Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка доступа государственных регистраторов прав на недвижимое имущество и пользования сведениями Государственного земельного кадастра

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 12.07.2017 № 509
редакция действует с 20.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. N 509

Київ

Про затвердження Порядку доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування відомостями Державного земельного кадастру

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 грудня 2017 року N 925
,
від 9 жовтня 2020 року N 948

Відповідно до частини другої статті 30 Закону України "Про Державний земельний кадастр", частини третьої статті 32 і частини першої статті 33 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.10.2020 р. N 948)

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 жовтня 2017 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування відомостями Державного земельного кадастру

Порядок втратив чинність

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 925
,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 р. N 948)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2013 р., N 80, ст. 2975; 2014 р., N 97, ст. 2786; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 54, ст. 1742, N 79, ст. 2650; 2016 р., N 2, ст. 102, N 25, ст. 992, N 71, ст. 2386; 2017 р., N 9, ст. 280, N 22, ст. 615, N 51, ст. 1569):

1) підпункт 13 пункту 6 виключити;

2) пункт 113 викласти в такій редакції:

"113. Державний кадастровий реєстратор в день отримання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносить відомості про власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних зазначеного Реєстру до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі.";

3) підпункт 2 пункту 114 викласти в такій редакції:

"2) коли протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстроване з вини заявника, - на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до зазначеного Реєстру.";

4) в абзаці другому пункту 125 слова "за якими виникає" замінити словами "якими набувається";

5) у підпункті 2 пункту 126 слово "виникає" замінити словом "набувається";

6) абзац перший пункту 128 викласти в такій редакції:

"128. У разі коли протягом одного року з дня внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, право суборенди, сервітуту не зареєстроване (на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до зазначеного Реєстру), Державний кадастровий реєстратор:";

7) підпункт 4 пункту 163 виключити;

8) підпункти 2, 21, 23 і 3 пункту 187 виключити.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.10.2020 р. N 948)

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. N 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 2, ст. 108, N 68, ст. 2301, N 71, ст. 2394, N 91, ст. 2973; 2017 р., N 13, ст. 362):

1) у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 12 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Доступ до відомостей Державного земельного кадастру забезпечується за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав шляхом пошуку та отримання державним реєстратором в режимі реального часу відомостей про земельну ділянку, у тому числі відомостей про власників, користувачів земельної ділянки, перенесених з державного реєстру земель, що містяться в Державному земельному кадастрі.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

абзац четвертий пункту 54 виключити;

2) у Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

в абзаці першому слова "абзацом сьомим цього пункту" замінити словами "пунктом 91 цього Порядку";

абзац сьомий виключити;

доповнити Порядок пунктом 91 такого змісту:

"91. Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі державному кадастровому реєстраторові забезпечується за допомогою програмних засобів ведення Державного земельного кадастру шляхом здійснення таким користувачем пошуку за кадастровим номером земельної ділянки та отримання відомостей про зареєстровані речові права на таке нерухоме майно, їх завантаження в електронній формі для подальшого використання, у тому числі друку.

Адміністратор Державного земельного кадастру забезпечує передачу до Державного реєстру прав відомостей про кадастровий номер земельної ділянки, що зазначений у пошуковому запиті, одночасно з формуванням такого запиту.

Технічний адміністратор Державного реєстру прав в режимі реального часу передає до Державного земельного кадастру відомості про зареєстровані речові права на земельну ділянку за критеріями, зазначеними в пошуковому запиті, для доступу до них державного кадастрового реєстратора.

Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін'юстом та Держгеокадастром шляхом прийняття спільних рішень, які оформляються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. N 118 "Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 15, ст. 544).

2. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. N 1156 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 96, ст. 3875).

3. Пункт 26 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. N 379 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 46, ст. 1472).

4. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. N 109 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 22, ст. 615).

____________

Опрос