Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 г. N 1231

КМ Украины
Постановление КМ от 18.08.2017 № 618
действует с 31.08.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2017 р. N 618

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1231

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1231 "Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 16) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1231

1. У вступній частині постанови слова і цифри "статей 67 і 97" замінити словом і цифрами "статті 97".

2. У Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно до цього Порядку грошові зобов'язання та/або податковий борг платника податків, що залишаються непогашеними після ліквідації такого платника, не пов'язаної з банкрутством, у зв'язку з недостатністю майна платника податків та осіб, на яких у випадках, передбачених законом, покладається відповідальність щодо погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу такого боржника (далі - безнадійний податковий борг), зокрема, у разі:

ліквідації платника податків як юридичної особи - майна платника податків та засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника податків згідно із законом, у межах повної або додаткової відповідальності;

ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - майна юридичної особи незалежно від того, чи є така юридична особа платником податку, стосовно якого виникло грошове зобов'язання та/або виник податковий борг такої філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу;

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) - майна такої фізичної особи, у тому числі у разі її смерті або оголошення судом померлою, або визнання судом безвісно відсутньою чи недієздатною, крім випадків, коли з'являються особи, що вступають у права спадщини, незалежно від часу набуття таких прав.

2. Безнадійний податковий борг підлягає списанню за рішенням керівника (його заступника) контролюючого органу згідно з додатком, яке приймається на підставі одного з таких документів:

відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (до 1 січня 2019 р. джерелом даних про відокремлені підрозділи іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації є Реєстр громадських об'єднань, а з 1 січня 2019 р. - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є підставою для зняття їх з обліку в контролюючих органах та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства;

повідомлення чи документального підтвердження інформації органу державної реєстрації про ліквідацію або реорганізацію платника податків, закриття відокремленого підрозділу платника податків чи відомостей з ЄДРПОУ (для платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості стосовно яких не вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

відомостей (витягу) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформації органу державної реєстрації актів цивільного стану, копії свідоцтва про смерть фізичної особи;

судового рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи недієздатною або оголошення її померлою;

документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє незалежну діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо).";

2) пункти 3 і 4 виключити;

3) у пункті 5 слова "органом державної податкової служби" замінити словами "контролюючим органом";

4) у пунктах 6 і 7 слова "автоматизованої інформаційної облікової системи органу державної податкової служби" замінити словами "інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів";

5) додаток до Порядку викласти в такій редакції:

Місце для штампа
контролюючого органу

РІШЕННЯ
N _____ від ____________ року
про списання безнадійного податкового боргу

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)
на підставі статті 97 Податкового кодексу України вирішив списати безнадійний податковий борг
_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування / прізвище, ім'я, по батькові платника податків,
_____________________________________________________________________________________
         податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті
_____________________________________________________________________________________
                                      про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)
за такими податками, зборами:

Найменування податку, збору

Код згідно з класифікацією доходів бюджету

Безнадійний податковий борг,
який підлягає списанню, гривень

усього

у тому числі

податкові зобов'язання

пеня

штрафні (фінансові) санкції

проценти за розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.".

____________

Опрос