Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 марта 2016 г. N 207

КМ Украины
Постановление КМ от 30.08.2017 № 665
действует с 02.09.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2017 р. N 665

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1108, N 101, ст. 3312; 2017 р., N 29, ст. 858) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207

1. У Правилах реєстрації місця проживання, затверджених зазначеною постановою:

1) абзац дев'ятий пункту 32 викласти в такій редакції:

"Знеособлені дані реєстрів територіальних громад використовуються із статистичною метою. Такі дані щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, подаються органами реєстрації до відповідних територіальних органів Держстату. Дані реєстрів територіальних громад також можуть використовуватися з науковою метою за умови їх знеособлення.";

2) у додатках 6 і 7 до Правил слова

"Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* ____________________________________________________________________________________"

замінити словами

"адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця проживання) ____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (адреса житла
____________________________________________________________________________________
                 або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування
____________________________________________________________________________________
                                      та соціального захисту або військової частини, назва іншої країни, звідки прибув)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* ___________________________________________________________________________________".

2. Додатки 2 і 3 до Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ВІДОМОСТІ
про реєстрацію місця проживання фізичних осіб

Порядковий номер

Прізвище

Ім'я

По батькові

Дата народ-
ження

Місце народ-
ження

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

Стать

Дата реєстрації

Адреса реєстрації місця проживання

Грома-
дянство

Реквізити документів, наданих особою

Адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця проживання)

вид

серія

номер

дата видачі

уповно-
важений суб'єкт, що видав

дійсний до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________
            (повна назва посади уповноваженої особи органу реєстрації)

М. П.

_______________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

"___" _____________ 20__ року

____________
Примітка.

 
Один примірник оформлених відомостей (без внесення відомостей про прізвище, ім'я, по батькові, реквізитів документів особи та унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі) передається до відповідного територіального органу Держстату.

Вимоги до заповнення

Графи заповнюються українською мовою, великими літерами (шрифт Times New Roman).

Графи 2 - 4: у разі відсутності будь-якої складової імені проставляється "-".

Графи 5, 9: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік, у разі відсутності будь-якої складової зазначається відповідно ХХ.ХХ.ХХХХ.

Графа 6: відомості про місце народження зазначаються згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або документом, до якого вносяться відомості про місце реєстрації. Наприклад: Київська область, Броварський район, село Калинівка.

Графа 7: заповнюється у разі наявності в особи даного номера.

Графа 8: стать зазначається літерами "Ж" - жіноча або "Ч" - чоловіча.

Графа 10: зазначаються область, район, місто/населений пункт, номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський район, смт Калинівка, вулиця Селянська, будинок 5, квартира 3.

Графа 11: заповнюється згідно з поданими документами заявника та згідно з класифікатором кодів держав відповідно до ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу".

Графа 12: тип документа зазначається згідно з такими скороченнями:

СВ - свідоцтво про народження;

ПГУ- паспорт громадянина України;

ТПГУ - тимчасове посвідчення громадянина України;

ППП - посвідка на постійне проживання в Україні;

ПТП - посвідка на тимчасове проживання в Україні;

ПБ - посвідчення біженця;

ПДЗ - посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

ПТЗ - посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

ДЗЗ - довідка про звернення за захистом в Україні.

Графи 13 і 14: реквізити зазначаються відповідно до поданих документів без скорочень.

Графа 15: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік.

Графа 16: зазначається повна назва підрозділу, що видав документ, відповідно до поданих документів без скорочень. Наприклад: назва "Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві" або код "8089".

Графа 17: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік.

Графа 18: зазначаються область, район, місто/населений пункт, номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський район, смт Калинівка, вулиця Селянська, будинок 5, квартира 3. Для особи, що прибула з іншої країни, зазначається назва країни попереднього проживання. Наприклад, Республіка Білорусь.

 

ВІДОМОСТІ
про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб

Порядковий номер

Прізвище

Ім'я

По батькові

Дата народ-
ження

Дата смерті

Місце народ-
ження

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

Стать

Дата зняття з реєстрації

Адреса, з якої здійснено зняття з реєстрації

Грома-
дянство

Реквізити документів, наданих особою

Адреса майбутнього місця проживання

вид

серія

номер

дата видачі

уповно-
важений суб'єкт, що видав

дійсний до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________
           (повна назва посади уповноваженої особи органу реєстрації)

М. П.

__________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

"___" _____________ 20__ року

____________
Примітка.

 
Один примірник оформлених відомостей (без внесення відомостей про прізвище, ім'я, по батькові, реквізитів документів особи та унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі) передається до відповідного територіального органу Держстату.

Вимоги до заповнення

Графи заповнюються українською мовою, великими літерами (шрифт Times New Roman).

Графи 2 - 4: у разі відсутності будь-якої складової імені проставляється "-".

Графи 5, 6, 10: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік, у разі відсутності будь-якої складової зазначається відповідно ХХ.ХХ.ХХХХ.

Графа 7: відомості про місце народження зазначаються згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або документом, до якого вносяться відомості про місце проживання. Наприклад: Київська область, Броварський район, село Калинівка.

Графа 8: заповнюється у разі наявності в особи даного номера.

Графа 9: стать зазначається літерами "Ж" - жіноча або "Ч" - чоловіча.

Графа 11: зазначаються область, район, місто/населений пункт, номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський район, смт Калинівка, вулиця Селянська, будинок 5, квартира 3.

Графа 12: заповнюється згідно з поданим документом заявника та згідно з класифікатором кодів держав відповідно до ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу".

Графа 13: тип документа зазначається згідно з такими скороченнями:

СВ - свідоцтво про народження;

ПГУ- паспорт громадянина України;

ТПГУ - тимчасове посвідчення громадянина України;

ППП - посвідка на постійне проживання в Україні;

ПТП - посвідка на тимчасове проживання в Україні;

ПБ - посвідчення біженця;

ПДЗ - посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

ПТЗ - посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

ДЗЗ - довідка про звернення за захистом в Україні.

Графи 14 і 15: заповнюються відповідно до поданих документів без скорочень.

Графа 16: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік.

Графа 17: зазначається повна назва підрозділу, що видав документ, відповідно до поданих документів без скорочень. Наприклад: назва "Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві" або код "8089".

Графа 18: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік.

Графа 19: зазначаються область, район, місто/населений пункт, номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський район, смт Калинівка, вулиця Селянська, будинок 5, квартира 3. Для особи, що вибуває до іншої країни, зазначається назва країни майбутнього проживання. Наприклад, Республіка Білорусь.".

____________

Опрос