Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Совета по вопросам восстановления и развития мира в Украине

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 14.09.2016 № 672
редакция действует с 02.10.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2016 р. N 672

Київ

Про утворення Ради з питань відновлення та розбудови миру в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 вересня 2019 року N 850

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань відновлення та розбудови миру в Україні у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з питань відновлення та розбудови миру в Україні, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

СКЛАД
Ради з питань відновлення та розбудови миру в Україні

Міністр розвитку громад та територій, голова Ради

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, заступник голови Ради

Начальник управління з питань міжнародного співробітництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, секретар Ради

Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики

Перший заступник (заступник) Міністра розвитку громад та територій

Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів

Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі

Координатор ООН в Україні (за згодою)

Директор Світового банку в Україні (за згодою)

Голова Донецької облдержадміністрації

Голова Луганської облдержадміністрації

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації

Голова Харківської облдержадміністрації

Голова Запорізької облдержадміністрації

Представник Луганської області, обраний регіональною конференцією органів місцевого самоврядування (за згодою)

Два представники Донецької області, обрані регіональною конференцією органів місцевого самоврядування (за згодою)

Представник Європейського Союзу (за згодою)

Представник Кредитної установи для відбудови (KfW, Німеччина) (за згодою)

Два представники країн-донорів, делеговані спеціальною конференцією країн-донорів (за згодою)

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 р. N 850)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань відновлення та розбудови миру в Україні

1. Рада з питань відновлення та розбудови миру в Україні (далі - Рада) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України, утвореним для вивчення проблемних питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері відновлення та розбудови миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння:

забезпеченню координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та взаємодії з органами місцевого самоврядування з питань відновлення та розбудови миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту;

врахуванню громадської думки під час підготовки актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади з питань відновлення та розбудови миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту;

організації вивчення та поширення досвіду іноземних держав у вирішенні питань відновлення та розбудови миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту;

залученню в Україну інвестицій, грантів, кредитів для відновлення та розбудови миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту;

підготовці пропозицій щодо стратегії реалізації державної політики у сфері відновлення та розбудови миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту, розвитку та підтримки територіальних громад, що проживають на таких територіях, забезпечення їх соціальної єдності, а також стійкості до економічних та інших викликів;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері відновлення та розбудови миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту;

3) удосконалення нормативно-правової бази у сфері відновлення та розбудови миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики з питань відновлення та розбудови миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту;

2) проводить аналіз проектів концепцій державних цільових програм з питань відновлення та розбудови миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту, та державних цільових програм, розроблених на їх основі, вносить до них свої пропозиції та рекомендації;

3) обговорює програми місцевого розвитку з метою проведення перевірки щодо їх відповідності державним цільовим програмам з питань відновлення та розбудови миру, вносить до них свої пропозиції та рекомендації у разі наявності;

4) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади заходів, передбачених звітом спільної місії Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй та Світового банку "Оцінка шляхів відновлення та розбудови миру в Україні", схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2015 р. N 797, у тому числі щодо реалізації фінансової стратегії, зокрема через механізми Цільового фонду багатьох партнерів, заснованого для України;

5) визначає шляхи, механізми та способи вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері відновлення та розбудови миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту;

6) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

7) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

4) утворювати у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи для виконання завдань відповідно до напрямів своєї роботи.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, а також експертами.

7. Рада утворюється у складі голови, заступника, секретаря і членів Ради та працює на громадських засадах.

Персональний склад Ради затверджує її голова.

8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням її голови, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Ради забезпечує її секретар.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Рада має бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

____________

Опрос