Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы проведения планирования, мониторинга и оценки результативности выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 31.05.2017 № 447
редакция действует с 02.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2017 р. N 447

Київ

Питання проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 жовтня 2017 року N 759
,
від 20 березня 2019 року N 249

З метою забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Порядок), що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначити з числа своїх заступників, керівників або заступників керівників структурних підрозділів у апараті осіб, відповідальних за виконання плану заходів з виконання Угоди, передбаченого Порядком, про що поінформувати у місячний строк Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 р. N 249)

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, відповідальним за виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода):

забезпечити дотримання та виконання Порядку у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством;

подавати Кабінетові Міністрів України щокварталу до 10 числа наступного місяця комплексний звіт про стан виконання плану заходів з виконання Угоди у рамках повноважень для проведення Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 р. N 249)

оприлюднювати комплексний звіт про стан виконання плану заходів з виконання Угоди за відповідний період на своїх офіційних веб-сайтах.

5. Секретаріатові Кабінету Міністрів України:

здійснювати організаційне забезпечення виконання Порядку;

забезпечити до 30 червня 2017 р. розроблення плану заходів з виконання Угоди;

протягом двох тижнів після затвердження плану заходів з виконання Угоди разом з Державним агентством з питань електронного урядування забезпечити технічне розроблення та належне функціонування інформаційної системи з виконання Угоди на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади відповідно до Порядку.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 52

 

ПОРЯДОК
проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру та вимоги щодо проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

відповідальна особа органу виконавчої влади - керівник або заступник керівника структурного підрозділу апарату міністерства, органу виконавчої влади, відповідальний за підготовку пропозицій щодо оновлення плану заходів та комплексних звітів з виконання Угоди;

відповідальний орган виконавчої влади - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (далі - органи виконавчої влади), які є основними координаторами реалізації положень Угоди у конкретному напрямі її виконання;

індикатори - це складова частина завдання, яке є сукупністю дій, що призначені для реалізації самого завдання плану заходів з виконання Угоди;

інформаційна система з виконання Угоди - це комплексна інформаційно-аналітична система, яка у відкритому доступі містить інформацію про завдання з виконання Угоди, стан їх виконання, переклади актів законодавства Європейського Союзу українською мовою, висновки щодо відповідності проектів нормативно-правових актів України законодавству ЄС та оцінку результативності виконання Угоди (далі - інформаційна система);

комплексний звіт - узагальнена інформація, що систематично відображає результати виконання Угоди та прогрес реалізації завдань з виконання плану заходів за визначений період;

напрями виконання Угоди - це сфери правовідносин, які охоплюються зобов'язаннями України відповідно до Угоди;

план заходів з виконання Угоди - це перелік завдань з виконання Угоди, сформований на основі зобов'язань, передбачених Угодою, та/або визначений у рамках рішень двосторонніх органів, утворених відповідно до Угоди (далі - план заходів);

результати - кінцева мета реалізації завдання.

Планування завдань з виконання Угоди

3. План заходів повинен складатися з таких основних компонентів:

завдань з виконання Угоди з відповідним посиланням на зобов'язання у рамках Угоди та рішення двосторонніх органів, утворених відповідно до Угоди;

індикаторів;

строків виконання індикаторів та завдань;

інформації про відповідальну особу органу виконавчої влади;

статусу виконання завдань та індикаторів.

4. План заходів є документом, на основі якого проводиться моніторинг та оцінка результативності виконання Угоди, забезпечується державне планування та визначення пріоритетних завдань державної політики, реалізація яких повинна бути забезпечена у відповідному році.

5. План заходів у разі потреби підлягає оновленню відповідно до вичерпного переліку підстав, визначеного у пункті 6 цього Порядку.

6. Підставами для підготовки пропозицій щодо оновлення плану заходів є:

внесення в установленому порядку змін до Угоди;

рішення двосторонніх органів, утворених відповідно до Угоди;

зміни обсягу завдань, необхідних для імплементації акта права ЄС відповідно до зобов'язань у рамках Угоди.

7. За результатами щорічного моніторингу виконання плану заходів Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі - Урядовий офіс) готує рекомендації щодо його оновлення відповідно до підстав, визначених у пункті 6 цього Порядку, які надсилає органам виконавчої влади для врахування та підготовки відповідних пропозицій.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 р. N 249)

8. Пропозиції органу виконавчої влади щодо оновлення плану заходів надаються Урядовому офісу на підставах, передбачених пунктом 7, та відповідно до основних компонентів, визначених у пункті 3 цього Порядку, у рамках звітування про виконання плану заходів.

9. Урядовий офіс проводить аналіз пропозицій щодо оновлення плану заходів, які надходять від органів виконавчої влади, на предмет відповідності зобов'язанням у рамках Угоди та наявності підстав, зазначених у пункті 6 цього Порядку, та готує висновок щодо доцільності їх врахування.

10. Пропозиції органів виконавчої влади щодо оновлення плану заходів розглядаються на засіданні урядового комітету, до компетенції якого належать питання європейської інтеграції, з урахуванням висновку Урядового офісу, підготовленого відповідно до пункту 9 цього Порядку, в порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199).

Звітування про виконання Угоди

11. Орган виконавчої влади, відповідальний за реалізацію конкретного напряму виконання Угоди, подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Урядовому офісу комплексний звіт.

12. Комплексний звіт готується за формою, що складається з таких компонентів:

переліку заходів у рамках кожного завдання, здійснених за звітний період, у тому числі щодо виконання рішень двосторонніх органів, утворених відповідно до Угоди;

інформації стосовно прогресу у виконанні індикаторів за звітний період;

інформації про результати співпраці з партнерами з ЄС та іншими міжнародними партнерами в разі отримання фінансової та/або технічної допомоги для імплементації плану заходів;

пропозицій щодо оновлення плану заходів у разі потреби.

Після підготовки відповідальною особою органу виконавчої влади комплексного звіту про виконання Угоди у відповідному напрямі такий звіт надсилається Урядовому офісу за підписом заступника керівника органу виконавчої влади, до компетенції якого належать питання європейської інтеграції.

Моніторинг виконання Угоди

13. На підставі аналізу отриманих комплексних звітів органів виконавчої влади Урядовий офіс:

визначає статус виконання завдань та індикаторів плану заходів;

вносить у разі потреби на розгляд урядового комітету, до компетенції якого належать питання європейської інтеграції, пропозиції про вжиття невідкладних заходів, необхідних для забезпечення належного виконання Угоди та плану заходів;

готує у разі потреби рекомендації щодо удосконалення процесу виконання Угоди, які подає для розгляду в установленому порядку Віце-прем'єр-міністрові України, до компетенції якого належать питання європейської інтеграції, та Прем'єр-міністрові України.

Інформаційна система

14. Інформаційна система запроваджується з метою удосконалення процесу планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди шляхом здійснення заходів щодо збирання, проведення аналізу, зберігання та використання інформації про стан виконання Угоди.

15. Інформаційна система є єдиним інструментом планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди.

16. Суб'єктом наповнення інформаційної системи є Урядовий офіс.

17. Інформаційна система містить узагальнену інформацію про стан виконання Угоди та включає в себе ряд показників, визначених у пункті 3 цього Порядку, з моніторингу та оцінки результативності реалізації зобов'язань, зазначених в Угоді.

18. З метою визначення ходу реалізації зобов'язань і ключових змін, що є результатом виконання завдань плану заходів, показники розподіляються на дві групи: індикатори та результати. Для кожного показника вимірюється поточний та загальний прогрес.

19. Функціонування інформаційної системи забезпечується відповідно до вимог законодавства щодо захисту інформації.

20. Урядовий офіс забезпечує координацію процедури моніторингу із Стороною ЄС щодо прогресу виконання Угоди, а також процедури залучення, використання додаткової фінансової та технічної допомоги для реалізації взятих Україною зобов'язань у сфері європейської інтеграції.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Доповнити § 281 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199; 2014 р., N 24, ст. 735; 2016 р., N 38, ст. 1459, N 65, ст. 2192), пунктом 21 такого змісту:

"21. Урядовий комітет, до компетенції якого належать питання європейської та євроатлантичної інтеграції, розглядає інші питання, передбачені законодавчими та нормативно-правовими актами, які регулюють питання реалізації зобов'язань України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, заслуховує комплексні звіти про стан виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, пропозиції щодо оновлення плану заходів з виконання зазначеної Угоди та пропозиції Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

За результатами розгляду комплексних звітів про стан виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, пропозицій щодо оновлення плану заходів з виконання зазначеної Угоди на засіданні урядового комітету, до компетенції якого належать питання європейської інтеграції, та прийняття рішення щодо їх підтримки відповідний документ виноситься на розгляд Кабінету Міністрів України.

За результатами розгляду на урядовому комітеті, до компетенції якого належать питання європейської інтеграції, пропозиції органу виконавчої влади щодо оновлення плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, можуть бути відхилені повністю або частково.".

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.10.2017 р. N 759)

____________

Опрос