Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки развития туризма, создания условий безопасности туристов, развития туристической инфраструктуры международных транспортных коридоров и магистралей в Украине

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 16.03.2017 № 183
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 березня 2017 р. N 183

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 липня 2018 року N 561
,
від 5 грудня 2018 року N 1111
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. N 241 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 23, ст. 885);

постанову Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. N 203 "Про внесення змін до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 53, ст. 1404).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються з метою здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері туризму, раціонального використання туристичних ресурсів, розширення міжнародного співробітництва та утвердження України на світовому туристичному ринку.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту та умов безпеки туристів шляхом інформаційного облаштування туристичної інфраструктури та вдосконалення програм підвищення кваліфікації для фахівців сфери туризму;

здійснення обліку туристичних ресурсів шляхом розроблення і ведення реєстрів, кадастрів, баз даних;

проведення досліджень туристичного ринку шляхом здійснення опитування туристів та суб'єктів туристичної діяльності;

просування туристичного продукту шляхом проведення на міжнародному та внутрішньому ринку презентацій про туристичні можливості України, участі України у міжнародних та національних виставкових заходах у сфері туризму, підготовки та видання відео- та друкованої поліграфічної продукції, створення та функціонування туристичного веб-порталу, в тому числі іноземними мовами, здійснення брендингу туристичних дестинацій, створення та поширення соціальної реклами у сфері туризму;

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

організацію та проведення за участю фахівців та експертів заходів у сфері туризму (семінарів, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, прес-заходів, засідань міжвідомчих двосторонніх, багатосторонніх та міжнародних робочих груп з питань туризму);

(абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

підготовку та проведення переговорів з метою укладення міжнародних договорів з питань туризму;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

представлення країни у міжнародних туристських організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. N 1111)

підготовку і поширення інформації про туристичні можливості України, у тому числі у засобах масової інформації.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. N 1111)

5. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних бюджетних призначень згідно із затвердженим Мінекономіки планом заходів з розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні (далі - план заходів) з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2739).

Використання бюджетних коштів передбачає здійснення витрат на:

(пункт 5 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

відрядження в межах України та за кордон представників органів державної влади, які направляються для участі в заході в межах напрямів, визначених пунктом 4 цього Порядку;

(пункт 5 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

письмовий переклад міжнародних договорів з питань туризму, що укладаються.

(пункт 5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим)

Мінекономіки подає план заходів Мінфіну у двотижневий строк з дня його затвердження. У разі потреби до плану заходів у встановленому порядку вносяться зміни.

6. Мінекономіки відповідно до затвердженого в установленому порядку плану заходів видає для проведення кожного заходу наказ, в якому зазначаються найменування заходу, дата і місце проведення, склад представників для участі в заході, сума витрат на підготовку та проведення заходу.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

Абзац другий пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

7. Мінекономіки подає щокварталу до 20 числа Мінфіну інформацію про виконання плану заходів.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Абзац третій пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

абзац четвертий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

абзац п'ятий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

абзац шостий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

абзац сьомий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

абзац восьмий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

абзац дев'ятий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

Абзац десятий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

Абзац одинадцятий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

9. Пункт 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 561)

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос