Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Реестра аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов)

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.11.2016 № 881
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2016 р. N 881

Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до частини п'ятої статті 123 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

(У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) (далі - Реєстр), вимоги до його змісту та ведення, у тому числі реєстрації, обліку, накопичення, оброблення, зберігання та подання інформації про аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), а також забезпечення доступу до інформації про аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

інформація з Реєстру - документ у паперовій або електронній формі, що містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування або на дату та час, визначені у запиті щодо надання інформації, або інформацію про відсутність таких відомостей у Реєстрі;

технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена під час внесення відомостей до Реєстру.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про насіння і садивний матеріал".

3. Держателем Реєстру є Мінекономіки, що забезпечує його ведення.

Реєстр ведеться державною мовою та розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

4. Реєстр містить такі відомості:

прізвище, ім'я та по батькові аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

дату видачі та номер свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

дату видачі та номер свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності);

види робіт, які аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має право виконувати;

дату скасування чи тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

найменування посади аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), якщо аудитор провадить свою діяльність як посадова особа Мінекономіки, чи найменування державного підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління Мінекономіки.

5. Підставою для включення особи до Реєстру є отримання нею свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

6. Відомості про аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) вносяться Мінекономіки до Реєстру шляхом перенесення відповідних відомостей з поданої раніше Міністерству заяви кандидатом про допуск до складення кваліфікаційного іспиту (за формою, затвердженою Мінекономіки).

7. Внесення до Реєстру відомостей про особу, яка отримала свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати видачі їй такого свідоцтва.

Внесення відомостей до Реєстру здійснюється безоплатно.

8. У разі зміни відомостей, які містить Реєстр, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати настання таких змін подати Мінекономіки оновлені відомості.

9. Форма заяви про внесення змін до відомостей, які містить Реєстр (далі - заява), затверджується Мінекономіки.

10. Заява може бути подана у письмовій та/або в електронній формі.

Заява подається особисто у письмовій формі або надсилається поштовим відправленням.

11. Мінекономіки, яке після отримання заяви перевіряє правильність її оформлення та достовірність поданих заявником відомостей, має право подавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування запити щодо перевірки достовірності інформації, зазначеної в заяві.

12. Підставою для відмови у внесенні змін до відомостей, які містить Реєстр, є:

виявлення у поданій заяві недостовірної інформації;

скасування дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

13. Рішення про внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, або відмову в їх внесенні приймається Мінекономіки протягом десяти календарних днів з дня надходження заяви.

Копія рішення вручається (надсилається) аудиторові із сертифікації (агроному-інспектору) не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

14. У разі відмови у внесенні змін до відомостей, які містить Реєстр, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) може подати Мінекономіки нову заяву після усунення причин, що стали підставою для відмови у внесенні змін до відомостей, які містить Реєстр.

15. Внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, здійснюється на підставі рішення Мінекономіки протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

16. Підставою для виключення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) з Реєстру є прийняття Мінекономіки рішення про скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) відповідно до частини десятої статті 182 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

17. Рішення про виключення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) з Реєстру приймається Мінекономіки не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про скасування свідоцтва.

Виключення аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) з Реєстру здійснюється протягом трьох робочих днів після прийняття рішення.

Копія рішення вручається (надсилається) особі, щодо якої прийнято рішення про виключення з Реєстру, не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

18. У разі виявлення технічних помилок у Реєстрі Мінекономіки протягом одного робочого дня виправляє їх, про що інформує аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

19. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.

Мінекономіки забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у Реєстрі, з використанням Інтернету.

____________

Опрос