Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения предельного размера расходов на оплату услуги по управлению многоквартирным домом, расходов на управление многоквартирным домом, исходя из которого предоставляются субсидии населению

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 28.12.2016 № 1022
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. N 1022

Київ

Про затвердження Порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 квітня 2018 року N 329)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 серпня 2019 року N 807)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню для відшкодування таких витрат (далі - граничний розмір витрат).

Дія цього Порядку поширюється на управителів багатоквартирного будинку (далі - управитель), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання співвласників), житлово-будівельні (житлові) кооперативи (далі - кооперативи), громадян, які проживають у багатоквартирних будинках, гуртожитках та які оплачують послугу з управління багатоквартирним будинком за відповідними цінами або відшкодовують витрати на управління багатоквартирним будинком згідно із затвердженими в установленому порядку внесками/платежами.

2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) визначають граничний розмір витрат відповідно до вимог цього Порядку.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

внески/платежі на управління багатоквартирним будинком - визначений загальними зборами об'єднання співвласників, кооперативу розмір внесків/платежів, що спрямовуються на відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком;

послуга з управління багатоквартирним будинком - результат діяльності управителя щодо забезпечення належного утримання та ремонту спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;

ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком - грошовий вираз вартості надання управителем одиниці послуги (з розрахунку за 1 кв. метр) з управління багатоквартирним будинком, що зазначена у договорі з управителем.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" та "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

4. Субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком надаються виходячи з розміру ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком для відповідного будинку, але не більше граничного розміру витрат, визначеного відповідно до вимог цього Порядку.

Управитель протягом двох тижнів з дня підписання договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком (або змін до нього) повідомляє структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про розмір ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком, визначеної для відповідного будинку, а також надає інформацію про систему оподаткування, на якій він перебуває (загальна чи спрощена), із зазначенням розміру відповідного податку, що ним сплачується.

5. Громадянам, які проживають в багатоквартирних будинках та гуртожитках, в яких створено об'єднання співвласників, у багатоквартирних будинках кооперативів, субсидії для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком надаються виходячи з внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком, але не більше граничного розміру витрат, визначеного відповідно до цього Порядку.

Об'єднання співвласників, кооператив повідомляють структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про розмір внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком протягом місяця з дня проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про затвердження розміру внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком.

6. Граничний розмір витрат визначається за такою формулою:

  

,

де Вгрн - граничний розмір витрат, гривень за 1 кв. метр;

ЗПмін - законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати на відповідну дату, гривень;

0,1 - коефіцієнт середнього по Україні розміру витрат домогосподарств на утримання житла;

48,87 - середній розмір загальної площі житла на одне домогосподарство одержувачів субсидій у багатоквартирних будинках, кв. метрів.

Граничний розмір витрат, визначений відповідно до цього пункту, збільшується на величину податку на додану вартість або єдиного податку при наданні послуги з управління багатоквартирним будинком управителями, які є платниками відповідного податку.

7. Граничний розмір витрат перераховується за умови зміни на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати або зміни системи оподаткування для відповідного управителя.

У разі зміни системи оподаткування управитель протягом десяти днів зобов'язаний поінформувати про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення для проведення відповідних перерахунків граничного розміру витрат.

____________

Опрос