Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 4 марта 2004 г. N 257 и от 14 апреля 2004 г. N 494

КМ Украины
Постановление КМ от 12.04.2017 № 248
действует с 01.01.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2017 р. N 248

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257 і від 14 квітня 2004 р. N 494

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257 "Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 590, N 30, ст. 2014; 2005 р., N 46, ст. 2894; 2007 р., N 8, ст. 301, N 44, ст. 1794, N 67, ст. 2578; 2009 р., N 41, ст. 1374; 2010 р., N 92, ст. 3273; 2014 р., N 66, ст. 1831) і від 14 квітня 2004 р. N 494 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16, ст. 1111) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257 і від 14 квітня 2004 р. N 494

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257:

1) назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

"1. Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - перелік), що додається.";

2) у пункті 2:

слово і цифри "статті 24" виключити;

цифри і слова "III - IV рівнів акредитації" замінити словами "(університетах, академіях, інститутах)", а слова "Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством промислової політики" - словами "Міністерством соціальної політики".

3) перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Установи, організації, підприємства

Найменування посади

1. Президії Національної академії наук та національних галузевих академій наук

президент; перший віце-президент; віце-президент; академік-секретар відділення (його заступники);
головний учений секретар, учений секретар та їх заступники; член Президії Національної академії наук та національних галузевих академій наук;
керівник (завідувач, начальник), заступник керівника (завідувача, начальника) наукового підрозділу (управління, відділення, відділу, секції, сектору, бюро, групи), радник Президії Національної академії наук та національних галузевих академій наук;
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник

2. Вищі навчальні заклади (університет, академія, інститут), наукові підрозділи в їх складі, Національна школа суддів

керівник (ректор, президент, начальник тощо);
заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент) з науково-педагогічної, наукової роботи;
декан;
завідувач кафедрою;
професор; доцент;
директор бібліотеки; науковий працівник бібліотеки;
старший викладач; викладач, асистент; керівник (завідувач, начальник, директор), заступник керівника (завідувача, начальника, директора) наукового підрозділу (інституту, частини, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи); головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник, учений секретар;

3. Наукові установи та організації (їх філіали, відділення тощо)

керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор, директор, начальник);
заступник керівника (віце-президент, заступники генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника), радник при дирекції наукової установи, організації їх філіалів) з наукової, науково-технічної роботи; головний учений секретар, учений секретар та їх заступники;
головний конструктор (інженер, технолог тощо) та їх заступники з основного напряму діяльності наукової установи, організації;
провідний конструктор (інженер, технолог тощо) з основного напряму діяльності наукової установи, організації;
керівник (завідувач, начальник), заступники керівника (завідувача, начальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення, відділу, комплексу, центру, лабораторії, сектору, бюро, групи); головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту;
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник

4. Установи, організації, підприємства, не зазначені в пунктах 1 - 3 цього переліку

заступник головного конструктора (інженера, технолога) з наукового, науково-технічного напряму діяльності установи, організації, підприємства;
керівник (завідувач, начальник), заступники керівника (завідувача, начальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення, комплексу, центру, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник

5. Наукові видавництва та періодичні наукові видання

керівник (завідувач, відповідальний секретар, головний редактор) та заступники керівника (завідувача, секретаря відповідального головного редактора);
провідний редактор".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 494:

1) у пункті 2 цифри і слова "III - IV рівнів акредитації" замінити словами "(університетів, академій, інститутів)";

2) в абзаці третьому пункту 3 цифри і слова "III - IV рівнів акредитації" замінити словами "(університетам, академіям, інститутам)";

3) у Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"науковим працівникам державних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів), які працюють на посадах, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 590), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. N 248;";

в абзаці третьому слова і цифри "Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту від 27 липня 1995 р. N 257" замінити словами і цифрами "Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", а цифри і слова "III - IV рівнів акредитації" - словами "(університетів, академій, інститутів)";

в абзаці третьому пункту 2 слова і цифри "Класифікатора професій ДК 003-95" замінити словами і цифрами "Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", а цифри і слова "III - IV рівнів акредитації" - словами "(університетів, академій, інститутів)".

____________

Опрос