Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации пилотного проекта по проведению мониторинга земельных отношений и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 23.08.2017 № 639
редакция действует с 20.02.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2017 р. N 639

Київ

Про реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 лютого 2021 року N 124

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру щодо реалізації з 1 вересня 2017 р. пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин.

2. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин, що додається.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування долучитися до інформаційної взаємодії щодо проведення моніторингу земельних відносин.

5. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади разом з іншими державними органами забезпечити інформаційну взаємодію з метою підвищення відкритості та прозорості у сфері земельних відносин.

6. Міністерству юстиції розглянути питання щодо можливості залучення міжнародної технічної допомоги з метою удосконалення програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для реалізації механізму проведення моніторингу земельних відносин.

7. Міністерству аграрної політики та продовольства:

оприлюднити інформацію про реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин на своєму офіційному веб-сайті;

подати до 31 березня 2018 р. Кабінету Міністрів України звіт про результати реалізації пілотного проекту.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
реалізації пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин

1. Цей Порядок визначає механізм взаємного обміну інформацією між суб'єктами інформаційної взаємодії з метою систематизації та узагальнення інформації про володіння, користування і розпорядження земельними ділянками шляхом проведення моніторингу земельних відносин, а також перелік відомостей, обмін якими може здійснюватися у процесі такої взаємодії.

Взаємний обмін інформацією спрямований на:

підвищення рівня відкритості та прозорості у сфері земельних відносин;

забезпечення актуальною інформацією всіх суб'єктів інформаційної взаємодії;

наповнення державного та місцевого бюджетів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

моніторинг земельних відносин (далі - моніторинг) - систематичний збір, збереження, узагальнення та оприлюднення інформації про стан земельних відносин, яка надається суб'єктами інформаційної взаємодії, згідно з рекомендованим переліком даних та показників, які подаються в процесі інформаційної взаємодії для проведення моніторингу;

суб'єкт інформаційної взаємодії - орган державної влади, орган місцевого самоврядування.

Рекомендований перелік даних та показників, які подаються в процесі інформаційної взаємодії для проведення моніторингу, наведено у додатку.

3. Метою проведення моніторингу є створення відкритої інформаційної системи, яка відображає стан розвитку земельних відносин в Україні (далі - система моніторингу) та забезпечення їх прозорості.

4. Завданнями моніторингу є:

запровадження системи обміну інформацією про земельні відносини між суб'єктами інформаційної взаємодії;

підвищення якості надання послуг у сфері земельних відносин;

підвищення якості управління земельними ресурсами на державному, регіональному та місцевому рівні;

підвищення рівня інвестиційної привабливості земельних ресурсів та покращення бізнес-клімату в сфері земельних відносин;

створення інформаційної бази для модернізації земельних відносин.

5. Моніторинг ґрунтується на таких принципах:

своєчасність та комплексність отримання інформації, що надходить і зберігається в системі моніторингу;

об'єктивність інформації;

оперативність надання та внесення інформації до системи моніторингу;

відкритість результатів моніторингу.

6. Для проведення моніторингу дані та показники щодо стану земельних відносин формуються на рівні районів та міст обласного підпорядкування, мм. Києва та Севастополя.

7. Організація проведення моніторингу здійснюється Мінагрополітики.

8. Відповідальними за проведення моніторингу є Держгеокадастр та його територіальні органи за участю суб'єктів інформаційної взаємодії.

9. Проведення моніторингу здійснюється відповідно до Положення про організацію взаємного обміну інформацією про стан земельних відносин між суб'єктами інформаційної взаємодії (моніторинг земельних відносин) (далі - Положення), затвердженого Мінагрополітики.

10. Забезпечення координації дій суб'єктів інформаційної взаємодії щодо проведення моніторингу земельних відносин здійснюється робочою групою з проведення моніторингу, склад якої та положення про яку затверджуються Мінагрополітики.

Пропозиції щодо внесення змін до рекомендованого переліку даних показників, які подаються в процесі інформаційної взаємодії для проведення моніторингу, можуть вноситися суб'єктами інформаційної взаємодії на засіданнях робочої групи.

11. Інформаційна взаємодія передбачає:

координацію дій під час планування, організації та проведення моніторингу земельних відносин;

відкритість, доступність інформації про земельні відносини та її обмін;

об'єктивність, достовірність та своєчасність надання інформації про земельні відносини;

повноту і точність інформації про земельні відносини;

безоплатний інформаційний обмін між суб'єктами інформаційної взаємодії інформацією про земельні відносини.

12. Об'єктом інформаційної взаємодії є дані та показники, які надаються суб'єктами інформаційної взаємодії.

13. Дані та показники, які надаються суб'єктами інформаційної взаємодії, підлягають перевірці відповідно до Положення.

14. Надання інформації про земельні відносини суб'єктами інформаційної взаємодії здійснюється на електронних носіях або шляхом безпосереднього автоматизованого обміну електронними даними чи іншими узгодженими суб'єктами інформаційної взаємодії способами, передбаченими Положенням.

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
даних та показників, які подаються в процесі інформаційної взаємодії для проведення моніторингу земельних відносин

Держгеокадастр

Базові характеристики

1. Склад земель (за цільовим призначенням, угіддями та формою власності).

2. Кількість землевласників та землекористувачів:

фізичних осіб;

юридичних осіб, у тому числі державних та комунальних підприємств.

3. Середній розмір зареєстрованих земельних ділянок (за формою власності та цільовим призначенням), гектарів, усього

у тому числі:

приватної власності;

державної власності;

комунальної власності;

колективної власності.

4. Кількість об'єднаних територіальних громад та населених пунктів.

Повнота державної реєстрації

5. Земельні ділянки, які зареєстровано в Державному земельному кадастрі та відомості про які оприлюднено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру (за формою власності, організаційно-правовою формою юридичних осіб - власників і користувачів та цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

6. Кількість об'єднаних територіальних громад та населених пунктів з визначеними межами територій, внесених до Державного земельного кадастру.

7. Інформація про власників та користувачів земельних ділянок, яка внесена до Державного земельного кадастру, усього

у тому числі:

приватної власності:

- юридичних осіб;

- фізичних осіб;

державної власності;

кількість державних підприємств, які мають у користуванні земельні ділянки;

комунальної власності;

кількість комунальних підприємств, які мають у користуванні земельні ділянки;

колишньої колективної власності.

8. Кількість землевласників, які мають індивідуальний податковий номер.

9. Строк, протягом якого проведено первинну реєстрацію земельної ділянки, днів.

10. Строк, протягом якого надано витяг, днів.

11. Кількість державних кадастрових реєстраторів.

12. Кількість земельних ділянок, на які видані правовстановлюючі документи та/або яким присвоєні кадастрові номери, але відомості про них відсутні в Державному земельному кадастрі:

кількість земельних ділянок, на які видані правовстановлюючі документи, але відомості про них відсутні в Державному земельному кадастрі;

кількість земельних ділянок, яким присвоєні кадастрові номери, але відомості про них відсутні в Державному земельному кадастрі.

13. Кількість земельних сервітутів, установлених договором, законом, заповітом або рішенням суду та зареєстрованих у Державному земельному кадастрі:

кількість постійних земельних сервітутів;

площа частин земельних ділянок, на які встановлено постійні земельні сервітути, гектарів;

кількість строкових земельних сервітутів;

площа частин земельних ділянок, на які встановлено строкові земельні сервітути, гектарів.

14. Інші обмеження щодо використання земель та земельних ділянок (крім сервітуту, суперфіцію та емфітевзису), зареєстровані в Державному земельному кадастрі:

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

15. Виявлено помилок у Державному земельному кадастрі:

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

Правочини із земельними ділянками

16. Земельні ділянки, які передані в оренду (за строком оренди, цільовим призначенням, формою власності):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів;

орендна плата / сума платежів за рік, гривень;

кількість орендарів:

- фізичних осіб;

- юридичних осіб.

17. Земельні ділянки, які надані в постійне користування (за цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

Оподаткування земельних ділянок

18. Середня нормативна грошова оцінка земель та земельних ділянок (за цільовим призначенням та типом угідь), гривень:

у межах населених пунктів;

за межами населених пунктів.

19. Загальна площа земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), нормативна грошова оцінка яких проведена (за цільовим призначенням), гектарів.

20. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, нормативна грошова оцінка яких проведена (виготовлена технічна документація з нормативної грошової оцінки) (за цільовим призначенням), гектарів.

21. Населені пункти, в яких проведена нормативна грошова оцінка земель:

кількість населених пунктів;

площа населених пунктів, гектарів.

Приватизація та вилучення для суспільних потреб

22. Земельні ділянки, примусово відчужені для суспільних потреб (експропрійовані) (за цільовим призначенням):

площа земельних ділянок, гектарів;

кількість земельних ділянок;

сума відшкодувань, гривень.

23. Земельні ділянки, передані громадянам як компенсація за вилучені земельні ділянки для суспільних потреб (за цільовим призначенням):

площа земельних ділянок, гектарів;

кількість земельних ділянок.

24. Земельні ділянки, передані громадянам у приватну власність (приватизовані) безоплатно (за цільовим призначенням):

площа земельних ділянок, гектарів;

кількість земельних ділянок.

25. Земельні ділянки, передані громадянам у приватну власність (приватизовані) безоплатно за рішеннями органів місцевого самоврядування (за цільовим призначенням):

площа земельних ділянок, гектарів;

кількість земельних ділянок.

26. Земельні ділянки, передані громадянам у приватну власність (приватизовані) безоплатно за рішеннями органів виконавчої влади (за цільовим призначенням), крім земельних ділянок, переданих громадянам у приватну власність (приватизованих) безоплатно згідно з рішеннями територіальних органів Держгеокадастру:

площа земельних ділянок, гектарів;

кількість земельних ділянок.

27. Земельні ділянки, передані громадянам у приватну власність (приватизовані) безоплатно згідно з рішеннями територіальних органів Держгеокадастру (за цільовим призначенням):

площа земельних ділянок, гектарів;

кількість земельних ділянок.

28. Земельні ділянки, що перебували у державній та комунальній власності, викуплені під об'єктами нерухомого майна:

площа земельних ділянок, що викуплені, гектарів;

кількість земельних ділянок, що викуплені;

сума надходження коштів від викупу земельних ділянок (державної/комунальної власності), тис. гривень.

29. Кількість громадян, що мають право на безоплатну приватизацію земельних ділянок.

30. Кількість громадян, що скористалися правом на безоплатну приватизацію земельних ділянок.

31. Землі сільськогосподарських підприємств, які роздержавлені та приватизовані:

кількість сільськогосподарських підприємств;

площа земель, гектарів.

32. Земельні ділянки, що перебувають у спільній сумісній власності (за цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

33. Земельні ділянки, що перебувають у спільній частковій власності (за цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

Рівність у реалізації прав на землю

34. Земельні ділянки, зареєстровані на ім'я жінок (за цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

35. Земельні ділянки, зареєстровані на ім'я чоловіків (за цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

Інша інформація про стан земельних відносин

36. Землі, що надані в оренду шляхом проведення аукціонів:

кількість земельних ділянок (за формою власності (державна/комунальна) та цільовим призначенням);

загальна площа земельних ділянок (за формою власності (державна/комунальна) та цільовим призначенням), гектарів;

вартість проданих прав оренди, тис. гривень;

середній розмір річної орендної плати (за формою власності (державна/комунальна) та цільовим призначенням), гривень.

37. Землі, які продані із земель державної та комунальної власності у приватну (крім викупу земельних ділянок) шляхом проведення земельних торгів (за цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів;

вартість, тис. гривень.

38. Землі, права користування якими (емфітевзис, суперфіцій) продані шляхом проведення земельних торгів (за формою власності, строком та цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів;

вартість проданих прав, тис. гривень;

плата за викуплене право, гривень.

39. Земельні ділянки відумерлої спадщини:

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів;

кількість земельних ділянок, які передано в оренду;

площа земельних ділянок, які передано в оренду, гектарів.

Мін'юст

Базові характеристики

40. Кількість реєстраторів прав та нотаріусів:

кількість реєстраторів прав в органах державної влади;

кількість реєстраторів прав в органах місцевого самоврядування;

кількість державних нотаріусів;

кількість приватних нотаріусів;

кількість державних реєстраторів прав акредитованих суб'єктів державної реєстрації (юридичних осіб публічного права).

Повнота державної реєстрації

41. Кількість земельних ділянок, права власності на які зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (за цільовим призначенням та формою власності):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

42. Строк, протягом якого проведено реєстрацію прав на земельну ділянку, днів.

Правочини із земельними ділянками

43. Викуп або купівля-продаж земельних ділянок (за цільовим призначенням та формою власності):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

44. Земельні ділянки, які передані у спадщину (за цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

45. Земельні ділянки, які обміняні/подаровані (за цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

46. Земельні ділянки, які передані в іпотеку (за цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів.

47. Земельні ділянки, які передані в оренду (за строком оренди, цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів;

кількість зареєстрованих прав;

кількість орендарів:

- фізичних осіб;

- юридичних осіб.

48. Земельні ділянки, на які зареєстровано право емфітевзису (за строком, цільовим призначенням):

кількість земельних ділянок;

площа земельних ділянок, гектарів;

кількість зареєстрованих прав;

кількість користувачів:

- фізичних осіб;

- юридичних осіб.

Інша інформація про стан земельних відносин

49. Кількість зареєстрованих прав оренди (за суб'єктами державної реєстрації прав та державними реєстраторами):

кількість зареєстрованих прав оренди;

кількість зареєстрованих земельних ділянок;

площа зареєстрованих земельних ділянок, гектарів.

Держстат

Базові характеристики

50. Чисельність постійного населення, усього

у тому числі:

жінок;

чоловіків;

сільського;

міського.

ДСА

Земельні спори

51. Кількість адміністративних справ стосовно землеустрою, державної експертизи землевпорядної документації, регулювання земельних відносин.

52. Кількість адміністративних справ стосовно розпорядження землями держави (територіальних громад), передачі таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам.

53. Кількість адміністративних справ стосовно відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

54. Кількість адміністративних справ стосовно державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки).

55. Кількість справ у адміністративних судах щодо адміністрування плати за землю.

56. Кількість цивільних справ щодо спорів стосовно земельних відносин.

57. Кількість цивільних справ щодо припинення права власності на земельну ділянку.

58. Кількість цивільних справ щодо спорів стосовно сервітутів.

59. Кількість цивільних справ щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

60. Кількість цивільних справ щодо спорів про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

61. Кількість господарських справ стосовно земельних відносин.

ДФС

Правочини із земельними ділянками

62. Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної форми власності (за формою власності (державна/комунальна) та цільовим призначенням (сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення):

кількість платників:

- фізичних осіб;

- юридичних осіб;

сума нарахованих платежів фізичних осіб, тис. гривень;

сума сплачених платежів фізичних осіб, тис. гривень;

сума нарахованих платежів юридичних осіб, тис. гривень;

сума сплачених платежів юридичних осіб, тис. гривень;

площа сільськогосподарських земель, за оренду яких надійшла оплата, гектарів;

площа несільськогосподарських земель, за оренду яких надійшла оплата, гектарів.

Оподаткування земельних ділянок

63. Земельний податок (за цільовим призначенням, типом платника (фізичні/юридичні особи), місцем реєстрації права власності на землю):

сума податку, тис. гривень;

площа сільськогосподарських земель, за які нараховано податок, гектарів;

площа несільськогосподарських земель, за які нараховано податок, гектарів;

фактичні надходження, тис. гривень;

площа земель, за які фактично сплачено податок, гектарів;

кількість платників;

кількість платників податку, які підпадають під пільгове оподаткування (за місцем реєстрації права власності на землю).

64. Сплата єдиного податку платниками 4-ї групи за використання земель:

сума податку, тис. гривень;

кількість платників;

площа, гектарів.

Держводагентство

Інша інформація про стан земельних відносин

65. Інформація про осушені та зрошені землі:

площа зрошуваних земель, гектарів, усього

з них не використовувалося у поливному режимі;

площа зрошуваних земель у сприятливому та задовільному стані, гектарів;

площа зрошуваних земель у незадовільному стані, гектарів;

площа осушених земель, гектарів, усього

з них не використовувалося у сільськогосподарському виробництві;

площа осушених земель у сприятливому та задовільному стані, гектарів;

площа осушуваних земель у незадовільному стані, гектарів.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2013 р., N 80, ст. 2975; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 79, ст. 2650; 2016 р., N 25, ст. 992), доповнити підпунктом 7 такого змісту:

"7) інформаційної взаємодії щодо проведення моніторингу земельних відносин.".

2. Пункт 4 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. N 15 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 7, ст. 164; 2016 р., N 61, ст. 2078), доповнити підпунктом 551 такого змісту:

"551) проводить моніторинг земельних відносин;".

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 17.02.2021 р. N 124)

____________

Опрос