Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Государственной миграционной службе Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 09.08.2017 № 583
действует с 16.08.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. N 583

Київ

Про внесення змін до Положення про Державну міграційну службу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 360 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1923), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну міграційну службу України

1. У пункті 4:

1) у підпункті 3 слово "(припинення)" замінити словами "до громадянства України і про припинення";

2) у підпункті 10 слова ", які постійно проживають в Україні," виключити;

3) підпункти 11, 12 і 24 викласти в такій редакції:

"11) здійснює ідентифікацію осіб, в тому числі тих, які звернулися із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, а також іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу, та підлягають видворенню або реадмісії;

12) виконує функції замовника з виготовлення та постачання бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, і документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, а також товарів, робіт і послуг для забезпечення створення і функціонування Єдиного державного демографічного реєстру;";

"24) контролює дотримання органами реєстрації законодавства з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб;";

4) доповнити пункт підпунктом 241 такого змісту:

"241) надає органам реєстрації методологічну та технічну допомогу у забезпеченні взаємодії між реєстрами територіальних громад;";

5) підпункт 28 після слів "Єдиного державного демографічного реєстру" доповнити словами ", Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами";

6) підпункт 29 виключити;

7) доповнити пункт підпунктом 291 такого змісту:

"291) надає послуги з видачі засобів електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку;";

8) у підпункті 33 слова "реєстрації фізичних осіб," виключити;

9) доповнити пункт підпунктами 361 і 362 такого змісту:

"361) удосконалює процедури надання адміністративних послуг, у тому числі шляхом впровадження електронних сервісів, зокрема електронної черги, оплати вартості адміністративних послуг платіжними картками;

362) взаємодіє з адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру, у тому числі з питань, пов'язаних із забезпеченням належного функціонування та адміністрування Єдиного державного демографічного реєстру;".

2. Підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

"2) організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в апараті ДМС, керівників територіальних органів ДМС та їх заступників, керівників територіальних підрозділів ДМС, в установленому порядку призначає керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, забезпечує в межах повноважень, визначених законом, організацію підвищення рівня професійної компетенції державних службовців і працівників апарату ДМС, її територіальних органів;".

3. У пункті 6:

1) у підпункті 2 слово "Службу" замінити словом "ДМС";

2) у підпункті 5 після слова "громадянами" доповнити словами ", органами реєстрації";

3) доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:

"7) створювати умови для тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства, затриманих за незаконне перебування на території України, до вирішення питання щодо їх примусового видворення або поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, шляхом виділення приміщень в територіальних органах ДМС.".

4. Абзац перший пункту 7 після слів "територіальні підрозділи" доповнити словами ", у тому числі міжрегіональні".

5. У пункті 10:

1) в абзаці першому слова "за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра внутрішніх справ" замінити словами "за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби";

2) підпункт 1 після слів "за її межами" доповнити словами ", здійснює повноваження керівника державної служби в ДМС";

3) підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників ДМС і коштів, передбачених на її утримання, територіальних органів, у тому числі міжрегіональних, які є юридичними особами публічного права, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України таких органів;";

4) підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних підрозділів ДМС та їх заступників у порядку, передбаченому законодавством про державну службу;";

5) у підпункті 15 після слова "організації" доповнити словами ", що належать до сфери управління ДМС";

6) у підпункті 17 слово "Міністерства" замінити словом "МВС";

7) у підпункті 20 слова "(якщо інше не передбачено законом)" виключити;

8) у підпункті 21 слово "його" замінити словом "її";

9) підпункти 24 і 27 викласти в такій редакції:

"24) вживає заходів для забезпечення режиму секретності та здійснює постійний контроль за станом охорони державної таємниці в апараті ДМС;";

"27) затверджує граничну чисельність працівників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, а також їх структуру, штатний розпис і кошторис у межах коштів, передбачених на утримання ДМС;".

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Голова ДМС має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.".

7. У пункті 14 слова "Міністерства" і "органів внутрішніх справ" замінити словом "МВС".

____________

Опрос