Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы осуществления патроната над ребенком

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Договор от 16.03.2017 № 148
редакция действует с 31.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 березня 2017 р. N 148

Київ

Деякі питання здійснення патронату над дитиною

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 червня 2019 року N 552
,
від 24 грудня 2019 року N 1101
,
від 19 лютого 2020 року N 132
,
від 28 жовтня 2020 року N 1035

Відповідно до частини сьомої статті 252, частини першої статті 253 та частини першої статті 256 Сімейного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок створення та діяльності сім'ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя;

Типовий договір про патронат над дитиною;

Порядок оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя.

2. Внести до пункту 31 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561; 2010 р., N 86, ст. 3018; 2014 р., N 93, ст. 2684; 2015 р., N 64, ст. 2119; 2016 р., N 56, ст. 1942, N 93, ст. 3041), зміни, що додаються.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час організації надання послуги з патронату над дитиною керуватися цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
створення та діяльності сім'ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя

1. Цей Порядок визначає механізм створення та організації діяльності сім'ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в такій сім'ї.

Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім'ї послуг, спрямованих на повернення у сім'ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Сімейному кодексі України, Законах України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю".

3. Районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських рад з урахуванням потреб населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах приймають рішення (розпорядження) про запровадження послуги з патронату над дитиною, яким визначається організація або заклад, на який покладатимуться функції з організації надання такої послуги (далі - соціальний заклад).

Соціальним закладом може бути міський, районний, районний у місті центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центр соціальної підтримки дітей та сімей, інший заклад, установа або організація незалежно від форми власності, що надає соціальні послуги дітям і сім'ям з дітьми (крім соціальної послуги стаціонарного догляду).

4. Соціальний заклад здійснює заходи щодо пошуку кандидатів у патронатні вихователі, їх первинного відбору, сприяє у проходженні такими кандидатами навчання, обстежує умови проживання їх сімей, проводить оцінку потреб дитини та її сім'ї, надає соціальні послуги сім'ї дитини, готує рекомендації про доцільність або недоцільність повернення дитини у свою сім'ю за результатами роботи із сім'єю.

5. Пошук кандидатів у патронатні вихователі проводиться шляхом інформаційних кампаній, співбесід і консультацій з особами, які виявили бажання виконувати обов'язки патронатного вихователя.

6. Первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі проводить соціальний заклад разом із службою у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради об'єднаної (далі - служби у справах дітей) відповідно до вимог цього Порядку на підставі аналізу документів, поданих кандидатами у патронатні вихователі, та проведеного соціальним закладом разом із службою у справах дітей обстеження умов їх проживання, за результатами якого складається акт за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561).

У разі коли в сім'ї кандидата у патронатні вихователі є діти, соціальний заклад проводить оцінку потреб дитини та її сім'ї за формою, встановленою Мінсоцполітики.

7. Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Патронатним вихователем не може бути особа, зазначена в статті 212 Сімейного кодексу України.

8. Кандидат у патронатні вихователі подає до соціального закладу за місцем проживання такі документи:

1) заяву;

2) копію паспорта громадянина України;

3) копію трудової книжки (у разі наявності);

4) висновки про стан здоров'я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним, складені за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866;

5) довідку про відсутність судимості, в тому числі членів його сім'ї, які досягли чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;

6) копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

7) письмову згоду на влаштування дитини в сім'ю кандидата у патронатні вихователі усіх членів його сім'ї, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

9. Кандидат у патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом з повнолітнім членом своєї сім'ї, що братиме участь у наданні послуги патронату над дитиною (чоловік або дружина кандидата у патронатні вихователі, повнолітня донька або син, які проживають разом з кандидатом, - за згодою), за клопотанням соціального закладу проходить обов'язкове навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

Навчання кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, що братимуть участь у наданні послуги з патронату над дитиною, організовує та проводить обласний, Київський та Севастопольський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - регіональний центр).

За результатами навчання регіональний центр видає кандидатові у патронатні вихователі та членові його сім'ї довідку про проходження навчання та у разі його успішного проходження - рекомендацію про можливість надання послуги з патронату над дитиною.

10. Орган опіки та піклування протягом місяця у разі наявності рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною укладає з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною.

11. Обов'язки, права та відповідальність патронатного вихователя під час перебування дитини у його сім'ї визначаються договором про патронат над дитиною, типова форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. N 148.

12. Патронатний вихователь та особи, які проживають разом з ним, не рідше ніж один раз на рік проходять обов'язкове медичне обстеження, що підтверджується висновками про стан здоров'я.

13. Регіональний центр за направленням соціального закладу забезпечує підвищення кваліфікації патронатного вихователя не рідше ніж один раз на два роки за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

Проїзд кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, проживання під час проходження навчання та підвищення кваліфікації фінансуються за рахунок коштів організацій, благодійних фондів, інших джерел, не заборонених законодавством, або за власний рахунок.

14. Рішення про влаштування в сім'ю патронатного вихователя дитини приймає орган опіки та піклування за місцем проживання або виявлення дитини за результатами розгляду питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини на підставі наданих службою у справах дітей документів, що обґрунтовують доцільність такого влаштування.

Питання про влаштування в сім'ю патронатного вихователя дитини за згодою її батьків/законних представників розглядається на підставі таких документів:

висновку соціального закладу за результатами оцінки потреб дитини та її сім'ї;

згоди батьків/законних представників дитини на тимчасове влаштування її в сім'ю патронатного вихователя у зв'язку із складними життєвими обставинами, в яких вона перебуває. У разі коли мати або батько дитини є неповнолітніми, крім їх згоди на влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя, необхідна згода їх батьків/законних представників;

письмової згоди дитини (у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити).

Питання про влаштування в сім'ю патронатного вихователя дитини без згоди її батьків/законних представників розглядається на підставі таких документів:

рішення про негайне відібрання дитини відповідно до пункту 8 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866;

акта про покинуту чи знайдену дитину; дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законні представники відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я, у разі відсутності відомостей про місце перебування батьків/законних представників, а також наявності безпосередньої загрози життю чи здоров'ю дитини;

акта проведення оцінки рівня безпеки дитини за формою згідно з додатком 10 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866, або оцінки потреб дитини та її сім'ї, що підтверджує необхідність влаштування в сім'ю патронатного вихователя дитини, за формою, встановленою Мінсоцполітики.

15. Під час розгляду комісією з питань захисту прав дитини питання влаштування в сім'ю патронатного вихователя дитини з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору, слуху обов'язково береться до уваги доступність житла патронатного вихователя для такої дитини, а також готовність патронатного вихователя здійснювати патронат над такою дитиною.

У разі влаштування в сім'ю патронатного вихователя дитини з інвалідністю райдержадміністрація (виконавчий комітет міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради) вживає заходів до пристосування житлового приміщення патронатного вихователя до потреб дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, в тому числі забезпечення безперешкодного доступу до будівлі відповідно до вимог законодавства.

16. Після прийняття рішення про влаштування дитини органом опіки та піклування не пізніше ніж через п'ять робочих днів з патронатним вихователем укладається договір про патронат над дитиною.

Батьки/законні представники дитини є стороною зазначеного договору в разі влаштування дитини за їх згодою.

Батьки/законні представники дитини передають службі у справах дітей копію свідоцтва про народження дитини, медичну картку дитини (у разі наявності), інші документи, необхідні для задоволення потреб дитини (медичні довідки та висновки, документи, що підтверджують освітній рівень дитини, тощо).

17. Дитина, яка залишилася без батьківського піклування та потребує невідкладного влаштування, може бути влаштована в сім'ю патронатного вихователя на підставі наказу служби у справах дітей та акта про факт передачі дитини. Рішення про патронат над дитиною приймається органом опіки та піклування протягом п'яти робочих днів з моменту передачі дитини.

18. Передачу дитини до сім'ї патронатного вихователя здійснює працівник служби у справах дітей. Акт про факт передачі дитини складається за формою згідно з додатком 2 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866.

У сім'ю патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім'ї.

19. Період між вибуттям дитини із сім'ї патронатного вихователя та влаштуванням у його сім'ю наступної дитини не повинен бути меншим ніж сім календарних днів. У разі необхідності невідкладного влаштування дитини за згодою патронатного вихователя цей період може бути скорочено, але не менш як до трьох календарних днів.

20. Служба у справах дітей передає патронатному вихователю на кожну дитину такі документи:

акт про факт передачі дитини;

копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);

рішення про влаштування в сім'ю патронатного вихователя дитини;

договір про патронат над дитиною/наказ служби у справах дітей (у разі невідкладного влаштування дитини);

довідку про стан здоров'я дитини на момент її влаштування в сім'ю патронатного вихователя;

медичну картку дитини (у разі наявності);

копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі влаштування дитини з інвалідністю);

(абзац восьмий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

документи, що підтверджують освітній рівень дитини (у разі наявності).

Патронатному вихователю можуть бути передані інші наявні у дитини документи, письмові рекомендації щодо особливостей її виховання, догляду, лікування чи реабілітації, забезпечення контактів дитини з її батьками/законними представниками, родичами, а також щодо інших питань.

Відсутність у дитини документів, що посвідчують її особу, не є перешкодою для влаштування в сім'ю патронатного вихователя.

21. Під час перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя ведеться журнал спостережень, до якого патронатним вихователем вноситься інформація про дитину (психологічний і фізичний стан, потреби, особливості характеру та поведінки, досягнення, труднощі та зміни, що відбуваються), подолання нею складних життєвих обставин, контакт з батьками/законними представниками, родичами, у разі наявності законних підстав - з кандидатами в опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновителі, а також підготовку до повернення її у сім'ю або зміну форми влаштування.

Після вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя журнал спостережень передається службі у справах дітей.

22. Для узгодженості дій із забезпечення найкращих інтересів дитини, влаштованої в сім'ю патронатного вихователя, та комплексної підтримки в подоланні складних життєвих обставин її батьками/законними представниками утворюється міждисциплінарна команда, до складу якої обов'язково входять патронатний вихователь, працівники соціального закладу та служби у справах дітей.

У разі коли дитина має інвалідність, до міждисциплінарної команди залучається представник реабілітаційної або навчальної установи, в якій виконується індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю.

23. Надання дитині освітніх послуг, стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги здійснюється державними та комунальними навчальними закладами та закладами охорони здоров'я за місцем проживання сім'ї патронатного вихователя або за місцем, де вона проживала до влаштування в сім'ю патронатного вихователя, якщо це відповідає її найкращим інтересам.

24. Соціальний супровід сім'ї дитини з метою подолання складних життєвих обставин, що призвели до її влаштування в сім'ю патронатного вихователя, здійснює соціальний заклад із залученням інших надавачів соціальних послуг в установленому законодавством порядку.

25. Служба у справах дітей здійснює контроль за умовами утримання та виховання дитини, забезпеченням її прав та найкращих інтересів у сім'ї патронатного вихователя.

26. Строк перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців і встановлюється органом опіки та піклування за результатами оцінки рівня безпеки або оцінки потреб дитини та її сім'ї.

Орган опіки та піклування у разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя понад зазначений строк, може прийняти рішення про продовження строку перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя не більш як до шести місяців відповідно до висновку міждисциплінарної команди.

27. Рішення про вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя приймається органом опіки та піклування за результатами розгляду питання комісією з питань захисту прав дитини на підставі поданого службою у справах дітей та соціальним закладом пакета документів, що обґрунтовують доцільність такого вибуття.

Підставами для прийняття рішення про вибуття дитини є:

заява батьків/законних представників дитини та висновок міждисциплінарної команди про доцільність повернення дитини до батьків/законних представників внаслідок подолання або мінімізації складних життєвих обставин дитиною та її сім'єю;

заява патронатного вихователя про неможливість надання послуг з патронату над дитиною у своїй сім'ї внаслідок виникнення обставин, що об'єктивно унеможливлюють їх виконання, або копія свідоцтва про смерть патронатного вихователя;

рішення про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та рішення суду про усиновлення або призначення опіки, піклування або рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини в сім'ю громадян України (під опіку, піклування, до прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу) або до дитячого закладу, закладу охорони здоров'я, навчального або іншого закладу;

неналежне виконання патронатним вихователем обов'язків за договором про патронат над дитиною, що може бути підтверджено:

- обстеженням умов проживання дитини в сім'ї патронатного вихователя, проведеним службою у справах дітей згідно з письмовим повідомленням, що надійшло від навчального закладу, закладу охорони здоров'я, соціального захисту населення, іншого структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, громадської організації, батьків/законних представників дитини, або зверненням дитини;

- документально засвідченими відомостями, що надійшли від органів Національної поліції, прокуратури та судів;

наявність інших умов, передбачених договором про патронат над дитиною.

Рішення про вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя не приймається у разі досягнення дитиною повноліття або її смерті.

У разі вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя при досягненні повноліття обов'язково вживаються заходи до визначення місця її подальшого проживання, джерел отримання доходу, налагодження контактів з родичами, які надаватимуть їй підтримку, та у разі потреби її соціального супроводу з урахуванням індивідуальних потреб та рівня готовності до самостійного життя.

28. Передача дитини батькам/законним представникам здійснюється в присутності працівника служби у справах дітей, про що складається акт про факт передачі дитини.

Під час вибуття дитини патронатний вихователь передає її батькам/законним представникам такі документи:

копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);

медичну картку дитини (у разі наявності);

документи, що підтверджують освітній рівень дитини (у разі наявності);

медичну довідку про стан здоров'я дитини на момент вибуття та довідку про стан здоров'я на момент її влаштування в сім'ю патронатного вихователя;

рекомендації щодо подальшого виховання дитини та догляду за нею;

інші документи, які були передані патронатному вихователю під час влаштування дитини до його сім'ї, зокрема документи, що містять персональні дані дитини та батьків/законних представників.

Патронатний вихователь протягом семи календарних днів після вибуття дитини з його сім'ї продовжує співпрацювати з батьками/законними представниками, до яких вона повернулася, надає консультації щодо особливостей її догляду та виховання з метою усунення ризиків повторного виникнення складних життєвих обставин, готує висновки та рекомендації відповідно до умов договору про патронат над дитиною.

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про патронат над дитиною

_________________________
 (найменування населеного пункту)

___ ________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                                             (повне найменування органу, що прийняв рішення про
_____________________________________________________________________________________
                                                               влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                        (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
і громадянин (громадянка) ______________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження,
_____________________________________________________________________________________
                                                    серія і номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий)
(далі - патронатний вихователь), ________________________________________________________
                                                                                                                           (місце фактичного проживання
______________________________________________________________________, з однієї сторони,
                                            та місце реєстрації (у разі, коли вони відрізняються)
та громадяни (у разі влаштування дитини за згодою батьків/законних представників): _____________________________________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові батьків/законних представників дитини,
_____________________________________________________________________________________
                                           число, місяць, рік народження, серія і номер паспорта громадянина України,
_____________________________________________________________________________________
                                                               ким і коли виданий, місце фактичного проживання
_____________________________________________________________________________________
                                                                та місце реєстрації (у разі, коли вони відрізняються)
(далі - батьки/законні представники), з іншої сторони (далі - сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Патронатний вихователь у порядку та на умовах, визначених цим договором, зобов'язується забезпечувати та здійснювати патронат над дитиною ________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини (дітей)
________________________________________________________________________ (далі - дитина),
влаштованою в сім'ю патронатного вихователя райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міської, районної у місті (у разі її утворення) ради) на час подолання дитиною або батьками/законними представниками складних життєвих обставин відповідно до рішення/розпорядження від ___ _______ 20__ р. N ____.

Обов'язки та права патронатного вихователя

2. Патронатний вихователь зобов'язується:

1) забезпечувати надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у сім'ї патронатного вихователя, піклуватися про її моральний і фізичний стан, нести відповідальність за життя та здоров'я;

2) створювати належні умови для проживання, навчання, фізичного та духовного розвитку дитини відповідно до її віку, потреб та індивідуальних особливостей;

3) представляти у межах своїх повноважень інтереси дитини у відповідних установах та організаціях;

4) використовувати у повному обсязі та за призначенням соціальну допомогу на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя для забезпечення її повноцінного харчування, утримання, виховання, навчання та розвитку відповідно до потреб;

5) забезпечувати доступ дитини до соціальних, освітніх і медичних послуг, організовувати проведення медичного обстеження, у разі потреби - надання невідкладної медичної допомоги;

6) невідкладно повідомляти батькам/законним представникам (у разі влаштування дитини за їх згодою), службі у справах дітей про зміну стану здоров'я дитини, самовільне залишення нею сім'ї патронатного вихователя та інші важливі факти, які можуть негативно вплинути на задоволення її потреб;

7) взаємодіяти з працівниками служби у справах дітей, соціального закладу, здійснювати заходи, які передбачені індивідуальним планом соціального захисту дитини;

8) співпрацювати з батьками/законними представниками з метою подолання складних життєвих обставин у межах та спосіб, визначених органом опіки та піклування;

9) сприяти за погодженням із службою у справах дітей проведенню зустрічі (контакту) дитини з батьками/законними представниками, родичами, забезпеченню контакту дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з потенційними опікунами (піклувальниками), усиновителями, прийомними батьками та батьками-вихователями;

10) вести журнал спостережень за дитиною, а після її вибуття із сім'ї патронатного вихователя передати його службі у справах дітей;

11) погоджувати із службою у справах дітей виїзд сім'ї патронатного вихователя разом з дитиною за межі населеного пункту, тривалість якого перевищує дві доби;

12) дотримуватися конфіденційності стосовно інформації про дитину та її сім'ю;

13) на момент прийняття рішення про вибуття дитини забезпечити проходження нею медичного огляду, отримання відповідного висновку про стан здоров'я;

14) співпрацювати після вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя протягом семи календарних днів з батьками/законними представниками, до яких вона повернулася, надавати консультації з її догляду, виховання та реабілітації.

3. Патронатний вихователь має право:

1) отримувати інформацію про стан здоров'я, психічний і фізичний розвиток влаштованої в сім'ю патронатного вихователя дитини;

2) використовувати методи спілкування, які позитивно впливають на емоційний стан дитини відповідно до рекомендацій батьків/законних представників (у разі влаштування дитини за їх згодою) та залучених до патронату над нею спеціалістів;

3) отримувати у педагогів і психологів навчального закладу, який відвідує дитина, спеціалістів закладів охорони здоров'я, соціального захисту дітей та сімей з дітьми, інших закладів і установ, що надають соціальні послуги дітям і сім'ям з дітьми, консультації з питань виховання та розвитку дитини, особливостей догляду та режиму дня тощо;

4) звертатися до відповідних органів, установ та організацій щодо забезпечення дотримання прав дитини, задоволення її потреб, функціонування сім'ї патронатного вихователя;

5) ініціювати розгляд міждисциплінарною командою питань щодо забезпечення прав та інтересів дитини та її сім'ї.

Обов'язки та права райдержадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради

4. Райдержадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі її утворення) ради зобов'язуються:

1) забезпечувати за участю відповідних структурних підрозділів і закладів охорони здоров'я, соціального захисту населення та сімей з дітьми, навчальних закладів:

надання освітніх послуг відповідно до віку дитини, її розвитку та особливих потреб;

первинне медичне обстеження дитини та надання медичної допомоги;

надання соціальних послуг дитині та її сім'ї або законним представникам відповідно до їх потреб;

вирішення питань соціального захисту дитини, її особистих, майнових, житлових прав;

взаємодію відповідних структурних підрозділів щодо розроблення та виконання індивідуального плану соціального захисту дитини;

соціальний супровід сім'ї дитини з метою подолання складних життєвих обставин, що призвели до її влаштування в сім'ю патронатного вихователя;

здійснення контролю за утриманням та вихованням дитини, забезпеченням її прав;

своєчасне прийняття рішень щодо повернення дитини до батьків/законних представників, влаштування до сімейних форм виховання;

2) здійснювати оплату через відповідні структурні підрозділи послуг патронатного вихователя та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;

3) здійснювати координацію за участю служби у справах дітей діяльності відповідних структурних підрозділів, установ та організацій, пов'язаної із захистом прав дитини;

4) визначати спосіб співпраці патронатного вихователя з батьками/законними представниками, а також умови такої співпраці.

5. Райдержадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі її утворення) ради мають право приймати в межах наданих повноважень рішення в найкращих інтересах дитини.

Права та обов'язки батьків/законних представників

6. Батьки/законні представники зобов'язуються:

1) надавати патронатному вихователю інформацію про потреби, особливості догляду дитини, харчування та режим дня та іншу важливу інформацію, яку необхідно враховувати під час здійснення патронату над дитиною;

2) забезпечувати дитину одягом, взуттям, особистими речами та передавати наявні медичні документи дитини (медична картка, висновки та рекомендації спеціалістів);

3) підтримувати у визначений службою у справах дітей спосіб контакт з дитиною з урахуванням її найкращих інтересів, дотримуватися рекомендацій служби у справах дітей щодо контакту з дитиною під час перебування її у сім'ї патронатного вихователя;

4) інформувати службу у справах дітей про обставини, що призвели до влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя, та інші важливі обставини щодо неї та її сім'ї;

5) співпрацювати з патронатним вихователем, працівниками соціального закладу, служби у справах дітей з питань забезпечення прав та інтересів дитини, подолання складних життєвих обставин;

6) не перешкоджати патронатному вихователю у виконанні обов'язків та реалізації прав, визначених договором.

7. Батьки/законні представники мають право:

1) отримувати інформацію про дитину під час її перебування в сім'ї патронатного вихователя;

2) брати участь у вирішенні питань щодо навчання, медичного обстеження, лікування, оздоровлення та відпочинку дитини;

3) ініціювати питання щодо припинення перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя або продовження строку перебування.

Відповідальність сторін, розв'язання спорів

8. Сторони за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором несуть відповідальність відповідно до закону.

9. Спори між сторонами стосовно виконання договору розв'язуються шляхом переговорів.

У разі недосягнення сторонами згоди спори розв'язуються у судовому порядку.

Інші умови

10. Договір набирає чинності з дати його підписання.

11. Дія договору припиняється:

у разі прийняття рішення органу опіки та піклування, суду про невиконання або неналежне виконання патронатним вихователем своїх обов'язків, виникнення у його сім'ї несприятливих для виховання та догляду за дитиною умов або обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України;

у разі прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення дитини до батьків/законних представників, усиновлення, встановлення над нею опіки, піклування, влаштування в сім'ю громадян (прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу) або до дитячого закладу, закладу охорони здоров'я, навчального або іншого закладу;

у разі досягнення дитиною повноліття або її смерті чи смерті патронатного вихователя;

шляхом розірвання за згодою сторін.

12. У разі порушення та невиконання умов договору кожна із сторін має право звернутися до суду.

13. За згодою сторін договір може бути доповнений іншими зобов'язаннями.

14. Договір укладається в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

Реквізити сторін:

Райдержадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі її утворення) ради
________________________________________
                                 (повне найменування,
________________________________________
                                адреса, номер телефону)
Розрахунковий рахунок ____________________
МФО ___________________________________
Код згідно з ЄДРПОУ _____________________
________________________________________
         (найменування посади уповноваженої особи)
___________                     __________________
       (підпис)                                            (ініціали, прізвище)

М. П.

 

Патронатний вихователь
________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________
           серія і номер паспорта громадянина України,
________________________________________
                                  ким і коли виданий,
________________________________________
                      місце постійного проживання,
________________________________________
                                    номер телефону)
___________                     __________________
        (підпис)                                          (ініціали, прізвище)

Батьки/законні представники
Батько __________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________
        серія і номер паспорта громадянина України,
________________________________________
                                 ким і коли виданий,
________________________________________
                      місце постійного проживання,
________________________________________
                                   номер телефону)
___________                     __________________
        (підпис)                                        (ініціали, прізвище)

 

Мати ___________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________
         серія і номер паспорта громадянина України,
________________________________________
                  ким і коли виданий, місце постійного
________________________________________
                         проживання, номер телефону)
___________                     __________________
        (підпис)                                         (ініціали, прізвище)

 

Законні представники
________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________
           серія і номер паспорта громадянина України,
________________________________________
                     ким і коли виданий, місце постійного
________________________________________
                          проживання, номер телефону)
___________                     __________________
        (підпис)                                        (ініціали, прізвище)

 

ПОРЯДОК
оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

(У тексті Порядку слова "орган соціального захисту населення" та "Орган соціального захисту населення" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" та "Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року N 1101)

1. Цей Порядок визначає механізм призначення і виплати за рахунок коштів державного бюджету соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя (далі - соціальна допомога), оплати послуг із здійснення патронату над дитиною (далі - грошове забезпечення) та здійснення видатків на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя на період 2019 - 2027 років.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 552)

2. Призначення і виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).

3. Для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення патронатний вихователь пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає такі документи:

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1035)

1) заяву про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення із зазначенням реквізитів особового рахунка, відкритого в банківській установі, або проведення виплат через державне підприємство поштового зв'язку;

2) копію договору про надання послуг з патронату над дитиною;

3) копію договору про патронат над дитиною або наказу служби у справах дітей у разі невідкладного влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя;

4) рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя;

5) копію акта про факт передачі дитини;

6) копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);

7) довідку з місця навчання про розмір стипендії влаштованої в сім'ю патронатного вихователя дитини;

8) копію виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, виданої в установленому порядку МОЗ.

Заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення приймаються від заявників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення приймаються від заявників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

(пункт 3 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1035)

Заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

(пункт 3 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1035)

До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв'язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

(пункт 3 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1035)

З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.

(пункт 3 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1035)

Заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.

(пункт 3 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1035,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом п'ятнадцятим)

Документи, на підставі яких призначено соціальну допомогу та грошове забезпечення, зберігаються протягом п'яти років після припинення зазначених виплат.

4. Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім'ї включно та поновлюються у разі наступного влаштуванні дитини в сім'ю патронатного вихователя.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

Грошове забезпечення виплачується патронатному вихователю протягом семи календарних днів після вибуття дитини із сім'ї за надання батькам/законному представнику дитини підтримки та консультацій щодо її догляду, виховання та реабілітації.

Виплата соціальної допомоги припиняється на підставі рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя та копії акта про факт передачі дитини.

Підставою для припинення виплати соціальної допомоги у разі досягнення дитиною повноліття або її смерті є письмове повідомлення служби у справах дітей.

5. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення подає щомісяця до 5 числа уповноваженому органу Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації інформацію про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення або припинення їх виплати для її узагальнення та подання до 10 числа Мінсоцполітики.

6. Розмір соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць.

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім'ю патронатного вихователя дитину.

У разі коли дитині виплачується призначена в установленому порядку стипендія, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, для дітей з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, та розміром стипендії за попередній повний місяць на момент влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя.

(абзац третій пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

У разі зміни розміру стипендії патронатний вихователь зобов'язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання відповідної інформації повідомити структурному підрозділу з питань соціального захисту населення для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги.

Соціальна допомога використовується патронатним вихователем у повному обсязі для забезпечення повноцінного харчування, виховання, навчання та розвитку дитини відповідно до її потреб.

Служба у справах дітей не пізніше ніж через п'ять робочих днів з моменту влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя або її вибуття з такої сім'ї письмово інформує структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про влаштування або вибуття дитини.

7. Розмір грошового забезпечення становить п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

У разі коли в сім'ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.

8. У разі встановлення законом іншого прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення патронатного вихователя.

9. Соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються через банківську установу або державне підприємство поштового зв'язку за місцем проживання патронатного вихователя.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

У разі перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя неповний місяць соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються пропорційно до кількості календарних днів перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя.

10. Видатки, пов'язані з виплатою соціальної допомоги та грошового забезпечення виплатними об'єктами АТ "Укрпошта", та видатки на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за патронатних вихователів здійснює структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

11. Пункт 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

12. Пункт 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

13. Пункт 13 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

14. Пункт 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

15. Пункт 15 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

16. Пункт 16 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

17. Пункт 17 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 31 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини

1. Абзац третій викласти в такій редакції:

"сім'ю громадян України (родичів, знайомих, патронатного вихователя);".

2. Доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Тимчасове влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

____________

Опрос