Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Реестра органов по оценке соответствия

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 07.12.2016 № 916
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 грудня 2016 р. N 916

Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статті 124 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Реєстру органів з оцінки відповідності, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
ведення Реєстру органів з оцінки відповідності

(У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру органів з оцінки відповідності, вимоги до його змісту, процедуру внесення до зазначеного Реєстру відомостей про орган з оцінки відповідності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Реєстр органів з оцінки відповідності (далі - Реєстр) - перелік органів з оцінки відповідності та відомостей про них;

технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена під час внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про насіння і садивний матеріал" (далі - Закон).

3. Держателем Реєстру є Мінекономіки, яке забезпечує його ведення. Реєстр ведеться державною мовою та розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

4. Реєстр є електронною базою даних.

5. Програмне забезпечення Реєстру повинне забезпечувати:

автоматизацію процесу внесення відомостей до Реєстру та змін до нього;

здійснення контролю за повнотою внесення відомостей до Реєстру, передбачених цим Порядком;

ведення відомостей в електронній формі та створення їх електронного архіву;

зберігання відомостей про органи з оцінки відповідності протягом 75 років з дати включення відповідного органу з оцінки відповідності до Реєстру;

захист персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних";

проведення інших дій, визначених цим Порядком.

6. Реєстр містить такі відомості про органи з оцінки відповідності:

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, повне та скорочене (за наявності) найменування;

місцезнаходження;

інформацію для зв'язку (телефон, факс, адресу електронної пошти тощо);

інформацію про матеріально-технічну базу, у тому числі про наявність лабораторій;

кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі;

номер та дату рішення національного органу з акредитації про видачу, тимчасове зупинення дії, поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

номер та дату рішення Мінекономіки про уповноваження органу з оцінки відповідності, тимчасове зупинення дії, скасування зазначеного рішення;

види робіт, на виконання яких орган з оцінки відповідності уповноважено Мінекономіки.

7. Підставою для включення до Реєстру відомостей про орган з оцінки відповідності є рішення Мінекономіки про уповноваження відповідного підприємства, установи, організації чи підрозділу такого підприємства, установи, організації, акредитованого національним органом з акредитації на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

8. Відомості про орган з оцінки відповідності вносяться до Реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Мінекономіки рішення про уповноваження шляхом перенесення відповідних відомостей із поданої раніше підприємством, установою, організацією заяви про уповноваження у сфері насінництва та розсадництва.

Форма заяви про уповноваження затверджується Мінекономіки.

Внесення відомостей до Реєстру здійснюється безоплатно.

9. У разі зміни відомостей, які містить Реєстр, орган з оцінки відповідності зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня настання таких змін подати Мінекономіки оновлені відомості.

10. Форма заяви про внесення змін до відомостей, які містить Реєстр (далі - заява), затверджується Мінекономіки.

11. Заява може бути подана у паперовій формі заявником особисто або надіслана поштовим відправленням.

12. Після надходження заяви Мінекономіки перевіряє правильність її оформлення та приймає рішення про внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, або про відмову в їх внесенні.

13. Підставою для відмови у внесенні змін до відомостей, які містить Реєстр, є виявлення у поданій заяві недостовірної інформації.

14. Рішення про внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, або відмову у внесенні відомостей до Реєстру приймається Мінекономіки протягом десяти календарних днів з дня надходження заяви. Копія такого рішення вручається особисто заявнику або надсилається поштовим відправленням не пізніше наступного робочого дня після дати прийняття рішення.

15. У разі відмови у внесенні змін до відомостей, які містить Реєстр, орган з оцінки відповідності може після усунення причин, що стали підставою для відмови у внесенні змін до відомостей, які містить Реєстр, подати Мінекономіки нову заяву.

16. Внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, здійснюється на підставі рішення Мінекономіки протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення.

17. У разі тимчасового зупинення дії атестата про акредитацію орган з оцінки відповідності не має права на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва на період до поновлення дії атестата про акредитацію.

18. Підставою для виключення органу з оцінки відповідності з Реєстру є скасування атестата про акредитацію або рішення про уповноваження.

19. Рішення про виключення органу з оцінки відповідності з Реєстру приймається Мінекономіки не пізніше наступного робочого дня після дати скасування атестата про акредитацію або рішення про уповноваження та надсилається поштовим відправленням органу з оцінки відповідності, щодо якого прийнято рішення.

20. Виключення органу з оцінки відповідності з Реєстру здійснюється на підставі рішення Мінекономіки не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

21. Орган з оцінки відповідності, виключений з Реєстру, не має права на провадження діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

22. У разі виявлення технічних помилок у Реєстрі Мінекономіки протягом одного робочого дня виправляє їх, про що інформує орган з оцінки відповідності, якого стосується виправлена інформація.

23. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.

24. Мінекономіки забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у Реєстрі, з використанням Інтернету.

____________

Опрос