Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выпуска книжной продукции по программе "Украинская книга"

КМ Украины
Постановление КМ от 09.08.2017 № 562
действует с 15.08.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. N 562

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга"

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга", що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 419 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 30, ст. 1294).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга"

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" (далі - бюджетні кошти) для випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" та створення цифрової бібліотеки.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури.

3. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є державна установа "Український інститут книги" (далі - Інститут), що належить до сфери управління Мінкультури.

4. Бюджетні кошти використовуються з метою поповнення фондів бібліотек України книжковою продукцією, забезпечення рівного доступу населення до сучасної української літератури та зарубіжної літератури українською мовою, популяризації української літератури на міжнародному рівні, сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції і спрямовуються на:

1) забезпечення випуску та доставки:

видань для дітей та юнацтва;

творів класиків української літератури та сучасних українських авторів;

творів видатних зарубіжних авторів;

науково-популярних видань;

видань мовами національних меншин України;

перекладів творів українських авторів іноземними мовами;

видань військово-патріотичного спрямування;

довідкових та інформаційних видань (енциклопедії, довідники, словники);

видань, створених в аудіоформаті з можливістю адаптації у спеціальний цифровий формат для осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією;

видань, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля);

2) створення цифрової бібліотеки:

придбання технічних засобів (сканерів, комп'ютерної техніки, серверів (електронний каталог, файловий, резервного копіювання, фаєрвол-шлюз сервер);

розроблення (створення) програмного забезпечення;

створення та забезпечення підтримки сайта цифрової бібліотеки;

забезпечення відповідності книг у цифровій бібліотеці вимогам щодо доступності осіб з порушеннями зору та слуху (в тому числі використання форматів Word.doc, TXT, текстового опису графічних та аудіовізуальних творів).

5. Використання бюджетних коштів також здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

6. Інститут:

1) формує та подає на розгляд колегії Мінкультури перелік книжкової продукції, передбаченої до випуску за програмою "Українська книга";

2) укладає з переможцями процедури закупівлі товарів, робіт і послуг договір про закупівлю;

3) подає Мінкультури протягом двох тижнів після укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг інформацію про здійснення витрат за рахунок бюджетних коштів;

7. До собівартості товарів, робіт і послуг не включаються витрати, які безпосередньо не пов'язані з випуском книжкової продукції та її постачанням.

Норматив рентабельності випуску книжкової продукції не повинен перевищувати 15 відсотків, а вартість доставки - 5 відсотків зазначеної в договорі суми.

У разі створення цифрової бібліотеки передбачається набуття замовником майнових прав на вироблений програмний продукт.

8. Порядок виконання програми "Українська книга" та критерії відбору книжкової продукції за зазначеною програмою, механізм доставки видань та здійснення контролю за виконанням договорів про випуск книжкової продукції, а також перелік документів, які підтверджують фактичні витрати на доставку книжкової продукції, затверджуються Мінкультури.

9. Не допускається укладення договорів з видавцями, які не виконали зобов'язання, строк виконання яких закінчився, щодо випуску книжкової продукції в рамках програми "Українська книга", строком на три роки.

10. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів, проводиться у розмірі до 60 відсотків їх вартості у строки, встановлені у відповідних договорах, з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Для остаточної оплати товарів, робіт і послуг та здійснення відповідних розрахунків переможець процедури їх закупівлі подає Інституту акти приймання-передачі з інформацією у натуральних показниках за формою, встановленою Мінкультури.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Мінкультури подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.

____________

Опрос