Идет загрузка документа (81 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 14.02.2017 № 88
редакция действует с 18.05.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2017 р. N 88

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15 листопада 2017 року N 863
,
від 21 лютого 2018 року N 88
,
від 27 лютого 2019 року N 129
,
від 26 лютого 2020 року N 152
,
від 17 травня 2021 року N 477

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.

3. Субвенція спрямовується на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу), закладах загальної середньої освіти (крім спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів), закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, а саме дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 863,
від 27.02.2019 р. N 129)

4. За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків:

проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) (додаток 1), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також особам з особливими освітніми потребами, які у закладах професійної (професійно-технічної) освіти одночасно з набуттям кваліфікацій професійної (професійно-технічної) освіти здобувають загальну середню освіту;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 152)

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. На придбання таких засобів для осіб з особливими освітніми потребами, які зазначені в абзаці другому цього пункту, використовується не більш як 35 відсотків загального обсягу субвенції. За наявності у закладі декількох осіб з особливими освітніми потребами з однаковими порушеннями у разі потреби можлива закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного користування. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами затверджується наказом МОН.

(абзац третій пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 152)

абзац четвертий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 152)

У разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами та методичного, навчального, програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів кошти, визначені розподілом субвенції як видатки розвитку, можуть спрямовуватися на видатки споживання.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2017 р. N 863,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 88
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 129)

5. Казначейство перераховує щомісяця до 10 числа субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету. Перерахування субвенції здійснюється відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399).

Облдержадміністрації здійснюють розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами територіальних громад пропорційно кількості осіб з особливими освітніми потребами, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов, які здобувають освіту у відповідних закладах освіти.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 88
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 129
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 152,
від 17.05.2021 р. N 477)

Органи Казначейства перераховують щомісяця до 25 числа на підставі платіжних документів, підготовлених обласними та Київською міською держадміністраціями, кошти на рахунки бюджетів територіальних громад, відкриті в органах Казначейства.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 р. N 477)

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 152)

Додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) проводяться (надаються) фахівцями (із числа працівників закладу освіти та у разі потреби - додатково залученими фахівцями), з якими заклад освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори (додаток 3). Перелік фахівців, які можуть проводити (надавати) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги), визначено у додатку 5.

(абзац третій пункту 6 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 863,
від 27.02.2019 р. N 129)

Оплата праці зазначених фахівців за проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 40, ст. 2544), підвищеними на 20 відсотків за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 863
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 129)

Тривалість групових або індивідуальних корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами визначена у Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 62, ст. 2475). Скорочена тривалість корекційно-розвиткових занять, встановлена для учнів з особливими освітніми потребами, не є підставою для зменшення оплати за їх проведення. Оплата праці фахівців за кожне корекційно-розвиткове заняття здійснюється за ставками погодинної оплати праці, визначеними в абзаці четвертому цього пункту.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 863
,
абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 88)

Оплата за проведені (надані) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) здійснюється щомісяця на підставі актів приймання проведених (наданих) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) (додаток 4).

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 863
,
абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 129)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 152)

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Обласні та Київська міська держадміністрації подають МОН щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію про використання субвенції (додаток 2).

Абзац другий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2017 р. N 863)

Зведену інформацію про використання субвенції МОН подає щокварталу до 30 числа наступного місяця Мінфіну.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 152)

10. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль і відповідальність за її цільовим використанням та подання інформації здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Залишки субвенції на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.

(Порядок та умови доповнено пунктом 11 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 129
,
пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 152)

Залишки коштів субвенції 2019 року, передбачені на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів, що не використані у 2020 році, спрямовуються у 2021 році на закупівлю обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів, що будуть утворені у 2021 році або вже утворені.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 152
,
абзац другий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 р. N 477)

12. Відповідні місцеві ради мають право:

передавати кошти субвенції та залишки субвенції минулих років у вигляді міжбюджетного трансферту іншим місцевим бюджетам;

перерозподіляти у межах відповідного місцевого бюджету кошти субвенції між відповідними типами закладів для забезпечення підтримки осіб з особливими освітніми потребами в повному обсязі.

(Порядок та умови доповнено пунктом 12 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 152)

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти

Ритміка

Розвиток мовлення

Лікувальна фізкультура

Соціально-побутове орієнтування

Корекція розвитку

Орієнтування у просторі

Розвиток слухового, зорового, тактильного сприймання мовлення та формування вимови

Корекція зору

Корекція та розвиток психофізичних функцій, використання елементів: кінезіотерапії, анімалотерапії (іпо-, каніс-, феліно-, орніто-), арт-терапії (ізо-, драмо-, казко-, музико-, кіно-, піско-, ігро-, мульт-, фото-, кольоро-, пластилінової, танцювальної терапії, психогімнастики), працетерапії, ерготерапії, ароматерапії, Монтессорі-терапії тощо

Позицію виключено

Логоритміка та інші

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 863,
від 27.02.2019 р. N 129)

 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за _________ квартал 20__ року

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції*, тис. гривень

Кількість осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах (групах)

Обсяг видатків, використаних на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг), тис. гривень

Обсяг видатків, використаних на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, тис. гривень

Залишки коштів субвенції 2019 року, передбачені на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів

Обсяг видатків, використаних на оснащення інклюзивно-ресурсних центрів, тис. гривень**

у закладах загальної середньої освіти

у закладах дошкільної освіти

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

з них, які здобувають одночасно з професією загальну середню освіту

у закладах загальної середньої освіти

у закладах дошкільної освіти

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

у закладах загальної середньої освіти

у закладах дошкільної освіти

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

з них, які використані на осіб, які здобувають одночасно з професією загальну середню освіту

____________
* Зазначається обсяг субвенції, що перерахований органами Казначейства на рахунки відповідних бюджетів за звітний період відповідно до помісячного розпису асигнувань
з урахуванням залишків коштів субвенції, які утворилися станом на 1 січня календарного року. Інформація за II і наступний квартали включає дані з урахуванням попереднього періоду.

** У разі наявності таких видатків у звітному періоді після інформації щодо використання зазначеної субвенції наводиться перелік оснащених інклюзивно-ресурсних центрів.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 863
,
у редакції
постанов Кабінету Міністрів
 України від 21.02.2018 р. N 88
,
від 27.02.2019 р. N 129
,
від 26.02.2020 р. N 152
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 р. N 477)

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на проведення (надання)
психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)

N ____

___ ____________ 20__ року

Відповідно до статей 901 - 907 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. N 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 19, ст. 531) орган управління освітою / заклад освіти ________________________________________________________________________________
                                                                                                                (повне найменування)

______________________________________________________________________________________

в особі керівника ______________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі Положення ____________________________________________________ / Статуту,
                                                                                                                         повна назва

затвердженого (погодженого) рішення (розпорядження) ______________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування (місцевої держадміністрації),

_____________________________________________________________________________________,
дата і номер)

(далі - замовник), з однієї сторони, та громадянин (громадянка) ________________________________
______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт серія ____ номер ____________, виданий ___________________________________________
                                                                                                                                                        (ким і коли)

_______________________________________________________, дата народження ______________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) _____________________,

адреса фактичного проживання __________________________________________________________,

зареєстроване місце проживання ________________________________________________________,

найменування документа про вищу освіту _________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________,
(найменування закладу вищої освіти, що видав документ, або в разі навчання у відокремленому структурному підрозділі закладу освіти - найменування такого підрозділу)

_____________________________________________________________________________________,
(серія та реєстраційний номер диплома, дата видачі)

_____________________________________________________________________________________
(спеціальність, кваліфікація)

контактний телефон ___________________________ (далі - виконавець), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1. Виконавець зобов'язується провести (надати) психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особою (особами) з особливими освітніми потребами, спрямовані на подолання певного порушення розвитку, в таких обсягах:

Строки виконання зобов'язань визначаються відповідно до індивідуальної програми розвитку особи з особливими освітніми потребами.

Порядок, розміри та строки оплати

2. Оплата за проведені (надані) виконавцем психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) здійснюється замовником у розмірах, визначених у Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. N 88.

3. Замовник щомісяця здійснює оплату на підставі актів приймання проведених (наданих) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що підписані замовником і виконавцем.

Права та обов'язки сторін

4. Замовник зобов'язується:

1) створити виконавцеві необхідні для виконання зобов'язань умови (забезпечити приміщенням, обладнанням та витратними матеріалами, необхідними для проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) з учнем (учнями);

2) здійснити оплату виконавцеві за проведені (надані) психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) у порядку, розмірі та строки, що визначені цим договором.

5. Замовник має право вимагати від виконавця належного виконання взятих на себе зобов'язань.

6. Виконавець зобов'язується:

1) особисто, своєчасно та відповідно до вимог нормативно-правових актів проводити (надавати) психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) для особи (осіб) з особливими освітніми потребами з дотриманням умов цього договору;

2) брати участь у моніторингу стану виконання індивідуальної програми розвитку осіб з особливими освітніми потребами в частині проведення корекційно-розвиткових занять;

3) надавати консультаційну допомогу батькам чи іншим законним представникам, педагогічним працівникам щодо особливостей навчання та виховання особи (осіб) з особливими освітніми потребами;

4) готувати висновок за результатами проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) із зазначенням динаміки розвитку дитини не рідше ніж раз на квартал.

Відповідальність сторін та розв'язання спорів

7. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором.

8. Сторона, яка порушила умови цього договору, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

9. Спори, що виникають під час виконання цього договору, розв'язуються сторонами шляхом проведення переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством.

Строк дії договору, порядок внесення змін до нього та припинення його дії

10. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами та діє до ___ ____________ 20__ року.

11. Зміна умов цього договору здійснюється за взаємною згодою сторін. Одностороння зміна умов цього договору не допускається.

У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність зміни умов цього договору сторони повинні письмово попередити про це одна одну за ______ днів. У такому разі укладається додаткова угода про зміну умов договору, яка підписується сторонами і є невід'ємною його частиною.

12. Одностороння відмова від виконання обов'язків за цим договором у повному обсязі або частково не допускається.

13. Дія цього договору припиняється у разі:

1) закінчення строку, на який його було укладено;

2) виникнення обставин, що унеможливлюють виконання виконавцем своїх зобов'язань за цим договором.

Інші умови

14. Правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регулюються відповідно до законодавства.

15. Цей договір складено на ____ аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

Реквізити сторін

Замовник

Виконавець

___________________________________
(повне найменування органу управління освітою /
закладу освіти)

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________________
(адреса)

___________________________________
(адреса фактичного проживання)

___________________________________

___________________________________
(зареєстроване місце проживання)

 

___________________________________
(контактний телефон)

Керівник

 

 

 

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

(Порядок та умови доповнено додатком 3 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 863
,
додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 129)

 

АКТ
приймання проведених (наданих)
психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) до договору від ___ ____________ 20__ р. N ____

______________________________
(місце складення)

___ ____________ 20__ року

Орган управління освітою / заклад освіти __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                              (повне найменування)

в особі керівника ______________________________________________________________________,
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі Положення/Статуту (далі - замовник), з однієї сторони, та громадянин (громадянка) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - виконавець), з іншої сторони, підписали цей акт про таке.

1. У період з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р. виконавець провів (надав) такі психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги):

2. Замовник прийняв зазначені психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги).

3. Усього до сплати - _____ гривень ___ коп. (_______________________________________________
                                                                                                                                                             (словами)

гривень, ____ коп.).

4. Підписанням цього акта сторони засвідчують, що психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) проведені (надані) виконавцем на належному рівні та в повному обсязі відповідно до умов договору, сторони претензій одна до одної не мають.

5. Акт підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

Реквізити сторін

Замовник

Виконавець

___________________________________
(повне найменування органу управління освітою /
закладу освіти)

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________________
(адреса)

___________________________________
(адреса фактичного проживання)

___________________________________

___________________________________
(зареєстроване місце проживання)

 

___________________________________
(контактний телефон)

Керівник

 

 

 

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

(Порядок та умови доповнено додатком 4 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 863
,
додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 129)

 

ПЕРЕЛІК ФАХІВЦІВ,
які проводять (надають) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з особливими освітніми потребами у закладах освіти

Фахівці, що здобули відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) у галузі знань:

01 Освіта/Педагогіка за спеціальностями:

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

016 Спеціальна освіта

017 Фізична культура і спорт

02 Культура і мистецтво:

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю:

053 Психологія

22 Охорона здоров'я за спеціальністю:

227 Фізична терапія, ерготерапія

Та/або фахівці, що мають професійну кваліфікацію:

2229.2 Ерготерапевт

2229.2 Лікар з лікувальної фізкультури

2229.2 Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини

2331 Вчителі початкової школи

2332 Вихователі дошкільних закладів

2340 Вчитель з корекційної освіти

2340 Вчитель-дефектолог

2340 Вчитель-логопед

2340 Вчитель-реабілітолог

2445.2 Практичний психолог

2445.2 Психолог

3226 Інструктор з трудової адаптації

3226 Інструктор з трудової терапії

3226 Фахівець з фізичної реабілітації.

(Порядок та умови доповнено додатком 5 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 129)

____________

Опрос