Идет загрузка документа (113 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента радиооборудования

КМ Украины
Постановление КМ, План, Регламент от 24.05.2017 № 355

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. N 355

Київ

Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2019 року N 323

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Технічний регламент радіообладнання;

план заходів із впровадження Технічного регламенту радіообладнання.

2. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації забезпечити впровадження Технічного регламенту радіообладнання.

3. Установити, що не може бути заборонено або обмежено надання на ринку та введення в експлуатацію з причин невідповідності вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, радіообладнання, яке введено в обіг до дня набрання чинності цією постановою та відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 50, ст. 1705), Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 2, ст. 72), Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3526).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. N 323)

31. Установити, що до 31 грудня 2019 р. дія Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, не поширюється на радіообладнання, яке встановлене та призначене для використання у складі конструкції колісних транспортних засобів.

(постанову доповнено пунктом 31 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. N 323)

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2018 р., крім абзацу третього пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
радіообладнання

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до радіообладнання, яке надається на ринку та вводиться в експлуатацію в Україні незалежно від форми постачання, включаючи реалізацію радіообладнання дистанційним способом.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на таке радіообладнання:

1) радіообладнання, яке використовується радіоаматорами відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України, якщо таке обладнання не надається на ринку.

Слід вважати такими, що не надаються на ринку:

радіокомплекти для складання, які призначені для використання радіоаматорами;

радіообладнання, модифіковане радіоаматорами для власного використання;

радіообладнання, яке виготовлено особисто радіоаматорами для експериментальних і наукових цілей, пов'язаних з аматорським радіозв'язком;

2) суднове обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 67, ст. 2588);

3) вироби авіаційної техніки, визначені у пункті 51 частини першої статті 1 Повітряного кодексу України;

4) виготовлені на замовлення комплекти, які будуть використовуватися виключно в науково-дослідних об'єктах.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на радіообладнання, яке використовується виключно з метою забезпечення громадської безпеки, оборони та безпеки держави, захисту державного кордону, кримінально-процесуальної діяльності, функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

4. На радіообладнання, на яке поширюється дія цього Технічного регламенту, не поширюється дія:

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3526), за винятком випадків, викладених в абзаці другому пункту 6 цього Технічного регламенту;

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 2, ст. 72), за винятком випадків, викладених в абзаці третьому пункту 6 цього Технічного регламенту.

5. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) акредитація органів з оцінки відповідності (далі - акредитація) - засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності;

2) введення в експлуатацію - використання радіообладнання за його призначенням споживачем (користувачем) в Україні вперше;

3) введення в обіг - надання радіообладнання на ринку України вперше;

4) вид радіообладнання - група радіообладнання, що має однакову сферу застосування за призначенням;

5) вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку радіообладнання, що перебуває в ланцюгу постачання радіообладнання;

6) виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє радіообладнання або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує таке радіообладнання під своїм найменуванням або торговельною маркою;

7) відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення радіообладнання, яке вже було надано споживачу (користувачу);

8) електромагнітна завада - будь-яке електромагнітне явище, яке може погіршити функціонування обладнання. Електромагнітною завадою може бути електромагнітний шум, небажаний сигнал або зміна в самому середовищі розповсюдження;

9) знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що радіообладнання відповідає вимогам, які застосовуються до радіообладнання та визначені в технічних регламентах, якими передбачено нанесення такого маркування;

10) імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа, яка є суб'єктом господарювання - резидентом України і яка вводить в обіг на території України радіообладнання походженням з іншої країни;

11) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання радіообладнання для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України у процесі провадження господарської діяльності;

12) національний орган з акредитації - національний орган України з акредитації, як визначено у статті 6 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності";

13) орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування;

14) оцінка відповідності - процес доведення того, що вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються радіообладнання, виконані;

15) радіовизначення - визначення місця розташування, швидкості та/або інших характеристик об'єкта або отримання інформації про такі параметри за допомогою властивостей поширення радіохвиль;

16) радіозв'язок - електрозв'язок, який здійснюється з використанням радіохвиль;

17) радіоінтерфейс - сукупність умов застосування радіотехнології, яка визначена у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. N 815 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 24, ст. 1771);

18) радіообладнання - електричний або електронний виріб, який призначений для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою радіозв'язку та/або радіовизначення, або електричний чи електронний виріб, який повинен бути укомплектований додатковим пристроєм, що призначений для випромінювання та/або приймання радіохвиль з метою радіозв'язку та/або радіовизначення;

19) радіохвилі - це електромагнітні хвилі з частотами нижче ніж 3000 ГГц, що поширюються у просторі без штучного спрямовуючого середовища;

20) розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання радіообладнання, яка надає радіообладнання на ринку України;

21) суб'єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

22) технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинно відповідати радіообладнання;

23) уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені згідно з визначеними у такому дорученні завданнями;

24) шкідлива завада - завада, яка перешкоджає функціонуванню радіонавігаційної служби чи інших служб аварійного радіозв'язку, або така завада, що суттєво погіршує якість, ускладнює або неодноразово перериває роботу служб радіозв'язку, які працюють згідно із законодавством.

У цьому Технічному регламенті терміни "гармонізований європейський стандарт", "орган, що призначає", "презумпція відповідності", "призначення", "ризик" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"; термін "неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам" - у значенні, наведеному в Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"; терміни "користувач", "ланцюг постачання продукції", "постачання продукції" - у значенні, наведеному в Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"; термін "національний стандарт" - у значенні, наведеному в Законі України "Про стандартизацію".

Суттєві вимоги

6. Радіообладнання повинно бути розроблено таким чином, щоб забезпечити:

захист здоров'я, безпеку людей і домашніх тварин, захист власності, в тому числі з урахуванням вимог безпеки, викладених в Технічному регламенті низьковольтного електричного обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1067, але без застосування обмеження за напругою;

відповідний рівень електромагнітної сумісності, встановлений у Технічному регламенті з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1077.

7. Радіообладнання повинно бути розроблено таким чином, щоб ефективно використовувати і підтримувати ефективне використання радіочастотного ресурсу України у відповідній радіотехнології та уникати шкідливих завад.

Для того щоб забезпечити виконання зазначеної вимоги, радіообладнання повинно бути сконструйовано таким чином:

якщо передавач встановлений належним чином, обслуговується та використовується за призначенням, то він випромінює радіохвилі, які не створюють шкідливих завад, та одночасно небажані випромінювання, які створюються передавачем (наприклад, у сусідніх каналах, позасмугові випромінювання тощо) з імовірним негативним впливом забезпечення електромагнітної сумісності між радіообладнанням різних категорій користувачів радіочастотного ресурсу України, обмежені до такого рівня відповідно до стану розвитку техніки конструювання, щоб уникнути шкідливих завад іншому радіообладнанню;

приймач повинен мати такий рівень чутливості, вибірковості, інших характеристик, які дають змогу йому працювати належним чином і захищати його від ризику впливу шкідливих завад, зокрема на цьому ж або на сусідніх каналах, від позасмугових випромінювань тощо і, таким чином, підтримує ефективне використання виділених каналів, смуг радіочастот для відповідних радіотехнологій.

8. Радіообладнання певних видів повинно бути розроблено таким чином, щоб воно відповідало таким основним вимогам:

1) взаємодія з аксесуарами, зокрема із зарядними пристроями загального призначення;

2) взаємодія радіообладнання через мережі з іншим радіообладнанням;

3) підключення до інтерфейсів (пунктів закінчення телекомунікаційної мережі загального користування) відповідного типу на всій території України;

4) стала робота мережі (під'єднання пристрою не повинно завдавати шкоди телекомунікаційній мережі загального користування, заважати її функціонуванню або призводити до зловживання ресурсами цієї мережі, тим самим погіршуючи характеристики якості послуг);

5) забезпечення захисту особистих даних і конфіденційності користувачів і абонентів;

6) підтримання певних функцій, що забезпечують захист від шахрайства;

7) підтримання певних функцій, що забезпечують доступ до служб екстреної допомоги;

8) підтримання певних функцій, які полегшують можливість використання таких пристроїв користувачами з обмеженими можливостями;

9) підтримання певних функцій, які забезпечують завантаження у радіообладнання тільки такого програмного забезпечення, яке у відповідній комбінації з радіообладнанням підтвердило відповідність вимогам цього Технічного регламенту.

Види радіообладнання у конкретній радіотехнології, яких стосуються вимоги, викладені в підпунктах 1 - 9 цього пункту, визначаються у нормативно-правових актах центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку.

Надання інформації про відповідність комбінацій радіообладнання і програмного забезпечення

9. НКРЗІ відповідно до статті 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" визначає можливість застосування радіообладнання, в тому числі у комбінації з програмним забезпеченням, яке впливає на дотримання суттєвих вимог.

Реєстрація радіообладнання, що має низький рівень відповідності суттєвим вимогам

10. Виробники до введення в обіг радіообладнання повинні подати НКРЗІ інформацію про типи радіообладнання, які мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам, для внесення такого радіообладнання до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Інформація повинна містити елементи технічної документації, зазначені в додатку 4, крім підпунктів 2 і 3 пункту 1 згаданого додатка.

НКРЗІ надає кожному зареєстрованому типу радіообладнання реєстраційний номер, який виробники повинні наносити на радіообладнання, яке вводиться в обіг, починаючи з 12 червня 2018 року.

11. Види радіообладнання, на які поширюються вимоги, наведені в пункті 10 цього Технічного регламенту, та елементи технічної документації, які необхідно надати НКРЗІ для таких видів радіообладнання, визначаються у нормативно-правових актах НКРЗІ.

12. Порядок реєстрації радіообладнання, нанесення реєстраційного номера на радіообладнання та ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв визначається НКРЗІ згідно із законодавством.

Надання радіообладнання на ринку

13. Радіообладнання надається на ринку у разі, коли воно відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

Введення в експлуатацію і використання радіообладнання

14. Радіообладнання вводиться в експлуатацію та використовується у разі, коли воно відповідає вимогам цього Технічного регламенту, та за умови належного встановлення, обслуговування та використання за своїм призначенням.

Додаткові вимоги до введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання з причин, пов'язаних з ефективним використанням радіочастотного ресурсу України, з метою уникнення шкідливих завад, електромагнітних перешкод або ризиків для здоров'я населення, визначаються Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. N 815.

Повідомлення про радіоінтерфейси та умови застосування радіообладнання

15. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. N 815, та за поданням НКРЗІ оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті радіоінтерфейси.

16. НКРЗІ схвалює узагальнені умови застосування радіообладнання для відповідної радіотехнології згідно із встановленим нею порядком.

Вільне переміщення радіообладнання

17. Забороняється з огляду на положення цього Технічного регламенту перешкоджати наданню на ринку України радіообладнання, яке відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

18. На торговельних ярмарках та інших подібних заходах забороняється створювати перешкоди щодо показу радіообладнання, яке не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, за наявності видимого позначення, на якому чітко зазначено, що таке радіообладнання не може бути надане на ринку та введено в експлуатацію до його приведення у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Демонстрація радіообладнання можлива за умови, якщо було вжито відповідних заходів, запропонованих НКРЗІ, щоб уникнути шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я і безпеки людей, домашніх тварин та майна.

Обов'язки виробників

19. Виробники під час введення в обіг радіообладнання повинні забезпечувати, щоб це радіообладнання було розроблено і виготовлено відповідно до суттєвих вимог.

20. Виробники повинні гарантувати, що радіообладнання розроблено так, що воно може експлуатуватися в Україні за призначенням, не порушуючи установлені умови користування радіочастотним ресурсом України.

21. Виробники повинні скласти технічну документацію відповідно до пунктів 64 - 67 цього Технічного регламенту і провести оцінку відповідності радіообладнання за однією із процедур, передбачених пунктами 51 - 53 цього Технічного регламенту, або мати результати такої оцінки.

Якщо за результатами оцінки відповідності радіообладнання буде доведено його повну відповідність вимогам цього Технічного регламенту, виробники повинні скласти декларацію про відповідність згідно з додатком 5 та нанести маркування знаком відповідності технічним регламентам.

22. Виробники повинні зберігати технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання.

23. Виробники повинні для серійного виробництва радіообладнання застосовувати процедури згідно вимогам цього Технічного регламенту. Повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках радіообладнання та зміни в стандартах із переліку національних стандартів, зазначених у пункті 49 цього Технічного регламенту, або в інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність радіообладнання.

Якщо зазначене радіообладнання становить ризик, виробники з метою захисту здоров'я і безпеки споживачів (користувачів) повинні проводити випробування зразків радіообладнання, що надається на ринку, досліджувати його і, при необхідності, вести реєстр скарг, невідповідного вимогам радіообладнання, відкликаного радіообладнання, а також інформувати розповсюджувачів про будь-який такий моніторинг.

24. Виробники повинні гарантувати, що радіообладнання, яке вони надають на ринку, має позначення типу, моделі, партії або серійного номера тощо, що дасть змогу його ідентифікувати, або у разі неможливості або невиправданості через характер радіообладнання це зазначити надається інформація на пакуванні або супровідних документах.

25. Виробники повинні зазначити на радіообладнанні назву своєї компанії, зареєстровану торгову назву або зареєстровану торгову марку та поштову адресу, за якою з ними можна зв'язатися, або, якщо розмір або характер радіообладнання не дає змоги це зробити, - на упаковці радіообладнання або в супровідному документі. Зазначається лише одна адреса, за якою можна зв'язатися з виробником. Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.

26. Виробники повинні забезпечити супроводження радіообладнання інструкціями та інформацією про безпеку відповідно до закону про порядок застосування мов.

Інструкції повинні включати інформацію, необхідну для використання радіообладнання відповідно до його призначення. Така інформація містить за наявності опис компонентів та аксесуарів, у тому числі програмного забезпечення, які дають змогу радіообладнанню працювати за призначенням. Такі інструкції та вказівки з техніки безпеки, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими і розбірливими.

Інструкція до радіообладнання, яке призначене для випромінювання радіохвиль, додатково повинна містити:

смугу (смуги) радіочастот, в якій (в яких) працює радіообладнання;

максимальну потужність випромінювання в смузі (смугах) радіочастот, в якій (в яких) працює радіообладнання.

27. Виробники повинні забезпечити супроводження кожної одиниці радіообладнання копією декларації про відповідність або спрощеної декларації про відповідність. Спрощена декларація про відповідність, форма якої наведена в додатку 6, повинна містити точну інтернет-адресу, за якою можна отримати повний текст декларації про відповідність.

28. У разі наявності вимог щодо отримання дозволу на експлуатацію радіообладнання виробник зобов'язаний надавати у товаросупровідній документації або на упаковці відповідну інформацію, визначену НКРЗІ, або шляхом надання такої інформації у декларації про відповідність.

НКРЗІ може визначити нормативно-правовими актами інший спосіб інформування про умови отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та інші параметри використання радіочастотного ресурсу України.

29. Виробники, які вважають чи мають підстави вважати, що радіообладнання, яке вони надали на ринку, не відповідає цьому Технічному регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення такого радіообладнання у відповідність з цим Технічним регламентом, а в разі необхідності відкликати його або вилучити. Крім того, якщо радіообладнання становить певний ризик, виробники повинні негайно поінформувати про це органи державного ринкового нагляду, надавши детальну інформацію, зокрема про невідповідність такого радіообладнання Технічному регламенту, про вжиті коригувальні заходи та про їх результати.

30. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду виробники повинні надати йому всю інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідну для демонстрації відповідності радіообладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу цього органу державного ринкового нагляду виробники повинні співпрацювати з ним щодо будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить введене ними в обіг радіообладнання.

Уповноважені представники

31. Виробник у разі потреби на підставі письмового доручення (договір, довіреність тощо) визначає уповноваженого представника.

Обов'язки виробника, встановлені в пункті 19 цього Технічного регламенту, та обов'язки виробника щодо складення технічної документації, встановлені в пункті 21 цього Технічного регламенту, не можуть бути предметом доручення для уповноваженого представника.

32. Уповноважений представник виконує завдання на підставі наданого доручення, яке повинно давати йому можливість щонайменше вчиняти такі дії:

зберігати декларацію про відповідність та технічну документацію і надавати їх на вимогу органів ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати йому інформацію і документацію, необхідні для демонстрації відповідності радіообладнання;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним та проводити будь-які заходи для усунення ризиків, які може створювати радіообладнання, на яке поширюються повноваження уповноваженого представника.

Обов'язки імпортерів

33. Імпортери повинні вводити в обіг тільки таке радіообладнання, яке відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

34. Перед введенням радіообладнання в обіг імпортери повинні пересвідчитися в такому:

виробником проведена відповідна процедура оцінки відповідності, визначена у пунктах 51 - 53 цього Технічного регламенту;

радіообладнання розроблено таким чином, що воно може застосовуватися без порушення встановлених вимог щодо використання радіочастотного ресурсу України;

виробник склав технічну документацію;

радіообладнання має маркування знаком відповідності технічним регламентам і супроводжується інформацією та документацією, зазначеними у пунктах 26 - 28 цього Технічного регламенту;

виробник виконав усі вимоги, які наведені у пунктах 24 і 26 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що радіообладнання не відповідає суттєвим вимогам, він не вводить радіообладнання в обіг, поки воно не буде приведено у відповідність з такими вимогами. Крім того, якщо радіообладнання становить ризик, імпортер повинен поінформувати про це виробника та органи державного ринкового нагляду.

35. Імпортери повинні зазначати на радіообладнанні своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу, а у разі, коли нанесення відповідної інформації неможливе, то - на пакуванні чи в документі, що супроводжує таке радіообладнання.

Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.

36. Імпортери повинні забезпечити, щоб радіообладнання супроводжувалося інструкціями та інформацією про безпеку, викладеними згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

37. Імпортери повинні забезпечити, щоб умови зберігання чи транспортування радіообладнання, доки воно перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу відповідність такого радіообладнання суттєвим вимогам.

38. Якщо зазначене радіообладнання становить ризик, імпортери з метою захисту здоров'я і безпеки споживачів (користувачів) повинні проводити випробування зразків радіообладнання, що надається на ринку, досліджувати його і, при необхідності, вести реєстр скарг, невідповідного вимогам радіообладнання, відкликаного радіообладнання, а також інформувати розповсюджувачів про будь-який такий моніторинг.

39. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що радіообладнання, яке вони ввели в обіг, не відповідає цьому Технічному регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів для приведення радіообладнання у відповідність із зазначеними вимогами, а у разі потреби відкликати його або вилучити. Крім того, якщо радіообладнання становить ризик, імпортери повинні негайно інформувати про це органи державного ринкового нагляду, надаючи пояснення стосовно невідповідності та будь-яких прийнятих коригувальних заходів.

40. Імпортери повинні протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання зберігати копію декларації про відповідність для надання її на запит органів державного ринкового нагляду та забезпечити можливість надання таким органам за їх запитами доступу до технічної документації.

41. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду імпортери повинні надати йому всю інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідні для демонстрації відповідності радіообладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу цього органу державного ринкового нагляду імпортери повинні співпрацювати з ним щодо будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить введене ними в обіг радіообладнання.

Обов'язки розповсюджувачів

42. Розповсюджувачі під час надання радіообладнання на ринку повинні діяти згідно з вимогами цього Технічного регламенту.

43. Перед наданням радіообладнання на ринку розповсюджувачі повинні перевірити, що радіообладнання має маркування знаком відповідності технічним регламентам, супроводжується документами, передбаченими цим Технічним регламентом, інструкціями та інформацією про безпеку, які складені згідно з вимогами законодавства про порядок застосування мов, і що виробник та імпортер виконали вимоги, зазначені у пунктах 20, 24 - 28 і 35 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що радіообладнання не відповідає суттєвим вимогам, він не повинен надавати радіообладнання на ринку до його приведення у відповідність з такими вимогами.

Якщо зазначене радіообладнання становить будь-який ризик, розповсюджувач повинен повідомити про це виробнику або імпортеру, а також органам державного ринкового нагляду.

44. Розповсюджувачі повинні забезпечити, щоб умови зберігання чи транспортування радіообладнання, доки воно перебуває під їх відповідальністю, не ставили під загрозу відповідність такого радіообладнання суттєвим вимогам.

45. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що радіообладнання, яке вони надали на ринку, не відповідає цьому Технічному регламенту, повинні переконатися, що вжиті коригувальні заходи, необхідні для приведення радіообладнання у відповідність із зазначеними вимогами, а у разі потреби відкликати його або вилучити. Крім того, якщо радіообладнання становить ризик, розповсюджувачі повинні негайно інформувати про це органи ринкового нагляду та надати пояснення, зокрема інформацію про невідповідність і виконані коригувальні заходи.

46. На обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі повинні надати йому інформацію та документацію (у паперовій або електронній формі), необхідні для демонстрації відповідності радіообладнання вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу такого органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі повинні співпрацювати з ним щодо будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, що становить радіообладнання, яке вони надали на ринку.

Випадки, коли обов'язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів

47. Імпортер або розповсюджувач повинен вважатися виробником для цілей цього Технічного регламенту і вони повинні виконувати обов'язки виробника відповідно до вимог пунктів 19 - 30 цього Технічного регламенту у разі, коли може бути порушена відповідність радіообладнання цьому Технічному регламенту, а саме, коли вони:

вводять в обіг радіообладнання під своїм найменуванням або торговою маркою (знаком для товарів і послуг);

вносять зміни до радіообладнання, яке вже введено в обіг.

Ідентифікація суб'єктів господарювання

48. Суб'єкти господарювання повинні надавати органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб'єкта господарювання, який поставив їм радіообладнання;

будь-якого суб'єкта господарювання, якому вони поставили радіообладнання.

Суб'єкти господарювання повинні надавати зазначену в абзацах першому - третьому цього пункту інформацію протягом 10 років після того, як їм було поставлено радіообладнання, і протягом 10 років після того, як вони поставили радіообладнання.

Презумпція відповідності радіообладнання

49. Перелік національних стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам і відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам (далі - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до статті 11 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Відповідність радіообладнання стандартам, які включено до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності такого радіообладнання суттєвим вимогам, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

Процедури оцінки відповідності

50. Виробник повинен провести оцінку відповідності радіообладнання з метою підтвердження відповідності суттєвим вимогам. Оцінка відповідності повинна враховувати усі передбачені умови експлуатації, а для вимог, що зазначені в абзаці другому пункту 6 цього Технічного регламенту, оцінка відповідності повинна також враховувати обґрунтовано прогнозовані умови експлуатації. Якщо радіообладнання здатне приймати різні конфігурації, оцінка відповідності повинна підтвердити відповідність радіообладнання суттєвим вимогам за всіма можливими конфігураціями.

51. Виробник повинен продемонструвати відповідність радіообладнання суттєвим вимогам, визначеним у пункті 6 цього Технічного регламенту, застосовуючи будь-яку з таких процедур оцінки відповідності:

внутрішній контроль виробництва згідно з додатком 1;

експертиза типу в поєднанні з відповідністю типові на основі внутрішнього контролю виробництва згідно з додатком 2;

відповідність на основі цілковитого забезпечення якості згідно з додатком 3.

52. Якщо виробник застосовує стандарти з переліку національних стандартів, що охоплюють вимоги, визначені у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, він може застосувати будь-яку з таких процедур оцінки відповідності:

внутрішній контроль виробництва згідно з додатком 1;

експертиза типу в поєднанні з відповідністю типові на основі внутрішнього контролю виробництва згідно з додатком 2;

відповідність на основі цілковитого забезпечення якості згідно з додатком 3.

53. Якщо для вимог, визначених у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, виробник не застосовує або частково застосовує стандарти з переліку національних стандартів, або коли такі стандарти відсутні для такого виду радіообладнання, то для оцінки відповідності радіообладнання він може застосувати будь-яку з таких процедур оцінки відповідності:

експертиза типу в поєднанні з відповідністю типові на основі внутрішнього контролю виробництва згідно з додатком 2;

відповідність на основі цілковитого забезпечення якості згідно з додатком 3.

Декларація про відповідність

54. У декларації про відповідність зазначається про те, що виконання суттєвих вимог було доведено.

55. Декларація про відповідність складається за структурою згідно з додатком 5.

Декларація про відповідність повинна містити елементи даних, наведені в додатку 5, і постійно оновлюватися.

Декларація про відповідність складається державною мовою, а у разі, коли вона була складена іншою мовою, - перекладається на державну мову.

Спрощена декларація про відповідність, що зазначена у пункті 27 цього Технічного регламенту, повинна містити дані, наведені у додатку 6, і постійно оновлюватися. Повний текст декларації про відповідність державною мовою повинен бути доступний на веб-сайті за адресою, зазначеною в спрощеній декларації про відповідність.

56. У разі коли на радіообладнання поширюється дія кількох технічних регламентів, що вимагають складення декларації про відповідність, складається єдина декларація про відповідність щодо всіх таких технічних регламентів. У такій декларації про відповідність зазначаються відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, яке складається з відповідних окремих декларацій про відповідність.

57. Виробник шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність радіообладнання вимогам цього Технічного регламенту.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам

58. Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам наведені у статті 30 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

59. Ураховуючи конструкцію радіообладнання, висота знака відповідності технічним регламентам може бути менш як 5 міліметрів за умови, що він залишається видимий та розбірливий.

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам та ідентифікаційного номера призначеного органу

60. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися на радіообладнання таким чином, щоб він був видимий, розбірливий і незмивний, або, якщо це не є можливим, на його інформаційну табличку з технічними даними. Знак відповідності технічним регламентам також наноситься на упаковку і повинен бути помітний та розбірливий.

61. Знак відповідності технічним регламентам повинен наноситися перед введенням радіообладнання в обіг.

62. Маркування знаком відповідності технічним регламентам повинно супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності (далі - призначений орган), якщо застосовувалася процедура оцінки відповідності, наведена у додатку 3.

Ідентифікаційний номер призначеного органу повинен мати таку саму висоту, що і знак відповідності технічним регламентам. Ідентифікаційний номер призначеного органу повинен проставлятися самим призначеним органом або, за його вказівкою, виробником чи його уповноваженим представником.

63. Обмежувальні (коригувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам вживаються відповідно до законодавства.

Технічна документація

64. Технічна документація повинна містити всі відповідні дані або відомості про засоби, що застосовуються виробником для забезпечення відповідності радіообладнання суттєвим вимогам. Зміст технічної документації наведено у додатку 4.

65. Технічна документація повинна складатися до введення радіообладнання в обіг і постійно оновлюватися.

66. Якщо технічна документація та кореспонденція, що стосуються будь-якої процедури експертизи типу, складені іншою мовою, ніж державна мова, на обґрунтований запит призначених органів суб'єкти господарювання зобов'язані за власний рахунок і у погоджений з такими органами строк забезпечити їх переклад на державну мову в необхідному обсязі. За згодою сторін технічна документація може надаватися мовою складення технічної документації.

67. У разі коли технічна документація не відповідає пунктам 64 - 66 цього Технічного регламенту та не містить достатні відповідні дані або засоби, які використовувалися для забезпечення відповідності радіообладнання суттєвим вимогам, орган державного ринкового нагляду у разі необхідності звертається до виробника або імпортера з вимогою провести випробування органом з оцінки відповідності, прийнятним для органу державного ринкового нагляду, за рахунок виробника або імпортера протягом певного періоду з метою перевірки відповідності радіообладнання суттєвим вимогам.

Призначення органів з оцінки відповідності

68. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Вимоги до призначених органів

69. З метою призначення орган з оцінки відповідності повинен відповідати загальним вимогам до призначених органів відповідно до статті 32 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та спеціальним вимогам до призначених органів, установленим у пунктах 70 - 77 цього Технічного регламенту.

70. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною, незалежною від організації або радіообладнання, які він оцінює.

Орган з оцінки відповідності, власником корпоративних прав якого є об'єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, складанні, використанні чи обслуговуванні радіообладнання, яке такий орган оцінює, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

71. Орган з оцінки відповідності, його вище керівництво і персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності:

не повинні бути проектувальниками, виробниками, постачальниками, інсталяторами, покупцями, власниками, користувачами або наладниками радіообладнання, яке вони оцінюють, а також не повинні бути представниками будь-якої із цих сторін. Це не виключає можливості використання радіообладнання, яке пройшло оцінку відповідності і яке є необхідним для діяльності органу з оцінки відповідності або використання такого радіообладнання в особистих цілях;

не повинні безпосередньо брати участь у проектуванні, виробництві або створенні, маркетингу, налагоджуванні, експлуатації, або технічному обслуговуванні радіообладнання, або представляти сторони, залучені для такої діяльності. Вони не повинні брати участь у будь-якій діяльності, яка може вплинути на незалежність їх суджень або професійну чесність стосовно діяльності з оцінки відповідності, для виконання якої вони призначені. Особливо це стосується консультаційних послуг.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати дотримання залученими ними дочірніми підприємствами або субпідрядниками, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, вимог щодо конфіденційності інформації, об'єктивності чи неупередженості під час діяльності з оцінки відповідності таких органів.

72. Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні провадити діяльність з оцінки відповідності з високим ступенем професіоналізму та необхідною технічною компетентністю в конкретній сфері, а також повинні бути вільні від будь-якого тиску і спонукань, зокрема фінансових, які можуть вплинути на їх рішення або результати їх діяльності з оцінки відповідності, особливо стосовно осіб або груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.

73. Орган з оцінки відповідності повинен бути здатний виконувати всі завдання з оцінки відповідності, зазначені у додатках 2 і 3, щодо яких він був призначений, незалежно від того, чи виконуються такі завдання самим органом з оцінки відповідності або від його імені і під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності в будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду радіообладнання, щодо яких він був призначений, повинен мати в своєму розпорядженні:

кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;

описи процедур для кожного виду радіообладнання, відповідно до яких проводиться оцінка відповідності із забезпеченням прозорості та здатності відтворення таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен мати відповідний порядок дій і процедури, які виконуються ним або як призначеним органом, або під час інших видів діяльності;

процедури для провадження діяльності, які належним чином враховують розмір підприємства, сектор діяльності, структуру, ступінь технологічної складності радіообладнання, масовість або серійність процесу виробництва.

Орган з оцінки відповідності повинен мати кошти, необхідні для своєчасного та належного виконання технічних та адміністративних завдань, пов'язаних з діяльністю з оцінки відповідності.

74. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

технічну та професійну підготовку для провадження діяльності з оцінки відповідності, щодо якої орган з оцінки відповідності призначається чи був призначений;

знання вимог, що стосуються оцінок відповідності, які вони проводять, та відповідні повноваження для їх проведення;

знання та розуміння суттєвих вимог, визначених у пунктах 6 - 8 цього Технічного регламенту, порядок і сферу застосування стандартів із переліку національних стандартів, а також відповідних положень законодавства України та ЄС щодо умов застосування, надання на ринку та введення в експлуатацію радіообладнання, яке він оцінює;

здатність оформляти сертифікати експертизи типу та/або сертифікати на систему якості, записи та звіти, які підтверджують проведення оцінки відповідності.

75. Повинна бути забезпечена неупередженість органу з оцінки відповідності, його керівника, заступників керівника і персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених оцінок відповідності чи їх результатів.

76. Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання завдань згідно з додатками 2 і 3, за винятком її надання у визначених законодавством випадках відповідним уповноваженим органам, а також захищати права власності суб'єктів господарювання на їх власну інформацію.

77. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечувати поінформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначені органи повинні брати участь у відповідній діяльності секторальної групи призначених органів з оцінки відповідності згідно з пунктом 90 цього Технічного регламенту, забезпечувати поінформованість персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинні провадити діяльність з урахуванням документів, підготовлених за результатами роботи зазначеної групи, як загальних настанов.

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

78. У разі коли призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов'язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, він повинен пересвідчитися у відповідності зазначеного субпідрядника чи дочірнього підприємства вимогам, визначеним у пунктах 69 - 77 цього Технічного регламенту, та повідомити про це органу, що призначає.

79. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

80. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

81. Призначені органи повинні зберігати для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників чи дочірніх підприємств і робіт, які вони виконали згідно з додатками 2 і 3.

Функціональні обов'язки призначених органів

82. Призначені органи повинні проводити оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, наведеними у додатках 2 і 3.

83. Оцінка відповідності проводиться без покладення зайвого навантаження на суб'єкта господарювання з урахуванням галузі, в якій діє такий суб'єкт господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва відповідного радіообладнання та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

При цьому призначені органи дотримуються ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для оцінювання радіообладнання вимогам цього Технічного регламенту.

84. У разі коли призначений орган вважає, що суттєві вимоги або вимоги, наведені у відповідних стандартах з переліку національних стандартів чи технічних специфікаціях, не були дотримані виробником, зазначений орган повинен вимагати від виробника вжити відповідних коригувальних заходів і не видавати сертифікат експертизи типу або документ на оцінену систему якості.

85. У разі коли під час проведення моніторингу виданих сертифікатів експертизи типу або оціненої системи якості призначений орган виявить, що радіообладнання більше не відповідає суттєвим вимогам, зазначений орган повинен вимагати від виробника вжити відповідних коригувальних заходів та у разі необхідності призупинити дію або скасувати сертифікат експертизи типу або документ стосовно оціненої системи якості.

86. Якщо коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин повинен обмежити сферу, призупинити дію або скасувати сертифікат експертизи типу або документів стосовно оціненої системи якості.

Апеляції на рішення призначених органів

87. Подання та розгляд апеляцій на рішення призначених органів здійснюється відповідно до вимог статті 43 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

Обов'язки призначених органів стосовно надання інформації

88. Призначені органи повинні надавати органу, що призначає, інформацію, зазначену у частині першій статті 42 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

89. Призначені органи відповідно до вимог додатків 2 і 3 повинні надавати іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та провадять подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює такі ж види радіообладнання, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності, а за запитом - і позитивних результатів оцінки відповідності.

Координація діяльності призначених органів

90. Відповідна координація та співпраця між органами з оцінки відповідності, призначеними згідно з цим Технічним регламентом, впроваджуються та належним чином функціонують у формі секторальної групи призначених органів.

Призначені органи беруть участь у роботі секторальної групи безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд і державний контроль радіообладнання

91. Державний ринковий нагляд і державний контроль радіообладнання здійснюються відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" з урахуванням спеціальних вимог, визначених у пунктах 92 - 96 цього Технічного регламенту.

92. У разі наявності достатніх підстав вважати, що радіообладнання, на яке поширюється дія цього Технічного регламенту, становить ризик для здоров'я або безпеки людей, або іншим аспектам захисту суспільних інтересів, які охоплюються цим Технічним регламентом, органи державного ринкового нагляду повинні провести перевірку характеристик радіообладнання за всіма відповідними вимогами цього Технічного регламенту. Відповідні суб'єкти господарювання повинні для цього співпрацювати з органами державного ринкового нагляду.

Якщо під час проведення зазначеної перевірки встановлено, що радіообладнання становить серйозний ризик, органи державного ринкового нагляду відповідно до Методики вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. N 1407 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 11, ст. 402), невідкладно вимагають від відповідного суб'єкта господарювання вилучити таке радіообладнання з обігу та/або відкликати його чи забороняють надання такого радіообладнання на ринку. Суб'єкт господарювання має право надати органу державного ринкового нагляду свої пояснення відповідно до статті 33 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

У разі коли органами ринкового нагляду встановлено, що радіообладнання не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту, та формальної невідповідності), орган ринкового нагляду невідкладно вимагає від відповідного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів до приведення такого радіообладнання у відповідність із встановленими цим Технічним регламентом вимогами.

Якщо органом ринкового нагляду встановлено, що радіообладнання не відповідає встановленим вимогам та одночасно становить серйозний ризик, орган ринкового нагляду вживає обмежувальних (коригувальних) заходів, передбачених абзацом другим цього пункту.

93. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити проведення коригувальних заходів стосовно усього радіообладнання, зазначеного у пункті 92 цього Технічного регламенту, яке надано ним на ринку.

94. У разі невідповідності радіообладнання встановленим вимогам органи державного ринкового нагляду повинні зазначити, чим обумовлена невідповідність:

невідповідністю радіообладнання суттєвим вимогам;

недоліками стандартів з переліку національних стандартів, зазначених у пункті 49 цього Технічного регламенту.

Формальна невідповідність радіообладнання

95. Додатково до застережень, зазначених у пунктах 92 - 94 цього Технічного регламенту, органи державного ринкового нагляду повинні вимагати від суб'єкта господарювання усунути такі формальні невідповідності:

1) знак відповідності технічним регламентам було нанесено з порушенням вимог, наведених у пунктах 58 - 63 цього Технічного регламенту;

2) знак відповідності технічним регламентам не було нанесено;

3) якщо застосовується процедура оцінки відповідності на основі цілковитого забезпечення якості згідно з додатком 3, ідентифікаційний номер призначеного органу застосовано з порушенням вимог, наведених у пункті 62 цього Технічного регламенту, або він не нанесений взагалі;

4) декларація про відповідність не складена;

5) декларація про відповідність складена невірно;

6) технічна документація недоступна або неукомплектована;

7) інформація, зазначена у пунктах 24, 25 і 35 цього Технічного регламенту, відсутня, недостовірна або неповна;

8) інформація про можливе використання радіообладнання, декларація про відповідність або обмеження щодо використання, зазначені у пунктах 26 - 28 цього Технічного регламенту, не наведені у супровідних документах до радіообладнання;

9) вимоги до ідентифікації суб'єктів господарювання, наведені у пункті 48 цього Технічного регламенту, не виконані;

10) положення пункту 10 цього Технічного регламенту не дотримані.

96. Якщо зберігається формальна невідповідність радіообладнання, зазначена у пункті 95 цього Технічного регламенту, органи державного ринкового нагляду повинні вжити усіх необхідних заходів до обмеження чи заборони надання відповідного радіообладнання на ринку або переконатися, що воно вилучено або відкликано з ринку.

Таблиця відповідності

97. Таблиця відповідності положень Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС та цього Технічного регламенту наведена в додатку 7.

 

Модуль A
(внутрішній контроль виробництва)

1. Внутрішній контроль виробництва є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначені у пунктах 2 - 5 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що радіообладнання відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання (далі - Технічний регламент), які застосовуються до зазначеного радіообладнання.

Технічна документація

2. Виробник складає технічну документацію згідно з пунктами 66 - 69 Технічного регламенту.

Виробництво

3. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і його моніторинг забезпечували відповідність виготовленого радіообладнання технічній документації, зазначеній у пункті 2 цього додатка, та суттєвим вимогам, визначеним у пунктах 6 - 8 Технічного регламенту.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

4. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктами 60 - 63 і 65 Технічного регламенту на кожну окрему одиницю радіообладнання, що задовольняє вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного радіообладнання.

5. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожного типу радіообладнання і зберігає її разом із технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після надання на ринку останньої одиниці радіообладнання. У декларації про відповідність зазначається інформація, яка дає змогу ідентифікувати радіообладнання, для якого її складено.

Копія декларації про відповідність подається відповідним органам державного ринкового нагляду на їх запити.

Уповноважений представник

6. Обов'язки виробника, визначені у пунктах 4 і 5 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язків у документі, що засвідчує такі повноваження.

 

Модулі B і C
(експертиза типу в поєднанні з відповідністю типові на основі внутрішнього контролю виробництва)

Якщо робиться посилання на цей додаток, то процедура оцінки відповідності повинна виконуватися за модулями B (експертиза типу) і C (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва) цього додатка.

Модуль B
(експертиза типу)

1. Експертиза типу є частиною процедури оцінки відповідності, за якої призначений орган досліджує технічний проект радіообладнання, перевіряє і засвідчує, що технічний проект радіообладнання відповідає суттєвим вимогам, визначеним у пунктах 6 - 8 Технічного регламенту радіообладнання (далі - Технічний регламент).

2. Експертиза типу виконується способом оцінки адекватності технічного проекту радіообладнання шляхом експертизи технічної документації та підтвердних документів, зазначених у пункті 3 цього додатка, без дослідження зразка (моделі конструкції).

3. Виробник подає заявку на проведення експертизи типу лише одному призначеному органу за своїм вибором.

Заявка повинна включати:

найменування та адресу виробника, а у разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та адресу;

письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому призначеному органу;

технічну документацію, яка повинна давати можливість оцінити відповідність радіообладнання застосовним вимогам Технічного регламенту та включати опис проведення і результати належного аналізу та оцінки ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути зазначені застосовні вимоги та охоплені, наскільки це стосується такої оцінки, питання проектування, виробництва та функціонування радіообладнання. Технічна документація повинна в належних випадках містити елементи, що наведені у додатку 4 до Технічного регламенту;

підтвердні документи щодо адекватності рішення технічного проекту. Такі підтвердні документи повинні містити посилання на будь-які використані документи, особливо у разі, коли відповідні національні стандарти не були застосовані або були застосовані не повністю. Підтвердні документи повинні включати, при необхідності, результати випробувань, проведених у відповідності з іншими технічними специфікаціями відповідною лабораторією виробника або іншою випробувальною лабораторією від імені виробника та під його відповідальність.

4. Призначений орган проводить експертизу технічної документації та підтвердних документи для оцінки адекватності технічного проекту радіообладнання.

5. Призначений орган складає звіт про оцінювання, в якому наводяться результати експертизи, виконаної згідно з пунктом 4 цього додатка. У межах своїх зобов'язань, визначених у пункті 8 цього додатка, призначений орган може оприлюднювати зміст зазначеного звіту в повному обсязі або частково лише за згодою виробника.

6. Якщо тип радіообладнання відповідає вимогам цього Технічного регламенту, то призначений орган надає виробнику сертифікат експертизи типу. У такому сертифікаті зазначаються найменування та адреса виробника, висновки дослідження, особливості застосовних вимог, охоплених експертизою, умови чинності сертифіката (якщо такі є) та дані, необхідні для ідентифікації оціненого типу радіообладнання. До сертифіката експертизи типу можуть додаватися один чи більше додатків.

У сертифікаті експертизи типу та додатках до нього повинна міститися вся відповідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовленого радіообладнання дослідженому типу радіообладнання та здійснювати контроль під час експлуатації.

Якщо тип радіообладнання не відповідає застосовним вимогам цього Технічного регламенту, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизи типу та повідомляє про це заявнику з наданням докладного обґрунтування своєї відмови.

7. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку радіотехніки, які свідчать про те, що затверджений тип може вже не відповідати застосовним вимогам Технічного регламенту, та повинен визначити, чи такі зміни потребують подальшого дослідження. Якщо зазначені зміни потребують подальшого дослідження, призначений орган повинен повідомити про це виробнику.

Виробник повинен інформувати призначений орган, який зберігає технічну документацію, що пов'язана із сертифікатом експертизи типу, про всі модифікації затвердженого типу, що можуть вплинути на відповідність радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту або на умови чинності зазначеного сертифіката. Такі модифікації потребують додаткового дослідження типу радіообладнання та його затвердження у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи типу.

8. Кожен призначений орган інформує орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи типу та/або про будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надає йому список таких сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких він відмовив або дію яких зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган інформує інші призначені органи про сертифікати експертизи типу та/або будь-які доповнення до них, у видачі яких він відмовив, або дію яких скасував, зупинив чи встановив інші обмеження, а на запит - також про видані ним сертифікати експертизи типу та/або доповнення до них.

Кожен призначений орган інформує центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку щодо виданих сертифікатів експертизи типу та/або доповнень до них у разі, коли стандарти із переліку національних стандартів не застосовувалися або застосовувалися частково.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати від призначеного органу копію сертифіката експертизи типу та/або доповнень до них.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку мають право за запитами одержувати копію технічної документації та результати досліджень, проведених призначеним органом.

Призначений орган зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього, протоколів випробувань, технічну інформацію згідно з пунктом 1 додатка 4 до Технічного регламенту протягом 10 років після проведення експертизи типу радіообладнання або до закінчення строку дії такого сертифіката.

9. Виробник зберігає копію сертифіката експертизи типу, додатків і доповнень до нього разом із технічною документацію для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання.

10. Уповноважений представник виробника може подати заявку, зазначену у пункті 3 цього додатка, та виконати обов'язки, визначені в пунктах 7 і 9 цього додатка, за умови визначення таких обов'язків у документі, що засвідчує його повноваження.

Модуль C
(відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва)

11. Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва є тією частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначені в пунктах 12 - 14 цього додатка, та гарантує і заявляє, що радіообладнання відповідає типові, зазначеному в сертифікаті експертизи типу, та вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до цього радіообладнання.

Виробництво

12. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і його моніторинг забезпечували відповідність виготовленого радіообладнання затвердженому типові, зазначеному у сертифікаті експертизи типу, та вимогам цього Технічного регламенту, які застосовуються до цього радіообладнання.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

13. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктами 58 - 61 Технічного регламенту на кожну одиницю радіообладнання, яке відповідає затвердженому типові, зазначеному у сертифікаті експертизи типу, та застосовним вимогам Технічного регламенту.

14. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожного типу радіообладнання і зберігає її разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання. Декларація про відповідність повинна містити інформацію щодо ідентифікації радіообладнання, для якого вона була складена.

Копія декларації про відповідність надається відповідним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

Уповноважений представник

15. Обов'язки виробника, визначені у пунктах 13 і 14 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язків у документі, що засвідчує такі повноваження.

 

Модуль H
(відповідність на основі цілковитого забезпечення якості)

1. Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує обов'язки, визначені у пунктах 2, 12 і 13 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що радіообладнання відповідає суттєвим вимогам, визначеним у пунктах 6 - 8 Технічного регламенту радіообладнання (далі - Технічний регламент), які до нього застосовуються.

Виробництво

2. Виробник забезпечує функціонування схваленої призначеним органом відповідно до пункту 3 цього додатка системи управління якістю для проектування, виробництва, контролю та проведення випробувань виготовленого радіообладнання і підлягає нагляду відповідно до пунктів 8 - 11 цього додатка.

Система управління якістю

3. Виробник подає обраному ним призначеному органу заявку на проведення оцінки своєї системи управління якістю щодо відповідного радіообладнання.

Заявка повинна включати:

найменування та адресу виробника, а у разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та адресу;

технічну документацію для кожного типу радіообладнання. Технічна документація повинна в належних випадках містити елементи, що наведені у додатку 4 до Технічного регламенту;

документацію стосовно системи управління якістю;

письмову заяву про те, що така сама заявка не була подана жодному іншому призначеному органу.

4. Впроваджена система управління якістю повинна забезпечувати відповідність радіообладнання застосовним до нього вимогам Технічного регламенту.

Усі прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю повинні бути задокументовані систематичним і упорядкованим чином у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація щодо системи управління якістю повинна давати можливість однозначного тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.

Зазначена документація повинна, зокрема, містити належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов'язків і повноважень керівництва виробника щодо забезпечення якості проектування та радіообладнання;

технічних специфікацій на проектування, включаючи стандарти, що будуть застосовуватися, а у разі, коли відповідні стандарти з переліку національних стандартів застосовані частково, то опис заходів, що будуть використані з метою забезпечення відповідності радіообладнання застосованим до нього вимогам Технічного регламенту;

методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час проектування радіообладнання, що належать до відповідного типу радіообладнання;

відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час і після виготовлення радіообладнання, із зазначенням періодичності їх проведення;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо);

засобів моніторингу, які дають змогу контролювати досягнення необхідної якості проектування і радіообладнання та ефективне функціонування системи управління якістю.

5. Призначений орган оцінює систему управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка.

Призначений орган повинен на основі презумпції відповідності робити припущення про відповідність вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, тих елементів системи управління якістю, які відповідають відповідним вимогам національного стандарту, який є ідентичним відповідному гармонізованому європейському стандарту.

Група аудиту, яка визначена призначеним органом, повинна володіти досвідом оцінювання у сфері систем управління якістю та мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом роботи експертом з оцінки відповідного радіообладнання та технології його виробництва, а також знанням застосовних вимог Технічного регламенту.

Оцінка системи управління якістю повинна включати відвідування підприємства виробника.

Група аудиту вивчає технічну документацію, зазначену в абзаці четвертому пункту 3 цього додатка, з метою перевірки здатності виробника ідентифікувати застосовні вимоги цього Технічного регламенту і проводити необхідні дослідження для забезпечення відповідності радіообладнання цим вимогам.

Призначений орган повідомляє виробнику або його уповноваженому представнику про прийняте рішення.

Зазначене повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

6. Виробник повинен виконувати обов'язки, пов'язані із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю, та підтримувати її в адекватному та ефективному стані.

7. Виробник зобов'язаний інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни в такій системі.

Призначений орган оцінює будь-які запропоновані зміни і приймає рішення щодо здатності зміненої системи управління якістю надалі відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє виробнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

8. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні виробником обов'язків, пов'язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю.

9. Для цілей нагляду виробник зобов'язаний надавати призначеному органу доступ до місць проектування, виробництва, контролю, проведення випробувань і зберігання радіообладнання, а також усю необхідну інформацію, зокрема:

документацію щодо системи управління якістю;

протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною системи управління якістю, яка стосується проектування (результати аналізу, розрахунків, випробувань тощо);

протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною системи якості, яка стосується виробництва (звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо).

10. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник застосовує та підтримує в належному стані схвалену систему управління якістю, та надавати виробнику звіт про аудит.

11. Крім періодичних аудитів, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування радіообладнання або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен надавати виробнику звіт про відвідування, а у разі проведення випробувань - також протокол випробувань.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам та декларація про відповідність

12. Виробник наносить знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктами 58 - 62 Технічного регламенту та ідентифікаційний номер призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, на кожну одиницю радіообладнання, що відповідає застосовним вимогам Технічного регламенту.

13. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожного типу радіообладнання і зберігає її разом із технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання. Декларація про відповідність повинна містити інформацію щодо ідентифікації радіообладнання, для якого вона була складена.

Копія декларації про відповідність надається відповідним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

14. Виробник повинен протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання зберігати та надавати державним органам на їх запити:

технічну документацію, зазначену в абзаці четвертому пункту 3 цього додатка;

документацію стосовно системи управління якістю, зазначену в абзаці п'ятому пункту 3 цього додатка;

затверджені виробником зміни до системи управління якістю, зазначені у пункті 7 цього додатка (за наявності таких змін);

рішення, звіти та протоколи призначеного органу, зазначені у пунктах 7, 10 і 11 цього додатка.

15. Кожний призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо систем управління якістю, а також періодично чи на запит надавати йому перелік відмов у видачі документа щодо схвалення системи, а також документів щодо схвалених систем управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожний призначений орган інформує інші призначені органи про відмови у схваленні систем якості, зупинення, скасування або встановлення щодо них інших обмежень, а на запит - також про схвалені системи якості.

Уповноважений представник

16. Обов'язки виробника, зазначені у пунктах 3, 7, 12 - 14 цього додатка, від його імені та під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення цих обов'язків у документі, що засвідчує такі повноваження.

 

ЗМІСТ
технічної документації

1. Технічна документація повинна містити щонайменше такі елементи:

1) загальний опис радіообладнання, зокрема:

фотографії або ілюстрації, що показують зовнішній вигляд, маркування та внутрішнє компонування;

версії програмного забезпечення або апаратно реалізованого програмного забезпечення, які можуть впливати на відповідність суттєвим вимогам;

інформацію для користувачів та інструкції з експлуатації;

2) технічний проект, зокрема технологічні креслення і схеми компонентів, вузлової зборки, електричні схеми та іншу подібну інформацію;

3) опис та необхідні пояснення для розуміння таких креслень і схем та експлуатації радіообладнання;

4) список стандартів із переліку національних стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам і відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам, а також застосовуються повністю або частково, а у разі, коли такі стандарти не застосовувалися, опис рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання (далі - Технічний регламент), включаючи перелік інших застосованих технічних специфікацій. У разі часткового застосування зазначених стандартів у технічній документації повинні бути наведені ті частини стандартів, які були застосовані;

5) копію декларації про відповідність;

6) якщо оцінка відповідності проводилася із застосуванням модуля, наведеного в додатку 2 до Технічного регламенту, копію сертифіката експертизи типу та додатки до нього, які було видано призначеним органом;

7) результати проектних розрахунків, проведених перевірок та іншу подібну інформацію;

8) протоколи випробувань;

9) пояснення згідно з вимогами пункту 20 Технічного регламенту та пояснення щодо наведення чи не наведення інформації на упаковці відповідно до пункту 28 Технічного регламенту.

2. Елементи технічної документації, зазначені в абзаці четвертому підпункту 1, у підпунктах 4, 5, 6 і 9 пункту 1 цього додатка, оформляються відповідно до закону про порядок застосування мов.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ (N ХХХ)*

1. Радіообладнання (виріб, тип, номер партії чи серійний номер) _____________________________________________________________________________________

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника _____________________________________________________________________________________

3. Ця декларація відповідності видана під особисту відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація радіообладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеного радіообладнання)
_____________________________________________________________________________________

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:

Технічного регламенту радіообладнання;

іншого технічного регламенту (за необхідності).

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність (із зазначенням ідентифікаційного номера, версії та дати видання) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Призначений орган з оцінки відповідності
_____________________________________________________________________________________
                                          (найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)
виконав ______________________________________________________________________________
                                                                                                     (опис виконаних ним дій)
та видав сертифікат експертизи типу N ______ від ___ __________ 20__ р.
(у разі залучення призначеного органу з оцінки відповідності).

8. У відповідних випадках опис компонентів та аксесуарів, у тому числі програмного забезпечення, завдяки якому радіообладнання функціонує за призначенням і на яке поширюється дія декларації про відповідність.

9. Додаткова інформація ________________________________________________________________

Підписано від імені та за дорученням _____________________________________________________
________________________________________________________________ ____ _________ 20__ р.
                                                                   (місце та дата видачі)

_________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

___________________
(підпис)

____________
* Присвоєння виробником номера декларації про відповідність є необов'язковим.

 

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

Спрощена декларація про відповідність, зазначена в пункті 29 Технічного регламенту радіообладнання, повинна бути представлена таким чином:

справжнім (найменування виробника) заявляє, що тип радіообладнання (позначення типу радіообладнання) відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: ___________________________________________________.

 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС та Технічного регламенту радіообладнання

Положення Директиви

Положення Технічного регламенту

Частина перша статті 1

абзац перший пункту 1

 

абзац другий пункту 1

Частина друга статті 1

пункт 2

Частина третя статті 1

пункт 3

Частина четверта статті 1

абзац другий пункту 4

Підпункт 8 преамбули

абзац третій пункту 4

Підпункти 1 - 17, 19 - 24, 26 частини першої статті 2

підпункти 1 - 24 пункту 5

Підпункт 18 частини першої статті 2

останній абзац пункту 5

Підпункт 25 частини першої статті 2

 

 

останній абзац пункту 5

Частина друга статті 2

 

Частина перша статті 3

пункт 6

Частина друга статті 3

абзац перший пункту 7

Підпункт 10 преамбули

абзаци другий - четвертий пункту 7

Частина третя статті 3

пункт 8

Стаття 4

пункт 9

Частина перша статті 5

пункт 10

Частина друга статті 5

пункт 11

Частини третя і четверта статті 5

пункт 12

Частина п'ята статті 5

 

Стаття 6

пункт 13

Стаття 7

пункт 14

Стаття 8

пункти 15 і 16

Стаття 9

пункти 17 і 18

Стаття 10

пункти 19 - 30

Стаття 11

пункти 31 і 32

Стаття 12

пункти 33 - 41

Стаття 13

пункти 42 - 46

Стаття 14

пункт 47

Стаття 15

пункт 48

 

абзац перший пункту 49

Стаття 16

абзац другий пункту 49

Стаття 17

пункти 50 - 53

Стаття 18

пункти 54 - 57

Стаття 19

пункти 58 і 59

Стаття 20

пункти 60 - 63

Стаття 21

пункти 64 - 67

Статті 22 - 24

 

Стаття 25

пункт 68

Частини перша, друга і дев'ята статті 26

пункт 69

Частини третя - восьма, десята, одинадцята статті 26

пункти 70 - 77

Стаття 27

 

Стаття 28

пункти 78 - 81

Статті 29 - 32

пункт 68

Стаття 33

 

Стаття 34

пункти 82 - 86

Стаття 35

пункт 87

Стаття 36

пункти 88 і 89

Стаття 37

 

Стаття 38

пункт 90

Стаття 39

пункт 91

Частини перша, третя, п'ята статті 40

пункти 92 - 94

Частини друга, четверта, шоста - восьма статті 40

 

Стаття 41

 

Стаття 42

 

Стаття 43

пункти 95 і 96

Статті 44 - 47

 

Стаття 48

пункт 3 постанови, якою затверджено Технічний регламент

Статті 49 - 52

 

 

пункт 97

Додаток I

пункт 2

Додаток II

додаток 1 до Технічного регламенту

Додаток III

додаток 2 до Технічного регламенту

Додаток IV

додаток 3 до Технічного регламенту

Додаток V

додаток 4 до Технічного регламенту

Додаток VI

додаток 5 до Технічного регламенту

Додаток VII

додаток 6 до Технічного регламенту

Додаток VIII

додаток 7 до Технічного регламенту

 

ПЛАН
заходів із впровадження Технічного регламенту радіообладнання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом радіообладнання (далі - Технічний регламент)

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
Мінекономрозвитку

2017 - 2018 роки

2. Формування та оприлюднення переліку національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)

постійно

3. Забезпечення розроблення та перегляд національних стандартів, необхідних для оцінки відповідності радіообладнання

національний орган стандартизації
Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)

- " -

4. Призначення органів з оцінки відповідності радіообладнання вимогам Технічного регламенту та публікування переліку таких органів

Мінекономрозвитку

- " -

5. Внесення змін до Технічного регламенту

Адміністрація Держспецзв'язку

у разі потреби

6. Розроблення та впровадження нормативно-правових актів відповідно до положень Технічного регламенту

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)

постійно

7. Створення секторальної групи призначених органів з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту та забезпечення виконання такою групою завдань

Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
призначені органи з оцінки відповідності

до набрання чинності Технічним регламентом

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679 "Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 50, ст. 1705).

2. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. N 613 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 52, ст. 2079).

3. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. N 235 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 28, ст. 957).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. N 446 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 50, ст. 1790).

5. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 632 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 69, ст. 2533).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 181 "Про внесення зміни до пункту 16 Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 30, ст. 871).

____________

Опрос