Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации пилотного проекта введения временного механизма формирования и осуществления компенсационных выплат в иностранной валюте работникам аппарата военных атташе и аппарата представителя Министерства обороны при дипломатическом представительстве Украины, направленным в долгосрочную командировку

КМ Украины
Постановление КМ от 09.08.2017 № 554
действует с 16.08.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. N 554

Київ

Про реалізацію пілотного проекту запровадження тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам апарату військових аташе та апарату представника Міністерства оборони при дипломатичному представництві України, направленим у довготермінове відрядження

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо:

реалізації пілотного проекту запровадження на період до 1 жовтня 2018 р. тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам апарату військових аташе та апарату представника Міністерства оборони, направленим у довготермінове строкове відрядження до Посольства України в Республіці Білорусь, Посольства України в Королівстві Бельгія, Посольства України в Федеративній Республіці Бразилія, Місії України при НАТО, Посольства України в Республіці Казахстан, Посольства України в Канаді, Посольства України в Китайській Народній Республіці, Посольства України в Сирійській Арабській Республіці, Посольства України у Сполучених Штатах Америки, Постійного представництва України при ООН, Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина, Посольства України в Королівстві Швеція (далі - пілотний проект), у межах призначень державного бюджету на функціонування уповноваженого органу Міністерства оборони, що забезпечує діяльність апарату військових аташе та апарату представника Міністерства оборони при дипломатичному представництві України (далі - уповноважений орган Міністерства оборони);

включення до складу компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам апарату військових аташе, визначених в абзаці другому цього пункту, інших витрат, пов'язаних із виконанням ними посадових обов'язків, з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв'язку, проведення поточних протокольних зустрічей, проїзду в щорічну відпустку та перевезення багажу під час ротації на період до 1 жовтня 2018 р., в межах призначень державного бюджету на функціонування уповноваженого органу Міністерства оборони.

2. Установити, що на працівників апарату військових аташе, визначених в абзаці другому пункту 1 цієї постанови, дія цієї постанови в частині виплати коштів для оплати вартості оренди житла під час перебування таких працівників у довготерміновому відрядженні та комунальних послуг, пов'язаних з орендою такого житла, поширюється з дати завершення договірних відносин щодо оренди житла або з дати дострокового розірвання договірних відносин відповідними працівниками за умови уникнення додаткових витрат бюджетних коштів.

3. Дія постанов Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1992 р. N 518 "Про норми забезпечення житловою площею працівників дипломатичних установ України за кордоном" та від 17 листопада 2004 р. N 1575 "Про упорядкування норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби України, направленим у довгострокове відрядження" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3058) не поширюється на період реалізації пілотного проекту на працівників апарату військових аташе та апарату представника Міністерства оборони при дипломатичному представництві України, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України (далі - працівники апарату військових аташе), визначених у пункті 1 цієї постанови.

Розмір компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачується працівникам апарату військових аташе, визначеним у пункті 1 цієї постанови, на період реалізації пілотного проекту за час відпустки не може перевищувати 65 відсотків установлених норм компенсаційних виплат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 8 "Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 87; 2016 р., N 61, ст. 2086).

4. Затвердити Порядок формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам апарату військових аташе та апарату представника Міністерства оборони при дипломатичному представництві України, направленим у довготермінове відрядження, що додається.

5. Міністерству оборони подати до 16 жовтня 2018 р. Кабінетові Міністрів України звіти про результати реалізації пілотного проекту з урахуванням таких критеріїв:

підвищення рівня гнучкості, динамічності та самостійності працівників апарату військових аташе;

удосконалення механізму фінансування апарату військових аташе з урахуванням світового досвіду щодо оплати оренди житла для працівників закордонних дипломатичних установ України та комунальних послуг, пов'язаних з його орендою;

результати порівняння обсягу видатків, виділених під час реалізації пілотного проекту на виплату працівникам апарату військових аташе коштів для оплати вартості оренди житла та комунальних послуг, пов'язаних з орендою такого житла, з урахуванням середньої вартості оренди аналогічних приміщень у відповідному місті держави перебування, вартості оренди житла працівника, який попередньо займав таку ж посаду, складу сім'ї та строку оренди житла;

наявність факту економії коштів, передбачених для утримання працівників апарату військових аташе, в результаті реалізації пілотного проекту;

порівняння умов проживання працівників апарату військових аташе на підставі результатів, запроваджених Міністерством закордонних справ (з урахуванням досвіду Організації Об'єднаних Націй), періодичних анкетних обстежень району проживання таких працівників, рівня комфортності житла, безпеки та вартості його оренди;

зниження рівня навантаження на державний бюджет за рахунок зменшення дебіторської заборгованості та припинення здійснення видатків на придбання меблів для облаштування орендованого житла;

кількість апаратів військових аташе, які взяли участь у реалізації пілотного проекту.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам апарату військових аташе та апарату представника Міністерства оборони при дипломатичному представництві України, направленим у довготермінове відрядження

1. Цей Порядок визначає тимчасовий механізм формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті (далі - компенсаційні виплати) працівникам апарату військових аташе та апарату представника Міноборони при дипломатичному представництві України, направленим у довготермінове відрядження до Посольства України в Республіці Білорусь, Посольства України в Королівстві Бельгія, Посольства України в Федеративній Республіці Бразилія, Місії України при НАТО, Посольства України в Республіці Казахстан, Посольства України в Канаді, Посольства України в Китайській Народній Республіці, Посольства України в Сирійській Арабській Республіці, Посольства України у Сполучених Штатах Америки, Постійного представництва України при ООН, Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина, Посольства України в Королівстві Швеція (далі - працівники апарату військових аташе), з метою врахування вартості оренди житла та комунальних послуг, пов'язаних з його орендою, та інших витрат, пов'язаних із виконанням ними посадових обов'язків, з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв'язку, проведення поточних протокольних зустрічей, проїзду в щорічну відпустку та перевезення багажу під час ротації.

2. Працівники апарату військових аташе отримують компенсаційні виплати в іноземній валюті, що включають кошти:

1) передбачені нормами компенсаційних виплат для відшкодування витрат під час перебування в довготерміновому відрядженні, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 8 "Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 87; 2016 р., N 61, ст. 2086);

2) для оплати вартості оренди житла під час перебування таких працівників у довготерміновому відрядженні та комунальних послуг, пов'язаних з орендою такого житла;

3) для оплати інших витрат, пов'язаних з виконанням посадових обов'язків, з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв'язку, проведення поточних протокольних зустрічей, проїзду в щорічну відпустку та перевезення багажу під час ротації, обсяг і механізм оплати яких визначається в порядку, затвердженому уповноваженим органом Міноборони за погодженням з Мінфіном.

3. Договір оренди житла для проживання працівника апарату військових аташе укладається з дати отримання компенсаційних виплат відповідно до підпункту 2 пункту 2 цього Порядку між власником житла або його уповноваженою особою та відповідним працівником.

Питання, пов'язані з виконанням умов договору оренди житла, своєчасним виконанням фінансових зобов'язань за таким договором та поверненням застави, що сплачується як гарантійна сума під час укладання зазначеного договору, вирішуються працівником апарату військових аташе самостійно.

4. Уповноважений орган Міноборони здійснює:

перерахунок компенсаційних виплат на рахунки відповідних працівників апарату військових аташе, відкриті ними в банківських установах країн перебування;

видачу готівкою компенсаційних виплат протягом першого місяця довготермінового відрядження працівників апарату військових аташе;

видачу готівкою компенсаційних виплат на постійній основі з урахуванням особливостей системи фінансових розрахунків у країні перебування.

5. Визначення норм і розміру компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам апарату військових аташе здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 73 "Про затвердження Порядку визначення норм відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 15, ст. 380), від 4 березня 2004 р. N 261 "Про затвердження норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 592), від 11 січня 2006 р. N 8 "Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження".

6. Для оплати вартості оренди житла та комунальних послуг, пов'язаних з орендою такого житла (електроенергія, газ, опалення, водопостачання, прибирання місць загального користування, послуги менеджменту житлового будинку тощо), працівникам апарату військових аташе виплачуються кошти (далі - кошти для оренди житла), сума яких обчислюється шляхом множення норм компенсаційних виплат в іноземній валюті, встановлених для відповідних посад працівників апарату військових аташе, без урахування надбавок і доплат до таких норм, на індекс коректив за місцем проходження дипломатичної служби, який затверджується Комісією з питань міжнародної цивільної служби ООН.

7. Кошти для оренди житла у складі компенсаційних виплат не передбачаються працівникам апарату військових аташе, які проживають у житлових приміщеннях, що є власністю України чи надані в користування країною перебування на умовах взаємності та/або розташовані у службових приміщеннях закордонних дипломатичних установ України.

8. Суми коштів для оренди житла для працівників апарату військових аташе, обчислені відповідно до пункту 6 цього Порядку, а також умови їх коригування затверджуються уповноваженим органом Міноборони.

Сума коштів для оренди житла для працівників апарату військових аташе може бути скоригована на коефіцієнт розташування житла, що визначається уповноваженим органом Міноборони та становить від 0,7 до 1,2.

Коефіцієнт розташування житла визначається з урахуванням місця розташування дипломатичного представництва України, економічного та соціального розвитку країни перебування, криміногенної ситуації, наявності районів, не рекомендованих для проживання працівників апарату військових аташе з причин безпеки. Уповноважений орган Міноборони в разі необхідності здійснює перегляд коефіцієнта розташування житла з урахуванням коливань курсу національної валюти країни перебування та цін на ринку нерухомості відповідної країни.

9. Нарахування коштів для оренди житла починається з дня нарахування норм компенсаційних виплат в іноземній валюті, пов'язаних з перебуванням працівника апарату військових аташе в довготерміновому відрядженні.

Датою першої виплати коштів для оренди житла на один місяць є наступний день після прибуття працівника до закордонної дипломатичної установи, після чого зазначені кошти виплачуються щомісяця разом із коштами, передбаченими нормами компенсаційних виплат в іноземній валюті.

У разі потреби уповноважений орган Міноборони здійснює компенсаційні виплати в іноземній валюті працівникові апарату військових аташе в частині оплати оренди житла та комунальних послуг у строки, що передбачені умовами договору оренди житла, укладеного таким працівником.

З дня прибуття працівника уповноважений орган Міноборони в разі потреби здійснює видатки на тимчасове проживання в готелі або наймання інших житлових приміщень строком до 30 днів. У такому разі нарахування коштів у складі компенсаційних виплат в іноземній валюті для оплати вартості оренди житла та комунальних послуг, пов'язаних з такою орендою, працівникові апарату військових аташе не здійснюється.

У разі зміни житлового приміщення працівником апарату військових аташе у зв'язку з переходом на пілотний проект уповноважений орган Міноборони за потреби одночасно здійснює оплату оренди житлового приміщення згідно з укладеним договором та оплату компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникові в частині оплати оренди житла та комунальних послуг у строк до трьох днів.

З урахуванням особливостей країни перебування, якими передбачено під час оренди житла сплату депозиту та/або оплату щокварталу оренди житла, уповноважений орган Міноборони за заявою працівника апарату військових аташе та окремим рішенням відповідної посадової особи уповноваженого органу Міноборони може разом з першою виплатою коштів для оренди житла на один місяць додатково видавати такому працівникові під звіт кошти для оренди житла на два місяці та/або депозиту, розмір яких не перевищує суми коштів для оренди житла на два місяці.

У такому разі працівник апарату військових аташе щомісяця протягом наступних 12 місяців, якщо такий період не більший строку дії договору оренди житла, повертає 1/12 суми коштів, отриманих під звіт, за рахунок компенсаційних виплат в іноземній валюті.

Якщо договір оренди житла укладено на строк, що становить менше 12 місяців, працівник апарату військових аташе щомісяця протягом строку дії такого договору повертає отриману під звіт суму коштів рівними частинами за рахунок компенсаційних виплат в іноземній валюті.

Уповноважений орган Міноборони за рішенням відповідної посадової особи зазначеного органу може в межах бюджетних асигнувань та з урахуванням особливостей країни перебування не частіше ніж двічі протягом довготермінового відрядження працівника до одного апарату військового аташе здійснювати:

оплату послуг, пов'язаних з укладенням таким працівником договору оренди житла, а саме: брокерських послуг у сумі, що не перевищує суму коштів для оренди житла для відповідного працівника на два місяці, а також інших послуг, без отримання яких, ураховуючи особливості країни перебування, неможливе укладення працівником договору оренди житла;

оплату компенсаційних виплат в іноземній валюті такому працівникові в частині оплати оренди житла та комунальних послуг у строк до трьох днів у подвійному розмірі в разі зміни працівником житлового приміщення.

10. Якщо за місцем довготермінового відрядження працівника апарату військового аташе разом із ним перебувають діти віком до 18 років, сума коштів для оренди житла збільшується з розрахунку 10 відсотків на кожну дитину.

Якщо дитина віком до 18 років протягом одного року фактично не проживає загалом понад 90 календарних днів за місцем довготермінового відрядження працівника апарату військового аташе, сума коштів для оренди житла не збільшується на дитину за період, що перевищує 90 календарних днів.

З дати остаточного завершення перебування дитини віком до 18 років за місцем довготермінового відрядження працівника апарату військового аташе збільшення суми коштів для оренди житла припиняється.

11. У разі одночасного проходження дипломатичної служби членами однієї сім'ї (подружжям) у закордонних дипломатичних установах України, розташованих в одному місті країни перебування, виплата коштів для оренди житла здійснюється лише одному з працюючих членів сім'ї - працівників закордонної дипломатичної установи, посада якого передбачає вищу норму компенсаційних виплат в іноземній валюті.

12. У період перебування у відпустці працівника апарату військового аташе незалежно від місця її проведення виплата коштів для оренди житла здійснюється в повному обсязі.

13. У разі необхідності на вимогу орендодавця працівник апарату військового аташе може звернутися до керівника закордонної дипломатичної установи України для отримання листа, що підтверджує статус такого працівника, який укладає договір оренди житла. Гарантійні листи щодо виконання фінансових зобов'язань за договорами оренди житла закордонною дипломатичною установою України орендодавцю не видаються.

14. Питання щодо страхування та умеблювання житла вирішуються працівником апарату військового аташе самостійно.

У разі коли орендоване працівником апарату військового аташе житло не умебльоване, за рішенням керівника уповноваженого органу Міноборони працівникові, який уклав договір оренди такого житла, можуть передаватися в тимчасове користування меблі, які перебувають на балансі уповноваженого органу Міноборони і призначені для умеблювання житлових приміщень.

15. У разі дострокового відкликання працівника апарату військового аташе з довготермінового відрядження або переведення до іншого апарату військового аташе з ініціативи уповноваженого органу Міноборони (за винятком випадків невиконання або неналежного виконання ним службових обов'язків, здійснення вчинків, що ганьблять його та дискримінують орган, в якому він працює, або вчинення членами його сім'ї дій, що можуть призвести до негативних наслідків під час подальшого перебування працівника апарату військового аташе в довготерміновому відрядженні) уповноважений орган Міноборони у визначеному ним порядку бере на себе зобов'язання, пов'язані з достроковим припиненням дії договору оренди житла, укладеного таким працівником, у межах обчисленої для такого працівника суми коштів для оренди житла.

16. У разі евакуації в Україну виплата коштів для оренди житла працівникам апарату військового аташе здійснюється з дозволу керівника уповноваженого органу Міноборони.

____________

Опрос