Идет загрузка документа (3149 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и объемов ввоза на таможенную территорию Украины товаров субъектами самолетостроения с освобождением от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.08.2017 № 635
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. N 635

Київ

Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на митну територію України товарів суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 червня 2019 року N 481
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до підпункту 13 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України та пункту 41 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок ввезення на митну територію України товарів суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість, що додається;

обсяги товарів, які ввозяться на митну територію України суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість згідно з додатком.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
ввезення на митну територію України товарів суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає механізм ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" (далі - суб'єкти літакобудування), що звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість до 1 січня 2025 р. за умови дотримання вимог щодо обсягів їх ввезення та цільового використання. При цьому відчуження таких товарів третім особам, крім відчуження у складі авіаційної техніки, створеної (виготовленої) на момент затвердження їх обсягів, вважається використанням товарів не за призначенням.

Використання за призначенням зазначених товарів передбачає їх використання для розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифікації, або технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів.

2. Мінекономіки разом з ДФС здійснюють контроль за ввезенням товарів суб'єктами літакобудування на митну територію України та їх використанням за призначенням.

3. Суб'єкти літакобудування подають щомісяця до 20 числа місяця, що настає за наступним періодом, митниці ДФС, якою здійснено митне оформлення товарів за їх призначенням, звіт про їх цільове використання у трьох примірниках за формою згідно з додатком.

Один примірник зазначеного звіту з відміткою митниці ДФС, якою здійснено митне оформлення товарів, надсилається такою митницею щомісяця до 25 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем обліку суб'єкта літакобудування, другий примірник - щокварталу до 25 числа наступного періоду Мінекономіки.

У разі виявлення фактів використання товарів не за призначенням, контролюючі органи за місцем обліку суб'єкта літакобудування вживають заходів, передбачених нормами розділу II Податкового кодексу України.

4. Мінекономіки подає у разі потреби Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо зміни обсягів товарів, які ввозяться на митну територію України суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

 

ЗВІТ
про цільове використання товарів, увезених на митну територію України із звільненням від оподаткування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. N 635 "Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на митну територію України товарів суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість"

 

До митного органу

До Державної фіскальної служби для погодження*

Дата подання звіту ___ ____________ 20__ р.

Митний орган, у зоні діяльності якого розташований суб'єкт господарювання _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                   (найменування, місто, район)

Суб'єкт господарювання _____________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                            (найменування, ідентифікаційний код (номер)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання ____________________________________________________________________________________

Дата і номер зовнішньоекономічного контракту __________________________________________________________________________________

Порядковий номер

Митний орган, що здійснив митне оформлення

Дата і номер вантажної митної декларації

Код товару згідно з УКТЗЕД

Найме-
нування товару

Одиниця виміру

Обсяг

Вартість ввезених товарів

Умовно нараховані суми податків

Використані товари за цільовим призначенням

Використані товари не за цільовим призначенням

Суми сплачених податків з товарів, використаних не за цільовим призначенням

Залишок*

Залишок на початок звітного періоду

ввізного мита

податок на додану вартість

обсяг

вар-
тість

обсяг

вар-
тість

ввізного мита

податок на додану вартість

обсяг

вар-
тість

обсяг

вар-
тість

Керівник суб'єкта господарювання

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Керівник митного органу, у зоні діяльності якого
розташований суб'єкт господарювання

 
__________________
(підпис)

 
_________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Інформація про використання залишку товарів, не використаних у поточному місяці, відображається у звіті за наступний місяць.

 

ОБСЯГИ
товарів, які ввозяться на митну територію України суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість
(частина 1)

Код згідно з УКТЗЕД

Опис товару згідно з УКТЗЕД

Одиниця виміру

Кількість

Державне підприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор"

7318

Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів:

 

 

 

гайки

штук

10000

 

елементи кріплення деталей авіадвигуна

- " -

3250

7407

Прутки, бруски та профілі мідні:

 

 

 

прутки з бронзи

тонн

5

7505

Прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві:

 

 

 

прутки з жаростійкого сплаву

- " -

10

7507

Труби, трубки та фітинги для них (наприклад муфти, коліна, втулки) нікелеві:

 

 

 

литі трубні заготовки-катоди на основі нікелю

штук

50

8108

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

шпильки

- " -

400

8307

Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з фітингами або без них:

 

 

 

металорукави

- " -

200

8411 12

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбореактивні:
- - тягою понад 25 кН:

 

 

 

авіаційні двигуни РД-33, АЛ-31Ф

- " -

80

8411 81 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- інші газові турбіни:
- - потужністю не більш як 5000 кВт:

 

 

 

газотурбінний двигун-енерговузол ГТДЭ-117, ГТДЭ-117-1, ГТДЭ-117-1МО

- " -

30

 

турбостартер ТС-21

- " -

10

8411 91 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- частини:
-- турбореактивних або турбогвинтових двигунів:

 

 

 

дозатор палива 4033

штук

20

 

привід гідролопаточний ПГЛ30М-Л

- " -

50

 

клапан скидання та зупинення КСО-59А

- " -

2

 

датчик приведених оборотів ДПО-30КП

- " -

10

 

регулятор приводу постійних оборотів РППО-30КП

- " -

10

 

регулятор направляючих апаратів РНА-30К

- " -

10

 

циліндр направляючих апаратів ЦНА-30К

- " -

10

 

термодатчик ТД-30К

- " -

15

 

агрегат управління охолодженням турбіни 99.10.80.050

- " -

15

 

відцентровий регулятор ЦР-1-30К

- " -

10

 

виконавчий механізм обмежувача температури ИМТ-3

- " -

10

 

радіатор паливомасляний 4845Т

- " -

22

 

автомат розвантаження ГА121М-3

- " -

10

 

сигналізатор диференціальний ДСД-1,2

- " -

10

 

сигналізатор обледеніння ДО-206 серії 2

- " -

10

 

електромеханізм корекції частоти МКЧ-62ТВ 2 серія

- " -

10

 

виконавчий механізм ИМ-21А,ИМ-47, ИМ-47А

- " -

10

 

сигналізатор перепаду тиску СПД-45-3

- " -

10

 

датчики типу ДПИ-1500-5Л, ДПИ-1500-5Пр, ДПИ-1500-6ПУО, ДПИ-1500-6ЛУО

- " -

300

 

агрегат аварійного зливу 99.10.34.000

- " -

15

 

плунжерний насос ПН-99, ПН-99С

- " -

40

 

насос плунжерний НП-96, НП-96М, НП-160Д

- " -

25

 

насос паливопідкачувальний ДЦН-78

- " -

25

 

відцентровий насос ДЦН-82, ДЦН-72

- " -

25

 

паливомасляний насос (агрегат 924)

- " -

25

 

агрегат вогневої доріжки АОД-39

- " -

40

 

запасні частини до авіаційних двигунів типу АЛ-21Ф-3, АЛ-31Ф, РД-33, Д-30КП

- " -

20000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту виносної коробки агрегатів ВКА, ВКА-99МК

- " -

12000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для газотурбінних двигунів-енерговузлів ГТДЭ-117 та ГТДЭ-117-1, ГТДЭ-117-1МО

штук

12000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту турбостартера ТС-21

- " -

10000

 

регулятор сопла та форсажу типу РСФ-31В, РСФ-53Б, РСФ-59А, РСФ-31ВТ1

- " -

35

 

розподільник палива типу РТ-31В, РТ-31ВТ1, РТ-59И, РТФ-31А, РТФ-59Б, РТФ-31А, РТФ-31АТ1, 4033ВТ1

- " -

35

 

форсажний насос ФН-59А, ФН-31А, ФН-31АТ1, ФН-53

- " -

35

 

насос-регулятор типу НР-53Д, НР-53Б, НР-31В, НР-31ВТ1, НР-59А, НР-30КП

- " -

35

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту насоса-регулятора НР-30КП, НР-31В, НР-31ВТ1, НР-59А, НР-53Б, НР-53Д

- " -

25000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту форсажних насосів ФН-31А, ФН-31АТ1, ФН-59А, ФН-53

- " -

25000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту регуляторів сопла і форсажу РСФ-31Б, РСФ-31В, РСФ-31ВТ1, РСФ-53-Б, РСФ-59А

- " -

25000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту розподільників палива форсажних РТФ-31А, РТФ-31АТ1, РТФ-59Б

- " -

25000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту клапана скидання та зупинення КСО-59А

- " -

25000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту привода гідролопаточного ПГЛ30М-Л

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту агрегата аварійного зливу 99.10.34.000

штук

25000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту паливомасляного насоса (агрегата 924)

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту радіатора паливомасляного 4700-Т

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту агрегата управління насосом плунжерним АУНП, АУНП-96ВТ1

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту фільтра гідравлічного ФГ-11 СН-1

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту теплообмінника паливомасляного 6139 Т

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту фільтра паливного 8Д2.966.133-01

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту термодатчика капсульного ТДК

- " -

18000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту розподільників палива РТ-31В, РТ-31ВТ1, РТ-59И

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту датчика приведених обертів ДПО-30КП

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту регулятора приводу постійних обертів РППО-30КП

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту регулятора направляючого апарата РНА-30К

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту циліндра направляючого апарата ЦНА-30К

штук

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту термодатчика ТД-30К

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту відцентрового регулятора ЦР-1-30К

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту радіатора паливомасляного 4845Т

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту автомата розвантаження ГА121М-3

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту виконавчого механізму ИМТ-3

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту сигналізатора диференціального ДСД-1,2

- " -

10000

 

запасні частини ("компоненти" - деталі, складальні одиниці, вузли), які "спеціально призначені" для ремонту сигналізатора обледеніння ДО-206 серії 2

- " -

10000

8419 50 00 00

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори:
- теплообмінники:

 

 

 

радіатор паливомасляний 4700-Т

штук

28

 

теплообмінник паливомасляний 6139 Т, 7291

- " -

25

8421 29 00 00

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:
- обладнання для фільтрування або очищення рідин:
-- інше:

 

 

 

фільтр гідравлічний ФГ-11 СН-1

- " -

25

 

фільтропакет 8Д2.966.664

- " -

2000

 

фільтроелемент 340.100А, 8Д2.966.697-05, 340.044А

- " -

2000

 

фільтр паливний 8Д2.966.133-02

- " -

25

8456

Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмоводугових процесів; водоструминні різальні машини:

 

 

 

електроерозійний верстат з функцією обертання деталі

- " -

2

8457

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу:

 

 

 

шліфувальний центр з ЧПК

- " -

1

 

токарно-фрезерний центр типу DMG Альфа 300

- " -

2

 

токарно-фрезерний центр типу ОКУМА МУЛЬТУС В200

- " -

1

 

заточувальний центр

- " -

1

8458

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні:

 

 

 

токарний верстат з ЧПК типу 16А20

- " -

1

 

токарно-гвинторізний верстат типу ИЖ-250

- " -

2

 

токарно-гвинторізний верстат типу 1К62

- " -

1

 

токарно-гвинторізний верстат DLE HEAVY 500/3000

- " -

1

8459

Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів (включаючи верстати токарні багатоцільові) товарної позиції 8458:

 

 

 

малогабаритний фрезерно-свердлильний верстат

штук

2

 

малогабаритний фрезерний верстат

- " -

2

 

універсально-фрезерний верстат VWF-3

- " -

1

 

координатно-розточувальний верстат

- " -

1

8460

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій з остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461:

 

 

 

безцентрово-шліфувальний верстат

- " -

1

 

центрошліфувальний верстат

- " -

1

 

круглошліфувальний верстат типу 3У10МА

- " -

1

 

універсальний круглошліфувальний верстат

- " -

1

 

плоскохонінгувальний верстат типу STAHLI 180

- " -

1

 

круглошліфувальний верстат Д300, 1000

- " -

1

 

плоскошліфувальний верстат

- " -

1

 

універсальний заточувальний верстат

- " -

1

8462

Машини (включаючи преси) для обробки металів шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металів (включаючи преси) шляхом вигинання, відбортування, вирівнювання, розрізання, висікання або відрубання; преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище:

 

 

 

вальцювальний верстат Epple E-SM 12MP

- " -

1

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі:

 

 

 

електрогідроперетворювач типу ЭГП-102, ЭГП-102-1

- " -

150

 

електромагнітні клапани типу МКТ-163

- " -

100

 

електромагнітні клапани типу МКТ-163В

- " -

100

 

електромагнітні клапани типу МКТ-157-1

- " -

100

 

електромагнітні клапани типу МКТ-212А

- " -

100

 

електромагнітні клапани типу МКТ-361А

- " -

150

 

електромагнітні клапани типу МКТ-165

- " -

100

 

електромагнітні клапани типу МКВ-253А

- " -

100

 

електромагнітні клапани типу МКТ-163

штук

100

 

електромагнітні клапани типу МКТ-372А

- " -

100

8482

Підшипники кулькові або роликові:

 

 

 

підшипники

- " -

30000

 

кульки діаметром 2,5 - 4,763 мм

- " -

10000

8483

Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса, зібрані з валами; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та пристрої для з'єднання валів (включаючи універсальні шарніри):

 

 

 

підшипники

- " -

10000

 

виносна коробка агрегатів ВКА, ВКА-99МК

- " -

25

 

привід механічний ПМ-1

- " -

20

 

шестерні, конічні колеса

- " -

50

8505

Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; електромагнітні піднімальні головки:

 

 

 

електромагніти типу ЭМТ-123

- " -

300

 

електромагніти типу ЭМТ-125

- " -

300

 

електромагніти типу ЭМТ-503А

- " -

300

 

електромагніти типу ЭМТ-113А

- " -

100

8515

Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки:

 

 

 

машина для контактного зварювання РСР 28 "Industrial" в комплекті

- " -

2

8535

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад вимикачі, перемикачі, роз'єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги понад 1000 В:

 

 

 

контактні пристрої типу КУ-30П

штук

200

 

контактні пристрої типу КУ-30А

- " -

200

 

контактні пристрої типу КУ-19П

- " -

200

 

контактні пристрої типу КУ-50В

- " -

200

 

електромагніти типу ЭМТ-125

- " -

300

 

електромагніти типу ЭМТ-503А

- " -

300

 

електромагнітні клапани типу МКТ-163В

- " -

100

 

електромагнітні клапани типу МКТ-157-1

- " -

100

 

електромагнітні клапани типу МКТ-212А

- " -

100

 

електромагнітні клапани типу МКТ-361А

- " -

150

 

електромагнітні клапани типу МКТ-165

- " -

100

 

електромагнітні клапани типу МКВ-253А

- " -

100

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:

 

 

 

мікровимикачі типу В-322, Д-721 Т

- " -

280

 

вимикач В-622АГ

- " -

700

 

вимикач Д-721АГ

- " -

700

 

мікровимикач МП-3, МП-1

- " -

700

 

вимикачі типу ВС-1 Т, В-622АГ

- " -

60

9026 90 00 00

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:
- частини і приладдя:

 

 

 

датчики автоконтролю теплостійкі типу ДАТ-2,5А, ДАТ-4, ДАТ-8, ДАТ-12A, ДАТ-40, ДАТ-80

- " -

100

 

датчик тахометра Д-3М

- " -

70

 

датчики (сигналізатори) типу МСТ-10АС, МСТ-14АС, МСТ-4С, МСТ-5С, МСТВ-1, МСТВ-10СМ, МСТВ-5М, МСТ-6,5

- " -

180

 

демпфери типу Д59-1 і Д59-2

штук

600

 

датчики типу СПТ-88-2,2Л і СПТ-88-2,2У

- " -

130

 

датчик тиску ДД-2Т

- " -

40

 

датчик-сигналізатор типу ДСМК8А-43 і ДСМК8А-32

- " -

50

 

сигналізатор перепаду тиску СП-0,4ЭТ1

- " -

30

 

датчик перепаду тиску палива СПТ-0,4

- " -

30

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в'язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:

 

 

 

гелієвий течошукач

- " -

1

 

тепловізор

- " -

1

9029 90 00 90

Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:
- частини і приладдя:
-- інші:

 

 

 

датчик частоти обертання ДЧВ-2500

- " -

400

 

датчик тахометра Д-3-2

- " -

200

 

датчик частоти обертання ИС-445

- " -

100

9031 90 85 00

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
- частини і приладдя:
-- інші:

 

 

 

датчик сельсинний типу ДС-11Г, ДС-11В, ДС-11Б, сельсин 6Ж5.115.015

- " -

110

 

датчик вібрації типу МВ-27-1Г

- " -

40

 

датчик переміщення ДП-110

- " -

50

 

датчик сельсинний ДС-11Б, ДС-11В

- " -

200

9032 81 00 00

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- інші прилади та апаратура:
-- гідравлічні або пневматичні:

 

 

 

запобіжний клапан ПК-88

штук

40

 

агрегат управління насосом плунжерним АУНП, АУНП-96ВТ1

- " -

50

9032 89 00 00

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- інші прилади та апаратура:
-- інші:

 

 

 

комплексний регулятор КРД-99Б, КРД-99А

- " -

100

 

блок граничних регуляторів БПР-88 сер.4

- " -

10

 

регулятор температури РТ-12-3М

- " -

20

9032 90 00 00

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- частини і приладдя:

 

 

 

приймачі температури типу П-109, П-77 та П-77 вар.2

- " -

200

 

термодатчик капсульний ТДК, ТДК-М

- " -

40

 

датчик ИС-5МГ-1

- " -

40

 

датчик вібрації типу МВ-27-1Г, МВ-27-1В

- " -

60

 

чутливий елемент АМЧЭС-1, АМЧЭС-2, АМЧЭС-7, АМЧЭС-8

- " -

2000

 

анероїд АЧЭ-240, АЧЭ-202, АЧЭ-99

- " -

2000

 

датчик ДОС-88

- " -

50

 

чутливий елемент МЧЭС-38, 39.09.02.010

- " -

500

 

термодатчик ТД-53Д(Б)

- " -

200

8456

Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:

 

 

 

дротовирізний електроерозійний верстат з ЧПК

штук

4

 

електроерозійний верстат для пропалювання стартових отворів та видалення зламаних мітчиків

- " -

2

 

електроерозійний прошивний верстат з ЧПК

- " -

4

 

верстат для лазерної різки

- " -

2

 

верстат для пропалювання отворів

- " -

1

8457

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу:

 

 

 

універсальний круглошліфувальний центр з ЧПК

- " -

4

 

п'ятиосьовий шліфувальний центр з ЧПК

- " -

4

 

токарний центр з віссю У з ЧПК типу 300

- " -

6

 

токарний центр з віссю У з ЧПК типу 500

- " -

6

 

багатоцільовий токарно-фрезерний центр

- " -

4

 

великогабаритний токарний центр з свердлильно-фрезерною функцією

- " -

2

 

трикоординатний фрезерний центр з ЧПК

- " -

4

 

п'ятиосьовий фрезерний центр з ЧПК

- " -

4

8458

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні:

 

 

 

токарно-гвинторізний верстат двохосьовий з ЧПК

- " -

22

 

токарно-гвинторізний верстат

- " -

21

8459

Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів
(включаючи верстати токарні багатоцільові)
товарної позиції 8458:

 

 

 

універсальний фрезерний верстат

- " -

8

 

малогабаритний свердлильно-фрезерний верстат

- " -

4

 

координатно-розточувальний верстат

- " -

3

 

настільний свердлильний верстат

- " -

2

 

універсальний консольно-фрезерний верстат

штук

1

 

вертикально-фрезерний верстат

- " -

3

 

радіально-свердлильний верстат

- " -

3

8460

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій з остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461:

 

 

 

шліфувальний верстат для обробки внутрішніх сфер

- " -

2

 

універсальний шліфувально-заточний верстат

- " -

2

 

різьбошліфувальний верстат з ЧПК

- " -

2

 

верстат для притирання сферичних поверхонь

- " -

4

 

координатно-шліфувальний верстат з ЧПК

- " -

4

 

центро-шліфувальний верстат

- " -

2

 

безцентрово-шліфувальний верстат

- " -

4

 

плоскошліфувальний верстат

- " -

8

 

внутрішньо-шліфувальний верстат

- " -

3

 

віброшліфувальний верстат

- " -

1

 

універсальний заточний верстат

- " -

1

 

плоскохонінгувальний верстат

- " -

3

 

полуавтоматичний горизонтальний хонінгувальний верстат

- " -

2

 

полуавтоматичний вертикальний хонінгувальний верстат

- " -

2

 

абразивно-рідинний полірувальний верстат

- " -

1

 

полірувальний верстат

- " -

1

 

абразивно-полірувальний верстат

- " -

1

8462

Машини (включаючи преси) для обробки металів шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металів (включаючи преси) шляхом вигинання, відбортування, вирівнювання, розрізання, висікання або відрубання; преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище:

 

 

 

різьбонакатний верстат з ЧПК

- " -

2

 

довбальний верстат

- " -

3

 

кривошипний прес

штук

9

 

листогинний верстат

- " -

1

 

металорізальний верстат

- " -

2

 

металопильний верстат

- " -

2

 

запресовочний верстат

- " -

1

 

відрізний верстат

- " -

1

 

установка ГІП (гаряче ізостатичне пресування)

- " -

1

8463

Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу:

 

 

 

3D-принтер для виготовлення деталей

- " -

7

8514 20 10 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- печі та камери індукційні або діелектричні:
-- печі та камери індукційні:

 

 

 

вакуумна піч типу СЕВ

- " -

3

 

піч для вакуумного лиття

- " -

2

8514 40 00 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- інше індукційне або діелектричне обладнання для термічного оброблення матеріалів:

 

 

 

піч для прокалення оболонкових форм

- " -

1

 

піч для спікання стрижнів

- " -

1

 

пропитувальна піч

- " -

1

 

вакуумна піч для цементації

- " -

1

 

вакуумна піч для дифузійного обжигу

- " -

1

8515

Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки:

 

 

 

апарат крапкового зварювання

- " -

3

 

апарат для аргонодугового зварювання

штук

3

 

установка газополум'яна

- " -

4

 

установка для нанесення керамічного захисного покриття

- " -

1

 

апарат для склеювання воскових моделей

- " -

1

 

установка для газоциркуляційного хромоалітування

- " -

1

9024

Машини та пристрої для випробування твердості, міцності, розтягування та стискання, пружності або інших механічних властивостей матеріалів (наприклад, металів, деревини, текстильних матеріалів, паперу, пластмас):

 

 

 

розривна машина

- " -

1

 

машина для випробування матеріалів на довготривалу міцність

- " -

1

 

установка частоти власних коливань

- " -

1

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в'язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:

 

 

 

3D-сканер для обміру деталей

- " -

3

 

ультразвукова установка для перевірки воску

- " -

1

 

установка люмінесцентного контролю

- " -

1

 

лазерний спектрометр

- " -

1

9031 80 34 00

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
- інші прилади, пристрої та машини:
-- електронні:
--- для вимірювання або контролю за геометричними параметрами:
---- інші:

 

 

 

вимірювальна установка

- " -

2

Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський агрегатний завод"

3204 90 00 00

Органічні синтетичні барвники визначеного або не визначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або не визначеного хімічного складу:
- інші

 

 

 

рідина марки ЛЖ-6А

кілограмів

1000

3208

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи:

 

 

 

лаки, фарби, емалі на перхлорвініловій, полівінілхлоридній, акриловій основі, поліакрилові, пентофталеві

- " -

2000

 

лаки, фарби на основі епоксидних смол, нітроцелюлози та меламіноалкидні

кілограмів

10000

 

емаль марки ВЛ-515

- " -

2000

3214 10 10 10

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо:
- замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення); інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:
-- замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики:
--- що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів

 

 

 

герметики

- " -

8000

3403 99 00 10

Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів:
- інші:
-- інші:
--- засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

 

 

 

мастило марки ОКБ 122-7

- " -

3000

 

мастило марки ВНИИ НП-207

- " -

1000

 

робоча рідина марки 7-50С-3

- " -

3000

 

олива марки ВНИИ НП-50-1-4

- " -

500

3506 99 00 90

Готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кг:
- інші:
-- інші:
--- інші

 

 

 

клей марки Лейконат

кілограмів

300

 

клей марки БФ-2, БФ-4

- " -

600

 

клей марки 51-К-19-2, 51-К-44-0

- " -

200

 

клей марки ВС-10Т

- " -

2000

 

клей марки 88-СА

- " -

5000

 

герметики

- " -

10000

3901

Полімери етилену в первинних формах:

 

 

 

поліетилен низького тиску

- " -

40000

 

поліетилен високого тиску

- " -

50000

 

поліетиленполіамин

- " -

5000

3909

Полімери пропілену або інших олефінів у первинних формах:

 

 

 

продукт марки АДЭ-3, АГМ-3

- " -

400

 

поліуретан термопластичний типу ВИТУР

- " -

5000

 

пресматеріал марки АГ-4В

- " -

20000

 

смола марки ЕД-20, Л-20, СЭДМ-6

- " -

5000

 

поліізоціанат

- " -

600

3911

Смоли нафтові, кумаронові, інденові, кумароінденові та політерпени, полісульфіди, полісульфони та інші речовини, зазначені у примітці групи 39, у первинних формах, не включені до інших товарних позицій:

 

 

 

смола марки ПО-300

- " -

800

3917

Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси:

 

 

 

трубка полівінілхлоридна марки 305ТВ-40, 305ТВ-50

- " -

5000

 

втулка, трубка фторопластові

- " -

5000

 

трубка марки "РадпластТ-1", "РадпластТ-2"

- " -

6000

3920

Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, не пористі, не укріплені (неармовані) і не шаруваті (не ламіновані), не сполучені паралельно з іншими матеріалами, без підкладки та не з'єднані аналогічним способом з іншими матеріалами:

 

 

 

плівка полівінілхлоридна

кв.метрів

7000

 

плівка поліетилентерефталатна

кілограмів

5000

 

стрічка, плівка поліімідна марки ПМА, ПМБ, ПМ-СА, ПМ-СБ, П-ПМ 180/КО, ПМФ А351, ПМФ А352, ПМФ Б351, ПМФ Б352

- " -

7000

 

фенопласт

кілограмів

10000

3921

Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси:

 

 

 

плівка лавсанова, плити, листи, плівки та стрічки з пластмаси

- " -

2000

 

фторопластова плівка та стрічка, плити, листи, плівки та стрічки з пластмаси із складних поліефірів

- " -

5000

 

текстоліт

- " -

10000

 

склотекстоліт

- " -

16000

 

синтофлекс

- " -

5000

 

ізофлекс

- " -

5000

 

імідофлекс

- " -

5000

4005

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок:

 

 

 

невулканізована гумова суміш

- " -

20000

 

невулканізована гумова суміш марки В-14 НТА, В-14-1 НТА, ИРП-1078 НТА, ИРП-1078А НТА, ИРП-1234 НТА, ИРП-1287 НТА, ИРП-1316 НТА, ИРП-1353 НТА, ИРП-1377 НТА, ИРП-3834 НТА, 4327 НТА, 51-1434 НТА, 51-1524 НТА, 51-1668 НТА, НО-68-1 НТА

- " -

20000

4008

Пластини, листи, стрічки, смуги, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми:

 

 

 

пластини, листи та стрічки з вулканізованої гуми

- " -

2500

 

пластини, листи та стрічки з вулканізованої гуми марки ИРП1338, ИРП1338НТА,ТМКЩ

- " -

2500

4009

Труби, шланги і рукава з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, з фітингами або без фітингів (наприклад патрубками, колінами з'єднаннями):

 

 

 

трубка з вулканізованої гуми марки ИРП1338, ИРП1338НТА

- " -

3000

 

рукав дюритовий

- " -

3000

7019

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад нитки, тканини):

 

 

 

склонитка

- " -

3000

 

шнур-панчоха електротехнічний

метрів

250000

 

шнур-панчоха електротехнічний із склонитки марки АСЕЧ, ШАП

метрів

250000

 

склотканева сітка

кв.метрів

10000

 

склотканина

кілограмів

15000

 

склолакотканина

- " -

15000

 

склострічка марки ЛЕС, ЛЕСБ

пог. метрів

1600000

 

склолакотканина марки ЛСММ, ЛСК, ЛСКЛ, ЛСБК, ЛСКК, ЛСМ, ТВФЕ-2, ЛСМ, ЛСБ, ЛСЛ, ЛШМС, ЛШМ

кілограмів

20000

7209

Плоский прокат з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття:

 

 

 

сталь листова конструкційна

тонн

100

 

сталь листова електротехнічна

- " -

800

 

сталь холоднокатана ізотропна електротехнічна динамна

- " -

800

7211

Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття:

 

 

 

сталь листова електротехнічна

- " -

500

 

сталь листова

- " -

500

 

сталь холоднокатана ізотропна електротехнічна динамна

- " -

800

 

стрічка з вуглецевої сталі

- " -

400

7213 91 41 00

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі:
- інші:
-- круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм:
--- інші:
---- з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше

 

 

 

сталь сортова гарячекатана з вуглецевої сталі

- " -

300

 

сталь сортова електротехнічна

- " -

500

7213 91 49 00

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі:
- інші:
-- круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм:
--- інші:
---- з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 %

 

 

 

сталь сортова гарячекатана з вуглецевої сталі

тонн

300

 

сталь сортова електротехнічна

- " -

500

7213 91 70 00

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі:
- інші:
-- круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм:
--- інші:
---- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але не більш як 0,75 %

 

 

 

сталь сортова гарячекатана з вуглецевої сталі

- " -

300

 

сталь сортова легована

- " -

400

 

сталь сортова електротехнічна

- " -

500

7213 99 10 00

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %

 

 

 

сталь сортова гарячекатана з вуглецевої сталі

- " -

300

 

сталь сортова електротехнічна

- " -

500

 

сталь сортова легована

- " -

400

7213 99 90 00

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше

 

 

 

сталь сортова гарячекатана з вуглецевої сталі

- " -

300

 

сталь сортова електротехнічна

- " -

500

 

сталь сортова легована

- " -

400

7214 30 00 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші, з автоматної сталі

 

 

 

сталь сортова гарячекатана

- " -

600

 

сталь кована

тонн

400

 

сталь сортова автоматна

- " -

300

7214 91

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:

 

 

 

сталь сортова електротехнічна із спеціальними властивостями

- " -

400

 

штаба інструментальна гарячекатана

- " -

500

 

сталь сортова гарячекатана

- " -

600

 

сталь сортова конструкційна

- " -

600

 

сталь сортова автоматна

- " -

300

7215

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі:

 

 

 

сталь сортова автоматна

- " -

100

 

сталь калібрована шестигранна

- " -

100

 

сталь калібрована кругла

- " -

100

 

сталь калібрована електротехнічна

- " -

500

 

сталь сортова електротехнічна

- " -

500

7217

Дріт з вуглецевої сталі:

 

 

 

дріт сталевий

- " -

40

 

дріт сталевий бандажний марки М

- " -

10

 

дріт сталевий низьковуглецевий

- " -

10

7218

Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах, напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

 

 

 

відливки з нержавіючої сталі

- " -

15

 

відливки з нержавіючої сталі марки 14Х17Н2Л

- " -

15

7219

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі завширшки 600 мм або більше:

 

 

 

сталь листова нержавіюча

- " -

300

7220

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі завширшки менш як 600 мм:

 

 

 

сталь листова нержавіюча

- " -

500

 

стрічка із нержавіючої сталі

- " -

40

 

стрічка із нержавіючої сталі марки 20Х13, 20Х13М, 20Х13Н, 30Х13, 09Х15Н8Ю, 09Х15Н8ЮН, 12Х17Г9А,12Х17Г9АН, 12Х18Н10Т,12Х18Н10ТМ, 17Х18Н9, 17Х18Н9Н, 17ХНГТ, 12Х18Н10ТН

- " -

40

7221 00 10 00

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше:

 

 

 

сталь сортова нержавіюча

тонн

200

 

прутки гарячекатані нержавіючі

- " -

200

7222 20

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані:

 

 

 

сталь сортова гарячекатана нержавіюча

- " -

2000

 

сталь сортова холоднокатана нержавіюча

- " -

2000

7222 30

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- інші прутки та бруски:

 

 

 

сталь сортова гарячекатана нержавіюча

- " -

2000

 

сталь сортова холоднокатана нержавіюча

- " -

2000

7223 00

Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

 

 

 

дріт з нержавіючої сталі

- " -

60

 

дріт з нержавіючої сталі марки ВО,12Х18Н10Т, Х20Н80

- " -

50

7225

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше:

 

 

 

- із кремнієвої електротехнічної сталі

 

 

 

сталь холоднокатана електротехнічна ізотропна динамна марки 1521, 2211, 2212, 2411, 2412, 2421

- " -

800

 

сталь листова легована

- " -

100

 

сталь листова інструментальна

- " -

50

7226

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:

 

 

 

- із кремнієвої електротехнічної сталі

 

 

 

стрічка холоднокатана

- " -

50

 

стрічка холоднокатана з інструментальної і пружинної сталі марки 60С2А, 60С2АТ-С, 51ХФА, 65Г, У8А, У9А

- " -

50

 

стрічка з прецезіонних сплавів марки 16Х, 16ХІІ, 16ХН, 36НХТЮ, 44НХТЮ, 36НХТЮН

- " -

30

 

сталь листова холоднокатана

- " -

80

 

сталь холоднокатана електротехнічна ізотропна динамна марки 1521, 2211, 2212, 2411, 2412, 2421

- " -

500

7228

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей:

 

 

 

сталь сортова гарячекатана легована

тонн

500

 

сталь сортова холоднокатана легована

- " -

300

 

сталь сортова конструкційна

- " -

800

 

сталь сортова калібрована

- " -

600

 

сталь сортова інструментальна

- " -

800

 

профілі сталеві високої точності

- " -

300

 

сталь сортова швидкорізальна

- " -

400

 

сталь кулькопідшипникова

- " -

400

7229

Дріт з інших легованих сталей:

 

 

 

дріт стальний легований пружинний марки 50ХФА, 51ХФА, 60С2А, 65С2ВА, 65С2ВА-Ш-В-ХН, 65С2ВА-Ш-А (або Б, В, Г, Д, Е) -П(абоН)-І(абоІІ)-ХН

- " -

100

 

дріт стальний легований

- " -

100

7304 31

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):
- труби для нафто- та газопроводів:
-- холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані):

 

 

 

труби стальні бесшовні тонкостінні леговані

- " -

100

 

труби катані тонкостінні загального призначення

- " -

100

7304 90 00 00

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):
- інші

 

 

 

труби стальні бесшовні гарячедеформовані

- " -

1000

 

труби стальні бесшовні тонкостінні леговані

- " -

100

 

труби катані загального призначення

- " -

1000

 

труби катані тонкостінні загального призначення

- " -

100

 

труби з нержавіючої сталі

- " -

100

7318

Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів:

 

 

 

гвинти та болти

штук

300000

 

гайки

- " -

300000

 

шайби пружинні

кілограмів

5000

7407

Прутки, бруски та профілі мідні:

 

 

 

профілі мідні марки М1, М2, ПКМ, ПКН-Н-1

- " -

25000

 

профіль з мідних сплавів марки ДТРНТ БрКд1, БрКд1, ДПРНХ БрКд1, БрХ1, ДПРНХ БрХ1,

- " -

50000

 

прутки та профілі мідні

- " -

70000

 

прутки та профілі з мідних сплавів

- " -

80000

 

прутки та профілі бронзові марки БрКМЦ3-1, БрАЖ9-4, БрАМц9-2, БрАЖМц10-3-1,5, БрОФ7-02, БрАЖН10-4-4, БрОц4-3, БрБ2, БрОФ6,5-015, ДКРНО БрОФ7-02, ПКРХХ БрОФ7-02, ПКРНХ БрОФ6,5-015, ДКРНТ БрОФ6,5-015, ПКРНХ БрАЖМц10-3-1,5, ДКРНТ БрКМЦ3-1, ПКРНХ БрОц4-3, ПКРНХ БрАЖ9-4, ПКРНХ БрАЖН10-4-4, ДКРНТ БрБ2, ДКРНП БрАМц9-2, ДКРНХ БрАМц9-2

- " -

60000

 

прутки та профілі бронзові

- " -

60000

7409

Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки більш як 0,15 мм:

 

 

 

стрічки бронзові марки БрОФ 6,5-0,15, БрОЦ 4-3, БРКМЦ-1,БР6, БрКМц3-1, БрБНТ-1,9, ДПРНТ БрОФ 6,5-0,15, ДПРНМ БрОФ 6,5-0,15, ДПРНО БрКМц3-1

- " -

10000

 

штаба бронзова марки БрХ1, ДПРНХ БрХ1

- " -

10000

 

штаба бронзова

- " -

15000

 

листи та стрічки бронзові

- " -

6000

7411

Труби та трубки мідні:

 

 

 

труби та трубки мідні

- " -

5000

 

труби та трубки бронзові марки БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖН10-4-4

- " -

5000

 

труби та трубки бронзові

- " -

5000

7419

Інші вироби мідні:

 

 

 

сітка напівтомпакова

кв. метрів

5000

 

сітка латунна

- " -

5000

7502

Нікель необроблений

 

 

 

нікель катодний

кілограмів

10000

7601

Алюміній необроблений:

 

 

 

алюміній первинний марки А95, А97, А99, А7, А8

- " -

200000

 

алюмінієвий сплав марки ВАЛ-10, АК6, АЛ9

кілограмів

15000

 

відливки із сплавів алюмінію марки АЛ9, АЛ9М, АЛ5, АЛ7, Ак6, Ак7

- " -

30000

 

сплави алюмінієві марки АК12оч, АК12пч, АЛ9

- " -

400000

7604

Прутки, бруски та профілі алюмінієві:

 

 

 

прутки та профілі алюмінієві марки Д1, Д1Т, Д1ТШГ, Д16, Д16Т, Д16ТШГ, АВ, АВ.Т, АВТ1, АМЦ, АМГ2, АМГ3, АМГ3М, АМГ5, АМГ6, АК4, АК4Т, АК4-1, АК4-1Т, АК4-1Т1, АК6, АК6Т, АК6Т1, Д16Ч, Д16ЧТ, Д16ЧТШГ

- " -

20000

 

прутки та профілі з алюмінієвих сплавів марки Д1, Д1.Т, Д1.Т.ШГ, Д16, Д16.Т, Д16.Т.ШГ, АВ, АВ.Т, АВ.Т1, АМЦ, АМг2, АМг3, АМг3.М, АМг5, АМг6, АК4, АК4Т, АК4-1, АК4-1.Т, АК4-1.Т1, АК6, АК6.Т, АК6.Т1, Д16ч, Д16ч.Т, Д16ч.Т.ШГ

- " -

20000

 

прутки та профілі алюмінієві

- " -

20000

 

прутки та профілі з алюмінієвих сплавів

- " -

20000

7605

Дріт алюмінієвий:

 

 

 

дріт алюмінієвий

- " -

10000

 

дріт з алюмінієвих сплавів марки Д18, В65, АМЦ, АМг2

- " -

10000

7606

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм:

 

 

 

листи та плити алюмінієві марки А5, А5.М, А6, АД1, Д1, Д1АМ, Д1АТ, Д1Б, Д1Т, Д16, Д16Т, Д16АТ, Д16АМ, Д16БМВ, Д16Ч, Д16ЧТ, Д16ТПК1407, АМЦ, АМГ2, АМГ2М, АМцМ, АМцН2

- " -

80000

 

листи та плити із алюмінієвих сплавів марки Д1, Д1А.М, Д1А.Т, Д1Б, Д1.Т, Д16, Д16.Т, Д16А.Т, Д16А.М, Д16Б.М.В, Д16ч, Д16ч.Т, Д16ТПК1407, АМЦ, АМг2, АМг2.М, АМц.М, АМц.Н2

- " -

80000

 

листи та плити алюмінієві

- " -

80000

 

листи та плити із алюмінієвих сплавів

- " -

80000

7608

Труби та трубки алюмінієві:

 

 

 

труби та трубки алюмінієві марки АД1, АД1М

- " -

10000

 

труби та трубки із алюмінієвих сплавів марки Д16, Д16.Т, Д1, Д1.Т, АМг2, АМг2.М, АМг3, АМг3.М, АМг6, АМг6М

- " -

20000

 

труби та трубки алюмінієві

- " -

10000

 

труби та трубки із алюмінієвих сплавів

- " -

20000

8101

Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

вольфрамовий дріт

кілограмів

2000

8104

Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

магній чушковий

- " -

5000

8105

Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

листи, стрічки та вироби із сплавів кобальту

- " -

10000

8108

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

двоокис титану

- " -

2000

 

прутки з титанових сплавів марки ВТ3-1, ВТ14, ВТ1-0, ВТ6

- " -

20000

 

прутки з титанових сплавів

- " -

20000

 

відливки з титанового сплаву марки ВТ5Л

- " -

8000

8112

Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а також вироби з цих металів, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

дріт з прецезіонних сплавів

- " -

10000

 

дріт з прецезіонних сплавів марки 36НХТЮ, 44НХТЮ

- " -

5000

8413 20 00 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- насоси ручні, крім тих, що класифіковані у підпозиції 8413 11 або 8413 19

 

 

 

насоси типу РНМ (РНМ-1Д)

штук

50

 

насоси типу РНА (РНА-1А)

- " -

50

8413 81 00 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси; підіймачі рідини:
-- насоси

 

 

 

насоси типу НП (НП-103-5, НП-108, НП-123, НП-135, НП-109-3)

- " -

50

 

насоси типу МШ (МШ-3А)

- " -

30

 

насоси типу СН (СН-1, СН-1А, СН-6А, СН-11, СН-12А, СН-13, СН-7, 148.00.6101.310.000, 140.00.6101.210.000, 140.00.6101.220.000)

- " -

10

 

насоси типу НП (НП-96АМ, НП-96М, НП-103-2, НП-103А, НП)-109А, НП-128, НП-160Д, НП-137, НП-137М, НП-94-2, НП-96, НП-96С, НП-96М-1, НП-115М, НП-109-2, НП-96АМ-2, НП112А)

- " -

800

 

насоси типу ВН

штук

50

 

насоси типу ГТН (ГТН-7-3, ГТН-6, ГТН-7)

- " -

200

 

насоси типу ГПНА (ГПНА-303)

- " -

60

 

насоси типу ПЦР (ПЦР-1Ш)

- " -

20

 

насоси типу НТ (НТ-40)

- " -

15

 

насоси типу НР (НР-45, НР-180)

- " -

15

 

агрегати паливопостачання типу АТП (АТП-8, АТП-8А)

- " -

15

 

качаючий вузол ветродвигунів типу КУВД (КУВД, КУВД-1)

- " -

200

8414 59 80 10

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- вентилятори:
-- інші:
--- інші:
---- для цивільної авіації

 

 

 

вентилятори типу КТ (КТ 141Е.100)

- " -

10

8414 90 00 00

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- частини

 

 

 

вітродвигун типу ВД (ВД-004В)

- " -

200

8456

Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:

 

 

 

верстати, що працюють з використанням ультразвукових процесів

- " -

2

 

верстати з числовим програмним управлінням, що працюють з дротовим електродом

- " -

2

 

високошвидкісний електроерозійний свердлильний верстат

- " -

4

 

електроерозійний свердлильний верстат

- " -

4

 

установка намагнічування постійних магнітів

штук

3

 

електроерозійний верстат з числовим програмним управлінням

- " -

8

 

верстат для електрохімічної обробки з числовим програмним управлінням

- " -

4

 

верстат для лазерної обробки

- " -

8

 

прошивний електроерозійний верстат

- " -

8

 

установка для гальванічної обробки друкованих плат

- " -

4

 

верстат для нанесення рисунка на друковану плату

- " -

4

 

свердлильно-фрезерний верстат для друкованих плат

- " -

4

 

верстат для металізації отворів

- " -

4

 

верстати з числовим програмним управлінням, електроерозійні прошивні

- " -

2

8457

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні для обробки металу:

 

 

 

центри оброблювальні горизонтальні

- " -

3

 

центри оброблювальні вертикальні

- " -

8

 

токарний центр з числовим програмним управлінням

- " -

40

 

токарний оброблювальний центр

- " -

20

 

токарний верстат з числовим програмним управлінням

- " -

20

 

токарний автомат з числовим програмним управлінням

- " -

20

 

токарно-свердлильно-фрезерний оброблювальний центр з числовим програмним управлінням

- " -

5

 

універсальний токарно-кулачковий автомат

- " -

5

 

п'ятиосьовий оброблювальний центр з числовим програмним управлінням

- " -

20

 

горизонтально-фрезерний оброблювальний центр с числовим програмним управлінням

- " -

10

 

вертикально-фрезерний оброблювальний центр с числовим програмним управлінням

- " -

20

 

горизонтально-фрезерний верстат

- " -

10

 

вертикально-фрезерний верстат

- " -

10

 

вертикальний п'ятиосьовий оброблювальний центр с числовим програмним управлінням

- " -

20

8458

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні:

 

 

 

верстати з числовим програмним управлінням, токарні багатоцільові

штук

20

 

автомати токарні одношпиндельні

- " -

1

 

автомати токарні багатошпиндельні

- " -

1

 

токарний напівавтомат з числовим програмним управлінням

- " -

20

 

токарно-карусельний оброблювальний центр

- " -

5

 

вертикальні токарні оброблювальні центри с числовим програмним управлінням

- " -

10

 

токарний автомат поздовжнього точіння

- " -

20

 

токарний автомат с числовим програмним управлінням

- " -

10

8459

Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів товарної позиції 8458:

 

 

 

п'ятиосьовий верстат для універсального високошвидкісного фрезерування

- " -

12

 

фрезерний оброблювальний центр

- " -

10

 

вертикально-фрезерний верстат з числовим програмним управлінням

- " -

10

 

гравіювально-фрезерний верстат з числовим програмним управлінням

- " -

3

 

свердлильно-фрезерний верстат с числовим програмним управлінням

- " -

10

 

верстат глибинного свердлення

- " -

3

 

верстат фрезерно-розточувальний

- " -

3

 

верстат фрезерно-розточувальний з числовим програмним управлінням

- " -

5

 

різенарізний верстат

- " -

5

8460

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій з остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізальних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461:

 

 

 

різешліфувальний верстат з числовим програмним управлінням

- " -

3

 

шліфувальний верстат з числовим програмним управлінням для виготовлення та заточки інструменту

штук

3

 

універсальний заточувальний верстат

- " -

6

 

універсальний плоскошліфувальний верстат

- " -

6

 

універсальний круглошліфувальний верстат

- " -

5

 

верстат для остаточної обробки абразивним потоком складних криволінійних поверхонь

- " -

3

 

координатно-шліфувальний верстат з числовим програмним управлінням

- " -

2

 

профілешліфувальний верстат з числовим програмним управлінням

- " -

5

 

верстат для глибинного шліфування

- " -

2

 

верстат для стрічкового шліфування

- " -

5

 

плоскопритиральний верстат для виконання завершальних робіт

- " -

5

 

плоскошліфувальний верстат з числовим програмним управлінням

- " -

5

 

круглошліфувальний верстат с числовим програмним управлінням

- " -

5

 

круглопритиральний верстат для виконання завершальних робіт

- " -

3

 

внутрішньошліфувальний верстат

- " -

4

 

безцентрово-шліфувальний верстат

- " -

5

 

хонінгувальний верстат

- " -

3

 

полірувально-довідне устаткування

- " -

3

 

круглошліфувальний верстат

- " -

5

8461

Верстати поздовжньостругальні, поперечностругальні, довбальні, протяжні, зуборізальні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

зубошліфувальний верстат

- " -

2

 

зуборізальний верстат для конічних коліс з круговим зубом

- " -

1

 

зубофрезерний верстат

- " -

5

 

зубодовбальний

- " -

3

 

стрічкопильний верстат

- " -

5

 

довбальний верстат

- " -

3

 

протяжний верстат

- " -

3

 

круглопиляльний верстат

штук

3

8462

Машини (включаючи преси) для обробки металів шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металів (включаючи преси) шляхом вигинання, відбортування, вирівнювання, розрізання, висікання або відрубання; преси для обробки металів або карбідів металів:

 

 

 

гарячий ізостатичний прес

- " -

2

 

гідравлічний прес

- " -

4

 

кривошипний прес

- " -

8

 

координатно-пробивальний прес с числовим програмним управлінням

- " -

2

 

прес для пакування металевого брухту в пакети

- " -

2

 

координатно-вирубний прес с числовим програмним управлінням

- " -

2

 

вигинальний прес

- " -

2

8463

Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу:

 

 

 

різенакатний верстат

- " -

6

 

холодновисадний автомат

- " -

3

8466

Частини та приладдя, призначені винятково або головним чином для обладнання товарних позицій 8456 - 8465, включаючи пристрої для кріплення інструментів або деталей, різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та інші спеціальні пристрої для верстатів, кріплення для інструментів будь-якого типу, призначених для ручних робіт:

 

 

 

пристрої для кріплення інструментів і різенарізні саморозкривні головки

- " -

600

 

пристрої для кріплення оброблювальних деталей

- " -

70

 

головки ділильні та інші спеціальні пристрої для верстатів

- " -

20

 

пристрої для кріплення інструментів токарних верстатів

- " -

250

 

пристрої для кріплення інструментів фрезерних верстатів

- " -

250

 

пристрої для кріплення інструментів зубообробних верстатів

- " -

250

 

пристрої для кріплення інструментів шліфувальних верстатів

- " -

250

 

пристрої для кріплення оброблювальних деталей токарних верстатів

- " -

100

 

пристрої для кріплення оброблювальних деталей фрезерних верстатів

штук

100

 

пристрої для кріплення оброблювальних деталей зубообробних верстатів

- " -

100

 

пристрої для кріплення оброблювальних деталей шліфувальних верстатів

- " -

100

 

головки автоматичні багатопозиційні УГ9326

- " -

4

 

головки ділильні та інші спеціальні пристрої до верстатів

- " -

30

 

інші головки ділильні та спеціальні пристрої для верстатів

- " -

10

 

системи числового програмного управління CNC-8

- " -

10

 

плати A20B-1000-0560/11F

- " -

4

 

різенарізні саморозкривні головки

- " -

20

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі:

 

 

 

регулятори тиску типу РД (РД-20Д-3, РД-58, РД57-2, РД-20Д-2, РД-46, РД-49, РД-49-2, РД-58-3, РД-58-6, РД-58-8, РД-58-9)

- " -

20

 

терморегулятори типу 4673 (4673)

- " -

50

 

кран типу 489 (489М-01)

- " -

50

 

вироби типу ПКМГ (ПКМГ-3000А)

- " -

50

 

розподілювач електрогідравлічний типу КЭ (КЭ74-2, КЭ95-2, КЭ94-2, КЭ-75, КЭ-90)

- " -

20

8482

Підшипники кулькові та роликові:

 

 

 

підшипники кулькові

- " -

300000

 

підшипники з циліндричними роликами

- " -

30000

 

кульки, голчасті ролики і ролики

- " -

500000

 

зовнішній діаметр яких не більш як 30 мм

- " -

150000

 

зовнішній діаметр яких більш як 30 мм

- " -

100000

 

підшипники роликові конічні, включаючи внутрішні конічні кільця з сепаратором та роликами складені

- " -

50000

 

підшипники роликові сферичні

- " -

50000

 

підшипники роликові голчасті

- " -

50000

 

інші підшипники с циліндричними роликами

- " -

50000

 

інші підшипники, включаючи комбіновані

- " -

100000

 

кулькороликові частини

- " -

500000

 

кульки, голчасті ролики, ролики

штук

500000

 

ролики конічні, інші

- " -

500000

8501 32 00 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни постійного струму; генератори постійного струму:
-- потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:
--- для цивільної авіації

 

 

 

електродвигуни типу МГП (МГП-1000К, МГП-1000КА)

- " -

5

 

генератор типу ГВ (ГВ-4)

- " -

100

 

електродвигуни типу МП (МП3Ф)

- " -

150

8501 40 20 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни змінного струму однофазні:
-- потужністю не більш як 750 Вт:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

електродвигуни типу МГТ (МГТ-200К)

- " -

50

8501 51 00 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни змінного струму багатофазні:
-- потужністю не більш як 750 Вт:
--- потужністю понад 735 Вт для цивільної авіації:

 

 

 

електродвигуни

штук

5000

 

електродвигуни типу ЭТМ-100А, ЭТМ-100Р

- " -

2000

 

електродвигуни типу ЭТМ-101, ЭТМ-101Р

- " -

2000

 

електродвигуни типу ЭТМ-104, ЭТМ-104А

- " -

500

 

електродвигуни типу ЭТМ-103, ЭТМ-103Р

- " -

2000

8501 52 20 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни змінного струму багатофазні:
-- потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:
--- потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

електродвигуни

- " -

5000

 

електродвигуни типу ЭТМ-100А, ЭТМ-100Р

- " -

2000

 

електродвигуни типу ЭТМ-101, ЭТМ-101Р

- " -

2000

 

електродвигуни типу ЭТМ-104, ЭТМ-104А

штук

500

 

електродвигуни типу ЭТМ-103, ЭТМ-103Р

- " -

2000

 

електродвигуни типу ЭТМ (ЭТМ-104, ЭТМ-104А)

- " -

50

 

електродвигуни типу МТ (МТ-3000М, МТ-3000М-2С, МТ-3000, МТ-5,5, МТ-3, МТ-500С, ММТ-0,4-2С, ММТ-1,5-2С, ММТ-1,5-ОМ, ММТ-0,2А)

- " -

30

8501 52 30 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни змінного струму багатофазні:
-- потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:
--- потужністю понад 7,5 кВт, але не більш як 37 кВт:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

електродвигуни

- " -

5000

 

електродвигуни типу ЭТМ-100А, ЭТМ-100Р

- " -

2000

 

електродвигуни типу ЭТМ-101, ЭТМ-101Р

- " -

2000

 

електродвигуни типу ЭТМ-104, ЭТМ-104А

- " -

500

 

електродвигуни типу ЭТМ-103, ЭТМ-103Р

- " -

2000

 

електродвигуни типу МТЖ (МТЖ-15)

- " -

15

8505

Електромагніти, магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування:

 

 

 

електромагніти типу ММТ (ММТ-233)

- " -

250

 

електромагніти типу ЭМКО (ЭМКО-КТ, ЭМКО-К1Т, ЭМКО-М, ЭМКО-МТ, ЭМКО-К1, ЭМКО-К, ЭМО2-2Т)

- " -

200

 

клапан електромагнітний типу ПЭ (ПЭ-3027, ПЭ-3027-01)

- " -

50

8532

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні:

 

 

 

конденсатори електричні фторопластові термостійкі

- " -

100000

 

конденсатори електричні фторосплавні термостійкі марки ФТ-1600В

- " -

100000

8533

Резистори електричні, крім нагрівальних елементів:

 

 

 

резистори електричні

- " -

30000

 

резистори потужністю 15 Вт

- " -

10000

 

резистори потужністю 25 Вт

- " -

15000

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах для напруги не більш як 1000 В:

 

 

 

штепсельні вилки та розетки

штук

5000

 

з'єднувачі для проводів та кабелів

- " -

8000

8544

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями:

 

 

 

провід марки ПЭТП-155, ПЭТВП, ПЭТПД-1-200, ПЭТПД-2-200, ПНЭТП, ПЭЭИП1-155, ПЭЭИП2-155, ПЭЭИП-1-155, ПЭЭИП-2-155, ПШД, ПЭЭИП1-180, ПЭЭИП-2-180, ПЭТПД-1-200, ПЭТПД-2-200

кілограмів

50000

 

провід марки БИН, МСТПЛ, ПТЛ-200, ПВПО-660, МСТП, БПВЛ, МПО33-11, МП023-11, МС36-11, МГТФ

- " -

800000

 

провід марки ПНЭТ-имид

- " -

10000

 

провід марки ПЭТКСОТ, ПСДКТ-А

- " -

10000

 

провід марки БИФ, БИФН

- " -

800000

 

провід марки ПЭВНК-1, ПЭВНК-2

- " -

2000

8545

Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для ламп або гальванічних елементів та інші вироби з графіту чи інших видів вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехніці:

 

 

 

графіт

- " -

40000

 

графіт марки АГ-1500-3

- " -

40000

 

щітки вугільні електричних машин

штук

500000

 

заготовка марки НИГРАН-В

кілограмів

10000

8546

Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів:

 

 

 

ізолятори електричні

штук

5000

 

стрічка ізоляційна бавовняна

метрів

800000

8803 20 00

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
- шасі літаків та їх частини:

 

 

 

вироби типу КТ (болт КТ196М.115, болт КТ204.018)

штук

20

 

розподілювач електрогідравлічний типу КЭ (КЭ71-2, КЭ53-8, КЭ75-2, КЭ-92, КЭ-94)

штук

20

8803 30 00

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
- інші частини літаків і вертольотів:

 

 

 

клапан типу ГА (ГА133-100-5К)

- " -

50

 

вироби типу УГ (УГ-165, УГ-166)

- " -

50

 

монтажні пристрої (140.00.6101.300.000, 148.00.6101.200.000, 148.00.6101.220.000, 148.00.6101.240.000, 148.00.6101.395.000, 148.00.6101.240.001, 148.00.6101.240.002)

- " -

250

 

перемикач зливу (148.00.5601.050.000)

- " -

20

 

клапан зливу (ОСТ1.1000.1-71)

- " -

20

 

вісь (140.00.4112.032.000)

- " -

20

9032 81 0000

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування, гідравлічні або пневматичні:

 

 

 

регулятори тиску типу РД (РД-39, РД-41, РД-20А, РД-20А4, РД-21А3, РД-49-3, РД-58-7, РД58-2, РД-34, РД-20А-2, РД-20Д, РД-22, РД-57, РД-56)

- " -

300

7214 99 31 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
---- інші, круглого поперечного перерізу діаметром:
----- 80 мм або більше:

 

 

 

штаба вуглецева гарячекатана

тонн

300

 

сталь сортова електротехнічна із спеціальними властивостями

- " -

400

 

штаба інструментальна гарячекатана

- " -

500

 

сталь сортова гарячекатана

- " -

600

 

сталь сортова конструкційна

- " -

600

 

сталь кована

- " -

400

 

сталь сортова автоматна

- " -

300

7214 99 39 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
---- інші, круглого поперечного перерізу діаметром:
----- менш як 80 мм:

 

 

 

штаба вуглецева гарячекатана

- " -

300

 

сталь сортова електротехнічна із спеціальними властивостями

- " -

400

 

штаба інструментальна гарячекатана

- " -

500

 

сталь сортова гарячекатана

- " -

600

 

сталь сортова конструкційна

- " -

600

 

сталь кована

- " -

400

 

сталь сортова автоматна

- " -

300

 

 

 

 

7214 99 71 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:
---- круглого поперечного перерізу діаметром:
----- 80 мм або більше:

 

 

 

сталь сортова електротехнічна із спеціальними властивостями

тонн

400

 

сталь сортова гарячекатана

- " -

600

 

сталь сортова конструкційна

- " -

600

 

сталь кована

- " -

400

 

сталь сортова автоматна

- " -

300

7214 99 79 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:
---- круглого поперечного перерізу діаметром:
----- менш як 80 мм:

 

 

 

сталь сортова електротехнічна із спеціальними властивостями

- " -

400

 

сталь сортова гарячекатана

- " -

600

 

сталь сортова конструкційна

- " -

600

 

сталь кована

- " -

400

 

сталь сортова автоматна

- " -

300

7227

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з інших легованих сталей:

 

 

 

сталь сортова легована

- " -

500

 

сталь сортова швидкорізальна

- " -

300

 

сталь сортова інструментальна

- " -

400

 

 

 

 

8544

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями:

 

 

 

провід марки ПЭТП-155, ПЭТВП, ПЭТПД-1-200, ПЭТПД-2-200, ПНЭТП, ПЭЭИП1-155, ПЭЭИП2-155, ПЭЭИП-1-155, ПЭЭИП-2-155, ПШД, ПЭЭИП1-180, ПЭЭИП-2-180, ПЭТПД-1-200, ПЭТПД-2-200

кілограмів

50000

 

провід марки БИН, МСТПЛ, ПТЛ-200, ПВПО-660, МСТП, БПВЛ, МПО33-11, МП023-11, МС36-11, МГТФ

метрів

800000

 

провід марки ПНЭТ-имид

кілограмів

10000

 

провід марки ПЭТКСОТ, ПСДКТ-А

- " -

10000

 

провід марки БИФ, БИФН

метрів

1000000

 

провід марки ПЭВНК-1, ПЭВНК-2

кілограмів

2000

 

провід

метрів

1000000

 

провід

кілограмів

50000

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова"

3926 90 97 30

Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914:
- інші:
-- інші:

 

 

 

стержні, втулки з фторопласту-4 за ТУ 6-05-810-88

штук

10000

7208

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття:

 

 

 

плоский прокат з вуглецевих марок сталі

кілограмів

5000

7211

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття:

 

 

 

плоский прокат з вуглецевих марок сталі

- " -

2000

7215

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі:

 

 

 

прутки з вуглецевих марок сталі

- " -

3000

 

шестигранники з вуглецевих марок сталі

- " -

1000

7217

Дріт з вуглецевої сталі:

 

 

 

дріт з вуглецевої сталі загального призначення

- " -

500

 

дріт з вуглецевої сталі з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %:

кілограмів

1000

 

дріт з вуглецевої сталі з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше:

- " -

500

7219

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або більше:

 

 

 

листовий прокат 12Х18Н10Т завтовшки 12 - 20 мм

- " -

4000

 

листовий прокат 12Х18Н10Т завтовшки 4,75 - 10 мм

- " -

1700

 

листовий прокат 07Х16Н6-Ш завтовшки 4,75 - 10 мм

- " -

1000

 

листовий прокат 12Х18Н10Т завтовшки 3 - 4,75 мм

- " -

800

 

листовий прокат 07Х16Н6-Ш завтовшки 3 - 4,75 мм

- " -

500

 

листовий прокат 12Х18Н10Т завтовшки 1 - 3,0 мм

- " -

600

 

листовий прокат 12Х18Н10Т холоднокатаний завтовшки 0,5 - 1 мм

- " -

1000

7220

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 мм:

 

 

 

стрічка з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т, завтовшки 0,35 - 3 мм

- " -

1500

 

стрічка з нержавіючої сталі 60С2А, завтовшки 0,35 - 3 мм

- " -

500

 

стрічка з нержавіючої сталі У9А, завтовшки 0,35 - 3 мм

- " -

500

 

стрічка з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т, завтовшки 0,1 - 0,35 мм

- " -

1500

7222 11

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:
-- круглого поперечного перерізу:

 

 

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 12Х18Н10Т діаметром 80 мм, або більше

- " -

5000

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 07Х16Н6-Ш діаметром 80 мм, або більше

- " -

10000

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 13Х15Н4АМ3-Ш діаметром 80 мм, або більше

кілограмів

5000

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 03Н18К8М5Т-ВД діаметром 80 мм, або більше

- " -

40000

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 20Х13 діаметром 80 мм, або більше

- " -

3000

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 42Х11М3Ф-Ш діаметром 80 мм, або більше

- " -

3000

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 12Х18Н10Т менш як 80 мм

- " -

5000

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 07Х16Н6-Ш, менш як 80 мм

- " -

5000

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 13Х15Н4АМ3-Ш діаметром менш як 80 мм

- " -

3000

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 13Х11Н2В2МФ діаметром менш як 80 мм

- " -

3000

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 03Н18К8М5Т-ВД діаметром менш як 80 мм

- " -

8000

7222 20

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані:
-- круглого поперечного перерізу:

 

 

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 12Х18Н10Т діаметром менш як 25 мм

- " -

1500

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 14Х17Н2 діаметром менш як 25 мм

- " -

1500

7222 40

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- кутики, фасонні та спеціальні профілі:

 

 

 

прутки шестигранні з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 12Х18Н10Т

- " -

3000

 

прутки шестигранні з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 07Х16Н6-Ш

- " -

3000

 

прутки шестигранні з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 14Х17Н2

- " -

2000

 

прутки шестигранні з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 13Х11Н2В2МФ

кілограмів

2000

7223 00

Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше:

 

 

 

дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 12Х18Н10Т

- " -

500

7225

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше:

 

 

 

плоский прокат сталі 30ХГСА

- " -

3000

7228

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей:

 

 

 

прутки із сталі 30ХГСА

- " -

5000

 

прутки із сталі 30ХГСНА

- " -

5000

 

прутки із сталі 30ХГСН2А

- " -

5000

 

прутки із сталі 30ХГСН2МА-ВД

- " -

50000

 

прутки із сталі 12Х2Н4А

- " -

5000

 

поковки, штамповки із сталі марки 30ХГСН2МА-ВД у тому числі проби (зразки)

штук

15

7229

Дріт з інших легованих сталей:

 

 

 

дріт зі сталі 65С2ВА

кілограмів

2000

7304 41 00

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):
- інші, круглого поперечного перерізу, з корозійностійкої (нержавіючої сталі):
-- холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані):

 

 

 

труби із сталі корозійностійкої (нержавіючої) сталі 12Х18Н10Т

- " -

1000

7304 49 10 00

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):
- інші, круглого поперечного перерізу, з корозійностійкої (нержавіючої сталі):
-- інші:
--- необроблені, прямі, з рівномірною товщиною стінки, призначені для використання головним чином у виробництві труб і трубок іншого перерізу та іншої товщини стінки:

 

 

 

труби із сталі корозійностійкої (нержавіючої) сталі 12Х18Н10Т

- " -

2000

7407

Прутки, бруски та профілі мідні:

 

 

 

БРАЖН 10-4-4

кілограмів

2000

7411

Труби та трубки мідні:

 

 

 

БРАЖН 10-4-4

- " -

2000

7604

Прутки, бруски та профілі алюмінієві:

 

 

 

1933, АД1

- " -

2000

7605

Дріт алюмінієвий:

 

 

 

АД1

- " -

500

7606

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм:

 

 

 

АД1М, АМГ3М

- " -

500

7607 11 90 00

Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм:
- без основи:
-- катана, без подальшого оброблення:
--- завтовшки не менш як 0,021 мм, але не більш як 0,2 мм:

 

 

 

АД1М

- " -

100

7608

Труби та трубки алюмінієві:

 

 

 

АД1М, АМГ6М

- " -

500

8101

Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

ВЛ, СВИ

- " -

150

8108

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

прутки, бруски, профілі та дріт із сплавів ВТ6, ВТ22, ВТ1-00

- " -

30000

 

труби і трубки із сплаву ВТ22

- " -

6000

 

поковки, штамповки із сплаву ВТ22, у тому числі проби (зразки)

штук

620

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі:

 

 

 

клапан зарядний 804600

- " -

200

8482

Підшипники кулькові або роликові:

 

 

 

ролик 2х13,8 А5 ЕТУ 100/7, кулька 5.953-100-25Ю ЕТУ 100/7

- " -

40000

8483

Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса, зібрані з валами; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та пристрої для з'єднання валів (включаючи універсальні шарніри):

 

 

 

ШНР 6ЮТ ЕТУ 105/5, ШН 10ЮТ ЕТУ 105/5, ШН 55ЮТ ЕТУ 105/7, ШH12ЮT-ETУ 100/5, ШH17ЮT-ETУ 100/5

штук

2000

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:

 

 

 

вимикач кінцевий BKП-Д713 8А3.602.037 ту

штук

200

Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка"

2805 30 90 00

Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть:
- лужні або лужноземельні метали:
рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах:
-- інші

 

 

 

лігатура нікелево-ітрієва марки ИТН1, ИТН2, ИТН3, ИТН4, ИТН5

кілограмів

800

 

ітрій марки ИТМ1, ИТМ2, ИТМ3, ИТМ4, ИТМ5

- " -

1000

2818 10

Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію:
- корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом:

 

 

 

шліфувальний матеріал з електрокорунду білого типу 25А

- " -

70000

3204 90 00 00

Органічні синтетичні барвники визначеного або не визначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або не визначеного хімічного складу:
- інші:

 

 

 

рідини для дефектоскопії марки ЛЖ-6А

кілограмів

4000

3208

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи:

 

 

 

проявник для капілярної дефектоскопії рідина марки ПР-1

- " -

3000

 

біла проявна фарба "М" для кольорової дефектоскопії; червона проникна рідина "К" для кольорової дефектоскопії

- " -

500

3917

Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси:

 

 

 

трубка радіаційно-модифікована термоусадкова типу "Радпласт"

- " -

300

4005

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок:

 

 

 

невулканізовані гумові суміші типу ИРП, марки 51-1683НТА, 51-1698НТА, 3826сНТА, 51-1742НТА, 51-1434 НТА, 51-1780НТА, НО-68-1НТА, 51-1698НТА, 9-2959НТА, 2959НТА

- " -

4500

4008

Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми:

 

 

 

профілі з вулканізованої гумової суміші марки 218-2001161-07, 218-2002123-07, 218-2002055-07

- " -

1000

4009

Труби, шланги і рукава з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, з фітингами або без фітингів (наприклад, патрубками, колінами, з'єднаннями):

 

 

 

трубка екрануюча

метрів

1200

4016

Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої:

 

 

 

прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби

штук

200

 

ущільнювачі з вулканізованої гуми типу ИРП

кілограмів

500

7019

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини):

 

 

 

теплозвукоізоляційний матеріал типу АТМ

штук

500

 

тканина АТОМ-1

метрів

2000

7202

Феросплави:

 

 

 

нікелевий сплав у вигляді пруткової заготовки немірної довжини марки ВЖЛ14-ВИ

кілограмів

4000

7207

Напівфабрикати з вуглецевої сталі:

 

 

 

напівфабрикати з вуглецевої сталі (кільцеві заготовки)

- " -

5000

7208

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття:

 

 

 

прокат плоский з вуглецевої сталі: завтовшки понад 15 мм

- " -

10000

 

прокат плоский з вуглецевої сталі: 2050 мм або більше

- " -

10000

 

прокат плоский з вуглецевої сталі: менш як 2050 мм

- " -

10000

 

прокат плоский з вуглецевої сталі: завширшки менш як 2050 мм

- " -

10000

 

прокат плоский з вуглецевої сталі: завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм

- " -

10000

 

прокат плоский з вуглецевої сталі: завтовшки менш як 3 мм

- " -

10000

7209

Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 600 мм або більше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття:

 

 

 

прокат плоский з вуглецевої сталі: завтовшки 3 мм або більше

- " -

8000

 

прокат плоский з вуглецевої сталі: завтовшки понад 1 мм, але не більш як 3 мм

- " -

8000

 

прокат плоский з вуглецевої сталі: завтовшки 0,5 мм або більше, але не більш як 1 мм

- " -

8000

7215

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі:

 

 

 

прутки з вуглецевої сталі: з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %; прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу

- " -

15000

 

прутки з вуглецевої сталі: з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %

кілограмів

15000

 

прутки з вуглецевої сталі: з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше

- " -

15000

7217

Дріт з вуглецевої сталі:

 

 

 

дріт з вуглецевої сталі: з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %; з найбільшим розміром поперечного перерізу не менш як 0,8 мм

- " -

15000

 

дріт з вуглецевої сталі:з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %

- " -

15000

 

дріт з вуглецевої сталі: з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше

- " -

5000

 

дріт з нелегованої сталі: з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %; з найбільшим розміром поперечного перерізу не менш як 0,8 мм

- " -

3000

7218

Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

 

 

 

поковки, штамповки, кільця з корозійностійкої сталі, у тому числі проби (зразки)

- " -

40000

 

кільця зварені, зварені механічно оброблені, суцільнокатані, суцільнокатані механічно оброблені, суцільнокатані точні, суцільнокатані точні механічно оброблені, поковки, поковки механічно оброблені, у тому числі проби (зразки)

- " -

50000

7219

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або більше:

 

 

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки понад 10 мм; з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

15000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки понад 10 мм; з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

- " -

15000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм; з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

15000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки 3 мм або більше, але менш як 4,75 мм

- " -

15000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки менш як 3 мм

- " -

15000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки 4,75 мм або більше

кілограмів

15000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки 3 мм або більше, але менш як 4,75 мм; з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

15000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки 3 мм або більше, але менш як 4,75 мм; з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

- " -

15000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм; з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

7000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм; з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

7000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм; з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

- " -

7000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки 0,5 мм або більше, але не більш як 1 мм; з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

5000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки 0,5 мм або більше, але не більш як 1 мм; з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

- " -

5000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки менш як 0,5 мм; з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

5000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі: завтовшки менш як 0,5 мм; з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

- " -

10000

7220

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 мм:

 

 

 

прокат плоский з нержавіючої сталі завширшки менш як 600 мм, завтовшки 0,35 - 3 мм, з вмістом нікелю більш як 2,5 %, холоднокатаний

- " -

5200

 

прокат плоский з нержавіючої сталі завширшки менш як 600 мм, завтовшки 0,35 - 3 мм, з вмістом нікелю менш як 2,5 %, холоднокатаний

- " -

5400

 

прокат плоский з нержавіючої сталі завширшки менш як 600 мм, завтовшки не більш як 0,35 мм, з вмістом нікелю більш як 2,5 %, холоднокатаний

- " -

5000

 

прокат плоский з нержавіючої сталі завширшки менш як 600 мм (інший), холоднокатаний

кілограмів

5000

7222 11

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:
-- круглого поперечного перерізу:

 

 

 

діаметром 80 мм або більше, з масовою часткою 2,5 % або більше нікелю

- " -

10000

 

діаметром 80 мм або більше, з масовою часткою менш як 2,5 % нікелю

- " -

10000

 

діаметром менш як 80 мм, з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

10000

 

діаметром менш як 80 мм, з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

- " -

10000

7222 19

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:
-- інші:

 

 

 

з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

10000

 

з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

- " -

10000

7222 20

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані:

 

 

 

круглого поперечного перерізу діаметром 80 мм або більше, з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

10000

 

круглого поперечного перерізу діаметром 80 мм або більше, з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

- " -

10000

 

діаметром 25 мм або більше, але менш як 80 мм, з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

10000

 

діаметром 25 мм або більше, але менш як 80 мм, з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

кілограмів

5000

 

діаметром менш як 25 мм, з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

5000

 

діаметром менш як 25 мм, з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

- " -

5000

 

з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

5000

 

з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

- " -

5000

7222 30

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- інші прутки та бруски:

 

 

 

ковані, з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

5000

 

ковані, з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

- " -

5000

7222 40

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- кутики, фасонні та спеціальні профілі:

 

 

 

без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування

- " -

10000

 

без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані

- " -

10000

7223 00

Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

 

 

 

з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше

- " -

5000

 

з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %

- " -

3000

7226

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:

 

 

 

прокат плоский з легованої сталі завширшки менш як 600 мм, холоднокатаний

- " -

800

 

стрічка сталева холоднокатана без подальшого оброблення, крім холодного прокатування (обтиснення у холодному стані)

- " -

800

7228

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей:

 

 

 

прутки та бруски з швидкорізальної сталі

кілограмів

1000

 

прутки та бруски з кремнієво-марганцевої сталі

- " -

1000

 

прутки та бруски без подальшого оброблення після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування

- " -

1000

 

прутки та бруски без подальшого оброблення, крім кування

- " -

1000

 

прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані

- " -

1000

 

кутики, фасонні та спеціальні профілі

- " -

1000

7229

Дріт з інших легованих сталей:

 

 

 

дріт з легованої сталі

- " -

2000

7318

Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів:

 

 

 

гвинти самонарізні

- " -

400

 

гвинти з шестигранною головкою

- " -

500

 

гвинти з напівпотайною головкою

- " -

500

 

болти із шестигранною головкою

- " -

500

 

гайки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

- " -

400

 

гайки сталеві

- " -

450

 

гайки самостопорні

- " -

400

 

гайки самоконтрувальні

- " -

450

 

шайби пружинні сталеві

- " -

200

 

заклепки

- " -

500

 

шплінти

- " -

500

7326

Інші вироби з чорних металів:

 

 

 

штамповані заготовки валів, штамповки валів, у тому числі проби (зразки)

- " -

20000

 

кільця зварені, зварені механічно оброблені, суцільнокатані, суцільнокатані механічно оброблені, суцільнокатані точні, суцільнокатані точні механічно оброблені, поковки, поковки механічно оброблені, у тому числі проби (зразки)

- " -

20000

 

демпфер пластинчастий типу Д59

штук

2500

 

кутники типу УЭ

- " -

500

7407

Прутки, бруски та профілі мідні:

 

 

 

прутки бронзові типу БрАЖ, БрАЖН

кілограмів

1500

 

бронзовий прокат

- " -

2000

7409

Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 мм:

 

 

 

плити марки БрНБТ

кілограмів

500

 

стрічка типу М

- " -

1200

7419

Інші вироби мідні:

 

 

 

сітка напівтомпакова Л-63

кв. метрів

5000

7502

Нікель необроблений:

 

 

 

нікелеві сплави у вигляді пруткової заготовки, прутки

кілограмів

40000

 

литі трубні катоди марки СДП-1, СДП-2

штук

200

 

кільця зварені, зварені механічно оброблені, суцільнокатані, суцільнокатані механічно оброблені, суцільнокатані точні, суцільнокатані точні механічно оброблені, поковки, поковки механічно оброблені з нікелевих сплавів, у тому числі зразки, проби

кілограмів

40000

 

нікелеві сплави у вигляді штамповки, у тому числі зразки, проби

- " -

60000

7504 00 00 00

Порошки та луска нікелеві

- " -

 

 

порошки на нікелевій основі

- " -

800

 

порошок марки ПР-Х20Н80

- " -

1500

 

порошок типу М

- " -

2000

 

заготовки гранульні типу СДП-148, у тому числі зразки, проби

штук

60

7505

Прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві:

 

 

 

нікелеві сплави у вигляді пруткової заготовки, прутки

кілограмів

40000

 

дріт з нікелевого сплаву

- " -

3000

7506

Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві:

 

 

 

плити, листи, смуги, стрічки та фольга з нікелевих сплавів

кілограмів

10000

 

стрічка алюмель, стрічка хромель

- " -

500

 

стрічка нікелева

кілограмів

1000

7508

Інші вироби нікелеві:

 

 

 

кільця розкатні, зварені, зварені механічно оброблені, суцільнокатані, суцільнокатані механічно оброблені, суцільнокатані точні, суцільнокатані точні механічно оброблені, поковки, поковки механічно оброблені, у тому числі проби (зразки)

- " -

60000

 

штамповки і заготовки, заготовки дисків, штамповані заготовки валів, герметизовані заготовки, штамповки диску шифру ИШО, заготовки обточені (диски, цапфи), у тому числі проби (зразки) та кільцеві припуски

- " -

80000

 

литі пруткові заготовки, прутки

кілограмів

50000

 

заготовки гранульні типу СДП-148, у тому числі зразки, проби

- " -

20000

 

сітка нікелева типу НП2

кв. метрів

20000

7603

Порошки та луска алюмінієві:

 

 

 

порошок алюмінієвий з нешаруватою структурою марки АСД-1, АСД-4

кілограмів

5000

7604

Прутки, бруски та профілі алюмінієві:

 

 

 

прутки з алюмінієвого сплаву марки АК4-1

- " -

2000

 

прутки з алюмінієвих сплавів

- " -

6000

7605

Дріт алюмінієвий:

 

 

 

дріт з алюмінієвих сплавів

- " -

1000

7606

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм:

 

 

 

листи алюмінієві, плити

- " -

1000

 

листи з алюмінієвих сплавів

- " -

1200

7616

Інші вироби алюмінієві:

 

 

 

заклепка з алюмінієвого сплаву марки Д18, В65

- " -

800

 

рама монтажна типу РМ

штук

30

 

кільця суцільнокатані типу СГ 141БН із сплаву марки АК4-1, у тому числі зразки, проби

- " -

300

 

штамповка типу БС-86 із сплаву марки АК6-Т1, у тому числі зразки, проби

- " -

20

8101

Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

прутки, профілі, листи, стрічки з вольфраму

кілограмів

500

 

дріт типу ВР

- " -

200

 

вольфрам-ренієвий дріт типу ВР

метрів

15000

8102

Молібден і вироби з молібдену, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

лист молібденовий

кілограмів

1000

8104

Магній і вироби з магнію, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

порошок переклазовий

- " -

1000

 

магній металевий типу МГ

- " -

800

 

магнієвий сплав Л-2 (магній-цирконієва лігатура)

- " -

1000

8105

Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

порошки з кобальту

- " -

500

8108

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

прутки, бруски, профілі та дріт

кілограмів

20000

 

штамповки, поковки, розкатні кільця з титанових сплавів, у тому числі проби (зразки)

- " -

30000

 

кільця зварені, листові, зварені механічно оброблені, суцільнокатані, суцільнокатані механічно оброблені, суцільнокатані точні, суцільнокатані точні механічно оброблені, поковки, поковки механічно оброблені з титанових сплавів, у тому числі проби (зразки)

- " -

30000

8411 12

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбореактивні:
-- тягою понад 25 кН:

 

 

 

авіаційний газотурбінний (турбореактивний двоконтурний) двигун Д-18Т сер.1, сер.3

штук

20

 

авіаційні газотурбінні (трьохвальні турбореактивні двоконтурні) двигуни Д-36 серії 1, серії 1А, серії 2А, серії 3А, серії 4А

- " -

20

 

авіаційні газотурбінні (турбореактивні трьохвальні двоконтурні) двигуни Д-436Т1, Д-436ТП, Д-436-148, Д-436ТП-М

- " -

20

8411 21 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбогвинтові:
-- потужністю не більш як 1100 кВт:

 

 

 

авіаційні газотурбінні (турбовальні) двигуни АИ-450, АИ-450-2, АИ-450М, АИ-450М1, АИ-450М2

штук

20

8411 22 80 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбогвинтові:
-- потужністю понад 1100 кВт:
--- потужністю понад 3730 кВт:

 

 

 

авіаційний газотурбінний (турбовальний) двигун Д-136 серії 1

- " -

20

 

авіаційний газотурбінний (турбовальний) двигун АИ-136Т

- " -

20

8411 82

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- інші газові турбіни:
-- потужністю понад 5000 кВт:

 

 

 

двигуни газотурбінні (газотурбінний привід) сімейства Д-336

- " -

20

8411 91 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- частини:
-- турбореактивних або турбогвинтових двигунів:

 

 

 

камера згоряння

штук

50

 

підмодуль камери згоряння

- " -

50

 

кран керування реверсивним пристроєм типу 935

- " -

60

 

насос-регулятор типу 4108

- " -

100

 

насос-дозатор типу НД

- " -

15

 

насос флюгерний типу ФН

- " -

100

 

паливний регулятор типу 4227, 935

- " -

200

 

блок насосів типу 934

- " -

100

 

привід-генератор типу ГП

- " -

100

 

агрегат управління реверсом типу АУР

- " -

55

 

реверсивний пристрій типу РУ

- " -

55

 

регулятор регулювальної заслінки типу 4200

- " -

30

 

регулятор гвинтовентилятора типу РСВ

- " -

100

 

агрегат вогняної доріжки типу АОД

- " -

25

 

регулятор двигуна цифровий типу РДЦ

- " -

30

 

блок типу РДЦ

- " -

30

 

регулятор регулювальних направляючих апаратів типу 4208

- " -

100

 

дозатор форсажного палива типу ДФ

- " -

80

 

перемикач кінцевої теплостійкості типу ПКТ

- " -

170

 

датчик типу ДСК

- " -

50

 

регулятор сопла типу РС

- " -

30

 

кабельна збірка

- " -

100

 

гідромотор типу ГМ

- " -

100

 

регулятор обертів типу РО

- " -

30

 

комплектувальні деталі, вузли та складальні одиниці авіаційного турбореактивного двигуна АИ-222-25

- " -

200

 

регулятор паливний типу 4251

- " -

40

 

регулятор паливний типу 4245

- " -

40

 

автомат резервного запуску типу 4256

- " -

40

 

обмежувач частоти обертання вільної турбіни типу 4252

- " -

40

 

регулятор повітряного гвинта типу P-("MT-Propeller", "AVIA PROPELLER")

- " -

10

 

складальні одиниці та комплектувальні вироби для авіаційного газотурбінного (турбореактивного двоконтурного) двигуна Д-18Т сер.1, сер.3

штук

1000000

 

складальні одиниці та комплектувальні вироби для авіаційних газотурбінних (турбовальних) двигунів АИ-450, АИ-450-2, АИ-450М, АИ-450М1, АИ-450М2

- " -

550000

 

складальні одиниці та комплектувальні вироби для авіаційних газотурбінних (трьохвальних турбореактивних двоконтурних) двигунів Д-36 серії 1, серії 1А, серії 2А, серії 3А, серії 4А

- " -

1560000

 

складальні одиниці та комплектувальні вироби для авіаційних газотурбінних (турбореактивних трьохвальних двоконтурних) двигунів Д-436Т1, Д-436ТП, Д-436-148, Д-436ТП-М

- " -

500000

 

складальні одиниці та комплектувальні вироби для авіаційного газотурбінного (турбовального) двигуна Д-136 серії 1

- " -

500000

 

сопла реактивні двигуна типу Д-18Т

- " -

65

 

стікачі двигуна типу Д-18Т

- " -

30

 

сопловий апарат турбіни високого тиску типу СА ТВД

- " -

30

 

турбіна вентилятора типу ТВ

- " -

12

 

перемикач типу ПКТ

- " -

12

 

регулятор паливний марки 4015Т

- " -

500

 

регулятор паливний марки 4018

- " -

65

8411 99 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- частини:
-- інші:

 

 

 

камера згоряння

- " -

300

 

підмодуль камери згоряння

- " -

50

 

кран керування реверсивним пристроєм типу 935

- " -

50

 

насос-регулятор типу 4108

- " -

60

 

насос-дозатор типу НД

- " -

80

 

насос флюгерний типу ФН

- " -

15

 

паливний регулятор типу 4227, 935

- " -

25

 

блок насосів типу 934

- " -

200

 

привід-генератор типу ГП

- " -

100

 

агрегат управління реверсом типу АУР

- " -

100

 

реверсивний пристрій типу РУ

- " -

55

 

регулятор регулювальної заслінки типу 4200

штук

55

 

регулятор гвинтовентилятора типу РСВ

- " -

30

 

агрегат вогняної доріжки типу АОД

- " -

30

 

регулятор двигуна цифровий типу РДЦ

- " -

25

 

блок типу РДЦ

- " -

50

 

регулятор регулювальних направляючих апаратів типу 4208, 4199

- " -

30

 

дозатор форсажного палива типу ДФ

- " -

100

 

перемикач кінцевої теплостійкості типу ПКТ

- " -

80

 

датчик типу ДСК

- " -

170

 

регулятор сопла типу РС

- " -

50

 

кабельна збірка

- " -

30

 

гідромотор типу ГМ

- " -

100

 

регулятор обертів типу РО

- " -

100

 

комплектувальні деталі, вузли та складальні одиниці авіаційного турбореактивного двигуна сімейства
АИ-222-25

- " -

30

 

регулятор паливний типу 4251

- " -

200

 

регулятор паливний типу 4245

- " -

40

 

автомат резервного запуску типу 4256

- " -

40

 

обмежувач частоти обертання вільної турбіни типу 4252

- " -

40

 

регулятор повітряного гвинта типу P-("MT-Propeller", "AVIA PROPELLER")

- " -

10

 

складальні одиниці та комплектуючі вироби для авіаційного газотурбінного (турбореактивного двоконтурного) двигуна Д-18Т сер.1, сер.3

- " -

1000000

 

складальні одиниці та комплектувальні вироби для авіаційних газотурбінних (турбовальних) двигунів АИ-450, АИ-450-2, АИ-450М, АИ-450М1, АИ-450М2

- " -

550000

 

складальні одиниці та комплектувальні вироби для авіаційних газотурбінних (трьохвальних турбореактивних двоконтурних) двигунів Д-36 серії 1, серії 1А, серії 2А, серії 3А, серії 4А

- " -

1560000

 

складальні одиниці та комплектувальні вироби для авіаційних газотурбінних (турбореактивних трьохвальних двоконтурних) двигунів Д-436Т1, Д-436ТП, Д-436-148, Д-436ТП-М

- " -

500000

 

складальні одиниці та комплектувальні вироби для авіаційного газотурбінного (турбовального) двигуна Д-136 серії 1

штук

500000

 

сопла реактивні двигуна типу Д-18Т

- " -

65

 

стікачі двигуна типу Д-18Т

- " -

30

 

сопловий апарат турбіни високого тиску типу СА ТВД

- " -

30

 

турбіна вентилятора типу ТВ

- " -

12

 

перемикач типу ПКТ

- " -

12

 

регулятор паливний марки 4015Т

- " -

500

 

регулятор паливний марки 4018

- " -

65

8413 60 39 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси об'ємні ротаційні:
-- інші:
--- насоси шестеренчасті:
---- інші:

 

 

 

насос-регулятор типу 4204

- " -

40

 

насос-регулятор типу 4108

- " -

100

 

насос флюгерний типу 4116

- " -

100

 

насос флюгерний типу ФН

- " -

100

 

насос паливний типу НТ

- " -

25

 

дозатор форсажного палива типу ДФ

- " -

25

 

відцентровий насос двигуна типу ДЦН

- " -

80

 

блок насосів типу 4250

- " -

25

 

блок насосів типу 4244

- " -

25

 

блок насосів типу 934

- " -

25

 

блок насосів типу 4016Т

- " -

25

 

насос струминний типу 4259

- " -

25

8413 81 00 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси; підіймачі рідини:
-- насоси

 

 

 

блок насосів марки 934ТМ-1

- " -

60

 

насос-регулятор типу 4186

- " -

60

 

насос-регулятор типу 4204

- " -

60

 

насос основного контуру типу 4228

- " -

60

 

насос флюгерний типу ФН

- " -

80

 

насос паливний типу НТ

- " -

25

 

дозатор форсажного палива типу ДФ

- " -

25

 

руховий відцентровий насос двигуна типу ДЦН

- " -

80

 

насос-дозатор типу НД 450

- " -

100

8421 31 00 00

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:
- обладнання для фільтрування або очищення газів:
-- фільтри забору повітря для двигунів внутрішнього згоряння:

 

 

 

фільтроелемент типу 8Д2

штук

100

 

фільтроелемент марки ФГ33-10

- " -

100

 

фільтроелемент марки 340100А

- " -

100

 

фільтроелемент марки 402014Б

- " -

100

 

фільтроелемент марки 340025

- " -

100

 

фільтри типу 8Д2

- " -

100

8421 39 20 00

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:
- обладнання для фільтрування або очищення газів:
-- інше:
--- обладнання для фільтрування або очищення повітря:

 

 

 

повітровідокремлювач типу ВО

- " -

100

8424

Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої

 

 

 

установка ACDIS 400 S1 для лазерного наплавлення

- " -

2

8456

Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:

 

 

 

електроерозійний п'ятикоординатний верстат SARIX

- " -

2

 

електроерозійний дротовий вирізний верстат

- " -

2

8457

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу:

 

 

 

п'ятикоординатний оброблювальний центр типу Starrag LX 251

- " -

2

 

токарно-фрезерний автомат

штук

2

 

п'ятиосьовий високопродуктивний оброблювальний центр портальної конструкції типу VERSA 825 з системою ЧПК

- " -

1

8458

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні:

 

 

 

прецизійні токарні верстати з числовим програмним керуванням типу WEILER Е150

- " -

2

 

п'ятикоординатний оброблювальний центр типу Starrag LX 251

- " -

1

 

токарно-фрезерний автомат

- " -

2

8459

Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів (включаючи верстати токарні багатоцільові) товарної позиції 8458:

 

 

 

токарно-фрезерний автомат

- " -

2

 

п'ятиосьовий обробний центр FEHLMANN P-60M

- " -

1

8460

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій з остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461:

 

 

 

притиральний верстат STAHLI FLM750

- " -

2

 

шліфувально-полірувальний верстат LECO SS1000 BHI

- " -

1

8461

Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

горизонтальний стрічкопильний верстат BEHRINGER НВМ540А

- " -

1

8462

Машини (включаючи преси) для обробки металів шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металів (включаючи преси) шляхом вигинання, відбортування, вирівнювання, розрізання, висікання або відрубання; преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище:

 

 

 

прес модельний MPi

штук

1

 

автоматичний електро-гідравличний прес LECO PR36

- " -

1

8473 30

Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та аналогічних виробів), призначені винятково або переважно для машин товарних позицій 8469 - 8472:
- частини та приладдя до машин товарної позиції 8471:

 

 

 

модуль ТЕ1-РС1-С

- " -

2

 

модуль ТЕ1-РС12-С

- " -

5

 

модуль ТЕ6-РС12-С

- " -

5

 

модуль РС1429-3-44С

- " -

5

8477

Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

установка для виробництва керамічних стержнів CERAMARKER 900

- " -

1

 

прес модельний MPi

- " -

1

 

частини

- " -

10

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі:

 

 

 

кран керування для гідравліки марки 626600М

- " -

50

 

крани, клапани типу МКТ

- " -

50

 

крани, клапани типу МКВ

- " -

100

 

крани, клапани типу МКПТ9ФБ

- " -

100

 

крани марки 8Л6302-00-1

- " -

100

 

вентиль типу 992АТ5

- " -

100

 

вентиль типу 992АТ3

- " -

20

 

кран зливальний марки 8Л6302-00-1,

- " -

20

 

вентиль марки 992АТ5

- " -

50

 

вентиль марки 992АТ3,

- " -

20

 

заслінка марки 624500М,

- " -

20

 

кран марки 768700МА

- " -

100

 

кран марки 768600МА

- " -

100

 

вентилі типу 992АТ3

- " -

100

 

вентилі типу 992АТ5,

- " -

70

 

кран заправлення паливом 760600,

штук

70

 

кран 626600М

- " -

100

 

клапан зворотній гідравлічний типу 990-5-12

- " -

50

 

клапан зворотній гідравлічний типу 990-8-10

- " -

45

 

клапан пониження витрат на запуску типу 935

- " -

180

 

кран керування реверсивним пристроєм типу 935

- " -

100

8482

Підшипники кулькові або роликові:

 

 

 

підшипники кулькові

- " -

7000

 

підшипники роликові

- " -

7500

 

підшипники роликові голчасті

- " -

5000

 

кульки, голчасті ролики, ролики, конічні ролики, кільця

- " -

30000

8483

Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та пристрої для з'єднання валів (включаючи універсальні шарніри):

 

 

 

підшипники ковзання

- " -

2000

 

черв'ячні передачі: черв'як із змінним шагом редуктора, черв'ячні шестерні редуктора

- " -

10000

8501 20 00 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- двигуни універсальні постійного/змінного струму потужністю понад 37,5 Вт:
-- потужністю понад 735 Вт, але не більш як 150 кВт, для цивільної авіації:

 

 

 

електромеханізм типу МВТ

- " -

4000

 

електромеханізм приводу типу ЭПВ

- " -

4000

 

електромеханізм приводу типу МПК

- " -

55

8501 20 00 90

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- двигуни універсальні постійного/змінного струму потужністю понад 37,5 Вт:
-- інші

 

 

 

електромеханізм типу МВТ

штук

50

 

електромеханізм приводу типу ЭПВ

- " -

50

 

електромеханізм приводу типу МПК

- " -

55

8501 31 00 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни постійного струму; генератори постійного струму:
-- потужністю не більш як 750 Вт:
--- двигуни потужністю понад 735 Вт, генератори постійного струму, для цивільної авіації:

 

 

 

електромеханізм типу МВТ

- " -

250

 

електромеханізм приводу типу МПК

- " -

55

 

електромеханізм типу ЭПВ

- " -

50

 

електромеханізм типу УР

- " -

32

 

електродвигун типу Д

- " -

15

8502 40 00 10

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі:
- перетворювачі електричні обертові:
-- для цивільної авіації

 

 

 

перетворювач типу ПО

- " -

10

8504 31 80 00

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
- інші трансформатори:
-- потужністю не більш як 1 кВ·А:
--- інші:

 

 

 

трансформатор типу ДБСКТ

- " -

250

8504 40 90 00

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
- перетворювачі статичні:
-- інші:
--- інші:
---- інші

 

 

 

магнітострикційні перетворювачі типу ПМС

- " -

40

8505

Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; електромагнітні піднімальні головки:

 

 

 

електромагніти типу ЭМТ, МКВ, МКПТ, МКТ

штук

100

 

папір на магнітній основі

- " -

400

8511 10 00 10

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- свічки запалювання:
-- для цивільної авіації:

 

 

 

свічі запалювання типу СД; СП

- " -

40

8511 30 00 10

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- розподільники; котушки запалювання:
-- для цивільної авіації

 

 

 

агрегати запалювання типу СКН

- " -

200

 

агрегати запалювання (котушка) типу 1КНИ

- " -

200

 

агрегати запалювання типу ПВФ, БКПВ

- " -

300

8511 40 00 10

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- стартери та стартер-генератори:
-- для цивільної авіації

 

 

 

стартери типу СТ

- " -

20

8511 50 00 10

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- інші генератори:
-- для цивільної авіації

 

 

 

генератор марки ГТ90НЖЧ12НМ

штук

300

8511 80 00 10

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- інше обладнання:
-- для цивільної авіації

 

 

 

автоматична панель запуску типу АПД

- " -

50

 

опір типу ПС

- " -

100

 

перетворювач високовольтний з фільтром типу ПВФ

- " -

100

 

косинець типу УЭ

- " -

20

8514 10 80 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- печі та камери опору:
-- інші

 

 

 

вакуумна термічна піч SECO/WARWICK VP/VPT

- " -

1

8514 20 10 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- печі та камери індукційні або діелектричні:
-- печі та камери індукційні

 

 

 

вакуумна термічна піч SECO/WARWICK VP/VPT

штук

1

 

вакуумна індукційна плавильна установка ALD типа VIM

- " -

1

8514 40 00 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- інше індукційне або діелектричне обладнання для термічного оброблення матеріалів

 

 

 

вакуумна термічна піч SECO/WARWICK VP/VPT

- " -

1

 

вакуумна індукційна плавильна установка ALD типа VIM

- " -

1

8515

Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки:

 

 

 

установка ACDIS 400 S1 для лазерного наплавлення

- " -

1

 

установка плазмово-порошкової наплавки Starweld PTA 150H, HETTIGER STELLITE

- " -

1

 

іонно-плазмова установка МАП-3

- " -

1

 

плазмотрон для напилення порошкових матеріалів марки ПП-25

- " -

1

 

шліфувальний шпиндель

- " -

10

8531 80 95 10

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530:
- інше устаткування:
-- інші:
--- для цивільної авіації

 

 

 

сигналізатори граничних обертів типу СПО

- " -

50

 

світлосигналізатор типу МС

- " -

50

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:

 

 

 

мікровимикачі марки В622АГ

штук

1000

 

розетки, вилки, кабельні затискачі, контакти

- " -

3000

 

автомати захисту типу АЗСГК

- " -

200

 

реле типу ТКЕ

- " -

200

 

контактор типу ТКД; ТКС

- " -

100

 

мікровимикачі марки А812К

- " -

100

 

мікровимикачі марки В311

- " -

140

 

вимикачі типу В

- " -

100

 

штепселі, розетки

- " -

100

 

електроз'єднувачі

- " -

3000

 

контактний пристрій типу КУ

- " -

300

 

апаратура електрична: з'єднувачі та контактні елементи

- " -

400

 

коробка сполучна марки КС2

- " -

3000

 

колодка з'єднувальна типу К

- " -

120

 

електричні з'єднувачі (конектори) для проводів і кабелів: затискач кабелю, з'єднувачі, контакти

- " -

230

 

косинець марки УЭ-90-18-4ЕТ;

- " -

1000

 

сигналізатор тиску теплостійкий вібростійкий типу МСТВ

- " -

30

 

сигналізатор перепаду тиску електричний типу СП

штук

50

 

сигналізатор перепаду тиску пального теплостійкий типу СПТ

- " -

50

8543

Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:

 

 

 

ультразвуковий генератор типу УЗГ

- " -

100

8544

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями:

 

 

 

колектор термопар типу КТ

штук

50

9025 19 80 98

Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів:
- термометри та пірометри, не об'єднані з іншими приладами:
-- інші:
--- інші:
---- інші:
----- інші

 

 

 

сигналізатор типу УСПД

- " -

70

 

термопари типу Т

- " -

900

9025 90 00 95

Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів:
- частини і приладдя:
-- інші:
--- для цивільної авіації

 

 

 

датчики температури гальмування типу П

- " -

400

 

термопари типу Т

- " -

2500

 

датчики температури термоелектричний типу Т

- " -

900

 

датчики температури типу Т

- " -

900

 

датчики температури типу П

штук

400

 

приймачі температури типу П

- " -

900

 

приймач типу П

- " -

900

 

колектор термопар типу КТ

- " -

30

 

колодки типу К

- " -

100

9026 20

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:
- для вимірювання або контролю за тиском:

 

 

 

датчики диференціального манометра типу ДМД

- " -

55

 

датчик перепаду тиску типу ДПТ

- " -

55

 

датчик тахометра типу ДТЭ

штук

65

 

датчик масломіра типу ДМ

- " -

115

 

сигналізатор перепаду тиску палива теплостійкий типу СПТ

- " -

80

 

сигналізатор перепаду тиску електричний типу СП

- " -

50

 

датчики типу ДРП

- " -

100

 

малогабаритний датчик тиску типу МДДФ У

- " -

100

 

датчик логарифмічний типу ДОЛ

- " -

100

 

датчик сумарного відношення тиску типу ДОТ

- " -

200

 

датчик індуктивний теплостійкий типу ДИТ

- " -

200

9026 90 00 00

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:
- частини і приладдя

 

 

 

сигналізатор тиску теплостійкий вібростійкий типу МСТВ

- " -

30

 

датчики диференціального манометра типу ДМД

- " -

55

 

датчик перепаду тиску типу ДПТ

- " -

55

 

датчик тахометра типу ДТЭ

- " -

65

 

датчик масломіра типу ДМ

- " -

115

 

датчики частоти обертів типу ДТА, ДЧВ, VIT

- " -

150

 

сигналізатор тиску типу МСТВ

- " -

30

 

сигналізатор типу УСПД

- " -

70

 

сигналізатор перепаду тиску електричний типу СП

- " -

50

 

сигналізатор перепаду тиску палива теплостійкий типу СПТ

- " -

50

 

датчики надлишкового, абсолютного тиску типу АРТ

- " -

500

 

перемикач кінцевої теплостійкості типу ПКТ

- " -

170

 

сигналізатор помпажа типу ПС

- " -

100

 

датчики температури типу П

- " -

200

 

датчики температури типу Т

- " -

400

 

приймач температури типу П

- " -

400

 

термопари типу Т

- " -

400

 

високотемпературні датчики обертів

штук

100

 

демпфер типу Д

- " -

100

 

датчики витрати палива типу ДРТ

- " -

300

 

датчики вимірювання мастил типу ДМ

- " -

160

 

датчики важільно-поплавкові типу ДРП

- " -

160

 

датчик-сигналізатор рівня марки ДСУ

- " -

160

 

сигналізатори типу: МСТВ; МСТ; СП; СПТ; ССК; ПС; СО

- " -

100

 

пульт наземної перевірки типу ПНП

- " -

1500

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в'язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:

 

 

 

аналізатор ELTRA ONH-2000

- " -

1

 

спектрометр Q4 TASMAN170

- " -

1

9029 10 00 10

Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:
- лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та аналогічні прилади:
-- лічильники числа обертів, електричні та електронні для цивільної авіації

 

 

 

датчик частоти обертання типу ДЧВ

- " -

200

9029 90 00 30

Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:
- частини і приладдя:
-- тахометрів, лічильників кількості обертів, спідометрів, для цивільної авіації

 

 

 

датчик частоти обертання типу ДТА

- " -

200

 

високотемпературні датчики обертів типу VIT

- " -

200

 

датчик тахометра типу ДТЭ

- " -

65

9030 31 00 00

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю за електричними величинами, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та іншого іонізуючого випромінювання:
- інші прилади та апарати для вимірювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужності:
-- вимірювальні прилади універсальні, без записувального пристрою

 

 

 

ватметр

штук

2

 

калібратор-вимірювач стандартних сигналів КИСС-03

- " -

1

9030 32 00 00

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю за електричними величинами, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та іншого іонізуючого випромінювання:
- інші прилади та апарати для вимірювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужності:
-- вимірювальні прилади універсальні, із записувальним пристроєм

 

 

 

ватметр

- " -

2

 

калібратор-вимірювач стандартних сигналів КИСС-03

- " -

1

9030 89 30 00

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю за електричними величинами, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та іншого іонізуючого випромінювання:
- інші прилади та апаратура:
-- інші:
--- електронні

 

 

 

вимірювально-обчислювальний комплекс типу МІС в комплекті

- " -

20

9031 80 34 00

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
- інші прилади, пристрої та машини:
-- електронні:
--- для вимірювання або контролю за геометричними параметрами:
---- інші

 

 

 

перетворювач кутових переміщень типу ЛИР

штук

10

 

трансформатор типу ДБСКТ

- " -

28

 

датчик типу ЛДТ

- " -

55

9031 90 85 00

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
- частини і приладдя:
-- інші

 

 

 

датчики вібрації типу СА

- " -

30

 

датчики вібрації типу МВ

- " -

10

9032 81 00 00

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- інші прилади та апаратура:
-- гідравлічні або пневматичні

 

 

 

автомат керування клапанами типу 4017

- " -

300

 

регулятор паливний типу 4018

- " -

100

 

регулятор частоти обертання вільної турбіни типу 4019

- " -

80

 

автомат керування заслінкою ВМТ типу 4200

- " -

50

 

регулятор регулювальних направляючих апаратів типу 4199

- " -

30

 

регулятор регулювального вхідного направляючого апарата типу 4809

- " -

25

 

регулятор регулювальної заслінки типу 4200

- " -

50

 

регулятор регулювальних направляючих апаратів типу 4208

- " -

30

 

агрегат керування реверсивним пристроєм типу 4079

- " -

50

 

блок резервного керування РНА типу 4844

- " -

50

 

регулятор паливний типу 4227

- " -

50

 

автомат керування клапанами перепуску повітря типу 4868

- " -

30

 

автомат керування клапанами перепуску повітря типу 4866

- " -

30

 

автомат керування клапанами перепуску повітря типу 4867

- " -

60

 

автомат резервного запуску типу 4256

- " -

60

 

регулятор регулювальних вхідних направляючих апаратів типу 4245

штук

60

 

регулятор повітряного гвинта типу P-("MT-Propeller", "AVIA PROPELLER")

- " -

10

 

регулятор гвинтовентилятора типу РСВ

- " -

100

9032 89 00 00

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- інші прилади та апаратура:
-- інші

 

 

 

блок регулювання та контролю типу ЭЦР

- " -

60

 

блок регулювання та контролю типу ЭСУ

- " -

30

 

датчик типу ДСК

- " -

70

 

блок граничних регуляторів типу БПР

- " -

55

 

обмежувач частоти обертання вільної турбіни типу 4252

- " -

55

 

електронний блок типу ЭСУ

- " -

60

 

блок керування та контролю електронний цифровий типу ЭСУ

- " -

40

 

блок типу РДЦ

- " -

40

 

регулятор температури мікропроцесора марки "Протерм-100"

- " -

120

 

регулятор частоти обертання вільної турбіни типу 4019

- " -

10

 

комплексний регулятор типу КРД

- " -

40

 

регулятор двигуна цифровий типу РДЦМВ

- " -

50

 

приймачі типу П

- " -

60

 

диференційно-трансформаторні датчики типу ЛДТ

- " -

250

 

блок типу ECU

- " -

40

 

електронний блок зберігання даних типу БХД

- " -

20

 

гвинтовентилятор типу СВ

- " -

50

 

повітряні гвинти типу MTV

- " -

10

 

повітряні гвинти типу AV

- " -

10

3204 90 00 00

Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу:
- інші:

 

 

 

рідини для люмінесцентної дефектоскопії марки ЛЖ-6А

кілограмів

4000

7222 30

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- інші прутки та бруски:

 

 

 

прутки з корозійностійкої сталі

- " -

4000

7508

Інші вироби нікелеві:

 

 

 

зварні кільцеві заготовки, суцільнокатані кільцеві заготовки з нікелевих сплавів

- " -

5000

8108

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

диски з титанового сплаву, зварні кільцеві заготовки з титанового сплаву

кілограмів

2000

8456

Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:

 

 

 

електроерозійний прошивний верстат з числовим програмним керуванням типу SARIX модель MACHLINE або аналог

штук

4

 

установка лазерного наплавлення з числовим програмним керуванням типу ACDIS 400 S1 або аналог

- " -

2

 

електроіскровий погружний дротово-вирізний верстат з КЧПК-генератором модель SLC600 Premium Plus типу Sodick або аналог

- " -

3

 

електроерозійний прошивний верстат з числовим програмним керуванням типу AGIE CHARMILLES або аналог

- " -

2

8457

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу:

 

 

 

п'ятиосьовий високопродуктивний оброблювальний центр портальної конструкції типу VERSA 825 з системою ЧПК або аналог

- " -

3

 

токарно-оброблювальний центр з ЧПК типу OKUMA або аналог

- " -

3

 

токарно-фрезерний центр з ЧПК типу DMG або аналог

- " -

3

 

вертикальний фрезерний оброблювальний центр 3+1 з ЧПК типу HURON або аналог

- " -

2

 

трьохосьовий фрезерний оброблювальний центр з ЧПК типу FEHLMANN модель PICOMAX типу P60-HSC або аналог

- " -

3

 

установка роботизована для шліфування і полірування лопаток з числовим програмним керуванням типу AV&R Vision&Robotіcs або аналог

- " -

3

8458

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні:

 

 

 

токарний верстат з ЧПК типу WEILER E150 або аналог

- " -

2

 

токарний верстат з ЧПК типу OKUMA або аналог

штук

3

 

токарно-фрезерний верстат з ЧПК типу DMG або аналог

- " -

3

 

токарний верстат з ЧПК типу Goratu GEMINIS
GT7G2-1600х2М або аналог

- " -

2

8460

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій з остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461:

 

 

 

напівавтоматичний шліфувально-полірувальний верстат типу SS 100 BHІ або аналог

- " -

2

 

віброустановка з ЧПК типу ROSLER або аналог

- " -

2

 

п'ятикоординатний шліфувальний верстат з ЧПК типу WALTER або аналог

- " -

2

 

установка роботизована для шліфування і полірування лопаток з числовим програмним керуванням типу AV&R Vision&Robotics або аналог

- " -

3

8461

Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

стрічкопильний верстат типу BEHRINGER або аналог

- " -

2

8463

Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу

- " -

2

8466

Частини та приладдя, призначені винятково або переважно для обладнання товарних позицій 8456 - 8465, включаючи пристрої для кріплення інструментів або деталей, різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та інші спеціальні пристрої для верстатів; кріплення для інструментів будь-якого типу, призначених для ручних робіт:

 

 

 

електрошпиндель

- " -

10

8471 60 70 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації

 

 

 

у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

- пристрої введення aбо виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам'ятовувальні пристрої:
-- інші:

 

 

 

безконтактна контрольно-вимірювальна машина типу ATOSII Triple Scan GOM Precise Industrial 3D metrology або аналог

штук

2

8477

Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

автоматичний електрогідравлічний прес типу PR36 або аналог

- " -

2

8483

Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса, зібрані з валами; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та пристрої для з'єднання валів (включаючи універсальні шарніри):

 

 

 

кульково-гвинтова пара

- " -

10

8514 40 00 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- інше індукційне або діелектричне обладнання для термічного оброблення матеріалів:

 

 

 

вакуумна термічна піч типу SECO/VARWIC або аналог

- " -

2

8515

Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки

- " -

2

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в'язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:

 

 

 

газоаналізаторна система типу NGA 2000 EMERSON або аналог

штук

2

 

газоаналізатор типу Testo-350 з програмним забезпеченням і блоком аналогових виходів або аналог

- " -

2

9030 89 30 00

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю за електричними величинами, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та іншого іонізуючого випромінювання:
- інші прилади та апаратура:
-- інші:
--- електронні:

 

 

 

універсальний багатоканальний вимірювально-обчислювальний комплекс MIC-036/WinПОС Exp (MC-227R3-13, MC-227K1-4, MC451-1, ME-402-3) або аналог

- " -

3

 

універсальний багатоканальний вимірювально-обчислювальний комплекс MIC355M/WinПОС Exp (MX-224-6) або аналог

- " -

3

9031 80 34 00

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
- інші прилади, пристрої та машини:
-- електронні:
--- для вимірювання або контролю за геометричними параметрами:
---- інші:

 

 

 

робоча станція для калібровки датчиків вібрації типу TMS модель 9155D або аналог

- " -

2

Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"

2707 99 80 00

Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам'яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні:
- інші:

 

 

 

продукт МФСН-А

кілограмів

500

2710 19 81 00

Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти:
- нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів, причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, за виключенням тих, що містять біодизель та відпрацьовані нафтопродукти:
-- інші:
--- середні дистиляти:
---- мастильні матеріали; інші масла та дистиляти:
----- для інших цілей:
------ масла моторні, компресорні, турбінні

 

 

 

олива МС-8п

тонн

200

 

олива ЛЗ-240

- " -

2

 

олива Turbonycoil 210A

- " -

15

2710 19 99 00

Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти:
- нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, за виключенням тих, що містять біодизель та відпрацьовані нафтопродукти:
-- інші:
--- важкі дистиляти:
---- мастильні матеріали; інші масла та дистиляти:
----- для інших цілей:
------ інші мастильні матеріали та інші дистиляти:

 

 

 

мастило ВНІІНП 225

тонн

1

2712 20 90 00

Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф'яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені:
- парафін із вмістом нафтопродуктів менш як 0,75 мас. %:
-- інші:

 

 

 

парафін типу П-2

- " -

50

2818 10

Корунд штучний з визначеним або не визначеним хімічним складом з вмістом оксиду алюмінію 98,5 % мас. % або більше, з вмістом менше 50 % загальної маси часток розміром більше 10 мм:
- корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом:

 

 

 

шліфзерно 25А (ДЕСТ 28818-90)

- " -

200

 

мікрошліфпорошок 25А (ТУ 3988-075-00224450-99)

- " -

30

2827

Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди:

 

 

 

сольова суміш БМФ

- " -

5

2835

Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу:

 

 

 

капірофос (калій пірофосфорнокислий)

- " -

30

3208

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до цієї групи:

 

 

 

композиція ФБФ-74Д

- " -

20

3403 99 00 10

Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів,одержаних з бітумінозних мінералів:
- із вмістом нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних матеріалів:
-- інші:
--- засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

 

 

 

мастило ВНІІНП 220

кілограмів

40

 

олива BP Turbo Oil 2380

тонн

250

 

мастило ВНІІНП 232

кілограмів

30

 

мастило ВНІІНП 286 (ЕРА)

- " -

400

 

мастило ПФМС 4с

- " -

100

 

мастило Циатім 221

тонн

2

3506 91 00 90

Готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кг:
- інші:
-- адгезиви (клеїльні препарати) на основі полімерів товарних позицій 3901 - 3913 або каучуку:
--- інші:

 

 

 

клей ВК-26М

кілограмів

30

 

клей ВК-58

- " -

20

3824 10 00 90

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені:
- готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів:
-- інші:

 

 

 

зв'язуюче СП-97С

тонн

1

 

зв'язуюче СФП-011Л

- " -

2

 

водне сполучення Ludox SK

тонн

100

3824 90 65 00

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені:
- інші:
-- інші:
--- допоміжні продукти для ливарних виробництв (крім зазначених у товарній категорії 3824 10 00)

 

 

 

пресматеріал АТМ-У

- " -

3

3907 30 00 00

Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах:
- смоли епоксидні:

 

 

 

смола ЕД-20

- " -

2

 

смола УП-631У

кілограмів

30

3909

Аміноальдегідні смоли, фенолоальдегідні смоли та поліуретани у первинних формах:

 

 

 

смола 341А

тонн

1

 

поліуретан СКУ-7Л

кілограмів

200

3917

Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси:

 

 

 

трубка Радпласт

- " -

4500

3919

Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі форми з пластмаси самоклейні, у рулонах або не у рулонах:

 

 

 

стрічка Герлен

- " -

200

 

стрічка з липким шаром поліетиленова

- " -

100

3920

Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами:

 

 

 

пластикат ПП-В

тонн

5

 

мікросфери скляні МС

кілограмів

30

 

скло органічне СО

штук

50

 

скло органічне АО

- " -

50

 

стрічка фторопластова

кілограмів

200

 

плівка неорієнтована марки НПА-ТС

кілограмів

200

 

полімерсотопласт

куб. метрів

5

3921

Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси:

 

 

 

поліуретан ROHACELL HERO 110

штук

150

4002

Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел, у первинних формах або у формі пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з одним з продуктів цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок:

 

 

 

каучук СКБ-50Р

кілограмів

192000

4005

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок:

 

 

 

гумова суміш з доданням сажі (вуглецю або діоксину кремнію)

- " -

35000

 

гумова суміш

- " -

35000

4009

Труби, шланги і рукава з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, з фітингами або без фітингів (наприклад, патрубками, колінами, з'єднаннями):

 

 

 

трубки екрануючі

метрів

20000

 

рукава прокладкової конструкції без фітингів

- " -

25000

 

рукава гумові напірні з нитяним посиленням

- " -

20000

4011 30 00 30

Шини та покришки пневматичні гумові нові:
- для літальних апаратів:
-- для цивільної авіації:

 

 

 

шина 400 х 150 мод. 7, 600 х 180 мод. 13

штук

120

 

шина 480 х 200 мод. 14, 480 х 200 мод. 14А

- " -

120

 

шина 620 х 180 мод. 3, 620 х 180 мод. 3А

- " -

120

 

шина 865 х 280 мод. 1А

- " -

60

 

шина 595 х 185 мод. 14А

- " -

60

4011 30 00 90

Шини та покришки пневматичні гумові нові:
- для літальних апаратів:
-- інші:

 

 

 

шина 400 х 150 мод. 7, 600 х 180 мод. 13

- " -

120

 

шина 480 х 200 мод. 14, 480 х 200 мод. 14А

- " -

120

 

шина 620 х 180 мод. 3, 620 х 180 мод. 3А

- " -

120

 

шина 865 х 280 мод. 1А

- " -

60

 

шина 595 х 185 мод. 14А

штук

60

4016

Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої:

 

 

 

бак м'який паливний типу 8АТ, 8ТВ

- " -

720

 

профіль гумовий

кілограмів

4500

 

прокладка із вулканізованої гуми

штук

2500

 

ущільнювач типу 8Г8

- " -

1000

 

діафрагма гідроакумулятора 15-5303-10-6

- " -

60

 

кільця ущільнювальні типу РУ

- " -

9000

7007

Скло безпечне, включаючи скло зміцнене (загартоване) або багатошарове:

 

 

 

скло електроопалювальне В8БП

- " -

60

 

скло переднє В8БП

- " -

60

7019

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини):

 

 

 

склонитка ЕС

кілограмів

20

 

теплозвукоізоляційний матеріал АТМ-3-20

штук

3240

 

теплоізоляційний матеріал АТМ-11М

- " -

40

 

препрег склотекстоліту

тонн

1,5

 

стрічка кремнеземна КЛШ

кілограмів

200

 

тканина кремнеземна КТ-11-13

метрів

800

 

тканина АТОМ-1

- " -

800

 

модельний віск Паракаст

тонн

60

 

тканина кремнеземна з піровуглецевим покриттям марки РПС-Н-290

пог. метрів

300

 

препрег ТС 420

кв. метрів

1500

 

склопанчоха

метрів

50000

7214 10 00 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- ковані:

 

 

 

прутки з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування, ковані

тонн

40

7214 20 00 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- що мають вм'ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створені під час прокатування, або ті, що зазнали кручення після прокатування:

 

 

 

прутки з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування, що мають вм'ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створені під час прокатування, або ті, що зазнали кручення після прокатування

тонн

10

7214 30 00 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші, з автоматної сталі

 

 

 

прутки з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування, з автоматної сталі

- " -

5

7214 99 31 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, круглого поперечного перерізу діаметром 80 мм або більше:

 

 

 

прутки з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, круглого поперечного перерізу діаметром 80 мм або більше

- " -

12

7214 99 39 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, круглого поперечного перерізу діаметром менш як 80 мм:

 

 

 

прутки з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %, круглого поперечного перерізу діаметром менш як 80 мм

- " -

15

7214 99 50 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші:

 

 

 

прутки з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування

тонн

20

7214 99 71 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші, з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше: круглого поперечного перерізу діаметром 80 мм або більше:

 

 

 

прутки з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування, з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше: круглого поперечного перерізу діаметром 80 мм або більше

- " -

10

7214 99 79 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші, з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше: круглого поперечного перерізу діаметром менш як 80 мм:

 

 

 

прутки з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування, з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, круглого поперечного перерізу діаметром менш як 80 мм

- " -

15

7214 99 95 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші прутки з вуглецевої сталі:

 

 

 

інші прутки з вуглецевих марок сталі

тонн

20

7215

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі:

 

 

 

прутки та бруски з вуглецевих марок сталі

- " -

80

7218

Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

 

 

 

поковки, штамповки, поковки штамповані, заготовки, заготовки обточені (вали), заготовки механічно оброблені (вали), кільця з корозійностійкої сталі, у тому числі проби (зразки, частини, кільцеві припуски)

- " -

400

7219

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або більше:

 

 

 

листовий прокат 12Х18Н10Т гарячекатаний завтовшки 10 - 80 мм

- " -

150

 

листовий прокат ЭИ703ВД холоднокатаний завтовшки 10 - 14 мм

- " -

60

 

листовий прокат ЭП718ИД гарячекатаний завтовшки 10 мм та вище

- " -

35

 

листовий прокат 14Х17Н2 гарячекатаний завтовшки 10 - 30 мм

- " -

25

 

листовий прокат ЭП609Ш гарячекатаний завтовшки 10 - 15 мм

- " -

20

 

листовий прокат ЭИ962Ш гарячекатаний завтовшки 10 мм и вище

- " -

30

 

листовий прокат 12Х18Н10Т гарячекатаний завтовшки 4,75 - 10 мм

- " -

120

 

листовий прокат ЭП609Ш гарячекатаний завтовшки 4,75 - 10 мм

- " -

18

 

листовий прокат ЭИ703ВД холоднокатаний завтовшки 4,75 - 10 мм

- " -

40

 

листовий прокат ЭП718ИД гарячекатаний завтовшки 4,75 - 10 мм

- " -

45

 

листовий прокат 14Х17Н2 гарячекатаний завтовшки 4,75 - 10 мм

- " -

20

 

листовий прокат ЭП609Ш гарячекатаний завтовшки 3 - 4,75 мм

- " -

15

 

листовий прокат ЭИ962Ш гарячекатаний завтовшки 4,75 - 10 мм

- " -

50

 

листовий прокат ЭИ703ВД холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм

- " -

20

 

листовий прокат ЭП718ИД холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм

- " -

15

 

листовий прокат 12Х18Н10Т холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм

тонн

100

 

листовий прокат ЭИ703ВД холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм

- " -

20

 

листовий прокат ЭП718ИД холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм

- " -

15

 

листовий прокат 14Х17Н2 холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм

- " -

15

 

листовий прокат ЭИ962Ш холоднокатаний завтовшки 3 - 4,75 мм

- " -

10

 

листовий прокат 12Х18Н10Т холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм

- " -

160

 

листовий прокат ЭП410 холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм

- " -

10

 

листовий прокат ЭИ878 "Н", ЭИ878 холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм

- " -

25

 

листовий прокат ЭИ811 холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм

- " -

17

 

листовий прокат ЭП437холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм

- " -

20

 

листовий прокат ЭИ703ВД холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм

- " -

30

 

листовий прокат ЭП718ИД холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм

- " -

20

 

листовий прокат ЭП696АВД холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм

- " -

15

 

листовий прокат 14Х17Н2 холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм

- " -

20

 

листовий прокат ЭП609Ш холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм

- " -

15

 

листовий прокат ЭИ962Ш холоднокатаний завтовшки 1 - 3 мм

тонн

15

 

листовий прокат 12Х18Н10Т холоднокатаний завтовшки 0,5 - 1 мм

- " -

50

 

листовий прокат ЭП410 холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм

- " -

10

 

листовий прокат ЭИ878 "Н", ЭИ878 холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм

- " -

25

 

листовий прокат ЭИ811холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм

- " -

15

 

листовий прокат ЭП437 холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм

- " -

20

 

листовий прокат ЭИ703ВД холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм

- " -

30

 

листовий прокат ЭП718ИД холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм

- " -

15

 

листовий прокат ЭП696АВД холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм

тонн

15

 

листовий прокат 14Х17Н2 холоднокатаний завтовшки 0,5 - 1 мм

- " -

20

 

листовий прокат ЭП609Ш холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм

- " -

15

 

листовий прокат ЭИ962Ш холоднокатаний завтовшки 0,8 - 1 мм

- " -

15

7220

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 мм:

 

 

 

стрічка з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т, 12Х17Г9АН4, 10Х15Н27Т3МР ВД, 10Х11Н23Т3МР ВД завтовшки 0,3 - 1 мм

- " -

20

 

стрічка з нержавіючої сталі ХН38ВТ завтовшки 0,4 - 1 мм

- " -

20

 

стрічка з нержавіючої сталі 12Х18Н10Т завтовшки 0,1 - 0,3 мм

- " -

20

7222 11

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:
-- круглого поперечного перерізу:
--- діаметром 80 мм або більше, з масовою часткою:

 

 

 

прутки з нержавіючої корозійностійкої сталі (2,5 % або більше нікелю)

- " -

80

 

прутки із корозійностійкої сталі (2,5 % або більше нікелю)

- " -

200

 

прутки із корозійностійкої сталі круглого поперечного перерізу (2,5 % або більше нікелю)

- " -

200

 

прутки з нержавіючої корозійностійкої сталі (менш як 2,5 % нікелю)

- " -

50

7222 30

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- інші прутки та бруски:
-- ковані, з масовою часткою:

 

 

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі (інші)

- " -

20

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі (нікелю 2,5 % або більше)

- " -

100

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі (нікелю менше як 2,5 %)

тонн

95

 

прутки з корозійностійкої (нержавіючої) сталі (інші)

- " -

10

7224 90 18 00

Інша сталь легована; прутки та бруски порожнисті для бурових робіт з легованої або нелегованої сталі:
- інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей:
-- інші:
--- інші:
---- прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу:
----- ковані:

 

 

 

поковки, штамповки, поковки штамповані з легованої сталі, штамповки вала, штампована заготівка, заготовки обточені (вали), заготовки механічно оброблені (вали), у тому числі проби (зразки, частини, кільцеві припуски)

- " -

200

7224 90 38 00

Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей:
-- інші:
--- інші:
---- інші:
----- гарячекатані або одержані безперервним литтям:
------ інші:

 

 

 

кільця розкатні, розкатні механічно оброблені, зварені, зварені механічно оброблені, суцільнокатані, суцільнокатані механічно оброблені, суцільнокатані точні, суцільнокатані точні механічно оброблені, поковки, поковки механічно оброблені, у тому числі проби (зразки)

- " -

200

7228

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей:

 

 

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (з швидкорізальної сталі)

- " -

70

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (з кремнемарганцевої сталі)

- " -

5

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (з кремнемарганцевої сталі, гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані, без подальшої обробки, крім плакування)

- " -

20

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (інший)

тонн

30

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більш як 1,15 %, та хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та, можливо, молібдену 0,5 % або менше)

- " -

3

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (з круглим поперечним перерізом діаметром 80 мм або більше)

- " -

3

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (інші прутки та бруски без подальшої обробки після гарячої прокатки, гарячого волочіння або пресування)

- " -

10

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (інші прутки та бруски без подальшої обробки після гарячої прокатки, гарячого волочіння або пресування, з круглим поперечним перерізом діаметром 80 мм або більше)

 
- " -

5

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (інші прутки та бруски без подальшої обробки після гарячої прокатки, гарячого волочіння або пресування: з круглим поперечним перерізом діаметром менш як 80 мм)

 
- " -

5

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (інші прутки та бруски без подальшої обробки після гарячої прокатки, гарячого волочіння або пресування, інші)

- " -

10

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані)

- " -

2

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані:
- з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, та хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та можливо, молібдену 0,5 % або менше; інші)

- " -

2

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані: з круглим поперечним перерізом діаметром 80 мм або більше)

- " -

2

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані, з круглим поперечним перерізом діаметром менш як 80 мм)

тонн

2

 

прутки із легованої та інструментальної сталі (інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані, інші)

- " -

5

7304 31

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):
- інші, круглого поперечного перерізу з чорних металів:
-- холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані):

 

 

 

труби холоднотягнуті або холоднокатані

- " -

50

7304 39 52

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):
- інші, круглого поперечного перерізу з чорних металів:
-- інші:
--- інші:
---- труби з нанесеною різьбою або на які може бути нанесено різьбу (газові труби):
------ оцинковані:

 

 

 

труби холоднотягнуті або холоднокатані

- " -

50

7304 41 00

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):
- інші, круглого поперечного перерізу з корозійностійкої (нержавіючої сталі):
-- холоднотягнуті або холоднокатані (обтисненні у холодному стані):

 

 

 

труби холоднотягнуті або холоднокатані із корозійностійкої (нержавіючої сталі)

- " -

50

7304 49 93 00

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):
- інші, круглого поперечного перерізу з корозійностійкої (нержавіючої сталі):
--- інші:
---- зовнішнім діаметром не більш як 168,3 мм

 

 

 

труби з корозійностійкої (нержавіючої сталі)

тонн

50

7304 59

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):
- інші, круглого поперечного перерізу, з іншої легованої сталі):
-- інші:

 

 

 

труби холоднотягнуті або холоднокатані, труби з корозійностійкої (нержавіючої сталі), леговані

- " -

50

 

труби гарячого прокатування, леговані (зовнішнім діаметром не більш як 168,3 мм)

- " -

50

7304 90 00 00

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):
- інші:

 

 

 

труби гарячого прокатування, леговані

- " -

50

7326

Інші вироби з чорних металів:

 

 

 

штамповки, поковки, штамповані заготовки валів, штамповки валів, штамповані заготовки, заготовки обточені (вали), заготовки механічно оброблені (вали), у тому числі проби (зразки, частини, кільцеві припуски)

- " -

400

 

кріпильне кільце

штук

900

 

штуцер бортовий типу 3509С50

- " -

450

 

замок ДГ-64, ДГ-64М, ДГ-64М-10, ДГ-65

- " -

240

 

підвіска 8АТ-9600-00, 8АТ-9600-700

- " -

120

 

кільця розкатні, розкатні механічно оброблені, зварені, зварені механічно оброблені, суцільнокатані, суцільнокатані механічно оброблені, суцільнокатані точні, суцільнокатані точні механічно оброблені, поковки, штамповки, поковки механічно оброблені, у тому числі проби (зразки)

тонн

560

7409

Плити, листи та стрічки (полоса) з міді, завтовшки понад 0,15 мм:

 

 

 

на основі міді та нікелю

- " -

40

7502

Нікель необроблений:

 

 

 

дріб нікелева карбонільна

- " -

9

 

сплави нікелеві у вигляді пруткової заготовки, прутки

- " -

1120

 

сплави нікелеві у вигляді чушки, у тому числі проби (зразки)

- " -

400

7504 00 00 00

Порошки та луска нікелеві:

 

 

 

порошки нікелеві

тонн

36

7505

Прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві:

 

 

 

прокат жаростійкий

- " -

400

 

прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві, прутки з нікелевого сплаву:

- " -

800

 

пруток з нікелевого сплаву ХН78Т

- " -

5

 

дріт з нікелевого сплаву 06Х15Н60М15, ХН78Т, ХН60ВТ, ХН50ВМТЮБ, 08Х20Н57М8В8Т3Р

- " -

10

7506

Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві:

 

 

 

стрічки нікелеві (з нікелю нелегованого)

- " -

9

 

листовий прокат ЭИ435 холоднокатаний завтовшки 0,8 - 3,9 мм

- " -

30

 

листовий прокат ЭИ435 гарячекатаний завтовшки 4 - 30 мм

- " -

30

 

листовий прокат ЭП648ВИ холоднокатаний завтовшки 0,8 - 3,9 мм

- " -

30

 

листовий прокатЭИ868 холоднокатаний завтовшки 0,8 - 3,9 мм

- " -

25

 

листовий прокат ЭИ868 гарячекатаний завтовшки 4 - 14 мм

тонн

20

 

стрічка з нікелевого сплаву ХН78Т, ХН60ВТ завтовшки 0,05 - 0,8 мм

- " -

10

 

стрічка з нікелевого сплаву 68НХВКТЮВИ завтовшки 0,2 - 2 мм

- " -

20

7508

Інші вироби нікелеві:

 

 

 

кільця розкатні, розкатні механічно оброблені, зварені, зварені механічно оброблені, суцільнокатані, суцільнокатані механічно оброблені, суцільнокатані точні, суцільнокатані точні механічно оброблені, поковки, поковки механічно оброблені, профіль гарячетягнутий мірний, у тому числі проби (зразки)

- " -

1040

 

штамповки, поковки, поковки штамповані, заготовки з нікелевого сплаву, заготовки, заготовки дисків, штамповані заготовки валів, герметизовані заготовки, штамповки диску шифру ИШО, заготовки обточені, заготовки механічно оброблені (диски, цапфи, вали) у тому числі проби (зразки, частини) та кільцеві припуски

- " -

5440

 

литі пруткові заготовки, прутки

- " -

800

7603

Порошки та луска алюмінієві:

 

 

 

порошки неслоїстої структури (з нешаруватою структурою)

- " -

42

 

порошки слоїстої структури (з шаруватою структурою)

тонн

8

7604

Прутки, бруски та профілі алюмінієві:

 

 

 

прутки з алюмінієвих сплавів

- " -

400

 

профілі з алюмінієвих сплавів

- " -

10

7605

Дріт алюмінієвий:

 

 

 

дріт алюмінієвий

- " -

10

7606

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм:

 

 

 

алюмінієві листи, плити (але менш як 3 мм)

- " -

400

 

листи з алюмінієвих сплавів (але менш як 3 мм)

- " -

90

 

листи з алюмінієвих сплавів (3 мм або більше, але менш як 6 мм)

- " -

40

 

плити, листи з алюмінієвих сплавів (6 мм або більше)

- " -

200

7607 11 90 00

Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм:
- завтовшки 0,021 мм або більше, але не більш як 0,2 мм

- " -

5

7608

Труби та трубки алюмінієві:

 

 

 

труби з алюмінієвих сплавів

- " -

40

7616

Інші вироби алюмінієві:

 

 

 

заклепки, гайки, пістони з алюмінієвого сплаву

штук

200000

 

бак гідродемпферів 24-1930-800

- " -

60

 

штуцер 6023-2

- " -

60

 

штуцер 140-7608-10

- " -

60

 

штуцер 500.0212.0150.001, 500.0212.0150.002

- " -

120

 

штуцер зарядний 3509с50

- " -

60

 

штуцер консервації 1703А

- " -

60

 

штуцер 3509с50

- " -

60

 

рама монтажна РМ-5, РМ-6

- " -

120

 

рама РМ-355Г

- " -

60

 

кільця розкатні, розкатні механічно оброблені, зварені, зварені механічно оброблені, суцільнокатані, суцільнокатані механічно оброблені, суцільнокатані точні, суцільнокатані точні механічно оброблені, поковки, поковки механічно оброблені з алюмінієвих сплавів, у тому числі проби (зразки)

тонн

400

 

поковки, штамповки, у тому числі проби (зразки)

тонн

400

 

рами монтажні типу РМ

штук

600

8101

Вольфрам і вироби з вольфраму, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

прутки, профілі, листи, стрічки, дріт, електроди вольфрамові

тонн

2

8105

Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

прутки з кобальтових сплавів

- " -

10

8108

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

прутки, бруски, дріт, профілі, електроди з титанових сплавів

- " -

15003

 

пластини, листи, стрічки та фольга

- " -

1000

 

труби і трубки

- " -

40

 

кільця розкатні, розкатні механічно оброблені, зварені, листові, зварені механічно оброблені, суцільнокатані, суцільнокатані механічно оброблені, суцільнокатані точні, суцільнокатані точні механічно оброблені, поковки, поковки механічно оброблені з титанових сплавів, у тому числі проби (зразки)

- " -

800

 

штамповки, поковки, кільця, у тому числі проби (зразки)

- " -

1200

8307

Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з фітингами або без них:

 

 

 

металорукава

метрів

20000

8409 10 00 00

Частини, призначені виключно або переважно для двигунів товарної позиції 8407 або 8408:
- для двигунів авіаційних:

 

 

 

блок повітряних масляних радіаторів типу 5349

штук

450

 

радіатори паливно-масляні типу 62БТ, М1590

- " -

180

 

клапан типу 66-01416

- " -

9000

 

клапан типу ИМЗ

- " -

9000

8411 11 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбореактивні:
-- тягою не більш як 25 кН

 

 

 

авіадвигуни АИ-25 серії 2, 2Е

- " -

20

8411 12

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбореактивні:
-- тягою понад 25 кН:

 

 

 

авіадвигуни Д-36 серії 2А

штук

20

 

авіадвигуни Д-36 серії 3А

- " -

20

8411 22 20 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбогвинтові:
-- потужністю понад 1100 кВт:
--- потужністю понад 1100 кВт, але не більш як 3730 кВт

 

 

 

авіадвигуни АИ-20М серії 6

- " -

30

 

авіадвигуни АИ-20М серії 6А

- " -

50

 

авіадвигуни АИ-24ВТ

- " -

10

 

авіадвигуни АИ-20К

- " -

30

 

авіадвигуни ТВ3-117ВМ

- " -

100

 

авіадвигуни ТВ3-117ВМ серії 02

- " -

100

 

авіадвигуни ТВ3-117ВМА

- " -

100

 

авіадвигуни ТВ3-117ВМА серії 02

- " -

100

 

авіадвигуни ТВ3-117М серії 0

- " -

100

 

авіадвигуни ТВ3-117М серії 3

- " -

100

 

авіадвигуни ТВ3-117МТ серії 3

- " -

100

8411 22 80 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбогвинтові:
-- потужністю понад 1100 кВт:
--- потужністю понад 3730 кВт:

 

 

 

авіадвигуни АИ-20Д серії 4

- " -

50

 

авіадвигуни АИ-20Д серії 5

- " -

50

 

авіадвигуни Д-136

- " -

100

 

авіадвигуни Д-136 серії 1

- " -

100

8411 81 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- інші газові турбіни:
-- потужністю не більш як 5000 кВт

 

 

 

допоміжні силові установки АИ-9

- " -

20

 

допоміжні силові установки АИ-9В

- " -

20

 

допоміжні силові установки АИ-9В серії 1

- " -

20

 

допоміжні силові установки АИ-9В-1

- " -

30

8411 91 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- частини:
-- турбореактивних або турбогвинтових двигунів

 

 

 

регулятор паливний типу 4212

штук

100

 

регулятор паливний типу 4212 ремонтний

- " -

100

 

насос-регулятор типу 4204

- " -

200

 

насос-регулятор типу 4204 ремонтний

- " -

100

 

регулятор паливний типу 4015

- " -

100

 

регулятор паливний типу 4015 ремонтний

- " -

100

 

регулятор паливний типу 935

- " -

100

 

регулятор паливний типу 935 ремонтний

- " -

100

 

паливний регулятор типу 4018

- " -

100

 

паливний регулятор типу 4018 ремонтний

- " -

100

 

регулятор типу 762МА

- " -

500

 

регулятор типу 762МА ремонтний

- " -

500

 

командно-паливний агрегат типу КТА-5

- " -

500

 

командно-паливний агрегат типу КТА-5 ремонтний

- " -

500

 

агрегат дозування палива типу АДТ-500

- " -

100

 

агрегат дозування палива типу АДТ-500 ремонтний

- " -

100

 

розподільник палива типу РТ-157

- " -

200

 

розподільник палива типу РТ-157 ремонтний

- " -

200

 

регулятор обертів типу РО-21МС

- " -

500

 

регулятор обертів типу РО-21МС ремонтний

- " -

500

 

регулятор паливний типу 4245

- " -

100

 

регулятор паливний типу 4245 ремонтний

- " -

100

 

регулятор паливний типу 4268

- " -

100

 

регулятор паливний типу 4268 ремонтний

- " -

100

 

регулятор паливний типу 4251

- " -

100

 

регулятор паливний типу 4251 ремонтний

- " -

100

 

автомат управління клапанами типу 4867

- " -

100

 

автомат управління клапанами типу 4867 ремонтний

- " -

100

 

регулятор типу 4000

- " -

100

 

регулятор типу 4000 ремонтний

- " -

100

 

регулятор типу 4000Ш

- " -

100

 

розподільник палива типу РТ-14

- " -

540

 

розподільник палива типу РТ-14 ремонтний

- " -

540

 

агрегат управління компресором типу АУК-14

- " -

120

 

агрегат управління компресором типу АУК-14 ремонтний

штук

120

 

компресор повітряний типу АК

- " -

450

 

насадок вихлопної труби 242-6810; 140-6810

- " -

720

8412 21 80 10

Інші двигуни та силові установки:
- силові установки та двигуни гідравлічні:
-- лінійної дії (циліндри):
--- інші:
---- для цивільної авіації

 

 

 

комбінований агрегат управління типу КАУ, РА

- " -

360

 

циліндр 500.5340.0020.000

- " -

60

 

гідроциліндр 8А-5913-60

- " -

60

 

гідроциліндр 140-5913-060

- " -

60

 

циліндр гідравлічний 8А-5103-550

- " -

60

 

циліндр гідравлічний 140-4103-400, 140-4104-120

- " -

120

 

циліндр гідравлічний 140-5305-100, 140-5309-100

- " -

120

 

циліндр гідравлічний 140-7901-600, 140-7901-610

- " -

120

 

гідроциліндр рампи 468-5320-600

- " -

60

 

гідроциліндр замка рампи 468-5320-380

- " -

60

 

гідравлічний циліндр 8МТВ5-5330-150

- " -

60

 

гідравлічний циліндр 8МТВ5-5320-520

- " -

60

 

гідроциліндр 140-5309-100

- " -

60

 

гідроагрегат 8АТ-5103-550

- " -

60

 

механізм завантаження 8А-5400-120-003, 8А-5400-120-005

- " -

120

 

циліндр упора 140-5913-60

- " -

60

 

циліндр 140-5305-100

- " -

60

8412 29 89 10

Інші двигуни та силові установки:
- двигуни гідравлічні силові:
-- інші:
--- інші:
---- для цивільної авіації

 

 

 

привід генератора типу ГП-25

- " -

100

 

привід генератора типу ГП-25 ремонтний

- " -

100

8412 31 00 91

Інші двигуни та силові установки:
- силові установки та двигуни пневматичні:
-- лінійної дії (циліндри):
--- інші:
---- для цивільної авіації

 

 

 

пневмоциліндр 8ТВ-5600-120

штук

60

 

циліндр герметизації 140-5802-100

- " -

60

8413 20 00 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- насоси ручні, крім тих, що класифіковані у підпозиції 8413 11 або 8413 19:

 

 

 

насос ручний НР01/1, НР01/ОК, НР01/10А

- " -

180

 

насос ручний НР01-10А, РНМ-1А, РНМ-1К

- " -

180

8413 30 80 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- насоси паливні, масляні або для охолоджувальних рідин для поршневих двигунів внутрішнього згоряння:
-- інші

 

 

 

насос шестерний типу НШ

- " -

900

 

насоси типу НМ

- " -

45

 

насос плунжерний типу НП

- " -

450

 

плунжерний насос

- " -

450

8413 50 69 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом:
-- інші:
--- насоси поршневі:
---- інші

 

 

 

гідронасос YZB-20F

- " -

6

8413 50 80 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом:
-- інші:
--- інші

 

 

 

насос гідравлічний 305.НР-01

- " -

60

 

насос-регулятор типу НР-3ВМС

- " -

150

 

насос-регулятор типу НР-3ВМС ремонтний

- " -

150

8413 60 31 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси об'ємні ротаційні:
-- інші:
--- насоси шестеренчасті:
---- насоси силові гідравлічні

 

 

 

насос силовий гідравлічний

штук

20

8413 60 39 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси об'ємні ротаційні:
-- інші:
--- насоси шестеренчасті:
---- інші

 

 

 

насос

- " -

10

 

насос шестеренчастий НШ-39, НШ-39М

- " -

120

 

насос 463Б

- " -

60

 

насос 748А, 748Б

- " -

120

 

насос у зборі 8МТ-6201-10

- " -

60

 

насос 501-991-120-001

- " -

120

 

насос 703В, 773Н

- " -

60

 

насос із трійником 500.5310.0350.000

- " -

60

 

насосна станція НС-46; НС-46-6

- " -

120

 

насосна станція НП27ТМ

- " -

60

 

гідронасос основної та дублюючої гідросистеми НП92А-5

- " -

60

 

блок насосів типу 4016

- " -

100

 

блок насосів типу 4016 ремонтний

- " -

100

 

блок насосів типу 934

- " -

100

 

блок насосів типу 934 ремонтний

- " -

100

 

блок насосів типу 4244

- " -

100

 

блок насосів типу 4244 ремонтний

- " -

100

 

блок насосів типу 4250

- " -

100

 

блок насосів типу 4250 ремонтний

- " -

100

 

насос пусковий типу 726

- " -

100

 

насос пусковий типу 726 ремонтний

- " -

100

 

насос паливний типу 888

- " -

500

 

насос паливний типу 888 ремонтний

- " -

500

 

насос паливний типу 888 А

штук

100

 

насос паливний типу 888 А ремонтний

- " -

100

 

насос флюгерний типу 4080

- " -

500

 

насос флюгерний типу 4080 ремонтний

- " -

500

 

насос подвійний типу НД-157

- " -

500

 

насос подвійний типу НД-157 ремонтний

- " -

500

 

насос типу 760

- " -

250

 

насос типу 760 ремонтний

- " -

250

 

насос-регулятор типу НР-500

- " -

60

 

насос-регулятор типу НР-500 ремонтний

- " -

60

 

насос типу 4001

- " -

200

 

насос типу 4001 ремонтний

штук

200

 

насос типу 4001 серія Ш

- " -

200

 

насос паливний типу НТ-14

- " -

200

 

насос паливний типу НТ-14 ремонтний

- " -

200

 

інші насоси об'ємні ротаційні шестеренчасті

- " -

15

 

агрегат дозування палива типу АДТ-14

- " -

100

8413 60 69 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси об'ємні ротаційні:
-- інші:
--- насоси шиберні:
---- інші

 

 

 

насос

- " -

10

8413 60 70 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси об'ємні ротаційні:
-- інші:
--- насоси гвинтові

 

 

 

насос

- " -

15

8413 60 80 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси об'ємні ротаційні;
-- інші:
--- інші

 

 

 

насос

- " -

5

 

насос лопатевий

- " -

40

8413 70 21 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси відцентрові:
-- насоси занурені:
--- одноступінчасті

 

 

 

насос роторний одноступінчастий

- " -

150

 

насос типу ЦГ

- " -

90

8413 70 29 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси відцентрові:
-- насоси занурені:
--- багатоступінчасті

 

 

 

насос роторний багатоступінчастий

- " -

100

8413 81 00 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси; підіймачі рідини:
-- насоси:

 

 

 

насос

штук

40

 

насос, що підкачує, типу БНК-10И

- " -

50

 

насос, що підкачує, типу БНК-10И ремонтний

- " -

50

 

насос, що підкачує, типу 889

- " -

500

 

насос, що підкачує, типу 889 ремонтний

- " -

500

8413 91 00 90

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- частини:
-- насосів:
--- інші

 

 

 

ресивер 2443

- " -

60

 

ремонтно-груповий комплект типу РГК

- " -

50

 

кільця ущільнювальні типу РУ

- " -

9000

8414 59 20 91

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- вентилятори:
-- інші:
--- вентилятори осьові:
---- інші:
----- для цивільної авіації

 

 

 

вентилятор 8А-6311-00

- " -

60

 

вентилятор 2438

- " -

60

 

охолоджуючий вентилятор 500.6320.000.000

- " -

60

 

вентилятор 8АТ-6311-00

- " -

60

 

вентилятор ДВ-3

- " -

60

 

вентилятор 1155Б

- " -

60

8414 59 40 10

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- вентилятори:
-- інші:
--- вентилятори відцентрові:
---- для цивільної авіації

 

 

 

вентилятор ДВ-1КМ

- " -

60

 

вентилятори типу ВР, ВЦ

- " -

180

8414 59 80 10

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- вентилятори:
-- інші:
--- інші:
---- для цивільної авіації

 

 

 

вентилятор ДВ-302Т, ДВ-302ТА

штук

120

8414 80 73 91

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- інші:
-- компресори об'ємні роторні:
--- однороторні:
---- інші:
----- для цивільної авіації

 

 

 

компресор повітряний типу АК-150 МДВ

- " -

100

 

компресор повітряний типу АК-150 МДВ ремонтний

- " -

100

8414 90 00 00

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- частини:

 

 

 

запасні частини

- " -

5000

8415 82 00 30

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо:
- інші:
-- інші з вмонтованою холодильною установкою:
--- для цивільної авіації

 

 

 

бортовий кондиціонер 2411

- " -

60

 

система кондиціонування 8АМТ-7655-020-900

- " -

60

8415 90 00 00

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо, частини:

 

 

 

підсилювачі типу ЭП

штук

360

8418 69 00 10

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415:

 

 

 

холодильна камера збірна

- " -

7

8419 50 00 00

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори:
- теплообмінники:

 

 

 

теплообмінник

- " -

200

 

радіатор повітряно-масляний 2281В

- " -

60

 

радіатор повітряно-масляний 2281Б

- " -

60

 

радіатор повітряно-масляний 5349Т

- " -

60

 

радіатор повітряно-масляний 2281Б-01

- " -

60

 

повітряний радіатор 3134 із шлангом 500.7601.0307.000

- " -

60

 

радіатор повітряний 1639А

- " -

60

 

маслорадіатор 2404А

- " -

60

 

маслорадіатор з патрубками 5350Т, 500.6200.0190.000, 500.6200.0200.000, 500.6200.0240.000, 500.6200.0250.000

- " -

300

 

турбохолодильна установка 3263, 1277ТД

- " -

120

 

турбохолодильник 3135

- " -

60

 

теплообмінник паливо-масляний типу 6531

- " -

100

 

теплообмінник повітряно-масляний 5956Т

- " -

100

 

регулятор повітряно-масляний типу 1313

- " -

200

8419 90 85 00

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори:
- частини:
-- інші

 

 

 

машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням для обробки матеріалів шляхом зміни температури, частини

штук

100

 

неелектричні водонагрівачі безінерційні, частини

- " -

100

 

теплові водяні акумулятори, частини

- " -

100

8421 23 00 30

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:
- обладнання для фільтрування або очищення рідин:
-- для фільтрування палива чи мастил у двигунах внутрішнього згоряння:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

фільтр гідравлічний 500.5320.0240.000

- " -

60

 

фільтр гідравлічний ФГ 11БН, 269МФ, 269МФ0Ф

- " -

180

 

фільтр гідравлічний 8Д2.966.016-2; 8Д2.966.017-2

- " -

120

 

фільтр паливний 11ТФ30СМ; 11ТФ30СТ

- " -

120

 

фільтр паливний 8АТ-6104-50

- " -

60

 

фільтр паливний 774

- " -

60

 

фільтр-відстійник 5565-10

- " -

60

 

фільтр-відстійник 9900

- " -

60

 

фільтр гідравлічний ФГ 11СН

- " -

60

 

фільтр паливний 11ТФ30СМ-1, 11ТФ30СТ-1, 8ВД2.968.236

- " -

180

 

фільтр НГ 140-6603-150

- " -

60

 

вологопоглинач ФГ-9900

- " -

60

 

вологопоглинач (фільтр-відстійник) 5565-10

- " -

60

 

фільтр вологопоглинаючий 500.5320.0700.000

штук

60

 

фільтр-осушувач 2444

- " -

60

 

фільтр 8Д2.966.015-2

- " -

60

8421 29 00 00

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:
- обладнання для фільтрування або очищення рідин:
-- інше:

 

 

 

фільтр рідинний

- " -

30

 

фільтр гідравлічний 500.5320.0240.000

- " -

60

 

фільтр гідравлічний ФГ 11БН, 269МФ, 269МФ0Ф

- " -

180

 

фільтр гідравлічний 8Д2.966.016-2; 8Д2.966.017-2

- " -

120

 

фільтр паливний 11ТФ30СМ; 11ТФ30СТ

- " -

120

 

фільтр паливний 8АТ-6104-50

- " -

60

 

фільтр паливний 774

- " -

60

 

фільтр-відстійник 5565-10

- " -

60

 

фільтр-відстійник 9900

- " -

60

 

фільтр гідравлічний ФГ 11СН

- " -

60

 

фільтр паливний 11ТФ30СМ-1, 11ТФ30СТ-1, 8ВД2.968.236

- " -

180

 

фільтр НГ 140-6603-150

- " -

60

 

вологопоглинач ФГ-9900

- " -

60

 

вологопоглинач (фільтр-відстійник) 5565-10

- " -

60

 

фільтр вологопоглинаючий 500.5320.0700.000

- " -

60

 

фільтр-осушувач 2444

- " -

60

 

вологопоглинач 140-5802-270

- " -

60

 

фільтр вологопоглинач 140-5803-40

- " -

60

 

фільтр ФГ85-00-3

- " -

60

 

фільтр 8Д2.966.015-2

- " -

60

8421 31 00 00

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:
- обладнання для фільтрування або очищення газів:
-- фільтри забору повітря для двигунів внутрішнього згоряння:

 

 

 

пилозахисний пристрій 246-6820-40-01; 246-6820-40-02;

- " -

20

 

пилозахисний пристрій 90-6823-00-01; 90-6823-00-02

штук

20

 

пилозахисний пристрій ПЗУ 8АМТ-6820-500-01, 8АМТ-6820-500-02

- " -

20

 

пилозахисний пристрій 246-6820-10-01, 246-6820-10-02, 246-6820-40-01, 246-6820-40-02

- " -

20

 

пилозахисний пристрій 246-6820-40-01, 246-6820-40-02

- " -

20

8421 39 20 00

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:
- обладнання для фільтрування або очищення газів:
-- інше:
--- обладнання для фільтрування або очищення повітря

- " -

30

 

фільтр повітряний

- " -

30

 

фільтр повітряний 31ВФ3А

- " -

60

 

фільтр повітряний 723900-4Т, 723900-8Т, 11ВФ12

- " -

180

 

фільтр повітряний 723900-4АТ, 723900-6АТ

- " -

120

 

фільтр повітряний 140-7602-700, 140ПС-7602-700

- " -

120

 

фільтр-відстійник типу 5565; 9900

- " -

720

 

фільтри повітряні типу 8Д2, 11ВФ, 21ВФ, 31ВФ, 723900

- " -

720

8424

Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

 

 

 

вогнегасник УБШ 1-2-1

- " -

180

 

вогнегасник типу ОР

- " -

720

 

вогнегасник у зборі УБЦ-20-1, 500.5360.3000.000

- " -

120

 

вогнегасник 01.03.2003

- " -

60

 

вогнегасник 1-4-4, УБШ-4-4, ОУ-2

- " -

180

 

вогнегасник ВП-7400-200, ОС-2

- " -

120

 

механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої

- " -

10

8425 31 00 00

Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати:
- лебідки; кабестани:
-- з електричним двигуном

 

 

 

лебідка ЛПГ-2

штук

60

 

лебідка ЛПГ-150М

- " -

60

8431 10 00 00

Частини, призначені виключно або переважно для обладнання товарних позицій 8425 - 8430:
- машин або механізмів товарної позиції 8425

 

 

 

бортова стріла 8АТ-9620-00, 8АТ-9650-300

- " -

120

8456

Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:

 

 

 

верстат лазерний

- " -

10

 

верстат для ультразвукової обробки

- " -

3

 

верстат електроерозійний

- " -

10

 

водоструминна різальна машина

- " -

5

8457

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу:

 

 

 

центри оброблювальні (горизонтальні)

- " -

6

 

центри оброблювальні (інші)

- " -

20

 

п'ятиосьові оброблювальні центри моделей HP line PLUS 28-120 та HP 2616

- " -

2

 

центри оброблювальні (верстати агрегатні багатопозиційні з числовим програмним керуванням)

- " -

2

8458

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні:

 

 

 

верстати токарні (горизонтальні, з числовим програмним керуванням, токарні автомати, одношпиндельні)

- " -

100

 

токарні автомати (горизонтальні, з числовим програмним керуванням, токарні автомати, багатошпиндельні)

- " -

20

 

верстати токарні (горизонтальні, з числовим програмним керуванням, інші)

- " -

40

 

верстати токарні (інші верстати токарні, з числовим програмним керуванням, багатоцільові)

- " -

40

 

вертикальний токарний центр з числовим програмним керуванням

штук

12

8459

Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів (включаючи верстати токарні багатоцільові) товарної позиції 8458:

 

 

 

верстати для свердління (з числовим програмним керуванням)

- " -

10

8460

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій з остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461:

 

 

 

верстати плоскошліфувальні (з точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм) з числовим програмним керуванням

- " -

30

 

двошпиндельні верстати (з точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм) для глибинного шліфування (двоконтурні) з числовим програмним керуванням

- " -

15

 

верстати хонінгувальні

- " -

5

8461

Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

верстати протяжні з числовим програмним керуванням

- " -

10

 

верстати зуборізні (включаючи верстати зуборізні абразивні), верстати зуборізні для циліндричних зубчастих коліс з числовим програмним керуванням

- " -

5

 

верстати зуборізні (включаючи верстати зуборізні абразивні), верстати зуборізні для циліндричних зубчастих коліс, інші

- " -

5

 

верстати зуборізні (включаючи верстати зуборізні абразивні) для нарізування інших зубчастих коліс з числовим програмним керуванням

- " -

5

 

верстати зубообробні з мікрометричними регулювальними пристроями і точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм, з числовим програмним керуванням

штук

10

 

верстати зубообробні з мікрометричними регулювальними пристроями і точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм, інші

- " -

10

8462

Машини (включаючи преси) для обробки металів шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металів (включаючи преси) шляхом вигинання, відбортування, вирівнювання, розрізання, висікання або відрубання; преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище:

 

 

 

преси для обробки металів гідравлічні з числовим програмним керуванням

- " -

10

 

гідравлічний прес Beckwood 4P100F2496 з гідростанцією та системою керування

- " -

1

 

преси гідравлічні інші

- " -

10

8463

Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу:

 

 

 

верстати різенакатні

- " -

10

8466

Частини та приладдя, призначені винятково або переважно для обладнання товарних позицій 8456 - 8465, включаючи пристрої для кріплення інструментів або деталей, різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та інші спеціальні пристрої для верстатів; кріплення для інструментів будь-якого типу, призначених для ручних робіт:

 

 

 

пристрої для кріплення інструментів (оправки, цангові патрони та втулки)

- " -

1000

 

пристрої для кріплення інструментів (для токарних верстатів)

- " -

1000

 

затискні пристрої

- " -

500

 

пристрої для кріплення (головки ділильні та інші спеціальні пристрої до верстатів)

- " -

500

 

монорейкові направляючі

- " -

500

8471

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

машини автоматичного оброблення інформації портативні масою не більш як 10 кг, що мають принаймні центральний блок оброблення інформації, клавіатуру та дисплей

штук

100

 

інші машини автоматичного оброблення інформації, що містять в одному корпусі принаймні центральний блок оброблення інформації та пристрої введення та виведення, об'єднані або ні

- " -

1000

 

інші машини автоматичного оброблення інформації, що представлені у вигляді систем

- " -

1000

 

блоки оброблення інформації інші, ніж у товарних підпозиціях 8471 41 або 8471 49, що містять або не містять в одному корпусі один або два таких пристрої, запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення та виведення, машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки

- " -

1000

 

пристрої введення або виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам'ятовувальні пристрої, клавіатури

- " -

1000

 

пристрої введення або виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам'ятовувальні пристрої, інші

- " -

1000

 

інші пристрої машин для автоматичного оброблення інформації

- " -

1000

 

інші машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки

- " -

1000

 

обчислювач В-14

- " -

60

 

система бортових вимірювань РВС типу Регата в комплекті

- " -

45

8473 30

Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та аналогічних виробів), призначені винятково або переважно для машин товарних позицій 8469 - 8472:
- частини та приладдя до машин товарної позиції 8471:

 

 

 

електронні модулі

- " -

1000

 

частини та приладдя, інші

- " -

1000

8477

Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

3D-принтер (машини інжекційно-ливарні)

- " -

5

 

модельний прес (екструдери)

- " -

20

 

машини для вакуумного лиття (машини для вакуумного лиття та інші термоформувальні машини)

штук

20

 

обладнання для подрібнення

- " -

15

8479 89 97 90

Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені:
- інші машини та механічні пристрої:
-- інші:

 

 

 

турбохолодильники типу 1937, 3263, 1277, 3135

- " -

50

 

машини спеціального призначення

- " -

100

 

гідроакумулятор 15-5303-10, 15-5303-10-2

- " -

120

 

гідроакумулятор 15-5301-370-1, 15-5301-370-2

- " -

120

 

гідроакумулятор 500.5320.0750.000

- " -

60

 

гідроакумулятор спарений 8-5301-10

- " -

60

 

акумулятор гідравлічний 8А-5301-370, 8А-5301-10, А5579-0

- " -

180

 

гідроакумулятор А5579-0-3

- " -

60

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі:

 

 

 

клапан УП-25/2

- " -

60

 

редуктор повітряний типу 669400

- " -

180

 

редуктор гідравлічний ГА-213

- " -

60

 

клапан редукційний ПУ-7, У1-39А

- " -

120

 

кран низького тиску 623700

- " -

60

 

клапан регулятора тиску 520А

- " -

60

 

пневматичний агрегат управління УП03/2М

- " -

60

 

клапан зарядний 800600М, 800600Т, 8006001, 800600МН, 800600Н

- " -

300

 

зарядний клапан 800400

- " -

60

 

голівка-затвір ГЗСМ

- " -

60

 

прискорювач редукційний УП-24/2, УП03/1, УП03/2М

- " -

180

 

редуктор тиску бака Н5810-700М

- " -

45

 

редуктор кисневий

- " -

720

 

розподілювачі для верстатів

- " -

100000

 

бортовий клапан 1890А-3, 1890А-3Т (1890А-1), 1925А-1-Т

- " -

240

 

кран перемикання статичної системи 623700, 623700-1

- " -

120

 

кран керування РУ типу 935

штук

300

 

автомат розвантаження насоса типу ГА

- " -

900

 

клапан бортовий для гідросистеми типу 1925А

- " -

2700

 

клапан зворотний типу ОК

- " -

200

 

клапан зворотний типу 990-8-10НГЖ, 990-8-6НГЖ

- " -

100

 

клапан термічний типу ГА

- " -

100

 

клапан зворотний гідравлічний типу 990-8

- " -

300

 

клапан зворотний гідравлічний типу 990-5

- " -

300

 

клапан заниження витрат на запуск типу 935МА-4000

- " -

500

 

клапан заниження витрат на запуск типу 935МА-4000 ремонтний

- " -

500

 

клапан електрогідравлічний типу КЭ

- " -

300

 

клапан поплавковий заправки паливом під тиском

- " -

900

 

кран зворотний 8АТ-6100-125, 8АТ-6100-80

- " -

120

 

клапан зворотний ОК-6А, ОК-8А, ОК-10А, ОК-10Б

- " -

240

 

клапан зворотний Н5810-270

- " -

60

 

блок зворотних клапанів 8АТ-6100-100

- " -

60

 

клапан зворотний 8АТ-6100-666, 8АТ-6100-150

- " -

120

 

клапан зворотний Н7608-80, 998А-4

- " -

120

 

клапан зворотний 636100, 636100/М

- " -

120

 

клапан зворотний 500.6100.0400.000

- " -

60

 

клапан зворотний 500.6100.1190.005

- " -

60

 

клапан зворотний 500.6200.0390.000, 500.6200.0400.000

- " -

120

 

клапан зворотний з корпусом і патрубком 3162, 500.6502.0001.000, 500.6502.0010.000

- " -

180

 

клапан зворотний 8АТ-6601-175

- " -

60

 

клапан зворотний 661400

- " -

60

 

клапан зворотний 8А-4701-10

- " -

60

 

клапан зворотний 671600Б

- " -

60

 

клапан зворотний 671700Б

- " -

60

 

клапан узгодження 638600Ф

- " -

60

 

трійник із зворотними клапанами 140-5300-130

- " -

60

 

клапан зворотний 674600Б

- " -

60

 

клапан нагнітання 1925А-1Т

- " -

60

 

клапан узгодження 638600Ф

- " -

60

 

кран повітряний 624200М, 624200М-1

- " -

120

 

клапан герметизації 140-5804-50

штук

60

 

блок зворотних клапанів 140-6100-100

- " -

60

 

клапан зворотний 140-6100-300, 140-6100-310

- " -

120

 

клапан узгоджуючий 636800Ф

- " -

60

 

клапан зворотний НГ 56-6109-10

- " -

60

 

клапан зворотний типу 990-8-10НГЖ; 990-8-6НГЖ

- " -

270

 

клапан зворотний для стисненого повітря типу 998А4

- " -

450

 

клапан зворотний типу Н7608; Н5810

- " -

900

 

крани, клапани, вентилі

- " -

10000

 

кран 140-7470-08, 140-7471-059

- " -

120

 

кран аварійного зливу Н6100-295

- " -

60

 

кран аварійного зливу Н-6100-295

- " -

60

 

клапан розвантажувальний 140-7601-140

- " -

60

 

клапан розвантажувальний 500.7601.0510.000

- " -

60

 

запобіжний вакуум-клапан 500.5320.0300.000

- " -

60

 

клапан запобіжний 9904-6

- " -

60

 

клапан запобіжний 140-5803-60, РД-22

- " -

120

 

клапан стравлюючий 140-5820-30

- " -

60

 

кран зливу 65-100-100

- " -

60

 

клапан включення аварійного живлення типу ГА

- " -

900

 

клапан запобіжний типу ГА-186М

- " -

180

 

клапан поплавковий паливний 766300А-2-Т; 766300А-13-Т

- " -

450

 

клапан бортовий 1890А-3-Т, 1925А-1-Т

- " -

1800

 

клапан запобіжний типу 634200, 634300, 661300, 661400

- " -

900

 

кран трипозиційний

- " -

1800

 

кран електромагнітний трипозиційний

- " -

720

 

кран електромагнітний

- " -

720

 

кран електромагнітний двопозиційний

- " -

720

 

кран двопозиційний

- " -

720

 

кран 525-4

- " -

60

 

заслінка 1919Т

- " -

60

 

заслінка 1919А

- " -

60

 

кран переключення ПВД-6М 500.7710.0400.000

- " -

60

 

кран електромагнітний ГА-192, ГА-192/2

- " -

120

 

кран електромагнітний ГА-192Т; ГА-192Т/2

штук

120

 

кран електромагнітний ГА-163Т/16, ГА-163200

- " -

120

 

кран електромагнітний, електромагніт ГА-164М/2, ЕМО-7/1

- " -

120

 

кран електромагнітний ГА-185У

- " -

60

 

кран електромагнітний ГА-74/5

- " -

60

 

кран двопозиційний ГА-74М/3, ГА-74М/5

- " -

120

 

клапан вмикання аварійного живлення ГА-59/1

- " -

60

 

клапан 1925А-1-Т, 1890А-3-Т

- " -

120

 

клапан 1925А-1-7, 6300А-1-2

- " -

120

 

клапан бортовий 1925-1Т, 1925-А

- " -

120

 

електрозаслінки 624500М

- " -

60

 

блок магнітних клапанів 781100

- " -

60

 

кран електромагнітний ГА 163Т/17

- " -

60

 

кран електричний ГА-158

- " -

60

 

заслінка з електромеханізмом МП-54-12 500.7601.0670.003, 500.7601.0670.005

- " -

120

 

кран електромагнітний 610200А

- " -

60

 

клапан електромагнітний 610200, ЭМТ-244(А)

- " -

120

 

електроклапан 772

- " -

60

 

клапан електроповітряний ЭК-69

- " -

60

 

розподільник гідравлічний з електромагнітним керуванням двопозиційний чотириходовий типу КЭ-72

- " -

100

 

клапан електромагнітний типу МКВ, МКТ, МКПТ

- " -

1000

 

клапан електромагнітний типу МКТ

- " -

50

 

замок гідравлічний ГА-111, ГА-111А

- " -

120

 

кран зливний 8Л6302-00-1

- " -

360

 

електропневмоклапан 694400

- " -

360

 

кран 992АТ-2, 992АТ-5

- " -

120

 

кран зливний типу 8Л630200

- " -

10000

 

клапан циклічний типу 3464

- " -

360

 

кран зливний 600400 600400М, 610200А, 600500, 600500А, 601100М

- " -

360

 

кран зливний 65-8100-100

- " -

60

 

кран зливний 636700, 636700А

- " -

120

 

кран зливний 500.7402.0350.000

- " -

60

 

кран перекривний 630600; 633600; 633600А; 633630

- " -

240

 

кран перепускний 637000, 737700

штук

120

 

кран перекривний 768600МА, 768600М

- " -

120

 

кран зливний 636700/Д

- " -

60

 

кран зливний 65-6100-100

- " -

60

 

блок перекривних кранів 140-6100-50

- " -

60

 

блок кранів 8АТ-6200-240

- " -

60

 

кран зливальний типу 636700

- " -

10000

 

кран пробковий 140-7601-400

- " -

60

 

демпфер Д2.4205-0, Д2.4205-0-02, Д2.4205-01, 140-4205-0

- " -

240

 

демпфер ШИММИ Д2.4205-004, Д2.4205-003

- " -

120

 

клапани зворотні типу 671600, 671700, 671800, 674600, 663000А, 636100М, 661400, Н7608, 998А

- " -

360

 

клапан консервації 1703А-(Т)

- " -

60

 

клапан поплавковий 766300, 766300А-1-Т

- " -

120

 

клапан човниковий УГ-97/7

- " -

60

 

кран спиртовий 140-7471-50

- " -

60

 

заслінка ручна 500.7601.0400.000, 500.7601.5690.000

- " -

120

 

перетворювач електрогідравлічний типу РСВ-34.000.510

- " -

200

 

перетворювач електрогідравлічний типу РСВ-34.000.510 ремонтний

- " -

200

 

двопозиційний золотник ГА-158

- " -

90

 

піроголовка клапана ПКГЦ

- " -

60

8482

Підшипники кулькові або роликові:

 

 

 

підшипники кулькові, зовнішній діаметр яких не більш як 30 мм

- " -

174000

 

підшипники кулькові

- " -

100000

 

підшипники інші

- " -

662000

 

підшипники роликові конічні, включаючи внутрішні конічні кільця з сепаратором та роликами, складені

- " -

64000

 

підшипники роликові сферичні

- " -

48000

 

підшипники роликові голчасті

- " -

40000

 

інші підшипники з циліндричними роликами

- " -

86000

 

підшипники кулькові або роликові

- " -

500000

 

інші підшипники, включаючи комбіновані кульково-роликові

- " -

32000

 

частини: кульки, голчасті ролики і ролики, інші кульки та ролики

- " -

8000000

 

частини: кільця

штук

120000

8483

Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та пристрої для з'єднання валів (включаючи універсальні шарніри):

 

 

 

хвостовий вал 8А-1516-000, 8М-1517-000, (8А-РШ-1600-00)

- " -

90

 

карданний вал приводу вентилятора 8А-6314-00

- " -

30

 

хвостовий вал 8АТ РШ1600-00

- " -

30

 

карданний вал приводу вентилятора 8АТ-6314-00

- " -

30

 

хвостовий вал 8А-1516-000, 8М-1517-000, (8А-РШ-1600-00)

- " -

90

 

карданний вал приводу вентилятора 8А-6314-00

- " -

30

 

хвостовий вал 8АТ РШ1600-00

- " -

30

 

карданний вал приводу вентилятора 8АТ-6314-00

- " -

30

 

підшипники ковзання для валів, для цивільної авіації

- " -

400000

 

підшипники ковзання для валів, інші

- " -

400000

 

зубчасті передачі та зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів трансмісій, які постачаються окремо; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори, зубчасті механізми та зубчасті передачі (крім фрикційних передач), циліндричні та гвинтові передачі

- " -

20000

 

головні вертолітні редуктори ВР-8

- " -

100

 

головні вертолітні редуктори ВР-14

- " -

100

 

головний редуктор ВР-8В, ВР-8А

- " -

60

 

головний редуктор ВР-252

- " -

60

 

хвостовий редуктор 246-1517-000, (24-1517-000)

- " -

120

 

хвостовий редуктор 8АТ-1730-000

- " -

60

 

проміжний редуктор 8А-1515-000, 8М-1515-000

- " -

120

 

проміжний редуктор 8АТ-1520-00

штук

60

 

проміжний редуктор 8А-1520-00

- " -

60

 

редуктор повітряний РВ-2Т

- " -

60

 

редуктор 682700-2

- " -

60

 

хвостовий редуктор 8М-1517-000

- " -

60

 

хвостовий редуктор 8АТ-1720-000

- " -

60

 

редуктор РВ-1,РВ-3, 669300-М, РВ-5

- " -

240

 

редуктор повітряний РВ-04

- " -

60

 

хвостовий редуктор 24-1517-000

- " -

60

 

проміжний редуктор 8АТ-1515-000

- " -

60

 

зубчасті передачі

- " -

20000

 

зубчасті передачі та зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів трансмісій, які постачаються окремо; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори, зубчасті механізми та зубчасті передачі (крім фрикційних передач), черв'ячні передачі

- " -

20000

 

головний редуктор типу ВР

- " -

20

 

- муфти та пристрої для з'єднання валів (включаючи універсальні шарніри):
-- інші:

 

 

 

муфта вільного ходу редуктора типу ВР

- " -

360

 

шарнір 500.5310.0480.001

- " -

60

 

шарнір герметизації 140-5800-7500

- " -

60

 

частини зубчастих передач, представлені окремо, інші, з чавуну або сталі:

- " -

20000

 

ланцюг управління рульовим гвинтом Пр-15, 875-2300-1, 2-52-02ТУ

- " -

180

8501 10 99 90

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- двигуни потужністю не більш як 37,5 Вт:
-- інші:
--- двигуни постійного струму:
---- інші

- " -

 

 

електромеханізм з двигуном постійного типу ПК, ЭПВ

- " -

720

 

електромеханізм з двигуном постійного типу МПК, ЭПВ

- " -

720

 

електромеханізм типу МП

- " -

720

 

електромеханізм типу МГУ

- " -

720

 

електромеханізм ЭПК-2Т

- " -

60

 

електромеханізм ЭПК-2Т-60, ЭПК-2Т-75, ЭПК-2Т-90, ЭПК-2Т-115

штук

240

 

електромеханізм ЭПК-27

- " -

60

 

електромеханізм ЭПВ-50БТ

- " -

60

 

електромеханізм ЭПВ-20МТ

- " -

60

 

електромеханізм МПК-1

- " -

60

 

електромеханізм МПК-2

- " -

60

 

електромеханізм МВС-1-С5, МП-750ТВ

- " -

120

 

електродвигун МП-100МТ

- " -

60

 

електродвигун Д-20-2

- " -

60

 

електродвигун Д-25, ДРК-627, МВ-280, МРТ-1АТВ

- " -

240

 

електродвигун ДИД-0, ДИД-5, ДИД-1, ДИД-7

- " -

240

 

електродвигун МВ-8,5

- " -

60

 

електродвигун МВ-1200

- " -

60

 

електродвигун СД-75

- " -

60

 

електродвигун ЭМ-662, ЭМ-662Т, МРТ-1АТВ, МРТ-1АВ

- " -

240

 

електродвигун Д-880, Д-880Т

- " -

120

 

електродвигун ИД-100, ИД-100 (2с)

- " -

120

 

електродвигун насоса 463Б МВ-280Б

- " -

60

 

електродвигун насоса ЭЦН-91Б(С) МП-100С

- " -

60

 

електродвигун насоса ПЦР-1Ш МП-100Б1

- " -

60

 

електродвигун насоса ЭЦН-40 МП-100Б1 с.2

- " -

60

 

електродвигун насоса ЭЦН-75Б МП-50С, МП-50Б, МП-50В

- " -

180

 

електромеханізми типу МП

- " -

100

 

електромеханізми типу ЭПВ

- " -

5000

8501 20 00 90

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- двигуни універсальні постійного/змінного струму потужністю понад 37,5 Вт:
-- інші

 

 

 

двигуни універсальні

- " -

8000

8501 31 00 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни постійного струму; генератори постійного струму:
-- потужністю не більш як 750 Вт:
--- двигуни потужністю понад 735 Вт, генератори постійного струму:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

електромеханізм з двигуном постійного струму типу МЗК; УР

штук

720

 

електромеханізм типу ЭПК

- " -

720

 

електромеханізм типу МПТ, МПС

- " -

720

 

електромеханізм з двигуном постійного струму типу МЗК; УР

- " -

720

 

електромеханізм з двигуном постійного струму типу МЗК; УР

- " -

720

 

електромеханізм МП-100М сер.2

- " -

60

 

електромеханізм МП-100М, ЭПВ-50БТ сер.2

- " -

120

 

електромеханізм ЭПВ-150МТ

- " -

60

8501 32 00 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни постійного струму; генератори постійного струму:
-- потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:
--- для цивільної авіації

 

 

 

електродвигуни крокові 2ДШР116-2,5-1,8УХЛ4

- " -

90

 

генератор ZF-12F

- " -

6

 

генератор

- " -

10

8501 33 00 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни постійного струму; генератори постійного струму:
-- потужністю понад 75 кВт, але не більш як 375 кВт:
--- двигуни потужністю не більш як 150 кВт та генератори:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

генератор типу ГС, ГТ

- " -

450

8501 52 20 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни змінного струму багатофазні:
-- потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:
--- потужністю понад 750 Вт, але не більш як 7,5 кВ:
---- для цивільної авіації

 

 

 

двигуни електричні

- " -

5000

8501 52 30 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- інші двигуни змінного струму багатофазні:
-- потужністю понад 750 Вт, але не більш як 75 кВт:
--- потужністю понад 7,5 кВт, але не більш як 37 кВт:
---- для цивільної авіації

 

 

 

двигуни електричні

штук

3000

8501 61 80 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- генератори змінного струму (синхронні генератори):
-- потужністю не більш як 75 кВ·А:
--- потужністю понад 7,5 кВ·А, але не більш як 75 кВ·А:
---- для цивільної авіації

 

 

 

генератор ГТ40ПЧ8Б

- " -

60

 

генератор ГТ40ПЧ8В

- " -

60

8502 39 80 10

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі:
- інші електрогенераторні установки:
-- інші:
--- для цивільної авіації

 

 

 

перетворювачі магнітні поплавкові типу ПМП

- " -

450

 

перетворювачі типу ПО, СПО

- " -

180

8502 40 00 10

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі:
- перетворювачі електричні обертові:
-- для цивільної авіації

 

 

 

перетворювачі електромашинні типу ПО

- " -

720

8504 31 80 00

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
- інші трансформатори:
-- потужністю не більш як 1 кВ·А:
--- інші

 

 

 

трансформатори електричні

- " -

1000

 

трансформатор ТР-115/36, ТС/1-2

- " -

120

 

трансформатор ТС310СО4Б, ТС-9АМ-12М

- " -

120

 

трансформатор ТС330СО4Б

- " -

60

 

трансформатор ТН-115/7,5

- " -

60

 

трансформатор Т-1, 5/0,2

штук

60

 

трансформатор ТО-5/02, ТО5/0,2, ТС3-0,75

- " -

60

 

трансформатор ТФ1, ТФ1-150/1А, ТФ1-25/1А, ТФ1-50/1А, ТФ1-100/1А

- " -

300

 

трансформатор ТФ1-25/1А, ТФ1-50/1А

- " -

120

 

трансформатор ТФ1-150/1А

- " -

60

 

трансформатор регулювальний ТР-80

- " -

60

 

трансформатор регулювальний ТР-100

- " -

60

 

трансформатор регулювальний ТР-100/2

- " -

60

 

автотрансформатор АТ-8-3

- " -

60

 

блок трансформаторів струму БТТ-40БТ

- " -

60

 

блок трансформаторів струму БТТ-40ПТ

- " -

60

 

трансформатори типу ТР, ТС

- " -

360

 

трансформатори типу ДБСКТ

- " -

500

8504 40 90 00

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
- перетворювачі статичні:
-- інші:
--- інші:
---- інші

 

 

 

трансформатори електричні

- " -

1000

 

фільтр СФ-1В

- " -

60

 

фільтр Ф-2

- " -

60

 

фільтр ФГ-5, ФКР-1, Ф-14, Ф-70

- " -

240

 

фільтр Ф-100, ФГС-2

- " -

120

 

перетворювач СПО-9

- " -

60

 

датчик перевантажень типу МП

- " -

720

8504 50 95 10

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
- інші котушки індуктивності та дроселі:
-- інші:
--- для цивільної авіації

 

 

 

дросель 2981А-18, 2981А-8

- " -

120

 

дросель 500.5310.0100.000

- " -

60

 

дросель 500.5320.0010.000

- " -

60

 

перехідний сельсін-трансформатор ПСТ-265ШО

- " -

60

 

перехідний сельсін-трансформатор ПСТ-265Ш30

штук

60

 

дросель ДС-22

- " -

60

8505

Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; електромагнітні піднімальні головки:

 

 

 

електромагнітне гальмо ЭМТ-2М

- " -

60

 

електромагніт ЭМКО-М

- " -

60

 

електромагніт ЭМКО-МТ

- " -

60

 

електромагніт ЭМО-7/1

- " -

60

 

електромагніт ЭМО-2/2, 94Д

- " -

120

 

електромагніт МКТ-210, МКТ-212

- " -

120

 

електромагніт 163200

- " -

60

 

електромагніт 18500

- " -

60

 

гальма електромагнітні типу ЭМТ

- " -

720

 

електромагніт типу ЭМТ

- " -

50

 

інші електромагніти, включаючи частини, електромагнітні або з постійними магнітами патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації

- " -

720

8507 20 20 10

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми:
- інші акумулятори свинцеві:
-- що працюють на рідкому електроліті:
--- для цивільної авіації

 

 

 

акумуляторна батарея 20НКБН-25

- " -

60

 

акумуляторні батареї типу 12САМ

- " -

2160

8507 20 80 10

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми:
- інші акумулятори свинцеві:
-- інші:
--- для цивільної авіації

 

 

 

акумуляторна батарея 12САМ-28

- " -

60

8511 10 00 10

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- свічки запалювання:
-- для цивільної авіації

 

 

 

свічка СД-96

штук

60

 

свічка СД-55АНМ

- " -

60

8511 30 00 10

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- розподільники; котушки запалювання:
-- для цивільної авіації

 

 

 

агрегат запалювання КВ-112, СКНА-22-2А, КР-12СИ

- " -

180

8511 40 00 10

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- стартери та стартер-генератори:
-- для цивільної авіації

 

 

 

стартер-генератор СТГ-3, СТГ-3 2 сер.

- " -

60

 

стартер-генератор СТ-3ПТ, СТ-115, СТ-115А

- " -

60

8511 50 00 10

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- інші генератори:
-- для цивільної авіації

 

 

 

генератор СГО-30У с. 4, СГС-40ПУ

штук

120

 

генератор СГС-40ПУ с. 4

- " -

60

 

генератор струму типу ГТ16ПЧ8ЕД

- " -

50

 

генератор струму типу ГТ16ПЧ8ЕД ремонтний

- " -

50

8511 80 00 10

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- інше обладнання:
-- для цивільної авіації

 

 

 

панель пуску АПД-78, АПД-78А, АПД-9В

- " -

180

 

панель пуску АПД-8

- " -

60

 

панель пуску АПД-9

- " -

60

 

панель пуску ПСГ-15 с. 2, ПСГ-15М

- " -

120

 

системи запалювання типа НЕ

- " -

350

8512 20 00

Обладнання електроосвітлювальне або сигналізаційне (крім виробів товарної позиції 8539), склоочисники, пристрої, що запобігають обмерзанню та запотіванню, які використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах:
- інші прилади освітлювальні або візуальної сигналізації:

 

 

 

фара ФПП-7М

- " -

60

 

фара ФР-100

- " -

60

 

фара ПРФ-4, ПРФ-4М

- " -

120

 

фара МПРФ-1А, МПРФ-1М

- " -

120

 

фара ВПФ3-600

- " -

60

 

пошуковий прожектор ПБП ДРИШ-275

- " -

60

 

прожектор SX-16

- " -

60

 

маяк МСЛ-3 сер. 2

- " -

60

 

маяк МСЛ-3

- " -

60

 

лампа КЛСРК-45

- " -

60

 

бортовий вогонь БАНО-45

штук

60

 

бортовий вогонь БАНО-64

- " -

60

 

стройовий вогонь ОПС-57

- " -

60

 

хвостовий вогонь ХС-39

- " -

60

 

хвостовий вогонь ХС-62

- " -

60

 

хвостовий вогонь ХС-57

- " -

60

 

контрольні вогні СЦ-88

- " -

60

 

плафон П-39

- " -

60

 

плафон ПСГ-15

- " -

60

 

лампа ЛГШ-7, КЛСРК

- " -

120

8514 10 80 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- печі та камери опору:
-- інші

 

 

 

печі електричні

- " -

100

8514 20 10 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- печі та камери індукційні або діелектричні:
-- печі та камери індукційні

 

 

 

печі індукційні

- " -

20

8514 40 00 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- інше індукційне або діелектричне обладнання для термічного оброблення матеріалів

 

 

 

обладнання для термічного оброблення матеріалів

- " -

20

8514 90 00 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- частини

 

 

 

обладнання для термічного оброблення матеріалів

штук

10000

8515

Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки:

 

 

 

автоматична лінія хромування

- " -

2

 

автоматична лінія анодування

- " -

2

8517 69 39 10

Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв'язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528:
- інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв'язку):
-- інша:
--- приймальна апаратура для радіотелефонного або радіотелеграфного зв'язку:
---- інша:
----- інша:
----- для цивільної авіації

 

 

 

аварійна радіостанція типу Р-855

- " -

360

 

приймач-передавач радіостанції типу Баклан

- " -

360

8525 50 00 10

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна,звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери:
- апаратура передавальна:
-- апаратура радіотелефонна або радіотелеграфна

 

 

 

апаратура СПУ-7

штук

60

8525 60 00 00

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна,звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери:
- апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура

 

 

 

радіостанція Р-860

- " -

60

 

радіостанція Р-864

- " -

60

 

радіостанція Баклан-5, Баклан-20, Р-842

- " -

180

 

радіостанція Ядро-1А, Ядро-1Г

- " -

120

 

радіостанція КАРАТ-М24

- " -

60

 

радіостанція Р-855, Р-855УМ, Р-855СУ

- " -

180

 

апаратура внутрішнього зв'язку і комутації П-510

- " -

60

 

радіостанція типу Р-863; Р-863М

- " -

420

8526 10 00 10

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
- радіолокаційні прилади:
-- для цивільної авіації

 

 

 

радіовисотомір РВ-3

- " -

60

 

радіовисотомір А-037

- " -

60

 

літаковий відповідач СО-72М

- " -

60

 

радіовисотомір РВ-3

- " -

60

8526 91 20

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
- інші:
-- радіонавігаційні прилади:
--- радіонавігаційні приймачі:

 

 

 

радіоприймач Р-852

штук

60

8526 91 80

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
- інші:
-- радіонавігаційні прилади:
--- інші:

 

 

 

доплерівський вимірник ДИСС-15

- " -

60

 

доплерівський вимірник ДИСС-32

- " -

60

 

доплерівський вимірник ДИВ-1

- " -

60

 

радіокомпас АРК-9

штук

60

 

радіокомпас АРК-15М

- " -

60

 

радіокомпас АРК-19, АРК-22

- " -

120

 

радіокомпас АРК-У2

- " -

60

 

радіокомпас АРК-УД

- " -

60

 

аварійно-рятувальний радіомаяк типу АРМ

- " -

90

 

радіовисотомір типу А; РВ

- " -

360

8529 10 69 10

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525 - 8528:
- антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:
-- антени:
--- інші:
---- для цивільної авіації

 

 

 

антена АШВ-75

- " -

60

8529 90 97 10

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525 - 8528:
- інші:
-- інші:
--- інші:
---- інші:
----- блоки і субблоки, що складаються з двох або більше частин чи деталей, які скомпоновані разом, для пристроїв підкатегорій 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 і 8526 92 00 10, для цивільної авіації

 

 

 

прийомозбуджувач Б1-Яр11-1А

- " -

1800

 

блоки типу Б з комплекту радіостанції типу "Ядро-1"

комплектів

9000

 

комплект запасних частин на радіостанції типу "Ядро-1"

комплектів

9000

 

радіостанція типу "Ядро-1"

штук

360

 

блок механічний перехідний БМП сер. 2

- " -

60

8531 10 95 10

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530:
- пристрої електричні сигналізаційні для захисту від крадіжки або пожежі та аналогічні пристрої:
-- інші:
--- для цивільної авіації

 

 

 

датчик типу ДПС

штук

1800

 

блок виконавчий типу ССП

- " -

180

 

прилад приймально-контрольний і управління охоронно-пожежний типу "ГАММА-01"

- " -

90

 

система сигналізації САС-4-9

- " -

60

 

сигналізатор порушення живлення СНП-1

- " -

60

 

блок аварійно-попереджуючої сигналізації БК-1, БК-2, БК-7, БА, БАП-1

- " -

300

 

система сигналізації пожежі ССП-ФК с.2

- " -

60

 

блок ССП-ФК-БИ

- " -

60

 

система сигналізації пожежі ССП-ФК

- " -

60

 

блок ССП-ФК-БИС

- " -

60

 

пробка-сигналізатор ПС-1

- " -

60

8531 80 95 10

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530:
- інше устаткування:
-- інші:
--- для цивільної авіації

 

 

 

блок сигналу готовності типу БСГ

- " -

360

 

маяк типу МСЛ

- " -

360

 

візуальний сигналізатор обмерзання 8МТ-7417-ОТ

- " -

60

 

сигналізатор обмерзання РИО-3, РИО-3А, РИО-3М

- " -

60

 

сирена С-1

- " -

60

 

сигналізатор обмерзання СО-121ВМ

- " -

60

 

датчик ДСЛ-40Т

- " -

60

 

блок аварійно-попереджувальних сигналів БАП-1

- " -

60

 

перетворювач електронний ПЭ-11М

- " -

60

 

фільтр-сигналізатор ФСС-1, СС-78

- " -

120

 

трьохстрілочний індикатор ЭМИ-3ФИ

- " -

60

 

трьохстрілочний індикатор ЭМИ-3РИ

- " -

60

 

трьохстрілочний індикатор ЭМИ-3РВ

- " -

60

 

пристрій сигналізації виклику УСВ

- " -

60

 

блок виконавчий БИ-2АЮ

- " -

60

 

блок сигналів готовності БСГ

- " -

60

 

світильники вертикальні типу СВ

- " -

3600

 

сирена типу С

- " -

360

 

шприц-дозатор 012-002

штук

360

 

датчик типу ДТБГ

- " -

720

8533

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів

 

 

 

виносний опір ВС-25Б(В), ВС-25ТВ

- " -

120

 

виносний опір ВС-33А

- " -

60

 

виносний опір ВС-35, ВС-30Б

- " -

120

 

пусковий опір ПС-200-0, ПС-200-12,

- " -

240

 

пусковий опір ПС-250-0,12

- " -

240

 

реостат РСКС-50

- " -

120

8535

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз'єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги понад 1000 В:

 

 

 

запобіжники типу ПМ

- " -

9000

 

контактні пристрої типу КУ

- " -

400

 

контактне закладення типу КЗ

- " -

100

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:

 

 

 

запобіжники типу ИП, СП, ВП, ТП

- " -

7200

 

автомат перемикання шин типу АПШ

- " -

7200

 

автомати захисту мережі однополюсні типу АЗК1М

- " -

9000

 

автомат захисту типу АЗП

- " -

900

 

автомати захисту мережі типу АЗСГ-2...50

- " -

9000

 

автомат захисту від обриву фаз АОФ-3М-0,5-2А

- " -

60

 

автомат захисту від перенапруги АЗП-8М, АЗП-А2

- " -

120

 

Автомат захисту від перенапруги АЗП-8М-6, АЗП-8М-6 сер.2

- " -

120

 

автомат захисту від перенапруги АЗП1-3Д, АЗП1-1СД, АЗП1-1СД сер.2

штук

180

 

автомат захисту від перенапруги АЗП1-3Д сер.2, АЗП1-1Т, АЗП-2, АЗП1-2А

- " -

240

 

автомат захисту мережі АЗСГК

- " -

60

 

автомати захисту типу АЗРГК, АЗСГК

- " -

9000

 

комплексний апарат типу ДМР

- " -

360

 

перемикачі типу ПНГ, ППНГ, вимикачі типу ПНГ, ППНГ

- " -

450

 

диференційно-мінімальне реле ДМР-200Д

- " -

60

 

диференційно-мінімальне реле ДМР-200ВУ

- " -

60

 

диференційно-мінімальне реле ДМР-600Т

- " -

60

 

електромашинне реле часу ЭМРВ-27Б-1

- " -

60

 

блок комутації БК-7

- " -

60

 

сигналізатори МСТВ, МСТ

- " -

120

 

сигналізатор МСД-10А

- " -

60

 

сигналізатор МСТВ-1А, МСТВ-1,4, МСТ-2,5А, МСТ-60

штук

240

 

сигналізатор тиску масла в редукторі МСТВ-1,3

- " -

60

 

датчик тиску в ланцюзі осушувача кабельного тросу МСТ-2А

- " -

60

 

сигналізатор МСТ-25А

- " -

60

 

сигналізатор МСТ-35А

- " -

60

 

сигналізатор МСТ-55С, МСТ-55АС

- " -

120

 

пневмореле 1263

- " -

60

 

термореле 4463АТ-52, 446АТ-52

- " -

120

 

датчик ДАС

- " -

60

 

реле РМО-16

- " -

60

 

реле ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ56ПОДГ

- " -

120

 

датчик МЧ-64В

- " -

60

 

датчик ТД-2

- " -

60

 

датчик ДМП-100А

- " -

60

 

реле перепаду тиску РПДИ-0,4

- " -

150

 

вимикачі типу ВГ, 2ВГ, АМ

- " -

720

 

сигналізатори типу СО, СПТ, СП, МСТВ, МСТ, ПС, СДВ

- " -

700

 

сигналізатори рівня типу СУ

- " -

100

 

електричний сигналізатор СД

- " -

60

 

сигналізатор СД-29А

- " -

60

 

сигналізатор тиску СД-16А

- " -

60

 

сигналізатор тиску СД-3ТУ

- " -

60

 

сигналізатор СД-32, МСТВ-2,5С, СД-28АК

- " -

180

 

реле, контактори типу ТКД, ТКС, ТКЕ, СПЕ

штук

720

 

реле та контактори типу ТКД, ТКЕ, ТКС, ПКЕ

- " -

720

 

реле часу типу ТВЕ

- " -

450

 

мікровимикачі типу Д; АМ

- " -

720

 

кнопка типу КР, 2КР, КЗ, 2КЗ

- " -

720

 

- інші вимикачі та перемикачі:
-- інші:
--- для напруги не більш як 60 В:
---- інші:

 

 

 

мікровимикачі типу А, В, ВК

- " -

1440

 

перемикач герметизувальний типу ППГ (однополюсний), 2ППГ (двополюсний), 3ППГ (триполюсний), ПНГ (однополюсний натискний), 2ПНГ (двополюсний натискний)

- " -

1440

 

перемикач галетний ПГА8К-1Т

- " -

60

 

перемикач дистанційний ПД14-2Т

- " -

60

 

перемикач П8-УК

- " -

60

 

вимикач ВГ, 2В-200,2ВГ, 3ВГ,ВЭ-2Т

- " -

440

 

кінцевий вимикач А812А

- " -

60

 

мікровимикач А802

- " -

60

 

мікровимикач 500.4100.0100.000

- " -

60

 

перемикач ППГ, ПГК, ППНГ, 2ППНТК, ПНТК, 3ППГ, ПН3ПГ

- " -

420

 

мікровимикачі типу В

- " -

1000

 

автомат перемикання живлення АПП-1А, АПП-1М-3

- " -

120

 

коробка АПП-1М-4

- " -

60

 

автомат перемикання шин АПШ-3М

- " -

60

 

пристрій XK30R20G електронного спряження

- " -

30

 

електрична апаратура

- " -

50000

 

рознімання аеродромного живлення ШРАП-400-3Ф, ШРАП-500К, ШРА-200ЛК

- " -

180

 

колодка перехідна ПК-6

- " -

60

 

контактори ТКД, ТКС

- " -

120

 

струмознімач ТСВ36М310, ТСВ36М313

- " -

120

 

струмознімач 8АТ-7420(-100)

- " -

60

 

струмознімач 8АТ-7420, 8АТ-7411

- " -

120

 

струмознімач нижнього гвинта ТС-7М, ТСВ36М033

- " -

120

 

колодки типу К

- " -

500

 

наконечники типу М, 6Ю

штук

5000

 

колодки типу К, ПК

- " -

720

 

блок чередування фаз БЧФ-208

- " -

60

8537

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:

 

 

 

шафа з панеллю цифрового керування і з пристроєм автоматичної обробки інформації

- " -

500

 

контролер з пам'яттю, що програмується

- " -

300

 

панель оператора

- " -

100

 

блок керування генератором FKH-3

- " -

350

 

панель керування

- " -

500

 

коробка управління КУЛ-150

- " -

14

 

пульт управління ПУЛ-1А

- " -

10

 

пульт управління 6С2.390.007.3с (2с), 6С2.390.007.3.1с

- " -

1067

 

пульт управління ПУ-38

- " -

6

 

пульт управління ПУ-26Э, ПУ-27Э

- " -

6

 

пульт управління ПУ-2В

- " -

6

 

пульт управління ПУ-14

- " -

6

 

пульт управління ПУ-25

- " -

6

 

пульт управління двигунами та гальмом НГ 500 5910 0200 000

- " -

31

 

центральна панель управління ЦПУ-252М2

- " -

1444

 

пристрій тимчасовий програмний УВПМ1, УВПМ1-104, УВПМ1-111, УВПМ1-112, УВПМ1-115

- " -

267

 

програмовий комутатор ПКПС-1 (ПМК-4)

- " -

67

 

програмовий механізм ПМК-21ТВ 2С, ПМК-21ТВ (3C)

- " -

67

 

програмовий механізм ПМК-21, ПМК-14

- " -

67

 

програмовий механізм МПК-21К.С.Т., ПМК-14

- " -

133

8538 10 00 00

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8535, 8536 або 8537:
- пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи для товарів товарної позиції 8537, не обладнані відповідною апаратурою

 

 

 

пульт

- " -

50

8543

Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:

 

 

 

підсилювач ЭП-309Т

штук

60

 

блок БУР-8

- " -

60

 

блок управління БУР-2-4Т

- " -

60

 

блок підсилювачів 1479В; 1479В с1

- " -

120

 

блок підсилювачів БУ-12

- " -

60

 

блок підсилювачів БУНПП сер.1, (1479В)

- " -

120

 

блок підсилювачів БУ-12 с.2

- " -

60

 

блок підсилювачів 5ТУ

- " -

60

 

система реєстрації параметрів БУР 1-2

- " -

60

 

блок реєстрації ЗБН-1-