Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы обеспечения дальнейшего развития спорта лиц с инвалидностью в Украине и их физкультурно-спортивной реабилитации

КМ Украины
Постановление КМ от 30.11.2016 № 943

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2016 р. N 943

Київ

Деякі питання забезпечення подальшого розвитку спорту осіб з інвалідністю в Україні та їх фізкультурно-спортивної реабілітації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 року N 564,
 від 11 липня 2018 року N 568

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Національного комітету спорту інвалідів щодо створення Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів (далі - Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний центр).

2. Міністерству соціальної політики, Міністерству молоді та спорту разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та Національним комітетом спорту інвалідів забезпечити нормативно-правове регулювання питань, пов'язаних із створенням та діяльністю Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального центру, та здійснювати заходи щодо його розвитку та функціонування.

3. Міністерству соціальної політики, Міністерству молоді та спорту, Міністерству фінансів за пропозицією Національного комітету спорту інвалідів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для створення, розвитку та функціонування Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального центру.

4. Міністерству молоді та спорту в установленому порядку збільшити у 2017 році з урахуванням результатів виступів українських спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю на XV літніх Паралімпійських іграх на 217 одиниць чисельність штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів, збільшити з 1 січня 2019 р. з урахуванням результатів виступів українських спортсменів з інвалідністю на XXIII літніх Дефлімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх на 83 одиниці чисельність штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів та вжити заходів до їх належного матеріально-технічного забезпечення.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2018 р. N 568
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 564)

5. Міністерству освіти і науки вжити заходів до запровадження у вищих навчальних закладах, які перебувають у сфері його управління, інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-реабілітаційного супроводження здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами з підготовки за спеціальностями "Фізична культура і спорт", "Фізична реабілітація".

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями:

забезпечити дотримання встановленого порядку призначення керівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт";

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 568)

відкрити у дитячо-юнацьких спортивних школах відділення для дітей з інвалідністю для занять видами спорту осіб з інвалідністю, що визнані в Україні;

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 568)

вирішити питання поліпшення житлово-побутових умов спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 568)

7. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

8. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 993 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 88, ст. 2954; 2013 р., N 63, ст. 2293; 2015 р., N 69, ст. 2265; 2016 р., N 28, ст. 1123):

1) доповнити Положення пунктом 81 такого змісту:

"81. За рішенням засновника (власника) у дитячо-юнацьких спортивних школах можуть відкриватися відділення для дітей з інвалідністю для занять видами спорту інвалідів, визнаних в Україні.";

2) в абзаці шостому пункту 9 слова і цифри "дітей різних нозологій віком від 6 до 18 років" замінити словами "вихованців різних нозологій".

2. Підпункт 1 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. N 199 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 17, ст. 708, N 44, ст. 1791; 2012 р., N 13, ст. 472; 2013 р., N 90, ст. 3310), викласти у такій редакції:

"1) Комітетові на поточне утримання (оплату праці працівників, придбання канцелярських та господарських товарів, малоцінних предметів, матеріалів та інвентарю, передплату періодичних друкованих видань, здійснення видатків, пов'язаних із службовими відрядженнями територією України і орендою приміщень, оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточного ремонту приміщень і технічного обслуговування обладнання, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, послуг з користування Інтернетом, комунальних послуг та енергоносіїв, висвітлення у засобах масової інформації діяльності Комітету, здійснення інших поточних витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності Комітету, за напрямами, передбаченими планом використання бюджетних коштів), проведення заходів з розвитку та популяризації паралімпійського та дефлімпійського руху та спорту серед осіб з інвалідністю, включаючи виготовлення та розміщення тематичних відеороликів і фільмів, інформаційних повідомлень, придбання, виготовлення та розповсюдження сувенірної і поліграфічної продукції, видання методичної літератури, інформаційних заходів з висвітлення у засобах масової інформації ходу підготовки і участі українських національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-спортивних та організаційно-методичних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, передбачених календарним планом заходів Комітету на відповідний рік (семінарів, конференцій, форумів, інших заходів), забезпечення участі представників Комітету в таких заходах, що проводяться на території України і за кордоном та здійснення видатків, пов'язаних з відрядженням на такі заходи (оплата проїзду, добових, проживання, страхування учасників заходів, оформлення віз, оренди приміщень та обладнання, транспортних послуг, здійснення інших витрат), а також придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання;".

3. У пункті 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 198 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 16, ст. 686; 2012 р., N 13, ст. 472; 2013 р., N 90, ст. 3310):

1) у підпункті 1 слова "штатних збірних команд спортсменів-інвалідів" замінити словами "штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів";

2) підпункт 3 після слів "у міжнародних змаганнях" доповнити словами "в Україні та".

4. Пункт 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2739) після слів "бюро правової допомоги;" доповнити словами "працівників штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів та закладів фізичної культури і спорту інвалідів;".

____________

Опрос