Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ввоза на территорию Украины и вывоза за ее пределы семян и посадочного материала сорта, не внесенного в Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине, но внесенного в Перечень сортов растений Организации экономического сотрудничества и развития, тех сельскохозяйственных растений, к схемам сортовой сертификации которых присоединилась Украина

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 26.10.2016 № 762
редакция действует с 17.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. N 762

Київ

Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2018 року N 960

Відповідно до частини другої статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2018 р. N 960)

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності через п'ять днів з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна

1. Цей Порядок визначає процедуру ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна (далі - насіння сортів рослин ОЕСР).

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про насіння і садивний матеріал" і "Про охорону прав на сорти рослин".

3. Ввезення на територію України насіння сортів рослин ОЕСР здійснюється виключно для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України.

4. Суб'єкт господарювання, який планує ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу, надсилає Держпродспоживслужбі повідомлення за формою згідно з додатком 1.

Повідомлення подається в одному примірнику. Достовірність даних, наведених у повідомленні, забезпечує суб'єкт господарювання, який здійснює ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу.

5. Держпродспоживслужба протягом п'яти робочих днів з дати отримання повідомлення письмово звертається до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту рослин для надання ним:

1) відповідної письмової згоди (угоди) на розмноження насіння за межами країни реєстрації, в якій зазначається:

найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, який надсилає насіння;

найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, який здійснює розмноження;

найменування ботанічного таксона;

найменування сорту рослини;

вага партії насіння;

категорія насіння та/або садивного матеріалу майбутнього врожаю, кількість поколінь, дозволених для розмноження;

2) офіційно засвідченого стандартного зразка сорту або погодженого стандартного зразка сорту, що повинен бути розмножений, а в разі розмноження гібридів - офіційно засвідченого зразка або погодженого стандартного зразка батьківських компонентів;

3) офіційного опису сорту, що повинен бути розмножений, в разі розмноження гібридного сорту - опису батьківських компонентів.

6. У разі повторного ввезення насіння сортів рослин ОЕСР (сортів, що вже ввозилися на митну територію України) Держпродспоживслужба надсилає звернення до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту рослин для надання письмової згоди (угоди), зазначеної в підпункті 1 пункту 5 цього Порядку.

7. Держпродспоживслужба не пізніше наступного робочого дня після надсилання звернення надсилає у письмовій формі (подає) суб'єктові господарювання:

інформацію про дату та номер звернення, надісланого спеціально уповноваженому органові країни реєстрації сорту рослин;

завірену в установленому законодавством порядку Держпродспоживслужбою копію такого звернення.

8. Держпродспоживслужба протягом п'яти робочих днів після отримання матеріалів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, надає на безоплатній основі суб'єкту господарювання погодження за формою згідно з додатком 2.

9. У разі розбіжностей в обсягах ввезення насіння і садивного матеріалу та/або найменуваннях сортів рослин, гібридів, батьківських компонентів, зазначених у повідомленні про ввезення та письмовій згоді (угоді), наданій згідно з підпунктом 1 пункту 5 цього Порядку, Держпродспоживслужба надає погодження на підставі зазначеної письмової згоди (угоди).

10. У разі неподання уповноваженим органом країни реєстрації сорту рослин протягом 30 робочих днів документів, запитуваних згідно з пунктом 5 цього Порядку, Держпродспоживслужба протягом п'яти робочих днів письмово інформує суб'єкта господарювання про відмову у ввезенні насіння та/або садивного матеріалу.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ввезення на територію України (вивезення за межі території України) насіння та/або садивного матеріалу

Повідомляю про ввезення на територію України (вивезення за межі території України) насіння та/або садивного матеріалу _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування сортів рослин українською мовою)

_____________________________________________________________________________________,
                                                        (найменування ботанічних таксонів українською мовою)

внесених до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, які ввозяться (вивозяться) __________________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові /найменування, місце проживання/

_____________________________________________________________________________________
                                                                                    місцезнаходження суб'єкта господарювання)

_____________________________________________________________________________________
з (до) __________________________________________________________________________
                                                                                                      (країна походження)

вагою _______________ кілограмів (______ штук) і призначене для розмноження з наступною сертифікацією та вивезенням за межі території України.

_____________________________________________________________________________________
                                                             (місце розташування насіннєвого посіву (насадження)

_____________________________________________________________________________________

 

______________
(підпис)

___________________________________
(прізвище та ініціали суб'єкта господарювання)

М. П.
___ ____________ 20__ р.

 

 

 

ПОГОДЖЕННЯ

Держпродспоживслужба погоджує, що насіння сорту, внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, яке ввозиться в Україну (вивозиться за межі території України), ____________________________________________________________________
                                                                                (найменування сортів рослин українською мовою)

ботанічного таксона ___________________________________________________________________,
                                                                                  (найменування ботанічних таксонів українською мовою)

ввозиться в Україну (вивозиться за межі території України) __________________________________
                                                                                                                                                               (прізвище, ім'я та

_____________________________________________________________________________________
                          по батькові /найменування, місце проживання/місцезнаходження суб'єкта господарювання)

вагою __________________ кілограмів (______ штук) і призначене для розмноження з наступною сертифікацією та вивезенням за межі території України.

 

______________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище уповноваженої особи
Держпродспоживслужби)

М. П.

 

 

____________

Опрос