Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины и Совета Министров УССР

КМ Украины
Постановление КМ от 05.10.2016 № 741
действует с 28.10.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 жовтня 2016 р. N 741

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Ради Міністрів УРСР і Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 211):

1) в абзаці першому пункту 2 слова і цифри "списками N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України" замінити словами і цифрами "списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 461 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 60, ст. 2044)";

2) в абзаці другому пункту 4 слова "Міністерству праці" замінити словами "Міністерству соціальної політики", а після слів "щодо порядку" доповнити словом "проведення";

3) у Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2 слова "власником або уповноваженим ним органом" замінити словом "роботодавцем";

у пункті 3 слова "затверджуваними Мінпраці" замінити словами "що затверджуються Мінсоцполітики";

у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п'ять років. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації - уповноважена найманими працівниками особа.";

в абзаці третьому слова "власника або уповноваженого ним органу" замінити словом "роботодавця", а слова "з участю установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ" виключити;

у пункті 5 слова "інспекції Держгідротехнагляду" замінити словами "територіальні органи Держпраці";

пункти 7, 10 і 11 викласти в такій редакції:

"7. Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться лабораторіями, атестованими Держпраці і МОЗ в порядку, визначеному Мінсоцполітики разом з МОЗ.

Оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться з метою встановлення класів (ступенів) шкідливих умов праці відповідно до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу", затверджених МОЗ.";

"10. Результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств, установ та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Пропозиції щодо внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, готуються Держпраці на підставі обґрунтованих та погоджених із МОЗ клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, узгоджених із всеукраїнськими галузевими профспілками та об'єднаннями роботодавців, і подаються Мінсоцполітики до Кабінету Міністрів України.

11. Контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильністю застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці, покладається на Держпраці.";

у тексті Порядку слова "Державної експертизи умов праці" і "Мінпраці" замінити відповідно словами "Держпраці" і "Мінсоцполітики".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 22):

пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2. Установити, що пропозиції щодо внесення змін до Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови, готуються Державною службою з питань праці на підставі обґрунтованих і погоджених із Міністерством охорони здоров'я клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, узгоджених із всеукраїнськими галузевими профспілками та об'єднаннями роботодавців, і подаються Міністерством соціальної політики до Кабінету Міністрів України.

3. Міністерству соціальної політики надавати роз'яснення щодо порядку застосування Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови.".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 163 "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 352):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Установити, що пропозиції щодо внесення змін до зазначеного Переліку, готуються Державною службою з питань праці на підставі обґрунтованих і погоджених із Міністерством охорони здоров'я клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, узгоджених із всеукраїнськими галузевими профспілками та об'єднаннями роботодавців, і подаються Міністерством соціальної політики до Кабінету Міністрів України.";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Міністерству соціальної політики надавати роз'яснення щодо порядку застосування Переліку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови.".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Ради Міністрів УРСР і Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 1 грудня 1990 р. N 357 "Про Державну експертизу умов праці".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 1993 р. N 567 "Про внесення змін і доповнень до Положення про Державну експертизу умов праці" (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 262).

3. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 497 "Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814).

____________

Опрос