Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 01.03.2017 № 109
редакция действует с 06.06.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. N 109

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 липня 2017 року N 509
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 липня 2017 року N 509, застосовуються з
1 жовтня 2017 року),
 від 4 грудня 2019 року N 1141
,
від 12 лютого 2020 року N 134

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 193; Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 47; 2010 р., N 55, ст. 1867, N 94, ст. 3348; 2011 р., N 83, ст. 3027, N 85, ст. 3102):

1) у пункті 2:

в абзаці другому слова "державних органів земельних ресурсів і" замінити словами "територіальних органів Держгеокадастру, Держекоінспекції,";

абзац третій виключити;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше ніж протягом одного місяця після затвердження актів комісій, а у разі вилучення (викупу) земельних ділянок - після прийняття відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок в межах їх повноважень у період до державної реєстрації підприємством, установою, організацією або громадянином речового права на земельну ділянку у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

У разі вилучення (викупу) земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності збитки відшкодовують власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, відповідні органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які прийняли рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок.".

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1141)

3. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2011 р., N 97, ст. 3536; 2015 р., N 46, ст. 1472):

1) у пункті 1:

у позиції "Група експертів ООН з географічних назв" слово "Мінрегіон," виключити;

у позиції "Комітет з житлового господарства та землекористування" графу викласти в такій редакції:

 

"Мінрегіон, Мінагрополітики, Держгеокадастр";

2) у пункті 3 у позиції "Технічний комітет по стандартизації географічної інформації" слово "Мінрегіон," виключити.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1259 "Деякі питання застосування геодезичної системи координат" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2514):

1) назву постанови після слів "застосування геодезичної" доповнити словом "референцної";

2) у пункті 3 слова "Державному комітетові природних ресурсів" замінити словами "Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру".

5. В абзаці шостому пункту 3 Порядку визнання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. N 1303 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 40, ст. 2629; 2015 р., N 46, ст. 1472), слово "Мінрегіоном" замінити словом "Мінагрополітики".

6. У Положенні про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1553 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3039; 2006 р., N 30, ст. 2142; 2012 р., N 77, ст. 3120):

1) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. Регіональний фонд створюється, формується і ведеться головними управліннями Держгеокадастру в областях та м. Києві.";

2) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Місцевий фонд створюється, формується і ведеться територіальними органами Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні.";

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Документи Головного фонду зберігаються у Держгеокадастрі, регіонального фонду - у головних управліннях Держгеокадастру в областях та м. Києві, місцевого фонду - у територіальних органах Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні.

Документи Державного фонду підлягають перетворенню в електронний (цифровий) вигляд.";

4) у тексті Положення слово "Держземагентство" в усіх відмінках замінити словом "Держгеокадастр" у відповідному відмінку;

5) у додатку 2 до Положення у графі "Орган, який веде облік матеріалів":

у позиції "Документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону" слово "Держземагентство" замінити словом "Держгеокадастр";

у позиції "Регіональні програми використання та охорони земель" графу викласти в такій редакції:

"Головні управління Держгеокадастру в областях та м. Києві";

у позиції "Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів" графу викласти в такій редакції:

"структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні".

7. У Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 1066 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2226; 2010 р., N 13, ст. 628; 2011 р., N 85, ст. 3102):

1) у пункті 2:

у підпункті 1 слова "ДПС, Держземагентство, Держсільгоспінспекція" замінити словами "ДФС, Держгеокадастр, Держекоінспекція";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) на регіональному рівні:

головні управління ДФС в областях, м. Києві, головні управління Держгеокадастру в області, м. Києві, територіальні органи Держекоінспекції та регіональні відділення Фонду державного майна;

державні податкові інспекції у районах, містах, об'єднані державні податкові інспекції головних управлінь ДФС в областях, структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні, регіональні відділення та представництва Фонду державного майна.";

2) у пункті 4:

у підпункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1) Держгеокадастром, головними управліннями Держгеокадастру в області, м. Києві - відповідним територіальним органам ДФС щодо:";

абзац четвертий виключити;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"фактів самовільного зайняття земельних ділянок із зазначенням їх місцезнаходження, площі, категорії земель, нормативної грошової оцінки;

фактів використання земель не за цільовим призначенням, у тому числі наданих на умовах оренди і суборенди, із зазначенням місцезнаходження земельних ділянок, площі, категорії земель, грошової оцінки тощо;";

підпункт 11 виключити;

в абзаці першому підпункту 2 слова "органам державної податкової служби відповідних рівнів" замінити словами "відповідним територіальним органам ДФС";

абзац перший підпункту 3 викласти в такій редакції:

"3) ДФС, її територіальними органами - територіальним органам Держгеокадастру відповідного рівня щодо:";

доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

"4) Держекоінспекцією та її територіальними органами - відповідним територіальним органам ДФС щодо:

фактів самовільного зайняття земельних ділянок водного фонду, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;

фактів використання земельних ділянок водного фонду, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні, не за цільовим призначенням, в тому числі наданих на умовах оренди і суборенди, із зазначенням місцезнаходження земельних ділянок та їх площі.";

3) у пункті 5 слово "Держземагентство" замінити словом "Держгеокадастр", а слово "ДПС" - словом "ДФС";

4) у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6. Територіальні органи ДФС:";

в абзаці другому слова "Держсільгоспінспекції або її територіальних органів" замінити словами "Держгеокадастру або його територіальних органів";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"надають на запит Держекоінспекції або її територіальних органів ідентифікаційні номери осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за порушення вимог дотримання природоохоронного законодавства;".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слово "ДПС" замінити словом "ДФС".

8. В абзаці першому пункту 7 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 941 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2164; 2015 р., N 46, ст. 1472), слово "Мінрегіоном" замінити словом "Мінагрополітики".

9. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 106 "Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 12, ст. 508; 2015 р., N 100, ст. 3441):

1) позицію "Держгеокадастр" доповнити цифрами ", 21110000, 24062200";

2) позицію "Держсільгоспінспекція" виключити.

10. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. N 218 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 18, ст. 755; 2012 р., N 62, ст. 2527; 2013 р., N 24, ст. 812; 2015 р., N 30, ст. 866):

1) абзаци другий і третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держгеокадастр, який є відповідальним виконавцем бюджетної програми, та його територіальні органи.";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Бюджетні кошти використовуються з метою реалізації положень, передбачених Законами України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" і "Про географічні назви".";

3) пункт 4 виключити;

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Для виконання бюджетної програми Держгеокадастр складає щороку відповідний план заходів і подає його на затвердження Мінагрополітики. Копія плану подається у п'ятиденний строк Мінфіну.

Фінансування заходів здійснюється після затвердження зазначеного плану.";

5) пункт 9 виключити;

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Держгеокадастр подає щомісяця до 20 числа Мінфіну та Мінагрополітики звіт про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних та результативних показників виконання заходів.".

11. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 219 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 18, ст. 756; 2012 р., N 39, ст. 1473; 2013 р., N 12, ст. 463, N 63, ст. 2288; 2015 р., N 30, ст. 866):

1) підпункт 5 пункту 4 викласти в такій редакції:

"5) перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд;";

2) у тексті Порядку слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінагрополітики".

12. Пункт 12 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.02.2020 р. N 134)

13. Пункт 13 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.07.2017 р. N 509,
яка застосовується з
01.10.2017 р.)

14. У тексті Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2013 р., N 80, ст. 2975; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 54, ст. 1742, N 79, ст. 2650; 2016 р., N 2, ст. 102, N 25, ст. 992; 2017 р., N 9, ст. 280), та додатка 1 до нього слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінагрополітики".

15. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 р. N 191 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 24, ст. 811) виключити.

16. У Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 53, ст. 1934; 2015 р., N 46, ст. 1472):

1) у пункті 7:

в абзаці першому слово "Мінрегіону" замінити словом "Мінагрополітики";

в абзаці другому слова "визначається рішенням Мінрегіону" замінити словами "визначаються спільним рішенням Мінрегіону і Мінагрополітики";

2) у другому реченні пункту 12 слово "Мінрегіону" замінити словом "Мінагрополітики".

17. В абзаці другому пункту 4 Порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. N 398 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 43, ст. 1541; 2015 р., N 46, ст. 1472), слово "Мінрегіоном" замінити словом "Мінагрополітики".

18. У другому реченні пункту 17 і пункті 20 Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 646 "Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 70, ст. 2571; 2015 р., N 46, ст. 1472), слово "Мінрегіоном" замінити словом "Мінагрополітики".

19. Пункт 50 і абзац перший пункту 54 Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. N 661 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 71, ст. 2615; 2015 р., N 46, ст. 1472), після слова "Мінінфраструктури" доповнити словом ", Мінагрополітики".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. N 1619 "Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 44, ст. 1896).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 617 "Про внесення змін до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 830).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 256 "Про доповнення пункту 5 Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 776).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 179 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 13, ст. 628).

____________

Опрос