Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 01.03.2017 № 130
редакция действует с 12.02.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. N 130

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

(назва у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
від 15.11.2019 р. N 954)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 19 липня 2017 року N 532
,
від 25 жовтня 2017 року N 832
,
від 7 лютого 2018 року N 86
,
від 19 вересня 2018 року N 760
,
від 30 січня 2019 року N 123
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 15 листопада 2019 року N 954
,
від 3 березня 2020 року N 195
,
від 2 вересня 2020 року N 780
,
від 17 березня 2021 року N 205
,
від 16 червня 2021 року N 612
,
від 9 лютого 2022 року N 98

(Установлено, що до 31 грудня 2019 року часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва одержувачам бюджетних коштів, визначеним пунктом 3 Порядку, затвердженого цією постановою, здійснюється через банки-резиденти, що підписали з Міністерством аграрної політики та продовольства Меморандум про загальні засади співробітництва, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року N 954)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, що додається.

(пункт 1 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)
,
від 15.11.2019 р. N 954)

2. Абзац третій пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. N 77 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 17, ст. 489), викласти у такій редакції:

"часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.".

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

(назва Порядку у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123,
від 15.11.2019 р. N 954)

(У тексті Порядку слова "державний банк" в усіх відмінках і формах числа замінено словами і цифрами "державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі," у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року N 532)

(У тексті Порядку слова і цифри "державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі" в усіх відмінках замінено словами "уповноважений банк" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року N 760)

(У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінекономіки", а слова ", вагони, устатковання" в усіх відмінках виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року N 954)

(У тексті Порядку слово "комісія" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року N 195)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. N 612)

3. Одержувачами бюджетних коштів є юридичні особи та фізичні особи - підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (за визначенням, наведеним у пункті 2.15 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, - за результатами кожного окремого звітного періоду (далі - сільськогосподарські товаровиробники).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832)

4. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для агропромислового комплексу (далі - техніка та обладнання) шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання, що закуплені у вітчизняних виробників та/або їх дилерів (далі - часткова компенсація).

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

5. Часткова компенсація надається на техніку та обладнання, ступінь локалізації виробництва яких (за визначенням, наведеним у пункті 3 статті 1 Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу") перевищує 60 відсотків, крім тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації виробництва яких має перевищувати показник, встановлений у Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. N 369 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 40, ст. 1427).

6. Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів (далі - перелік), формується та затверджується Мінекономіки.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123,
від 06.11.2019 р. N 916
,
від 03.03.2020 р. N 195
,
від 17.03.2021 р. N 205)

Абзац другий пункту 6 виключено

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195)

Абзац третій пункту 6 виключено

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195)

Перелік формується після перевірки Мінекономіки ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

7. До переліку включаються техніка та обладнання, що виробляються заводами-виробниками, які є резидентами України не менш як два роки та:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

питома вага витрат яких на оплату праці з урахуванням відрахування на соціальні заходи у складі собівартості виробленої (реалізованої - для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) продукції становить не менш як 8 відсотків;

(абзац другий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832)

мають конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, відображене в балансі;

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

здійснюють на території України виробництво вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів та/або використовують такі вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України, відповідно до переліку технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання, зазначених у додатку до Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. N 369 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 40, ст. 1427). Ступінь локалізації виробництва таких вузлів, агрегатів, деталей та комплектувальних виробів має бути не нижче показника ступеня локалізації виробництва відповідної техніки і обладнання, встановленого пунктом 5 цього Порядку;

(абзац четвертий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

здійснюють гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки та обладнання.

(абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

Заявки щодо включення до переліку в поточному році подаються Мінекономіки до 31 жовтня. Заявки щодо включення до переліку в наступному році подаються Мінекономіки з 1 листопада поточного року.

(абзац шостий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195)

Заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку у попередні роки, критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5 і 7 цього Порядку, подаються Мінекономіки щороку з 1 січня по 31 березня.

(пункт 7 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим
,
абзац сьомий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123,
від 03.03.2020 р. N 195)

Форма заявки та документи, необхідні для включення до переліку та щорічного підтвердження, умови, критерії та механізм їх подання визначаються у порядку формування переліку, затвердженого Мінекономіки.

(абзац восьмий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 р. N 205)

Заводи-виробники подають фінансову звітність за попередні чотири квартали.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832)

71. У разі неподання заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, виявлення недостовірної інформації у документах, поданих заводом-виробником, або у разі, коли техніка та обладнання не відповідають критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5 і 7 цього Порядку, Мінекономіки розглядає питання і приймає відповідне рішення щодо виключення техніки та обладнання з переліку.

(абзац перший пункту 71 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

Абзац другий пункту 71 виключено

(абзац другий пункту 71 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

(Порядок доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832)

8. Мінекономіки розміщує рішення щодо виключення з або включення техніки та обладнання до переліку і сформований оновлений перелік у дводенний строк на офіційному веб-сайті Міністерства та надсилає його до уповноважених банків, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
від 19.09.2018 р. N 760
,
від 30.01.2019 р. N 123
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195,
від 16.06.2021 р. N 612)

9. Пункт 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

10. Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі за придбані техніку та обладнання, вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений банк у розмірі 25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) - за придбані техніку та обладнання.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

Частковій компенсації підлягає техніка та обладнання, які на момент здійснення через уповноважений банк оплати на їх придбання були включені до переліку, розміщеного на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. N 760,
від 30.01.2019 р. N 123
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

абзац третій пункту 10 виключено

(абзац перший пункту 10 замінено абзацами першим - третім
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 86,
у зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати
 відповідно абзацами четвертим - восьмим
,
абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

абзац четвертий пункту 10 виключено

(пункт 10 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим
,
абзац четвертий пункту 10 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

Вартість техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного року, підлягає частковій компенсації в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на наступний рік на відповідні цілі.

(абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
від 30.01.2019 р. N 123
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195)

Мають право на отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники:

стосовно яких не порушено справу про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

які не мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС.

(абзац шостий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
від 15.11.2019 р. N 954
,
замінено абзацами згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 780,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим)

які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції".

(пункт 10 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2022 р. N 98,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим)

У разі встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту незаконного отримання бюджетних коштів:

(абзац десятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 780)

кошти у сумі, що незаконно отримано, протягом місяця повертаються до державного бюджету;

часткова компенсація не надається протягом трьох наступних бюджетних періодів.

Протягом бюджетного року один виробник сільськогосподарської продукції (за визначенням, наведеним у пункті 21.4 статті 21 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України") може отримати державну підтримку в сумі не більше ніж 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 р. N 205)

11. Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до уповноваженого банку, через який здійснено оплату техніки та обладнання, заявки та підтвердні документи щодо їх придбання, а саме:

(абзац перший пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. N 760,
від 30.01.2019 р. N 123)

копію платіжного доручення або іншого платіжного документа, що підтверджує оплату;

(абзац другий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 р. N 205)

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

(абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123)

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов'язковій державній або відомчій реєстрації);

(абзац четвертий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123,
від 03.03.2020 р. N 195)

абзац п'ятий пункту 11 виключено

(пункт 11 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
абзац п'ятий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 780)

Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються до 5 грудня поточного року за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів. Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного року, подаються до 1 квітня наступного року.

(пункт 11 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим
,
абзац шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 86,
від 30.01.2019 р. N 123
,
від 03.03.2020 р. N 195)

Форма заявки для отримання часткової компенсації визначається Мінагрополітики.

(абзац сьомий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. N 612)

Уповноважений банк за згодою сільськогосподарського товаровиробника надає Мінагрополітики інформацію про сільськогосподарського товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною цим банком.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
абзац восьмий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. N 760,
від 16.06.2021 р. N 612)

Відповідність заявника критерію, зазначеному у пункті 3 цього Порядку, декларується заявником у заявці для отримання часткової компенсації, форма якої затверджена Мінагрополітики. У разі надання недостовірної інформації сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
абзац дев'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123,
від 16.06.2021 р. N 612)

Відповідність заявника вимогам, зазначеним в абзаці сьомому пункту 10 цього Порядку, перевіряється уповноваженим банком виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розміщеного на офіційному веб-сайті Мін'юсту.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 780)

12. Уповноважені банки формують реєстр сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання (далі - реєстр), і щомісяця до 10 числа подають його в електронному та паперовому вигляді до Мінагрополітики.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. N 612)

Форма реєстру визначається Мінагрополітики.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. N 612)

Реєстр містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ сільськогосподарського товаровиробника, вид і марку техніки та обладнання, повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ виробника техніки та обладнання, вартість їх придбання, суму коштів, що підлягає частковій компенсації.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
від 19.09.2018 р. N 760
,
від 30.01.2019 р. N 123
,
від 15.11.2019 р. N 954
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195)

13. Техніка та обладнання, придбані сільськогосподарськими товаровиробниками з частковою компенсацією вартості, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням, крім випадку, коли техніка та обладнання прийняті уповноваженими банками у заставу і відчужуються в разі невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
від 19.09.2018 р. N 760
,
від 30.01.2019 р. N 123)

У разі відчуження техніки та обладнання протягом трьох років, у тому числі внаслідок невиконання зобов'язань за кредитним договором, сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832,
від 30.01.2019 р. N 123)

14. Мінагрополітики на підставі поданих уповноваженими банками реєстрів:

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. N 612)

щомісяця формує перелік сільськогосподарських товаровиробників на отримання часткової компенсації та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки відповідності сільськогосподарських товаровиробників критеріям, зазначеним у пункті 3, та вимогам абзацу восьмого пункту 10 цього Порядку;

виключає на підставі інформації від ДПС, отриманої протягом п'яти календарних днів, з переліку сільськогосподарських товаровиробників, які не відповідають критеріям, зазначеним у пункті 3, та вимогам абзацу восьмому пункту 10 цього Порядку, і формує перелік сільськогосподарських товаровиробників в розрізі уповноважених банків та розміщує його на офіційному веб-сайті Мінагрополітики;

(абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. N 612)

затверджує щомісяця до 25 числа (у грудні до 20 числа) розподіл коштів між уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в частковій компенсації та формує зведений реєстр сільськогосподарських товаровиробників на отримання часткової компенсації.

Мінагрополітики перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам на підставі:

(абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. N 612)

підписаного Мінагрополітики з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;

(абзац шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. N 612)

розподілу коштів між уповноваженими банками;

зведеного реєстру сільськогосподарських товаровиробників на отримання часткової компенсації.

(абзац перший пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. N 532
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195
,
замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 780,
у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати
 відповідно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим)

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання бюджетних коштів від Мінагрополітики перераховують їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників згідно із зазначеними у реєстрах сумами та протягом п'яти робочих днів повідомляють про це Мінагрополітики.

(пункт 14 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195
,
абзац дев'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. N 612)

У разі недостатності бюджетних коштів для надання часткової компенсації за звітний період (місяць) у повному обсязі визначається залишок доплати, який виплачується в наступному звітному періоді (місяці).

(пункт 14 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195,
у зв'язку з цим абзаци
дев'ятий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим)

У разі коли сільськогосподарський товаровиробник у строки, визначені в пункті 11 цього Порядку, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання часткової компенсації, уповноважений банк прийняв їх до виконання, а компенсація не виплачена через недостатність коштів, передбачених у поточному бюджетному періоді, або з інших незалежних від сільськогосподарського товаровиробника причин, компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний період у межах бюджетного року.

(абзац одинадцятий пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. N 760)

Сільськогосподарським товаровиробникам, які придбали техніку та обладнання у жовтні - листопаді 2019 р., але з незалежних від них причин не отримали компенсацію, компенсація може бути виплачена за рахунок коштів, передбачених у 2020 році.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. N 760
,
абзац
дванадцятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195)

Уповноважений банк складає окрему інформацію про таких сільськогосподарських товаровиробників і подає Мінагрополітики.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 р. N 760
,
абзац тринадцятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. N 612)

Уповноважений банк несе відповідальність за недостовірність інформації, поданої до Мінагрополітики.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195
,
абзац чотирнадцятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. N 612)

15. Пункт 15 виключено

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 832
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

16. Мінагрополітики після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у строки, визначені законодавством.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 195,
від 16.06.2021 р. N 612)

17. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 780)

18. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 959 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2012).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2005 р. N 71 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 208).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 321 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 604).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 849 "Про доповнення пункту 8 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1886).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1115 "Про внесення змін до пункту 81 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 69, ст. 2630).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. N 109 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 17, ст. 443).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 763 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 66, ст. 2218).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 953 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 69, ст. 2381).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 647 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2003).

10. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. N 96 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 486).

11. Пункт 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 968 "Питання Державної фінансової інспекції" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 71, ст. 2684).

12. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. N 508 "Про затвердження нового складу Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 43, ст. 1671).

13. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. N 180 "Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 23, ст. 781).

14. Пункт 10 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 100, ст. 3261).

____________

Опрос