Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2017 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение разницы между фактической стоимостью тепловой энергии, услуг по централизованному отоплению, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и водоотводу, поставке холодной воды и водоотводу (с использованием внутридомовых систем), которые вырабатывались, транспортировались и поставлялись населению и/или другим предприятиям теплоснабжения, централизованного питьевого водоснабжения и водоотвода, предоставляющим населению такие услуги, и тарифами, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 18.05.2017 № 332
редакция действует с 20.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 травня 2017 р. N 332

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 жовтня 2017 року N 816
,
від 10 листопада 2017 року N 829
,
від 6 грудня 2017 року N 982

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України та статті 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (далі - субвенція).

Субвенція надається з державного бюджету місцевим бюджетам для погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (далі - різниця між фактичною вартістю та тарифом), за рахунок джерел, зазначених у статті 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", та джерел наповнення спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктами 13 і 14 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", згідно з розподілом, наведеним у додатку 1.

Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

Абзац четвертий пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 816)

2. Перерахування субвенції здійснюється на суму різниці між фактичною вартістю та тарифом, що утворилася до 1 січня 2016 р. і не погашена на дату укладення договору про організацію взаєморозрахунків.

3. Підставою для проведення розрахунків з погашення різниці між фактичною вартістю та тарифом є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається підприємствами, що виробляли, транспортували та постачали теплову енергію, надавали послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги (далі - надавачі послуг), та іншими учасниками розрахунків з погашення заборгованості згідно з довідкою, що підтверджує наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості (без урахування пені, штрафних і фінансових санкцій) на дату укладення такого договору. Примірний договір про організацію взаєморозрахунків наведений у додатку 2.

Кількість сторін зазначеного договору є необмеженою та визначається такою кількістю надавачів послуг та інших учасників розрахунків з погашення заборгованості (далі - учасники розрахунків), виконання договору якими забезпечить погашення різниці між фактичною вартістю та тарифом і надходження до державного бюджету коштів у повному обсязі.

Учасниками розрахунків є:

територіальні органи Казначейства;

структурні підрозділи з питань фінансів обласних, районних, Київської міської, районних у м. Києві держадміністрацій або структурні підрозділи з питань фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, що утворилися згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (далі - місцеві фінансові органи);

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 816)

надавачі послуг та їх правонаступники;

суб'єкти господарювання, що здійснюють відведення та очищення стічних вод;

газодобувні підприємства, ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", її філії, дочірні підприємства і компанії;

суб'єкти господарювання, що здійснюють транспортування, постачання та розподіл природного газу;

підприємства, що здійснюють передачу та постачання електричної енергії (далі - енергопостачальники);

державне підприємство "Енергоринок";

державне підприємство "НЕК "Укренерго";

енергогенеруючі компанії;

суб'єкти господарювання, що здійснюють постачання та/або споживання вугільної продукції;

державне підприємство "Вугілля України";

державне підприємство "Держвуглепостач";

вугледобувні підприємства.

Учасниками розрахунків можуть бути суб'єкти господарювання незалежно від форми власності.

Взаєморозрахунки можуть бути проведені між надавачами послуг.

Із суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу, та енергопостачальниками, газодобувними або вугледобувними підприємствами проводяться розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії.

4. Обсяг різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, визначається відповідно до Типового положення про територіальні комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах (далі - Типове положення), затвердженого наказом Мінрегіону.

5. Учасники розрахунків підписують договори про організацію взаєморозрахунків або повертають їх надавачеві послуг разом із вмотивованою письмовою відмовою в їх підписанні у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з моменту подання таких договорів.

6. Надавачі послуг подають до місцевого фінансового органу:

1) договір про організацію взаєморозрахунків;

2) копію протоколу засідання територіальної комісії з питань узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах, що діють відповідно до Типового положення;

3) розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах, оформлений суб'єктом господарювання згідно з додатком 1 до Типового положення, погоджений відповідним структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради;

4) розрахунок фактичної вартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), підписаний керівником або іншою уповноваженою особою суб'єкта господарювання та скріплений печаткою (у разі наявності);

5) копія рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення (затвердження) тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

6) звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств, підписаний керівником або іншою уповноваженою особою суб'єкта господарювання та скріплений печаткою (у разі наявності), зокрема:

за формою N 1С-теплопостачання - щодо надання послуг з теплопостачання;

за формою N 1С-водопостачання, водовідведення - щодо надання послуг з водопостачання та водовідведення;

за формами галузевої звітності, затвердженими НКРЕКП;

7) акти звіряння заборгованості, складені учасниками розрахунків, із зазначенням суми заборгованості за енергоносії, яка виникла на початок місяця, в якому підписується договір про організацію взаєморозрахунків;

8) видану територіальним органом ДФС довідку про розмір податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість та податку на прибуток і частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

9) видану підприємством довідку про розмір боргу, зазначеного в підпункті 8 цього пункту, підписану керівником або іншою уповноваженою особою суб'єкта господарювання та скріплену печаткою (у разі наявності);

10) видану підприємством довідку про розмір розстрочених та відстрочених грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність, не сплачених на день видачі довідки, підписану керівником або іншою уповноваженою особою суб'єкта господарювання та скріплену печаткою (у разі наявності) і підписану керівником суб'єкта управління корпоративними правами держави та скріплену печаткою (у разі наявності), за формою згідно з додатком 3;

11) видану територіальним органом ДФС довідку про розмір розстрочених та відстрочених грошових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємства, процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань;

12) підписану керівником або іншою уповноваженою особою суб'єкта господарювання податкову декларацію з податку на прибуток підприємства разом з підтвердженням її прийняття територіальним органом ДФС.

(пункт 6 доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 816)

7. Місцеві фінансові органи на підставі отриманих відповідно до пункту 6 цих Порядку та умов документів формують узагальнені реєстри договорів, які надсилаються разом з копіями договорів про організацію взаєморозрахунків щомісяця до 5 і 20 числа структурним підрозділам з питань фінансів обласних, Київської міської держадміністрацій для їх узагальнення та подання щомісяця до 7 і 22 числа Мінрегіону зведеного реєстру таких договорів разом з їх копіями, а Казначейству і його територіальним органам, в яких відкриті рахунки учасників розрахунків, - договорів про організацію взаєморозрахунків.

8. Казначейство перевіряє договори про організацію взаєморозрахунків та подає щомісяця до 9 і 24 числа Мінфіну та Мінрегіону інформацію про зобов'язання, що підлягають відшкодуванню за рахунок субвенції, в розрізі надавачів послуг.

Мінрегіон узагальнює подані відповідно до пункту 7 цих Порядку та умов документи, формує узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків та подає його щомісяця до 10 і 25 числа Мінфіну.

Мінфін на підставі поданої Казначейством інформації та поданого Мінрегіоном узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків приймає рішення про перерахування субвенції згідно з розподілом, яке доводиться до відома Казначейства.

9. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

Розрахунки з погашення заборгованості за рахунок джерел, визначених пунктами 13 і 14 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка.

10. Обласні, Київська міська держадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами районів, районів у м. Києві, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад на підставі проектів договорів про організацію взаєморозрахунків, а також можуть приймати рішення про централізоване перерахування субвенції без розподілу її між зазначеними бюджетами за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

(пункту 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 816)

11. Для проведення розрахунків з погашення заборгованості їх учасники (крім державного підприємства "Енергоринок" та енергопостачальників, які розраховуються за електричну енергію) відкривають рахунки в територіальних органах Казначейства.

Енергопостачальники та державне підприємство "Енергоринок" проводять розрахунки за куповану електричну енергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідно до Закону України "Про електроенергетику". Уповноважений банк перераховує кошти в обсягах, що повинні бути перераховані енергопостачальником до державного бюджету відповідно до договору про організацію взаєморозрахунків, із зазначеного рахунка на поточний рахунок енергопостачальника, відкритий в територіальному органі Казначейства.

12. Порядок розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, установлюється НКРЕКП відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

13. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в територіальних органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Казначейство щомісяця до 5 числа подає Мінрегіону інформацію щодо договорів про організацію взаєморозрахунків, видатки за якими здійснено у місяці, що передував звітному.

16. Роз'яснення щодо застосування цих Порядку та умов надаються Мінрегіоном.

 

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

(тис. гривень)

Найменування місцевого бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

усього

у тому числі

із спеціального фонду державного бюджету

із загального фонду державного бюджету

Обласний бюджет:

 

 

 

Вінницької області

78372

35030

43342

Волинської області

23633

16543

7090

Дніпропетровської області

154228

115760

38468

Донецької області

187430

155301

32129

Житомирської області

33152

16606

16546

Закарпатської області

6691

 

6691

Запорізької області

85259

55181

30078

Івано-Франківської області

36909

15336

21573

Київської області

135307

75115

60192

Кіровоградської області

32639

21547

11092

Луганської області

298649

258054

40595

Львівської області

69849

27894

41955

Миколаївської області

74045

36832

37213

Одеської області

102091

61464

40627

Полтавської області

168257

70780

97477

Рівненської області

88510

40957

47553

Сумської області

49455

19619

29836

Тернопільської області

27882

21017

6865

Харківської області

523828

255680

268148

Херсонської області

53741

19619

34122

Хмельницької області

135973

95181

40792

Черкаської області

42211

9148

33063

Чернівецької області

14912

9538

5374

Чернігівської області

31725

16122

15603

Міський бюджет м. Києва

745252

651676

93576

Усього

3200000

2100000

1100000

(додаток 1 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 10.11.2017 р. N 829
,
від 06.12.2017 р. N 982)

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
N ___ про організацію взаєморозрахунків

__________________________
          (місце укладення договору)

___ ____________ 20__ р.

Територіальний орган Казначейства ______________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                        (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона перша), що діє на підставі __________________________________________________;

місцевий фінансовий орган ______________________________________________________________
                                                                                                                 (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона друга), що діє на підставі ___________________________________________________;

підприємство, установа, організація _______________________________________________________
                                                                                                                              (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона третя), що діє на підставі ___________________________________________________;

підприємство, установа, організація _______________________________________________________
                                                                                                                         (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                          (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона четверта), що діє на підставі ________________________________________________;

підприємство, установа, організація _______________________________________________________
                                                                                                                              (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                         (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона п'ята), що діє на підставі ___________________________________________________;

підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                               (повне найменування)
в особі ______________________________________________________________________________
                                                                          (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона шоста), що діє на підставі __________________________________________________;

підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                     (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                            (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона сьома), що діє на підставі ___________________________________________________;

підприємство, установа, організація _______________________________________________________
                                                                                                                               (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - сторона остання), що діє на підставі ______________ (далі - сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Предметом договору є організація проведення сторонами взаєморозрахунків за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченою статтею 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (далі - субвенція), відповідно до Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. N 332.

Порядок проведення взаєморозрахунків

2. Сторони погоджують перелік підприємств, установ та організацій, що беруть участь у проведенні взаєморозрахунків, та послідовність виконання сторонами договору.

3. Казначейство перераховує стороні першій кошти, залучені з єдиного казначейського рахунка, у сумі _____________ гривень на підставі рішення Мінфіну.

4. Сторона перша перераховує на рахунок сторони другої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги.

5. Сторона друга перераховує на рахунок сторони третьої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги.

6. Сторона третя перераховує:

1) на рахунок сторони четвертої кошти у сумі ____________ гривень, у тому числі податок на додану вартість _____________ гривень, для погашення заборгованості за ____________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N ________;

2) до загального (спеціального) фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (далі - Закон) (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону;

погашення грошових зобов'язань з податку на прибуток.

7. Сторона четверта перераховує на рахунок сторони п'ятої кошти у сумі ____________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за ____________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____.

8. Сторона п'ята перераховує на рахунок сторони шостої кошти у сумі ___________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за ____________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N ____.

9. Сторона шоста перераховує:

1) на рахунок сторони сьомої кошти у сумі ___________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за _____________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____;

2) до загального (спеціального) фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону;

погашення грошових зобов'язань з податку на прибуток.

10. Сторона сьома перераховує:

1) на рахунок сторони останньої кошти у сумі _________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за ____________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____;

2) до загального (спеціального) фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону;

погашення грошових зобов'язань з податку на прибуток.

11. Сторона остання перераховує до загального (спеціального) фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу);

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму такого реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) боргу), що склався станом на 1 січня 2017 року;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму таких розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність;

сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до Закону;

погашення грошових зобов'язань з податку на прибуток.

12. Сторони у графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково зазначають "статті ____ Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" або "субвенція, що надається із загального (спеціального) фонду державного бюджету відповідно до Порядку та умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. N 332", а також дату укладення і номер договору.

Зобов'язання сторін

13. З метою виконання договору сторони зобов'язуються:

1) забезпечити подання до територіальних органів Казначейства належним чином оформлених договорів та платіжних документів згідно з Порядком та умовами надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. N 332;

2) не вчиняти до проведення взаєморозрахунків дій з погашення заборгованості відповідно до договору;

3) перерахувати кошти наступній стороні, а сторона остання - як сплату __________ до державного бюджету не пізніше наступного дня після зарахування коштів на їх рахунки;

4) обмінюватися наявною інформацією для задоволення взаємних інтересів у процесі виконання договору;

5) забезпечити проведення розрахунків відповідно до договору та з урахуванням укладених договорів на рахунково-касове обслуговування, якими може передбачатися, що у разі несвоєчасного подання сторонами платіжних документів територіальні органи Казначейства своїм платіжним дорученням можуть самостійно перераховувати кошти в порядку, передбаченому договором.

Відповідальність сторін

14. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за договором відповідно до законодавства.

Інші умови

15. Спірні питання, пов'язані з виконанням договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

16. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

Дата укладення і номер договору встановлюються після його підписання сторонами.

17. Договір є дійсним лише у разі здійснення відповідного фінансування.

18. Сторони засвідчують, що після виконання договору вони не мають одна до одної претензій стосовно предмета договору.

19. Внесення змін до договору чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових договорів. Повернення коштів здійснюється у порядку, зворотному їх отриманню.

20. Додатки до договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, коли вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін.

21. Договір вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

22. Договір укладається у такій кількості примірників, якою є кількість сторін. Додатково складаються два примірники договору для Казначейства та уповноваженого банку. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

23. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються законодавством.

Сума договору

____________
(цифрами)

________________________
(словами)

гривень.

Реквізити сторін

Розрахунковий рахунок ______________________________________

Код банку _________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ _______________________________________

Керівник __________________________________________________
                                                                              (підпис)

Головний бухгалтер ________________________________________
                                                                                       (підпис)

М. П. (у разі наявності)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 816)

 

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування господарського товариства

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

ДОВІДКА
про розмір розстрочених та відстрочених грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарського товариства
________________________________________,
(найменування господарського товариства)
у статутному капіталі якого є державна власність, до державного бюджету, не сплачених на
________________
(дата)

(гривень)

Рік

Сума дивідендів (доходу), нарахована на акції (частки, паї)

Сума розстрочених та відстрочених грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу)

Сума дивідендів (доходу), фактично сплачена до державного бюджету

Розмір розстрочених та відстрочених грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету

усього

у тому числі згідно з розстроченими та відстроченими зобов'язаннями

________________________________
            (найменування посади керівника
                господарського товариства)

________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (у разі наявності)

 

_________________________________
             (найменування посади керівника
                          суб'єкта управління
             корпоративними правами держави)

________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (у разі наявності)

 

____________

Опрос