Идет загрузка документа (187 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента лифтов и компонентов безопасности для лифтов

КМ Украины
Постановление КМ, Регламент от 21.06.2017 № 438
редакция действует с 23.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2017 р. N 438

Київ

Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 травня 2018 року N 352
,
від 8 липня 2020 року N 617

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, що додається.

2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. N 617)

3. Установити, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, які відповідають вимогам Технічного регламенту ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. N 465 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36, ст. 1227), та введені в обіг до 31 грудня 2018 р., не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності таких ліфтів і компонентів вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 352)

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів та розроблений на основі Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на нові ліфти, що введені в обіг після набрання ним чинності, які постійно обслуговують будівлі та споруди та призначені для перевезення:

людей;

людей і вантажів;

тільки вантажів, якщо пристрій для перевезення є доступним, тобто людина може безперешкодно заходити до нього, і обладнаним засобами керування, розташованими всередині пристрою для перевезення або в межах досягання людини, яка перебуває всередині пристрою для перевезення.

Цей Технічний регламент застосовується до нових компонентів безпеки для ліфтів, зазначених у додатку 3, для використання в ліфтах, визначених у цьому пункті.

3. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

підіймальні пристрої, швидкість яких не перевищує 0,15 м/с;

будівельні підйомники;

канатні дороги, у тому числі фунікулери;

ліфти, спеціально сконструйовані та споруджені для військових або поліцейських потреб;

підіймальні пристрої, з яких можна виконувати роботу;

шахтні підіймальні установки;

підіймальні пристрої, призначені для піднімання артистів під час вистав;

підіймальні пристрої, установлені на транспортних засобах;

підіймальні пристрої, установлені на обладнанні та призначені для забезпечення доступу до робочих місць, у тому числі місць для технічного обслуговування і контролю на обладнанні;

пристрої з рейковою передачею;

ескалатори та пасажирські конвеєри (траволатори).

4. У разі коли ризики щодо ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, зазначені в цьому Технічному регламенті, повністю або частково підпадають під дію інших технічних регламентів, цей Технічний регламент не застосовується або його застосовування припиняється для таких ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів і ризики оцінюються стосовно відповідних технічних регламентів.

5. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) введення в обіг - надання компонента безпеки для ліфтів на ринку України в перший раз або платне чи безоплатне постачання ліфта для використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

2) вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку України компонента безпеки для ліфтів, що перебуває в ланцюгу постачання такого компонента безпеки для ліфтів;

3) виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє компонент безпеки для ліфтів або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує такий компонент безпеки для ліфтів під своїм найменуванням або торговельною маркою;

4) відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення демонтажу та безпечного видалення ліфта або повернення компонентів безпеки для ліфтів, що вже надані монтажнику чи споживачу (користувачу);

5) знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого монтажник або виробник вказує, що ліфт або компонент безпеки для ліфтів відповідає вимогам, які застосовуються до такого ліфта або компонента і визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

6) імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України компонент безпеки для ліфтів походженням з іншої країни;

7) ліфт - підіймальний пристрій, що обслуговує конкретні рівні, має пристрій для перевезення, що рухається жорсткими напрямними, нахиленими під кутом понад 15° до горизонталі, або підіймальний пристрій, що рухається уздовж фіксованого напрямку, зокрема у разі, коли він не рухається жорсткими напрямними;

8) монтажник - фізична чи юридична особа, яка бере на себе відповідальність за розроблення, виготовлення, монтаж і введення в обіг ліфта;

9) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання компонента безпеки для ліфтів для розповсюдження чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

10) орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування;

11) оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначені у додатку 1, які стосуються ліфта і компонента безпеки для ліфтів, виконані;

12) пристрій для перевезення - складова частина ліфта, де перебувають люди та/або вантажі під час підіймання чи опускання;

13) розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання компонента безпеки для ліфтів, яка надає такий компонент на ринку України;

14) суб'єкти господарювання - монтажник, виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

15) технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати ліфт і компонент безпеки для ліфтів;

16) типовий зразок ліфта - репрезентативний зразок ліфта, технічною документацією якого визначено спосіб виконання суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1, що відповідають типовому зразку ліфта за заданими параметрами та в яких використовуються ідентичні компоненти безпеки для ліфтів;

17) уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що одержує від монтажника або виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.

У цьому Технічному регламенті терміни "введення в експлуатацію", "гармонізований європейський стандарт", "орган, що призначає", "презумпція відповідності", "призначення", "ризик", "технічний регламент" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"; термін "неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам" - у значенні, наведеному в Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"; терміни "користувач", "ланцюг постачання продукції", "постачання продукції" - у значенні, наведеному в Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"; термін "національний стандарт" - у значенні, наведеному в Законі України "Про стандартизацію".

Вільний обіг

6. На території України не повинно заборонятися, обмежуватися чи перешкоджатися введенню в обіг або експлуатацію ліфтів або надання на ринку компонентів безпеки для ліфтів, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

7. Показ та/або демонстрація ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, під час проведення ярмарків, виставок чи інших подібних заходів здійснюється за наявності видимого позначення, на якому чітко зазначено, що такі ліфти або компоненти безпеки для ліфтів не можуть бути введені в обіг або надані на ринку до приведення їх у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Демонстрація ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів може проводитися лише за умови здійснення належних заходів безпеки.

8. За умови виконання вимог цього Технічного регламенту нормативно-правові акти можуть передбачати додаткові вимоги, необхідні для забезпечення захисту людей під час введення в експлуатацію або використання ліфтів, крім вимог, що передбачають зміну конструкції ліфтів у спосіб, не встановлений у цьому Технічному регламенті.

Введення в обіг і експлуатацію, надання на ринку

9. Ліфти, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, можуть бути введені в обіг і експлуатацію за умови їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту, належного монтажу, технічного обслуговування та використання за призначенням.

10. Компоненти безпеки для ліфтів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, можуть бути надані на ринку та введені в експлуатацію за умови відповідності вимогам цього Технічного регламенту та належного вмонтування, технічного обслуговування та використання за призначенням.

Вимоги щодо охорони здоров'я та безпеки

11. Ліфти, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, повинні відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1.

12. Компоненти безпеки для ліфтів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, повинні відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1, та забезпечувати відповідність вимогам ліфтів, у які вони вмонтовані.

Будівлі або споруди, в яких установлені ліфти

13. Особа, відповідальна за будівництво будівлі або споруди, і монтажник ліфта повинні забезпечити взаємне надання необхідної інформації, а також вжиття відповідних заходів з метою забезпечення належного функціонування та безпечного використання ліфта.

14. Необхідно вжити всі заходи для забезпечення того, щоб у шахті ліфта не розміщувалися будь-які трубопроводи, електропроводка чи арматура, крім тих, що необхідні для роботи та безпеки ліфта.

Обов'язки суб'єктів господарювання

Обов'язки монтажників

15. У разі введення ліфта в обіг монтажники повинні забезпечити, щоб він був розроблений, виготовлений, установлений і випробуваний відповідно до суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1.

16. Монтажники повинні підготувати технічну документацію та провести належну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 53 цього Технічного регламенту, або мати результати оцінки.

Якщо відповідність ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1, продемонстрована в результаті проведення зазначеної процедури, монтажник повинен скласти декларацію про відповідність, забезпечити її наявність у супровідній документації ліфта і нанести на нього знак відповідності технічним регламентам.

17. Монтажник повинен зберігати технічну документацію, декларацію про відповідність і в разі потреби документи щодо схвалення системи управління якістю протягом 10 років після введення в обіг ліфта.

18. У разі визнання доцільності врахування ризиків, які становить ліфт, монтажники з метою захисту здоров'я та безпеки споживачів (користувачів) повинні розглядати їх звернення, досліджувати ліфти, що не відповідають вимогам, і в разі потреби вести облік таких звернень і ліфтів.

19. Монтажники повинні забезпечити на ліфтах наявність позначення типу, номера партії чи серійного номера або іншого елемента, що уможливлює їх ідентифікацію.

20. Монтажники повинні зазначати на ліфті своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу. Адреса повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звернутися до монтажника. Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.

21. Монтажники повинні забезпечити супроводження ліфта інструкціями, зазначеними в пункті 37 додатка 1, які складені відповідно до закону про порядок застосування мов. Зазначені інструкції, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

22. Монтажники, які вважають або мають підстави вважати, що ліфт, який вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення ліфта у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Якщо зазначений ліфт становить ризик, монтажники повинні негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого ліфта вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

23. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду монтажники повинні надати йому всю інформацію та документацію (в паперовій та/або електронній формі), необхідну для доведення відповідності ліфта вимогам цього Технічного регламенту, яка складається державною мовою.

На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду монтажники повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг ліфти.

Обов'язки виробників

24. Виробники під час введення компонентів безпеки для ліфтів в обіг повинні забезпечити їх розроблення та виготовлення відповідно до пункту 12 цього Технічного регламенту.

25. Виробники повинні підготувати необхідну технічну документацію та провести належну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 52 цього Технічного регламенту, або вже мати результати оцінки.

Якщо відповідність компонента безпеки для ліфтів застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1, продемонстрована в результаті проведення зазначеної процедури, виробник повинен скласти декларацію про відповідність, забезпечити її наявність у супровідній документації компонента безпеки для ліфтів і нанести на нього знак відповідності технічним регламентам.

26. Виробники повинні зберігати технічну документацію, декларацію про відповідність і в разі потреби документи щодо схвалення системи управління якістю протягом 10 років після введення в обіг компонента безпеки для ліфтів.

27. Виробники повинні забезпечувати застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту. Належним чином повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках компонента безпеки для ліфтів і зміни в національних стандартах, зазначених у пункті 51 цього Технічного регламенту, або інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність компонента безпеки для ліфтів.

У разі визнання доцільності врахування ризиків, які становить компонент безпеки для ліфтів, виробники з метою захисту здоров'я та безпеки споживачів (користувачів) повинні проводити вибіркові випробування компонента безпеки для ліфтів, що наданий на ринку, розглядати звернення споживачів (користувачів), досліджувати компоненти безпеки для ліфтів, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, випадки відкликання компонентів безпеки для ліфтів і в разі потреби вести облік таких звернень та компонентів і випадків їх відкликання, а також інформувати розповсюджувачів і монтажників про поточні результати такого моніторингу.

28. Виробники повинні забезпечити на компонентах безпеки для ліфтів, що вони ввели в обіг, наявність позначення типу, номера партії чи серійного номера або іншого елемента, що уможливлює їх ідентифікацію, або в разі, коли розмір чи інші особливості компонента безпеки для ліфтів не дають змоги це зробити, необхідна інформація зазначається на етикетці, зазначеній в пункті 62 цього Технічного регламенту.

29. Виробники повинні зазначати на компоненті безпеки для ліфтів своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу або у разі неможливості розмістити таку інформацію на етикетці, зазначеній в пункті 62 цього Технічного регламенту. Адреса повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звернутися до виробника. Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.

30. Виробники повинні забезпечити супроводження компонента безпеки для ліфтів інструкціями, передбаченими пунктом 36 додатка 1, які складені відповідно до закону про порядок застосування мов. Зазначені інструкції, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

31. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів, який вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення такого компонента безпеки для ліфтів у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту, його вилучення з обігу та/або відкликання (у разі потреби). Якщо зазначений компонент безпеки для ліфтів становить ризик, виробники повинні негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого компонента безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

32. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду виробники повинні надати йому всю інформацію та документацію (в паперовій або електронній формі), необхідну для доведення відповідності компонентів безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту, яка складається державною мовою.

На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг компоненти безпеки для ліфтів.

Обов'язки уповноважених представників

33. Виробник чи монтажник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Обов'язки, визначені в пунктах 15 і 24 цього Технічного регламенту, та обов'язки щодо складення технічної документації, визначені в пунктах 16 і 25 цього Технічного регламенту, не повинні включатися до доручення, одержаного уповноваженим представником.

34. Уповноважений представник повинен виконувати завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника чи монтажника. Доручення повинно давати змогу уповноваженому представнику виконувати обов'язки, зокрема щодо:

зберігання декларації про відповідність і в разі потреби документів щодо схвалення системи управління якістю, що стосуються системи управління якістю виробників чи монтажників, а також технічної документації для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг ліфта або компонента безпеки для ліфтів;

надання на вмотивований запит органу державного ринкового нагляду всієї інформації та документації, необхідної для доведення відповідності компонентів безпеки для ліфтів або ліфтів вимогам цього Технічного регламенту;

забезпечення на вимогу органу державного ринкового нагляду співпраці з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становить компонент безпеки для ліфтів або ліфт, на який поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов'язки імпортерів

35. Імпортери повинні вводити в обіг лише компоненти безпеки для ліфтів, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

36. Перед введенням компонента безпеки для ліфтів в обіг імпортери повинні пересвідчитися в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 52 цього Технічного регламенту, а також склав технічну документацію та на такий компонент безпеки для ліфтів нанесено знак відповідності технічним регламентам і він супроводжується декларацією про відповідність і необхідними документами, а виробник виконав вимоги, визначені в пунктах 28 і 29 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів не відповідає вимогам, визначеним у пункті 12 цього Технічного регламенту, він повинен не вводити в обіг компонент безпеки для ліфтів до приведення його у відповідність з вимогамами цього Технічного регламенту. Якщо зазначений компонент безпеки для ліфтів становить ризик, імпортер повинен повідомити про це виробнику та відповідному органу державного ринкового нагляду.

37. Імпортери повинні зазначати на компоненті безпеки для ліфтів своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу, а в разі потреби на упаковці чи в документі, що супроводжує компонент безпеки для ліфтів. Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.

38. Імпортери повинні забезпечити супроводження компонента безпеки для ліфтів інструкціями, зазначеними в пункті 36 додатка 1, які складені відповідно до закону про порядок застосування мов.

39. Імпортери повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи транспортування компонента безпеки для ліфтів під час перебування під їх відповідальністю не ставили під загрозу його відповідність вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у пункті 12 цього Технічного регламенту.

40. У разі визнання доцільності врахування ризиків, які становить компонент безпеки для ліфтів, імпортери з метою захисту здоров'я та безпеки споживачів (користувачів) повинні проводити вибіркові випробування компонента безпеки для ліфтів, що наданий на ринку, розглядати звернення споживачів (користувачів), досліджувати компоненти безпеки для ліфтів, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, і випадки відкликання компонентів безпеки для ліфтів і в разі потреби вести облік таких звернень та компонентів і випадків їх відкликання, а також інформувати розповсюджувачів і монтажників про поточні результати такого моніторингу.

41. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів, який вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення цього компонента безпеки для ліфтів у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту, його вилучення з обігу та/або відкликання (у разі потреби). Якщо зазначений компонент безпеки для ліфтів становить ризик, імпортери повинні негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого компонента безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

42. Імпортери повинні протягом 10 років після введення в обіг компонента безпеки для ліфтів зберігати копію декларації про відповідність і в разі потреби документи щодо схвалення системи управління якістю для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечувати можливість надання цим органам за їх запитами доступу до технічної документації.

43. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду імпортери повинні надати йому всю інформацію та документацію (в паперовій або електронній формі), необхідну для доведення відповідності компонентів безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту, яка складається державною мовою. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду імпортери повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг компоненти безпеки для ліфтів.

Обов'язки розповсюджувачів

44. Під час надання на ринку компонента безпеки для ліфтів розповсюджувачі повинні діяти відповідно до вимог цього Технічного регламенту.

45. Перед наданням компонента безпеки для ліфтів на ринку розповсюджувачі перевіряють наявність на компоненті безпеки для ліфтів знака відповідності технічним регламентам, декларації про відповідність і необхідних документів та інструкцій, зазначених у пункті 36 додатка 1, що складені відповідно до закону про порядок застосування мов, та виконання виробником і імпортером вимог, визначених у пунктах 28, 29 і 37 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів не відповідає вимогам, визначеним у пункті 12 цього Технічного регламенту, він повинен не надавати на ринку компонент безпеки для ліфтів до приведення його у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Якщо зазначений компонент безпеки для ліфтів становить ризик, розповсюджувач повинен повідомити про це виробнику або імпортеру та відповідному органу державного ринкового нагляду.

46. Розповсюджувачі повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи транспортування компонента безпеки для ліфтів під час перебування під їх відповідальністю не ставили під загрозу його відповідність суттєвим вимогам, зазначеним у пункті 12 цього Технічного регламенту.

47. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів, який вони надали на ринку, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні пересвідчитися у вжитті коригувальних заходів, необхідних для приведення такого компонента безпеки для ліфтів у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту, його вилучення з обігу та/або відкликання (у разі потреби). Якщо зазначений компонент безпеки для ліфтів становить ризик, розповсюджувачі повинні негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого компонента безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

48. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі повинні надати йому всю інформацію та документацію (в паперовій або електронній формі), необхідну для доведення відповідності компонентів безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять надані ними на ринку компоненти безпеки для ліфтів.

Випадки, в яких обов'язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів

49. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить в обіг компонент безпеки для ліфтів під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введений в обіг компонент безпеки для ліфтів у такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність вимогам цього Технічного регламенту, він вважається виробником та повинен виконувати обов'язки виробника, визначені в пунктах 24 - 32 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб'єктів господарювання

50. Суб'єкти господарювання повинні надавати органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм компонент безпеки для ліфтів;

будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили компонент безпеки для ліфтів.

Суб'єкти господарювання надають інформацію, визначену в цьому пункті, протягом 10 років після того, як їм поставлено компонент безпеки для ліфтів, та протягом 10 років після того, як вони поставили компонент безпеки для ліфтів.

Відповідність ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Презумпція відповідності ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

51. Перелік національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 (далі - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів національним стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності таких ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1, які встановлюються такими національними стандартами чи їх частинами.

Процедури оцінки відповідності компонентів безпеки для ліфтів

52. Компоненти безпеки для ліфтів повинні пройти одну з таких процедур оцінки відповідності:

1) типовий зразок компонента безпеки для ліфтів повинен пройти експертизу типу, зазначену у пунктах 1 - 11 додатка 4, і підтвердження відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу відповідно до додатка 9;

2) типовий зразок компонента безпеки для ліфтів повинен пройти експертизу типу, зазначену у пунктах 1 - 11 додатка 4, і підтвердження відповідності типу на основі забезпечення якості продукції відповідно до додатка 6;

3) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості відповідно до додатка 7.

Процедури оцінки відповідності ліфтів

53. Ліфти повинні пройти одну з таких процедур оцінки відповідності:

1) якщо ліфти розроблені та виготовлені відповідно до типового зразка ліфта, що пройшов експертизу типу, зазначену в пунктах 12 - 23 додатка 4:

кінцеву перевірку ліфтів відповідно до додатка 5;

відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів відповідно до додатка 10;

відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів відповідно до додатка 12;

2) якщо ліфти розроблені та виготовлені відповідно до системи цілковитого забезпечення якості, схваленої згідно з додатком 11:

кінцеву перевірку ліфтів відповідно до додатка 5;

відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів відповідно до додатка 10;

відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів відповідно до додатка 12;

3) відповідність на основі перевірки одиниці продукції для ліфтів відповідно до додатка 8;

4) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту відповідно до додатка 11.

54. У випадках, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 53 цього Технічного регламенту, особа, відповідальна за розроблення та виготовлення ліфта, повинна надати особі, відповідальній за його монтаж і випробування, всі необхідні документи і інформацію для забезпечення правильного та безпечного монтажу і випробування ліфта.

55. Усі допустимі відхилення між типовим зразком ліфта і ліфтами, що входить до типоряду ліфтів, які є похідними від типового зразка ліфта, повинні бути чітко зазначені (з максимальними та мінімальними значеннями) у технічній документації.

56. За допомогою розрахунку та/або на основі проектного рішення допускається подібність асортименту обладнання для задоволення суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1.

Декларація про відповідність

57. У декларації про відповідність заявляється про дотримання суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1.

58. Декларація про відповідність повинна складатися згідно із примірною структурою, встановленою в додатку 2, містити відомості, визначені у додатках 5 - 12, та постійно оновлюватися. Декларація про відповідність складається державною мовою, а в разі її складення іншою мовою перекладається державною мовою.

59. У разі коли на ліфт або компонент безпеки для ліфтів поширюється дія кількох технічних регламентів, що передбачають складення декларації про відповідність, повинна бути складена єдина декларація про відповідність таким технічним регламентам. У декларації про відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

60. Шляхом складення декларації про відповідність виробник бере на себе відповідальність за відповідність компонента безпеки для ліфтів, а монтажник - за відповідність ліфта вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам

61. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам та інших видів маркування

62. Знак відповідності технічним регламентам повинен бути видимим, розбірливим і незмивним на кожному ліфті і компоненті безпеки для ліфтів або в разі, коли це неможливо, на етикетці, міцно закріпленій до компонента безпеки для ліфтів.

63. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням ліфта чи компонента безпеки для ліфтів в обіг.

64. Знак відповідності технічним регламентам на ліфтах повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу, що залучений до проведення будь-якої з таких процедур оцінки відповідності:

1) кінцевої перевірки відповідно до додатка 5;

2) визначення відповідності на основі перевірки одиниці продукції відповідно до додатка 8;

3) забезпечення якості відповідно до додатків 10, 11 або 12.

65. Знак відповідності технічним регламентам на компоненті безпеки для ліфтів повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу, що залучений до проведення будь-якої з таких процедур оцінки відповідності:

1) забезпечення якості продукції відповідно до додатка 6;

2) забезпечення якості відповідно до додатка 7;

3) визначенні відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірки компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу відповідно до додатка 9.

66. Ідентифікаційний номер призначеного органу наноситься ним самостійно або згідно з його інструкціями виробником чи його уповноваженим представником або монтажником чи його уповноваженим представником.

Після знака відповідності технічним регламентам та ідентифікаційного номера призначеного органу можуть бути нанесені інші маркування, що вказують на особливий ризик або використання.

67. Обмежувальні (корегувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам вживаються в установленому законом порядку

Призначення органів з оцінки відповідності

68. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до закону.

69. Органи з оцінки відповідності повинні відповідати загальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі - призначений орган), установленим законом, та спеціальним вимогам до призначених органів, визначеним у пунктах 70 - 77 цього Технічного регламенту.

Спеціальні вимоги до призначених органів

70. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною, незалежною від особи, яка надає чи вводить в обіг на ринку ліфти або компоненти безпеки для ліфтів, та особи, яка заінтересована в таких ліфтах або компонентах безпеки для ліфтів як споживач чи користувач.

Орган з оцінки відповідності, який є членом об'єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, що беруть участь у розробленні, виготовленні, постачанні, складенні, використанні чи технічному обслуговуванні ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які оцінює такий орган, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

71. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути розробником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за технічне обслуговування ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які вони оцінюють, або представником будь-якої з цих сторін.

Зазначена вимога не виключає використання оцінюваних ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які є необхідними для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання таких ліфтів або компонентів в особистих цілях.

Зазначена вимога не виключає можливості обміну технічною інформацією між виробником або монтажником і органом з оцінки відповідності.

Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередню участь у розробленні, виготовленні чи спорудженні, реалізації, монтажі, використанні чи технічному обслуговуванні ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності.

Вони не повинні провадити будь-яку діяльність, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання послуг з консультування.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати дотримання дочірніми підприємствами або субпідрядниками, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, вимог щодо конфіденційності інформації, об'єктивності чи неупередженості діяльності з оцінки відповідності таких органів.

72. Органи з оцінки відповідності та їх персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинні провадити діяльність з оцінки відповідності на належному рівні та бути компетентними у визначеній галузі, вільними від будь-якого тиску і стимулів, зокрема фінансового характеру, що могло б вплинути на результати їх діяльності з оцінки відповідності, зокрема з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.

73. Орган з оцінки відповідності повинен бути спроможним до виконання завдань, визначених у додатках 4 - 12, та завдань, для виконання яких він призначається чи призначений, незалежно від того, чи виконуються ці завдання безпосередньо органом з оцінки відповідності чи від його імені та під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності в будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, стосовно яких він призначається чи був призначений, повинен:

мати власний та/або залучений кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;

мати описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність проведення таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні документи (правила, методики, настанови тощо), а також процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність;

застосовувати процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати на праві власності засоби, необхідні для виконання на належному рівні технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також доступ до іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

74. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

технічну та професійну підготовку для провадження діяльності з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності призначається чи призначений;

достатній рівень знань про вимоги, що стосуються оцінки відповідності, які вони проводять, та відповідні повноваження для їх проведення;

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1, національних стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, а також відповідних положень законодавства України та Європейського Союзу щодо умов обігу на ринку ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які він оцінює;

навички складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення оцінки відповідності.

75. Орган з оцінки відповідності забезпечує неупередженість його керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених оцінок відповідності чи їх результатів.

76. Персонал органу з оцінки відповідності, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен зберігати комерційну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання завдань, визначених у додатках 4 - 12, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам, а також захищати права власності суб'єктів господарювання на їх власну інформацію.

77. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у діяльності із стандартизації або забезпечувати інформування персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначені органи повинні брати участь у діяльності секторальної групи (секторальних груп) призначених органів, утвореної (утворених) згідно з пунктом 90 цього Технічного регламенту, забезпечувати поінформованість персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинні провадити діяльність з урахуванням документів, підготовлених за результатами роботи зазначеної групи (зазначених груп), як загальних настанов.

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

78. У разі коли призначений орган залучає до виконання робіт, пов'язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, він пересвідчується у тому, що зазначений субпідрядник або підприємство є юридичною особою (резидентом чи нерезидентом України), уклали договір обов'язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, і відповідає спеціальним вимогам, визначеним у пунктах 70 - 77 цього Технічного регламенту (крім участі в діяльності секторальної групи призначених органів), та повідомляє про це органу, що призначає.

79. Призначені органи несуть відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

80. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

81. Призначені органи зберігають для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників або дочірніх підприємств і робіт, що виконуються ними згідно з додатками 4 - 12.

Обов'язки призначених органів стосовно їх діяльності

82. Призначені органи повинні проводити оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, зазначеними в пунктах 52 і 53 цього Технічного регламенту.

83. Оцінка відповідності проводиться без навантаження на суб'єктів господарювання з урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва відповідних ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

При цьому призначені органи повинні дотримуватися ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту.

84. У разі коли призначений орган вважає, що монтажником або виробником не були виконані суттєві вимоги щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначені в додатку 1, або відповідних національних стандартах, включених до переліку національних стандартів, чи інших технічних специфікаціях, зазначений орган вимагає від монтажника чи виробника вжити відповідних коригувальних заходів та не видає сертифіката.

85. У разі коли під час проведення моніторингу оцінки відповідності після видачі сертифіката призначеним органом виявлено, що ліфт або компонент безпеки для ліфтів вже відповідає вимогам, він вимагає від монтажника або виробника вжити відповідних коригувальних заходів і в разі потреби зупиняє або скасовує сертифікат або документ щодо схвалення системи управління якістю.

86. У разі коли коригувальних заходів не вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин повинен обмежити сферу призначення і в разі потреби зупинити або скасувати будь-які сертифікати чи документ щодо схвалення системи управління якістю.

Розгляд апеляцій на рішення призначених органів

87. Подання та розгляд апеляцій на рішення призначених органів здійснюються відповідно до закону.

Обов'язки призначених органів стосовно надання інформації

88. Призначені органи повинні інформувати орган, що призначає, про:

відмову у видачі, обмеження сфери призначення, зупинення або скасування сертифіката чи документа щодо схвалення системи управління якістю;

обставини, що впливають на сферу та умови призначення таких органів;

запити щодо надання інформації про діяльність з оцінки відповідності, одержані ними від органів державного ринкового нагляду.

На запит органу, що призначає, призначені органи також інформують його про діяльність з оцінки відповідності, що провадиться в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу діяльність, у тому числі транскордонну та роботи за договорами субпідряду.

89. Призначені органи повинні надавати іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та провадять подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює такі самі ліфти або компоненти безпеки для ліфтів, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності, а на запит - також позитивних результатів оцінки відповідності.

Координація призначених органів

90. Відповідна координація та співпраця між призначеними органами здійснюються у формі секторальної групи (секторальних груп) призначених органів.

Призначені органи повинні брати участь у роботі секторальної групи (секторальних груп) призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд і державний контроль за ліфтами або компонентами безпеки для ліфтів

91. Державний ринковий нагляд і державний контроль за ліфтами або компонентами безпеки для ліфтів здійснюються відповідно до закону з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

92. Заходи до усунення формальної невідповідності вживаються в разі, коли орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невідповідність:

знак відповідності технічним регламентам нанесено з порушенням загальних принципів маркування зазначеним знаком, установлених законом, або вимог, визначених у пунктах 62 - 67 цього Технічного регламенту;

не нанесено знака відповідності технічним регламентам;

ідентифікаційний номер призначеного органу, залученого на етапі контролю за виробництвом, нанесено з порушенням вимог, визначених у пунктах 62 - 67 цього Технічного регламенту, або не нанесено;

не складено декларації про відповідність;

декларацію про відповідність складено з порушенням;

органу державного ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації, передбаченої в пункті 3 або 14 додатка 4 і додатках 7, 8 і 11, або вона є не в повному обсязі чи відсутня;

найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг) та контактна поштова адреса монтажника, виробника чи імпортера не вказані відповідно до пунктів 20, 29 або 37 цього Технічного регламенту;

інформація, що дає змогу ідентифікувати ліфт або компонент безпеки для ліфтів, не зазначена відповідно до пункту 19 або 28 цього Технічного регламенту;

ліфт або компонент безпеки для ліфтів не має супровідних документів, зазначених у пункті 21 або 30 цього Технічного регламенту, чи такі документи не відповідають застосовним вимогам.

Таблиця відповідності

93. Таблиця відповідності положень Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів та цього Технічного регламенту наведена в додатку 13.

 

СУТТЄВІ ВИМОГИ
щодо охорони здоров'я та безпеки

Попередні зауваження

1. Зобов'язання, пов'язані із суттєвими вимогами щодо охорони здоров'я та безпеки, застосовуються в разі, коли відповідний ризик існує для ліфта або компонента безпеки для ліфтів під час їх використання за призначенням, передбаченого монтажником або виробником.

2. Суттєві вимоги щодо охорони здоров'я та безпеки, установлені цим додатком, є обов'язковими. У разі неможливості виконання таких вимог ліфт або компонент безпеки для ліфтів повинен проектуватися і споруджуватися максимально наближеним до встановлених вимог.

3. Виробник і монтажник зобов'язані провести оцінку ризику з метою визначення всіх ризиків, що стосуються їх продукції, щоб розробити її та спорудити з урахуванням результатів оцінки.

Загальна інформація

4. За наявності ризиків, що не визначені цим додатком, застосовуються загальні основні вимоги щодо безпеки та охорони здоров'я, встановлені в додатку 1 до Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2013 р. N 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 9, ст. 344), зокрема у пункті 2.

Пристрій перевезення

5. Пристроєм перевезення в кожному ліфті повинна бути кабіна, яка забезпечує площу та міцність, що відповідають максимальній кількості людей і номінальній вантажопідіймальності ліфта, визначеній монтажником.

У разі коли ліфт призначений для перевезення людей і його розміри це дозволяють, кабіна повинна розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб її конструкційні особливості не створювали перешкод або перешкоджали доступу і використання її особами з інвалідністю (особами з обмеженими фізичними можливостями) та давали змогу проводити будь-яке регулювання, необхідне для полегшення користування кабіною.

Засоби для підвішування та підтримання

6. Засоби для підвішування та/або підтримування кабіни, їх закріплення і будь-які їх кінцеві елементи повинні бути вибрані та розроблені так, щоб забезпечити відповідний рівень загальної безпеки та звести до мінімуму ризик падіння кабіни, з урахуванням умов використання, застосовуваних матеріалів і умов виготовлення.

Якщо для підвішування кабіни використовуються канати або ланцюги, повинно бути не менше ніж два незалежних канати або ланцюги із власною системою закріпленням. Такі канати та ланцюги не повинні мати з'єднань або місць зрощування, крім випадків, коли це необхідно для закріплення або формування петлі.

Контроль за завантаженням (у тому числі перевищенням швидкості)

7. Ліфти повинні бути розроблені, виготовлені та встановлені таким чином, щоб запобігти нормальному запуску в разі перевищення розрахункової вантажопідіймальності.

8. Ліфти повинні бути оснащені обмежувачем швидкості.

Зазначені вимоги не поширюються на ліфти, в яких конструкція системи приводу унеможливлює перевищення швидкості.

9. Швидкісні ліфти повинні бути обладнані пристроєм поточного контролю швидкості та обмеження швидкості.

10. Конструкція ліфтів, що приводяться в рух канатотяговими шківами, повинна забезпечувати стійкість тягових канатів на шківі.

Механізми

11. Усі пасажирські ліфти повинні мати індивідуальні механізми. Ця вимога не поширюється на ліфти, в яких противагою є інша кабіна.

12. Монтажник повинен забезпечити доступ до механізмів ліфта та його відповідних пристроїв тільки у разі їх технічного обслуговування та ремонту, а також у надзвичайних ситуаціях.

Засоби для керування

13. Засоби для керування ліфтами, призначеними для використання без супроводження особами з інвалідністю (особами з обмеженими фізичними можливостями), повинні бути належним чином розроблені та розташовані.

14. Функціонування засобів для керування повинне бути чітко відображене на індикаторах.

15. Групи ліфтів можуть оснащуватися окремими або спільними електричними колами виклику.

16. Електричне обладнання повинно встановлюватися та приєднуватися таким чином, щоб:

унеможливити помилкове підключення до електричних кіл, що не пов'язані безпосередньо з ліфтом;

електричне живлення могло вмикатися та вимикатися під навантаженням;

рух ліфта залежав від електричних пристроїв безпеки в окремому електричному колі безпеки;

пошкодження електричного обладнання не спричиняло небезпечної ситуації.

Ризики для людей поза межами кабіни

17. Ліфт повинен бути розроблений і споруджений так, щоб простір, в якому рухається кабіна, був доступний тільки для технічного обслуговування та ремонту або у надзвичайних ситуаціях. Нормальне використання ліфта повинно припинитися до потрапляння людини у цей простір.

18. Ліфт повинен бути розроблений і споруджений так, щоб унеможливити ризик затиснення під час перебування кабіни в одному з крайніх положень.

Зазначена мета досягається за рахунок передбачення в конструкції вільного або безпечного простору за межами крайніх положень.

У разі коли таку вимогу виконати неможливо, зокрема, в існуючих будинках, можуть передбачатися інші відповідні способи запобігання зазначеному ризику.

19. Поверхові площадки на вході та виході з кабіни повинні бути обладнані дверима шахти з механічною міцністю відповідно до передбачених умов використання.

Під час нормального використання блокувальний пристрій повинен унеможливлювати:

початок руху кабіни у разі навмисного чи ненавмисного приведення її у рух, якщо не всі двері шахти зачинені та замкнені;

відчинення дверей шахти під час руху кабіни і в разі, коли вона ще не досягла необхідної поверхової площадки.

Усі рухи біля поверхової площадки з відчиненими дверима допускаються в зазначених зонах за умови контролю за швидкістю вирівнювання.

Ризики для людей усередині кабіни

20. Кабіни ліфтів повинні бути повністю закриті стінами на всю висоту, обладнані суцільною підлогою і стелею, крім вентиляційних отворів, і мати двері на всю висоту. Двері повинні бути розроблені та встановлені так, щоб кабіна не починала рухатися, доки не зачиняться двері, і зупинялася у разі їх відчинення, крім випадку пересування біля поверхової площадки, зазначеного в пункті 19 цього додатка.

Двері кабіни повинні залишатися зачиненими і замкненими, якщо ліфт зупиняється між двома поверхами, де виникає ризик падіння між кабіною і стінкою шахтою або в разі, коли шахта відсутня.

21. Ліфт повинен мати пристрої, які в разі вимкнення електричного живлення або пошкодження складових частин ліфта унеможливлюють вільне падіння або неконтрольований рух кабіни.

Пристрій, що унеможливлює вільне падіння кабіни, повинен бути незалежним від засобів підвішування кабіни.

Зазначений пристрій повинен бути здатним зупинити кабіну з номінальним навантаженням і на максимальній швидкості, передбачених монтажником. Будь-яке зупинення, спричинене таким пристроєм, не повинне призводити до шкідливих для осіб, які перебувають усередині кабіни, уповільнень незалежно від умов завантаження.

22. Буфери повинні встановлюватися між дном шахти і підлогою кабіни.

У цьому випадку вільний простір, зазначений у пункті 18 цього додатка, повинен вимірюватися за максимального стиснення буферів.

Зазначена вимога не поширюється на ліфти, в яких кабіна не може увійти у вільний простір, зазначений у пункті 18 цього додатка, з причин, обумовлених конструкцією приводної системи.

23. Ліфт повинен бути розроблений та споруджений так, щоб унеможливлювалося приведення його в рух у разі, коли пристрій, зазначений у пункті 21 цього додатка, перебуває в неробочому стані.

Інші ризики

24. Двері шахти і кабіни окремо або разом, якщо вони споряджені приводом, повинні бути обладнані пристроєм, що запобігає ризику затиснення в процесі їх руху.

25. Двері шахти, у тому числі із заскленими частинами, що використовуються для протипожежного захисту будівлі, повинні бути вогнестійкими, що забезпечується їх цілісністю та особливостями щодо ізоляції (запобігання поширенню вогню) і теплопередачі (теплового випромінювання).

26. Противаги повинні встановлюватися таким чином, щоб уникнути будь-якого ризику зіткнення з кабіною чи падіння їх на кабіну.

27. Ліфти повинні бути обладнані засобами, які дають змогу звільнити і евакуювати людей, які застрягли в кабіні.

28. Кабіни повинні бути обладнані засобами двостороннього зв'язку для забезпечення постійного зв'язку з аварійною службою.

29. Ліфти повинні розроблятися і виготовлятися так, щоб у разі перевищення максимальної температури механізму, заданої монтажником, вони могли завершити рух і не виконувати нові команди.

30. Кабіни повинні розроблятися і виготовлятися так, щоб забезпечити достатню вентиляцію для пасажирів навіть у разі тривалої зупинки.

31. Кабіна повинна бути належним чином освітлена під час користування ліфтом або у разі, коли двері відчинені, а також у кабіні повинно бути аварійне освітлення.

32. Засоби зв'язку, зазначені в пункті 28 цього додатка, і аварійне освітлення, зазначене в пункті 31 цього додатка, повинні проектуватися і виготовлятися так, щоб функціонувати навіть за відсутності основного джерела електроживлення. Час їх автономної роботи повинен бути досить тривалим, щоб забезпечити нормальну роботу під час звільнення пасажирів.

33. Електричні кола керування ліфтами, які можуть використовуватися в разі виникнення пожежі, повинні бути розроблені і виготовлені так, щоб було унеможливлене зупинення ліфта на певних поверхах і була можливість для забезпечення пріоритету керування ліфтом аварійними службами.

Маркування

34. Крім мінімального обсягу інформації, необхідного для будь-якого обладнання відповідно до пункту 53 додатка 1 до Технічного регламенту безпеки машин, кожна кабіна повинна мати легко видиму табличку, на якій чітко зазначається номінальна вантажопідіймальність у кілограмах і максимально можлива кількість пасажирів, які можуть перевозитися одночасно.

35. Якщо ліфт розроблений так, що пасажири можуть без сторонньої допомоги звільнитися з кабіни, яка застрягла, у кабіні на видному місці повинні бути розміщені відповідні чіткі інструкції.

Інструкції

36. До компонентів безпеки для ліфтів, зазначених у додатку 4, повинні додаватися інструкції (настанови) щодо експлуатації з метою уможливлення ефективно та безпечно здійснювати:

монтаж;

підключення;

регулювання;

технічне обслуговування.

37. До кожного ліфта повинні додаватися інструкції, які повинні містити:

інструкції з планами та схемами, необхідними для нормального використання, пов'язані з технічним обслуговуванням, оглядом, ремонтом, проведенням періодичних перевірок і зазначених у пункті 27 цього додатка робіт з вивільнення та евакуації людей, які застрягли в кабіні;

реєстраційний журнал, у якому повинні фіксуватися виконані ремонтні роботи і в разі потреби проведенні періодичні перевірки.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

1. Декларація про відповідність компонентів безпеки для ліфтів повинна містити таку інформацію:

1) найменування та адресу виробника;

2) найменування та адресу уповноваженого представника (в разі потреби;

3) опис компонента безпеки для ліфтів, докладну інформацію про тип або серію та серійний номер (за наявності). Якщо необхідно для ідентифікації компонента безпеки для ліфтів, може додаватися зображення;

4) дані про функцію безпеки компонента безпеки для ліфтів, якщо вона не відображена в описі;

5) рік виготовлення компонента безпеки для ліфтів;

6) положення, яким відповідає компонент безпеки для ліфтів;

7) відомості про те, що компонент безпеки для ліфтів відповідає вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент);

8) посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані (в разі потреби);

9) найменування, адресу та ідентифікаційний номер призначеного органу, який проводив експертизу типу компонентів безпеки для ліфтів, зазначену в пунктах 1 - 11 додатка 4 і в додатку 6 до Технічного регламенту, а також посилання на сертифікат експертизи типу, виданий призначеним органом (у разі потреби);

10) найменування, адресу та ідентифікаційний номер призначеного органу, який встановив відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу відповідно до додатка 9 до Технічного регламенту (в разі потреби);

11) найменування, адресу та ідентифікаційний номер призначеного органу, який проводив перевірку системи управління якістю, впровадженої виробником згідно з процедурою оцінки відповідності, зазначеної у додатку 6 або 7 до Технічного регламенту (в разі потреби);

12) прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади особи, уповноваженої підписати декларацію від імені виробника або його уповноваженого представника;

13) місце і дату підписання;

14) підпис.

2. Декларація про відповідність ліфтів повинна містити таку інформацію:

1) найменування та адресу монтажника;

2) найменування та адресу уповноваженого представника (в разі потреби);

3) опис ліфта, докладну інформацію про тип або серію, серійний номер і адресу, за якою ліфт установлений;

4) рік монтажу ліфта;

5) положення, яким відповідає ліфт;

6) відомості про те, що ліфт відповідає вимогам Технічного регламенту;

7) посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані (в разі потреби);

8) найменування, адресу та ідентифікаційний номер призначеного органу, який проводив експертизу типу ліфтів, зазначену в пунктах 12 - 23 додатка 4 до Технічного регламенту, та посилання на сертифікат експертизи типу, виданий призначеним органом (у разі потреби);

9) найменування, адресу та ідентифікаційний номер призначеного органу, який проводив перевірку одиниці продукції для ліфтів відповідно до додатка 8 до Технічного регламенту (в разі потреби);

10) найменування, адресу та ідентифікаційний номер призначеного органу, який проводив кінцеву перевірку для ліфтів відповідно до додатка 5 до Технічного регламенту (в разі потреби);

11) найменування, адресу та ідентифікаційний номер уповноваженого органу, що проводив перевірку системи управління якістю, яку використовує монтажник, згідно з процедурою оцінки відповідності, зазначеною в додатках 10, 11 або 12 до Технічного регламенту (в разі потреби);

12) прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади особи, уповноваженої підписати декларацію від імені монтажника чи його уповноваженого представника;

13) місце і дату підписання;

14) підпис.

 

ПЕРЕЛІК
компонентів безпеки для ліфтів

1. Пристрої для замикання дверей шахти ліфта.

2. Пристрої для запобігання падінню, зазначені у пункті 21 додатка 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки до ліфтів, для унеможливлення падіння кабіни чи неконтрольованого руху.

3. Пристрої для обмеження перевищення швидкості.

4. Буфери:

1) акумулювання енергії:

нелінійні;

із амортизацією зворотного руху (із буферним поверненням);

2) розсіювання енергії.

5. Захисні пристрої, що встановлені на циліндрах силових гідравлічних систем, для запобігання падінню пристрою перевезення.

6. Електричні пристрої безпеки у вигляді електричних кіл безпеки, що містять електронні компоненти.

 

ЕКСПЕРТИЗА
типу для ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів
(модуль B)

Експертиза типу компонентів безпеки для ліфтів

1. Експертиза типу є частиною процедури оцінки відповідності, під час проведення якої призначений орган досліджує технічний проект компонента безпеки для ліфтів і перевіряє та засвідчує, що технічний проект компонента безпеки для ліфтів відповідає застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент), і дасть змогу ліфту, в якому він належним чином вмонтований, задовольнити зазначені вимоги.

2. Заявка на експертизу типу подається виробником або його уповноваженим представником за його вибором тільки одному з призначених органів.

Заявка повинна містити:

найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу, а також місце виготовлення компонентів безпеки для ліфтів;

письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому призначеному органу;

технічну документацію;

типовий зразок компонента безпеки для ліфтів або докладну інформацію про місце його дослідження. Призначений орган може цілком обґрунтовано звернутися з проханням надати для випробувань додаткові зразки;

підтвердні документи для доведення адекватності рішення технічного проекту.

Підтвердні документи повинні містити посилання на всі документи, у тому числі інші відповідні технічні специфікації, що використані, насамперед у разі, коли не застосовані повністю відповідні національні стандарти, які включено до переліку національних стандартів. У разі потреби підтвердні документи повинні містити результати випробувань, проведених згідно з іншими відповідними технічними специфікаціями акредитованою випробувальною лабораторією виробника або від його імені та під його відповідальність іншою випробувальною лабораторією.

3. Технічна документація повинна надавати можливість оцінити відповідність компонента безпеки для ліфтів умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка, та містити результати аналізу і оцінки ризиків. У технічній документації зазначаються вимоги, які застосовуються, та питання розроблення, виготовлення і функціонування компонента безпеки для ліфтів.

Технічна документація повинна містити:

опис компонента безпеки для ліфтів, у тому числі сфери його застосування (зокрема, можливі обмеження щодо швидкості, навантаження і потужності), і умови використання (зокрема, у вибухонебезпечних середовищах і вплив на інші пристрої);

конструкторські та технологічні креслення і схеми;

пояснення, необхідні для розуміння таких креслень і схем та функціонування компонента безпеки для ліфтів;

перелік національних стандартів, які включені до переліку національних стандартів, застосованих повністю чи частково, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, а в разі, коли зазначені національні стандарти не застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у пункті 1 цього додатка, у тому числі перелік інших відповідних технічних специфікацій, що застосовані. У разі часткового застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, у технічній документації зазначаються їх частини, які застосовані;

результати проектних розрахунків, виконаних виробником або для нього;

протоколи випробувань;

копію інструкції щодо експлуатації компонента безпеки для ліфтів;

заходи, вжиті на стадії виготовлення, щоб забезпечити відповідність серійно вироблених компонентів безпеки для ліфтів наданому на дослідження компоненту безпеки для ліфтів.

4. Призначений орган:

вивчає технічну документацію та підтвердні докази адекватності технічного проекту компонента безпеки для ліфтів;

узгоджує із заявником місце проведення досліджень і випробувань;

перевіряє типовий зразок щодо відповідності технічній документації, а також ідентифікує елементи, що розроблені згідно із застосовними положеннями відповідних національних стандартів, які включені до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, та елементи, що розроблені відповідно до інших технічних специфікацій;

у разі, коли виробник застосував рішення, визначені у відповідних національних стандартах, які включені до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, проводить належні дослідження і випробування або доручає їх проведення для перевірки правильності застосування таких рішень;

у разі, коли застосовані рішення, визначені у відповідних національних стандартах, які включено до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, проводить належні дослідження і випробування або доручає їх проведення, щоб упевнитися, що прийняті виробником рішення про застосування інших відповідних технічних специфікацій сприяють відповідності компонента безпеки для ліфтів умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка.

Призначений орган повинен скласти звіт про оцінювання, в якому наводяться результати досліджень, перевірок і випробувань. Без шкоди для своїх обов'язків стосовно органу, що призначає, призначений орган оприлюднює (повністю або частково) зміст зазначеного звіту лише за згодою виробника.

5. У разі коли типовий зразок компонента безпеки для ліфтів відповідає умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка, призначений орган видає виробнику сертифікат експертизи типу, в якому зазначаються найменування та адреса виробника, висновки експертизи типу, умови чинності сертифіката та дані, необхідні для ідентифікації схваленого типу.

Сертифікат експертизи типу може мати один або кілька додатків.

У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього повинна міститися вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовлених компонентів безпеки для ліфтів дослідженому типу зразка та здійснювати контроль під час експлуатації.

У разі коли типовий зразок компонента безпеки для ліфтів не відповідає умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка, призначений орган повинен відмовити у видачі сертифіката експертизи типу та повідомити про це заявнику з наданням відповідного обґрунтування своєї відмови.

Призначений орган повинен зберігати копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією та звітом про оцінювання протягом 15 років з дня оформлення сертифіката.

6. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку науки і техніки, які свідчать про те, що схвалений тип більше не може відповідати умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка, і повинен визначити потребу в подальшому дослідженні таких змін. У цьому випадку призначений орган повинен повідомити про це виробнику.

7. Виробник повинен інформувати призначений орган, який зберігає технічну документацію стосовно сертифіката експертизи типу, про всі зміни конструкції схваленого типу, що можуть вплинути на відповідність компонента безпеки для ліфтів умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка, або на умови чинності такого сертифіката.

Призначений орган досліджує зміни конструкції та інформує заявника про залишення сертифіката експертизи типу чинним або про необхідність проведення додаткових досліджень, перевірок або випробувань. У разі потреби призначений орган видає доповнення до первинного сертифіката експертизи типу або звертається з проханням подати заявку на отримання нового сертифіката експертизи типу.

8. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи типу та будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому перелік відмов у видачі сертифікатів та будь-яких доповнень до них та сертифікатів експертизи типу та будь-яких доповнень до них, які він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі сертифіката експертизи типу та будь-яких доповнень до нього, про сертифікати експертизи типу та будь-які доповнення до них, які він скасував, зупинив чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним сертифікати експертизи типу та/або доповнення до них.

9. Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів експертизи типу та доповнень до них. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та звіту про оцінювання з результатами досліджень, перевірок і випробувань, проведених призначеним органом.

10. Виробник зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення компонента безпеки для ліфтів в обіг.

11. Уповноважений представник виробника може подати заяву, зазначену в пункті 2 цього додатка, і виконувати обов'язки, визначені у пунктах 7 і 10 цього додатка, за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

Експертиза типу ліфтів

12. Експертиза типу ліфтів є частиною процедури оцінки відповідності, під час проведення якої призначений орган досліджує технічний проект типового зразка ліфта чи ліфта, для якого не передбачене доповнення чи варіант, а також перевіряє та засвідчує, що технічний проект типового зразка ліфта чи ліфта відповідає застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, що застосовуються до нього.

Експертиза типу ліфта включає в себе дослідження типового зразка завершеного ліфта.

13. Заявка на проведення експертизи типу подається монтажником або його уповноваженим представником за його вибором одному з призначених органів.

Заявка повинна містити:

найменування та адресу монтажника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу;

технічну документацію;

відомості про місце можливого проведення дослідження зразка ліфта. Зразок ліфта, наданий для дослідження, повинен містити ввідні (сполучні) частини і мати здатність обслуговувати не менш як три рівні (верхній, середній і нижній);

підтвердні документи для доведення адекватності рішення технічного проекту. Підтвердні документи повинні містити посилання на всі документи, у тому числі інші відповідні технічні специфікації, що використані, насамперед у разі, коли не застосовані повністю відповідні національні стандарти, які включено до переліку національних стандартів. У разі потреби підтвердні документи повинні містити результати випробувань, проведених згідно з іншими відповідними технічними специфікаціями акредитованою випробувальною лабораторією монтажника або від його імені та під його відповідальність іншою випробувальною лабораторією.

14. Технічна документація повинна надавати можливість оцінити відповідність ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Технічна документація повинна містити:

опис типового зразка ліфта, в якому повинні бути чітко зазначені всі дозволені варіанти типового зразка ліфта;

конструкторські та технологічні креслення і схеми;

пояснення, необхідні для розуміння таких креслень і схем та функціонування ліфта;

перелік врахованих суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки;

перелік національних стандартів, які включено до переліку національних стандартів, застосованих повністю чи частково, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, а в разі, коли зазначені національні стандарти не застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, у тому числі інших відповідних технічних специфікацій, що застосовані. У разі часткового застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, у технічній документації зазначаються їх частини, які застосовані;

копію декларацій про відповідність компонентів безпеки для ліфтів, установлених у ліфті;

результати проектних розрахунків, проведених монтажником або для нього;

протоколи випробувань;

копію інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту;

заходи, вжиті на стадії монтажу, щоб забезпечити відповідність серійно вироблених ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

15. Призначений орган:

вивчає технічну документацію та підтвердні докази адекватності технічного проекту типового зразка ліфта чи ліфта, для якого не передбачене доповнення чи варіант;

узгоджує з монтажником місце проведення досліджень і випробувань;

досліджує зразок ліфта, щоб упевнитися, що він виготовлений відповідно до технічної документації, а також ідентифікує елементи, що розроблені згідно із застосовними положеннями відповідних національних стандартів, які включено до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, та елементи, що розроблені відповідно до інших технічних специфікацій;

у разі, коли монтажник застосував рішення, визначені у відповідних національних стандартах, які включено до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, проводить належні дослідження і випробування або доручає їх проведення, щоб перевірити правильність застосування таких рішень;

у разі, коли монтажником не застосовані рішення, визначені у відповідних національних стандартах, які включено до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, проводить належні дослідження і випробування або доручає їх проведення, щоб упевнитися, що прийняті монтажником рішення про застосування інших відповідних технічних специфікацій сприяють задоволенню відповідних суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

16. Призначений орган повинен скласти звіт про оцінювання, в якому зазначаються результати досліджень, перевірок і випробувань. Без шкоди для своїх обов'язків стосовно органу, що призначає, призначений орган оприлюднює (повністю або частково) зміст зазначеного звіту лише за згодою монтажника.

17. У разі коли тип ліфта відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, що можуть бути застосовні до ліфта, призначений орган видає монтажнику сертифікат експертизи типу, в якому зазначаються найменування та адреса монтажника, висновки експертизи типу, умови чинності сертифіката та дані, необхідні для ідентифікації схваленого типу.

Сертифікат експертизи типу може мати один або кілька додатків.

У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього повинна міститися інформація, необхідна для забезпечення проведення оцінки відповідності ліфтів схваленому типу під час кінцевої перевірки.

У разі коли тип ліфта не відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це монтажнику з відповідним обґрунтуванням.

Призначений орган повинен зберігати копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією та звітом про оцінювання протягом 15 років з дня оформлення цього сертифіката.

18. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку науки і техніки, які свідчать про те, що схвалений тип не може вже відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і повинен визначити потребу в подальшому дослідженні таких змін. У такому випадку призначений орган повинен повідомити про це монтажнику.

19. Монтажник повинен інформувати призначений орган про будь-які зміни конструкції схваленого типу, в тому числі зміни, не передбачені первинною технічною документацією, що можуть вплинути на відповідність ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, або на умови чинності сертифіката експертизи типу.

Призначений орган досліджує зміни конструкції та інформує монтажника про залишення сертифіката експертизи типу чинним або про необхідність проведення додаткових досліджень, перевірок або випробувань. У разі потреби призначений орган видає доповнення до первинного сертифіката експертизи типу або звертається з проханням подати заявку на отримання нового сертифіката експертизи типу.

20. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи типу та будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому перелік відмов у видачі сертифікатів та будь-яких доповнень до них та сертифікатів експертизи типу та будь-яких доповнень до них, які він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі сертифіката експертизи типу та будь-яких доповнень до нього, про сертифікати експертизи типу та будь-які доповнення до них, які він скасував, зупинив чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним сертифікати експертизи типу та/або доповнення до них.

21. Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів експертизи типу та доповнень до них. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та звіту про оцінювання з результатами досліджень, перевірок і випробувань, проведених призначеним органом.

22. Монтажник зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатки та доповнення до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг.

23. Уповноважений представник монтажника може подати заяву, зазначену в пункті 13 цього додатка, і виконувати обов'язки, визначені в пунктах 19 і 22 цього додатка, за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

 

КІНЦЕВА ПЕРЕВІРКА
ліфтів

Загальні вимоги

1. Кінцева перевірка є частиною процедури оцінки відповідності, під час проведення якої призначений орган установлює та засвідчує, що ліфт, на який виданий сертифікат експертизи типу або який розроблений і виготовлений відповідно до схваленої системи управління якістю, відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент).

Обов'язки монтажника

2. Монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення відповідності ліфта, який установлюється, застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, а також одній з таких умов:

ліфт відповідає схваленому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу;

ліфт розроблений і виготовлений відповідно до системи управління якістю згідно з додатком 11 до Технічного регламенту і сертифікатом експертизи проекту, якщо конструкція не повністю відповідає національним стандартам з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Кінцева перевірка

3. Призначений орган, обраний монтажником, проводить кінцеву перевірку ліфта, що буде введений в обіг, з метою перевірки відповідності ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

4. Заявку на кінцеву перевірку монтажник повинен подати за його вибором одному з призначених органів і надати призначеному органу такі документи:

план (установче креслення) завершеного ліфта;

плани та схеми, необхідні для кінцевої перевірки, зокрема схеми кіл керування;

копію інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту;

письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу.

Призначений орган не може вимагати надання розгорнутих планів або точної інформації, що не є необхідними для проведення перевірки відповідності ліфта.

Необхідні дослідження та випробування, зазначені у відповідному національному стандарті з переліку національних стандартів, відповідність якому надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, або рівнозначні випробування повинні проводитися з метою перевірки відповідності застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

5. Дослідження повинні передбачати одну з таких дій:

дослідження документів, зазначених у пункті 4 цього додатка, для перевірки відповідності ліфта схваленому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу відповідно до пунктів 12 - 23 цього додатка;

дослідження документів, зазначених у пункті 4 цього додатка, з метою перевірки відповідності ліфта ліфту, розробленому та виготовленому відповідно до схваленої системи управління якістю згідно з додатком 11 до Технічного регламенту і сертифікатом експертизи проекту, якщо конструкція не повністю відповідає національним стандартам з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки.

6. Випробування ліфта повинні передбачати:

функціонування ліфта як порожнього, так і за максимального навантаження, з метою підтвердження правильного монтажу і функціонування пристроїв безпеки (кінцевих вимикачів, замикальних пристроїв тощо);

функціонування ліфта як за максимального навантаження, так і порожнього, з метою підтвердження належного функціонування пристроїв безпеки у разі вимкнення електричного живлення;

статичне випробування з навантаженням, що в 1,25 раза перевищує номінальну вантажопідйомність.

Номінальною вантажопідйомністю є навантаження, зазначене у пункті 34 додатка 1 до Технічного регламенту.

Після цих випробувань призначений орган повинен перевірити ліфт щодо наявності будь-яких деформацій або пошкоджень, які можуть негативно вплинути на його використання.

7. У разі коли тип ліфта відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, призначений орган повинен нанести або забезпечити нанесення свого ідентифікаційного номера поруч із відповідності технічним регламентам відповідно до пунктів 61 - 67 Технічного регламенту і видати сертифікат кінцевої перевірки, в якому зазначити проведені дослідження та випробування.

Призначений орган повинен заповнити відповідні сторінки в реєстраційному журналі, зазначеному в пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту.

Якщо призначений орган відмовляє у видачі сертифіката кінцевої перевірки, він повинен обґрунтувати причини відмови та зазначити необхідні коригувальні заходи, яких потрібно вжити. З повторним проханням провести кінцеву перевірку монтажник повинен звернутися до того самого призначеного органу.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

8. Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і з відома призначеного органу, зазначеного в пункті 4 цього додатка, поруч із знаком відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта вказується ідентифікаційний номер такого органу.

9. Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації та сертифіката кінцевої перевірки для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відповідність повинна надаватися відповідним органам на їх прохання.

10. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду можуть отримати копію сертифіката кінцевої перевірки на їх прохання.

Уповноважений представник

11. Обов'язки монтажника, зазначені у пунктах 4, 8 і 9 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

 

ВІДПОВІДНІСТЬ
типу на основі забезпечення якості продукції для компонентів безпеки для ліфтів
(модуль E)

Загальні вимоги

1. Відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для компонентів безпеки для ліфтів є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить оцінку системи управління якістю виробника, щоб переконатися, що компоненти безпеки для ліфтів виготовляються та контролюються відповідно до типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, а також задовольняють застосовні вимоги, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент), і уможливлюють ліфту, в якому вони належним чином вмонтовані, задовольнити ці вимоги.

Обов'язки виробника

2. Виробник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для остаточної перевірки та випробування компонентів безпеки для ліфтів відповідно до пунктів 3 - 7 цього додатка і підлягає нагляду відповідно до пунктів 8 - 11 цього додатка.

Система управління якістю

3. Заявка на проведення оцінки системи управління якістю щодо компонентів безпеки для ліфтів подається виробником за вибором одному з призначених органів. Заявка повинна містити:

1) найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

2) письмову заяву про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу;

3) адресу приміщення, де проводиться остаточна перевірка та випробування компонентів безпеки для ліфтів;

4) належну інформацію про компоненти безпеки для ліфтів, що будуть виготовлені;

5) документацію стосовно системи управління якістю;

6) технічну документацію схвалених компонентів безпеки для ліфтів і копію сертифіката експертизи типу.

4. Відповідно до системи управління якістю кожний компонент безпеки для ліфтів повинен пройти перевірку та необхідні випробування, зазначені у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, або повинні бути проведені рівнозначні випробування для того, щоб переконатися, що компонент безпеки для ліфтів відповідає умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка. Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні бути систематично та впорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна уможливлювати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.

Зазначена документація повинна, зокрема, містити належний опис:

цілей у сфері якості;

організаційної структури, обов'язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися після виготовлення;

засобів моніторингу, що дають змогу контролювати ефективне функціонування системи управління якістю;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про перевірку та даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо).

5. Призначений орган повинен проводити оцінку системи управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка. Призначений орган робить припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Група з проведення аудиту повинна мати досвід у сфері систем управління якістю, а не менш як один з її фахівців - досвід оцінювання відповідної технології виготовлення ліфтів і знання суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту.

Аудит повинен включати відвідування приміщень виробника з метою проведення їх оцінки.

Група аудиту розглядає технічну документацію, зазначену в підпункті 6 пункту 3 цього додатка, щоб переконатися у здатності виробника ідентифікувати відповідні вимоги Технічного регламенту та проводити необхідні дослідження для забезпечення відповідності компонентів безпеки для ліфтів, зазначеним вимогам.

Призначений орган повідомляє виробнику про прийняте рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

6. Виробник повинен виконувати обов'язки, визначені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.

7. Виробник або його уповноважений представник повинен інформувати призначений орган, що схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни в такій системі.

Призначений орган повинен оцінити запропоновані зміни і прийняти рішення щодо здатності зміненої системи управління якістю надалі відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє виробнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинне містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

8. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні виробником обов'язків, пов'язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю.

9. Для цілей нагляду виробник повинен надавати призначеному органу доступ до приміщень, де проводиться остаточна перевірка, випробування і зберігання, та надати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

документацію стосовно системи управління якістю;

технічну документацію;

протоколи (записи) щодо якості (звіти про перевірку та дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу).

10. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати виробнику звіт про проведення аудиту.

11. Крім періодичних аудитів, призначений орган може без попередження здійснювати відвідування приміщень виробника, де проводиться остаточна перевірка та випробування компонентів безпеки для ліфтів.

Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подавати виробнику звіт про відвідування, а в разі проведення випробувань продукції - також протокол випробувань.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

12. Виробник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам і під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожен окремий компонент безпеки для ліфтів, що відповідає умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка.

13. Виробник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного компонента безпеки для ліфтів і зберігати копію такої декларації для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення відповідного компонента безпеки для ліфтів в обіг. У декларації про відповідність зазначається інформація, яка дає змогу ідентифікувати відповідний компонент безпеки для ліфтів, для якого її складено.

14. Виробник протягом не менше ніж 10 років після введення компонента безпеки для ліфтів в обіг зберігає для подання на запити органів державного ринкового нагляду:

технічну документацію, зазначену в підпункті 6 пункту 3 цього додатка;

документацію, зазначену в підпункті 5 пункту 3 цього додатка;

інформацію (документацію) щодо схвалених змін, зазначену в пункті 7 цього додатка;

рішення, звіти та протоколи призначеного органу, зазначені в абзаці третьому пункту 7 і в пунктах 10 і 11 цього додатка.

15. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо схвалення системи управління якістю, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік відмов у видачі документа щодо схвалення системи управління якістю та документів щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю, про документи щодо схвалення системи, дію яких він зупинив, скасував чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним документи щодо схвалення системи управління якістю.

На запит призначений орган повинен надати органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду копію виданих документів щодо схвалення системи управління якістю.

Уповноважений представник

16. Обов'язки виробника, зазначені в пунктах 3, 7, 12 - 14 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

 

ВІДПОВІДНІСТЬ
на основі цілковитого забезпечення якості для компонентів безпеки для ліфтів
(модуль H)

Загальні вимоги

1. Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості для компонентів безпеки для ліфтів є процедурою оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить оцінку системи управління якістю виробника, щоб переконатися, що компоненти безпеки для ліфтів розроблені, виготовлені, перевірені та випробувані так, що задовольняють застосовним вимогам, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент), і уможливлюють ліфту, в якому вони належним чином вмонтовані, задовольнити ці вимоги.

Обов'язки виробника

2. Виробник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для розроблення, виготовлення, остаточної перевірки та випробування компонентів безпеки для ліфтів відповідно до пунктів 3 - 7 цього додатка і підлягає нагляду відповідно до пунктів 8 - 11 цього додатка.

Система управління якістю

3. Заявка на проведення оцінки системи управління якістю подається виробником за його вибором одному з призначених органів. Заявка повинна містити:

1) найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

2) адресу приміщення, де здійснюється розроблення, виготовлення, перевірка та випробування компонентів безпеки для ліфтів;

3) належну інформацію про компоненти безпеки для ліфтів, що будуть виготовлені;

4) технічну документацію, зазначену в пункті 3 додатка 4 до Технічного регламенту, для однієї моделі кожної категорії компонента безпеки для ліфтів, що будуть виготовлені;

5) документацію стосовно системи управління якістю;

6) письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу.

4. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність компонентів безпеки для ліфтів умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка. Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні бути систематично та впорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна уможливлювати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.

Вона повинна містити, зокрема, належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов'язків і повноважень керівництва стосовно якості розроблення продукції;

технічних специфікацій (технічне завдання) на розроблення, включаючи національні стандарти, що будуть застосовуватися, а в разі, коли відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, не будуть застосовуватися, - опис засобів, у тому числі інших відповідних технічних специфікацій, що будуть використані з метою забезпечення виконання умов, зазначених у пункті 1 цього додатка;

методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час розроблення компонентів безпеки для ліфтів;

відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

досліджень і випробувань, що будуть проводитися до, під час та після виготовлення, а також періодичності їх проведення;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу);

засобів моніторингу, що дають змогу контролювати досягнення необхідної якості розроблення продукції і ефективне функціонування системи управління якістю.

5. Призначений орган повинен проводити оцінку системи управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка. Призначений орган робить припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Група з питань проведення аудиту повинна мати досвід у сфері систем управління якістю, а не менш як один з її фахівців - досвід оцінювання відповідної технології виготовлення ліфтів і знання суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту. Аудит повинен включати відвідування приміщень виробника з метою проведення їх оцінки.

Група з питань проведення аудиту розглядає технічну документацію, зазначену в підпункті 4 пункту 3 цього додатка, щоб переконатися у здатності виробника ідентифікувати застосовні суттєві вимоги щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначені в додатку 1 до Технічного регламенту, та проводити необхідні дослідження для забезпечення відповідності компонентів безпеки для ліфтів зазначеним вимогам.

Призначений орган повідомляє виробнику про прийняте рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

6. Виробник повинен виконувати обов'язки, визначені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.

7. Виробник повинен інформувати призначений орган, що схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни в такій системі.

Призначений орган повинен оцінити запропоновані зміни і прийняти рішення щодо здатності зміненої системи управління якістю надалі відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє виробнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинне містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

8. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні виробником обов'язків, пов'язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю.

9. Для цілей нагляду виробник повинен надавати призначеному органу доступ до місць, де здійснюються розроблення, виготовлення, перевірка та випробування, а також місць зберігання та всю необхідну інформацію, зокрема:

документацію стосовно системи управління якістю;

протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною системи управління якістю, що стосується розроблення (результати аналізів, розрахунків, випробувань);

технічну документацію на виготовлені компоненти безпеки для ліфтів;

протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною системи цілковитого забезпечення якості, яка стосується виробництва (звіти про перевірки, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу).

10. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати виробнику звіт про аудит.

11. Крім періодичних аудитів, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подавати виробнику звіт про відвідування, а в разі проведення випробувань продукції - також протокол випробувань.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

12. Виробник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам і під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний окремий компонент безпеки для ліфтів, що відповідає умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка.

13. Виробник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного компонента безпеки для ліфтів і зберігати копію такої декларації для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення відповідного компонента безпеки для ліфтів в обіг. У декларації про відповідність зазначається інформація, яка дає змогу ідентифікувати відповідний компонент безпеки для ліфтів, для якого її складено.

14. Виробник протягом не менше ніж 10 років після введення компонента безпеки для ліфтів в обіг зберігає для подання на запити органів державного ринкового нагляду:

документацію, зазначену в підпункті 5 пункту 3 цього додатка;

технічну документацію, зазначену в підпункті 4 пункту 3 цього додатка;

інформацію (документацію) щодо схвалених змін, зазначену в абзаці першому пункту 7 цього додатка;

рішення, звіти та протоколи призначеного органу, зазначені в абзаці третьому пункту 7 і в пунктах 10 і 11 цього додатка.

15. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо схвалення системи управління якістю, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік відмов у видачі документа щодо схвалення системи управління якістю та документів щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю, про документи щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив, скасував чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним документи щодо схвалення системи управління якістю.

На запит призначений орган повинен надати органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду копію виданих документів щодо схвалення системи управління якістю.

Призначений орган повинен зберігати копію виданих документів щодо схвалення системи управління якістю, додатків і доповнень до них, а також технічну документацію протягом 15 років з дати їх видачі.

Уповноважений представник

16. Обов'язки виробника, зазначені в пунктах 3, 7, 12 - 14 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

 

ВІДПОВІДНІСТЬ
на основі перевірки одиниці продукції для ліфтів
(модуль G)

Загальні вимоги

1. Відповідність на основі перевірки одиниці продукції для ліфтів є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої призначений орган проводить оцінку відповідності ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент).

Обов'язки монтажника

2. Монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

3. Заявка на проведення перевірки одиниці продукції подається монтажником за вибором одному з призначених органів.

Заявка повинна містити:

найменування та адресу монтажника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

місце встановлення ліфта;

письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу;

технічну документацію.

4. Технічна документація повинна уможливлювати оцінювання відповідності ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Технічна документація повинна містити принаймні таке:

опис ліфта;

конструкторські та технологічні креслення і схеми;

пояснення, необхідні для розуміння таких креслень і схем та функціонування ліфта;

перелік врахованих суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту;

список національних стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту, а в разі, коли зазначені національні стандарти не застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту, у тому числі перелік інших відповідних технічних специфікацій, що застосовані. У разі часткового застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, у технічній документації зазначаються їх частини, які застосовані;

копії декларацій про відповідність компонентів безпеки для ліфтів, установлених у ліфті;

результати проектних розрахунків, виконаних монтажником або для нього;

протоколи випробувань;

копії інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту.

Перевірка

5. Обраний монтажником призначений орган досліджує технічну документацію і ліфт, а також проводить необхідні випробування, передбачені у відповідному національному стандарті з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, або рівнозначні випробування, щоб перевірити його відповідність застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту. Випробування повинні передбачати випробування, зазначені у пункті 6 додатка 5 до Технічного регламенту.

Якщо ліфт відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, призначений орган повинен видати сертифікат відповідності за результатами проведених випробувань.

Призначений орган повинен заповнити відповідні сторінки в реєстраційному журналі, зазначеному в пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту.

Якщо призначений орган відмовляє у видачі сертифіката відповідності, він повинен обґрунтувати причини відмови та зазначити необхідні коригувальні заходи, яких потрібно вжити. З повторним проханням провести перевірку одиниці продукції монтажник повинен звернутися до того самого призначеного органу.

На запит призначений орган повинен надати органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду копію виданого сертифіката відповідності.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

6. Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і з відома призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, поруч із знаком відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта - ідентифікаційний номер такого органу.

7. Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відповідність повинна надаватися відповідним органам на їх прохання.

8. Монтажник повинен зберігати технічну документацію разом з копією сертифіката відповідності для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг.

Уповноважений представник

9. Обов'язки монтажника, зазначені у пунктах 3 і 8 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

 

ВІДПОВІДНІСТЬ
типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу
(модуль C2)

Загальні вимоги

1. Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірки компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить перевірки компонентів безпеки для ліфтів, щоб переконатися, що вони відповідають типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, а також задовольняють застосовним вимогам, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент), і уможливлюють ліфтові, в якому вони належним чином вмонтовані, задовольнити ці вимоги.

Виробництво

2. Виробник повинен вжити всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і його моніторинг забезпечували відповідність виготовлених компонентів безпеки для ліфтів умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка.

3. Заявка на проведення перевірки під наглядом через певні інтервали часу подається виробником за вибором одному з призначених органів.

Заявка повинна містити:

найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу;

належну інформацію про виготовлені компоненти безпеки для ліфтів;

адресу приміщення, де може бути взятий зразок компонентів безпеки для ліфтів.

4. Призначений орган проводить або доручає проведення перевірки компонентів безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу. З метою перевірки відповідності компонентів безпеки для ліфтів умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка, адекватна вибірка готових компонентів безпеки для ліфтів, відібрана призначеним органом на місці, досліджується та підлягає проведенню належних випробувань, які визначені у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів, та/або еквівалентні випробування, зазначені в інших відповідних технічних специфікаціях, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонентів безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки. У разі коли один або більше перевірених компонентів безпеки для ліфтів не відповідає вимогам, призначений орган повинен вжити належних заходів.

Питання, які повинні бути прийняті до уваги під час перевірки компонентів безпеки для ліфтів, повинні бути визначені за взаємною згодою між усіма призначеними органами, відповідальними за цю процедуру, з урахуванням основних характеристик компонентів безпеки для ліфтів.

Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності типу за результатами проведених досліджень і випробувань.

На запит призначений орган повинен надати сертифікат відповідності типу органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

5. Виробник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам і під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожен окремий компонент безпеки для ліфтів, що відповідає умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка.

6. Виробник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного компонента безпеки для ліфтів і зберігати копію такої декларації для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення відповідного компонента безпеки для ліфтів в обіг. У декларації про відповідність зазначається інформація, яка дає змогу ідентифікувати відповідний компонент безпеки для ліфтів, для якого її складено.

Уповноважений представник

7. Обов'язки виробника можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови визначення таких обов'язків у дорученні. Уповноважений представник не повинен виконувати обов'язки виробника, зазначені в пункті 2 цього додатка.

 

ВІДПОВІДНІСТЬ
типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів
(модуль E)

Загальні вимоги

1. Відповідність типу на основі забезпечення якості продукції є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить оцінку системи управління якістю монтажника, щоб переконатися, що ліфти відповідають схваленому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, або ліфту, розробленому та виготовленому відповідно до системи цілковитого забезпечення якості, схваленої згідно з додатком 11 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент), а також задовольняють застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Обов'язки монтажника

2. Монтажник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для остаточної перевірки та випробування ліфтів відповідно до пунктів 3 - 8 цього додатка і підлягає нагляду відповідно до пунктів 9 - 12 цього додатка.

Система управління якістю

3. Заявка на проведення оцінки системи управління якістю щодо ліфтів подається монтажником за вибором одному з призначених органів. Заявка повинна містити:

1) найменування та адресу монтажника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

2) належну інформацію на ліфти, що будуть установлені;

3) документацію стосовно системи управління якістю;

4) технічну документацію на ліфти, що будуть установлені;

5) письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу.

4. Відповідно до системи управління якістю кожний ліфт повинен пройти дослідження та необхідні випробування, зазначені у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта, або повинні бути проведені рівнозначні випробування для того, щоб переконатися, що ліфт відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті монтажником, повинні бути систематично та впорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна уможливлювати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.

Зазначена документація повинна, зокрема, містити належний опис:

цілей у сфері якості;

організаційної структури, обов'язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до введення в обіг, у тому числі випробування, зазначені в пункті 6 додатка 5 до Технічного регламенту;

засобів для проведення моніторингу, що дають змогу контролювати ефективне функціонування системи управління якістю;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про перевірку та даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу).

5. Призначений орган повинен проводити оцінку системи управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка. Призначений орган робить припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Група з питань проведення аудиту повинна мати в своєму складі одного фахівця з досвідом оцінювання відповідної технології виготовлення ліфтів і знанням суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту. Аудит повинен включати відвідування приміщень монтажника і місця монтажу ліфта для проведення оцінки.

Призначений орган повідомляє монтажнику про прийняте рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

6. Монтажник повинен виконувати обов'язки, визначені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.

7. Монтажник повинен інформувати призначений орган, що схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни в такій системі.

8. Призначений орган повинен оцінити запропоновані зміни і прийняти рішення щодо здатності зміненої системи управління якістю надалі відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє монтажнику чи в разі потреби його уповноваженому представнику про прийняте рішення. Повідомлення повинне містити висновки оцінки та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Призначений орган повинен нанести або забезпечити нанесення свого ідентифікаційного номера поруч із знаком відповідності технічним регламентам відповідно до пунктів 61 - 67 Технічного регламенту.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

9. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні монтажником обов'язків, пов'язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю.

10. Для цілей нагляду монтажник повинен надавати призначеному органу доступ до місць монтажу, перевірки і випробування та надати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

документацію стосовно системи управління якістю;

технічну документацію;

протоколи (записи) щодо якості (звіти про перевірку та дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо).

11. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що монтажник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати монтажнику звіт про проведення аудиту.

12. Крім періодичних аудитів, призначений орган може без попередження здійснювати відвідування місць монтажу ліфта.

Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю та ліфта. Призначений орган повинен подавати монтажнику звіт про відвідування, а в разі проведення випробувань - також протокол випробувань.

13. Монтажник протягом не менше ніж 10 років після введення в обіг останнього ліфта зберігає для подання на запити органів державного ринкового нагляду:

документацію, зазначену в підпункті 3 пункту 3 цього додатка;

технічну документацію, зазначену в підпункті 4 пункту 3 цього додатка;

інформацію (документацію) щодо схвалених змін, зазначену в пункті 7 цього додатка;

рішення, звіти та протоколи призначеного органу, зазначені в абзаці другому пункту 8 і пунктах 11 і 12 цього додатка.

14. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо схвалення системи управління якістю, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік відмов у видачі документа щодо схвалення системи управління якістю та документів щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю, про документи щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив, скасував чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним документи щодо схвалення системи управління якістю.

На запит призначений орган повинен надати органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду копію виданих документів щодо схвалення системи управління якістю.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

15. Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і з відома призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, поруч із знаком відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта - ідентифікаційний номер такого органу.

16. Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відповідність повинна надаватися відповідним органам на їх прохання.

Уповноважений представник

17. Обов'язки монтажника, зазначені у пунктах 3, 7, 13, 15 і 16 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

 

ВІДПОВІДНІСТЬ
на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту для ліфтів
(модуль H1)

Загальні вимоги

1. Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту для ліфтів є процедурою оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить оцінку системи управління якістю монтажника і в разі потреби проекту ліфтів, щоб переконатися, що ліфти задовольняють застосовні суттєві вимоги щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент).

Обов'язки монтажника

2. Монтажник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для розроблення, виготовлення, складення, монтажу, кінцевої перевірки та випробування ліфтів відповідно до пунктів 3 - 11 цього додатка і підлягає нагляду відповідно до пунктів 12 - 15 цього додатка. Адекватність технічного проекту ліфтів досліджується відповідно до пунктів 5 - 9 цього додатка.

Система управління якістю

3. Заявка на проведення оцінки системи управління якістю подається монтажником за вибором одному з призначених органів. Заявка повинна містити:

1) найменування та адресу монтажника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

2) усю належну інформацію про ліфти, що будуть установлені, зокрема інформацію, яка сприяє розумінню взаємозв'язку між конструкцією і функціонуванням ліфта;

3) документацію стосовно системи управління якістю;

4) технічну документацію, зазначену в пункті 3 додатка 4 до Технічного регламенту;

5) письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу.

4. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність ліфтів застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту. Усі елементи, вимоги та положення, прийняті монтажником, повинні бути систематично та впорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна уможливлювати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.

Вона повинна містити, зокрема, належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов'язків і повноважень керівництва стосовно якості розроблення та продукції;

технічних специфікацій (технічне завдання) на розроблення, включаючи національні стандарти, що будуть застосовуватися, а в разі, коли відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, не будуть застосовуватися, - засобів, у тому числі інших відповідних технічних специфікацій, що будуть використані з метою забезпечення виконання застосовних суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту;

методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час розроблення ліфтів;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися під час приймання матеріалів, деталей і складальних одиниць, що постачаються;

відповідних методів складення, монтажу, контролю за якістю та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до (перевірка умов монтажу: шахта, машинне приміщення тощо), під час і після монтажу (у тому числі випробування, зазначені у пункті 6 додатка 5 до Технічного регламенту;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу);

засобів для проведення моніторингу, що дають змогу контролювати досягнення необхідної якості розроблення продукції і ефективне функціонування системи управління якістю.

Експертиза проекту

5. У разі коли проект не в повному обсязі відповідає національним стандартам, включеним до переліку національних стандартів, призначений орган повинен переконатися, що конструкція відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і видати монтажнику сертифікат експертизи проекту, зазначивши строк дії сертифіката, і докладні дані, необхідні для ідентифікації схваленого проекту (конструкції).

6. У разі коли проект не відповідає застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизу проекту і повідомляє про це монтажнику з наданням відповідно обґрунтування.

Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку науки і техніки, які свідчать про те, що схвалений проект більше не може відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і визначити потребу в подальшому дослідженні таких змін. У такому випадку призначений орган повинен повідомити про це монтажнику.

7. Монтажник повинен інформувати призначений орган, який видав сертифікат експертизи проекту, про будь-які зміни конструкції схваленого проекту, що можуть вплинути на відповідність ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, або на умови чинності сертифіката. Такі зміни конструкції вимагають додаткового схвалення призначеним органом, що видав сертифікат експертизи проекту, у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи проекту.

8. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи проекту та/або будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому перелік відмов у видачі сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них та сертифікатів експертизи проекту та/або будь-яких доповнень до них, які він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі сертифіката експертизи проекту та/або будь-яких доповнень до нього, про сертифікати експертизи проекту та/або будь-які доповнення до них, які він скасував, зупинив чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним сертифікати експертизи проекту та/або доповнення до них.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів експертизи проекту та/або доповнень до них. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та звіту про оцінювання з результатами досліджень, проведених призначеним органом.

9. Монтажник зберігає копію сертифіката експертизи проекту, додатки та доповнення до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг.

Оцінка системи управління якістю

10. Призначений орган повинен проводити оцінку системи управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка. Призначений орган робить припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Група з питань проведення аудиту аудиту повинна мати в своєму складі одного фахівця з досвідом оцінювання відповідної технології виготовлення ліфтів і знанням суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту. Аудит повинен включати відвідування приміщень монтажника і місця монтажу ліфта для проведення оцінки.

Група з питань проведення аудиту розглядає технічну документацію, зазначену в підпункті 4 пункту 3 цього додатка, щоб переконатися у здатності монтажника ідентифікувати застосовні суттєві вимоги щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту, і проводити необхідні дослідження для забезпечення відповідності ліфтів зазначеним вимогам.

Призначений орган повідомляє монтажнику чи в разі потреби уповноваженому представнику про прийняте рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

11. Монтажник повинен виконувати обов'язки, визначені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.

Монтажник повинен інформувати призначений орган, що схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни в такій системі.

Призначений орган повинен оцінити запропоновані зміни і прийняти рішення щодо здатності зміненої системи управління якістю надалі відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє монтажнику чи в разі потреби уповноваженому представнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Призначений орган повинен нанести або забезпечити нанесення його ідентифікаційного номера поруч із знаком відповідності технічним регламентам відповідно до пунктів 61 - 67 Технічного регламенту.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

12. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні монтажником обов'язків, пов'язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю.

13. Для цілей нагляду монтажник повинен надавати призначеному органу доступ до місць розроблення, виготовлення, складення, монтажу, перевірки, випробування та зберігання продукції для ліфтів і надати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

документацію стосовно системи управління якістю;

протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною системи управління якістю, що стосується розроблення (результати аналізів, розрахунків, випробувань);

протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною системи управління якістю, що стосується постачання та монтажу (звіти про перевірки, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу).

14. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що монтажник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати монтажнику звіт про проведення аудиту.

15. Крім періодичних аудитів, призначений орган може без попередження відвідувати приміщення монтажника чи місця монтажу ліфта. Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подавати монтажнику звіт про відвідування, а в разі проведення випробувань - також протокол випробувань.

16. Монтажник зберігає для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом не менше ніж 10 років після введення в обіг ліфта:

документацію, зазначену в підпункті 5 пункту 3 цього додатка;

технічну документацію, зазначену в підпункті 4 пункту 3 цього додатка;

інформацію (документацію) щодо схвалених змін, зазначену в абзаці другому пункту 11 цього додатка;

рішення, звіти та протоколи призначеного органу, зазначені в абзаці четвертому пункту 11 і в пунктах 14 і 15 цього додатка.

17. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо схвалення системи управління якістю, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік відмов у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю та документів щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю, про документи щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив, скасував чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним документи щодо схвалення системи управління якістю.

Призначений орган повинен зберігати копії виданих документів щодо схвалення системи управління якістю, додатків і доповнень до них, а також технічну документацію протягом 15 років з дати їх видачі.

На запит призначений орган повинен надати органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду копії виданих документів щодо схвалення системи управління якістю.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

18. Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і з відома призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, поруч із знаком відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта - ідентифікаційний номер такого органу.

19. Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відповідність повинна надаватися відповідним органам на їх прохання.

Уповноважений представник

20. Обов'язки монтажника, зазначені у пунктах 3, 7, 9, 16, 18 і 19 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

 

ВІДПОВІДНІСТЬ
типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів
(модуль D)

Загальні вимоги

1. Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить оцінку системи управління якістю виробничого процесу монтажника, щоб переконатися, що встановлені ліфти відповідають схваленому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, або ліфту, розробленому та виготовленому відповідно до системи цілковитого забезпечення якості, схваленої згідно з додатком 11 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент), а також задовольняють застосовні суттєві вимоги щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту.

Обов'язки монтажника

2. Монтажник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для виготовлення, складення, монтажу, остаточної перевірки та випробування ліфтів відповідно до пунктів 3 - 8 цього додатка і підлягає нагляду відповідно до пунктів 9 - 12 цього додатка.

Система управління якістю

3. Заявка на проведення оцінки системи управління якістю щодо ліфтів подається монтажником за вибором одному з призначених органів. Заявка повинна містити:

1) найменування та адресу монтажника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

2) належну інформацію на ліфти, що будуть установлені;

3) документацію стосовно системи управління якістю;

4) технічну документацію на ліфти, що будуть установлені;

5) письмову заяву про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу.

4. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність ліфтів застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті монтажником, повинні бути систематично та впорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна уможливлювати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.

Зазначена документація повинна, зокрема, містити належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов'язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

методів виробництва, контролю за якістю та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час та після монтажу;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про перевірку та даних щодо випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу);

засобів для проведення моніторингу досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

5. Призначений орган повинен проводити оцінку системи управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка. Призначений орган робить припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Група з питань проведення аудиту повинна мати в своєму складі одного фахівця з досвідом оцінювання відповідної технології виготовлення ліфтів і знанням суттєвих вимог щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту.

Аудит повинен включати відвідування приміщень монтажника і місця монтажу ліфта для проведення оцінки.

Призначений орган повідомляє монтажнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

6. Монтажник повинен виконувати обов'язки, визначені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.

7. Монтажник повинен інформувати призначений орган, що схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни в такій системі.

8. Призначений орган повинен оцінити запропоновані зміни і прийняти рішення щодо відповідності зміненої системи управління якістю вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє монтажнику чи в разі потреби його уповноваженому представнику про прийняте рішення. Повідомлення повинне містити висновки оцінки та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Призначений орган повинен нанести або забезпечити нанесення його ідентифікаційного номера поруч із знаком відповідності технічним регламентам відповідно до пунктів 61 - 67 Технічного регламенту.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

9. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні монтажником обов'язків, пов'язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю.

10. Для цілей нагляду монтажник повинен надавати призначеному органу доступ до місць виготовлення, складення, монтажу, перевірки, випробування та зберігання продукції для ліфтів і надати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

документацію стосовно системи управління якістю;

технічну документацію;

протоколи (записи) щодо якості (звіти про перевірку та дані щодо випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу).

11. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що монтажник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати монтажнику звіт про проведення аудиту.

12. Крім періодичних аудитів, призначений орган може без попередження відвідувати монтажника. Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подавати монтажнику звіт про відвідування, а в разі проведення випробувань - також протокол випробувань.

13. Монтажник зберігає для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом не менше ніж 10 років після введення в обіг ліфта:

документацію, зазначену в підпункті 3 пункту 3 цього додатка;

технічну документацію, зазначену в підпункті 4 пункту 3 цього додатка;

інформацію (документацію) щодо схвалених змін, зазначену в пункті 7 цього додатка;

рішення, звіти та протоколи призначеного органу, зазначені в абзаці другому пункту 8 і в пунктах 11 і 12 цього додатка.

14. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо схвалення системи управління якістю, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік відмов у видачі документа щодо схвалення системи управління якістю та документів щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю, про документи щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив, скасував чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним документи щодо схвалення системи управління якістю.

На запит призначений орган повинен надати органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду копію виданих документів щодо схвалення системи управління якістю.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

15. Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і з відома призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, поруч із знаком відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта - ідентифікаційний номер такого органу.

16. Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відповідність повинна надаватися відповідним органам на їх прохання.

Уповноважений представник

17. Обов'язки монтажника, зазначені у пунктах 3, 7, 13, 15 і 16 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умови визначення таких обов'язків у дорученні.

 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів і Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

 

пункт 1

Стаття 1

пункти 2 - 4

Стаття 2

пункт 5

Стаття 3

пункти 6 - 8

Стаття 4

пункти 9 - 10

Стаття 5

пункти 11 - 12

Стаття 6

пункти 13 - 14

Стаття 7

пункти 15 - 23

Стаття 8

пункти 24 - 32

Стаття 9

пункти 33 - 34

Стаття 10

пункти 35 - 43

Стаття 11

пункти 44 - 48

Стаття 12

пункт 49

Стаття 13

пункт 50

Стаття 14

пункт 51

Стаття 15

пункт 52

Стаття 16

пункти 53 - 56

Стаття 17

пункти 57 - 60

Стаття 18

пункт 61

Стаття 19

пункти 62 - 67

Стаття 20

пункт 68

Стаття 21

 

Стаття 22

 

Стаття 23

 

Стаття 24

пункти 69 - 77

Стаття 25

 

Стаття 26

пункти 78 - 81

Стаття 27

 

Стаття 28

 

Стаття 29

 

Стаття 30

 

Стаття 31

 

Стаття 32

пункти 82 - 86

Стаття 33

пункт 87

Стаття 34

пункти 88 - 89

Стаття 35

 

Стаття 36

пункт 90

Стаття 37

пункт 91

Стаття 38

 

Стаття 39

 

Стаття 40

 

Стаття 41

пункт 92

 

пункт 93

Стаття 42

 

Стаття 43

 

Стаття 44

 

Стаття 45

 

Стаття 46

 

Стаття 47

 

Стаття 48

 

Стаття 49

 

Додаток I

додаток 1

Додаток II

додаток 2

Додаток III

додаток 3

Додаток IV

додаток 4

Додаток V

додаток 5

Додаток VI

додаток 6

Додаток VII

додаток 7

Додаток VIII

додаток 8

Додаток IX

додаток 9

Додаток X

додаток 10

Додаток XI

додаток 11

Додаток XII

додаток 12

Додаток XIII

 

Додаток XIV

 

 

додаток 13

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. N 465 "Про затвердження Технічного регламенту ліфтів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36, ст. 1227).

2. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. N 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

3. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 632 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 69, ст. 2533).

4. Пункт 14 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. N 76 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 644)

____________

Опрос