Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении доступности лекарственных средств

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.03.2017 № 152
редакция действует с 18.04.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 березня 2017 р. N 152

Київ

Про забезпечення доступності лікарських засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2017 року N 1080
,
від 27 грудня 2017 року N 1107
,
від 31 жовтня 2018 року N 893
,
від 23 січня 2019 року N 40
,
від 27 лютого 2019 року N 135
,
від 27 листопада 2019 року N 1069
,
від 27 листопада 2019 року N 1119
(яка діє до
31 грудня 2020 року),
від 5 лютого 2020 року N 65
(яка діє до
31 грудня 2020 року),
від 15 квітня 2020 року N 286

(Дія постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року N 426  не поширюється на лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, затвердженого цією постановою)

(Установлено, що державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році реалізуються Національною службою здоров'я для відшкодування вартості лікарських засобів з 1 січня до 31 грудня 2020 року згідно з Порядком реімбурсації лікарських засобів, затвердженим цією постановою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року N 1119)

Відповідно до статті 9 та пункту 5 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", статей 5 і 13 Закону України "Про ціни і ціноутворення" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 135)

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реімбурсації лікарських засобів;

Порядок визначення розміру реімбурсації лікарських засобів;

перелік міжнародних непатентованих назв лікарських засобів.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 135)

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству охорони здоров'я утворити до 1 червня 2017 р. робочу групу з питань проведення аналізу ефективності функціонування механізмів державного регулювання цін на лікарські засоби та за результатами проведеного аналізу подати у разі потреби до 1 березня 2018 р. Кабінетові Міністрів України обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення зазначених механізмів.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
реімбурсації лікарських засобів

1. Цей Порядок визначає механізм повного або часткового відшкодування вартості (реімбурсації) лікарських засобів суб'єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі - суб'єкт господарювання).

2. Реімбурсації підлягають зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, які використовуються для лікування медичних станів (захворювань), визначених Кабінетом Міністрів України, і включені до:

(абзац перший пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 65,
яка діє до
31.12.2020 р.)

Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 27, ст. 906; 2018 р., N 4, ст. 157);

переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. N 152 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. N 135;

Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.02.2020 р. N 65,
яка діє до
31.12.2020 р.)

4. Ціни на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, підлягають державному регулюванню відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2825; 2017 р., N 13, ст. 361) та від 9 листопада 2016 р. N 862 "Про державне регулювання цін на лікарські засоби" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 95, ст. 3102).

5. Лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, відпускаються на підставі рецептів, виписаних відповідно до правил, затверджених МОЗ, через електронну систему охорони здоров'я лікарями, які надають первинну медичну допомогу (далі - електронні рецепти).

6. Електронні рецепти виписуються у межах помісячних обсягів бюджетних асигнувань, передбачених для реімбурсації лікарських засобів у плані асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету за бюджетною програмою, за рахунок коштів якої фінансується програма державних гарантій медичного обслуговування населення. У разі коли загальна вартість лікарських засобів за всіма виписаними електронними рецептами у відповідному місяці дорівнює сумі бюджетних асигнувань на реімбурсацію лікарських засобів за договорами про реімбурсацію, встановлених у плані асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду на цей місяць, виписування електронних рецептів через електронну систему охорони здоров'я (далі - система) припиняється до початку наступного місяця.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1119,
яка діє до
31.12.2020 р.)

7. Відпуск лікарських засобів за електронним рецептом здійснюється в аптеках чи аптечних пунктах, які здійснюють відпуск лікарських засобів згідно з договором про реімбурсацію, укладеним між НСЗУ та суб'єктом господарювання (далі - договір про реімбурсацію), незалежно від місця проживання пацієнта чи місця надання медичних послуг.

8. Відпуск лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, реєструється через систему особою, уповноваженою суб'єктом господарювання на реєстрацію відпуску лікарських засобів за електронними рецептами (далі - уповноважена особа), із зазначенням номера електронного рецепта, коду підтвердження та інформації про відпущений лікарський засіб. Для завершення реєстрації відпуску через систему уповноважена особа накладає кваліфікований електронний підпис.

9. Лікарські засоби, відпуск яких зареєстровано через систему відповідно до цього Порядку, включаються до звіту, подання якого передбачено в договорі про реімбурсацію, та підлягають реімбурсації НСЗУ відповідно до умов зазначеного договору.

10. Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу відповідної лікарської форми визначається в Реєстрі лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, що затверджується МОЗ.

11. НСЗУ не рідше ніж один раз на місяць (до кінця десятого робочого дня місяця) публікує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід здійснення реімбурсації.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. N 1080,
від 27.12.2017 р. N 1107,
від 31.10.2018 р. N 893,
від 23.01.2019 р. N 40,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 135)

 

ПОРЯДОК
визначення розміру реімбурсації лікарських засобів

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку розміру реімбурсації лікарських засобів, що відповідають вимогам, зазначеним у пункті 2 Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. N 152 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. N 135.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

1) внутрішнє референтне ціноутворення - встановлення мінімальної оптово-відпускної ціни лікарського засобу, що підлягає реімбурсації, на підставі заявок власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або його уповноваженого представника, поданих до НСЗУ відповідно до цього Порядку;

2) гранична оптово-відпускна ціна - максимальна вартість добової дози лікарського засобу, який підлягає реімбурсації, відповідної форми випуску, розрахована на основі зовнішнього референтного ціноутворення без урахування постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок та податку на додану вартість;

3) добова доза лікарського засобу - фіксована одиниця споживання лікарського засобу, що використовується за основним призначенням для лікування дорослих, рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я та розрахована Центром співпраці Всесвітньої організації охорони здоров'я з методології статистики лікарських засобів;

4) зовнішнє референтне ціноутворення - встановлення граничної оптово-відпускної ціни на основі оптово-відпускних цін, установлених у референтних країнах (Республіка Польща, Словацька Республіка, Чеська Республіка, Латвійська Республіка, Угорщина), для включення торговельної назви лікарського засобу до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (далі - Реєстр);

5) мінімальна оптово-відпускна ціна - мінімальна вартість добової дози лікарського засобу, який підлягає реімбурсації, відповідної форми випуску, розрахована на основі внутрішнього референтного ціноутворення, без урахування постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок і податку на додану вартість для кожної міжнародної непатентованої назви;

6) розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу - мінімальна оптово-відпускна ціна добової дози лікарського засобу, який підлягає реімбурсації, відповідної форми випуску з урахуванням постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок і податку на додану вартість;

7) сума доплати за упаковку - різниця між роздрібною ціною упаковки лікарського засобу, який підлягає реімбурсації, та розміром реімбурсації за упаковку.

3. Реєстр ведеться МОЗ за затвердженою ним формою.

Документообіг, пов'язаний з веденням Реєстру, здійснюється з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

4. До Реєстру вносяться торговельні назви лікарських засобів, оптово-відпускна ціна за упаковку яких не перевищує граничну оптово-відпускну ціну в перерахунку на добову дозу лікарського засобу, крім лікарських засобів, які зазначені в розділі "Ревматичні хвороби" переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.04.2020 р. N 286)

5. Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу розраховується за такою формулою:

Рр = М х К (1 + Но / 100) х (1 + Нр / 100) х (1+ПДВ/100),

де Рр- розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу;

М - мінімальна оптово-відпускна ціна;

К - кількість добової дози лікарського засобу в упаковці;

Но - гранична постачальницько-збутова надбавка;

Нр - гранична торговельна (роздрібна) надбавка;

ПДВ - податок на додану вартість.

6. До Реєстру включаються торговельні назви лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, розмір реімбурсації (добової дози лікарського засобу та за упаковку), суми доплати (у разі здійснення часткової реімбурсації), роздрібна ціна за упаковку та інша інформація згідно із затвердженою МОЗ формою Реєстру. Для лікарських засобів, які зазначені в розділі "Ревматичні хвороби" переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, розмір реімбурсації за упаковку становить 0 відсотків розрахованої роздрібної ціни за упаковку лікарського засобу (з урахуванням надбавок, податків і зборів).

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 р. N 286)

Розмір реімбурсації, суми доплати та роздрібна ціна за упаковку є фіксованими на період дії Реєстру до дати його оновлення.

7. Для формування Реєстру НСЗУ на наступний робочий день після публікації граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби розміщує відповідне оголошення на своєму офіційному веб-сайті.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1069)

8. Власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або його уповноважений представник (далі - заявник) протягом сім робочих днів з дня опублікування оголошення подає до НСЗУ в електронній формі такі документи:

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1069)

1) заяву, складену за формою, визначеною в оголошенні НСЗУ, із зазначенням інформації про:

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1069)

міжнародну непатентовану назву лікарського засобу;

торговельну назву лікарського засобу;

форму випуску;

дозування;

кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці;

код АТХ (анатомо-терапевтично-хімічний);

найменування виробника, країни;

номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

дату закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

оптово-відпускну ціну за споживчу упаковку без урахування надбавок, податків і зборів (зазначається в гривнях);

власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника);

заявника, якщо заявником є уповноважений представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові контактної особи);

надання згоди на включення торговельної назви лікарського засобу до Реєстру на строк не менше ніж шість місяців;

обсяги виробництва та/або постачання упаковок лікарського засобу на період дії Реєстру до дати його наступного оновлення;

2) засвідчену в установленому законодавством порядку копію виданої власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб довіреності, яка підтверджує повноваження заявника подавати до НСЗУ документи, зазначені у підпункті 1 цього пункту, з перекладом на українську мову;

3) зобов'язання здійснювати постачання лікарського засобу в Україні протягом заявленого строку за ціною, зазначеною в Реєстрі, складене за формою, визначеною в оголошенні НСЗУ;

(абзац вісімнадцятий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1069)

4) зобов'язання забезпечити безперебійну наявність лікарського засобу на території України протягом строку дії Реєстру, складене за формою, визначеною в оголошенні НСЗУ.

(пункт 8 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1069,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий і двадцятий
 вважати відповідно абзацами двадцятим і двадцять першим)

На електронні документи накладається кваліфікований електронний підпис заявника.

Відповідальним за достовірність інформації, зазначеної в документах, є заявник.

9. НСЗУ розглядає отримані від заявників документи протягом п'яти робочих днів після закінчення строку, визначеного в пункті 8 цього Порядку, та публікує на своєму офіційному веб-сайті попередні результати щодо включення лікарських засобів до Реєстру (у формі Реєстру). Під час здійснення розрахунків фіксованих роздрібних цін, розмірів реімбурсації та сум доплат НСЗУ проводить заокруглення відповідних сум.

Протягом п'яти робочих днів після опублікування попередніх результатів щодо включення лікарських засобів до Реєстру заявник може звернутися до НСЗУ щодо зниження оптово-відпускної ціни свого лікарського засобу, яка у перерахунку на добову дозу буде дорівнювати оптово-відпускній ціні за добову дозу лікарського засобу, що підлягає реімбурсації без доплати, з аналогічною міжнародною непатентованою назвою та формою випуску. Для цього вартість добової дози такого лікарського засобу згідно з опублікованими попередніми результатами не повинна перевищувати вартості добової дози лікарського засобу, що підлягає реімбурсації без доплати, більше ніж на 10 відсотків.

У разі виявлення технічної помилки у попередніх результатах щодо включення лікарських засобів до Реєстру заявник протягом п'яти робочих днів після опублікування попередніх результатів щодо включення лікарських засобів до Реєстру має право звернутися до НСЗУ щодо її виправлення (крім помилки щодо розміру оптово-відпускної ціни лікарського засобу).

До звернення, зазначеного в абзаці другому цього пункту, додаються документи, передбачені пунктом 8 цього Порядку.

Протягом п'яти робочих днів після закінчення строку, визначеного в абзацах другому та третьому цього пункту, НСЗУ розглядає подані заявниками документи та подає до МОЗ пропозиції щодо включення торговельної назви лікарського засобу до Реєстру.

На підставі отриманих від НСЗУ пропозицій МОЗ приймає рішення про включення торговельної назви лікарського засобу до Реєстру. Реєстр затверджується наказом МОЗ протягом п'яти робочих днів з дати отримання пропозицій від НСЗУ та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1069)

10. Оновлення Реєстру здійснюється щороку в лютому та серпні згідно з пунктами 7 - 9 цього Порядку після затвердження МОЗ і оприлюднення на його офіційному веб-сайті оновленого реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1069)

Позачергове оновлення Реєстру здійснюється в разі перерахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби відповідно до абзацу другого пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 862 "Про державне регулювання цін на лікарські засоби" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 95, ст. 3102; 2017 р., N 26, ст. 749) та/або внесення змін до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів. Позачергове оновлення Реєстру здійснюється відповідно до пунктів 7 - 9 цього Порядку.

(абзац другий пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 р. N 286)

11. Торговельна назва лікарського засобу не включається до Реєстру у разі:

1) неподання документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку;

2) коли заявлена оптово-відпускна ціна перевищує рівень граничної оптово-відпускної ціни, крім лікарських засобів, які зазначені в розділі "Ревматичні хвороби" переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів.

(підпункт 2 пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 р. N 286)

12. Під час ведення Реєстру допускаються виправлення технічного характеру, які вносяться до Реєстру на підставі наказу МОЗ.

13. Підставами для виключення торговельної назви лікарського засобу з Реєстру є:

1) припинення дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

2) виявлення недостовірної інформації, поданої заявником;

3) подання заявником відповідної заяви;

4) порушення заявником зобов'язань, передбачених у пункті 8 цього Порядку.

14. Виключення торговельної назви лікарського засобу з Реєстру здійснюється на підставі наказу МОЗ.

15. Розрахунок оптово-відпускних цін на лікарські засоби, розміру реімбурсації, сум доплат здійснює НСЗУ.

16. Пункт 16 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1069)

17. Пункт 17 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1069)

18. Аптекам та аптечним пунктам дозволяється протягом 30 календарних днів з дати затвердження МОЗ оновленого Реєстру завершити реалізацію закуплених до зазначеної дати лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, відповідно до цін та у порядку, що діяли до дати затвердження МОЗ оновленого Реєстру.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. N 1080,
від 27.12.2017 р. N 1107,
від 31.10.2018 р. N 893,
від 23.01.2019 р. N 40,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 135)

 

ПЕРЕЛІК
міжнародних непатентованих назв лікарських засобів

Міжнародна непатентована назва

Форма випуску

Серцево-судинні захворювання

Аміодарон (Amiodarone)

таблетки

Амлодипін (Amlodipine)

- " -

Атенолол (Atenolol)

- " -

Бісопролол (Bisoprolol)

- " -

Верапаміл (Verapamil)

- " -

Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)

- " -

Дигоксин (Digoxin)

таблетки, розчин оральний

Еналаприл (Enalapril)

таблетки

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)

таблетки (сублінгвальні)

Карведилол (Carvedilol)

таблетки

Клопідогрель (Clopidogrel)

- " -

Лозартан (Losartan)

- " -

Метопролол (Metoprolol)

- " -

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)

таблетки (сублінгвальні)

Симвастатин (Simvastatin)

таблетки

Спіронолактон (Spironolactone)

- " -

Фуросемід (Furosemide)

- " -

Цукровий діабет II типу

Глібенкламід (Glibenclamide)

- " -

Гліклазид (Gliclazide)

- " -

Метформін (Metformin)

- " -

Бронхіальна астма

Беклометазон (Beclometasone)

аерозоль для інгаляцій

Будесонід (Budesonide)

порошок для інгаляцій дозований, суспензія для розпилення

Сальбутамол (Salbutamol)

аерозоль для інгаляцій, розчин для інгаляцій

Ревматичні хвороби

Хлорохін (Chloroquine)*

таблетки

Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine)*

- " -

____________
* Граничні оптові-відпускні ціни на зазначені міжнародні непатентовані назви лікарських засобів не підлягають розрахунку відповідно до вимог
постанов Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 862 "Про державне регулювання цін на лікарські засоби" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 95, ст. 3102) та від 17 березня 2017 р. N 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 26, ст. 749).

(постанову доповнено переліком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 135
,
 перелік у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.04.2020 р. N 286)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2825; 2015 р., N 54, ст. 1740; 2016 р., N 3, ст. 166; 2017 р., N 13, ст. 361) доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) на лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеного в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 95, ст. 3103), під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки в розмірі 15 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. N 240 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 56, ст. 1528; 2015 р., N 54, ст. 1740; 2017 р., N 13, ст. 361):

1) у пункті 1 постанови:

абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції:

"лікарські засоби, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів (далі - лікарські засоби);";

доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

"3) задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеного в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 95, ст. 3103), та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров'я, не можуть перевищувати граничних оптово-відпускних цін, встановлених Міністерством охорони здоров'я;".

2) пункт 1 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів (далі - лікарські засоби).".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 862 "Про державне регулювання цін на лікарські засоби" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 95, ст. 3102; 2017 р., N 13, ст. 367):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Запровадити з 1 квітня 2017 р. державне регулювання цін на лікарські засоби, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, шляхом встановлення Міністерством охорони здоров'я граничних оптово-відпускних цін.";

2) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"що дія цієї постанови поширюється на зареєстровані в Україні готові лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, зазначеного в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 95, ст. 3103), та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров'я (далі - лікарські засоби);";

абзаци третій, четвертий і шостий виключити;

3) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі зміни офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, більше ніж на 5 відсотків за місяць або на 10 відсотків за квартал Міністерство охорони здоров'я здійснює перерахунок граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби.".

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 135)

____________

Опрос