чотири представники" замінити словами "сім представників".

6. У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 54, ст. 1455, N 85, ст. 2412; 2016 р., N 2, ст. 110, N 42, ст. 1578, N 73, ст. 2463; 2017 р., N 38, ст. 1204):

1) абзац другий пункту 1 після слів "державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" доповнити словами ", державної реєстрації обтяжень рухомого майна", а після слів "та пробації" - словами ", у сфері правової освіти населення";

2) у пункті 3:

підпункт 22 після слів "державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" доповнити словами ", державної реєстрації обтяжень рухомого майна";

доповнити пункт підпунктом 28 такого змісту:

"28) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері правової освіти, правової обізнаності, інформування населення, доступу громадян до джерел правової інформації;";

3) у пункті 4:

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

"21) узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;";

підпункт 24 викласти в такій редакції:

"24) координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів із питань щодо правової освіти населення, надає їм необхідну методичну допомогу;";

у підпункті 26 слова "бере участь в інформуванні" замінити словами "здійснює інформування";

підпункт 61 після слова "України" доповнити словами ", а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини";

у підпункті 95 слова "реєстрів, функціонування яких забезпечують центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції" замінити словами "державних та єдиних реєстрів, держателем яких є Мін'юст";

підпункт 951 виключити;

4) підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

"2) здійснює добір персоналу в апарат Міністерства та на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників апарату Мін'юсту та його територіальних органів, а також організовує підвищення кваліфікації працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів через навчальні заклади післядипломної освіти, які належать до сфери управління Мін'юсту;";

5) у пункті 12:

доповнити пункт підпунктами 121 - 123 такого змісту:

"121) вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату Мін'юсту і коштів, передбачених на утримання Мін'юсту, ліквідацію, реорганізацію його територіальних органів як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;

122) затверджує структуру апарату Мін'юсту і його територіальних органів;

123) утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи Мін'юсту як структурні підрозділи його апарату, що не мають статусу юридичної особи;";

у підпункті 132 слово "рядового," виключити;

доповнити пункт підпунктом 135 такого змісту:

"135) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мін'юсті та бюджетних установах, що належать до сфери управління Мін'юсту;";

підпункт 18 виключити;

6) у пункті 122:

підпункт 10 після слів "та їх заступників" доповнити словами ", заступників керівників територіальних органів державної виконавчої служби, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міста Києва або Севастополя, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заходи заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності";

підпункт 13 після слів "підприємств установ виконання покарань" доповнити словами ", застосовує заходи заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності";

у підпункті 14 слова "притягує до дисциплінарної відповідальності" замінити словами "застосовує заходи заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності";

підпункт 19 викласти в такій редакції:

"19) вносить подання щодо представлення в установленому порядку до відзначення державними нагородами України державних службовців та інших працівників апарату Мін'юсту, керівників територіальних органів Мін'юсту та їх заступників, заступників керівників територіальних органів державної виконавчої служби, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту.".

7. Пункт 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2739; 2017 р., N 7, ст. 200) після слів "восьми заступників, включаючи першого заступника Міністра" доповнити словами ", заступника Міністра - Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини".

____________

Опрос