Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Совета по международной торговле

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 04.07.2017 № 455
редакция действует с 12.08.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2017 р. N 455

Київ

Про утворення Ради з міжнародної торгівлі

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 28 лютого 2018 року N 135-р
,
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 вересня 2019 року N 850
,
від 24 грудня 2019 року N 1102
,
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2020 року N 1000-р

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з міжнародної торгівлі у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з міжнародної торгівлі, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 27

 

СКЛАД
Ради з міжнародної торгівлі

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, голова Ради

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - Торговий представник України, заступник голови Ради

Голова ДПС

Голова Держмитслужби

Заступник Міністра фінансів відповідно до розподілу функціональних обов'язків

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, до повноважень якого належать питання аграрної політики та сільського розвитку

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра розвитку громад та територій

Заступник Міністра енергетики

Заступник бізнес-омбудсмена (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики (за згодою)

Член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва (за згодою)

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським союзом (за згодою)

Керівник Директорату зовнішньої політики та європейської інтеграції Офісу Президента України (за згодою)

Керівник проектів та програм департаменту відкритих ринків Національного банку (за згодою)

Голова Торгово-промислової палати (за згодою)

Директор департаменту взаємодії з експортерами та просування експорту Мінекономіки.

(додаток із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. N 135-р
,
постановою Кабінету Міністрів
 України від 25.09.2019 р. N 850
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1102
,
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 р. N 1000-р)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з міжнародної торгівлі

1. Рада з міжнародної торгівлі (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння координації дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері розвитку міжнародної торгівлі України, підтримки зростання експорту та спрощення процедур міжнародної торгівлі;

2) сприяння в розробленні та реалізації нормативно-правових актів у сфері просування українських товарів, робіт та послуг на зовнішні ринки;

3) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо:

формування державної зовнішньоекономічної політики та розвитку міжнародної торгівлі України;

укладення, виконання чи денонсації міжнародних договорів України у сфері міжнародної торгівлі;

визначення та впровадження механізмів стимулювання розвитку експорту;

формування та реалізації основних принципів і позиції Української Сторони з питань, що виникають у рамках членства у Світовій організації торгівлі, вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках цієї організації, а також участі Української Сторони в заходах у рамках Світової організації торгівлі;

покращення системи забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері;

визначення шляхів та механізмів вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері, у тому числі в рамках Світової організації торгівлі;

визначення та впровадження механізмів просування експорту високотехнологічних товарів та послуг;

збільшення обсягів експорту вітчизняних товарів, робіт та послуг на зовнішні ринки;

сприяння імплементації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

визначення пріоритетних напрямів розвитку двосторонніх зовнішньоекономічних відносин, зокрема в контексті укладення угод про вільну торгівлю;

реалізації положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження;

4) визначення шляхів та механізмів розв'язання проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері міжнародної торгівлі України;

5) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Ради.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) сприяє координації дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об'єднань з метою реалізації завдань та заходів у сфері активізації просування українських товарів, робіт та послуг на зовнішні ринки;

2) розглядає пропозиції підприємств, установ та організацій, їх об'єднань щодо внесення змін до актів законодавства з метою створення сприятливих умов для розвитку сфери міжнародної торгівлі України та готує відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України;

3) звертається із запитами до центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, стосовно вжиття заходів до реалізації нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на основі пропозицій та рекомендацій Ради;

4) вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції, з метою прийняття рішень щодо надання відповідних пропозицій та рекомендацій;

5) готує щорічні звіти про діяльність Ради та публікує їх на веб-сайтах Кабінету Міністрів України та Мінекономіки.

(підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1102)

5. Рада має право:

1) подавати запити та отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об'єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівництвом) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

3) подавати Кабінету Міністрів України пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції;

4) залучати експертів, фахівців, зокрема іноземних (за згодою), для виконання покладених на неї завдань;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх об'єднаннями, експертами, а також іншими консультативно-дорадчими органами.

7. У разі потреби в рамках діяльності Ради можуть утворюватися постійні та тимчасові робочі групи.

Відповідно до статті 23.2 Угоди Світової організації торгівлі про спрощення процедур торгівлі утворюється постійно діюча робоча група з питань спрощення процедур торгівлі (далі - робоча група Ради).

Персональний склад робочої групи Ради, її керівник, заступник керівника затверджуються головою Ради за поданням секретаріату Ради.

Керівник робочої групи Ради здійснює керівництво діяльністю робочої групи Ради, веде її засідання, а також підписує протоколи засідань.

Заступник керівника робочої групи Ради виконує функції керівника у разі його відсутності.

Рішення робочої групи Ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало дві третини загальної кількості присутніх на засіданні членів робочої групи Ради.

Прийняті на засіданнях робочої групи Ради пропозиції та рекомендації подаються керівником робочої групи до секретаріату Ради для включення їх до порядку денного засідання Ради та затвердження.

Основними завданнями Ради є підготовка пропозицій та рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення нагальних питань розвитку зовнішньої торгівлі України, взаємодії держави та бізнесу, а також здійснення експертної оцінки питань, що належать до компетенції Ради. Відповідні пропозиції та рекомендації, прийняті на засіданнях тимчасових робочих груп Ради, подаються керівниками зазначених робочих груп секретаріату Ради для включення їх до порядку денного засідання Ради та затвердження.

Тимчасові робочі групи утворюються Радою на визначений нею строк. Після закінчення такого строку в разі затвердження Радою поданих пропозицій та рекомендацій тимчасова робоча група вважається такою, що припиняє свою діяльність. У разі необхідності Рада може продовжити строк виконання тимчасовою робочою групою покладеного на неї завдання.

Пропозиції щодо утворення тимчасових робочих груп Ради та їх персонального складу формує секретаріат Ради.

Членами тимчасових робочих груп Ради можуть бути на громадських засадах представники центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, а також представники ділових кіл, експерти та фахівці у сфері міжнародної торгівлі, зокрема іноземні (за згодою).

Персональний склад тимчасових робочих груп Ради та зміни до нього затверджуються головою Ради.

Перше засідання тимчасової робочої групи Ради скликається секретаріатом Ради з метою обрання керівника тимчасової робочої групи.

Керівник тимчасової робочої групи Ради обирається з числа її членів, який затверджується головою Ради.

Керівник тимчасової робочої групи Ради здійснює керівництво діяльністю тимчасовою робочою групою, веде її засідання, а також підписує протоколи засідань.

Основною формою діяльності тимчасової робочої групи Ради є засідання, що проводяться в разі потреби та з урахуванням строків виконання тимчасовою робочою групою поставленого Радою завдання.

Засідання тимчасової робочої групи Ради вважаються правоможними, якщо на них присутні більш як половина складу такої тимчасової робочої групи.

Рішення тимчасової робочої групи Ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало дві третини загальної кількості присутніх на засіданні членів робочих груп.

За результатами засідання тимчасової робочої групи Ради складається протокол, який підписується керівником такої тимчасової робочої групи.

З метою виконання завдань, покладених на тимчасову робочу групу Ради, керівник тимчасової робочої групи Ради може залучати на громадських засадах експертів, фахівців, зокрема іноземних (за згодою), до роботи такої тимчасової робочої групи Ради без введення таких осіб до її складу.

Підготовлені тимчасовою робочою групою Ради пропозиції та рекомендації подаються керівником такої тимчасової робочої групи секретаріату Ради для включення їх до порядку денного засідання Ради та затвердження.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1102)

8. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Ради є Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

(абзац другий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1102)

Голова Ради затверджує її персональний склад та в разі потреби вносить до нього зміни.

Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

Для забезпечення діяльності Ради утворюється секретаріат, керівником якого є секретар Ради, що призначається головою Ради.

Секретар Ради координує роботу секретаріату Ради, погоджує проект порядку денного засідання Ради, підписує протокол засідання Ради.

Секретаріат Ради здійснює організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради.

Секретаріат Ради для забезпечення своєї діяльності може залучати до розгляду питань експертів, фахівців, зокрема іноземних, які залучені/не залучені до виконання завдань Ради, які є/не є членами робочих груп Ради, а також експертів, фахівців, зокрема іноземних, які залучені/не залучені до діяльності робочих груп Ради.

Експерти, фахівці, зокрема іноземні, залучаються до діяльності секретаріату Ради на громадських засадах.

Функції секретаріату Ради здійснює Мінекономіки.

(абзац десятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1102)

Голова Ради здійснює керівництво діяльністю Ради. Голова або за його дорученням член Ради може брати участь у встановленому порядку в засіданнях урядових комітетів, у нарадах, що проводяться центральними та місцевими органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Ради.

9. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Порядок денний засідання Ради формується секретаріатом Ради відповідно до пропозицій членів Ради, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об'єднань.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

10. Пропозиції та рекомендації Ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається всім членам Ради та Кабінету Міністрів України.

11. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

____________

Опрос