Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента энергетической маркировки телевизоров

КМ Украины
Постановление КМ, Регламент от 24.05.2017 № 359
редакция действует с 15.03.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. N 359

Київ

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 лютого 2018 року N 143

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів, що додається.

2. Установити, що телевізори, які були введені в обіг до набрання чинності цією постановою і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, можуть бути надані на ринку протягом шести місяців з дати набрання чинності цією постановою.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.02.2018 р. N 143)

4. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування телевізорів

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання кінцевим споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії та інших ресурсів телевізорами, а також додаткової інформації.

Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 1062/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування телевізорів.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

дилер - особа (імпортер або розповсюджувач), яка продає, здає в прокат, пропонує у лізинг або демонструє продукт для кінцевого споживача;

інформація або стан дисплея - постійна функція, що надає інформацію або ідентифікує стан обладнання на дисплеї, враховуючи годинник;

кінцевий споживач - це особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

максимальне співвідношення яскравості - співвідношення значення максимальної яскравості у режимі "вдома" або "ввімкнено", встановленого постачальником (залежно від обставин), та значення максимальної яскравості найяскравішого режиму "ввімкнено";

початкове меню - група налаштувань телевізора, встановлена виробником, з якої користувач повинен обрати конкретне налаштування після першого ввімкнення телевізора;

пункт продажу - місце, де телевізори виставляються або пропонуються для продажу, у прокат або лізинг;

режим "ввімкнено" - стан, коли телевізор підключено до мережі, він відтворює звук та показує зображення;

режим "вдома" - налаштування телевізора, рекомендовані виробником для його використання вдома;

режим "вимкнено" - стан, коли телевізор підключено до мережі, він не виконує жодної функції, позначено стан "вимкнено", забезпечується електромагнітна сумісність відповідно до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 2, ст. 72);

режим очікування - стан, коли телевізор підключено до мережі, його належне функціонування залежить від споживчої потужності мережі і він виконує протягом невизначеного періоду часу функцію з реактивації (функцію з реактивації та позначення ввімкнення цієї функції) та/або функцію з надання інформації або зазначення статусу робочого стану телевізора;

телевізор - телемонітор або телеприймач;

телемонітор - пристрій, що призначений для відображення на інтегрованому екрані відеосигналів з різних джерел, у тому числі телевізійних сигналів, контролює та/або відтворює аудіосигнали із зовнішнього пристрою, що підключений через стандартизовані шляхи відеосигналу, зокрема кабель з роз'ємами RCA (частковий або повний відеосигнал), SCART, HDMI, та безпровідні стандарти (крім таких нестандартизованих шляхів відеосигналів, як DVI та SDI), але не може отримувати та обробляти сигнали, що транслюються;

телеприймач - пристрій, що призначений для відображення та отримання аудіовізуальних сигналів, розміщується на ринку під єдиним позначенням моделі або системи і складається з екрана, одного або більше тюнерів/приймачів та таких необов'язкових пристроїв, що виконують додаткові функції із зберігання даних та/або відображення, як універсальний цифровий диск (DVD) та/або жорсткий диск (HDD), та/або касетний відеомагнітофон (VCR). Необов'язкові пристрої можуть бути поєднані з екраном або додаватися окремо;

функція з реактивації - функція, що полегшує активацію інших режимів телевізора, в тому числі режиму "ввімкнено", шляхом переведення телевізора з використанням пульта дистанційного управління, внутрішніх сенсорів, таймера у стан, в якому можливе використання додаткових функцій.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції", Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 702 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2822).

Обов'язки постачальників та дилерів

3. Постачальник забезпечує надання дилеру разом з телевізором вітчизняного та іноземного виробництва друкованої енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до закону про порядок застосування мов.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 1, а мікрофіші - додатку 2.

4. Постачальник забезпечує розроблення технічної документації, яка необхідна для проведення оцінки достовірності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам цього Технічного регламенту, та надає її на запит органів державного ринкового нагляду та Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Технічна документація повинна відповідати вимогам, визначеним у додатку 3.

5. У пунктах продажу кожен телевізор повинен мати енергетичну етикетку, яка прикріплюється його розповсюджувачем на передній панелі телевізора. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

6. Постачальник забезпечує надання дилеру для кожної моделі телевізора, що введена в обіг, електронної енергетичної етикетки, що відповідає вимогам, визначеним у додатку 1, та мікрофіші, що відповідає вимогам, визначеним у додатку 2. Електронна енергетична етикетка та мікрофіша також можуть бути надані дилеру для інших моделей телевізорів.

7. Якщо телевізор пропонується для продажу, у прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб, коли споживач не може побачити телевізор, його дилер гарантовано забезпечує кінцевого споживача інформацією відповідно до додатка 4 до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг телевізор. Якщо реалізація телевізора для продажу, у прокат або лізинг виконується дистанційним способом (через Інтернет), його дилер забезпечує кінцевого споживача інформацією відповідно до додатка 5.

8. Постачальники та дилери забезпечують рекламу конкретної моделі телевізора, на який поширюється дія цього Технічного регламенту, що включає інформацію про клас енергоефективності, у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну.

9. Постачальники та дилери забезпечують зазначення у технічних рекламних матеріалах щодо телевізорів, які описують їх технічні параметри, інформації про клас енергоефективності конкретної моделі телевізора.

Методи вимірювання

10. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші відповідно до цього Технічного регламенту, отримується за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами щодо методів вимірювання, що відповідають європейським гармонізованим стандартам.

11. Випробування телевізорів проводяться постачальником відповідно до додатка 6.

Державний ринковий нагляд

12. Державний ринковий нагляд за відповідністю телевізорів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється органами державного ринкового нагляду в межах сфери їх відповідальності і передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності вимогам, зазначеним у додатках 1 і 2, а також проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик телевізорів відповідно до додатка 7.

Якщо вимоги, що визначені цим Технічним регламентом, постачальником або дилером не дотримано, телевізори вважаються такими, що не відповідають таким вимогам.

Клас енергоефективності телевізора та енергетична етикетка

13. Клас енергоефективності телевізора визначається згідно з додатком 8 на основі індексу енергоефективності, який обчислюється відповідно до додатка 9.

14. Енергетична етикетка застосовується відповідно до пункту 1 додатка 1:

для телевізорів, введених в обіг з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 359 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів", з класами енергоефективності A++, A+, A, B, C, D, E або A+++, A++, A+, A, B, C, D;

для телевізорів, введених в обіг з 1 січня 2020 р., з класами енергоефективності A+++, A++, A+, A, B, C, D.

15. Таблиця відповідності положень Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 1062/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування телевізорів, та цього Технічного регламенту наведена у додатку 10.

 

ВИМОГИ
до енергетичної етикетки

1. Енергетична етикетка для телевізорів, введених в обіг з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 359, оформляється за таким зразком:

  

2. Енергетична етикетка для телевізорів, введених в обіг з 1 січня 2020 р., оформляється за таким зразком:

  

3. На енергетичній етикетці зазначається інформація про:

найменування або торговельну марку постачальника телевізора;

модель телевізора (код, який відрізняє конкретну модель телевізора від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника);

клас енергоефективності телевізора. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

споживчу потужність телевізора в режимі "ввімкнено", округлену до найближчого цілого числа, Вт;

річний обсяг енергоспоживання, розрахований відповідно до пункту 2 додатка 9 до Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів, округлений до найближчого цілого числа, кВт·г на рік;

зовнішню діагональ екрана телевізора, сантиметрів та дюймів;

логотип перемикача (у разі потреби), що переводить телевізор у режим споживчої потужності не вище 0,01 Вт у разі переведення телевізора у режим "вимкнено" (для телевізорів з добре помітним перемикачем).

4. Енергетична етикетка оформляється за таким зразком:

  

Для виготовлення кольорової енергетичної етикетки використовуються блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори, фон білий для телевізорів з площею екрана більш як 29 кв. дециметрів, а також білий або прозорий для телевізорів з площею екрана 29 кв. дециметрів або менше.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється шляхом сполучення зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка повинна бути розміром щонайменше 60 х 120 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри повинні бути збільшені пропорційно.

Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

  границі:

лінія - завтовшки 3 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 3,5 міліметра;

  кольорова панель: кольори - X-51-00-27 та 00-16-X-00;

  енергетичний логотип:

колір - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно із зразком;

ширина - 51 міліметр;

висота - 9 міліметрів;

  границя під логотипом:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 51 міліметр;

  шкала A + - F:

стрілка - заввишки 3,8 міліметра;

пробіл - 0,75 міліметра;

кольори:

- вищий клас - X-00-X-00;

- другий клас - 70-00-X-00;

- третій клас - 30-00-X-00;

- четвертий клас - 00-00-X-00;

- п'ятий клас - 00-30-X-00;

- шостий клас - 00-70-X-00;

- останній клас - 00-X-X-00;

текст:

- Calibri bold - 10 pt;

- великі літери білого кольору;

символи '+':

- Calibri bold - 7 pt;

- білого кольору, вирівняні в один ряд;

  клас енергоефективності:

стрілка:

- ширина - 26 міліметрів;

- висота - 8 міліметрів;

- колір чорний - 100 відсотків;

текст:

- Calibri bold - 15 pt;

- великі літери білого кольору;

символи '+':

- Calibri bold - 10 pt;

- білого кольору;

  енергоспоживання:

текст:

- Calibri regular - 7 pt;

- великі літери чорного кольору - 100 відсотків;

  логотип перемикача:

піктограма згідно із зразком;

границя - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 3,5 міліметра;

  споживча потужність в режимі "ввімкнено":

границя:

- перша лінія - завтовшки 1 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

перший рівень:

- Calibri bold - 14 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

- Calibri regular - 11 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

  зовнішня діагональ екрана телевізора:

піктограма згідно із зразком;

границя:

- лінія - завтовшки 1 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

перший рівень:

- Calibri bold - 14 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

- Calibri regular - 11 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

  річний обсяг енергоспоживання:

границя:

- перша лінія - завтовшки 2 pt;

- колір блакитний - 100 відсотків;

- круглі кути - 3,5 міліметра;

показник:

- Calibri bold - 25 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

друга лінія:

- Calibri regular - 11 pt;

- колір чорний - 100 відсотків;

  найменування або торговельна марка постачальника телевізора;

  модель телевізора;

  місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі телевізора розміром 51 х 8 міліметрів;

  номер та дата нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів:

- Calibri bold - 8 pt;

- Calibri light - 9 pt.

 

ВИМОГИ
до мікрофіші

1. У мікрофіші, у тому числі інструкції та інформаційних брошурах, які надаються разом з телевізором, зазначається така інформація:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель телевізора;

3) клас енергоефективності телевізора відповідно до додатка 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів (далі - Технічний регламент);

4) зовнішня діагональ екрана телевізора, сантиметрів та дюймів;

5) споживча потужність телевізора в режимі "ввімкнено", визначена відповідно до додатка 6 до Технічного регламенту;

6) річний обсяг енергоспоживання, визначений відповідно до додатка 9 до Технічного регламенту (у форматі "Енергоспоживання XYZ кВт·г на рік з урахуванням споживчої потужності телевізора за чотири години роботи на день протягом 365 днів (фактичне енергоспоживання залежить від використання телевізора)", округлений до найближчого цілого числа, кВт·г на рік;

7) споживча потужність телевізора в режимах "очікування" та/або "вимкнено" відповідно до процедури, проведеної згідно з додатком 6 до Технічного регламенту;

8) роздільна здатність екрана телевізора у фактичних горизонтальних та вертикальних пікселях.

2. Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей телевізора одного постачальника.

3. Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у пункті 1 цього додатка, яка не зазначена на енергетичній етикетці, повинна бути надана кінцевому споживачеві.

 

ВИМОГИ
до технічної документації

Технічна документація включає:

інформацію про повне найменування та адресу постачальника телевізора;

загальний опис моделі телевізора, достатній для її однозначної ідентифікації;

посилання на національні стандарти, зокрема ті, що відповідають гармонізованим європейським стандартам, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувались (у разі потреби);

ідентифікацію та підпис уповноваженої особи виробника;

відомості про технічні параметри телевізора, необхідні для проведення вимірювань, зокрема:

- температуру навколишнього середовища;

- випробувальну напругу (В) та частоту (Гц);

- загальні гармонічні викривлення системи подачі електроенергії;

- термінал введення тестових аудіо- та відеосигналів;

- інформацію та документацію щодо налаштування приладів та використання схем для проведення електричного тестування;

відомості про технічні параметри телевізора в режимі "ввімкнено", необхідні для проведення вимірювань, зокрема:

- споживчу потужність телевізора (Вт), округлену до одного знака після коми для вимірювань до 100 Вт та до найближчого цілого числа для вимірювань понад 100 Вт;

- характеристики динамічного відеосигналу телетрансляції, що представляє типовий зміст телевізійної трансляції;

- послідовність дій для досягнення стабільного стану телевізора з урахуванням споживчої потужності;

- для телевізорів з початковим меню - рівень максимальної яскравості в режимі "вдома" та максимальної яскравості найяскравішого режиму "ввімкнено" (відсотків);

- для телемоніторів - характеристики тюнера, що використовуються для проведення вимірювань;

відомості про технічні параметри телевізора в режимах "очікування" та "вимкнено", необхідні для проведення вимірювань, зокрема:

- споживчу потужність телевізора, округлену до двох знаків після коми (Вт);

- використаний метод проведення вимірювань;

- опис вибору чи програмування режиму;

- порядок дій для переведення в інший режим у разі, коли режими змінюються автоматично.

 

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається у разі, коли кінцеві споживачі не можуть побачити телевізор

1. У разі коли кінцеві споживачі не можуть побачити телевізор, їм надається інформація про:

клас енергоефективності телевізора, визначений відповідно до додатка 8 до Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів (далі - Технічний регламент);

споживчу потужність телевізора в режимі "ввімкнено", визначену відповідно до пункту 1 додатка 9 до Технічного регламенту;

річний обсяг енергоспоживання телевізора, визначений відповідно до пункту 2 додатка 9 до Технічного регламенту;

зовнішню діагональ екрана телевізора.

2. Додатково може надаватися інформація, що зазначається у мікрофіші, відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту.

3. Шрифт, яким зазначається інформація, повинен давати змогу кінцевому споживачеві ознайомитися з такою інформацією без використання спеціального приладу.

 

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається кінцевим споживачам, якщо реалізація телевізора для продажу, у прокат або лізинг виконується дистанційним способом (через Інтернет)

1. У цьому додатку терміни вживаються у такому значенні:

альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі в разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті;

сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього.

2. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з пунктом 6 Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів, демонструється на механізмі відображення разом з ціною телевізора згідно з пунктом 14 Технічного регламенту. Електронна енергетична етикетка повинна бути чітко видима, мати розмір відповідно до пункту 5 додатка 1 до зазначеного Технічного регламенту, а також може відображатися з використанням вбудованого дисплея з дотриманням вимог, визначених у пункті 3 цього додатка. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

3. Для забезпечення доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея необхідно дотримуватися таких вимог:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності телевізора повинен відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності телевізора повинен зазначатися білим кольором та таким же шрифтом, як і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності телевізора повинна мати один із таких форматів:

  .

4. У разі застосування вбудованого дисплея повинні бути дотримані такі вимоги щодо відображення енергетичної етикетки:

1) позначення класу енергоефективності, що відповідає вимогам, визначеним у пункті 3 цього додатка, демонструється на механізмі відображення разом з ціною телевізора;

2) позначення класу енергоефективності повинно містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

3) електронна енергетична етикетка відображається з використанням маніпулятора "миша" або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

4) електронна енергетична етикетка відображається як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

5) для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

6) відображення електронної енергетичної етикетки може бути припинено шляхом її закриття;

7) альтернативний текст для графіки, що відображається у разі неможливості відображення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності телевізора, який повинен зазначатися таким же шрифтом, як і ціна.

5. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з пунктом 6 Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів, демонструється на механізмі відображення разом з ціною телевізора. Мікрофіша повинна бути чітко видима, може відображатися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинно мати чіткий і розбірливий напис "Мікрофіша". У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відображається з використанням комп'ютерної миші або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

 

ВИМОГИ
щодо проведення випробувань телевізора

1. Вимірювання споживчої потужності телевізора в режимі "ввімкнено" проводиться з дотриманням таких вимог:

вимірювання проводиться за температури 23 °C ± 5 °C;

вимірювання проводиться з використанням динамічного відеосигналу телетрансляції, що представляє звичайний зміст телевізійної трансляції. Результатом вимірювання є середня потужність телевізора протягом 10 хвилин підряд;

вимірювання проводиться після того, як телевізор пробув у режимі "вимкнено" протягом не менш як однієї години, після чого - у режимі "ввімкнено" протягом не менш як однієї години, і завершується максимум до третьої години роботи в режимі "ввімкнено". Відповідний відеосигнал відображається протягом всієї тривалості режиму "ввімкнено". Для телевізорів, які стабілізуються протягом однієї години, така тривалість може бути зменшена, якщо похибка результату вимірювання становить в межах 2 відсотків результату, що був отриманий протягом зазначеної тривалості;

вимірювання проводиться з похибкою 2 відсотки або менше за рівня довірчої ймовірності 95 відсотків;

під час проведення вимірювання функція з автоматичного контролю яскравості відключається (у разі її наявності). Якщо така функція не може бути відключена, вимірювання проводиться за умови подання світла на рівні 300 лк або більше безпосередньо на датчик освітлення навколишнього середовища.

2. Вимірювання споживчої потужності телевізора в режимі "ввімкнено" проводиться за таких умов:

телеприймача без початкового меню - споживча потужність вимірюється в режимі "ввімкнено" залежно від налаштувань виробника, тобто контроль яскравості телеприймача здійснюється в режимі, призначеному виробником для кінцевого споживача;

телеприймача з початковим меню - споживча потужність вимірюється в режимі "вдома";

телемонітора без початкового меню - телемонітор підключається до відповідного тюнера, споживча потужність вимірюється в режимі "ввімкнено" залежно від налаштувань виробника, тобто контроль яскравості телемонітора здійснюється в режимі, призначеному виробником для кінцевого споживача, споживча потужність тюнера не враховується під час вимірювання споживчої потужності телемонітора в режимі "ввімкнено";

телемонітора з початковим меню - телемонітор підключається до відповідного тюнера, споживча потужність вимірюється в режимі "вдома".

3. Вимірювання споживчої потужності телевізора в режимі "очікування" або "вимкнено" проводиться за такої умови - вимірювання споживчої потужності 0,5 Вт або більше проводиться з похибкою 2 відсотки або менше за рівня довірчої ймовірності 95 відсотків, а менш як 0,5 Вт - з похибкою 0,01 Вт або менше за рівня довірчої ймовірності 95 відсотків.

4. Вимірювання рівня максимальної яскравості проводиться за таких умов:

вимірювання проводиться за допомогою яскравоміра, що визначає частину екрана телевізора, яка демонструє повне (100 відсотків) біле зображення, що є частиною повноекранного тестового зображення, що не перевищує середній рівень яскравості зображення, у разі, коли існує обмеження потужності у системі передачі яскравості екрана телевізора;

вимірювання проводиться таким чином, щоб точка вимірювання яскравоміра не впливала на екран телевізора під час перемикання режиму "вдома" або "ввімкнено" залежно від налаштувань телевізора (у відповідних випадках) та з найяскравішим режимом "ввімкнено".

 

ВИМОГИ
щодо проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик телевізорів вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів

1. Перевірка відповідності фактичної споживчої потужності телевізора в режимах "ввімкнено" (пункт 1 додатка 9 до Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів (далі - Технічний регламент), "очікування" і "вимкнено" (підпункт 7 пункту 1 додатка 2 до Технічного регламенту) вимогам Технічного регламенту проводиться шляхом випробування одного телевізора.

Модель телевізора відповідає заявленим постачальником показникам споживчої потужності в режимі "ввімкнено", "очікування" і "вимкнено" у разі, коли:

споживча потужність в режимах "ввімкнено" не перевищує заявлені постачальником показники більш як на 7 відсотків;

споживча потужність в режимах "очікування" і "вимкнено" не перевищує заявлені постачальником показники більш як на 0,1 Вт;

рівень максимальної яскравості перевищує 60 відсотків.

2. Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність показників споживчої потужності, проводиться додаткова перевірка трьох телевізорів.

Модель телевізора вважається такою, що відповідає заявленим показникам споживчої потужності в режимах "ввімкнено", "очікування" і "вимкнено" у разі, коли вона одночасно відповідає таким вимогам:

середнє арифметичне значення отриманих за результатами проведення додаткової перевірки показників споживчої потужності трьох телевізорів у режимі "ввімкнено" не перевищує заявлений постачальником показник більш як на 7 відсотків;

середнє арифметичне значення отриманих за результатами проведення додаткової перевірки показників споживчої потужності трьох телевізорів у режимах "очікування" і "вимкнено" не перевищує заявлений постачальником показник більш як на 0,1 Вт;

середнє арифметичне значення отриманого за результатами проведення додаткової перевірки максимального рівня яскравості трьох телевізорів перевищує 60 відсотків.

3. Якщо за результатами перевірки трьох додаткових телевізорів виявлено невідповідність фактичним технічним характеристикам, модель телевізора вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.

 

КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТЕЛЕВІЗОРА

Клас енергоефективності телевізора визначається за індексом енергоефективності (EEI) відповідно до пункту 1 додатка 9 до Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів.

Клас енергоефективності

Індекс енергоефективності

A+++ (найбільш ефективний)

EEI < 0,1

A++

0,1 Ј EEI < 0,16

A+

0,16 Ј EEI < 0,23

A

0,23 Ј EEI < 0,3

B

0,3 Ј EEI < 0,42

C

0,42 Ј EEI < 0,6

D

0,6 Ј EEI < 0,8

E

0,8 Ј EEI < 0,9

F (найменш ефективний)

0,9 Ј EEI < 1

 

ПОРЯДОК
визначення індексу енергоефективності та річного обсягу енергоспоживання телевізора в режимі "ввімкнено"

1. Індекс енергоефективності (EEI) визначається за такою формулою:

EEI = P/Pref (A),

де P - споживча потужність телевізора в режимі "ввімкнено", визначена відповідно до додатка 6 до Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів та округлена до першого знака після коми, Вт;

Pref (A) - відносна споживча потужність телевізора, яка визначається за такою формулою:

Pref (A) = Pbasic + A ґ 4,3224,

де Pbasic - базова споживча потужність телевізора, Вт на кВ. дециметр, що становить:

- для телеприймачів з тюнером/приймачем та без жорсткого диска - 20 Вт;

- для телеприймачів з жорстким диском - 24 Вт;

- для телеприймачів з двома або більше тюнерами/приймачами - 24 Вт;

- для телеприймачів з жорстким диском (дисками) та двома або більше тюнерами/приймачами - 28 Вт;

- для телемоніторів - 15 Вт;

A - видима поверхня екрана телевізора, кв. дециметрів.

2. Річний обсяг енергоспоживання телевізора в режимі "ввімкнено" (E, кВт·г) визначається за такою формулою:

E = 1,46 ґ P.

3. Для телевізорів з автоматичним регулюванням яскравості визначення індексу енергоефективності та річного обсягу енергоспоживання в режимі "ввімкнено" відповідно до пунктів 1 і 2 цього додатка здійснюється з урахуванням того, що споживча потужність телевізора в режимі "ввімкнено", визначена відповідно до додатка 6 до Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів, зменшується на 5 відсотків, якщо під час розміщення телевізора на ринку дотримуються такі вимоги:

значення яскравості телевізора в режимах "вдома" та "ввімкнено", визначене постачальником, автоматично зменшується у разі інтенсивності освітлення навколишнього середовища від 0 до 20 лк;

автоматичний контроль яскравості телевізора активується у режимах "вдома" та "ввімкнено" відповідно до налаштувань, встановлених постачальником.

 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 1062/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування телевізорів (із змінами, внесеними Делегованим регламентом Комісії (ЄС) N 518/2014 від 5 березня 2014 р.), та положень Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів

Положення базового акта законодавства ЄС

Положення Технічного регламенту

Стаття 1

пункт 1

Абзац перший статті 2

абзац перший пункту 2

Пункт 1 абзацу першого статті 2

абзац одинадцятий пункту 2

Пункт 2 абзацу першого статті 2

абзац тринадцятий пункту 2

Пункт 3 абзацу першого статті 2

абзац дванадцятий пункту 2

Пункт 4 абзацу першого статті 2

абзац сьомий пункту 2

Пункт 5 абзацу першого статті 2

абзац восьмий пункту 2

Пункт 6 абзацу першого статті 2

абзац десятий пункту 2

Пункт 7 абзацу першого статті 2

абзац дев'ятий пункту 2

Пункт 8 абзацу першого статті 2

абзац чотирнадцятий пункту 2

Пункт 9 абзацу першого статті 2

абзац другий пункту 2

Пункт 10 абзацу першого статті 2

абзац п'ятий пункту 2

Пункт 11 абзацу першого статті 2

абзац четвертий пункту 2

Пункт 12 абзацу першого статті 2

абзац шостий пункту 2

Пункт 13 абзацу першого статті 2

абзац третій пункту 2

Підпункт "a" пункту 1 статті 3

абзаци перший і другий пункту 3

Підпункт "b" статті 3

абзац другий пункту 3

Підпункт "c" статті 3

пункт 4

Підпункт "d" статті 3

пункт 8

Підпункт "e" статті 3

пункт 9

Підпункт "f" статті 3

пункт 6

Підпункт "g" статті 3

пункт 6

Пункт 2 статті 3

пункт 13

Підпункт "a" пункту 3 статті 3

 

Підпункт "b" пункту 3 статті 3

 

Підпункт "c" пункту 3 статті 3

абзац другий пункту 14

Підпункт "d" пункту 3 статті 3

абзац третій пункту 14

Підпункт "a" статті 4

пункт 5

Підпункт "b" статті 4

пункт 7

Підпункт "c" статті 4

пункт 8

Підпункт "d" статті 4

пункт 9

Стаття 5

пункт 10

Стаття 6

пункт 12

Стаття 7

 

Стаття 8

 

Стаття 9

 

 

пункт 15

Додаток I

додаток 8

Додаток II

додаток 9

Додаток III

додаток 2

Додаток IV

додаток 3

Додаток V

додаток 1

Додаток VI

додаток 4

Додаток VII

додаток 6

Додаток VIII

додаток 7

Додаток IX

додаток 5

 

додаток 10

 

ЗМІНА,
що вноситься до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

Зміну виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 лютого 2018 року N 143)

____________

Опрос