Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мер по исполнению решений суда, гарантированных государством, и внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2015 г. N 703

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 12.07.2017 № 522
редакция действует с 06.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. N 522

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо виконання рішень суду, які гарантовані державою, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 703

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 квітня 2018 року N 252

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо виконання рішень суду, які гарантовані державою, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 703 "Питання реалізації статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 76, ст. 2505) зміни, що додаються.

3. Державній казначейській службі разом з публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" здійснити заходи, пов'язані з передачею зазначеній Службі інформаційного ресурсу, необхідного для здійснення обміну документів в електронній формі.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо виконання рішень суду, які гарантовані державою

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінфін.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Казначейство.

3. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів щодо виконання рішень суду, які гарантовані державою, за такими напрямами:

1) перерахування коштів стягувачам у відповідній сумі, що підлягає сплаті за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 845 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2431; 2013 р., N 9, ст. 334);

2) сплата банкам винагороди за виконання ними функцій генеральних агентів у розмірі 0,3 відсотка суми реструктуризованої заборгованості за рішенням судів (доставка, інкасація, обслуговування обігу - у розмірі 0,2 відсотка; оплата фінансових казначейських векселів - у розмірі 0,1 відсотка) та ведення їх обліку згідно з укладеними договорами;

(підпункт 2 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. N 252)

3) оплата поточних видатків для забезпечення здійснення заходів щодо видачі фінансових казначейських векселів (придбання бланків векселів, сертифікованих одноразових пластикових індикаторних пломб);

4) оплата поточних видатків з підтримки та доопрацювання інформаційного ресурсу, передбаченого пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2016 р. N 703.

4. Казначейство сплачує щомісяця генеральним агентам винагороду на підставі поданого банками розрахунку за минулий місяць згідно з укладеними договорами.

5. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань, проведення видатків, складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 703

1. У постанові:

1) назву постанови викласти у такій редакції:

"Деякі питання виконання рішень судів, що гарантовані державою, а також рішень Європейського суду з прав людини";

2) у вступній частині слова і цифри "статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" замінити словами і цифрами "статті 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік";

3) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7544562370 гривень, що виникла станом на 1 січня 2017 р. за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років з відстроченням платежів за такою заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних.";

4) у пункті 2 цифри і слова "1 січня 2015 р." замінити цифрами і словами "1 січня 2017 р.", а слова "коштами та" виключити;

5) пункти 4 і 5 викласти у такій редакції:

"4. Визначити, що банки, в яких держава володіє часткою понад 75 відсотків, за умови укладення відповідних договорів з Державною казначейською службою, погоджених з Міністерством фінансів, можуть бути генеральними агентами, які відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, здійснюють передачу стягувачам отриманих від Державної казначейської служби фінансових казначейських векселів, їх облік, доставку, інкасацію, обслуговування обігу та оплату, а також отримують доступ до реєстру виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини та реєстру виплат за рішеннями національних судів, прийнятих на користь стягувачів, необхідних для здійснення обліку та обміну в електронній формі відповідними документами, та забезпечують інформаційний обмін між генеральними агентами та Державною казначейською службою.

Адміністратором зазначеного інформаційного ресурсу є Державна казначейська служба.

5. Державній казначейській службі:

забезпечити надання доступу генеральним агентам до реєстру виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини та реєстру виплат за рішеннями національних судів, прийнятих на користь стягувачів, визначених Порядком, затвердженим цією постановою, починаючи з 1 жовтня 2017 р.;

подавати щомісяця Міністерству фінансів звіти про кількість виданих фінансових казначейських векселів за встановленою Міністерством фінансів формою.";

6) доповнити постанову пунктом 6 такого змісту:

"6. Міністерству фінансів передбачати щороку у державному бюджеті кошти для сплати за фінансовими казначейськими векселями та їх обслуговування.".

2. У Порядку реструктуризації заборгованості, що виникла станом на 1 січня 2015 р. за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, коштами та фінансовими казначейськими векселями, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку цифри і слова "1 січня 2015 р." замінити цифрами і словами "1 січня 2017 р.", а слова "коштами та" виключити;

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм реструктуризації заборгованості, що виникла станом на 1 січня 2017 р. за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України (далі - заборгованість), шляхом видачі фінансових казначейських векселів (далі - векселі), а також механізм видачі, обігу, обліку векселів і сплати за ними.";

3) абзаци другий - четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Мін'юст вносить до інформаційного ресурсу, передбаченого пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 703, який адмініструється Казначейством, відомості для формування реєстру виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини (із заповненими колонками 1 - 10).

Казначейство надає Банкам доступ до інформаційного ресурсу, в якому Мін'юстом формується реєстр виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини (із заповненими колонками 1 - 10), Казначейством формується реєстр виплат за рішеннями національних судів, прийнятими на користь стягувачів (із заповненими колонками 1, 2, 5 - 7, 9, 10).

Внесення до реєстру рішень судів, боржниками за якими є державний орган, державне підприємство, установа, організація, юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства, здійснюється Казначейством після підтвердження боржником факту наявності заборгованості.";

4) пункт 3 виключити;

5) у пункті 4:

в абзаці першому слова "заяви про погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів та видачі" замінити словами "заяву про видачу";

абзац другий виключити;

абзац четвертий після слова "заява" доповнити словами "до одного Банку за вибором стягувача";

абзаци п'ятий і шостий викласти у такій редакції:

"Банк приймає заяви стягувачів, протягом п'яти днів звіряє їх з наданими Мін'юстом та Казначейством реєстрами виплат за рішеннями судів та вносить до реєстрів виплат необхідні дані. Суми заборгованості в іноземній валюті розраховуються Банком та зазначаються в національній валюті за офіційним курсом Національного банку, встановленим на дату подання стягувачем заяви про видачу векселів.

Витяг з реєстру виплат за рішеннями судів з копіями заяв стягувачів подається Банком до 5 числа кожного місяця Мін'юсту та Казначейству.";

6) у пункті 5:

в абзаці першому слова "погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів та" і ", у тому числі щодо повторного звернення стягувача із заявою про погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів та видачі векселів" виключити;

абзац другий виключити;

абзац третій після слів "цього Порядку" доповнити словами і цифрою ", формує розпорядження на видачу векселів (додаток 3) та подає його Казначейству у паперовому та електронному вигляді";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Казначейство на підставі отриманого від Мін'юсту розпорядження здійснює видачу векселів та передає векселі Банку протягом десяти днів.";

7) пункти 6 і 7 виключити;

8) абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:

"8. Банк надає векселі стягувачам, про що інформує Казначейство та Мін'юст до 5 числа наступного місяця.";

9) у пункті 11:

абзац перший викласти у такій редакції:

"11. Сума заборгованості, яка підлягає погашенню за рахунок видачі векселів, розділяється на сім рівних частин, на кожну з яких видається окремий вексель, який погашається не раніше ніж відповідно через один рік, два, три, чотири, п'ять, шість, сім років.";

в абзаці другому цифру і слово "3 відсотки" замінити цифрами і словом "9,3 відсотка";

10) абзац десятий пункту 12 після слів "відповідно через" доповнити словом "один,";

11) в абзаці першому пункту 15 слово "строку" виключити;

12) у пункті 17:

в абзаці першому слово "Погашення" замінити словом "Оплата";

абзац другий виключити;

13) доповнити Порядок пунктом 171 такого змісту:

"171. Казначейство укладає з Банками відповідні договори, які погоджуються з Мінфіном, передбачивши винагороду за виконання ними функцій генеральних агентів (доставка, інкасація, обслуговування обігу, оплата фінансових казначейських векселів) у розмірі до 0,3 відсотка суми реструктуризованої заборгованості за рішенням судів.";

14) додатки 1 - 4 до Порядку викласти у такій редакції:

РЕЄСТР
виплат за рішеннями судів

на ____________ 20__ р.

Поряд-
ковий номер

Найме-
нування або прізвище, ім'я та по батькові стягувача

Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Для фізичних осіб серія та номер паспорта

Рішення суду (виконавчий документ)

Сума за рішенням суду (виконавчим документом)

Код банку

Номер рахунка

Відокрем-
лений підрозділ банку

дата прийняття рішення (видачі виконавчого документа)

номер рішення (виконавчого документа)

найменування суду (органу, що видав виконавчий документ)

номер заяви стягувача та назва рішення (для Європейського суду з прав людини)

назва валюти

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

 

ЗАЯВА
про видачу векселів

Відповідно до рішення суду (виконавчого документа) або рішення Європейського суду з прав людини _____________________________________________________________________________,
                                                                (найменування суду (органу, що видав виконавчий документ)
виданого або прийнятого (дата) _____________________________ у справі N __________________,
визначена сума заборгованості __________________________ (сума заборгованості за курсом Національного банку на дату подання цієї заяви ________________________**).

Прошу видати на суму заборгованості фінансові казначейські векселі.

______________
(дата)

_______________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.

** Зазначається у разі прийняття рішення суду про стягнення коштів в іноземній валюті.

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на складення і передачу векселів Банку
(за рішеннями Європейського суду з прав людини)

від ____________ 20__ р. N ____

Поряд-
ковий номер

Найме-
нування або прізвище, ім'я та по батькові стягувача

Рішення суду (виконавчий документ)

Загальна номі-
нальна сума фінан-
сових казна-
чейських векселів, гривень

Фінансові казначейські векселі, гривень

дата прийняття рішення (видачі вико-
навчого документа)

номер рішення (вико-
навчого доку-
мента)

найме-
нування суду (органу, що видав виконавчий документ)

сума за рішенням суду (вико-
навчим доку-
ментом)

фінансовий казначейський вексель 1

фінансовий казначейський вексель 2

фінансовий казначейський вексель 3

фінансовий казначейський вексель 4

фінансовий казначейський вексель 5

фінансовий казначейський вексель 6

фінансовий казначейський вексель 7

разом

зага-
льна сума

номі-
нальна сума

від-
сотки

зага-
льна сума

номі-
нальна сума

від-
сотки

зага-
льна сума

номі-
нальна сума

від-
сотки

зага-
льна сума

номі-
нальна сума

від-
сотки

зага-
льна сума

номі-
нальна сума

від-
сотки

зага-
льна сума

номі-
нальна сума

від-
сотки

зага-
льна сума

номі-
нальна сума

від-
сотки

зага-
льна сума

номі-
нальна сума

від-
сотки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник __________________

Головний бухгалтер __________________

М. П.

 

ЗАЯВА

Прошу оплатити за векселем серія _______ N _________ на суму ______________________________
                                                                                                                                                                                 (цифрами)
(______________________________________________________________) гривень _______ копійок,
                                                                        (словами)
що виданий ___ ___________ 20__ р. Казначейством, шляхом перерахування коштів на рахунок N _________________________ __________________, відкритий в ________________________, код банку ____________________.

Оригінал векселя додається до заяви.

________________________
(дата)

_______________________
(підпис)

Відмітки банку:

вексель серія ________ N ______________ на суму _________________________________________,
                                                                                                                                                                    (цифрами)
виданий _____ ______________ 20____ р., отримано.

_________________________________
(прізвище та ініціали працівника банку)

_______________________
(підпис)

Другий примірник заяви з відміткою про передачу векселя отримав

_________________________________
(прізвище та ініціали векселедержателя)

_______________________
(підпис)

____________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.".

____________

Опрос