Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Государственном реестре научных учреждений, которым предоставляется поддержка государства

КМ Украины
Постановление КМ от 02.11.2016 № 774
действует с 08.11.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 листопада 2016 р. N 774

Київ

Про внесення змін до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 380 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 751; 2010 р., N 41, ст. 1336, N 58, ст. 2025; 2011 р., N 79, ст. 2907; 2013 р., N 63, ст. 2283; 2015 р., N 60, ст. 1966), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави

1. Пункт 1 після слів "науково-технічних" доповнити словами ", науково-технологічних, науково-практичних".

2. Доповнити Положення пунктом 11 такого змісту:

"11. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та "Про вищу освіту".

3. У пункті 2:

абзаци шостий - восьмий викласти в такій редакції:

"відомості про наукові та/або науково-педагогічні кадри, наукову, науково-технічну (науково-педагогічну, науково-організаційну) діяльність;

довідка про стан розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності та використання дослідницької інфраструктури, у тому числі державної;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з відомостями про вид (види) діяльності, актуальними на дату та час формування витягу;";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"звіти (за встановленими формами) за останній звітний період про:

- надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (у разі отримання протягом звітного періоду фінансування з державного та/або місцевого бюджетів/бюджету);

- фінансові результати (сукупний дохід);

- виконання наукових та науково-технічних робіт;

довідка з підписами керівника і головного бухгалтера, засвідченими печаткою, з розкриттям з урахуванням доходу (надходжень) з державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, до загального та спеціального фондів за останній та попередній звітні періоди:

- відомостей про основний (розрахунковий) вид діяльності;

- відомостей про дохід (надходження) від основної діяльності наукової установи відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

- видатків на провадження наукової та (або) науково-технічної діяльності;

- видатків на розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.".

4. Пункт 3 після слова "МОН" доповнити словами "строком до п'яти років у межах строку, визначеного за результатами державної атестації".

5. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. МОН:

1) затверджує:

порядок включення до Реєстру (виключення з Реєстру);

положення про комісію з питань Реєстру та її склад;

порядок прийому та розгляду заявок про включення до Реєстру (виключення з Реєстру);

2) розглядає:

заявки про включення до Реєстру;

щороку довідку та витяг, звіти, визначені абзацами восьмим - сімнадцятим пункту 2 цього Положення;

3) видає:

накази про включення до Реєстру (виключення з Реєстру);

свідоцтво про включення до Реєстру встановленого зразка;

4) розміщує на власному офіційному веб-сайті перелік наукових установ, включених до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, та надає безоплатний доступ до нього;

5) забезпечує:

організаційно-методичне ведення Реєстру;

у разі необхідності вибіркову перевірку достовірності інформації, поданої відповідно до абзаців дев'ятого - сімнадцятого пункту 2 цього Положення;

виключення з Реєстру в разі настання події (подій), визначеної (визначених) частиною третьою статті 12 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".".

6. У пункті 5:

абзац другий доповнити словом "України";

абзаци третій - п'ятий викласти в такій редакції:

"не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на інші види діяльності;

зобов'язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї діяльності спрямовувати на провадження наукової та (або) науково-технічної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

щороку до 1 березня подають МОН за звітний період витяг, звіти та довідку, визначені абзацами восьмим - сімнадцятим пункту 2 цього Положення.".

7. Пункт 6 після слів "недодержання вимог" доповнити словами і цифрами ", передбачених пунктами 2 і 3 частини другої статті 12".

8. Пункти 7 і 8 виключити.

____________

Опрос