Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 01.03.2017 № 130
редакция действует с 30.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. N 130

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

(назва у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
від 15.11.2019 р. N 954)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 19 липня 2017 року N 532
,
від 25 жовтня 2017 року N 832
,
від 7 лютого 2018 року N 86
,
від 19 вересня 2018 року N 760
,
від 30 січня 2019 року N 123
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 15 листопада 2019 року N 954

(Установлено, що до 31 грудня 2019 року часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва одержувачам бюджетних коштів, визначеним пунктом 3 Порядку, затвердженого цією постановою, здійснюється через банки-резиденти, що підписали з Міністерством аграрної політики та продовольства Меморандум про загальні засади співробітництва, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року N 954)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, що додається.

(пункт 1 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)
,
від 15.11.2019 р. N 954)

2. Абзац третій пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. N 77 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 17, ст. 489), викласти у такій редакції:

"часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.".

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

(назва Порядку у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123,
від 15.11.2019 р. N 954)

(У тексті Порядку слова "державний банк" в усіх відмінках і формах числа замінено словами і цифрами "державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі," у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року N 532)

(У тексті Порядку слова і цифри "державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі" в усіх відмінках замінено словами "уповноважений банк" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року N 760)

(У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінекономіки", а слова ", вагони, устатковання" в усіх відмінках виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року N 954)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

3. Одержувачами бюджетних коштів є юридичні особи та фізичні особи - підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (за визначенням, наведеним у пункті 2.15 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, - за результатами кожного окремого звітного періоду (далі - сільськогосподарські товаровиробники).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832)

4. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для агропромислового комплексу (далі - техніка та обладнання) шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання, що закуплені у вітчизняних виробників та/або їх дилерів (далі - часткова компенсація).

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

5. Часткова компенсація надається на техніку та обладнання, ступінь локалізації виробництва яких (за визначенням, наведеним у пункті 3 статті 1 Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу") перевищує 60 відсотків, крім тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації виробництва яких має перевищувати показник, встановлений у Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. N 369 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 40, ст. 1427).

6. Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів (далі - перелік), формується комісією, яка утворюється Мінекономіки.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123,
від 06.11.2019 р. N 916)

Комісію очолює Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

Комісія провадить свою діяльність на основі положення, яке затверджується Мінекономіки.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

Перелік формується після перевірки комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

7. До переліку включаються техніка та обладнання, що виробляються заводами-виробниками, які є резидентами України не менш як два роки та:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

питома вага витрат яких на оплату праці з урахуванням відрахування на соціальні заходи у складі собівартості виробленої (реалізованої - для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) продукції становить не менш як 8 відсотків;

(абзац другий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832)

мають конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, відображене в балансі;

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

здійснюють на території України виробництво вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів та/або використовують такі вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України, відповідно до переліку технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання, зазначених у додатку до Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. N 369 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 40, ст. 1427). Ступінь локалізації виробництва таких вузлів, агрегатів, деталей та комплектувальних виробів має бути не нижче показника ступеня локалізації виробництва відповідної техніки і обладнання, встановленого пунктом 5 цього Порядку;

(абзац четвертий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

здійснюють гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки та обладнання.

(абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

Заявки щодо включення до переліку в поточному році подаються комісії до 31 жовтня, а в 2017 році - до 17 листопада. Заявки щодо включення до переліку в наступному році подаються комісії з 1 листопада поточного року.

(абзац шостий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832)

Заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку у попередні роки, критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5 і 7 цього Порядку, подаються комісії щороку з 1 січня по 30 квітня.

(пункт 7 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим
,
абзац сьомий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

Форма заявки та документи, необхідні для включення до переліку та щорічного підтвердження, визначаються Мінекономрозвитку.

(абзац восьмий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832)

Заводи-виробники подають фінансову звітність за попередні чотири квартали.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832)

71. У разі неподання заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, виявлення недостовірної інформації у документах, поданих заводом-виробником, або у разі, коли техніка та обладнання не відповідають критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5 і 7 цього Порядку, комісія розглядає питання і приймає відповідне рішення щодо виключення техніки та обладнання з переліку.

(абзац перший пункту 71 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

Абзац другий пункту 71 виключено

(абзац другий пункту 71 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

(Порядок доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832)

8. Мінекономіки розміщує рішення комісії щодо виключення з або включення техніки та обладнання до переліку і сформований комісією оновлений перелік у дводенний строк на офіційному веб-сайті Міністерства та надсилає його до уповноважених банків, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
від 19.09.2018 р. N 760
,
від 30.01.2019 р. N 123
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

9. Пункт 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

10. Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі за придбані техніку та обладнання, вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений банк у розмірі 25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) - за придбані техніку та обладнання.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

Частковій компенсації підлягає техніка та обладнання, які на момент здійснення через уповноважений банк оплати на їх придбання були включені до переліку, розміщеного на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. N 760,
від 30.01.2019 р. N 123
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

абзац третій пункту 10 виключено

(абзац перший пункту 10 замінено абзацами першим - третім
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 86,
у зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати
 відповідно абзацами четвертим - восьмим
,
абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

абзац четвертий пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим
,
абзац четвертий пункту 10 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

Вартість техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного року, підлягає частковій компенсації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на наступний рік.

(абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
від 30.01.2019 р. N 123)

Часткова компенсація не надається сільськогосподарським товаровиробникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство та/або яких визнано банкрутами та/або які перебувають на стадії ліквідації, а також тим, що мають заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

(абзац шостий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
від 15.11.2019 р. N 954)

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів:

кошти у сумі, що незаконно отримано, протягом місяця повертаються до державного бюджету;

часткова компенсація не надається протягом трьох наступних бюджетних періодів.

11. Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до уповноваженого банку, через який здійснено оплату техніки та обладнання, заявки та підтвердні документи щодо їх придбання, а саме:

(абзац перший пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. N 760,
від 30.01.2019 р. N 123)

копію платіжного доручення;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

(абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов'язковій державній або відомчій реєстрації), технічний паспорт вагона;

(абзац четвертий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на контролюючі органи.

(пункт 11 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
абзац п'ятий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються до 5 грудня поточного року за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів. Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного року, подаються до 1 березня наступного року.

(пункт 11 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим
,
абзац шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 86,
від 30.01.2019 р. N 123)

Форма заявки для отримання часткової компенсації визначається Мінекономіки.

Уповноважений банк за згодою сільськогосподарського товаровиробника надає Мінекономіки інформацію про сільськогосподарського товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною цим банком.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
абзац восьмий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. N 760)

Відповідність заявника критерію, зазначеному у пункті 3 цього Порядку, декларується заявником у заявці для отримання часткової компенсації, форма якої затверджена Мінекономіки. У разі надання недостовірної інформації сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
абзац дев'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

12. Мінекономіки на підставі наданої уповноваженими банками інформації про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ сільськогосподарського товаровиробника, вид і марку техніки та обладнання, повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ виробника техніки та обладнання, вартість їх придбання, суму коштів, що підлягає частковій компенсації, формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання (далі - реєстр).

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
від 19.09.2018 р. N 760
,
від 30.01.2019 р. N 123
,
від 15.11.2019 р. N 954)

13. Техніка та обладнання, придбані сільськогосподарськими товаровиробниками з частковою компенсацією вартості, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням, крім випадку, коли техніка та обладнання прийняті уповноваженими банками у заставу і відчужуються в разі невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
від 19.09.2018 р. N 760
,
від 30.01.2019 р. N 123)

У разі відчуження техніки та обладнання протягом трьох років, у тому числі внаслідок невиконання зобов'язань за кредитним договором, сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
від 30.01.2019 р. N 123)

14. Мінекономіки у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк на підставі реєстру перераховує бюджетні кошти уповноваженому банку, який протягом трьох банківських днів перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників пропорційно визначеним у реєстрі сумам.

(абзац перший пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. N 532
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832)

У разі коли сільськогосподарський товаровиробник у строки, визначені в пункті 11 цього Порядку, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання часткової компенсації, уповноважений банк прийняв їх до виконання, а компенсація не виплачена через недостатність коштів, передбачених у поточному бюджетному періоді, або з інших незалежних від сільськогосподарського товаровиробника причин, компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний період у межах бюджетного року.

(абзац другий пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. N 760)

Сільськогосподарським товаровиробникам, які придбали техніку та обладнання у 2017 році, але з незалежних від них причин не отримали компенсацію, компенсація може бути виплачена за рахунок коштів, передбачених у 2018 році.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. N 760)

Уповноважений банк складає окрему інформацію про таких сільськогосподарських товаровиробників і подає Мінекономіки.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. N 760)

15. Пункт 15 виключено

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

16. Мінекономіки у місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

17. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

18. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 959 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2012).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2005 р. N 71 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 208).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 321 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 604).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 849 "Про доповнення пункту 8 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1886).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1115 "Про внесення змін до пункту 81 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 69, ст. 2630).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. N 109 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 17, ст. 443).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 763 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 66, ст. 2218).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 953 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 69, ст. 2381).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 647 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2003).

10. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. N 96 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 486).

11. Пункт 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 968 "Питання Державної фінансової інспекції" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 71, ст. 2684).

12. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. N 508 "Про затвердження нового складу Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 43, ст. 1671).

13. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. N 180 "Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 23, ст. 781).

14. Пункт 10 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 100, ст. 3261).

____________

Опрос