Идет загрузка документа (101 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок ведения Государственного земельного кадастра

КМ Украины
Постановление КМ от 23.11.2016 № 1058
действует с 24.01.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. N 1058

Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2013 р., N 80, ст. 2975; 2014 р., N 97, ст. 2786; 2015 р., N 46, ст. 1472, N 54, ст. 1742, N 79, ст. 2650; 2016 р., N 2, ст. 102, N 25, ст. 992, N 71, ст. 2386), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру

1. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. До повноважень державних кадастрових реєстраторів Держгеокадастру та його територіальних органів належать:

1) внесення до Державного земельного кадастру:

геодезичної, картографічної основи та відомостей про них (змін до них), індексних кадастрових карт (планів) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (змін до них), індексної кадастрової карти кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць (змін до неї) та відомостей про кадастрове зонування земель в межах території України (змін до них);

відомостей (змін до них) або надання відмови у їх внесенні про:

- землі в межах державного кордону, території адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах);

- обмеження у використанні земель;

- земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення, районів у мм. Києві і Севастополі, а також міст, селищ, сіл, розташованих у їх межах;

- інші об'єкти Державного земельного кадастру, розташовані за межами адміністративно-територіальних одиниць;

2) здійснення реєстрації:

заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

повідомлень про виявлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;

заяв про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;

заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру;

заяв в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

3) здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, скасування такої реєстрації;

4) формування поземельних книг на земельні ділянки, внесення записів до них, забезпечення їх зберігання;

5) присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам;

6) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

7) узагальнення відомостей щодо кількості та якості земель в межах державного кордону, територій адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

8) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;

9) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

10) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру відомостей щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

11) надання та отримання інформації про об'єкти Державного земельного кадастру в порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами;

12) проведення стажування адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого самоврядування та надання їм довідки про результати стажування;

13) передача органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомостей про земельні ділянки.

Розподіл повноважень державних кадастрових реєстраторів Держгеокадастру та його територіальних органів здійснює Держгеокадастр.".

2. Пункти 7 і 8 виключити.

3. В абзаці четвертому пункту 28 слова "Державного класифікатора" замінити словом "Класифікатора".

4. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

у пункті 30:

в абзаці четвертому підпункту 1 слова "Державного класифікатора" замінити словом "Класифікатора";

підпункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"в елементі "Кошторисна вартість документації" (Cost) - кошторисна вартість документації;".

у підпунктах 1 та 4 пункту 694 слова "Державним класифікатором" замінити словом "Класифікатором";

доповнити додаток після розділу "Режимоутворюючий об'єкт" розділами такого змісту:

"Відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок

699. Елемент "Відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок" (LandsValuation) наведений у додатку 45 до цих вимог.

6910. Елемент "Відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок" (LandsValuation) включає елемент (LandsValuationType) "Різновид нормативної грошової оцінки земельних ділянок", який містить відомості про різновид нормативної грошової оцінки земельних ділянок та в якому зазначаються:

1) в елементі "Нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів" (MunicipalUnitNormativValuation) - дані про нормативну грошову оцінку земельних ділянок населених пунктів згідно з додатком 46 до цих вимог;

2) в елементі "Нормативна грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення" (AgriculturalNormativValuation) - дані про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

3) в елементі "Нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім земельних ділянок населених пунктів)" (NonAgriculturalNormativValuation) - дані про нормативну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім земельних ділянок населених пунктів).

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

6911. Елемент "Нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів" (MunicipalUnitNormativValuation), наведений у додатку 46 до цих вимог, включає елементи, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок населених пунктів, в яких зазначаються:

1) в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території" (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

2) в елементі "Площа оціночної території (населеного пункту)" (AreaNP) - дані про площу оціночної території населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена;

3) в елементі "Рік виконання" (ValuationYear) - дані про рік виконання нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

4) в елементі "Опис території, оцінка земель якої проведена" (DescriptionOfTerritory) - дані про населений пункт, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, а саме:

в елементі "Найменування регіону" (Region) - дані про найменування області (Автономної Республіки Крим), в межах якої розташований населений пункт, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена;

в елементі "Назва району" (District) - дані про назву району, в межах якого розташований населений пункт, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена;

в елементі "Назва сільської, селищної, міської ради" (Rada) - дані про назву ради, в межах якої розташований населений пункт, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена;

в елементі "Тип населеного пункту" (Status) - дані про тип населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, а саме:

- елемент "Селище" (Settlement) свідчить про те, що населений пункт є селищем;

- елемент "Село" (Village) свідчить про те, що населений пункт є селом;

- елемент "Селище міського типу" (UrbanTypeSettlement) свідчить про те, що населений пункт є селищем міського типу;

- елемент "Місто" (City) свідчить про те, що населений пункт є містом;

в елементі "Назва населеного пункту" (MunicipalUnitName) - дані про назву населеного пункту, нормативна грошова оцінка земель якого проведена;

в елементі "Код класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України" (KOATUU) - дані про код населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена, згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

в елементі "Чисельність населення" (Population) - дані про чисельність населення населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена;

5) в елементі "Регіональний коефіцієнт (Км1)" (Km1) - дані про регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місця розташування населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і розселення, а саме:

в елементі "Значення коефіцієнта Км1" (Km1Z) - дані про значення коефіцієнта Км1;

в елементі "Код коефіцієнта, який характеризує чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населеного пункту та його господарські функції" (Km1_1) - дані про код коефіцієнта, який характеризує чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населеного пункту та його господарські функції згідно з додатком 47 до цих вимог. Якщо населений пункт не відноситься до типу міст, зазначених у додатку 47 до цих вимог, елемент (Km1_1) не зазначається;

в елементі "Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населеного пункту у приміських зонах великих міст" (Km1_2) - дані про код коефіцієнта, який враховує місце розташування населеного пункту в приміських зонах великих міст (міст з чисельністю населення 100 тис. чоловік і більше) згідно із додатком 48 до цих вимог. Якщо населений пункт не входить у приміську зону великих міст, зазначених у додатку 48 до цих вимог, елемент (Km1_2) не зазначається;

в елементі "Код коефіцієнта, який застосовується для населеного пункту, віднесеного до курортного" (Km1_3) - дані про код коефіцієнта, який застосовується для населеного пункту, віднесеного до курортного згідно із додатком 49 до цих вимог. Якщо населений пункт не належить до населених пунктів, віднесених до курортних, елемент (Km1_3) не зазначається;

в елементі "Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Km1_4) - дані про код коефіцієнта, який враховує місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно із додатком 50 до цих вимог. Якщо населений пункт не розташований на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, елемент (Km1_4) не зазначається;

6) в елементі "Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту (Цнм)" (PriceM) - дані про середню (базову) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту та відомості, які використані для його розрахунку, а саме:

в елементі "Витрати на освоєння та облаштування території, гривень" (B) - дані про витрати на освоєння та облаштування території;

в елементі "Площа території, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель, гектарів" (IncludedArea) - дані про площу території, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель населеного пункту;

в елементі "Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту, гривень" (Cnm) - значення середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель населеного пункту;

7) в елементі "Оціночні райони" (EstimatedAreas) - дані про оціночні райони, які визначені під час проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок населеного пункту. Для зазначення відомостей про кожний оціночний район застосовується елемент "Окремий оціночний район" (EstimatedArea), який включає елементи, що містять відомості про окремий оціночний район, а саме:

в елементі "Ідентифікатор (номер) оціночного району" (RegionNumber) - дані про ідентифікатор чи номер оціночного району, який зазначений у технічній документації із оцінки земель;

в елементі "Комплексний (інтегральний) індекс цінності оціночного району (Ii)" (RegionIndex) - дані про комплексний (інтегральний) індекс цінності оціночного району;

в елементі "Площа оціночного району" (RegionArea) - дані про площу оціночного району;

в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів оціночного району" (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів оціночного району згідно з додатком 11 до цих вимог;

8) в елементі "Економіко-планувальні зони" (EconPlanZones) - дані про економіко-планувальні зони, які визначені під час проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок населеного пункту, а саме:

в елементі "Код граничних значень коефіцієнта, який визначає містобудівну цінність території в межах населених пунктів" (LevelKm2) - дані про код граничних значень коефіцієнта, який визначає містобудівну цінність території в межах населеного пункту (Км2) згідно з додатком 51 до цих вимог;

в елементі "Окрема економіко-планувальна зона" (EconPlanZone) - дані про елементи, які містять відомості про економіко-планувальну зону, а саме:

- в елементі "Ідентифікатор (номер) економіко-планувальної зони" (ZoneNumber) - дані про номер економіко-планувальної зони, який зазначений у технічній документації;

- в елементі "Зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність економіко-планувальної зони (Км2)" (Km2) - дані про зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території економіко-планувальної зони (Км2);

- в елементі "Площа економіко-планувальної зони" (ZoneArea) - дані про площу економіко-планувальної зони;

- в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів економіко-планувальної зони" (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів економіко-планувальної зони згідно з додатком 11 до цих вимог;

9) в елементі "Локальні фактори" (LocalFactors) - дані про локальні фактори та фактороутворюючі об'єкти, які визначені під час проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок населеного пункту. Для зазначення відомостей про кожний локальний фактор застосовується елемент "Окремий локальний фактор" (LocalFactor), який включає елементи, що містять відомості про окремий локальний фактор, а саме:

в елементі "Код локального фактору" (LocalFactorCode) - дані про код виду локального фактора згідно з додатком 52 до цих вимог;

в елементі "Назва локального фактора" (NameFactor) - дані про назву локального фактора згідно з додатком 52 до цих вимог;

в елементі "Коефіцієнт локального фактора" (LocalFactorIndex) - дані про значення коефіцієнта локального фактора, зокрема:

- в елементі "Мінімальний допустимий коефіцієнт" (LocalFactorIndexmin) - дані про мінімальний показник коефіцієнта локального фактора згідно з додатком 52 до цих вимог;

- в елементі "Максимальний допустимий коефіцієнт" (LocalFactorIndexmax) - дані про максимальний показник коефіцієнта локального фактора згідно з додатком 52 до цих вимог;

в елементі "Назва фактороутворюючого об'єкта" (NameFactorObject) - дані про назву фактороутворюючого об'єкта;

в елементі "Тип фактороутворюючого об'єкта" (Type) - дані про тип фактороутворюючого об'єкта (1 - точка, 2 - лінія, 3 - полігон);

в елементі "Точка, за допомогою якої зазначається фактороутворюючий об'єкт" (Point) - дані про точку, за допомогою якої зазначається фактороутворюючий об'єкт;

в елементі "Блок опису ліній фактороутворюючого об'єкта" (Line) - дані про лінії, за допомогою яких зазначається фактороутворюючий об'єкт;

в елементі "Площа фактороутворюючого об'єкта" (LocalFactorArea) - дані про площу фактороутворюючого об'єкта;

в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів фактороутворюючого об'єкта" (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів фактороутворюючого об'єкта згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі "Радіус (відстань від фактороутворюючого об'єкта) буферної зони, метрів" (Bufferzone) - дані про відстань від фактороутворюючого об'єкта, на яку поширюється дія локального фактора (буферна зона);

10) в елементі "Агровиробничі групи грунтів" (AgroGroups) - дані про агровиробничі групи ґрунтів на території населеного пункту, нормативна грошова оцінка земельних ділянок якого проведена. Для зазначення відомостей про кожну агровиробничу групу ґрунтів застосовується елемент "Агровиробнича група ґрунтів" (AgroGroup), який включає елементи, що містять відомості про агровиробничу групу ґрунтів, а саме:

в елементі "Шифр агровиробничої групи ґрунтів" (CodeAgroGroup) - дані про шифр агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

в елементі "Площа агровиробничої групи ґрунтів" (AgroGroupArea) - дані про площу агровиробничої групи ґрунтів;

в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів" (Externals) - блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів згідно з додатком 11 до цих вимог;

в елементі "Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів" (BonitetBall) - дані про бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів у розрізі сільськогосподарських угідь, а саме:

- елемент "Рілля, перелоги" (Arable) - застосовується для ріллі та перелогів;

- елемент "Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)" (PerennialPlants) - застосовується для багаторічних насаджень (садів та виноградників);

елемент "Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)" (Plants) - застосовується у разі, коли відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники;

- елемент "Сіножаті" (Grasslands) - застосовується для сіножатей;

- елемент "Пасовища" (Pasture) - застосовується для зазначення балу бонітету агрогрупи ґрунтів пасовищ;

11) в елементі "Бал бонітету гектара відповідних угідь на сільськогосподарському підприємстві" (BonitetBallHa) - дані про бал бонітету гектара відповідних угідь сільськогосподарського підприємства у розрізі сільськогосподарських угідь, а саме:

елемент "Рілля, перелоги" (Arable) - застосовується для ріллі та перелогів;

елемент "Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)" (PerennialPlants) - застосовується для багаторічних насаджень (садів та виноградників);

елемент "Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)" (Plants) - застосовується у разі, коли відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники;

елемент "Сіножаті" (Grasslands) - застосовується для сіножатей;

елемент "Пасовища" (Pasture) - застосовується для зазначення балу бонітету агрогрупи ґрунтів пасовищ;

12) в елементі "Нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у гривнях)" (FarmlandsValueHa) - дані про нормативну грошову оцінку гектара відповідних угідь у сільськогосподарського підприємства (у гривнях) у розрізі угідь сільськогосподарських угідь, а саме:

елемент "Рілля, перелоги" (Arable) - застосовується для ріллі та перелогів;

елемент "Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)" (PerennialPlants) - застосовується для багаторічних насаджень (садів та виноградників);

елемент "Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)" (Plants) - застосовується у разі, коли відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники;

елемент "Сіножаті" (Grasslands) - застосовується для сіножатей;

елемент "Пасовища" (Pasture) - застосовується для зазначення балу бонітету агрогрупи ґрунтів пасовищ.";

2) додатки 7 і 9 до вимог викласти в такій редакції:

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЗОНА
(група об'єктів Державного земельного кадастру)

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart/
TerritorialZoneInfo

TerritorialZoneInfo
Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру)

Склад елемента

Додаткова інформація

Territorial ZoneNumber
Номер територіальної зони - обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру

TerritorialZoneCode
Ідентифікатор територіальної зони - код об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний)

 

зазначаються дані згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

TerritorialZoneID
Ідентифікатор територіальної зони - позначення виду об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний)

 

зазначаються дані згідно з додатками 3 - 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, додатком 42 до вимог

 

TerritorialZoneShort Number
Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду (десятизначний)

 

 

Об'єкти Державного земельного кадастру" (Objects)

Border
type Border
Державний кордон України

 

зазначаються дані згідно з додатком 40 до вимог

 

Lands type Lands
Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

 

зазначаються дані згідно з додатком 41 до вимог

 

Lands Restrictions
type Lands Restrictions
Обмеження у використанні земель

 

зазначаються дані згідно з додатком 43 до вимог

ModeObjects
type ModeObjects
Опис режимоутворюючого об'єкта

 

 

зазначаються дані згідно з додатком 44 до вимог

Executor
Виконавець робіт

ExecutorName
type FullNameType
Прізвище, ім'я та по батькові особи

 

зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

 

ExecutorPosition
Посада виконавця

 

 

ContactInfo
Контактна інформація

Phone
Телефон

 

Fax
Номер телефаксу

 

Email
Електронна адреса

 

 

Qualification
Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number
Номер кваліфікаційного сертифіката

 

 

 

Qualification Date
Дата видачі кваліфікаційного сертифіката

 

Chief
Відповідальна особа

ChiefName
type FullNameType
Прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи

 

зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ChiefPosition
Посада відповідальної особи

 

 

 

Qualification
Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника

Qualification Number
Номер кваліфікаційного сертифіката

 

 

 

Qualification Date
Дата видачі кваліфікаційного сертифіката

 

TechDocumentation
Документація із землеустрою, інші документи

DocumentationType
Вид документації із землеустрою (код), інших документів

 

зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог або назва документа

 

BookNumber
Обліковий номер документації

 

 

 

DocumentList
Перелік документів, з яких складається документація

 

зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог

 

DateDrafted
Дата складення документації

 

 

 

DateSigned
Дата акта приймання-передачі виконаних робіт

 

 

 

Cost
Кошторисна вартість документації

 

 

DocumentExpertise
Державна експертиза землевпорядної документації

ExpertiseRequired
Потреба у проведенні державної експертизи

 

зазначаються дані згідно з додатком 10 до вимог

ExpertiseAuthority
Найменування органу Держгеокадастру

 

 

ExpertiseDate
Дата висновку

 

 

ExpertiseNumber
Номер висновку

 

 

Documentation Approval
Затвердження документації із землеустрою, інших документів

ApprovedBy
Найменування органу

 

 

ApprovalDate
Дата рішення

 

 

ApprovalNumber
Номер рішення

 

 

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони

Boundary type Boundary
Межа зовнішнього полігона територіальної зони

 

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони

Boundary type Boundary
Межа внутрішнього полігона територіальної зони

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

"; 

ПЕРЕЛІК
документів для формування електронного документа

Код

Назва документа

001

Пояснювальна записка

002

Технічне завдання

003

Обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки

004

Графічний матеріал із зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки та її орієнтовних розмірів

005

Документ, що підтверджує згоду землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини)

006

Копії заяв (клопотань) фізичних та/або юридичних осіб про вибір місця розташування земельної ділянки (об'єкта)

007

Копії заяв (клопотань) фізичних та/або юридичних осіб про розроблення документації із землеустрою

008

Договір про розроблення документації із землеустрою або його копія

009

Висновок про погодження місця розташування земельної ділянки

010

Висновок про погодження документації із землеустрою

011

Дозвіл (рішення) на розроблення документації із землеустрою

012

Довідка (витяг) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

013

Матеріали геодезичних (польових) робіт

014

План земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки

015

Викопіювання з генерального плану населеного пункту

016

Викопіювання з детального плану територій населеного пункту

017

Викопіювання з чергового кадастрового плану

018

Креслення меж контурів угідь земельної ділянки

019

Розрахунок площ угідь земельної ділянки

020

Розрахунок часток землевласників земельної ділянки

021

План меж зон обмежень земельної ділянки

022

Кадастровий план земельної ділянки

023

Перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути

024

Документ, що підтверджує проведення ґрунтового обстеження земельної ділянки

025

Копія агрохімічного паспорта поля (земельної ділянки)

026

Аерофотознімок

027

Матеріали планової прив'язки аерознімків

028

Фотоплан

029

Матеріали дешифрування

030

Карта агровиробничих груп ґрунтів

031

Карта ерозійних процесів ґрунтів

032

Геоботанічна карта

033

Карта крутості схилів

034

Висновок територіального органу Держгеокадастру

035

Висновок державної експертизи землевпорядної документації

036

Акт погодження меж земельної ділянки суміжними землевласниками та/або землекористувачами

037

Документ, що підтверджує встановлення ґрунтових реперів і межових знаків

038

Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання

039

Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель

040

Копія документа, на підставі якого передається у власність чи користування земельна ділянка або право на неї

041

Копія документа, що посвідчує особу

042

Копія картки платника податків

043

Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

044

Копія установчих документів

045

Копія документа, що підтверджує права представника набувача прав на земельну ділянку

046

Копія документа, що посвідчує право власності або користування на земельну ділянку

047

Копія документа, що посвідчує право оренди земельної ділянки

048

Копія документа, що посвідчує право суборенди земельної ділянки

049

Копія документа, що посвідчує встановлення права земельного сервітуту

050

Копія документа, що посвідчує встановлення права суперфіцію

051

Копія документа, що посвідчує встановлення права емфітевзису

052

Плани земельних ділянок, які об'єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку

053

Документ, що підтверджує згоду на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки

054

Документ, що підтверджує відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

055

Завдання на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

056

Моніторинг стану об'єкта оцінки за період: виконання попередньої нормативної грошової оцінки - виконання поточної нормативної грошової оцінки

057

Бали бонітетів агровиробничих груп ґрунтів

058

Витрати на освоєння та облаштування земель населеного пункту

059

Структура земель населеного пункту, які визначаються для розрахунку середньої вартості 1 кв. метра земель

060

Коефіцієнти, які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)

061

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь

062

Результати пофакторної оцінки під час визначення комплексного індексу цінності території (Іі)

063

Визначення зонального коефіцієнта Км2 та грошова оцінка 1 кв. метра землі в межах економіко-планувальних зон

064

Анкета експертної оцінки

065

Грошова оцінка земель різного функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон (гривень за 1 кв. метр)

066

Розрахунок нормативної грошової оцінки 1 кв. метра земель населеного пункту

067

Опис меж економіко-планувальних зон

068

Схема економіко-планувального зонування

069

Схема прояву локальних факторів оцінки

070

Договір про розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель або його копія

071

Рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель або його копія

072

Інші інформаційні матеріали до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

 ";

3) доповнити Порядок додатками 45 - 52 такого змісту:

ВІДОМОСТІ
про нормативну грошову оцінку земельних ділянок

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart/
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/

LandsValuation
Відомості про нормативну грошову оцінку земельних ділянок

Склад елемента

Додаткова інформація

LandsValuationType
Різновид нормативної грошової оцінки земельних ділянок

MunicipalUnitNormativ
Valuation
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів

зазначаються дані згідно з додатком 46 до вимог

AgriculturalsNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення

 

NonAgriculturalsNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім земельних ділянок населених пунктів)

 

 

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
земельних ділянок населених пунктів

UkrainianCadastralExchangeFile/
InfoPart /
TerritorialZoneInfo/
Objects/
Lands/
LandsValuation/
LandsValuationType/
MunicipalUnitNormativValuation/

MunicipalUnitNormativValuation
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів

Склад елемента

Додаткова інформація

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів оціночної території

Boundary type Boundary
Межа оціночної території

 

 

 

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів оціночної території

Boundary type Boundary
Межа внутрішнього полігона оціночної території

 

 

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

AreaNP
Площа оціночної території (населеного пункту)

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

 

 

 

Size
Значення площі

 

 

 

 

DeterminationMethod
Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFile
Coordinates
За координатами вузлів полігона

 

 

 

ValuationYear
Рік виконання

 

 

 

 

 

DescriptionOfTerritory
Опис території, оцінка земель якої проведена

Region
Назва регіону

 

 

 

 

District
Назва району

 

 

 

 

Rada
Назва сільської, селищної, міської ради

 

 

 

 

Status
Тип населеного пункту

Settlement
Селище

 

 

 

Village
Село

 

 

 

 

UrbanType Settlement
Селище міського типу

 

 

 

City
Місто

 

 

 

MunicipalUnitName
Назва населеного пункту

 

 

 

 

KOATUU
Код класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України

 

 

 

Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ)

Population
Чисельність населення

 

 

 

 

Km1
Регіональний коефіцієнт (Км1)

Км1Z
Значення коефіцієнта Км1

 

 

 

 

Km1_1
Код коефіцієнта, який характеризує чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населеного пункту та його господарські функції

 

 

 

зазначаються дані згідно з додатком 47 до вимог

Km1_2
Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населеного пункту у приміських зонах великих міст

 

 

 

зазначаються дані згідно з додатком 48 до вимог

Km1_3
Код коефіцієнта, який застосовується для населеного пункту, віднесеного до курортного

 

 

 

зазначаються дані згідно з додатком 49 до вимог

 

Km1_4
Код коефіцієнта, який враховує місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

зазначаються дані згідно з додатком 50 до вимог

PriceM
Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту (Цнм)

Витрати на освоєння та облаштування території, гривень

 

 

 

 

IncludedArea
Площа території, яка приймається для визначення середньої (базової) вартості 1 кв. метра земель, гектарів

 

 

 

 

Cnm
Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту, гривень

 

 

 

 

EstimatedAreas
Оціночні райони

EstimatedArea
Окремий оціночний район

RegionNumber
Ідентифікатор (номер) оціночного району

 

 

 

RegionIndex
Комплексний (інтегральний) індекс цінності оціночного району (Ii)

 

 

 

RegionArea
Площа оціночного району

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

 

Size
Значення площі

 

 

Determination Method
Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFile Coordinates
За координатами вузлів полігона

 

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів оціночного району

Boundary
type Boundary
Межа оціночного району

 

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

 

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів оціночного району

Boundary
type Boundary
Межа внутрішнього полігона оціночного району

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

EconPlanZones
Економіко-планувальні зони

LevelKm2
Код граничних значень коефіцієнту, який визначає містобудівну цінність території в межах населених пунктів

 

 

 

зазначаються дані згідно з додатком 51 до вимог

EconPlanZone
Окрема економіко-планувальна зона

ZoneNumber
Ідентифікатор (номер) економіко-планувальної зони

 

 

 

Km2
Зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність економіко-планувальної зони (Км2)

 

 

 

 

 

ZoneArea
Площа економіко-планувальної зони

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

 

Size
Значення площі

 

 

Determination Method
Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFile Coordinates
За координатами вузлів полігона

 

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів економіко-планувальної зони

Boundary type Boundary
Межа економіко-планувальної зони

 

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів економіко-планувальної зони

Boundary type Boundary
Межа внутрішнього полігона економіко-планувальної зони

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

LocalFactors
Локальні фактори

LocalFactor
Окремий локальний фактор

LocalFactorCode
Код локального фактору

 

 

зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимог

 

 

NameFactor
Назва локального фактора

 

 

зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимог

LocalFactorIndex
Коефіцієнт локального фактора

LocalFactorIndexmin
Мінімальний допустимий коефіцієнт

 

зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимог

LocalFactorIndexmax
Максимально допустимий коефіцієнт

 

зазначаються дані згідно з додатком 52 до вимог

NameFactor
Object
Назва фактороутворюючого об'єкта

 

 

 

Type
Тип фактороутворюючого об'єкта

 

 

1 - точка
2 - лінія
3 - полігон

Point
Точка, за допомогою якої зазначається фактороутворюючий об'єкт

 

 

 

 

 

Line
Блок опису ліній фактороутворюючого об'єкта

Line
Опис ліній

ULID
Унікальний ідентифікатор (номер) лінії

 

FP
Унікальний ідентифікатор (номер) точки початку лінії

 

TP
Унікальний ідентифікатор (номер) точки кінця лінії

 

LocalFactorArea
Площа фактороутворюючого об'єкта

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

 

Size
Значення площі

 

 

Determination Method
Метод
визначення площі фактороутворюючого об'єкта

ExhangeFile Coordinates
За координатами вузлів полігона

 

 

 

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів фактороутворюючого об'єкта

Boundary type Boundary
Межа фактороутворюючого об'єкта

 

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів фактороутворюючого об'єкта

Boundary type Boundary
Межа внутрішнього полігона фактороутворюючого об'єкта

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Bufferzone
Радіус (відстань від фактороутворюючого об'єкта) буферної зони, метрів

 

 

 

AgroGroups
Агровиробничі групи ґрунтів

AgroGroup
Агровиробнича група ґрунтів

CodeAgroGroup
Шифр агровиробничої групи ґрунтів

 

 

зазначаються дані згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

AgroGroupArea
Площа агровиробничої групи ґрунтів

MeasurementUnit
Одиниці виміру площі

гектарів

 

 

 

 

Size
Значення площі

 

 

Determination Method
Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів

ExhangeFile Coordinates
За координатами вузлів полігона

 

Externals
Блок опису зовнішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary type Boundary
Межа агровиробничої групи ґрунтів

 

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals
Блок опису внутрішніх полігонів агровиробничої групи ґрунтів

Boundary type Boundary
Межа внутрішнього полігона агровиробничої групи ґрунтів

зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

BonitetBall
Бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів

Arable
Рілля, перелоги

 

 

Perennial Plants
Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)

Garden
Сади

 

 

 

 

Vineyard
Виноградники

 

Plants
Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)

 

 

Grasslands
Сіножаті

 

 

Pasture
Пасовища

 

 

BonitetBallHa
Бал бонітету гектара відповідних угідь на сільськогосподарському підприємстві

Arable
Рілля, перелоги

 

 

 

 

Perennial Plants
Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)

Garden
Сади

 

 

 

Vineyard
Виноградники

 

 

 

Plants
Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)

 

 

 

 

Grasslands
Сіножаті

 

 

 

 

Pasture
Пасовища

 

 

 

 

FarmlandsValueHa
Нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у гривнях)

Arable
Рілля, перелоги

 

 

 

 

PerennialPlants
Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)

Garden
Сади

 

 

 

Vineyard
Виноградники

 

 

 

Plants
Багаторічні насадження (якщо відсутній поділ багаторічних насаджень на такі види, як сади та виноградники)

 

 

 

 

Grasslands
Сіножаті

 

 

 

 

Pasture
Пасовища

 

 

 

 

 

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які характеризують чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населених пунктів та їх господарські функції
*

Код коефіцієнта

Тип міст за адміністративним статусом та господарськими функціями

Чисельність населення (тис. осіб)

001

Міста обласного підпорядкування, які виконують переважно промислові, транспортні та курортно-рекреаційні функції, переважно центри адміністративних районів

20 - 49,9

002

Міста обласного підпорядкування - промислові, промислово-транспортні, оздоровчо-курортні центри, переважно центри адміністративних районів

50 - 99,9

003

Міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові або великі курортні центри, переважно центри областей

100 - 249,9

004

Місто загальнодержавного значення Севастополь, столиця Автономної Республіки Крим м. Сімферополь і міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові, а також адміністративні і культурні центри, переважно центри областей

25 - 499,9

005

Багатофункціональні міста обласного підпорядкування, великі адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри, переважно центри областей

500 - 999,9

006

Столиця України - м. Київ, центри областей - багатофункціональні міста обласного підпорядкування - найбільші адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри

1000 і вище

____________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.

 

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які враховують місце розташування населених пунктів у приміських зонах великих міст
*

Код
коефіцієнта

Чисельність населення великих міст (тис. осіб)

001

100 - 249,9

002

250 - 499,9

003

500 - 999,9

004

1000 - 1999,9

005

2000 і більше

____________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.

 

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які застосовується для населених пунктів, віднесених до курортних
*

Код коефіцієнта

Місце розміщення населених пунктів, віднесених до курортних

001

Південне узбережжя Автономної Республіки Крим

002

Південно-східне узбережжя Автономної Республіки Крим

003

Західне узбережжя Автономної Республіки Крим

004

узбережжя Чорного моря в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях

005

гірські та передгірні райони Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей

006

узбережжя Азовського моря та інші курорти

____________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.

 

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які враховують місце розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
*

Код коефіцієнта

Місце розміщення населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

001

зона відчуження

002

зона безумовного (обов'язкового) відселення

003

зона гарантованого добровільного відселення

____________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.

 

КОДИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які визначають містобудівну цінність території в межах населених пунктів (Км2)
*

Код коефіцієнта

Групи населених пунктів з чисельністю населення (тис. осіб)

001

до 20

002

від 20 до 50

003

від 50 до 100

004

від 100 до 250

005

від 250 до 500

006

від 500 до 1000

007

від 1000 до 2000

008

понад 2000

____________
* Значення коефіцієнтів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.

 

КОДИ ЛОКАЛЬНИХ ФАКТОРІВ*

Назва груп локальних факторів

Код локальних факторів

Назва локальних факторів

Функціонально-планувальні фактори

001

місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів

002

у зоні магістралей підвищеного містоформувального значення

003

у зоні пішохідної доступності швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту

004

у зоні пішохідної доступності до національних природних, регіональних ландшафтних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, біосферних та природних заповідників, пам'яток природи, курортів, парків, лісопарків, лісів, зелених зон, пляжів

005

у прирейковій зоні (ділянка, розташована або примикає до смуги відведення, має під'їзну залізничну колію)

Інженерно-інфраструктурні фактори

006

земельна ділянка, що примикає до вулиці без твердого покриття

007

земельна ділянка, що примикає до вулиці із твердим покриттям

008

не забезпечена централізованим водопостачанням

009

забезпечена централізованим водопостачанням

010

не забезпечена централізованим водовідведенням

011

забезпечена централізованим водовідведенням

012

не забезпечена централізованим теплопостачанням

013

забезпечена централізованим теплопостачанням

014

не забезпечена централізованим газопостачанням

015

забезпечена централізованим газопостачанням

Інженерно-геологічні фактори

016

місцезнаходження земельної ділянки в межах території, що має схил поверхні понад 20 відсотків

017

на ґрунтах з несучою спроможністю менше ніж 1 кілограм на кв. сантиметр за потужності понад 2 метри

018

у зоні залягання ґрунтових вод менше 3 метрів

019

у зоні затоплення паводком понад 4 відсотки забезпеченості (шар затоплення понад 2 метри)

020

у зоні значної заболоченості з ґрунтовим живленням, що важко осушується

021

у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія - яри понад 10 метрів, штучні підземні виробки - катакомби, підроблені території, провали та значні тріщини у земній корі, у тому числі з виходом метану на поверхню)

022

на штучно створених територіях

Історико-культурні фактори

023

місцезнаходження земельної ділянки в межах заповідної зони

024

у зоні регулювання забудови

025

у зоні історичного ландшафту, що охороняється

026

на території пам'ятки культурної спадщини та у її зонах охорони

Природно-ландшафтні фактори

027

місцезнаходження земельної ділянки в межах території природоохоронного призначення (національних природних, регіональних ландшафтних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, біосферних та природних заповідників, пам'яток природи)

028

у межах території оздоровчого призначення (курортів, округів та зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони)

029

у межах території рекреаційного призначення

Санітарно-гігієнічні фактори

030

місцезнаходження земельної ділянки у санітарно-захисній зоні

031

місцезнаходження земельної ділянки у водоохоронній зоні

032

місцезнаходження земельної ділянки у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря

033

місцезнаходження земельної ділянки у зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля

034

місцезнаходження земельної ділянки у зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці, автодоріг, електропідстанцій та аеродромів

035

місцезнаходження земельної ділянки в ареалі забруднення ґрунтів (важкі метали), на територіях, зайнятих породними відвалами і териконами

____________
* Значення коефіцієнтів локальних факторів визначаються відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого в установленому порядку.";

4) у додатку 4 до Порядку у позиції "008 01" у графі "Назва земельних угідь" слова "Землі під громадськими спорудами, які мають історико-архітектурну цінність" замінити словами "Землі під громадськими спорудами, які мають історико-архітектурну цінність, об'єктами культурної спадщини";

5) у додатку 6 до Порядку:

після позиції

"05.05

Смуга відведення"

доповнити такою позицією:

"05.06

Пляжна зона";

доповнити додаток такими позиціями:

"10

Території та об'єкти природно-заповідного фонду

10.1

Національні природні парки

10.2

Біосферні заповідники

10.3

Регіональні ландшафтні парки

10.4

Заказники

10.5

Пам'ятки природи

10.6

Заповідні урочища

10.7

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва".

____________

Опрос