Идет загрузка документа (166 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения оценивания результатов служебной деятельности государственных служащих

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.08.2017 № 640
редакция действует с 22.12.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2017 р. N 640

Київ

Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 грудня 2017 року N 1047
,
від 14 березня 2018 року N 185
,
від 24 жовтня 2018 року N 945
,
від 10 липня 2019 року N 591
,
від 5 лютого 2020 року N 58
,
від 13 травня 2020 року N 359
,
від 25 червня 2020 року N 532
,
від 9 жовтня 2020 року N 940
,
від 16 грудня 2020 року N 1265

Відповідно до частини одинадцятої статті 44 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. N 1047
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 591)

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 19

 

ПОРЯДОК
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

(У тексті Порядку слова "Типовий порядок" у всіх відмінках замінено словом "Порядок" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року N 58)

(У тексті Порядку слова "(крім Директора Державного бюро розслідувань)" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року N 359)

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (далі - оцінювання). Дія цього Порядку поширюється на державних службовців, які займають посади державної служби категорій "А", "Б" і "В".

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

2. Метою оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар'єри.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

3. Оцінювання проводиться з дотриманням принципів об'єктивності, достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності державного службовця.

4. Учасниками оцінювання є:

державний службовець;

особа, яка визначає завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності (далі - ключові показники) та здійснює підготовку пропозицій щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А";

безпосередній керівник державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В";

керівник самостійного структурного підрозділу (у разі наявності), в якому працює державний службовець, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В";

суб'єкт призначення;

служба управління персоналом.

5. Державний службовець:

бере участь у визначенні своїх завдань і ключових показників, а також у їх періодичному перегляді;

ознайомлюється з визначеними завданнями і ключовими показниками;

аналізує виконання визначених завдань і ключових показників;

ознайомлюється з пропозиціями щодо оцінювання результатів службової діяльності або результатами виконання завдань і з висновком щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (далі - висновок).

6. Служба управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець, надає консультативну допомогу учасникам оцінювання та здійснює заходи щодо організації оцінювання, у тому числі підготовку проектів наказів (розпоряджень) про:

визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", із списком державних службовців;

затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

7. Оцінювання проводиться на підставі ключових показників, визначених з урахуванням посадових обов'язків державного службовця, а також дотримання ним загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

8. Оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, на якого покладено виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби або виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця, проводиться за тією посадою державної служби, яку він займає.

У разі звільнення державного службовця або його переведення на іншу посаду державної служби до затвердження висновку процедура оцінювання за посадою державної служби, яку він займав, припиняється.

9. Оцінювання проводиться поетапно:

визначення завдань і ключових показників;

визначення результатів виконання завдань;

затвердження висновку (крім випадків, коли жодне із визначених завдань не підлягає оцінюванню).

91. Оформлення документів, передбачених цим Порядком, здійснюється його учасниками у паперовій формі з використанням власноручних підписів або в електронній формі з накладенням кваліфікованих електронних підписів.

Обговорення та співбесіди з учасниками оцінювання, передбачені на відповідних етапах оцінювання, можуть проводитися за фізичної присутності учасників або дистанційно шляхом застосування технічних засобів.

(Порядок доповнено пунктом 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

10. Завдання і ключові показники повинні відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано службову діяльність державних службовців, вимірюватися в кількісному та/або якісному вираженні.

Визначення завдань і ключових показників для заступників керівників здійснюється після визначення завдань і ключових показників для їх керівників.

Визначені державному службовцю завдання і ключові показники зберігаються в його особовій справі, а їх копії - у державного службовця та його безпосереднього керівника.

11. Державному службовцю визначається від двох до п'яти завдань.

Строк виконання завдання має бути реальним для досягнення необхідного результату та визначатися з урахуванням дати прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань відповідно до пункту 13 цього Порядку.

12. Завдання і ключові показники для державного службовця на наступний рік визначаються у грудні року, що передує звітному.

Завдання і ключові показники для державного службовця на поточний рік визначаються у січні - вересні цього року в разі призначення (переведення) на посаду державної служби, виходу на роботу після відсутності на службі у випадках, передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 14 цього Порядку, поновлення на посаді державної служби. Такі завдання і ключові показники визначаються протягом десяти робочих днів після призначення (переведення) або виходу на роботу.

(абзац другий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 р. N 940)

абзац третій пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.10.2020 р. N 940)

абзац четвертий пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

Якщо завдання і ключові показники для державного службовця (крім державного секретаря міністерства) неможливо визначити у строки, передбачені цим пунктом, у зв'язку з його тимчасовою непрацездатністю, відпусткою або професійним навчанням, вони визначаються протягом п'яти робочих днів після виходу на роботу, а в разі відсторонення від виконання посадових обов'язків (повноважень) - протягом п'яти робочих днів після початку виконання посадових обов'язків. Завдання і ключові показники для таких державних службовців на поточний рік не визначаються, якщо вихід на роботу або початок виконання посадових обов'язків настають у жовтні - грудні цього року.

Для державних службовців, які перебувають у службових відрядженнях, завдання і ключові показники визначаються в установленому порядку.

13. Визначення результатів виконання завдань проводиться у жовтні - грудні за період з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань і ключових показників до дати прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань.

14. Визначення результатів виконання завдань, затвердження висновку не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань державний службовець:

працює на займаній посаді у звітному році з визначеними йому завданнями менше трьох місяців;

перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3, 31 і 18 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки";

(абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 р. N 940)

відсутній на службі у зв'язку з призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду;

відсутній на службі у зв'язку з проходженням спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді відповідно до статті 77 Закону України "Про судоустрій і статус суддів";

відсторонений від виконання посадових обов'язків (повноважень) у порядку, визначеному законом.

15. Для визначення результатів виконання завдань суб'єктом призначення приймається наказ (розпорядження), в якому зазначається:

список державних службовців;

строк визначення результатів виконання завдань;

доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення цього етапу оцінювання (у разі потреби).

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України про визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорії "А", призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України, розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України НАДС. Такий проект розпорядження на засіданні Кабінету Міністрів України представляє Міністр Кабінету Міністрів України.

Строк визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорії "А", встановлюється з урахуванням того, що підготовка пропозицій щодо оцінювання результатів службової діяльності керівників державних органів здійснюється після формування відповідних пропозицій стосовно заступників керівників державних органів.

Строк визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", встановлюється з урахуванням того, що результати виконання завдань безпосередніх керівників визначаються після результатів виконання завдань підпорядкованих їм державних службовців.

16. Висновок затверджується наказом (розпорядженням) суб'єкта призначення у грудні звітного року.

Служба управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець, ознайомлює відповідного державного службовця із затвердженим висновком у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".

17. Наказ (розпорядження) керівника державної служби у відповідному державному органі про преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", "Б" і "В" та отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання, видається на підставі затвердженого висновку (висновків).

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А"

18. Завдання і ключові показники державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А", визначаються з урахуванням встановлених завдань для відповідного державного органу стратегічними документами державного рівня, положенням про державний орган та інших завдань, виконання яких покладено на такого державного службовця.

19. Завдання і ключові показники державному службовцю, який займає посаду державної служби категорії "А", на відповідний рік визначаються за формою згідно з додатком 1 такими особами:

Керівником Офісу Президента України - для Керівника Апарату Офісу Президента України та керівників апаратів допоміжних органів, утворених Президентом України;

(абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

Головою Верховної Ради України - для Керівника Апарату Верховної Ради України;

відповідним міністром - для керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через такого міністра;

Міністром Кабінету Міністрів України - для Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України;

Державним секретарем Кабінету Міністрів України - для своїх заступників;

керівником центрального органу виконавчої влади - для своїх заступників;

Головою Національної комісії зі стандартів державної мови - для свого заступника та членів Національної комісії;

(пункт 19 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

Уповноваженим із захисту державної мови - для керівника секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови;

(пункт 19 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

керівником секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови - для своїх заступників;

(пункт 19 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей - для членів такої Комісії;

(пункт 19 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей - для керівника апарату такої Комісії (відповідно до підпорядкування);

(пункт 19 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

керівником апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей - для своїх заступників;

(пункт 19 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати
 відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим)

уповноваженою особою суб'єкта призначення - для керівників Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови ДСА та його заступників; Директора Державного бюро розслідувань; керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників.

(абзац чотирнадцятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

Завдання і ключові показники для державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, є однаковими та затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням НАДС за формою згідно з додатком 2.

Завдання і ключові показники для керівників центральних органів виконавчої влади, які здійснюють повноваження керівників державної служби у таких органах, визначаються на основі типових завдань і ключових показників, які затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням НАДС.

(абзац шістнадцятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

Завдання і ключові показники для заступника керівника центрального органу виконавчої влади у разі відсутності керівника такого органу або у разі покладання обов'язків керівника такого органу на цього заступника визначаються відповідним міністром з урахуванням положень пункту 8 цього Порядку.

20. Завдання і ключові показники державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А", надсилаються (передаються) протягом п'яти робочих днів після їх визначення державному органу, в якому працює такий державний службовець, для його ознайомлення та зберігання в особовій справі.

Служба управління персоналом надає копію завдань і ключових показників такому державному службовцю.

21. У разі внесення змін до стратегічних документів державного рівня, типових завдань і ключових показників для керівників центральних органів виконавчої влади, положення про відповідний державний орган завдання і ключові показники можуть переглядатися відповідно до пунктів 10, 11, 18 і 19 цього Порядку, але не частіше одного разу на квартал.

22. Державні службовці, які займають посади державної служби категорії "А", не пізніше двох тижнів з дня прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань складають звіт у довільній формі про свою службову діяльність щодо виконання відповідних завдань і ключових показників (далі - звіт), що подається особі, яка буде проводити оціночну співбесіду відповідно до пункту 23 цього Порядку.

23. З метою обговорення питання щодо виконання поставлених завдань і ключових показників, дотримання загальних правил етичної поведінки та вимог у сфері запобігання корупції з державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "А", проводиться оціночна співбесіда.

Проведення оціночної співбесіди, визначення результатів виконання завдань, підготовка пропозицій за формою згідно з додатком 3 здійснюється такими особами:

Керівником Офісу Президента України - стосовно Керівника Апарату Офісу Президента України та керівників апаратів допоміжних органів, утворених Президентом України;

Головою Верховної Ради України - стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України;

відповідним міністром - стосовно державних секретарів міністерств, керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через такого міністра;

Міністром Кабінету Міністрів України - стосовно Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України;

Державним секретарем Кабінету Міністрів України - стосовно своїх заступників;

керівником центрального органу виконавчої влади - стосовно своїх заступників;

Головою Національної комісії зі стандартів державної мови - стосовно свого заступника та членів Національної комісії;

Уповноваженим із захисту державної мови - стосовно керівника секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови;

керівником секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови - стосовно своїх заступників;

Головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей - стосовно членів такої Комісії;

членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей - стосовно керівника апарату такої Комісії (відповідно до підпорядкування);

керівником апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей - стосовно своїх заступників;

уповноваженою особою суб'єкта призначення - стосовно керівників Секретаріату Конституційного Суду України, апарату Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови ДСА та його заступників, Директора Державного бюро розслідувань, керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників.

У разі виконання державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "А", обов'язків за іншою посадою державної служби (за наявності розпорядчого акта про покладення виконання обов'язків або за розподілом обов'язків) проведення оціночної співбесіди, визначення результатів виконання завдань (з урахуванням положень пункту 8 цього Порядку), підготовка пропозицій за формою згідно з додатком 3 здійснюється керівником вищого рівня по відношенню до посади державної служби, яку він займає.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

24. У разі тимчасової відсутності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А", або його повторної неявки для проходження оціночної співбесіди в установлені строки визначення результатів виконання завдань може проводиться без оціночної співбесіди шляхом подання особами, визначеними пунктом 23 цього Порядку, пропозицій за формою згідно з додатком 3.

25. У відповідних пропозиціях зазначається негативна, позитивна або відмінна оцінка (крім випадків, коли жодне із завдань не підлягає оцінюванню) з її обґрунтуванням на основі розрахунку середнього бала за виконання кожного визначеного завдання (з урахуванням досягнення ключових показників) за критеріями визначення балів згідно з додатком 4.

26. Пропозиції, підготовлені за формою згідно з додатком 3, не пізніше шести тижнів з дня прийняття наказу (розпорядження) про визначення результатів виконання завдань надсилаються (передаються) державному органу, в якому працює державний службовець, який займає посаду державної служби категорії "А", з метою ознайомлення з ними державного службовця службою управління персоналом.

27. Служба управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець, який займає посаду державної служби категорії "А", забезпечує ознайомлення державного службовця з відповідними пропозиціями, підготовленими щодо нього.

Такий державний службовець зобов'язаний ознайомитися із зазначеними пропозиціями протягом трьох робочих днів з дня їх надходження до державного органу, викласти свої зауваження з відповідним обґрунтуванням (за наявності) та передати підписані пропозиції до служби управління персоналом державного органу, в якому він працює.

У разі не надання державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "А", підписаних пропозицій протягом строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту, інформація, яка міститься у таких пропозиціях, доводиться до його відома (шляхом надсилання копії пропозицій) у порядку, передбаченому статтею 91 Закону України "Про державну службу", не пізніше трьох робочих днів з дня їх надходження до державного органу.

(пункт 27 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

28. Служба управління персоналом державного органу, в якому працює такий державний службовець, протягом десяти робочих днів після отримання відповідних пропозицій надсилає їх, а також завірені в установленому порядку копії завдань і ключових показників та звіту щодо виконання поставлених завдань і ключових показників відповідному суб'єкту призначення.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

29. Якщо суб'єктом призначення державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А", є Кабінет Міністрів України, зазначені документи в порядку, передбаченому пунктом 28 цього Порядку, надсилаються до НАДС, яке узагальнює надіслані пропозиції, розробляє проект розпорядження про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А", і вносить його (із зазначеними пропозиціями, а також копіями завдань і ключових показників та звітів щодо виконання затверджених завдань і ключових показників за звітний період в електронній формі) в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України. Такий проект розпорядження на засіданні Кабінету Міністрів України представляє Міністр Кабінету Міністрів України.

Абзац другий пункту 29 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

Абзац третій пункту 29 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

30. За результатами розгляду звіту, відповідних пропозицій з урахуванням зауважень державного службовця (у разі наявності) та проведення суб'єктом призначення додаткової оціночної співбесіди з таким державним службовцем (у разі потреби) суб'єкт призначення затверджує висновок, в якому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка за формою згідно з додатком 5.

У разі коли жодне із завдань державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А", не підлягає оцінюванню, висновок не затверджується. Відповідні відомості зазначаються в особовій картці такого державного службовця.

Висновок для Голови Національної комісії зі стандартів державної мови, його заступника та членів Національної комісії затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України, розробленим НАДС на основі документів, зазначених у пункті 28 цього Порядку.

(пункт 30 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

31. Суб'єкт призначення протягом одного робочого дня після затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А", надсилає копію наказу (розпорядження) про затвердження такого висновку державному органу, в якому працює такий державний службовець.

Копія наказу (розпорядження) про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А", зберігається в особовій справі державного службовця.

32. На підставі висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А", такий державний службовець разом із службою управління персоналом складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності / індивідуальну програму професійного розвитку за формою згідно з додатком 6, яку затверджує особа, яка здійснювала підготовку відповідних пропозиції.

(абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. N 532)

Затверджена індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності / індивідуальна програма професійного розвитку в разі потреби може переглядатися.

(пункт 32 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. N 532)

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"

33. Завдання і ключові показники державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", визначаються за формою згідно з додатком 7 з урахуванням стратегічних документів державного та/або регіонального рівня, річного плану роботи державного органу, завдань, функцій та обов'язків, визначених у положенні про державний орган, положенні про відповідний структурний підрозділ, посадовій інструкції.

34. Завдання і ключові показники після їх обговорення з державним службовцем визначаються такими особами:

державним службовцям, які обіймають посади керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - суб'єктом призначення;

державним службовцям, які обіймають посади керівників апаратів місцевих держадміністрацій, керівника апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, - суб'єктом призначення;

державним службовцям, які обіймають посади керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій із статусом юридичної особи публічного права, - головою відповідної місцевої держадміністрації або його заступником (відповідно до підпорядкування);

державним службовцям, які обіймають посади заступників керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; заступників керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій із статусом юридичної особи публічного права, - керівником державної служби;

державним службовцям, які обіймають посади керівників апаратів місцевих судів, апеляційних судів, - головою відповідного суду;

державним службовцям, які обіймають посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів; державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "В", визначені структурою державних органів у разі недоцільності утворення структурних підрозділів, - керівником державного органу або його заступником, або керівником державної служби (відповідно до підпорядкування);

державним службовцям, які займають інші посади державної служби категорій "Б" і "В", - безпосереднім керівником за погодженням з керівником самостійного структурного підрозділу (у разі наявності).

35. У разі внесення змін до документів, зазначених в пункті 33 цього Порядку, завдання і ключові показники можуть переглядатися відповідно до пунктів 10, 11, 33 і 34 цього Порядку, але не частіше одного разу на квартал.

Особа, яка визначає завдання і ключові показники державному службовцю, проводить моніторинг їх виконання.

36. У разі виконання державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", обов'язків за іншою посадою державної служби (за наявності розпорядчого акта про покладення виконання обов'язків або за розподілом обов'язків) визначення результатів виконання завдань здійснюється з урахуванням положень пункту 8 цього Порядку керівником вищого рівня по відношенню до посади державної служби, яку він займає.

(пункт 36 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1265)

37. Для визначення результатів виконання завдань безпосередній керівник спільно з керівником самостійного структурного підрозділу (у разі наявності) проводить з державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", оціночну співбесіду.

У разі тимчасової відсутності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", або його повторної неявки для проходження оціночної співбесіди у визначені безпосереднім керівником строки визначення результатів виконання завдань проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (у разі наявності) без оціночної співбесіди в установлений строк. У разі тимчасової відсутності у зв'язку з відрядженням або відпусткою такого державного службовця за його заявою до безпосереднього керівника оціночна співбесіда та визначення результатів виконання завдань проводяться раніше.

38. Перед проведенням оціночної співбесіди державний службовець, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", заповнює форму щодо результатів виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", за відповідний рік згідно з додатком 8 у частині відомостей щодо себе та займаної посади, опису досягнутих результатів у розрізі кожного визначеного завдання та строку його фактичного виконання.

У разі тимчасової відсутності державного службовця такі відомості зазначаються безпосереднім керівником.

39. Оціночна співбесіда проводиться на основі усних пояснень державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", про виконання завдань і ключових показників та його письмового звіту, що подається у довільній формі (у разі його подання державним службовцем). Під час оціночної співбесіди також визначаються потреби у професійному навчанні та розглядаються пропозиції щодо завдань і ключових показників на наступний період.

Після проведення оціночної співбесіди безпосереднім керівником заповнюється форма щодо результатів виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", за відповідний рік згідно з додатком 8 у частині виставлення балів, визначення оцінки та їх обґрунтування, а також визначення потреб у професійному навчанні. Безпосередній керівник спільно з керівником самостійного структурного підрозділу (у разі наявності) виставляє державному службовцю негативну, позитивну або відмінну оцінку (крім випадків, коли жодне із завдань не підлягає оцінюванню) з її обґрунтуванням на основі розрахунку середнього бала за виконання кожного визначеного завдання (з урахуванням досягнення ключових показників) за критеріями визначення балів згідно з додатком 4.

40. Безпосередній керівник передає службі управління персоналом оформлену в установленому порядку форму щодо результатів виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", за відповідний рік згідно з додатком 8 для зберігання в особовій справі такого державного службовця.

У разі визначення результатів виконання завдань без оціночної співбесіди безпосередній керівник передає службі управління персоналом зазначену форму без відмітки про ознайомлення державного службовця. Державний службовець зобов'язаний ознайомитися з результатами виконання завдань протягом п'яти робочих днів після виходу на роботу.

401. Служба управління персоналом узагальнює результати виконання завдань державними службовцями.

Якщо за підсумками визначення результатів виконання завдань державному службовцю виставлена негативна оцінка, служба управління персоналом інформує про це суб'єкта призначення та передає йому матеріали оцінювання такого державного службовця (завдання і ключові показники, звіт щодо виконання поставлених завдань і ключових показників (у разі подання), заповнену форму щодо результатів виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", за відповідний рік згідно з додатком 8, зауваження державного службовця щодо оцінювання результатів його службової діяльності (у разі подання).

Для встановлення обґрунтованості виставлення державному службовцю негативної оцінки суб'єкт призначення вивчає матеріали оцінювання і в разі необхідності заслуховує пояснення відповідного державного службовця та/або його безпосереднього керівника.

У разі необґрунтованості негативної оцінки, виставленої державному службовцю, суб'єкт призначення зазначає своє обґрунтування у формі згідно з додатком 8 та не затверджує висновок з такою оцінкою. У такому разі процедура оцінювання результатів службової діяльності відповідного державного службовця припиняється.

(Порядок доповнено пунктом 401 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

41. Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", в якому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка, за формою згідно з додатком 5 затверджується наказом (розпорядженням) суб'єкта призначення.

У разі коли жодне із завдань державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", не підлягає оцінюванню, а також у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 401 цього Порядку, висновок не затверджується. Відповідні відомості зазначаються в особовій картці такого державного службовця.

(абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

42. На підставі висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В" та з урахуванням визначених завдань і ключових показників на наступний звітний рік такий державний службовець разом із службою управління персоналом складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності / індивідуальну програму професійного розвитку за формою згідно з додатком 9, яку погоджує безпосередній керівник такого державного службовця та затверджує керівник самостійного структурного підрозділу, в якому він працює (у разі наявності).

(абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. N 532)

Затверджена індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності / індивідуальна програма професійного розвитку в разі потреби може переглядатися.

(пункт 42 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. N 532)

Розділ виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

Оскарження результатів оцінювання

47. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки відповідний висновок може бути оскаржений таким державним службовцем.

48. Оскарження висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорій "Б" або "В", здійснюється відповідно до статті 11 Закону України "Про державну службу".

У скарзі державним службовцем зазначаються зауваження до балів за виконання того чи іншого завдання та наводяться факти, які спростовують критерії, що відповідають згаданому балу.

49. Висновок скасовується суб'єктом призначення або судом у частині оцінювання результатів службової діяльності конкретного державного службовця.

Зазначений висновок не підлягає скасуванню, якщо допущені процедурні порушення, які не впливають на результати оцінювання.

50. У разі прийняття рішення про скасування висновку в частині оцінювання результатів службової діяльності конкретного державного службовця щодо цього державного службовця повторно проводяться такі етапи оцінювання:

визначення результатів виконання завдань;

затвердження висновку (крім випадків, коли жодне із визначених завдань не підлягає оцінюванню).

Зазначені етапи оцінювання проводяться:

не пізніше двох місяців після прийняття рішення про скасування висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А", у порядку, передбаченому пунктами 22 - 30 цього Порядку;

не пізніше одного місяця після прийняття рішення про скасування висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", у порядку, передбаченому пунктами 37 - 41 цього Порядку.

  

ЗАВДАННЯ
і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А",

на _______ рік

Прізвище, ім'я, по батькові

_____________________________________________________

Найменування посади

_____________________________________________________

Завдання:

первинне

переглянуто за
результатами

I кварталу

II кварталу

III кварталу

_____________________________
(найменування посади особи, яка визначила завдання і ключові
показники)

____________________
(дата визначення завдань
і ключових показників)

__________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Ознайомлення
державного
службовця

 
 
________
(дата)

 
 
_________
(підпис)

 
 
_____________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Виноску "*" виключено

** Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання та за якими оцінюватимуться результати службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість тощо).

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

 

ЗАВДАННЯ
і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на рік

Завдання:

 

первинне

переглянуто за результатами

I кварталу

II кварталу

III кварталу

____________
* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання та за якими оцінюватимуться результати службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість тощо).

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А",

за ______ рік

Прізвище, ім'я, по батькові

______________________________________________________

Найменування посади

_______________________________________________________

Середній бал

____________
* Виноску "*" виключено

** Виставляється бал у значенні від "0" до "4" або "Не підлягає оцінюванню" відповідно до встановлених критеріїв (додаток 4 до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців).

_____________________________________________________________________________________

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ***

Оцінка

Середній бал

відмінна

від

3,65

до

4

 

позитивна

від

2,5

до

3,64

 

негативна

від

0

до

2,49

 

Обґрунтування оцінки:

ВИЗНАЧЕНІ ПОТРЕБИ У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ
(зазначити компетентності та деталізувати їх):

знання законодавства

професійні знання

лідерство

прийняття ефективних рішень

комунікація та взаємодія

управління змінами

управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

досягнення результатів

робота з інформацією

інше (зазначити)

___________________________
(найменування посади
особи, яка підготувала
пропозиції щодо результатів
оцінювання)

________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

______
(дата)

Ознайомлення державного службовця

_______
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

______
(дата)

 

державного службовця ознайомлено в порядку, передбаченому статтею 91 Закону України "Про державну службу".

Зауваження державного службовця щодо оцінювання результатів службової діяльності (у разі наявності):

____________
*** Не заповнюється у разі, коли жодне із завдань не підлягає оцінюванню.

**** Виноску "****" виключено


(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58,
від 16.12.2020 р. N 1265)

 

КРИТЕРІЇ
визначення балів

Бал

Критерії визначення балів

Не підлягає оцінюванню

Завдання не могло бути виконано через обставини, які об'єктивно унеможливили його виконання і щодо яких державний службовець не міг впливати чи пропонувати інший спосіб виконання завдання, зокрема тимчасова непрацездатність, відсторонення від виконання посадових обов'язків (повноважень)

"0"

Завдання не виконано або під час його виконання порушено вимоги законодавства у сфері запобігання корупції

"1"

Завдання виконано частково, результати не можуть бути використані через необхідність суттєвого доопрацювання, до виконання завдання державний службовець підійшов формально, чим нівелював практичну цінність отриманого результату, або завдання виконане з демонстрацією неспроможності одночасного забезпечення на належному рівні і своєчасного виконання посадових обов'язків, або під час виконання такого завдання порушено вимоги правил етичної поведінки, або процес досягнення результату чи сам результат мав негативний відгук з боку користувачів, споживачів, співвиконавців, керівництва тощо

"2"

Завдання виконано, але з порушенням строку виконання та/або із залученням до виконання завдання інших осіб (під час виконання роботи державний службовець потребував надання зразків документів, допомоги у виробленні алгоритму роботи, аналізі нормативно-правових актів, суттєвому коригуванні проектів документів, проявляв низьку самостійність, недостатність знань нормативно-правових актів, вимог до підготовки службових документів, потребував нагадувань і високої міри контролю з боку керівника тощо)

"3"

Завдання виконано своєчасно, результат якого повною мірою можна використати в роботі. Робота проводилась ефективно з дотриманням правил етичної поведінки

"4"

Завдання виконано своєчасно (завчасно), результат високої якості, його досягнуто з високим ступенем самостійності (за необхідності командної роботи), ініціативності, робота проводилась ефективно, з дотриманням правил етичної поведінки. Під час виконання завдання державним службовцем вносилися пропозиції щодо інших документів або їх удосконалення. Пройдено професійне навчання відповідно до індивідуальної програми, за результатами якого нараховано не менше ніж 0,4 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58,
від 09.10.2020 р. N 940)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом (розпорядженням)
від _________ 20___ р. N ___

ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
                 (найменування посади)
________     ________________________
     (підпис)                      (ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА
професійного розвитку державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А",

на _______ рік

Найменування державного органу ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________

Найменування посади __________________________________________________________________

__________________________________
(найменування посади державного службовця)

_______
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

__________
(дата)

__________________________________
(найменування посади уповноваженого
працівника служби управління персоналом)

_______
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

__________
(дата)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

 

ЗАВДАННЯ
і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В",

на _______ рік

Найменування державного органу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________

 Б    В 
(категорія посади)

Найменування посади _______________________________________________

Найменування структурного підрозділу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування самостійного структурного підрозділу ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Завдання:

первинне

переглянуто за
результатами

I кварталу

II кварталу

III кварталу

Погоджено***

 

________________________________________
(найменування посади)

___________________________________________
(найменування посади особи, яка визначила
завдання і ключові показники)

_______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

_____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

     "___" ____________ 20__ р.

Ознайомлення
державного службовця

 
__________
(підпис)

 
______________________
(ініціали та прізвище)

 

 

"___" ____________ 20__ р.

____________
* Виноску "*" виключено

** Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання та за якими оцінюватимуться результати службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість тощо).

*** Зазначається для державних службовців, зазначених в абзаці восьмому пункту 34 Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

 

РЕЗУЛЬТАТИ
виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В",

за _______ рік

Найменування державного органу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________

 Б    В 
(категорія посади)

Найменування посади _______________________________________________

Найменування структурного підрозділу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування самостійного структурного підрозділу ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Середній бал

__________
* Виноску "*" виключено

** Виставляється бал у значенні від "0" до "4" або "Не підлягає оцінюванню" відповідно до встановлених критеріїв (додаток 4 до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців).

_____________________________________________________________________________________

 

Обґрунтування оцінки:

Оцінка***

Середній бал

 
 
 
 
 
 


 

відмінна

від

3,65

до

4

 

позитивна

від

2,5

до

3,64

 

негативна

від

0

до

2,49

 

Визначені потреби у професійному навчанні (зазначити компетентності та деталізувати їх):

 

для категорії "Б":

 

для категорії "В":

знання законодавства

знання законодавства

професійні знання

професійні знання

лідерство

виконання на високому рівні
поставлених завдань

прийняття ефективних рішень

командна робота та взаємодія

комунікація та взаємодія

сприйняття змін

впровадження змін

цифрова грамотність

управління організацією роботи та персоналом

інше (зазначити)

цифрова грамотність

 

 

інше (зазначити)

 

 

____________________________
(найменування посади
безпосереднього керівника)

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

___________
(дата)

____________________________
(найменування посади керівника
самостійного структурного
підрозділу)
****

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

___________
(дата)

____________________________
(найменування посади
державного службовця)

___________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

___________
(дата)

Обґрунтування суб'єкта призначення у разі незатвердження відповідного висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________*****

____________
*** Не заповнюється у разі, коли жодне із завдань не підлягає оцінюванню.

**** Зазначається у разі, коли керівник самостійного структурного підрозділу не є безпосереднім керівником державного службовця.

***** Заповнюється у разі незатвердження суб'єктом призначення відповідного висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58,
від 09.10.2020 р. N 940)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
                 (найменування посади)
________      ________________________
    (підпис)                      (ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА
професійного розвитку державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В",

на _______ рік

Найменування державного органу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________

 Б    В 
(категорія посади)

Найменування посади ________________________________________________

Найменування структурного підрозділу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування самостійного структурного підрозділу ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________________________
(найменування посади
державного службовця)

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

___________
(дата)

______________________________
(найменування посади
безпосереднього керівника)

___________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

___________
(дата)

______________________________
(найменування посади уповноваженого
працівника служби управління
персоналом)

___________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

___________
(дата)

____________
* Зазначається у разі, коли керівник самостійного структурного підрозділу не є безпосереднім керівником державного службовця.

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 58)

(Типовий порядок у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. N 185
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. N 945
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 591)

____________

Опрос