Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы финансирования программ и проектов регионального развития

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 16.11.2016 № 827
редакция действует с 21.08.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. N 827

Київ

Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 1 грудня  2017 року N 955
(зміни, внесені
пунктом 2 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 грудня 2017 року N 955, набирають чинності з
1 січня 2018 року),
від 29 серпня 2018 року N 701
,
від 12 вересня 2018 року N 733
,
від 7 листопада 2018 року N 921
,
від 25 вересня 2019 року N 850
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
 від 5 лютого 2020 року N 78
,
від 19 серпня 2020 року N 722

(У тексті постанови слова "Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство розвитку громад та територій" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року N 850)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Покласти на Міністерство розвитку громад та територій повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України.

2. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України передати бюджетні призначення, передбачені у 2016 році у спеціальному фонді державного бюджету Міністерству фінансів за програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу", в сумі 652500 тис. гривень, які отримані від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України, Міністерству розвитку громад та територій для здійснення заходів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади.

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах коштів, які надійшли від Європейського Союзу до спеціального фонду державного бюджету.

3. Затвердити такі, що додаються:

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики;

Порядок проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

4. Забезпечити:

1) Міністерству розвитку громад та територій - погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів - визначення бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі - перерахування Міністерству розвитку громад та територій бюджетних коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики

1. Цей Порядок визначає механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

3. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади відповідно до завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 70, ст. 1966), плану заходів на 2018 - 2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. N 733 "Деякі питання реалізації у 2018 - 2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року", та програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. N 733, а саме для:

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 733)

1) реалізації проектів регіонального розвитку (у тому числі реалізації проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, виготовлення проектної документації щодо об'єктів будівництва, виконання заходів з інформатизації), відібраних відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих від Європейського Союзу;

(підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 р. N 955,
від 05.02.2020 р. N 78)

2) погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, що виникла за минулі роки за бюджетною програмою, визначеною пунктом 1 цього Порядку, що виконується в установленому законодавством порядку;

3) розроблення і вдосконалення методики та порядку обчислення індексу конкурентоспроможності регіонів згідно із стандартами ЄС та індексу регіонального людського розвитку і розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 року;

4) виконання заходів з інформатизації моніторингу розвитку адміністративно-територіальних одиниць;

(підпункт 4 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 78)

5) підпункт 5 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.12.2017 р. N 955)

51) підвищення ефективності управління регіональним розвитком;

(пункт 3 доповнено підпунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 733) 

52) забезпечення участі представників України в заходах, комітетах та інших робочих органах, утворених в рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;

(пункт 3 доповнено підпунктом 52 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 р. N 921) 

6) удосконалення системи моніторингу і оцінки регіональної політики відповідно до завдань, визначених Угодою про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України;

7) формування фонду оплати праці державних службовців відповідно до статті 50 Закону України "Про державну службу";

8) оплати (відшкодування) витрат, пов'язаних із залученням експертів (проведення оцінювання проектів регіонального розвитку, поданих заявниками для проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих підприємством, установою або організацією, що належать до сфери управління Мінрегіону);

(пункт 3 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 78
,
підпункт 8 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 р. N 722)

9) забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у засіданнях міжурядових комісій та робочих груп з питань транскордонного, міжрегіонального та прикордонного співробітництва.

(пункт 3 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 78)

4. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку реєстраційний рахунок у Казначействі для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

5. Для зарахування бюджетних коштів до спеціального фонду державного бюджету Казначейство:

1) відкриває у Національному банку рахунок в іноземній валюті;

2) доручає Національному банку не пізніше наступного дня за днем зарахування коштів в іноземній валюті:

здійснити їх продаж за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок Казначейства;

перерахувати отримані від такого продажу кошти у національній валюті на відповідний рахунок, відкритий у Казначействі для зарахування надходжень спеціального фонду державного бюджету.

За результатами проведення зазначених операцій Казначейство на підставі відповідної інформації Національного банку повідомляє Мінфін.

6. Казначейство відкриває асигнування в межах фактичних надходжень та відповідно до бюджетних призначень, установлених головному розпоряднику бюджетних коштів.

7. Мінрегіон:

у межах бюджетних призначень здійснює розподіл бюджетних коштів за заходами щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади, що визначені пунктом 3 цього Порядку, а також розподіл бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, що пройшли конкурсний відбір;

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 р. N 955
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.02.2020 р. N 78)

визначає за пропозиціями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до Закону України "Про засади державної регіональної політики" агенцій регіонального розвитку розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які забезпечують виконання заходів щодо підтримки реалізації реформ у сфері регіонального розвитку і сприяння децентралізації влади;

(абзац третій пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 78)

доводить до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів обсяги бюджетних асигнувань, які спрямовуються на реалізацію проектів регіонального розвитку - переможців конкурсного відбору.

8. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), Порядку затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., N 97, ст. 3320), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599), і Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674).

9. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, приймаються в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувача об'єкта, для якого придбавалися (модернізувалися) такі основні фонди.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

11. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця головному розпорядникові бюджетних коштів за визначеною ним формою звіти про використання коштів у натуральних та вартісних показниках для подання до 25 числа Мінфіну узагальненого звіту разом із пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України (далі - проекти).

2. У конкурсному відборі беруть участь проекти, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 70, ст. 1966), плану заходів на 2018 - 2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. N 733 "Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 75, ст. 2513), та спрямовані на виконання програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. N 733: інноваційна економіка та інвестиції; сільський розвиток; розвиток туризму; розвиток людського потенціалу; підтримка розвитку депресивних територій; ефективне управління регіональним розвитком; загальноукраїнська солідарність.

3. У цьому Порядку під терміном "заявник проекту" розуміється центральний або місцевий орган виконавчої влади; органи місцевого самоврядування, агенції регіонального розвитку, утворені відповідно до Закону України "Про засади державної регіональної політики".

Термін "проект регіонального розвитку" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади державної регіональної політики".

4. Мінрегіон розміщує на власному офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсного відбору проектів.

В оголошенні зазначається строк, протягом якого приймаються проекти для участі у конкурсі, який становить не більше двох місяців з дати публікації оголошення, та посилання на онлайн-платформу для подання проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (далі - онлайн-платформа).

5. Для участі у конкурсі заявник проекту подає через онлайн-платформу та у строки, що визначені в оголошенні про проведення конкурсного відбору проектів, заявку на участь, інформаційну картку проекту та опис проекту, оформлені відповідно до вимог, визначених Мінрегіоном.

6. Документи, які подаються для участі у конкурсі, підписуються керівником заявника проекту кваліфікованим електронним підписом.

7. Після закінчення строку подання документів Мінрегіон протягом десяти робочих днів перевіряє відповідність поданих документів вимогам, визначеним відповідно до пункту 5 цього Порядку.

У разі подання заявником проекту не в повному обсязі або оформленого у неналежний спосіб комплекту документів Мінрегіон протягом десяти робочих днів з дня закінчення строку подання документів надсилає заявнику проекту повідомлення про виявлені недоліки та повертає комплект документів. У разі усунення недоліків, які стали підставою для повернення документів, заявник проекту має право повторно подати його через онлайн-платформу в строк, який становить не більше п'яти робочих днів з моменту отримання повідомлення.

8. Оцінювання проектів здійснюється експертами, залученими відповідним підприємством, установою або організацією, що належать до сфери управління Мінрегіону, відповідно до Порядку оцінювання проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого Мінрегіоном, в строк, який становить не більше двох місяців з початку оцінювання.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 р. N 722)

9. За результатами оцінювання проектів Мінрегіон формує рейтингові списки проектів, які пройшли оцінювання.

Відбір рекомендованих до фінансування проектів здійснює утворена Мінрегіоном комісія на основі сформованих за результатами оцінювання рейтингових списків проектів.

10. Засідання комісії проводиться у п'ятнадцятиденний строк після завершення оцінювання проектів. Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів комісії.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Мінрегіон не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання комісії розсилає її членам рейтингові списки та копії проектів, які пройшли оцінювання.

11. За результатами засідання комісії складається протокол, у якому зазначається перелік проектів, рекомендованих до фінансування, із зазначенням оціночної вартості проекту, обсягу фінансування з державного бюджету та інших джерел, який підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії. На підставі рішення комісії Мінрегіон затверджує наказом перелік проектів для фінансування.

Заявники проектів, проекти яких відібрані до переліку проектів, рекомендованих до фінансування, в десятиденний строк з дати отримання повідомлення про результати засідання комісії подають Мінрегіону у паперовій формі документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку, крім заявки на участь.

За ідентичність електронної та паперової форми комплекту документів проекту, що був поданий для здійснення конкурсного відбору, відповідає заявник проекту.

12. Мінрегіон у триденний строк після прийняття рішення комісії розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про результати конкурсу.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 р. N 955,
від 29.08.2018 р. N 701,
від 12.09.2018 р. N 733,
від 06.11.2019 р. N 916,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.02.2020 р. N 78)

____________

Опрос