Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка разработки планов деятельности единой государственной системы гражданской защиты

КМ Украины
Постановление КМ от 09.08.2017 № 626
действует с 30.08.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. N 626

Київ

Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту

Відповідно до частини другої статті 130 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту

1. Цей Порядок визначає процедуру розроблення та затвердження планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту.

Розроблення планів реагування на надзвичайні ситуації

2. Плани реагування на надзвичайні ситуації:

розробляються з метою упорядкування та координації дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, суб'єктів господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

визначають організацію управління реагуванням на надзвичайні ситуації, порядок дій і взаємодії, а також організацію основних видів забезпечення органів управління та сил цивільного захисту, що залучатимуться до реагування у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, переведення органів управління та сил цивільного захисту у режим підвищеної готовності, режим надзвичайної ситуації.

План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня розробляється ДСНС та затверджується Кабінетом Міністрів України.

План реагування на надзвичайні ситуації міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади розробляється відповідним органом виконавчої влади та затверджується його керівником.

План реагування на надзвичайні ситуації Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя розробляється та затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, що утворила відповідну територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту.

План реагування на надзвичайні ситуації міста, району, району у мм. Києві та Севастополі розробляється та затверджується виконавчим органом міської ради, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, що утворила відповідну ланку територіальної підсистеми.

План реагування на надзвичайні ситуації суб'єкта господарювання розробляється відповідним суб'єктом господарювання з чисельністю працюючого персоналу більше 50 осіб та затверджується керівником такого суб'єкта господарювання.

У суб'єктів господарювання з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше посадова особа з питань цивільного захисту розробляє інструкцію щодо дії персоналу суб'єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, яка затверджується керівником такого суб'єкта господарювання. Інструкція повинна містити відомості про можливі (прогнозовані) надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на об'єкті суб'єкта господарювання, сигнали оповіщення про небезпеку, дії персоналу після отримання таких сигналів, маршрути евакуації персоналу в безпечні місця, його укриття у захисних спорудах цивільного захисту, заходи із збереження матеріальних цінностей.

До опрацювання планів реагування на надзвичайні ситуації можуть залучатися всеукраїнські громадські організації інвалідів та їх спілки.

Розроблення планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки

3. Плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки розробляються з метою упорядкування та координації дій органів управління та сил цивільного захисту підприємства, установи, організації, у власності або користуванні яких перебуває об'єкт підвищеної небезпеки, у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

План локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єкті підвищеної небезпеки розробляється та затверджується юридичною або фізичною особою, у власності або у користуванні якої є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки, а також підприємством, установою, організацією, які планують експлуатувати або експлуатують хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки.

Розроблення планів цивільного захисту на особливий період

4. Плани цивільного захисту на особливий період розробляються з метою визначення обсягів, порядку організації, способів і строків здійснення заходів щодо переведення єдиної державної системи цивільного захисту, її підсистем, ланок, суб'єктів господарювання у визначені ступені готовності, а також виконання завдань, покладених на органи управління та сили цивільного захисту в умовах особливого періоду.

План цивільного захисту України на особливий період розробляється ДСНС та затверджується у порядку, визначеному відповідними актами Президента України.

План цивільного захисту міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади на особливий період розробляється відповідним органом виконавчої влади та затверджується його керівником.

План цивільного захисту Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя на особливий період розробляється та затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією.

План цивільного захисту міст, районів, районів у містах на особливий період розробляється та затверджується відповідним виконавчим органом міської ради, держадміністрацією.

План цивільного захисту суб'єкта господарювання на особливий період розробляється та затверджується суб'єктом господарювання, який продовжує роботу у воєнний час та/або який віднесено до категорії цивільного захисту.

Розроблення планів основних заходів цивільного захисту на рік

5. Плани основних заходів цивільного захисту на рік розробляються щороку на наступний рік і мають за мету організацію та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних і територіальних підсистем до виконання завдань за призначенням, підготовку керівного складу і фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також здійснення контролю за станом впровадження заходів цивільного захисту на державному, регіональному та місцевому рівні.

План основних заходів цивільного захисту України на рік розробляється ДСНС та затверджується Кабінетом Міністрів України.

План основних заходів цивільного захисту функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на рік розробляється міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, що утворив відповідну функціональну підсистему, та затверджується його керівником.

План основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на рік розробляється та затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, що утворила відповідну територіальну підсистему.

План основних заходів цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на рік розробляється та затверджується виконавчим органом міської ради, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, що утворила відповідну ланку територіальної підсистеми.

Плани основних заходів цивільного захисту функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок на рік розробляються у місячний строк після затвердження плану основних заходів цивільного захисту України на рік та повинні враховувати заходи, які містяться у зазначеному плані, а також строки їх виконання.

Розроблення плану проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний час

6. План проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний час:

розробляється на випадок аварії на атомних електростанціях з викидом радіоактивних речовин за межі санітарно-захисної зони таких об'єктів, катастрофічного затоплення місцевості внаслідок руйнування гідротехнічних споруд Дніпровського та Дністровського каскадів, великомасштабних руйнувань унаслідок землетрусу, а також аварії на магістральних аміако-, нафто- та газопроводах;

включає організаційні і практичні заходи щодо порядку розгортання органів управління та сил єдиної державної системи цивільного захисту у разі проведення такої мобілізації, строки їх виконання, необхідні для цього людські, фінансові, матеріальні та інші ресурси, а також виконавців.

План проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний час розробляється ДСНС та затверджується Кабінетом Міністрів України.

В органах виконавчої влади (суб'єктах господарювання) заходи щодо проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний час відображаються в їх мобілізаційних планах окремим додатком.

7. Планування та методичне забезпечення планування заходів цивільного захисту організовує ДСНС.

Плани діяльності єдиної державної системи цивільного захисту (крім планів основних заходів цивільного захисту на рік) уточнюються у разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту або її складових у вищі ступені готовності, оголошення мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, але не рідше ніж один раз на рік до 31 березня станом на 1 січня поточного року.

____________

Опрос