Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы обнародования публичной информации в форме открытых данных

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.11.2016 № 867
редакция действует с 25.02.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2016 р. N 867

Київ

Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 квітня 2019 року N 409
,
від 5 лютого 2020 року N 123

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, що додається.

2. Міністерству цифрової трансформації щороку до 31 березня подавати Кабінету Міністрів України аналітичні матеріали стосовно функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 123)

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 49

 

ПОРЯДОК
ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних (далі - портал) з метою забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та взаємодії з користувачами щодо відкритих даних.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

адміністратор порталу - державне підприємство, яке належить до сфери управління Мінцифри;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 123)

держатель порталу - Мінцифри;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 123)

модерація - перевірка уповноваженою особою держателя порталу завантажених на портал наборів даних щодо відповідності вимогам, визначеним у Положенні про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 85, ст. 2850);

персональний електронний кабінет - індивідуальна персоніфікована веб-сторінка на порталі, за допомогою якої здійснюється завантаження, оприлюднення та оновлення наборів даних, а також розміщення прикладних програм на базі відкритих даних;

прикладна програма на базі відкритих даних - комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача з використанням публічної інформації у формі відкритих даних;

розробник прикладних програм - фізична або юридична особа, яка розробляє прикладні програми на базі відкритих даних.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних".

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.04.2019 р. N 409)

3. Портал забезпечує:

1) користувачам без проведення додаткової авторизації доступ до:

інформації про розпорядників інформації, які оприлюднюють на порталі набори даних;

переліку, паспортів та структури оприлюднених наборів даних;

оприлюднених наборів даних (перегляд та завантаження), у тому числі за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

розміщених прикладних програм на базі відкритих даних;

інформації з питань відкритих даних, зокрема щодо стану оприлюднення та оновлення наборів даних;

2) розпорядникам інформації:

завантаження, оприлюднення та оновлення наборів даних, у тому числі за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

(абзац другий підпункту 2 пункту 3 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 409)

формування паспорта та структури наборів даних;

генерування ідентифікаційного номера набору даних під час створення розпорядником інформації паспорта відповідного набору даних;

отримання зворотного зв'язку від користувачів порталу;

3) розробникам прикладних програм можливість розміщення прикладних програм на базі відкритих даних.

4. Функціональні можливості порталу забезпечують:

пошук наборів даних за ключовими словами у назві;

класифікацію та пошук наборів даних за розпорядниками інформації, категоріями, популярністю, розміром та датою публікації;

доведення інформації до відома розпорядника інформації щодо конкретного набору даних у формі відкритих даних шляхом заповнення відповідної форми на сторінці набору даних порталу;

доведення інформації до відома держателя порталу щодо ведення порталу шляхом заповнення відповідної форми на порталі, у тому числі з питань ініціювання оприлюднення наборів даних;

модерацію наборів даних для подальшого оприлюднення або їх відхилення із зазначенням причин;

(пункт 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 409,
у зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим)

моніторинг переглядів та завантажень наборів даних і прикладних програм на базі відкритих даних;

захист наборів даних від знищення, модифікації та блокування доступу до них шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, зокрема перевірки цілісності набору даних;

розмежування та контроль доступу до порталу згідно з повноваженнями (розпорядника інформації, розробника прикладних програм, користувача, адміністратора);

реєстрацію подій, що відбуваються на порталі і стосуються його безпеки;

відстеження версійності наборів даних;

наявність інструментів візуалізації наборів даних;

наявність інструментів завантаження наборів даних з урахуванням розміру, формату, періоду оновлення, кількості файлів такого набору;

ведення реєстру оприлюднених наборів даних.

5. Держатель порталу:

забезпечує створення, впровадження, ведення та належне функціонування порталу;

забезпечує розроблення методичних матеріалів та інструкцій щодо роботи порталу;

забезпечує координацію оприлюднення розпорядниками інформації наборів даних на порталі та сприяє підвищенню їх якості;

здійснює модерацію наборів даних;

(пункт 5 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 409,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий
 вважати відповідно абзацами шостим і сьомим)

здійснює моніторинг та аналіз якості функціонування порталу;

сприяє міжнародному співробітництву щодо розвитку відкритих даних.

51. Уповноважена особа держателя порталу здійснює модерацію набору даних на порталі протягом трьох робочих днів з моменту завантаження набору даних та приймає рішення про його оприлюднення чи відхилення.

Після проходження модерації набору даних на електронну адресу відповідальної особи розпорядника інформації надсилається повідомлення про оприлюднення набору даних або про відхилення набору даних із зазначенням причин відхилення.

Період модерації не включається до строків, визначених для оприлюднення та оновлення наборів даних розпорядником інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

(Порядок доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 409)

6. Адміністратор порталу:

забезпечує адміністрування, технічну підтримку та безперебійне функціонування порталу;

здійснює методологічну підтримку розпорядників інформації щодо оприлюднення наборів даних;

забезпечує захист та цілісність інформації на порталі;

здійснює інші заходи, пов'язані з функціонуванням порталу.

7. Реєстрація розпорядника інформації на порталі здійснюється держателем порталу на підставі відповідної заяви про реєстрацію розпорядника інформації.

Заява про реєстрацію розпорядника інформації на порталі формується автоматично під час створення персонального електронного кабінету, після чого роздруковується та засвідчується підписом керівника і печаткою розпорядника інформації або кваліфікованим електронним підписом керівника та кваліфікованою електронною печаткою розпорядника інформації та надсилається держателю порталу.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 409)

Держатель порталу на підставі оформленої заяви про реєстрацію розпорядника інформації протягом трьох робочих днів з дня отримання такої заяви приймає рішення про реєстрацію та надання відповідних прав доступу розпоряднику інформації на порталі.

У разі коли дані, що містяться в заяві про реєстрацію розпорядника інформації, є неповними та/або суперечать законодавству, держатель порталу протягом трьох робочих днів з дня отримання такої заяви інформує відповідальну особу розпорядника інформації щодо необхідності усунення встановленої невідповідності та повторного подання заяви про реєстрацію розпорядника інформації.

Відповідальність за організацію доступу відповідальних осіб розпорядника інформації до персонального електронного кабінету на порталі несе керівник розпорядника інформації.

У разі звільнення відповідальної особи розпорядника інформації така особа має бути негайно позбавлена доступу до персонального електронного кабінету на порталі, а до інформації про розпорядника інформації вносяться відповідні зміни на порталі.

У разі зміни реєстраційних даних розпорядника інформації його відповідальна особа у строк не більше трьох робочих днів вносить відповідні зміни в інформацію про розпорядника інформації на порталі.

8. Розпорядники інформації самостійно завантажують та оновлюють набори даних на порталі, а також паспорти та структури таких наборів даних з використанням персонального електронного кабінету на порталі, у тому числі за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 409)

9. Набори даних завантажуються на портал у їх первинній (неагрегованій) формі.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 409)

10. Розпорядники інформації під час роботи з порталом використовують телекомунікаційні мережі загального користування або спеціальні телекомунікаційні мережі.

11. Розпорядники інформації розміщують на власних веб-сайтах посилання на портал.

12. Розміщення прикладної програми на базі відкритих даних здійснюється шляхом:

завантаження прикладної програми на базі відкритих даних розробником прикладних програм після проведення реєстрації на порталі з використанням персонального електронного кабінету;

перевірки завантаженої прикладної програми на базі відкритих даних держателем порталу протягом трьох робочих днів з дня завантаження, який приймає рішення щодо розміщення цієї прикладної програми на порталі.

13. Забезпечення захисту інформації, що обробляється на порталі, зокрема персональних даних, здійснюється із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю, яка складається із сукупності організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на унеможливлення витоку, перехоплення, втрати, знищення, модифікації та блокування інформації.

____________

Опрос