Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке учета, хранения, списания и использования военного имущества в Вооруженных Силах

КМ Украины
Постановление КМ от 21.06.2017 № 434
действует с 27.06.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2017 р. N 434

Київ

Про внесення змін до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1225 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1366; 2011 р., N 37, ст. 1530; 2013 р., N 53, ст. 1940; 2016 р., N 7, ст. 346, N 24, ст. 948), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах

1. У пункті 2:

1) доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

"виключення із складу Військово-Морських Сил Збройних Сил бойових кораблів та катерів, суден (кораблів та катерів) забезпечення (далі - кораблі та судна) - видання Міноборони актів на вчинення подальших дій щодо списання кораблів та суден, які неможливо використовувати за призначенням внаслідок втрати тактико-технічних характеристик та закінчення встановленого строку служби і відновлення яких економічно недоцільне, а також які втрачені внаслідок воєнних (бойових) дій (диверсії, терористичного акту, піратського нападу, стихійного лиха, аварії, катастрофи) або інформація про які відсутня, і на повернення кораблів та суден їх власникам після оголошення демобілізації;

зарахування до складу Військово-Морських Сил Збройних Сил кораблів та суден - видання Міноборони актів на вчинення подальших дій з приймання кораблів та суден, збудованих за державним оборонним замовленням, переданих власниками всіх форм власності, в тому числі у порядку виконання військово-транспортного обов'язку, а також придбаних за міжнародними договорами або отриманих у рамках міжнародної технічної допомоги;

закріплення військового майна - видання Міноборони актів щодо визначення належності військового майна до певних військових частин, які є підставою для його використання за цільовим та функціональним призначенням;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

2) абзац десятий викласти в такій редакції:

"рух військового майна - прийняття, видача, витрачання, передача (здавання) та списання військового майна згідно з обліковими документами та зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил кораблів та суден;".

2. Абзац перший пункту 3 після слова "акти" доповнити словами ", а також встановлює порядок зарахування (виключення) до (із) складу Військово-Морських Сил Збройних Сил кораблів та суден".

3. Пункт 18 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Списання кораблів та суден здійснюється після їх виключення із складу Військово-Морських Сил Збройних Сил.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

4. У пункті 24 слово "додатком" замінити словами і цифрами "додатками 1 і 2".

5. Додаток до Положення викласти в такій редакції:

МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ КОШТІВ,
на які посадові особи Збройних Сил мають право списувати військове майно за актами якісного (технічного) стану, інспекторськими посвідченнями та за актами списання

Найменування посади

Вартість за одиницю військового майна або за одним актом, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за актом якісного (технічного) стану та актом списання

за інспекторським посвідченням

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які ведуть військове (корабельне) господарство, керівник представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно

1200

600

Командири (начальники) вищого рівня відносно зазначених посадових осіб, начальники служб забезпечення органів військового управління, керівники структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони*

6000

3000

Міністр оборони

понад 6000

понад 3000

____________
* Конкретні розміри коштів, на які посадові особи Збройних Сил мають право списувати військове майно, визначаються наказом Міноборони.".

6. Доповнити Положення додатком 2 такого змісту:

МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ КОШТІВ,
на які посадові особи Збройних Сил мають право списувати військове майно за інспекторськими посвідченнями, знищене (втрачене) під час воєнних (бойових) дій, антитерористичної операції, міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки або внаслідок диверсій

Найменування посади

Вартість за одиницю військового майна, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Командир окремої роти, інші командири (начальники) військових частин, установ, організацій Збройних Сил, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які ведуть військове (корабельне) господарство, керівник представництва державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації, для яких штатом передбачено військове звання від майора (капітана 3 рангу) до полковника (капітана 1 рангу) включно

2400

 

Командири (начальники) вищого рівня відносно зазначених посадових осіб, начальники служб забезпечення органів військового управління, керівники структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони*

60000

 

Міністр оборони

понад 60000

 

____________
* Конкретні розміри коштів, на які посадові особи Збройних Сил мають право списувати військове майно за інспекторськими посвідченнями, знищене (втрачене) під час воєнних (бойових) дій, антитерористичної операції, міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки або внаслідок диверсій, визначаються наказом Міноборони.".

____________

Опрос