Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок государственного признания документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях, выданных высшими духовными учебными заведениями

КМ Украины
Постановление КМ от 09.08.2017 № 595
действует с 17.08.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. N 595

Київ

Про внесення змін до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 652 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 72, ст. 2356), зміни, що додаються.

2. Міністерству освіти і науки привести протягом двох місяців свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами

1. Підпункт 3 пункту 6 доповнити абзацами такого змісту:

"копія документа про повну загальну середню освіту;

копія документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, на основі якого здобувалася вища духовна освіта (за наявності);".

2. У пункті 15:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

"15. Документом, що засвідчує державне визнання документа про науковий ступінь, є свідоцтво про державне визнання документа про науковий ступінь, форму якого затверджує МОН.";

2) в абзаці другому слова "диплома про науковий ступінь державного зразка" замінити словами "свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь".

3. Пункт 16 викласти у такій редакції:

"16. Державне визнання документа про науковий ступінь здійснює МОН за клопотанням з основного місця роботи особи або релігійного центру (управління), або особи.

До клопотання додаються засвідчені в установленому порядку:

копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про науковий ступінь;

копія документа про зміну імені власника диплома про науковий ступінь (за наявності);

копія диплома про науковий ступінь, отриманого до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту";

копія документа про вищу освіту державного зразка або свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту у разі визнання диплома доктора філософії (кандидата наук);

копія диплома доктора філософії (кандидата наук) у разі визнання диплома доктора наук;

копії письмових відгуків офіційних опонентів (рецензентів) (за наявності);

копія рішення спеціалізованої вченої ради (за наявності);

перелік наукових праць за темою дисертації (за наявності).

У разі видання документів, копії яких подаються, іноземними вищими духовними навчальними закладами додатково подається переклад таких документів на українську мову.

Документи формують в атестаційну справу і брошурують у швидкозшивач без зав'язок.

Обкладинка та опис документів атестаційної справи оформляються за формою, встановленою МОН.

До атестаційної справи додаються примірник дисертації (монографії), за результатами захисту якої особі було присуджено науковий ступінь, та копії опублікованих наукових статей за темою дисертації (за наявності), засвідчені в установленому порядку.

Документи повертаються без розгляду протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви, якщо вони не подані у повному обсязі або подані з порушенням вимог щодо їх оформлення, про що повідомляється заявнику. Після врахування зауважень до документів вони можуть бути подані МОН повторно.".

4. Пункти 19 і 20 викласти у такій редакції:

"19. Документом, що засвідчує державне визнання документа про вчене звання, є свідоцтво про державне визнання документа про вчене звання, форму якого затверджує МОН.

Особа після державного визнання документа про вчене звання та отримання свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання вважається такою, що має відповідне вчене звання, з моменту його присвоєння вищим духовним навчальним закладом.

20. Державне визнання документа про вчене звання здійснює МОН за клопотанням з основного місця роботи особи або релігійного центру (управління), або особи.

До клопотання додаються засвідчені в установленому порядку:

копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про вчене звання;

копія документа про зміну імені власника диплома про вчене звання (за наявності);

копія документа про вчене звання, отриманого до набрання чинності Законом України "Про вищу освіту";

копія документа про присвоєння вченого звання доцента у разі визнання документа про присвоєння вченого звання професора;

копія диплома доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук державного зразка;

копія документа, на підставі якого особі видано документ про вчене звання;

перелік опублікованих наукових праць;

копії наказів (інших документів) про зарахування на посади під час провадження науково-педагогічної діяльності.

У разі видання документів, копії яких подаються, іноземними вищими духовними навчальними закладами додатково подається переклад таких документів на українську мову.

Документи формують в атестаційну справу і брошурують у швидкозшивач без зав'язок.

Обкладинка та опис документів атестаційної справи оформляються за формою, встановленою МОН.

До атестаційної справи додаються копії опублікованих наукових статей, засвідчені в установленому порядку.

Документи повертаються без розгляду протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви, якщо вони не подані у повному обсязі або подані з порушенням вимог щодо їх оформлення, про що повідомляється заявнику. Після врахування зауважень до документів вони можуть бути подані МОН повторно.".

5. Пункт 27 викласти у такій редакції:

"27. На підставі рішення про державне визнання документа про науковий ступінь або вчене звання МОН видає свідоцтво про державне визнання документа про науковий ступінь або свідоцтво про державне визнання документа про вчене звання, інформація про що вноситься до Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти.".

6. У пункті 29 слова "диплома про науковий ступінь державного зразка чи атестата про вчене звання державного зразка" замінити словами "свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь чи свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання".

____________

Опрос